2009. június 3., szerda

Salamon bukása

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (legalábbis van aki azt hiszi)


No, a sok áldozatra Mr. Isten már tényleg felfigyelt, el is jött megint Salamonhoz, megint álmában (tehát valójában nem) és kifejezte örömét a dolgok folyásával kapcsolatban. Mondjuk ez a minimum. De nem szégyellte hozzátenni, hogy ha más istenekhez fordul Salamon vagy valamely leszármazottja akkor aztán vége az arany életnek és egész Izráelt eltörli a föld színéről.
Ez azonban megint egy tökéletes anakronizmus, ugyanis az Izráel kettészakadása utáni Izráelről beszél (a másik ország Júda lesz).
No és végül hozzáteszi, hogy akkor aztán aki meglátja azt a gyönyörű templomot (aminél Salamon háza sokkal nagyobb) akkor csak az fog eszébe jutni hogy milyen idióta nép emelte. Hát nem kedves?

Nos, végül amikor a két épület (a templom és a királyi ház) felépült Salamon hálából Hirám segítségéért 20 várost ajándékozott a Galileai területekből.
Fogalmunk sincs róla, honnan vette Dávid fia ezt a húsz várost, hogy ajándék gyanánt átnyújtsa Hirám barátjának, hiszen a meglévő települések először is nemigen voltak még tekinthetők városnak - ha egyáltalán felépültek már -, és a sok háborúság miatt lett vlna mire költeni a pénzt, nemigen engedheték meg maguknak a bőkezűséget.
De akárhogy is Hirámnak amúgysem tetszett amit kapott, fikázta is rendesen, sőt, Kabulnak nevezte el a területet! (biztos valami csúnyát jelent). Ez a viselkedés Hirám részéről kevéssé érthető, hiszen a terület mindíg jól jön, és a szállított alapanyagokért amúgyis fizetett már Izráel népe (mármint a történet szerint). Az egyetlen megoldás az lehet hogy a semmi közepén álló, szegényekkel és nyomorékokkal telizsúfolt helyekről volt szó.
Áh, úgyse tudjuk meg, hát olvassunk tovább!
Mindenesetre - talán hogy ne húzza annyira a száját - Salamon küldött neki 120 tálentum aranyat.
Egyébként ugyanilyen nagyságú bevételt eredményező adót vetett ki Izráelre hogy felépíttethesse az Úr házát, a saját házát, Milló városát, Jeruzsálem kőfalait, meg még 3 várost (köztük Gézert).
Ez úgy történt, hogy a névtelen fáraó-após meghódította Gézert, porig rombolta és mindenkit lemészároltatott (na persze), majd a területet Izráelnek adta.
És Salamon eddig nem említett városokat emelt még (na persze). Szerteszét városokat emelt ahogy épp kedve tartotta. Mert városokat egy nap alatt fel lehet húzni, hát nem?
Az izraeliták közt élő szövetséges népeket akiket valamiért nem lehetett kiírtani Salamon jobbágyakká fokozta "és azok is mind a mai napig".
Viszont az izraeliták közül senki nem dolgozott, mindenki katona volt (meg a tudod ám mit).
Salamon főhivatalnokainak száma 550 volt, ők koordinálták a dolgozó népet.
Salamon egyébként külön várost építtetett a névtelen fáraó lányának is. Annyi volt akkoriban a város, hogy a sivatag már el sem fért tőlük, bizonyám! Aki nem hiszi a piszi!
És Salamon az Úr oltárán évente három áldozatot mutatott be.
És hajókat is csináltatott, amik a Vörös tenger partján fekvő kikötőjükből indultak. A hajókon a legénység főleg Hirám embereiből állt, hiszen a zsidók nem tudtak hajózni. Ezek afféle kalózhajók lehettek, mert azt nem tudjuk meg honnan vették, de mikor visszatértek első útjukról 420 tálentum aranyat hoztak vissza.
Természetesen a város valójában egy másik országhoz tartozott, és Salamonnak sosem volt hajóhada, de ha lett volna sem juthattak volna el a megjelölt városba, ugyanis arról soha senki nem hallott. Valamint az út nem is igen érte meg valakinek, akinek 40,000 istállója volt és akkor és oda építtetett várost ahova és amikor akart!
Hallotta mindenesetre a Salamonról szóló pletykákat Séba (és nem Sába!) királynője is. Neve nincs. Valójában országa sincs, mert mai napig nem sikerült eldönteni merre lehetett.
Nagy kísérettel teveháton érkeztek Sébáék, ajándékként aranyat, fűszert, drágaköveket hoztak. És Séba névtelen királynője beszélgetett Salamonnal és Salamon válaszolt minden kérdésére. És Séba szimpatikusnak találta a férfit és elég gazdagnak is, tetszett neki az egész fényűzés. Mondta is, hogy le van nyűgözve, és 120 tálentum aranyat adott át hirtelen. Gondolom ő is a C64-es korszak kalandjátékaiból ismert macinadrágot hordta, hiszen honnan máshonnan tudott volna előkapni hírtelen még aranyat azon kívül amit már amúgyis átadott?

Ja, közben eszembe jutott, hogy azt eddig nem adták át, Séba névtelen királynője bizonyára csak akkor akart kezdeményezni ha látta, hogy megéri. Mindenesetre azt írja a szöveg, hogy azóta nem ajándékozott más ekkora mennyiséget fűszerekből Izráelnek.
És a hajó (ami most már nem Salamonéként hanem Hiráméként van említve) kiderül, hogy az arany mellett még ébenfát is hozott! Még jó hogy eszükbe jutott kirakni, nem? Salamon pedig az ébenfából csinált MÉG oszlopokat. Nagy oszlop-fetisiszta volt, folyton látjuk :) Valamint a maradékból zeneszerszámokat csináltak. És olyan faja ébenfára "máig nem sikerült ismét szert tenni". Oh a boldog aranykor.
Salamon pedig mindent megadott Séba névtelen királynőjének amit az kért a szokásos viszontadományokon kívül.
Salamon évenkénti bevétele 660 tálentum arany volt a kereskedelemből származó bevételen és az arábiai királyságokból származó (???) pénzen kívül.
És Salamon csináltatott 200 céltáblát, mindegyiket 600 aranyból verette.
Majd 300 pajzsot csináltatott 3-3 font aranyból (ez bibliai font, nem a mai!). Ez utóbbiakat a Libanonban lévő házában helyezte el.
Majd csináltatott egy elefántcsont trónt, amit persze rögtön bevonatott arannyal. Ennek volt karfája mindkét oldalon, oroszlános díszítéssel, a háttámla 6 rácslécből volt, a támla teteje köríves. A rácsokat összesen 12 oroszlán díszítette. Párjanincs trónus volt. (Már ha létezett.)
És Salamon összes pohara is aranyból volt. És mindene aranyból volt, aranyat evett, aranyat szart, aranyat lélegzett! Na elég volt.
És volt neki a Hirám-hajó mellett egy másik hajója is, ami évent 3-szor fordult, együtt hajózott a Hirám-hajóval, és aranyat, ezüstöt, elefántcsontot, majmokat és pávákat hozott! Főleg majmokat és pávákat! És a kormányos egy tintahal volt és a legénység kutyákból állt, és a tengerimalacok hajtották! Meg még mit nem!
És Salamon a Föld minden királyánál bölcsebb és gazdagabb hírben állt (például?). És a Föld összes királya és népe látni akarta Salamont, bizony, még Michael Jackson fénykorában sem volt ilyen népszerű, de még maga Elvis sem!
És mind az előbbiek ajándékokat hoztak (tényleeeg? Gondolom főleg a kínai császár és a maja istenkirály...): ezüstöt, aranyat, fegyvereket (ezt mindíg jó ötlet egy potenciálisan pszichopata nemzetnek ajándékozni), fűszereket, lovakat, öszvéreket - és tették ezt minden évben!
És Salamon felállított egy hadsereget, 1,400 (harci)szekere és 12,000 lovasa volt és állandó helyeken állomásoztatta őket (többek között Jeruzsálemben).
És a király Jeruzsálemben halmozta fel az összes ezüstöt, cédrust, és a vad fügefákat is! A VAD FÜGEFÁKAT. Szerte az országból! Csak képzeld el, hogy az összes cseresznyefát kiásatod és áttelepíted Budapestre Magyarországról :)
Na jó, a fügefás dolog csak fordítási nehézség volt, valami korabeli hasonlat lehet. Azt jelenti valójában, hogy a felhalmozott cédrusfamennyiség nagyon sok volt. Általában törlöm az ilyeneket, de ezúttal bennhagyom hogy lássátok mivel kell megküzdeni a Biblia olvasása közben, grrr.
És ha még nem lett volna elég az egyiptomiak hoztak MÉG lovakat neki, amiket azért rendben kifizettek. Az árak akkoriban: egy (harci)szekér = 600 ezüstsiklus, egy ló = 150 (ezüst)siklus. Majd az egyiptomból kapott lovakat továbbadták Hirámba és Szíriába (csakis azok királyainak, ki másnak, mindíg jó ötlet felfegyverezni a szomszéd országokat).

És Salamon megszeretett sok nőt - a fáraó lányán kívül, mondja a szöveg, de minek, hiszen a fáraó lánya nem sok nő , vagy mégis? - mindenféle népek közül. Olyan népek közül, akikről az Úr azt mondta, hogy ne nyúljanak hozzájuk.
Szóval a mennyiség nem gond, csakis a minőség Mr. Isten?
Mindenesetre Salamon 700 feleséggel és 300 ágyassal büszkélkedhetett a végére. És ezek az asszonyok (bizony, az áruló asszonynép) mikor Salamon megvénhedt elcsavarták az ő fejét a saját isteneik tiszteletére, így bukott el Salamon tökéletessége. Az idegen istenek amiket Salamon követett Astoret és Mikóm voltak. Azaz Salamon "nem követte olyan tökéletességgel az Urat mint apja Dávid". Érdekes megállapítás...
Aztán Salamon templomokat emelt Kámosnak és Moloknak. Sőt, minden felesége vallásainak emeltetett templomot Salamon.
Na, erre megjelent végre az Úr, és közölte Salamonnak hogy amiért ezeket tette most aztán kész, vége.
Azért azt elárulhatná valaki, ha egyszer közvetlen az Úr adott Salamonnak bölcsességet eldönteni mi a jó és mi a rossz, akkor miért hagyta cserben ez a képessége íly hirtelen?
Mindazonáltal az Úr kijelenti, hogy a büntetéssel még kivárja míg Salamon meghal, és csak annak fiára súlyt le. Mert ez így igazságos!
Ugyanakkor azt is mondja, hogy csak a birodalom nagyrészét veszi el a fiútól, csak 1 törzset hagy meg neki (azaz 11 törzs fog leválni Izráelről).
Mint a követező bejegyzésből majd rögtön meglátszik ez a része a "próféciának" nem jött be, hiszen csak 10 törzs szakad el Roboámtól, 2 törzs pedig megmarad nála (bár ott a gond a 13. törzzsel is...).
De a leendő büntetés első jelei máris megmutatkoztak: Hadád tört a zsidók ellen.
"Az elbeszélés szerint Hadad még egészen kisfiú volt s Edomban élt, amikor Dávid főparancsnoka, Joáb lemészárolta ennek az országnak a férfilakosságát. A fiú apjának néhány szolgájával együtt szerencsésen megmenekült a vérfürdő elől s Egyiptomba szökött. A fáraó menedéket adott neki, barátságába fogadta, házat és nagy falusi birtokot ajándékozott neki. Hadad annyira megnyerte az egyiptomi uralkodó kegyét, hogy az hozzáadta feleségül a királyné nővérét. A szentírás eddig sohasem közölte egyetlen fáraó nevét. Most azonban megemlíti az uralkodó feleségéét: Táfnesnek hívták. Szükséges-e hozzátenni, hogy egyetlen történetíró sem szólt róla? Nos hát, Hadad a fáraó sógora lett. Ne feledkezzünk meg róla, kérem szépen, hogy mindez Dávid uralkodása alatt történt. Azután elbeszéli a szerző, hogy amikor Hadad értesült Dávid haláláról, majd hamarosan Joáb pusztulásáról is - elbúcsúzott az egyiptomi királytól, visszatért Edomba, s attól fogva a zsidók ellenségei közé tartozott, akiket isten felhasznált Salamon ellen, hogy megbüntesse bálványimádásáért. Hadad sok borsot tört Salamon orra alá." - Léo Taxil, Szórakoztató Biblia

Összefoglalom én is: egy megsemmisített nép ultosó 1-2 túlélője lemenekült Egyiptomba egy nemlétező fáraóhoz, aki ugyanúgy sógora lett mint a zsidóknak, de mikor meghallotta hogy Dávid (és annak fővezére Joáb) elhúnyt, nem törődve azzal hogy minden eddiginél erősebb a zsidó nemzet, ő maga pedig nem bír hadsereggel, sem pedig területtel a térségben elment zaklatni ezt a végtelen gazdagsággal bíró nemzetet.
Ja, logikus.
Valamint az is kérdéses, hogy miért épp most kelt útra ez a Hadad, miért nem hallott már sokkal előbb Salamon trónralépéséről és annak körülményeiről? Ugyanis a 42. verssor szerint Salamon összesen 40 évig uralkodott, és az tuti, hogy az első 20 évben csak a királyi házat és az Úr házát építgette. Ennyire azért nem terjedtek lassan a hírek! Legalábbis azt várnád, hogy már akkor értesült a dologról mikor rokonságba került Salamonnal Hadad (a névtelen fáraón keresztül). De mit is várhatnánk egy apokrif könyvtől...
És csinált Mr. Isten másik ellenséget is: Rézont, aki egykor elmenekült Sóbabel országából, rablókat gyűjtött maga köré (mint Dávid), de aztán megverte őket Dávid, mire Damaszkuszba mentek és ott uralkodtak, ami Szírai fővárosa volt, és Salamonnak "egész életében" ellensége volt.
És Jeroboám is felemelte szavát Salamon király ellen, aminek az volt az oka, hogy mikor Salamon megépíttette Millót és felújíttatta Dávid városát.
És akkoriban történt, hogy Jeroboám kiment Jeruzsálemből és szembe jött Ahija próféta akin új köpeny volt, tanú nincs. És Ahija fogta az új ruhát, és hirtelen indíttatásbl 12 részre vágta (nem dereng valakinek Salamon és Saul találkozása amúgy?), és azt mondta vegyen el 10 részt annak jelképeként hogy az Úr ennyi törzset vesz el Salamontól (pontosabban Salamon leszármazottjától, nem?) és ad neki. Egyetlen egyet tart pedig meg magának., mert azok voltak akik nem imádtak más isteneket. Persze csak Salamon halála után kerülhet sor az ország kettészakadására. És ha mindent jól csinál, akkor az Úr nekiadja Izráelt végleg.

Bár tanú nem akadt Salamon mégis értesült valahogy a dologról és elkezdett vadászni Jeroboámra, és Sésák egyiptomi királyhoz (ni, egy fáraó névvel?) menekült, és ott is maradt Salamon haláláig. Azért érdekes, hogy a fáraó nem adta ki sógorának ezt a kis senkit...

Aztán jön egy érdekes megjegyzés: Salamon bölcsessége és tettei állítólag le vannak jegyezve a "Salamon cselekedetei" című könyvben. Amiről persze senki nem hallott...

Aztán 40 évnyi uralkodás után Salamon elhunyt, és Dávid városában temették el. A trónon fia, Roboám követte.
Hogy mi lett Salamon temérdek feleségével és ágyasával, és hogy hogy zajlottak a házassági szertartások, családi vendégségek stb. sajnos nem tudósít a szöveg sehogy, nemhogy olyan részletességgel mint ahogy a palotát és a templomot ecsetelte, pedig bizonyára nem voltak elhanyagolhatóak ezek kiadásai, se semmi más ezzel kapcsolatos dolog sem. Kár érte.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése