2012. február 2., csütörtök

zsidó-e vagy?

Szorgalmazzk hogy a zsidóság mielőbb döntsön a kérdésben, hogyan határozza meg önmagát. Íme pár konstruktív kitétel:

- ha vallás lesznek, akkor a vallásokra vonatkozó törvények érvényesek rájuk, fel kell adniiuk az "aki zsidó anyától született az zsidó" elvet, valamint el kell határolódniuk Izrael államtól

- ha etnikum lesznek, akkor az etnikumokra vonatkozó törvények érvényesek rájuk (így pl. egyházaknak járó támogatásoktól és egyéb juttatásoktól elesnek), el kell fogadniuk az apai ágú leszármazást is, valamint el kell határolódniuk Izrael államtól

- ha nemzet kívánnak lenni, akkor minden anyagi javuktól megfosztatnak és kitoloncoltatnak Izraeli végállomással. Ha nem fognak elférni a határaik között (a nemzetközi szerződések alapján meghatározott határokat kötelesek kell legyenek elfogadni, az illegálisan megszállt területeket kötelesek elhagyni, és a nagy "Erec Izraelről", azaz a "tengeről tengerig, a Nílustól az Eufráteszig" való területi igényükről végelegsen le kell mondaniuk), akkor magukra vessenek. Mindenesetre illegális telepesként, kémként és hódítóként (Izraelnek van egy olyan, minden nemzetközi egyezményt sértő törvénye, miszerint ahol zsidó egyszer lakott, az Izrael állam része) örüljenek ha nem végzik ki őket statáriáűlis alapon.


Mielőtt pedig mindenki antiszemitizmust kiált, had szögezzem le, hogy ugyanezen oknál fogva pl. a jelen magyarországhy kormányzat állampolgári törvénye SEM elfogadható a szavazati jog biztosítása miatt, ami nyilvánvalóan sérti mind a külföldi, mind a belfőldi állampolgárok érdekeit és jogait (kivéve természetesen I. Orbán Viktor Önjelölt Istencsászár érdekeit).