2010. augusztus 20., péntek

Korán - 30. A bizánciak / A rómaiak

(Kivételesen az egész surát átírtam nyilvánvalóra:)

Kutykurutty.

Bizáncot előbb-utóbb legyőzzük! Volt is már hogy győztünk ellenük még ha legközelebb nyilvánvaló hogy ők fognak is győzni, de végül sieg heil!
A Führer győzelemre segíti népét!
A sok alsóbbrendű disznó bezzeg nem tud semmit! Nem látják hogy ki fogjuk írtani őket elkerülhetetlenül!
A történelem bebizonyította hogy csak az árja faj él túl! A többiek kényszerítenek rá minket hogy kiírtsuk őket, voltaképp saját kezükkel vágják el a saját torkukat!
Aki nem ismeri el a Führer hatalmát azzal iszonyatos módon számolunk le!
Bekerítjük őket! Elfogjuk őket! Szortírozzuk őket! Megbüntetjük őpket!
Áldjátok a Führer nevét! A Führerért élünk és a Führerért halunk meg!
A Führer engedélye nélkül nem is létezhetnétek, ezért legyetek hálásak Neki! A nappal és az éjszaka változása is az ő engedélyével történik, ő az aki megengedi hogy ne csak az ária nyelven beszéjetek, hanemm indenféle nyeven amin csak akartok!
A villámai keltsenek félelmet bennetek!
Legyen eszetek! Hódoljatok be a magasságos Führernek! Ha hív, még a sírból is gyertek elő! Ő az egek és földek teljhatalmú ura! És Ő az, aki véghezviszi a teremtést kezdetben, aztán megismétli azt. Ez könnyebb neki. Ő példázza a legmagasztosabbat az egekben és a földön. Ő a Büszke és a Könyörületes.
A Führer tisztában van vele hogyan éltek rabszolgák! Féljétek Uratokat!
Őrültek akik a saját fejük után mennek! Fordíts hátat nekik! Sieg heil, sieg heil, sieg heil!
Az egy Führert kövessétek, ne akárki mást! A Führer tudja mi kell nektek! A Führer senkinek nem engedte meg hogy nélküle intézkedjen!
A Führer teszi amit tesz, ti is tegyétek meg a kötelességeteket!
A Führernél van minden jutalmatok! Amit neki adtok, csak az számít! Kezében tartja az életeteket! Mennyire fölötte áll ő a kicsinyes vágyaitoknak! Éltessétek a Führert! Sieg heil, halleluia!
Romlás ütötte föl a fejét a szárazföldön és a tengeren azért, amit az emberek keze elkövetett, ezért a Führer kóstolót ad abból amit különben csak később tett volna meg. Vagy behódolnak vagy meghalnak! Fordítsd hát orcádat az igaz vallás felé, mielőtt még eljönne az a nap, amely el nem hárítható. Vezérünk méltán megfizet az érte harcolóknak a következő életben!
Eddig is hányakat törölt el a führer a Föld színéről!? Kötelessége volt ezt megtenni a kiválasztottai kedvéért. Esőt és könnyű szelet ad nektek hogy jobban éljetek! Életre kelti a halottakat!
Akik nem látják ezt, azokkal nem tudunk mit csinálni. A Führer gyengéden óvó karjai hát csak a muszlimokat védik.
Aki velünk van, mert olvasta ezt, kiáltsa: Sieg Heil! Éljen a Führer!
Aki nincs egy hangon velünk, arra sem pazarlunk már több szót (csak kivégezzük).

*******

Bleach.

We will win over Bizanc sooner or later! We already won a battle or two against them, even if next time they will win battle obviously, but in the end - Sieg Heil!
The Führer will make his people win!
The lots of lower race-pig know nothing! They see yet not that we will destroy them unavoidable!
History proved nly the aria race lives through! The rest force us to demolish them; in point of fact they cut their own throat!
Who don't accept the power of the Führer we will execute that in a horrible way!
We will sorround them! Capture them! Sort them out! Punish them!
Bless the name of the Führer! We live for the Führer, we die for the Führer!
Withouth the Führer's permission we wouldn't even exist, so be grateful for Him! The change of day and night happens only by his allowance, he is the one who allows you to speak not only the language of the arias but any language you want!
Let his lightnings make fear in you!
Cme to your senses! Pay respect to the mighty Führer! If he calls you come out even from your graves! He is the amighty lord of the skies and earth! He it is Who produceth creation, then reproduceth it, and it is easier for Him. His is the Sublime Similitude in the heavens and the earth. He is the Proud, the Mercyful.
The Führer is fully aware how you live you slaves! Fear your Ruler!
Those are mad who are going after their own voilitions! Show your back on 'em! Sieg heil, sieg heil, sieg heil!
Follow the One Führer, not anybody else! The Führer knows what are your needs! The Führer let noone to step up in his name!
The Führer does what he does, so do your obligations too!
The Führer has all your rewards! Only that counts what you pay for Him! He holds your lives in his hands! Oh how he stands abouve your petty desires! Heil the Führer!
Sieg heil, halleluia!
Corruption doth appear on land and sea because of (the evil) which men's hands have done, that He may make them taste a part of that which he would have done later. They either return or they die! So set thy purpose resolutely for the right religion, before the inevitable day cometh from Allah. On that day mankind will be sundered. Our Leader will pay generous to those who fight for him in the next life!
How many had the Führer already form the face of the Earth!? He was oblieged to do that for his choosens. He gives you rain and light wind for making your lives better! He rises the deads even!
Thse who don't see this, we can't do anything with. Therfor the Führer's carfull, protective arms only defends the muslims.
Those who are with us, because he read this, shout: Sieg Heil! Long live the Führer!
Those who express another view, we won't waste any more words (we just strike them down).

Korán - 29. A pók

Mr. A. gazdag. (ki nem találtuk volna. Hisz' amennyiben övé egyszerűen MINDEN... Várj - nem teszi az szegénnyé? Hiszen MIHEZ KÉPEST gazdag?)

"Meghagytuk az embernek, hogy jó legyen a szüleivel szemben. Ha azonban ők ketten abban fáradoznak, hogy olyasmit társíts mellém, amelyről nincsen tudásod, akkor ne engedelmeskedj nekik!" - tehát jónak lenni = engedelmeskedni.

Noé az özönvízkor 950 éves volt. (A Bibliában csak 600.)

"
Vagy nem látták, hogyan viszi véghez Allah a teremtést kezdetben, aztán megismétli azt?" - újabb teremtés? És hogy láttuk volna???
"
Járjátok be a földet és nézzétek meg, hogyan vitte véghez Allah a teremtést kezdetben! Aztán Allah létrehozza az utolsó teremtést." - ??????????

"
kölcsönös szeretet fűz össze benneteket az evilági élet iránt" - namost nem tudom mi "kölcsönös" a dologban, de ha arra utal hogy az "evilági lét" is szeret minket meg mi is az evilági létet, akkor az "evilági lét" máris jobb mint Mr. A. De ezen kívül miért baj ha szeretsz élni?

"
Lót pedig hitt neki (Mr. A-nak). És ajándékoztuk (Mr. A.) néki Izsákot és Jákobot" - mi? hgy Lót gyereke lett volna Izsák és Jákób?

"
Olyan gyalázatosságot követtetek el, amit korábban egyetlen teremtmény sem cselekedett. Hát a férfiakkal adjátok össze magatokat" - uhm, a homoszexualitás meglehetősen gyakori az állatvilágban.

"
Azoknak a példázata, akik Allahon kívül más gyámolítókat választottak maguknak, mint a pók, amely házat épített magának. Ám minden ház között bizony a pók háza a leggyengébb!" - Kész, ennek be kell látni: semmi értelme. (Amúgy a pókselymet a legerősebb szakítószilárdságú dolgok közt tartják számon.)

"
Azon a napon, amikor elborítja őket a büntetés felülről és a lábuk alól és azt mondja: "ízleljétek meg azt, amit cselekedtetek!"" - mindíg mikor ilyen le van írva változik mit mondanak / mit mondanak nekik. Kutyafüle.

"
Bizony, tágas az én földem. Engem szolgáljatok hát! Minden lélek megízleli a halált. Aztán hozzá lesz majd visszatérésetek." - mi köze itt egymáshoz a dolgoknak??

"
Akik azonban érettünk erőt fejtenek, azokat a mi útjainkon vezéreljük." - íme minden csoport vezetőjének mottója. mi ezen kicsit is különleges?

Korán - 28. A történet(ek)

Kurutty. Ebből egyértelmű hogy ezt ember nem írhatta!

"És azt mondta Mózes nővérének (Mózes anyja): "Kövesd őt!" És oldalról nézte őt, anélkül, hogy észrevennék." - mi ő, a láthatatlan ember???

Aztán Mr. bébi M-nek Mr. A. megtiltotta hogy nemmuszlim nő tejét szopja. Az engedelmeskedett, és megmondta Mr. Fáraónak hogy majd ő megmutatja kitől hajlandó szopni. Így került vissza Mr. M. az anyukájához.

Mr. M. egy nap meglátta amint egy muszlim és egy ellenség bunyóztak. Amúgy mindenki magasról szart Mr. M-re (ami érdekes, hiszen rangban ő az uralkodó utódja, és ennek megfelelően egy rakás testőrrel jár, meg csilivivli rucikban...). A muszlim (akiket anno épp elnyomtak, minden fiút a népből Mr. F. kivégeztetett - kivéve persze Mr. M-et - ha emlékszünk) odaszólt neki hogy segítsen, mire Mr. M. egy ökölcsapással kivégezte a nemmuszlimot.
Reggelig Mr. M. rettegve kóválygott egyhelyben, mikoris a muszlim megint "segítségét kérte". De Mr. M. erre a muszlimnépfit (aki nyilván halott volt, mert Mr. F. minden ilyet kivégeztetett) akarta megölni. Az kifogást emelt, egy másik ember meg épp akkor befutott hogy Mr. M-et éppen le akarják feltehetőleg csukni, mire Mr. M. elszaladt.
"
Amikor Madyan vizéhez érkezett le, egy csapat embert talált ott, akik itattak. És mellettük két nőt talált, akik visszatartották jószágukat a víztől. Azt mondta: "Mi van veletek?" "Nem itathatunk addig", - mondták, "amíg a pásztorok vissza nem viszik az állataikat! Az atyánk hajlott korú öregember.""
Mr. M. erre megitatta az állataikat. (mi jogon? hm, szóval egy véletlen arra vetődő koldús, aki elítélt gyilkos, az is feljebbvaló mint egy nő?)
A két lány egy idő után jött, hogy apucijuk ki akarja fizetni Mr. M. segítségét. (?)
Az ment, rögtön elmondta milyen sorsra jutott bár senki nem kérdezte, mire rögtön befogadták a családba. Egy ilyen embert? Hát hogyne!
Rögtön házasság is fel lett ajánlva az öregember részéről: 8, vagy 10 évig kell Mr. M-nek szolgálni a feleségért. (Emlékezzünk: az öregember NAGYON öreg...)
És úgy is lett. (de hogy? most 8 vagy 10 évet szógált? És miért ez a két időszak? És hol a sztori a második lány elvételéről?)

Mózes trükkjei után most Mr. F. azt mondta (eben a verzióban): "
Ti előkelők! ... Égess nekem agyagot, Hámán, és emelj nekem palotát! Talán fölmehetek Mózes istenéhez."
Mire Mr. A.:
"És megragadtuk őt és a csapatait és a tengerbe vetettük őket." (képzeld csak el ahogy lenyúl az égből egy nagy kéz, felkap egy rakás embert, és beledobálja a vízbe, LOL)

"
És te nem voltál a nyugati oldalon, amikor föltártuk Mózesnek a döntést." - ???

midiániták

"
Ám Uradtól való irgalom gyanánt tudomásod van róla, hogy egy olyan népet intsél, amelyhez teelőtted még nem jött küldött." - de akkor azoknak hogy legyen ugyanaz a vallásuk? Miért hibáztatja őket az azelőtti dolgokért? Vagy ha nem hibáztatja, akkor gonosz, gonosz dolog volt elküldeni a küldöttet, mert ugye onnantól mindenki megszívja...

"
Hozzatok hát egy Írást Allahtól, amely e kettőnél inkább vezérel az igaz útra, hogy azt kövessem" - miért kell feltétlen egy réges-régi halandzsa-írás hogy viselkedj? Tedd fel magadnak a kérdést.

"
Aki azonban megbánást tanúsít, hisz és jóravalóan cselekszik, az talán azok közé fog tartozni, akik boldogulnak." - egy "TALÁN"-ért eladnád a lelkedet?

"
Kóré (Karún) Mózes népéhez tartozott. Elveszítette a mértéket velük szemben. És annyi kincset adtunk neki, hogy a hozzávaló kulcsokat egy erős férfiakból álló csapat is csak üggyel-bajjal tudta volna cipelni. Emlékezz arra, amikor a népe ezt mondta neki: Ne örvendezz! Allah nem szereti az örvendezőket! ... És elsüllyesztettük (Mr. A.) alatta (Kóré alatt) és háza alatt a földet."

"
Minden dolog pusztulásra van ítélve, kivéve az Ő orcáját."

Korán - 27. A hangya(k)

Blablugy.

""
Mózes! ... Dobd el a botodat!" Amikor látta, hogy az mozogni kezd, mintha dzsinn lenne" - érdekes kép, és biztosan nem kígyó.

"
és dugd bele a kezedet a ruhakivágásodba, fehéren jön elő, minden baj nélkül. Ez a Fáraónak és népének szóló kilenc csodás jel egyike." - és a 10 csapás tovább csökkent nyolcra ezzel! Ami megint ellentmondásban van azzal, hogy a Koránban Mózes Fáraónak mindössze 1 (vagy 2) trükköt mutatott be. Amihez ha nagyon akarjuk hzzávehetjük a szétválasztott tengert. De az még mindíg csak 3, és nem 9. És a 10 csapás még sehol sincs.

Salamont Mr. A. megtanította a madarak nyelvére!

"
Összegyülekeztek Salamonnak az ő csapatai: dzsinnekből, emberekből és madarakból, és sorba állíttattak. - LOL

A hangyák beszélnek!

"
És szemlét tartott (Salamon) a madarak fölött és azt mondta: "Hogyan lehet az, hogy nem látom a búbosbankát? Vagy talán távol van? Bizony, súlyos büntetéssel sújtom, vagy levágom őt, vagy pedig hozzon nekem valami nyilvánvaló magyarázatot!" - LOL
Sába népe a Napot imádta. - hozta a hírt a búbosbanka. Salmaon így reagált:
Salamon azt mondta: "Meg fogjuk nézni, vajon igazat mondtál-e, vagy hazug vagy-e a hazugok között!" - de miért van hogy aki így reagál egy muszlim hittérítővel szemben annak "nincs esélye"?
Salamon mindenesetre levelet küldött Sábának, azk ajándékokat küldtek vissza mert nem volt kedvük harcolni. Ezt Salamon visszautasította és elindult megsemmisíteni Sába birodalmát.

Az ifritek a dzsinnek egy fajtája.

Salamon ellopatta majd szétverette Sába trónját.
Sába elment Salamonhoz, akinek ugye semmi nem kellett ezen a világon - UGYANIS MEGVOLT MINDENE. Üvegpalota, hatalom, bazinagy sereg - amit csak el bírsz képzelni. Így könnyű...
Sába látva hogy kifizetődőbb Mr. A-nak dolgozni rögtön kijelentette hogy csatlakozik. Ja, és szegény még sose látott tükröt, azt hitte víz, így "felfedte lábszárát" - hú micsoda erotika!
A köpönyegfordítás persze nem minden sábainak tetszett. Ezért Sába szónokolt a népnek, mire már csak kilencen terjesztették a 'régi' hitet. Megtervezték hogy kinyírják Sábát. De Mr. A-ék megelőzték őket és kiírtottak minden sábait, plusz lerombolták házaikat. Mr. A. büszke és könyörületes!

"
Allah mellett egy másik isten? Nem! Ők olyan emberek, akik eltérnek az igaz úttól." - lol, Zeusz mint ember :D

"
Vagy ki tette a földet szilárd lakhellyé, és a hasadékait folyókká, és helyezett rá szilárdan rögzített hegyeket, és tett a két nagy víz közé gátat?" - szkás szerint rossz a kérdésfeltevés. Nem "ki", hanem "mi" az elsőként felteendő kérdést. És az asztrofizika és geológia elég jó képet adnak hogyan formálja a temrészet önmagát - mindenféle isten nélkül.

"
örömhírként hirdessék kegyessége előtt az esőt" - és mint emlékszünk ennek kapcsán: "Pusztító esőt záporoztunk rájuk. Szörnyű azok esője, akik intést kaptak!"

"
"Ha már porrá változunk mi és atyáink, vajon új életre hozatunk elő? Mi és atyáink már korábban is ezt az ígéretet kaptuk. Mi más ez, mint a hajdanvoltak mesés történetei?" Járjátok be a földet, és figyeljétek meg, hogy milyen végre jutottak a bűnösök!" - felőlem inkább nézzük azt, mire jutottak a hívők. Mutass egyet amelyik feltámadt!

"
És rettegni fog akkor mindenki, ... kivéve azokat, akiket Allah akar. ... És látod majd, hogy a hegyek - amelyeket mozdulatlanoknak gondoltál - elindulnak, a felhők járásához hasonlóan." - kac, kac

"
Akik pedig rossztettel jönnek, azok arccal dobattatnak be a Pokol tüzébe."

"
Mi másért illetne fizetség benneteket, mint azért, amit cselekedtetek?" - hát, legalább gondolatrendőrség nincs.

2010. augusztus 18., szerda

Merrefelé van Mekka?

Ugyi a muszlimok Mekka (a Kába-kő - ha egyáltalán van ott kő, mert az épület ami ELMÉLETILEG tartalmazza teljesen le van zárva) felé fordulva imádkoznak.

De mivel a Föld gömbölyű, így 180 fokkal megfordulva az általános iránnyal is érvényes a dolog?

És amennyiben egy muszlim pl. egy űrállomáson van, ami ugye száguld mint a veszett fene a Föld forgásához képest, hogy imádkozik?
És vajhon ha pont a Föld másik felén van valaki, akkor fejenállva kell imádkozzon?

2010. augusztus 14., szombat

Korán - 25. A megkülönböztető (kritériumfelállító), 26. A költők

Sieg Heil annak aki elküldte Mr. M-et (azaz Mr. A-nak).

"Ők azonban más isteneket választottak helyette, akik nem teremtenek semmit, hanem ők maguk teremtmények, akik még saját maguknak sem képesek ártani vagy használni"

hogyan készült a Korán igaziból: "
Ez ... amit Mohamed koholt, és amiben mások segítettek neki. ... A hajdanvoltak mesés történetei ezek, amelyeket leíratott magának. Ezeket diktálják neki reggelente és estelente."

A Paradicsomban paloták is lesznek.

A Pokolba kerülők egymáshoz vannak bilincslve (a nyakuknál fogva ha még emlékszünk).

Mr. A.:
"Menjetek el ahhoz a néphez, amely hazugságnak nyilvánította a jeleinket! És mind egy szálig megsemmisítjük őket."

Mr. A. egy városra "gonosz eső"-t bocsátott (és ezzel kiírtotta).

Éjszaka tessék aludni. Éjszakai műszak? Még mit nem!

"
Aki hitetlen, az kész az Ura ellen segíteni a sátánt." - miért kell mindíg ilyen hülyeségeket mondani?

"
És ha azt mondják nekik: "Boruljatok le a Könyörületes előtt!" - azt mondják: "Mi az, hogy Könyörületes? Boruljunk le valami előtt, amit te parancsolsz nekünk?" És ez csak növeli a nemtetszésüket." - és jogosan ha engem kérdeztek. Mert végülis azt követeli, hogy - ok nélkül - boruljunk le ŐELŐTTE.

"
Áldott az, aki az égre ... világító Holdat tett oda." - a Hold mind világító égitest, LOL

"
Ő az, aki elrendelte az éjszaka és a nappal váltakozását annak számára, aki hallgatni akar az intő szóra, vagy hálás akar lenni." - ööö: akkor a többiek számára nem váltakozik a nappal és az éjszaka, vagy mi?

"
És akik, ha hozzájárulást adnak, se nem mértéktelenek, se nem fösvények - a kettő között van a helyes" - ez egy jó gondolat. Bár én "hozzájárulás" alatt általánosabb dolgot értek mint ő. És nem teszek bigott megkülönböztetést.

"
a Paradicsom felső terme" - ?

"
Mondd: "Az én Uram nem törődik veletek - csupán a ti fohászotokkal." - remek zárszó, eh?


----------------


Éljen HoSiMin! (vagy ilyesmi)

"Vajon nem látták, hogy mindenféle pompás növény fajtából mennyit sarjasztottunk a földön?" - hát nem. A növények vadon nőnek maguktól, meg evolúció; és akkor még nem is beszéltünk a mesterséges termesztésről és szelekcióról ahol az ember alakítja ki és serkenti növekedésre a terményt...

"Ő az egek és a föld Ura, és azé, ami a kettő között van, ha szilárd bizonyosságotok van." - csakhogy lépten nyomon elmondatik a Koránbban, hgy a nemmuszlimok nem kaptak Mr. A-tól "szilárd bizonyosságot", hanem inkább "félrevezetést". Khm.

Tudjátok mi ötlött fel bennem a botos "csoda" (Mzes vs. Fáraó) kapcsán? Hogy bár Mr. M. botja elnyelte a többiek botjait és köteleit, azok egyértelműen, nem Mr. A. nevében, meg tudták csinálni a botos trükköt. Minek hódolnál be hát Mr. A-nak? Hol ebben a "csoda"?

"
és ha megbetegszem, akkor Ő gyógyít meg" - ne menj orvoshoz

"
Emlékezz arra, amikor Noé, az ő testvérük azt mondta nékik: "Nem óvakodtok Allahtól?Én vagyok a ti szavahihető küldöttetek." - Körkörös érvelés: elhihetitek amit mondok mert most mondom hogy elhihetitek amit mondok. És akkor még csodálkozik hogy nem hiszik el. Ej, ej.

"
építetek a magatok mulatságára ... óvakodjatok inkább Allahtól és engedelmeskedjetek nekem!" - csakk ibújt a szög a zsákból!

"
És továbbra is házakat faragtok-e ügyesen a hegyekből? ... És ne engedelmeskedjetek azok parancsának, akik semmibe veszik a határokat, akik romlást terjesztenek a földön" - bár ne lenne a kipontozott rész... Ami szerint házat építeni rossz dolog, házakat, civilizációt lerombolni pedig jó.

"
Hozzál hát jelet, ha igazmondó vagy az igazmondók között!" "Ez egy nőstényteve"" - hát NEKEM egy teve a karámból nem jel.

Tilos férfiaknak férfiakkal dugni.

"
És mi megmentettük őt (lótot) és háza népét mind kivéve egy öregasszonyt." - most egy öregasszonyt, vagy Lót feleségét?

"
Bizony, ezt a Koránt a teremtmények Ura küldte le ... Vajon nem volt nekik jel az, hogy Izráel fiainak a tudósai tudtak róla?" - Hát bizony nem. Mert miből áll egy későbbi időpontban beleírni valamit ami korábban történt?

"
hiszen távol vannak tartva annak a hallásától, ami az égben elhangzik." - de akkor hogy várható el tőlük hogy azt csinálják ami "az égben elhangzik"?

A sátánk hallgatóznak és a legtöbb hazudik (is?).

Tartsd távol magad a költőktől! A hazug disznók! Csak a bajt keverik! (És nyilvánvalóvá teszi hogy egyíes emberek össze-vissza hazudoznak csak hogy jól megéljenek belőle - mint Mr. M., hehe.)

Korán - 23. A hívők, 24. A fény

A feleségeidet vagy a rabszolganőidet bármikor megbaszhatod.

"egek hét útja"?

Noé hajóján minden állatból volt kettő.

"Pusztuljon az a nép, amely nem hisz (ti. nem muszlim)!"

"
Újra meg újra hirdettettek nektek a verseim; jeleim" - tudod ha nem csak beszélnénk róla, hanem tapasztalnánk is...

hét ég van

Feltesz egy csomó krédést elméleti síkon, és minddel azt képzeli erre az eredményre jutna: "
Azt fogják mondani: "Minden Allahé."" - csakhogy ez korántsincs így!

"
És amikor megfuvatik a trombita, azon a napon nem lesz köztük vérrokonság és nem kérdezgetik egymást."

"
Akiknek a mérlegserpenyőik súlyosak lesznek, azok boldogulnak."

A Pokolban lévők vicsorítanak.

Allah a Király. Tehát Allah = Elvis, István, de maga Jimmy is!

"
Aki Allah mellett másik istenhez fohászkodik, anélkül, hogy bizonysága lenne rá" - no és ha VAN bizonysága?


----------------------


Ha egy férfi és egy nő paráználkodik, mindketten 100-100 korbácsütést kapnak. (20 korbácsütés általában halállal végződik már.) Az ítéletnél hívők (muszlimok) egy csoportjának jelen kell lennie.

Parázna férfi csak parázna nővel házasodhat. (De parázna nő nem?) Muszlimoknak ez tilos.

Aki "tisztes férfjes nőt" vádol ilyesmivel de nem hoz 4 tanút az 80 korbácsütést kap, és többé semmilyen ügyben nem lehet tanú.

Ha valaki a saját feleségét vádolja, tanúk helyett elég ha ötször megteszi ugyanazt a tanúvalláomást (hogy megfeleljen az előző passzusnak).

Ellentanúk (4 db + a vádlott vallomása) esetén a vád semmis.

"Allah kiengesztelődő és bölcs."

"
Allah Gyengéd és Irgalmas" (és visszanő a bőrük miután elégett hogy még jobban szenvedjenek! Ilyen gyngéd Mr. A.!)

"
Ti hívők! Ne lépjetek be mások házába, amíg nem kértek engedélyt, és nem üdvözlitek a ház népét!" Ha nincs ott senki nem mehetsz be. "És ha azt mondják nektek: "Forduljatok vissza!", akkor forduljatok vissza!" (Érdekes lehet egy ilyen országban a rendőrség működése...)
"
Ám nem róható föl vétketekül az, hogy lakatlan házakba lépjetek be, ahol van valami, ami hasznos nektek."

"
És mondd a hívő nőknek, hogy süssék le a tekintetüket és ügyeljenek a szemérmükre és ne mutassák a díszeiket, csupán azt, ami látható és kendőzzék el ruhakivágásukat és ne mutassák a díszeiket, kivéve férjüknek, atyjuknak, apósuknak, fiaiknak, férjük fiainak, fivéreiknek, fivéreik és leánytestvéreik fiainak, asszonyaiknak, a rabszolganőknek, akiket jobbjuk birtokol, a férfiaknak, akikben nincs nemi vágy, és a gyermekeknek, akik még nem tudnak semmit a nők szemérméről. És nem szabad a lábukkal dobogni, nehogy kitudódjék az elrejtett díszük." - és amiatt kénytelenek a muszlim nők hijabot hordani... Fura módon az ezt megelőző sort: "Mondd a hívő férfiaknak, hogy süssék le a tekintetüket és ügyeljenek a szemérmükre!" nem emlegetik olyan gyakran...

Ha nincs pénzed ne házasodj.

Csak a pénz miatt ne kényszerítsétek rabszolganőiteket prostitúcióra ha ők nem akarják.

"
E lámpa (Mr. a. fénye) olyan épületekben van" - ezek szerint Mr. A. fénye el van rejtve?

"
félelem tölti el őket egy olyan naptól, amikor tótágast állnak a szívek és a szemek" - lol, főleg a szemekre

"
És felhőhegyeket bocsát le az égből, amelyekben jégeső van és azt talál el vele, akit akar" - LOL

"
Allah forgatja az éjszakát és a nappalt." - haha, csak képzeld el: középen a lapos Föld, körülötte egy gömbhéj, belsejébe felfestve a Nap és a Hold a csillagokkal, és egy tekerőkarral forgatja az egészt mint egy zenedobozt :DDDDDDD

"
És Allah mindenféle állatot teremtett vízből. Egyesek közöttük a hasukon mozognak, mások két, ismét mások pedig négy lábon járnak." - de vajon miből lettek a rovarok (amiknek általában 6 lába van, és többen vannak mint a többi állat)?

"
Amikor azonban a hívők szólíttatnak Allahhoz és a küldöttéhez, ..., akkor ők csupán azt mondják: "Hallunk és engedelmeskedünk."

Ne esküdözz, hanem engedelmeskedj!

"
Akiket a jobbotok birtokol és akik nem érték el még a serdülőkort közöttetek, azoknak három ízben kell engedélyt kérni tőletek hogy beléphessenek hozzátok: a hajnali imádkozás előtt, amikor a déli hőség idején leteszitek a ruhátokat és az esti imádkozás után. Három időszak ez, amikor látni lehet a szemérmeteket. Sem nektek, sem nekik nem róható föl vétekül, hogy ezek után megfordultok egymásnál engedély nélkül."

Serdülőkor után a fiúknak elég egyszer engedélyt kérni.

A nők akiknek koruk miatt már nem lehet gyerekük nem probléma ha a "külső ruhájukat" levetik figyelmztetés nélkül, bár ez továbbra sem javallott.

"
Nem lehet felróni sem a vaknak, sem a nyomoréknak, sem a betegnek és saját magatoknak sem, ha esztek a házatokban, vagy atyáitok házában, vagy anyáitok házában, vagy fivéreitek házában, vagy nőtestvéreitek házában, vagy apai nagybátyáitok házában, vagy apai nagynénéitek házában, vagy anyai nagybátyáitok házában, vagy anyai nagynénéitek házában, vagy olyan házban, amelyhez kulcsotok van, vagy a barátotok házában. Nem róható föl vétketekül, ha ilyenkor együtt vagy külön esztek."

Egy muszlim nem távozhat anélkül hogy engedélyt kérne rá a házigazdától.
"
És ha engedélyt kérnek tőled valamilyen ügyükben, akkor adjál engedélyt közülük annak, akinek akarsz és kérj bocsánatot nekik Allahtól! "

2010. augusztus 13., péntek

Korán - 21. A próféták, 22. A zarándoklat

Közela világvége! (2000+ év az nem "közel...)

"Egy város sem hitt előttük" - tudod most kezd leesni: városok nem hisznek. A városok nem élnek. Az emberek élnek. Hiába győzöl meg egy generációt, a következőt ugyanúgy meg kell győznöd. A meggyőzés pedig csakis bizonyítékokkal megy, nem üres handabandával.

"
Ha az egekben és a földön rajta kívül más istenek lennének, akkor bizony mindkettő romlásnak indulna." - mire alapozza ezt az állítást?

"
az egek és a föld összefüggő tömeg volt, és mi (Mr. A.) választottuk szét azokat"

Az eget őrzik.

A Korán áldott.

"
"Mik ezek a szobrok, amelyeket szolgáltok?"" - és ebből hozzák k ia muszlim teológusok hogy tilos Mr. A-t, Mr. M-et és a többi prófétát képeken ábrázolni...
"
A ti Uratok az egek és a föld Ura, aki megteremtette azokat (a bálványokat!)."
És Ábrahám darabokra zúzta a bálványokat, kivéve a főbálványt.
Amikor megvádolták, azt hazudta, hogy a főbálvány törte össze a többi bálványt.
Erre megpróbálták elégetni Ábrahmot, aki úgy járt mint az ifjak a babilóniai király kemencéjében.

Salamon valami szántóföld ügyében ítélt ahová idegenek juhai kódorogtak. Az ítéletről semmit nem tudunk meg, csak annyit hogy bölcs volt (és Mr. A. adta a bölcsessséget, ki más).

Dávid előtt nem voltak "harci védő eszközök". Ezt Mr. A. tanítottam Mr. D-nek.

Jób. Pár ismeretlen név. Jónás.

A hamis istenek is a gyehennába kerülnek.


-----------------------


Az Utolsó Órakor minden terhes nő megszül, minden szoptatós anya ellöki gyermekét, és mindenki (vagy csaka férfiak?) részegnek fog tűnni pedig nem lesz az (tántorog?).

"
És látod, hogy a föld megdermedt. Ám amikor vizet bocsátunk reá, mozgásba lendül, zsendülni kezd és mindenféle pompás növényfajtát sarjaszt."- pl. bogáncs, csalán...

Mr. A. = Igazság

"
Allah föltámasztja azokat, akik a sírokban vannak." - és mi van azokkal akik nincsenek sírban?

"
hitetleneknek a Pokol tüzéből lesz szabva ruházat, a fejükre pedig forrásban lévő víz folyik,megolvad általa, ami a gyomrukban van és a bőrük.Vasból készült kampósbotok lesznek ott számukra.Valahányszor csak szorongattatásukban ki szeretnének jönni onnan, visszahajttatnak oda" "Milyen nagyszerű gyámolító és milyen nagyszerű segítő (Mr. A.)!" - kicsit olyan Hellraiseres a kampós rész miatt.

A mennyben lévők köpenye (ami zöld) selyemből lesz, és gyöngy karkötő is lesz az arany mellé (nem tudni eddig miért csak az aranyat mondták, a megfogalmazás csak nálam jó).

Körül kell járni a Kábát (? én tudom mi az, de nem azért mert a Korán elmondja...).
Van még pár dolog erről a rítusról (pl. csak gyalog, vagy kiéheztetett tevén lehet elmenni oda), de elég zavaros.

Ne tanúskodj hamisan.

A teveáldozatok nem Mr. A-nak mennek. Mr. A-nak az ennek kapcsán bennetek kialakuló / megerősödő félelem jut el. (Azért szerintem nem lehet olyan rossz az a tevehús...)

"
Allah helyett olyasvalamit szolgálnak, amire nézvést nem nyilatkoztatott ki semmiféle bizonyítékot" - m'ér, és hol a bizonyíték Herr Allahról? Elég már a kettős mércéből!

Mr. A. küldötteket választ mind az emberekből, mind az angyalokból.

"
És Ő nem szabott ki rátok a vallásban semmi olyat, ami terhes lenne nektek" - nem-e? Kezdjem most, vagy várjam ki míg elérsz őrjöngésed végére?

"
atyátok, Ábrahám vallását szabta ki. Ő nevezett muszlimoknak benneteket" - HAHAHAHAHA!!!

"
Aki azt hiszi, hogy Allah nem fogja megsegíteni a Prófétáját az evilágon és a túlvilágon, az valamilyen módszerrel szálljon fel az ég felé, aztán akadályozza meg Allah segítségét a Prófétája iránt" - nem tudom az számít-e, ha egyzerűen repülőre szállsz és meglátod hogy kurvára nincs szilárd ég, se Mr. A. ...

Korán - 19. Mária, 20. Tahe

Blablabla másképp.

Zakariás sztorija összekeveredik Ábraháméval a gyereknemzés terén ("jajj de öreg vagyok, a feleségem meddő...").
Az ő fia lett János. Azelőtt senkinek nem volt János a neve.
Zaki a három néma nap alatt jelbeszélt!

Mr. A. lelke Gábriel.

"tökéletes ember" - az meg mi?

Mária most csak egy angyallal találkozik, nem úgy mnt a 3. surában.
Mária nem fél a házasságon kívüli gyerek miatt, és nem is megy Jánosékhoz, hanem egy pálmafa alá heveredik, akivel jól eltársalog. Mármint az angol verzióban. A magyar verzióba vhogy becsempészték a beszélőként a csecsempő Jézust.
Mindenesetre a beszélgetőpartner Máriát "Áron testvérének" hívja. Csakhogy Áron (Mózes testvére) Mirima testvére volt. Hiába no, Muhamad nem tudott rendesen külföldiül :)
Még mókásabb mikor a beszélgetés közepén Mária rákérdez, hogy beszélgethet ő egy csecsemővel!!

Áron próféta vlt, nem egyszerű szócső.

Senkit nem hívnak Allahnak, csak Mr. A-t.

A nemmuszlimok azért élhetnek tovább, hogy tovább szenvedjenek. (Ühm, ha örökké él mindneki úgyis, akkor ennek nincs értelme.)

"Ezek az istenek meg fogják majd tagadni az ő szolgálatukat és ellenfeleik lesznek." - most akkor vannak más istenek, vagy sem?


----------------


Vartyvarty.

Minden ami az egekben, a földön, a kettő között, és a föld alatt van.

Mózes itt jelenti a tüzet, de nem azért hogy eloltsák.
Mr. A Mózeshez: Én vagyok az egyetlen isten, és te most szolgálsz engem vagy meghalsz.
Azzal Mózes botját amivel a faleveleket verte le a bárányoknak (nem túl hatékony) kígyóvá változtatta (nem Fáraó előtt!).
A lepráskéz-trükköt is megcsinálta privátba.
Mózes dadogását is meggyógyítják. Áron csak extra powernek kell.

Mózest ládába és nem kosárba, tengerbe és nem folyóba dobták.

Mr.A: "
Ám reád terítem majd a szeretetemet, hogy az én szemem láttára növekedjél majd föl." - mondja Mózes anyjának mikor az megválik a gyerekétől!

Az emberek nem építenek utakat. Mr. A. épít utakat.

A botos trükknél Fáraó emberei köteleket is használnak, és Mr. A. végig mondja Mózesnek - aki folyton el akar szaladni - hogy mit csináljn és mi fog történni.

Fáraó a botos trükk után kreatívkodik: ellentétes oldalon le akarja vágatni Mózes és Áron kezeit és lábait, majd pálmafákon keresztre feszíteni őket.

Amúgy a botos trükk varázslásnak, tehát bűnnek minősült. De Mr. A. úgyis megbocsátja azt Mózeséknek!

Manna és fürjek.

Nem Áron, hanem vmi "
es-Szemirij" csinálta a (beszélő) aranyborjút. A csókát ezért arra ítélik hogy azt mondogassa: "Nem szabad hozzám érni". (de nincs írva hogy ténylegesen tilos lett volna hozzáérni. A sztori meglehetősen hajaz Káin esetére.)

A Feltámadás Napján megfújják a trombitát. Majd.
A feltámasztott nemmuszlimok szeme kék lesz.

Ádám (és Éva) evett a Halhatatlanság és az Eln Nem Múló Hatalom fájáról . (De akkor miért nem vagyunk halhatatlanok? És miért nem látták az előtt a "szemérmüket"?)
"
Azután kiválasztotta őt az Ura és kiengesztelődve fordult hozzá és az igaz útra vezette.Azt mondta: "Induljatok lefelé innen a földre mindannyian! Legyetek egymás ellenségei!" - no comment.

A nemmuszlimok vakon lesznek feltámasztva. (De akkor hogy látják hová fognak kerülni?)

2010. augusztus 12., csütörtök

Korán - 18. A barlang

Mr. A.: "És ami kisarjad rajta (a földön), azt bizony fölperzseljük és a földet kopár fennsíkká tesszük."

Egyszer történt akárhol hogy pár ifjú kérte Mr. A-t hogy mentse meg őket. Erre Mr. A. megsüketítette őket évekre. Aztán feltámasztotta őket (?) azért hogy meglássa, ki számolja ki pontosabban mennyi időt töltöttek el a barlangban. (a válasz: a KGB. Bevallották! LOL)

A legnagyobb bűn "hazugságot koholni Allah ellen".

A srácoknak kutyájuk is volt. Ma is meg lehet nézni ahogy a barlangban ülnek. Úgy néz ki mintha ébren lennének, pedig valójában alszanak. Vagy tökmindegy, mert ez csak egy történet wazze!

Bármiről csak úgy mondd hogy megteszed, hogy hozzáteszed: ha Allah is úgy akarja.

Mr. A. mindenben maga dönt. Demokrácia? Még mit nem!

A pokolban mindenki tűzben ég, és füst veszi körül mindüket. Ha segítségét könyörögnek, akkor olvasztott érc-szerű vizet kapnak az arcukba, had perzselje őket!

Aki a mennybe kerül az arany karpereceket kap, meg zöld köntöst, és "kereveteken" pihennek.

Jön egy példabeszéd két gazdáról, akiknek mind pont ugyanannyiuk volt. Az egyik azonban azt mndta neki többje van (ő volt a rossz). A másik azt mondta úgyis letarolja majd a szomszédja egész szarát egy meteor (kőeső, mármint) (ő volt a yo arc).

A Pokol egy völgy. A nemmuszlimok nem kerülnek majd rögtön bele, előtte csak megmutatják nekik, had szenvedjenek még jobban.

"
És emlékezz arra, amikor Mózes azt mondta a legényének: "Nem nyugszom addig, amíg el nem érem azt a helyet, ahol a két tenger egyesül, vándoroljak bár hosszú évekig!"Miután ők ketten elérték a helyet, ahol a kettő egyesült, elfeledkeztek a halukról." - és ennyi a történet! Milyen halról van itt szó? Teljesen értelmetlenné kezd válni ez a hülyeség!
A hal amúgy feltételezem füstölt volt, de a Sátán babrált valamit, és a tenger felé vette az útját.
"Ez az, amit kívántunk" - mondta erre Mózes.

Mózes hirtelen ötletből beállt "szolgálni" valakihez (azaz követőjévé, hívévé vált). Akit követett először szó nélkül elsüllyesztett egy hajót, aztán megölt egy fiút, majd mikor nem kaptak enni felújítottak egy falat. Mózes pedig minden alkalommal megszegte a megállapodásukat.
A magyarázatok pedig ezek lettek: a hajón mindenkit kinyírt mert volt köztük EGY akinek nem tetszett a pofája. A srácot azért ölte meg mert annak szülei muszlimok voltak. A falat meg azért csinálta meg mert alatta kincs volt, és az árvák akiké lett volna még a végén kiáshatták volna.
Így kell viselkednie egy jó muszlimnak!

83: "A Kétszarvú". Ez állítólag maga Nagy Sándor - de ő a Koránnal ellentétben nem volt muszlim, sőt: politesita volt.

A Nap egy iszapos forrásban nyugszik le.

Góg és Magóg!

Két hegy között feltöltötte Nagy Sándor vassal, majd az egészet felizzíttatta, majd az egészet még egy bevonattal is ellátta.

"
Mondd: "Hogyha a tenger tinta lenne az én Uram szavai számára, bizony, kiapadna, mielőtt Uram kifogyna a szóból, akkor is, ha még egyszer annyit hoznánk pótlásul."" - a Korán akkor mire föl?

2010. augusztus 7., szombat

Korán - 17. Az éjszakai utazás / Izrael gyermekei

Fogalmam sincs miért ennyire eltérőek a címek a különböző fordításokban ezúttal.

A beszélő elutazott A mecsetből B mecsetbe egy éjszaka. (Hogy ez miért érdekes...?)
És ugyane beszélő adta Mózesneka kőtáblákat?

Az izraeliták Noé leszármazottai. Özönvíz wazze!

Állítólag van valami jóslat/ígéret a Tórában (a Korán szava a Bibliára), miszerint 2-szer fognak (az izraeliták) "romlást hozni a földre". Első alkalommal Mr. A. "hatalmas szolgákat" küld ellenük, és házkutatást fognak tartani. Ez már meg is volt. Vagy nem. Eztán visszakapják földjüket, és gecinagy hadseregük lesz.
Aztán ha rosszak lesznek mikor megint bemehetnek X mecsetbe, akkor totálisan meg lesznek semmisítve.
A második edetről semmi szó nem esik.

Régen volt az éjszaka és a nappal. Ma már nem léteznek éjszakák. (???)

Mr. A. mindent megmagyarázott. (Gondolom éppúgy ahgy Mr. Á. egy nap alatt minden állatot elnevezett.) És minden embernek a "nyakára erősítette a sorsát". (gondolom kis névtáblás nyakörvön)

Amikor Mr. A. le akar rombolni egy várost, csak szól a helyi bajkeverőknek. Más város seregei sosem romboltak le városokat.

"És hány nemzedéket pusztítottunk el Noé után!" - oh a régi szép idők!

"
kik azonban a túlvilágot akarják, buzgón törekszenek utána és hívők" - értsd: lehetsz bármilyen jó ember, ha nem vagy muszlim, akkor nyasgem. Ha pedig gonosz vagy mint állat, de muszlim, akkor mész a mennybe. Hát nem cuki rendszer?

"
Nézd, hogyan részesítettünk egyeseket előnyben másokkal szemben! Ám a túlvilágon nagyobb fokozatok és kitüntetések lesznek." = ezen a világon Mr. A. kivételez. A túlvilágon meg még jobban!

Ha a szüleid megöregszenek, akkortól beszélj szépen velük és támogasd őket anyagilag. Addig viszont küld el őket nyugodtan a picsába.
Ja, és azért túl sokat ne adj nekik. Aki pazarolni kezd, az a sátán fivére.

Ne öljétek meg gyerekeiteket éhség idején. Majd Mr. A. ad kaját.

Na "paráználkodj". (bármit is jelent ez)

Csak jogosan olts ki emberéletet. (Állatok jogai? Az meg mi?) Aki jogtalanul öl, az áldozat "gyámolítója" kinyírhatja.

"
Ha kimértek, adjatok igazságos mértékkel, és merjetek pontos mérleggel!" (persze ne feledjük hogy a nemmuszlim iránt semmi nem kötelez)

"
És ne járj annak a nyomában, amiről nincsen tudásod!" - de akkor miért buzdít ez is holmi isten követésére?

"
és a hegyek magasát sem éred el." - kösz szépen de a hegyeket már megmásztuk. Sőt!

"m
indaz, ami ebből rossz" - mégis miből???

A nők nem emberek. Csak a férfiak emberek. Ugyanígy az összes angyal is férfi. (oh az áldott sovinizmus és antropomorf istenvilág!)

"
És amikor a Koránt hirdeted, közéd és azok közé, akik nem hisznek a túlvilágban, egy láthatatlan függönyt helyezünk,és szívükre leplet borítunk, fülükre pedig süketséget, hogy ne érthessék azt." - éppenséggel nagyon is jól értik, és éppen ezért nemhogy hátatfordítanak, de szemberöhögnek! (persze akkor nem ha épp a handzsárt / testedre szerelt pokolgépet lengeted, nyilván)

"
"Mikor lesz az?" Mondd: "Talán már közel van." - miért nem tudnak soha egyenesen válaszolni a hülye térítők, he?

Dávidnak voltak zsoltárai - amiket természetesen Mr. A. írt.

A Feltámadás Napja előtt elpusztít
(de legalábbis keményen megbüntet) majd minden várost.

Régen Mr. A. küldött csodákat hogy az emberek higyjenek. De amióta azt a tevét szétszedték már csak azért küld hogy féljenek.

A Sátánnak (= Iblisnek) lovassága és gyalogsága is van. (de hol vannaka páncélosok, a légierő, az orbitális haderő stb. ?)

"
Akiknek az írása a jobbjába adatik, azok felolvassák azt, és nem történik velük annyi igazságtalanság sem, ..." - akinek meg a baljába, azzal annyi iagzságtalanság amennyit csak Mr. M. el tud képzelni. Tehát Mr. A. igazságtalan.

ne feledd a "hajnali Koránt"! az éjszaka egy részében virrasszál vele csak úgy! merthogy az ám nem kötelező kötelező cselekedet, hanem kötelező nemkötelező kötelező cselekedet! Ééértedd?

"És amikor kegyet gyakorolunk az ember iránt, elfordul, és eloldalog." -> a muszlimok nem emberek?

Ha akarná Mr. A. megsemmisítené eztet a knyilatkoztatást (= a Koránt). Akkor próbálnád betartani a kitételeit! Örülsz mi baz'meg hogy van Korán, eh?

"
"Ha a dzsinnek és az emberek összefognának, hogy olyasmivel álljanak elő, ami a Koránhoz hasonlatos, nem tudnának ahhoz foghatóval előállni - még akkor sem, ha kölcsönösen segítenék egymást." - lol

"
ahogyan állítottad - ránk szakasztod az égboltot darabokban" - tehát az ég Mr. M. szerint egy szilárd kupola.

"
A Feltámadás Napján összegyűjtjük őket, orcájukon vonszolva, vakon, némán és süketen." - íme a könyörület.

A gyehennában időnként kialszik a tűz.

Mózesnek "9 nyilvánvaló jel adatott". (Másnéven a tíz csapás? Melyik maradt ki?)

2010. augusztus 6., péntek

Korán - 15. El hidzsr, 16. A méhek

Blablabla - csak hogy tudd, ez a Korán itten.

Mr. A. nem küld le angyalokat az Igazsággal - vagy mégis, ha a 16.2-re hallgatunk.

Díszes tornyok vannak az égben, de nemmuszlim nem láthatja, kivéve aki kihallgatja - de az olyat bazinagy tűzcsóva követi!

A dzsinnek tűzből vannak.

Iblis mikor haladékot kér rögtön kap. Bár eddig folyton azt harsogta a korán hogy hiába kér egy "bűnös", az nem fog kapni...

"Iblis azt mondta: ,Uram! Azért, mert tévútra vittél engem ..." ""Ez az én hatalmam alatt való egyenes út" - mondta Allah." - no comment

A Pokolnak 7 kapuja van.

Lótnak Sodoma lakói (Gomorra szóba sem kerül) megtiltották hogy vendégeket fogadjon előzőleg.

A Koránon kívül még van valami "
hét Meszeni" is. Nekem fogalmam sincs mi az, ide meg nincs leírva.

Igen, egyes muszlimok gazdagok mint állat. Pofa súlyba, mi közöd hozzá?!


----------------------


"
Allah döntése eljött. Ne akarjátok hát siettetni azt!" - hogy siettessek valamit ami már épp történik? És ezek szerint az Ítéletnapnak már vége, nem kell többet aggódni holmi Pokol miatt?

Az állatok az emberért teremtettek.
Bezzeg a traktort nem említi!

Minden az emberért van, ihajja!

Mr. A. leszögelte a hegyeket hogy ne ugráljanak veletek együtt. Meg még egy csomó más dolgot.

"Ha meg akarnátok számlálni Allah kegyét, számát sem tudnátok annak." - ez evidens. Azért akarnak az emberek megszámolni dolgokat, mert nem tudják mennyi az annyi, ugyebár.

"
Akikhez Allah helyett fohászkodnak, azok nem teremtenek semmit, hanem ők maguk teremtmények.Halottak ők, nem élők. És nem tudják, mikor támaszttatnak föl." - ????????? Mi ez a handabanda itten?

Aki nem hisz a túlvilágban az fennhéjázó. Mr. A. természetesen nem szereti a fennhéjázókat.

Mr. A. egyszer rászakította a tetőket pár nemmuszlimra.

"Ha akarunk valamit, csupán azt kell mondanunk annak, hogy: "Legyél! - és az van." - na lássuk muszlimkáim hogy ezt meg tudjátok tenni-e!

"
És akik Allahért vándoroltak (Hedzseru), miután jogtalanságot szenvedtek, azoknak már az evilágon szép lakhelyet készítünk. A túlvilág fizetsége azonban nagyobb." - mégse lakik minden muszlim kacsalábon forgó paoltába'.

Csak férfiak lehetnek próféták. (A Biblia legalább nőket is enged ilyen posztra...)

"
Allah előtt borul le mindaz, ami csak létezik az egekben és a földön: az állatok és az angyalok." - akkor növények, gombák stb. nem léteznek? És hol létezneka dzsinnek? No és az emberek?

"
Ha Allah megbüntetné az embereket vétkességükért, akkor nem hagyna a földön egyetlen élőlényt sem, ami mozog." - uhm, az emberek az egyetlen élőlények a Földön?

Igyatk tejet és alkoholt nyugodtan!

A méhek minden gyümölcsből esznek. Virágpor? Ugyan!

Mr. A. csinálja hogy alzheimeres legyél. Hát nem tuti bizonyíték ez a látáre? (hát nem)

Rabszolgák nem örökölnek. Ez csak természetes.

Van itt két példázat, de a fasz se tudja melyik választ akarják hallani, el meg nem mondják.

Az épp megszületett csecsemő nem tud semmmit. (nem-e?)

A madarak azért tudnak repülni, mert Mr. A. tartja őket a levegőben. Felhajtóerő? Ugyanmár!

Senki nem gyárt semmit. Mr. A. lát el mindennel.

Mr. A. felszólít hogy adakozz a rokonaidnak, és eltilt a jogtalan erőszaktól.

Odüsszeusz felesége egy rohadt ribi!

"
Amikor a Koránt olvasod, mondd: "menedéket keresek Allahnál a megkövezett sátán elől!""

Mr. A-nak nincs hatalma a muszlimok felett. (ennyit a mindenhatóságról)

"
annak a nyelve, aki istent káromol: nem arab"

lesz egy nap amikor Mr. A. minden népből feltámaszt egyvalakit. És egy másik? amikor mindenkit feltámaszt.

az Ítéletnap mindenki mond majd magára védőbeszédet, de a nemmuszlimokra senki nem fog figyelni. Ezt már eleve így találták ki.

Volt egy város amit Mr. A. halálra éheztetett. Amikor jött vki Mr. A. nevében hogy ezt-meg-azt ráadásul egyáltalán nem szabad enni jól megkövezték a marháját. Éhen is haltak mind. (ha nem látod a példázatban - merthogy ez kivételesen csak az - az értelmet, akkor már ketten vagyunk)

Ábrahám maga egy egész nép volt!

egyesek összevesztek a szombaton, erre Mr. A. bevezette a szombatot (huhh?)

A muszlimok jóravalók. (kac, kac)

Korán - 13. A mennydörgés, 14. Ábrahám

Blablabla. Ez azért van itt hogy tuggyad ez itten irash.

Az ég láthatatlan oszlopokon áll.
A Föld lapos.
A hegyek és hasonlók le vannak gombostűzve hogy ne tudd mozzgatni őket csak úgy.
A Pokolban mindenkinek bilincs van a nyakán.
Minden ember előtt és mögött szorosan egy angyal van. (és dugják, lol)
Reggel és este minden és mindneki leborul Mr. A. előtt, akár akarja akár nem. (lol, próbáld ezt bemesélni másnak)
Az Éden kertjeiben gyümölcsfák - is - lesznek. (ha még nem említettem volna)
Mr. A.-nál van az "Ősírás". (a mi?)
Mr. A. fenyeget, félrevezet és számonkér.


---------ez a vonal mostantól az új surákat jelöli egy bejegyzésen belül-----------


Blablabla, fogtad?!
Az egyiptomi fogságban minden zsidó - bocs, muszlim - fiút/férfit kiírtottak. (De akkor hogy létezik ezek után a nép, kérdem én?)
'Fasz tudja a leszármazási listákat (fejből).'
"szájukba dugták a kezüket és azt mondták: "Nem hiszünk mi a ti küldetésetekben. Bizony nyugtalanító kétségben vagyunk mi az iránt, amire hívtok bennünket."" - ezt próbáld ki hogy hangzik :DDDD

"
és haladékot adjon nektek megszabott határidőig." - ha a határidő szabott, akkor hogy kaphatnál haladékot?

"
És Allahra kell hagyatkozniuk a reá hagyatkozóknak!" - ennek a mondatnak semmi értelme.

Gennyes váladékot iszik aki a pokolban van. - Hé, akkor most nem forrásban lévő vizet?

Mr. A. ha akar elpusztít téged és valaki/mi mással helyettesít. "Ez nem esik nehezére."

jók: mélyen gyökerező fa
rosszak: a fa amit levágtak a gyökereiről és felállítottak a talajra had inogjon

AZON a napon nem lesz adásvétel, sem barátság.

A gyümölcsök azért vannak, kizárólag azért hogy az emberek megegyék.

A hajókat nem emberek készítik, hanem Mr. A. küldi őket hogy szállítsák az embereket.

A Nap a Föld körül kering a Holddal együtt. (a Hold speciel stimmel)

Ábrahám: "
Urunk! Leszármazottaim egy részét egy terméketlen völgybe telepítettem le a te szent Házad mellé - ó Urunk! -, hogy elvégezhessék az imádságot." - Íme a vallási fanatizmus eredménye: a törzs egy része jól éhen-szomjan halt.

Ábrahám: "
Bocsáss meg nékem és szüleimnek és a hívőknek azon a napon" - következtetés: Á. magát és szüleit nem sorolja a hívők sorába.

"
Allah Büszke, Ő a bosszú letéteményese" - no comment

A pokolban kerülők ruhája szurokból lesz, arcukat a Pokol lángjai borítják be.

2010. augusztus 3., kedd

Korán - 12. József

Blablabla, faszombele.

"Bizony, mi ezt arab Korán gyanánt küldtük le." - nos, ez a korán amit olvasok se nem arab, se nem leküldték, és még a nyelvtan sem helyes.

"
Azzal, hogy kinyilatkoztatjuk neked ezt a Koránt, mi beszéljük el neked a legszebb történeteket." - pl.: APOKOLBANFOGTOKÉGNIÉSMIKORLEÉGETTRÓLATOKABŐRAKKORVISSZANŐÚJRAHOGYISMÉTLEÉGHESSENÉSFORRÓVIZETGOTOKINNIESZETLENEK.
Stimt.

"csillagot"? A többi fordításban bolygó szerepel. De persze mivel nyilvánvalóan nem 11 bolygó van a Naprendszerben, ezt nyilvánvalóan át kellett írni.
Amúgy hogy borul a Földre a Nap? Pici rajzolt kezecskével-lábacskával, vagy mi?
(Ez a Bibliai József-történet ugyanis, csak kicsit átírva.)

Jákób, József papája nem háborodik fel ebben a verzióban, ellenben sátánnak hívja a többi fiát - és embernek a jó kis muszlimkát. Micsoda meleg családi légkör!

Józsefnek van egy öccse, és úgy tűnik féltestvérei a többi testvérnek. Azok jól ki akarják hát nyírni Józsefet - ki tudja miért. Amúgy a családban a többi gyereknek nincs neve. Nyilván Jákób annyira kivételezett Józseffel hogy csak neki adott nevet xD
Ám az egyik azt találja ki: "
dobjátok őt a kútmélyébe, hadd szedje föl őt egy karaván!" ?????? Fat chance...

Ki is találják hogy legyen a dolog: elvinnék másnap magukkal játszani (tehát még mindenki 10-12 éves kis senki, gyerekek terveztek hát gyerekgyilkosságot).
Apuci nem engedi, mert hátha felfalják a kissrácot a farkasok. De miért nem merül fel benne ez a többi gyerekével kapcsolatban...?
Végül csak elmentek, bedobták a kútba, apucinak meg elpanaszolták hogy felfalta a farkas.
Na ez már nem csak az olvasónak egyértelműen gyanús, de apuci mégse csinál semmit, úgy dönt, kivárja mi lesz.

Hát mi lenne, sivatagban egyedül egy kút mélyén - előbb-utóbb szomjanhalsz.

Na persze itt azért csak jön a karaván. Mikor az meglátta a kiszáradt kútban a kölyköt ez volt a reakciója:
"Jó hír!" - mondta. "Itt egy ifjú van."
Na kész.

Mr. Egyiptomi vette meg rabszolgaként occsón, de rögtön a gyerekévé avanzsálta. És nem ám úgy mint a Tök alsó 2-ben mikor a fickót kisbabának öltöztetik, de nem ám!
Mindenesetre innen lett Józsefnek hatalma.
Nagykorúságára meg Mr. A-tól bölcsességet és tudást kapott masnival átkötve, vagy mifene.

A ház asszonya egyszer aztán rázárta az ajtót, mondván: Dugjunk!
József is igen kanos volt, de Mr. A. csúnyán nézett rá, ezért aztán mégse.
A házigazda hazajött épp mikor J-ről asszonybá letépte az inget. Vmi szolga aszondta ha elöl szakadt el a holmi akkor J. a ludas, ha hátul, akkor Mrs. Egyiptomi. Így az asszonyt jól megrótták, Józsefet meg kitűntették.
Hirtelen midnenki rabszolgaként kezdett tekinteni Józsefre, és szállt a pletyka Mrs. E-ről és az ő rabszlgájáról.
Erre Mrs. E. vacit rendezett, mindenki kést is kapott! Aztán bejött J., mire mindenki levágta a saját kezét, merthogy micsoda szép szál legényke! Rögtön de izibe mind meg akartk dugni egyszerre, és bár J. is kanos volt, de nem ment bele, így börtönbe csukták. (???)

Ott találkozott a két rabszolgával (?) akiknek álmot fjetett. Persze előtte amúgy Jehova Tanúi-módra még nekiállt térítgetni.

Keresztrefeszítés akkoriban???

A király kettős álma - József érdekes mdon viszont az elemzést iszákosságára való utalással fejezi be.

J. ügyét végre megtárgyalják. Az asszonyok meg sem próbálnak mást állítani mint ami volt, így nem tudom miért volt J. egyáltalán bezárva?

J-ből intéző lesz. Elvégre aki ért az álomfejtéshez, az bármire alkalmatos... vagy nem?

Hipp-hopp eljöttek J. testvérei. Természetesen nem ismerték fel J-t, de J. őket igen. J. jól megfenyegette őket hogy nix több gabona ha nem hozzák elé a testvérüket. (Mndjuk ez rögtön gyanús kellett volna legyen, de mindegy. Továbbá szó nincs éhínségről zsidóföldön.)
J. pluszban a ruhájukba a rabszolgáival - mert mostmár neki is voltak olyanok - visszatetette a testvérek által hozott pízt. Ami nekem megintcsak gyanús lett volna...
Jákób még azért se hajlandó elengedni az öcsikét hogy azok ingyen hoztak gabonát, de mikor megígérik (a testvérek nyilvánvalóan hazugok), akkor rögtön elengedi. A pízt mindenesetre megtartotta.

Hm, mikor azt mondja "tanítottuk őt", az azt jelenti hogy Mohamed olyan öreg...?

A kupadugdosós csalás is lezajlott.

Jákób továbbra se csinált semmit.

A fiúk megsértődtek hogy még mindíg csak Józsefre gondol, majd visszamentek újabb rakomány árúért.

Valahgy csak kiderült végre hogy József az József, Jákóbhoz hazavitték mérföldek tucatjain át az átizzadt pólóját az évtizedekkel ezelőtt eltűnt fiúnak, Jákób persze rögtön kiszagolta hogy hajjdejó neki. El is mentek Egyiptomba, ahol már József uralkodott, és most már vele együtt a családja.

Aki nem hiszi, járjon utána!

Korán - 11. Húd

Ezúttal a címnek sincs értelme, nemhogy a kezdőszavak(?)nak.

Az emberek agya a mellkasukban van. Pontosabban: a szív a gondolkodás szerve (minden antik tudós jól tudta hogy az agy csak a vér hűtésére szolgál!).

"Nincs élőlény a földön, amelyről gondoskodni ne Allah feladata lenne, és amelynek ne ismerné helyét idejét a nyugalomra az anyaméhben?" - Tehát "gondoskodás" az hogy örökre kínozza a többséget. És Mr. A felelős azért hogy egy kefélésből születik-e gyerek vagy sem (a fogamzásgátló módszereknek evidensen semmi köze a dologhoz).

"
"Halálotok után föltámadtok", akkor bizony a hitetlenek azt mondják: "Mi más lenne ez, ha nem nyilvánvaló varázslat?"" ... "Ha megízleltetjük az emberrel a könyörületünket, s azután megvonjuk tőle azt," - értsd: ha adsz bizonyítékot, akkor hisznek. A "könyörület" esetén azonban (még) nem adtál bizonyítékot, így nem elvárható hogy higyjenek neked, így az egész okfejtés kútba esik.

"
agy azt mondják: "Ő találta ki azt." Mondd: "Hozzatok hát tíz hozzá hasonló szúrát, amit ti találtok ki! És fohászkodjatok ezért Allahon kívül akihez csak tudtok - ha az igazat mondjátok!" - ez most komolyan egy kihívás? Bármely vallás, ami állít 10 ~fejeztnyi "szent" iratot, az érvényes?

"
Elküldtük hajdan Noét az ő népéhez s azt mondta nekik: "Úgy jövök hozzátok mint nyilvánvaló intő,aki figyelmeztet benneteket, hogy egyedül Allahot szolgáljátok! Bizony félek, hogy egy szörnyű nap büntetése sújt benneteket." - az eredetiben nincs ilyesmi.

"
Ám úgy látom, hogy tudatlan nép vagytok." - mindenki tudatlan míg meg nem szerzi a tudást. Nem hibáztatható valaki ha nem tud olyasmit, amit nem volt lehetősége megtudni. Ellenben az igen aki elvetette a tudást (mint a vallások tagjai, khm).

"
"Ha én találtam ki, akkor a vétség engem terhel. Én viszont nem tartozom felelősséggel azért, ami bűnt ti követtek el."" - a probléma ezzel az, hogy rajta kívül senki nem tekinti bűnnek amiről beszél.

Noé egyik fia nem szállt be a bárkába és vízbefulladt - vagy mégsem? L. 21.76, 37.75-77.

Vmi Szhalid, mert nem hallgatott rá a törzse, egy este kinyírta az összes törzstagot. Meg még volt pár ilyen eset.

Ábrahámot Sodoma és Gomora esetén nem hagyják alkudozni.

Lót felesége UTASÍTÁSBA KAPJA indulás előtt hogy forduljon vissza és dögöljön meg.

"
Ha a te Urad úgy akarta volna, akkor egyetlen népet rendelt volna el. Ám ők még mindig egyenetlenkednek ... Erre teremtette őket. Teljesedjék be a te Urad szava: "Bizony, mind egy szálig megtöltöm a gyehennát dzsinnel és emberrel!" - no comment

Korán - 10. Jónás (de genere Bochinka)

blablabla

Az übermensch eszme hírdetői nyilvánvalóan varázslók a nemmuszlimok szemében.
A nemmuszlimok itala forrásban lévő víz lesz (a túlvilágon?).
A muszlimok a paradicsomban így foháészkodnak: "Magasztaltassál Allah!" És így köszönnek nekik feleletként: "Békesség!" Mire a muszlimok: "Hála Allahnak, a teremtmények Urának!" (uncsi lesz 5 perc után...)
Mindenkit kiírtunk aki nem muszlim!
s amikor a mi verseink nyilvánvaló bizonyítékok gyanánt hirdettetnek nékik, akkor azok, akik nem félnek attól, hogy majdan találkoznak velünk, azt mondják: "Hozz egy Koránt, ami más, mint ez, vagy változtasd meg!" Mondd: "Lehetetlen ..." - ám mára már többféle szövegű Koránok léteznek! (még ha az eltérések apróságok is méretben, akkor is)
A nemmuszlimok bőre fekete (legalábbis a pokolban ahol örökké égnek Mr. A. könyörületességének és megbocsátásának hála).

"Vagy talán azt mondják: "Ő találta ki a semmiből?" Mondd: "Hozzatok hát egy hozzá hasonló szúrát! És fohászkodjatok ezért Allahon kívül, akihez csak tudtok - ha az igazat mondjátok!"" - simán. Íme egy amit ez alapján a felhívás alapján írtak:
"In the name of Marvin, most-merciful, all-compassionate:
Damn both hands of my neighbor Sam; damn him!
His money and children will not save him!
He will be burnt in a blazing flame --
Sam and his dame, who is also to blame.
As she was carrying wood to her home,
She put some thorns in the path where I roam.
So she shall suffer a torment most dire,
Dangling in hell from a noose of palm-fibre."

"
Vajon hallókká teheted-e a süketeket, ha egyszer nem élnek az eszükkel?" - csókolom, az orvosok meg tudják csinálni (mármint a ténylegesen süketekkel, nem ezzel a metaforával itt).

"
Allah nem kegyetlenkedik az emberekkel semmiben." - Ja, kivéve amiko csapásokkal súlytja őket, mindenkit vízözönbe fullaszt, örökre a pokolban égeti őket stb.

Mr. A. tévelygésbe vitte a népeket azzal hogy gazdagságot adott Egyiptomnak Mózes idejében.
Fáraó hogy ne fulladjon meg áttért a muszlim hitre (lol). Mr. A. azonban csak a testét mentette meg.
A zsidóknak Mr. A. jelölte ki az országukat, az jogos birtokuk.

"Jónás népe"?

"
a a te Urad úgy akarta volna, akkor mindenki hívő lett volna, aki csak a földön van." - de inkább úgy akarta hogy a legtöbben a pokolban égjenek és kínkódjanak örökkön örökké.

"
Egyetlen lélek sem lehet hívő, csak Allah engedelmével." - akinek meg nem engedi meg, azt megkínozza érte.

Korán - 9. A megbánás

Mr. A. És Mr. M. felmondják a békét a nemmuszlimokkal - kivéve azokkal kaik betartották a megállapodásokat a muszlimokkal és nem tettek azon kívül sem ellenükre semmit.
A szent hónapok(?) letelte után epdig minden fent említett nemmuszlimot lemészárolunk!!! Mert Mr. A. megbocsátó és könyörületes.
Ez nem túlkapás. Az a túlkapás amit a nemmuszlimok művelnek!
Aki hajlandó muszlimmá válni az életben maradhat.
Mr. A-tól féljetek, ne a nemmuszlimoktól!
Egy nemmuszlim nem dolgozhat mecsetben.
A enmmuszlimok alacsonyabbrendűek.
Tagadd ki az olyan családtagod akinek nem első mindenek felett a muszlim hit! Ábrahám is így tett!
Mr. A. láthatatlan seregei is mészároltak már mindenfelé!

A zsidók ugyan nem mondják hogy Ezsdrás Allah fia, khm.

"Írástudóikat és szerzeteseiket" - az angol változat egyértelműbb: "rabbijaikat és szerzeteseiket".
De ilyen alapon Mohamedhez és az imámokhoz is illene rossz viszonnyal lennie a muszlimoknak, nem?

12 hónap van és punktum. Ebből 4 szent.
A zsidók szökőhónapja a legnagyobb marhaság, és csak azért találták ki hogy félrevezessenek benneteket! (Ebből látszik hogy mennyire tudatlanok a muszlimok az év hossza kapcsán)
Miért nem akartok meghalni? Ez a világ szar a túlvilághoz képest! Nyomás a csatába megdögleni!

A 38-40 sorokból egyértelmáen látszik hogy a Korán a saját korához szól, önző háborús célok propagandaanyaga. Nem tudom miért figyel rá ma bárki, vagy miért figyelt rá anno bárki.

Aki nem akar háborúba menni, az kegyetlen, és a pokolba fognak kerülni. Az ilyet jól seggbe kell rúgni!
Mr. A nem bocsát meg a nemmuszlimoknak, "nem vezeti igaz útra a bűnös népet".
Ne imádkozz a meghalt nemmuszlimokért, sírjuknál "ne állj meg".
A beduinok pedig még rosszabbak mint akik a letelepedettek!
Ne menj be olyan mecsetbe (szent helyre?) amit nemmuszlimok emeltek.
A muszlimok Mr. A. zsoldosai.
Ha egy nemmuszlim valami rosszat tesz egy muszlimnak, azt Mr. úgy tekinti, hogy a muszlim valami jót tett. (???)

2010. augusztus 1., vasárnap

Mert másról is szól az élet

Upped Gibbdin / Horadric Malus
Upped Hell Forge Hammer (Hellforge Hammer)
Upped Horadric Staff / (King's Staff)

Re2: To-Fu ending screen