2009. augusztus 30., vasárnap

Jóel próféta könyve

Állítom, az egész kispróféták szétszabdals hogy mindegyik saját könyvet kapjon egyetlen célt szolgált: hogy minden könyvet 1-1 szerzőhöz akarjunk társítani.
De csak egy célt ért el: hogy felidegesítenek.

Jóel könyvéről nem sokat tuok elöljáróban elmondani. Talán csak annyit jegyeznék meg, hogy a szerkezete leginkább a bevezetés-tárgyalás-befejezés tipikus esetének néz ki a 3 fejezetének terjedelme alapján.

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (Vannak akik hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Amit az Úr mondott Jóelnek, aki Petuel fia.
Nos, igazából Jóel beszél, méghozzá a vénekhez.Adjátok tovább ezeket ükonokáitok generációjáig! (Azaz a szöveg legfeljebb addig releváns, ma már semmi haszna.) Ki látott már ilyen csapást, a bogarak mind egy szálig megették a termést! (ez lehetetlen)
zsidók = részegek. Fel vannak szólítva hogy sírjanak, mert "elvették" tőlük a piát. (ha ez igaz, akkor a zsidók elég züllött egy csőcselék. Jut eszembe, mikor hagzott el ez a marhaság állítólagosan?)
Egy nagyszámú nép támadta meg "földemet" (az országot vagy konkrétan Jóel földjét?).
Nem tudunk már mit bemutatni az Úrnak áldozatként. (ismét: italáldozat. De még mindíg nem tudjuk, mi annak a módja?)
"Bizony közel van az Úrnak napja" - hát akkor észrevétlkenül el is múlt az a nap, amit úgy eleget a szöveg, hogy PUSZTÍTÁS. (Esetleg az Úr napja olyan biztosan jön el, mint a bekövetkezett pusztítás. Fordítástól függ.)
Jajj de nagyon nyomorultak vagyunk.
Összedőltek a magtárak mert nincs gabona amit elraktározzunk bennük. - Nos, ilyen konstrukciót sohasem terveztek.
Táplálék híján döglődnek a marhák!
"Hozzád kiáltok Uram", mert tűzvész pusztított! (Tehát az, hogy ezt az Úr mondaná egyszerűen egy hazugság.)
Még a mező vadai is hozzád esengenek"! - valóban? Netán beszéli az állatok nyelvét? Különbenis: az állatok nem hisznek istenekben. Ez már a számosadik apró részlet, ami világképünk szerint nem állja meg a helyét, így a könyvet apokrifnak nyilvánítjuk.


Készüljetek, az Úrnak Napja itt van a nyakunkon! Az Úrnak napja halál és pusztulás! Míly nagy nép jön ellenünk ""amilyen nem volt és nem is lesz többé". (Nos annál nagyobbak és jelentősebbek is jöttek később. Róma. Brit Gyarmatbirodalom. A náci Németország. Egyesült Államok. Az oroszok. Kína.)
Jönnek, felgyújtják a termést és senki (a zsidók saját hadserege) nem állja útjukat!
Igen jól szervezettek. Mind elveszünk, AzÚrMűve.
Térjetek meg, hátha úgy elmúlik ez a csapás! (háthával nem foglalkozunk)
"De szíveteket szaggasátok meg"! (kösz, inkább nem)
Rendeljetek böjtöt. (kösz, de inkább a jóltáplált katonákat választjuk)
Imádkozzatok, mondjátok meg az Úrnak hogy tolja ide a redves seggét, vagy mindenki rajta fog röhögni!

És imádkoztak és az Úr "megkegyelmezett; megígérte, hogy többé nem zaklatják őket a "pogányok".
Nos, igazából az előző mondat csak ígéret, és azzal indulnak majd a dolgok, hogy akövetkező hónapban végre lesz elegendő eső.
"És soha többé nem pironkodik az én népem" - hát ez sem jött be. Pedig még a szolgáknak is jó sorsot ígér! (bár szerintem ők boldogabbak lettek volna attól, ha végre megszűntette volna a rabszolgaság intézményét. De hiába, ezt is csak emberek írták régmúlt időkben. Az eredeti szerintem egy egyszerű paraszti bejelentés lehetett, amihez vagy utólag toldottak hozzá, vagy a papok hülye válaszát illesztették hozzá az üres ígéretekkel. Az is zavaró, hogy a saját maga által küldött baj elhárításáért söpri be a jutalmat, khm.)

És ennek igazolására még csoda-jeleket is prezentálunk! Vért, tüzet és füstoszlopokat (ezek a háború velejárói), meg Nap- és Holdfogyaqtkozást (amikben szintén semmi csodálatos nincsen, lévén természeti jelenségek)!


A 3. fejezet Júda és Jeruzsálem lerohanásáról szól, meg hogy majd jól megszívják amiért ezt merték tenni. (akad egy rövid lista is arról, kik segédkeztek a támadóknak) A "büntetés" természetesen az lesz, hogy majd a zsidók is jól eladják őketmikor lesz egy kis idejük foglalkozni a dologgal. (Éljen a rabszolgapiac.)
"Kovácsoljátok ekevasotok karddá", még a betegek is álljanak csatarendbe!

Valami nagy készülő öszecsapásról beszél Josafát-völgyében. Az volt az Úrnak Napja ugyanis. (elmúlt, köszönjük szépen nem kell több belőle)
3.15: a csaták nagy felvert porral + gyakran füsttel is járnak, így nincs semmi csodálatos a Nap/Hold/csillagok halványabbságában.
Az Úr kiáltása földrengést okoz, lol. És vajon hogy csinál égrengést? Hát persze, hisz' az ég ugyebár egy szilárd kupola! (gzz)
És majd nagy hadizsákmánnyal térünk vissza! (vagy nem)
"Egyiptom pusztasággá lészen, Edom pedig kietlen sivataggá" a "Júda fiai" ellen tett erőszakos cselekedeteikért! (Tehát a fickó júdeai. Legalább ezt tudjuk.)
"De Júda örökké megmarad" - köszönjük szépen, Júdának évszázadok (évezredek) óta se híre, se hamva. Az új zsidó államot is Izráelnek hívják, köszönjük szépen. Jeruzsálemet is nemegyszer lerombolták, ellentétben azzal mamit a szöveg állít.
Megtisztítjuk a népet a korcsoktól, és Sion lesz az Úr lakóhelye! (milyen kis erőszakosak vagyunk ma...)


Tanulsággal is szolgálhatunk: a vallás szép csomagolását ideje kibontani és megnézni, mi is valójában amit ajándékként tálalnak nekünk.

2009. augusztus 29., szombat

Megtérés / Megtértek

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (Vannak akik hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

...Izráel hülye...
Júda se sokkal különb, az Úr még mindíg orrol rá az incidensért Jákóbbal. (De annak mi köze külön Júdához?) Nem vagy más Júda mint rabszolga!
Most meg "Efraim" (= Izráel) is kezd úgy viselkedni!
De majd én (az Úr) jól ellátom a bajotokat! Visszasüllyesztem őket az állati sorba!


Amíg a hadistent imádták Izráel naggyá lett. mikor a terékenységistenhez fordultak már nem tetszik nekem az eredmény. (Yahwe és Baál egy kultúkörből való)
...bálványimádás, az egyiptomi Kivonulás...
Lesből rájukvetem hát magam, kitépem a szívüket és felfalom őket!
Yarg, urgh, haurgh!


Samariá megbűnhődik hogy rossz istent imádott! Levágják őket, csecsemőik a földhöz veretnek, terhes asszonyaik ketté vágatnak!
Térjetek vissza az Úrhoz izráelbeliek! Minden bajotok forrása hogy rossz istent imádtok! De jó lesz akkor nektek, úúú.


Tanulság? Minden vallási szöveg a saját maga korában élő embereknek a terméke. Istenek nem írnak könyveket.

Büntetés

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (Vannak akik hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan.)

Térjetek vissza az Úrhoz a vezetésemmel. Az Úr így, az Úr úgy, milyen fasza is az.
"Megelevenít minket két nap múlva, a harmadik napon feltámasztm inket hogy éljünk az ő színe előtt." - Ez természetesen nem jóslat, hanem hogy ha végre rászánják magukat, akkor pikk-pakk milyen jó lesz nekik ígéret.
Nosza, rajta, imádjuk az Urat, bla, bla, bla.

Hát most mit csináljak veletek Efraim (= Izráel) és Júda? Biza, roppant állhatatlanok vagytok irántam való szeretetekben. (az Úr beszél ha nem ett volna tiszta) Ezért "vertem meg a próféták által és ölöm meg őket".

MEGJEGYZÉS: Magáért a hasonlatért azért feltétlen érdemes elolvasni a 6.3-. sorokat.

Hóseás:
Bizony, a te (az Úr) ítéleteid olyanok mint a kelő Nap. (= megvilágosítóak. De szerintem korántsem annyira kellemesek.)

Az Úr:
Nem áldozatot kívánok, hanem "az Istennek ismeretét". (Hát azért elég sok áldozatot kíván ennek során...)
De ők (a zsidók. Az Úr Hóseáshoz beszél most.) mint Ádám áthágták a szövetséget. (Ádámmal nem volt szövetség kötve így konkrétan..)
Fúj Gileád. Fúj a papság. Fúj egész Izráel, mocskos bálványimádók.
És rólad sem feledkeztem meg Júda!


Mikor "gyógyítani próbáltam Izráelt" akkor derültek ki a vétkei. (Minek próbálta viszont "gyógyítani", ha nem tudott róla hogy beteg?) De le se szarjákamikor felhívom "bűneikre" a figyelmüket. Grrr, argh!
Önhittségük fogja okozni végzetük / saját bűneik rohasztják elő őket.
Népek közti keveredés! Fúj "Efraim"! (Hóseás rasszista)
Egyiptommal meg az asszírokkal szövetkezni? Fúj!
De majd jól ellátom én a bajukat.
(Szerintem Hóseás beszé sikertelen térítőkörútja kapcsán.)
Hahh, hogy nem hálásak (már) hogy megszabadítottam őket (Egyiptomból)! (De kérem, hát mikor volt az már!?)
Élvezik az életet, hát ez teljességgel megengedhetetlen! Hiszen nekem köszönhetnek mindent!
Majd jól levágják őket amiért Egyiptommal kötöttek szövetséget!


Hóseás:
Fújj riadót! Jön az Úr! (Ez valóban ok az aggodalomra, lol) Ti meg megszegtétek a törvényeit!

Az Úr:
Most meg próbálják kidumálni magukat. De most már késő, verjék meg őket az ellenségeik!
Királyt választottak, olyan királyt amihez nem kérték jóváhagyásomat. És még bálványokat is állítottak.

Hóseás:
Nektek most befellegzett!
"Szelet vetnek és vihart aratnak." - ennek egy érdekes kifejtését találtam: "szelet vetni" - mondja - értelmetlen, haszontalan tett. Izráelt szimbolizálja, ahogy a hamis isteneket imádja. Bálványokat imádni ugyanolyan hasztalan - ezen okfejtés szerint - mint szelet elvetni, és eme ostobaság következménye káosz és pusztítás: a vihar aratása.
De ezen okfejtés hiteléhez kellene az, hogy Mr. Isten valóban érintkezzen, befolyással legyen személyesen az emberek világára - erre azonban egyetlen hiteles bizonyítékot sem találunk.
A szöveg annyit tesz még hozzá, hogy HA lenne is valamilyen termés, abból csak "idegenek" húznának hasznot.
Véged Izráel, mert olyanokkal keveredtél harcba akik Asszíriához fordultak, ahhoz képest pedig Ti és szövetségeseitek hangyák vagytok csak. Ha akadna is valaki, aki jelen pillanatban segíteni tudna nektek, az idővel kifárad úgyis.
Az egész azért van (nem, nem a rossz politikát hibáztatja) mert rossz istenhez imádkoztatok!
Bármennyi törvényt is adnék elétek (10,000-et jelöl meg konkrétan), akkor sem törődnétek vele! (Nos, minél több a törvény, annál kisebb az esélye, hogy valamennyit betartják, nemdebár?)
Hiába áldoztok az Úrnak mindenfélét, nem tetszik az neki. Meg lesztek büntetve!
Míg Izráel cifra palotákat épített Júda bezzeg megerősítette védműveit!, de hasztalan, mert én felégetem mindet!


Namost a 9.3-ig már nagyon unom mára, de csak elvergődöm még egy fejezetet. A 9.-nál nem tiszta mit akar mondani. Mintha félig Egyiptomba menekülnének a népek Izráelből, félig meg Asszíria foglalná el őket, de ugyanakkor mind a kettő a népesség 100%-át érintné külön-külön is, vagy méginkább mintha az asszírokról szóló megjegyzés simán a levegőben lógna. És akkor adjuk hozzá, hogy a 11.3-5 meg azt mondja, hogy NEM tér majd vissza "Efraim" Egyiptomba! Ellentmondás szagát érzem ;)
9.4: nem áldoznak az Úrnak borral - miért, azt is lehet? Végre egy kis részlet a réges-régi "italáldozat" említésével kapcsolatban!
A 9.6. igenis azt mondja, hogy sok izráeli lemegy majd Egyiptomba, és ott beleolvad az ottani népségbe. Móf = Memfisz.
Elérkezett a számadás ideje(i)! Itt a megtorlás napja(i)!
Senki nem törődik Isten prófétájával (azaz Hóseással).
...lesújtás...
...Mr. Isten sok idő után most megint ránézett a népére (szóval nem mindentudó és mindenütt jelenlévő) és azt veszi észre, hogy mind Baál-Peornak hódolnak...
Efraim kipusztul!
...Tirus...
9.14: "Adj nékik oh Uram! Mit adj? Adj nékik meddő méhet és kiszáradt emlőket." - milyen szép kívánság!
Hóseás Gilgál óta gyűlöli az izráelieket.
Megölöm magzataikat még ha meg is szülik őket!
Isten lesújt rájuk mert nem "hallgattak rá".


Micsoda seggfej Izráel! Annyira hűséges az Úrhoz amennyire csak erejéből telik! Most viszont meglakolnak érte! Az Úr maga dönti le oltáraikat!
Van egy utalás arra, hogy Júda leigázza majd Izráelt, így kényszerítve vissza a levált területeket a Dávidi vérvonal uralma alá.


"Mikor még gyermek volt Iráel megszerettem őt és kihoztam Egyiptomból" (az Úr) - de a zsidókat már korábban kiválasztotta ("megszerette"), nem? Ellentmondást szimatolok.
Én neveltem fel őket (a mondat második felében ezt "gyógyítás"-nak hívja, ami abszurd), de ők nem átallottak (felnőve) önállósodni! (Mégis mit vársz egy gyerektől?)
Az asszírok jól elpusztítják őket, halál és pusztulás lesz részük. És hiába könyörögnek, tudod kit érdekel...!
Nem haragszom én (de kitépem és nyakad köré tekerem a beleidet).
Akkor is az Urat fogják követni ha beledöglenek!
Nah, legalább még mindíg ott van nekem Júda...

2009. augusztus 28., péntek

Figyelmeztetés

1. Fenyegetés 1-5
2. Büntetés 6-11
3. Megtérés 12-14

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (Vannak akik hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan.)

Az Úr igéje (=szava), amit Hóseásnak mondott, aki Beér fia, (aki élt) Uzziás, Jótám, Ákház és Ezékiás jódai királyok idejében, illetve Jeroboám - aki Joás fia - izráeli király uralkodásának idején. (Fura, hogy ennek ellenére sehol másutt nem szerepel a neve. És most melyik országban is élt?)
Legelőszöris azt mondta az Úr Hóseásnak:
- Menj és "vegyél magadnak" (= vegyél feleségül) egy kurvát (és mi van a "ne paráználkodjatok" parancsolattal most? Azt is jó lenne tudni, hogy Hóseás pap volt-e, mert akkor egy újabb isteni törvényt is megszeg ezzel.) és "parázna gyerekeket" (a kurvának legyenek gyerekei, vagy fogadjon örökbe gyerekprostituáltakat? vagy egyenesen vegye őket feleségül???). Azért, mert "paráználkodván a föld nem követi az Urat". (Hóseás nyelvezete lehet végig idétlenül hangzik, de biztos vagyk benne, meg tudjátok érteni.)
Hóseás pedig ment és elvette Gómert, aki Diblajim lánya (Diblajim - milyen szép biblikus név, hát nem? Mennyivel izgalmasabb lenne a világ, ha a szülők ilyen neveket választanának, nem folyton csak Ádám és Béla...). Az teherbe esett és fiút szült (mi mást?).
Az Úr leszólt, hogy ezt tessék Jezréelnek nevezni, merthogy nemsokára megbünteti Jehu házát azért amit Jezréellel tett, PLUSZ eltörli "Izráel Házának királyságát".

Jehu..., Jehu... 2 Királyok 10.30, 2 Krónika 22.7: Mr. Isten nagyon is kedvelte ahogy Jehu mészárolt! De persze azok apokrif csacskaságok, így haladjunk.

Ismét teherbe esett (Gómer ugyebár) és ezúttal lányt szült.
Ezt az Úr azt parancsolta nevezzék Ló-Rukhámáhnak, mivel nem kegyelmez többé Izráel házának, akárhogy is akarna (az Úr) megkönyörülni rajtuk. De Júda házának megkegyelmez és "megtartja őket az Úr, az ő istenük által", de nem úgy ám haderő által. (Valami nincs rendben a szám/személy viszonyokkal itten! Mindazonáltal ez azt jelenti, hogy katonailag elesnek, de a hitüket megtartják, csak szar a nyelvezet.)

Mikor Ló-R-t elválasztották (már nem szopott) Gómer ismét teherbe esett. Ez fiú let.
Az Úr utasítására ezt Ló-Amminak nevezték el, mivel "ti nem vagytok az én népem, és én sem leszek a tiétek". (az Úr egy egész nép?? És különbenis, belegondoltatok milyen lehetett ilyen névvel ténylegesen élni? Csak hasonlatként: mi lenne, ha őrült szüleid "Kis Szarfaszú"-nak anyakönyveztetnének?!) Ám ennek ellenére sokan lesznek majd, és úgy hivatkoznak majd rájuk, mint "élő istennek fiai". És összegyűlnek majd Jóda és Izráel népe, és közösen választanak majd királyt, mert nagy lesz (a) Jezréel napja!
Mondjátok egymásnak hogy Ammi! meg Rukhámáh!

Nos, mindenesetre jó látni, hogy a Biblia milyen következetességgel cincálja ízekre önmagát. Sose egyesült újra Izráel és Júda, köszönjük szépen.


Menjetek és veszekedjetek anyátokkal (ki a beszélő?) - nem, ő nem a feleségem és én nem vagyok a férje (?) -, hagyja abba a kurválkodást (öltözködésre utalhat) és "paráznaságát emlői közül" (feltehetőleg gondolataira utal, hogy változtassa meg a hitét. Esetleg arról van szó, hogy verje ki a fejéből hogy tovább űzi az ipart. De ha nincs semmi köze a nőhöz, (és az ráadásul más vallású,) akkor mit szól bele?).
Különben meztelenre vetkőztetem, tök pucérra, és halálra szomjaztatom! (Esetleg még terméketlenné is teszi, meg ki is fosztja teljesen, de ez nem biztos.)
Sőt, a fiait is megölöm, mert nem úgy lettek nevelve ahogy ÉN jónak látom!
Mert rohadt kurva az ő anyjuk (az övék? Most kihez beszél? Tán magában, mert a gyerkőcöket már sikerült elijesztenie.), mert azt merte mondani, hogy igenis folytatja a munkáját, mert ebből él (és nem is rosszul).

Nos, akkor szerintem az történt, hogy Hóseás berágott hogy kedves új felesége továbbra is űzi az ipart.

Megfogadja hogy jól megnehezíti a dolgát, hogy akkor majd bizots "visszatér" "előbbi férjéhez", hiszen már úgy jobb dolga lenne.
A rohadt Baálimádó szukafattyai!
Jól tönkreteszem amit egész életében önállóan elért! (gzzz)
Én is el tudom látni őt egyedül, ch.
És akkor majd ő is az Úr szertartásait fogja követni, nem Baálét! (Baál a szövegben dettó ugyanaz mint az Úr, csaka neveik különböznek.)
2.16: Baálok?
És akkor majd (miután áttért) eltörlöm a fegyvereket, és "frigyet szerzek neki a mezei vadakkal, az égi madarakkal és a föld férgével". (??????????? Más vallásúakkal dugni az gond, de egy gilisztával nem?????? - Azért persze ki tudok hámozni ebből a baromságból értelmeset is: visszatér "természetes" állapotába. Csakhogy a vallásosság NEM természetes állapot.)


Legközelebb azt mondta az Úr Hóseásnak: keressen egy házasságtörő (de azért tisztelet övezte?) asszonyt és dugjon vele. Azért, mert ez (lesz) a jelképe annak, hogy bár az Izráeliek mindenféle más isten után kujtorognak, az Úr azért szereti őket, és "szeretik a szőlőskalácsokat". (? akkor ne együnk gyümölcskenyeret? a KJV értelmesebb: nyakló nélkül isszák a bort.)
Hóseás ment, és "megszerezte magának" azt az asszonyt 15 ezüstért, egy hómer árpáért és egy letek (= fél hómer) árpáért.

Hóseás közölte az asszonnyal, hogy sokáig lesz nála, ezalatt nem paráználkodhatik és nem lesz férfié - és hogy ő is így fog tenni. (Namost két dolog nem tiszta: a) most ez újabb felesége lett neki (nem hallottuk bizonyosra hogy elvált volna), vagy csak kibérelte ideig-óráig? b) most azt ígérte meg, hogy ő sem fekszik össze más férfival?)
Mert Izráel így-megúgy sokáig, de aztán majd újra megkeresik "Dávidot" (azaz visszacsatlakoznak Júdához - ugyebár Dávid leszármazottai ott voltak).


Halljátok meg mit mond az Úr Izráel fiai (értsd: a szakadás utáni ország): haragszik rátok az Úr, mert nem úgy hisztek benne ahogy én azt elképzelem. (Természetesen ez azt jelenti hogy nincs olyan ember Izráelben aki ne lopna, csalna, hazudna, gyilkolászna stb. össze-vissza.)
Azért szar a termés, mert nem éegetitek el a kevéske élelmeteket csak úgy!
Kiírtalak benneteket! Nem segítek rajtatok, dögöljetek meg!
Gazdagnak képzelitek magatokat mi? Hát majd nagyot néztek, mert elpusztítom mindeneteket! (ó, míly nagy is az Úr szeretete!)
A papok sem fogják megúszni, a kétbalkezes marhák!
Mindenkitől megvonom a termékenységet!! (Pál egyik levelében is meglesz ez a kép)
Azokat nem büntetem meg (az Úr) akik tudják hogy bűn amit tesznek, de aki műveletlenségében még ezt sem tudja, azt nagyon is! (Milyen igazságos. Engedjük szabadon a gyilkosokat a börtönökből mind, akik előre megfontolt szándékból öltek! Csak azokat büntessük akik mielőtt elkövették amit, nem is tudták hogy azt nem szabad!)
Áh, Izráel igazából le van szarva. A lényeg Júda! (Úgy tűnik Hóseás Izráelben lakik. De akkor miért Júda államának és vallásának híve?) Júdaiak, ne menjetek Gilgálba, se Beth-Avenbe (biztos volt ott valami Ashera, vagy ilyesmi), és ne esküdjetek így: "Él az Úr!"
Efraim = a szakadás utáni Izráel


Papok és a király (háza) Izráelben figyeljetek ide, mert ez az ítélet most rólatok szól, mert olyan nagy seggfejek vagytok!
Hát szabad így viselkedni? Látom ám mit csináltok!
Nem így viselkedik aki az Urat imádja!

És Izráellel együtt Júda is elvész, mert nem okították ki őket a régi vallásra (rendesen).
Támadjuk meg Benjámint!
Izráelnek visszavonhatatlanul annyi!
Júdának is megvannak a maga hibái, ők is meg lesznek büntetve!
Mind a kettő országnak azért van baja, mert nem elég buzgó hívő, nem másért! Hiába küldözget Izráel az asszírokhoz segítségért!
Amikor majd ez megtörténik, akkor majd bezzeg sírva könyörögnek majd hogy visszajöjjenek hozzám!

Dániel jövendőlése

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (egyszer, mégcsak nem is olyan régen, voltak akik hittek benne hogy igen)

Én (Dániel) is a méd Dáriust (Dárius nem volt méd) támogattam (vagy ez most egy gyűlés leírása) annak első évében. "És most igazságot jelentek néked" - miért e győzködő hangnem? Eddig tán hazudott? (Igen, de ez most nem fontos.)
3 király lesz Persiában és a negyedik meggazdagszik, és mindenével Görögország ellen harcol.
És jön egy erős király, aki tetszése szerint cselekszik.
De röviddel inváziója után birodalma négyfelé darabolódik, de nem az utódai irányítják azokat hanem mások. (A perzsa királyokon lehet barchobázni, ez a nagy király viszont Nagy Sándor, akinek 4 utódbirodalmát 4 hadvezére vette kezébe, vér szerinti gyerekeit pedig kiírtották. Az agyag-vas birodalmakra meg a szeleukida/ptolemaiszi dinasztiákat húzhatjuk rá, amik a 4 utódbirodalomból voltak kettő, és amik kölcsönös házasságokkal próbálták fenntartani a békét és stabilitást - sikertelenül.)
"És elhatalmasodik a déli király", de különösen egyik vezére szerez magának hatalmat, miáltal a trónt is megszerzi. - a Ptolemaioszi dinasztia Egyiptomban (Egyiptom a Bibliában tradícionálisan is délen van és királyságként kerül említésre, mert a Biblia könyveinek szerzői képtelenek felfogni hogy más címek is létezneka sajátjaikon kívül).
Évek múltával pedig a déli király lánya az északi királyhoz megy (házasság) hogy "békéltessen" (l. feljebb), de ez hiábavaló erőfeszítés lesz (l. feljebb). (Az északi királyság a szeleukid dinasztia, akikre a Makkabeusok könyvei mint szíriaikra utalnak.)
...további szüttyögés a két királyságban, baszott részletesen...
11.31: a "pusztító útálatosság" ami "megfertőzteti a szent helyet" az i.e. 167-ben állított Zeusszobor a Jeruzsálemi templomban. Mivel láttuk, hogy a könyv retrospektív, így feltételezhető, hogy ez után az időpont után íródott. (Hamarosan látjuk mi előtt, így jó ezt megjegyezni.)
És az az izé az állhatatlanokat annak imádására csábítja (mondom én hogy isten-szoborról van szó). Ellenben az állhatatosak feldühödnek és cselekszenek! (lázadás = a makkabeus-lázadás)
11.35: "a rendelt idő még hátra van" - a 70 hétre utal? Vagy az különálló, és itt az "utolsó idők"-ről habog?
És a király nagyon hatalmas (lesz), de majd pórul jár! (A szerző nyilvánvalan megpróbálja egy régebbi korban élt figura szájába adni mondandóját, és buzdítani a népét egy retrospektív jóslattal, ami látszólag utal a jövendő győzelmükre. Érdemes megnézni, hogy semmi konkrétumot nem közöl ezügyben.)
11.37: "Nem gondol atyáinak istenével" (zsidó?) és nem foglalkozik az asszonyokkal (vágy. homokos?) és "egyik istennel sem" (ateista?) és "mindnek (minden istennek) fölébe helyzi magát" - ha nem foglalkozik istenekkel... várj, talán csak az imádásukkal?
Ezek helyett az "erődök istenét" tiszteli annak helyén (direktbe ellentmond az előző sornak. most foglalkozik bármely istennel vagy nem?) és még valami más istent is ("amit nem tiszteltek az ő atyái". Csakhogy a görögök nem zsidók, a zsidók meg nem többistenhívők állítólag - vagy mégis? (régen úgytűnik azok voltak, mielőtt exkluzívan Yahwét kezdték imádni)).
És a szemét annak kedvez aki neki dolgozik! (hát nem felháborító? lol) És földet oszt jutalom gyanánt (a vezéreknek nyilván. Megszokott, a középkorban maga az Egyház is szerette ezt a rendszert. A képmutatók).

A 11.40 előtt elmúlt eseményekről tudósítanak, de a 40-45. között ténylegesen megprbálja megjósolnia jövőt - és persze belebukik.
Azt mondja, hogy dél királya (ptolemaiosziak) megtámadják a görögöket Palesztína területén Antiochus uralkodása alatt (az "útálatosság" állítója). A görögök fognak győzni, behatolnak Észak-Afrikába, aztán visszatérnek Palesztínába az északról és keletről érkező hírek miatt (elenséges mozgósítás), ahol Antiochus meg fog halni a csatákban, mert senki nem siet a segítségére. Ez lesz a "vég ideje". (minek a vége?)
A valóságban Antiochus Perzsiában halt meg i.e. 164-ben, ami azt kell jelentse, hogy a könyvet ez előtt a dátum előtt kellett befejezzék. Egész pontosak bírtunk a végére lenni, nem? i.e. 167-164 közé behatárolni egy ilyen kacifántos iratot szerintem nem kis teljesítmény.


"És abban az időben" - tiszta sor: mikor Antiochus meghal, hisz' ne feledjük az előző versszakot - felkel Mihály a nagy fejedelem aki a zsidk ~védőszentje, ami ritka ocsmány időszak lesz ,amilyen még nem is volt, mióta "nép kezdett lenni" a zsidóság. De majd megszabadul mindenki, aki "be van írva a könyvbe". (erről a könyvről már homályosan hallottunk - Mr. Isten nagy könyve)
És "sokan" azok közül akik "alusznak a föld porában" (ahlottak?) felserkennek (felkelnek? feltámadnak? újra érvényben lesznek?): némelyek "örök életre", mások örök "gyalázatra". (? mint az elrettentő példa?)
"Az értelmesek pedig fénylenek mint az ég fényessége" (ilyet láttunk mózesnél. Az "isteni tudás" elismertségéről lehet szó; a szokásos "mindenki behódol nekünk" cucc.).
Dániel, te meg írd össze egy könyvbe a beszédeket, mert sokakat érdekelni fog. (Mostantól nem.)

És akkor Dániel felnézett, és "másik kettő" állt ott a folyó partján: egyik az ő oldalán, másik a másikon. A vele azonos oldalon álló kérdezte a"gyolcsba öltözött férfiút", hogy mikor lesznek ezek? (mikorra teljesednek be, mikortól számít megtörténtnek mindaz amit mond)
A gyolcsba öltözött pedig felemelte kezeit az ég felé, és megesküdött "az örökké élőre" (= az Úr, minden valószínűség szerint), hogy akkorra, mikor "elvégzik a szent nép erejének rontását".

Ennek Dániel számára nem sok értelme volt, így ő is rákérdezett (nekem viszont van sejtésem).
Az meg azt válaszolta:
- Ugyan már Dániel. Attól a pillanattól fogva, hogy "feltétetik a pusztító útálatosság" (az i.e. 167-ben állított Zeusz-szobor), attól fogva 1290 nap. Örülhet aki kivárja és megéri az 1335. napot. Te meg most menj, nincs több feladatunk számodra.


És ezzel ér véget ez a könyv. szerintem mindent elmondtunk róla.

Dániel jele

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (egyszer, nem is olyan régen, voltak akik hittek benne hogy igen)

Czírus perzsa király 3. évében "egy ige jelentetett Dánielnek" (akit Baltazárként is ismertek). - Csakhogy - kérdem én - mi dolga Dánielnek, aki Czírus 1. évében otthagyta a dolgokat az 1. fejezet szerint?
Mindenesetre "igaz az ige" és nagy bajról szól. Dániel pedig figyelt az igére és (így) megértette a látomást.
"én Dániel" kezdi a 2. sor...
Azokban a napokban 3 hétig egyfolytában bánkódtam. (depresszió?)
Nem evett és nem tisztálkodott a három hét alatt.
És az 1. hónap 28. napjána Hiddekel-folyó partján volt.
Felnézett, és meglátott egy férfit gyolcsba öltözve, "dereka ufázi arannyal övezve". (Aranyszálas textilöv. De ne feledjük: egy depressziós kiéhezett ember látja ezeket, ami álapotban könnyen hallucinálhat.) Teste mint a "társiskő" (KJV: berill - http://hu.wikipedia.org/wiki/Berill ), arca "mint a villám" (?), szemei "mint az égő szövet" (terminátor!), karja és lába (a fedetlen részeken) izzó-ércszínű, beszéde mint a "sokaság zúgása".
Dánielen kívü nem látta ezt más (mondtam hogy ahllucinál) és rögtön rosszul is lett (na ja, annyi ideig nem enni...) és gyorsan arcára esett. (Most nem tudom az arcra-esés mennyire szándékos, de talán kombinálta a kettőt.)
És akkor felsegítették.
És azt mondta neki: Dániel, "kedves férfiú"! (hm, homoszexualitás? és ez most arról szó, hogy egy angyal letapizott egy férfiembert?) Figyejjé ide kötsög, kü'dtek, ne vezstegezzsed az iddőmet.
Ne félj, Istennek tökre bejön amit működsz.

De Persia fejedeleme ellenem állt 21 napig, és akkor Mihály - az egyik előkelő fejedelem - eljött segíteni nekem, és ottmaradtam a persa királyoknál.
Jöttem hogy tudtodra adjam ami a te népedre (zsidók) következik "az utolsó időkben" - ugyanis a látomás azokra a napokra szól.

A férfi ezeket mondta, Dániel meg az arcára esett és "megnémult". (elhallgatott? nem szólt és várt?)

És akkor valaki, olyan kinézetű mint egy férfi megérintette ajkait és Dániel elkezdett beszélni, és ezt mondta annak, aki előtte állt:
- Uram, a látomások miatt / kapcsán / -ért teljesen legyengültem, teljesen kimerültem. Hogyan tartsak így beszédet (esetleg rohangáljon mint Jeremiás)?
És az emberszerűség ismét megérintette, és megerősítette őt (fizikum).
Dániel örült.
A lény erre azt mondta, most visszamegy küzdeni a perzsákkal, és majd utánuk a görögök jönnek. És csakis Mihály, a ti fejedelmetek tart velem ezek (perzsák és görögök) ellenében.


Konklúzió: a perzsa/görög birodalmak ügyködéséről van szó, így LESZAROM kicsoda Mihály.

2009. augusztus 27., csütörtök

"hibátlan" Biblia?

Ezt a remek cikket találtam a kérdésben:

http://www.theskepticalreview.com/tsrmag/4evide92.html

A rész, ami miatt úgy határoztam hogy közzéteszem a linket az, amiben beszámol egy papirusztekercsről, amiben két szökött rabszolgát is megláttak anno a sivatagban - de a 3millió Kivonuló zsidó valahogy mégis elkerülte mindenki figyelmét.

Hát így kell ezt :)

Dániel második álma

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (egyszer, nem is olyan régen, voltak akik hittek benne hogy igen)

Belsazár király uralkodásának 3. évébenDániel ismét látomást látott. Különös módon a "látomás" szót összemossa az előző "álmodá"-sal, de lehet, hogy csak a zagyva képek miatt.
A látomásban Susán városában volt ami Elám tartományában van (volt akkoriban), "és látott látomást" (látomás a látomásban?) és hirtelen már az Ulai folyó mellett volt.
Felnézett, és egy kos állt a folyam "előtt" (?), két szarva volt (ez normális, minek említi?). Egyenes felálló szarvak voltak, egyik a másiknál hosszabb, de úgy, hogy a hosszabb később nőtt ki. (Na itt kezd bonyolódni a dolog. Felteszem a Méd-Perzsa birodalomról van szó.)
Észak, dél és nyugat felé öklelt a kos és senki nem állhatott meg előtte (ja, keletre India volt meg a természetes terepakadályok).
Miközben nézte egy kecskebak jött nyugat felől. Repült (siklott a levegőben). Bak volt, egyetlen "tekintélyes" szarvval a szemei között. (gzz) (A görögök valóban nyugatabbról jöttek - feltételezem, hogy ugyanaz a nyamvadt kép kerül ismétlésre mint eddig volt.)
A bak leütötte a kos mindkét szarvát, az fel se tudott többé állni. Jajj de jó.
A bak azonban nem örülhetett a végtelenségig: mikor túl nagyra nőtt végül letört a szarva és négy másik nőtt a helyére. (Nagy Sándor halála után röviddel birodalma 4 viszonylag stabil részre szakadt - hé, megy ez nekem!)
A négy szarvból egy megerősödött és délre-keletre terjeszkedett. "És megnöve mind az ég seregéig; és a földre vete némelyeket ama seregből és a csillagokból, és azokat magtapodá." - szóval a csillagok csak kis tárgyak az égen?
...elfoglalták a zsidók földjét?...
2,300 estéig és reggelig tart majd a ~szentségtörés, "de aztán kiderül a szent hely igazsága". (A Zeusz-szobor esete lesz ez - a Makkabeusok könyveiből -, vagy ilyesmi.)

Dániel kereste az értelmet a dologban, mire eléállt egy férfi-szerűség. És emberi szót hallott, ami azt mondta:
- Gábriel, értesd meg azzal (Dániellel) a "látást!
Erre az alak odament Dánielhez, Dániel megrettent és az arcára esett.
"Értsd meg embernek fia, mert az utolsó időre szól ez a látomás!" - mnek az utolsó idejére ha szabad kérdeznem? Esetleg ezek után (nem olyan sokára) már nem lesz isteni ügyködés egyáltalán? Ilyen istenség mellett ez nem is olyan nagy gond...
kétarcú kos = Média és Persia (nem megmondtam?)
kecskebak = Görögország (eltaláltam)
a nagy szarv = "az első király" (Nagy Sándor nyilván, szóval ez is stimmel)
négy új szarv = négy új nemzet az előző porain, gyengébbek (stimmel)
aztán jön egy "ravasz király", nem megölik, de bukik (vagy ilyesmi, ez a rész még mindíg homályos, nyilván mert többszáz évvel ezelőtti politikai helyzetről hadovál)
És bár egyeten ~nap (alvás?) alatt kaptad ezt a látomást nagy időtartamot fog át, szóval úgy kezeld.

És Dániel elájult és beteg volt több napig, de aztán jobban lett és visszatért teendőihez (királynak nevezi a szöveg, LOL), és senki nem értette mi ez a hülyeség. (maga Dániel sem - mi mégis megfejtettük. Büszkék vagyunk magunkra. Persze nyilván csak a hitelességet próbálja ezzel is erősíteni a szöveg, de bekaphatja, mert átlátunk rajta.)


Dáriusnak, az Asvérus fiának 1. évében, aki a médek közül származott, és akit királlyá tettek a Káldeusok országán...

Na, ennyi hülyeséget egy rakáson csakis Dániel Könyvében vonultatnak fel - folyamatosan. Lássuk:
Dárius perzsa volt, nem méd.
Dáreiosz Hüsztaszpisz fia volt, nem Asvérusé. Ez a H. nem is volt király, hanem csak egy perzsa nagyúr.
Egyáltalán, ki ez az Asvérus? Ahasvérus netán, ismertebb nevén Xerxés? (Ha nem, akkor csak kitalált alak lehet.) Akkor nagy a gond az idővel is: Xerxész i.e. 485-465 között volt Perzsia királya. mivel Dáreiosz állítólag i.e. 539-ben elfoglalta Babilont (egyébként mindenestre nagyjából akkor élt), nem lehet olyasvalaki fia, aki még meg sem született! (Ahasvérus Eszter Könyvében szerepelt, mint a kis fruska állítólagos férje. Szintén ehhez hasonló bugyuta sztori, bár kevesebb történelmi részlettel.)
Ja, és mielőtt elfelejtem: bár Méd-Perzsa Birodalmat emlegetek folyton, technikailag az országot az egyesítés után Perzsiának nevezték.
És végül: mikorra a történet Czirus Babilóniai székelését jelenti, addigra a valóságban Czirus székhelyéül Ecbatanát használta.
Dáreiosz egyébként azért került hatalomra, hogy visszaszorítsák a méd hatalmi törekvéseket, tehát egyáltalán esélye nincs, hogy abban az időben ilyen rangú méddel találkozhassunk.
Végül pedig Dareiosz sosem volt külön Babilónia királya, hanem a Perzsa Birodalom teljesjogú feje volt (mintha Perzsiának két társuralkodója lett volna akkoriban, de ez most nem lényeg).

Nos, hogy ezt kivégeztük, mehetünk tovább mint az orosz géphenger:
Nos, ennek a képzeletbeli Dárius uralkodásának első évében "én Dániel" "megfigyeltem a könyvekben az évek számát amelyről az Úr igéje szólt Jeremiás prófétához", azazhogy 70 évnek kell eltelnie Jeruzsálem elfoglalásától számítva.
És böjtölt, meg csinálta a fesztivált, és közölte Mr. Istennel hogy csipkedje magát, mert mindjárt itt a megbeszélt időpont! A büntetés ideje lassan lejár, uccu!
...kihoztál Egyiptomból, Mózesnél mondott büntetések...

És tovább imádkozott mint aminek a zsövegét konkrétan közzé is teszi, megbánja bűneit (szintén stb. alapon), meg hogy Izráel kapja vissza amije volt egykoron.
És még az imádságot mondta, mikor a látomásból már ismert férfiú, Gábriel nagy sebességgel repülve súrolta őt. (egy ember aki repül!!!!!! WOW!!!)
Egyértelműen közölte vele, hogy azért jött, hogy "értelemre tanítsa". Kár, hogy nem volt "látomás" amit meg kéne magyarázni, meg hogy most sem lát "látomást" Dániel. Pedig ezen rész alapján kapta a bejegyzés a címét XP
"Mert a te (Dániel) esedezésed kezdetén szózat támadt", és eljöttem hogy elmondjam (Gábriel), mert olyan kedves vagy. Halld hát a szózatot és (így?) értsd meg a látomást (milyen látomást? kinek a látomását?):

---NÉGY nyavajás versszak van hátra, és itt szenvedek ezzel a fejezettel ÓRÁK óta. Nem mert nehéz, hanem ert nincs KEDVEM, lol---

MEGJEGYZÉS: el tudjátok képzelni, hogy erről a vacak 4 versszakról 20+ fejezetes Youtube-videókat gyártanak? (van ott ugye az a 10-perces limit, azért vágják össze) Négy kibaszott versszakról. Beteg.

70 hét (= 490 nap? 70 év?) szabatott a népedre (= zsidók) és szent városodra (= Jeruzsálem? Vagy egyszerűen az Úr vallásának központját magábafoglaló város?) míg újra megalapulhat a zsidó állam. (nyomat valami örökkévalóságot, de kicsit följebb arról vartyogott, hogy Jeremiás 70 év-próféciájával vacakolt, tehát ha valaminek ez megfejtése, akkor annak - persze Dániel számára. A szöveg meg egyszerűen extrapolál (költőien túloz).)
Tudd ezért: a Jeruzsálem újáépítéséről keletkezett szózattól (Jeremiás? Vagy a most közölt szózat, ami Dániel imája közben harsant?) a Messiás-fejedelemig 7 hét és és 62 hét van (= 69 hét) - és újra megépíttetnek az utcák és a kerítések a viszontagságos idők ellenére. (Jézus nem volt fejedelem. gondolom ennek kiküszöbölésére fordították félre Ésaiásban a "Béke Hercege" részt.)
------- HA megengedjük, hogy éveket jelentsenek, akkor az adatok alapján lássuk miket kaphatunk. A felhasználható adatok:
a Babiloni Fogság kezdete: i.e. 587
Jeruzsálem újáépítése (annak kezdete) = a Babiloni Fogság vége: i.e. 536
A számítás:
587-7*69 = i.e. 104
536-7*69 = i.e. 53
Jézus feltételezett halála: i.sz. 33 (max. -7 év = i.sz. 26).
Tehát ez a Messiás-fejedelem sehogyse lehet Jézus, mert előtte élt, még akkor is ha valamiért 490 évet engedélyezünk a 70 év helyett (aminek nem látom alapját).
--------
"A 62 hét múlva pedig kiírtatik a Messiás". De akkor mit kezdünk a 7 héttel? Mivel egy prófécia minden részletének elvártan értelmet kell tulajdonítanunk, így azt kell gondolnunk, hogy a Messiás-fejedelem a 7. héten lép elő és 62 hétig ügyködik, a 69. hét végén pedig annyi neki.
"és senkije sem lesz" = utód nélkül hal meg?
A várost és a szent helyet pedig elpusztítja a "következő fejedelem népe".
A "mintegy" a vízözönnél pusztán Károli hazug betoldása, az eredeti szövegben nincs ott. A szöveg azt mondja, hogy mindennek vége elsz Özönvíz által, és "végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás". (minek a pusztulása? Érdekes összehasonlítani egyébként a sort mással, mert mindenhol máshol a háború-részről csak annyit mnd, hogy az "folyton lesz" míg el nem jön a vég (az özönvíz által - arra a népre ami elpusztítja az újáépített templomot?).)
----- A gondja persze, hogy sosem volt özönvíz. Persze erről minden "hívő" mélyen kussol. Ha meg kiragadunk részleteket és megfeledkezünk a cucc többi részéről, persze kitalálhatunk magunknak olyan egyezéseket, mint a rómaiak által lerombolt 2. Templom i.sz. 70-ben, de egyszerűen nem stimmel egyébként.
-----
-----Hmm... gondolkodtam kicist, és 7 hetet ad a szöveg a Templom újáépítésére, és 62 hetet a Messiás-fejedelemnek az újáépített városban ügyködni. Hahh, végre sikerült elszakadnom a mindenféle hagyományos értelmezésektől, és magát a szöveget nézni!
-----
És aztán egy hétig (a 70. hét) a szövetség "sokkal megerősíttetik", de a hét felénél vége a nagy áldozásnak-ünneplésnek! és ~megtámadjuk a pusztítót! - Ennek esetleg a Zeusz-szobor állító szeleukida Antiochushoz van köze? http://en.wikipedia.org/wiki/Antiochus_IV_Epiphanes (A Templom "lerombolása" azonosítható azzal is, hogya központi istent lecserélték, és így már nem is az Úr, hanem Zeusz Háza lett az épület technikailag.)
Esetleg a Messiás-fejedelem mint hódító, de autonómiát engedő királyok sorozata, aminek a Makkabeus-lázadás próbált végetvetni?
Számomra a legutóbbi elég logikusan hangzik, a dátumokra meg szarhatunk. (A makkabeusok lázadása i.e. 167-ben volt, de amilyen szar az író a történelemmel akár ez is bele gyömöszölhető a lukakba.)

De tudjátok, mi a legis-legis-legegyszerűbb változat? Hogy a 70 hét = 70 év, amiben a Messiás-fejedelem a babiloni király, az utolsó hét meg a hazamenetel. Az "újjáépítés" meg azon való ügyködés, hogy hazamehessenek - esetleg hogy a megromlott morált ott helyben felélesszék, az utolsó hét meg az újáépítés és a szomszéd népek kötözködését írja le.
Vagy mégjobb: a 70 hét = 70 hét, ami alatt a zsidók hazatérnek, a Messiás-fejedelem aki kibulizza hogy hazamehessenek, a nagy ellenző-fejedelem meg a többi nép, akik kötekednek (azok szószólója legalábbis).

Ez a gond: úgy értelmezem, ahogy akarom - de Jézus sehogyse fér bele, ellen 3 megoldás is kínálkozik, ami logikus, és teljességgel csodamentes.

Dániel első álma

Előrenéztem kicsit, és meglepődve láttam, hogy Léo Taxil nagy izgalommal elemzi Dániel 13. és 14. fejezetét. Sőt, a Katolikus Bibliában még mindíg benne is van! Persze mind csupa marhaság, így nem foglalkozunk velük. Akit érdekel nyomozza ki nekem, miért tűntették el csak ezeket a fejzeteket a többi változatból!
Érdekesség, hogy a 14. fejezet felhozza Habakukot, ami iránt így egyre nő a bizalmatlanságunk.

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (egyszer, nem is olyan régen, voltak akik hittek benne hogy igen)

Belsazár babilóniai király első évében álmot látott Dániel, az álmot feljegyezte, a lényeget továbbadta:
Az ég négy szele háborút támasztott a nagy tengeren
és 4 nagy, de különböző állat jött ki a tengerből (nagyon hajaz János Jelenéseire).
Az első mint az oroszlán sas-szárnyakkal. Szárnyait szemem láttára kitépték, felemelték a földről, két lábra állították, emberi szívet adtak neki.
A második állat medveszerű, egyik oldalára fordult/áll (?), három oldalborda volt fogai között.Azt mondták neki keljen fel és egyen sok húst.
A harmadik mint egy párduc, négy madárszárny a hátán, négy feje is volt, "és hatalom adaték néki".
A negyedik "állatrettenetes és iszonyú", erős, vasfogakkal, megevett és összezúzott egy falat, aminek a maradékát lábaival taposta össze, és nem hasonlított az előző állatokra, és 10 szarva volt neki. (Nos, kedves paciensem - mondta Freud-professzor - milyen volt a kapcsolata az apjával?)

Mialatt a szarvakat néztem egy újabb kis szarv nőtt ki közüllük, és kitúrt három másik szarvat a tízből, és emberszemek és "nagyokat szóló száj" van abban a szarvban. (hajaj, ez kezd nagyon olyan llenni, mint Ezékiel...)

Nézetm, míg királyi székeket helyeztek el / ledöntettek (az utóbbi valószínűbb) és "öreg korú leült" / a napok (korok? idők?) Atyja leült (ez utóbbi értelmesebb). Ruhája fehér, haja "mint a tiszta gyapjú" (= ősz. Mr. Isten haja fehér. L. még János Jelenései 1.14), széke tüzes láng (számomra ismerős kép az Úr trónjáról Énok könyvéből), kerekei égő tűz (tolókocsi?).
És tűzfolym jött ki felőle és ment felé, 1,000*1,000-en szolgáltak neki, 10,000*10,000-en álltak előtte.
Ítélők ültek le és könyveket nyitottak meg.
Néztem ezt, mert a szarv fennhangon beszélt, néztem ahogy megölték az az állatot (a Megnevezhetetlent (éljen Lovecraft)) és ahogy tetemét elégették.
A többi állattól is elvétetett hatalmuk, "de ideig-óráig élet adaték nékik". (időnként még az élet jeleit mutatták?)

És láttam még az álomban, hogy az égfelhőiben valami emberszerű ment az öreghez és elévitték őt.
És adott neki hatalmat, és országa örökkévaló és mindenkit behódoltat stb.

Ettől tökre összezavarodtam (Dániel). Odamentem hát az egyikhez az ott állók közül és megkérdeztem, hogy most mi van?
A magyarázat:
A négy állat négy király(ság).
De a ~zsidók majd jól elfoglalnak mindent, mertistenakarata.

A negyedik állatról pontosabbat akartam tudni, ezért tovább kérdeztem (Dániel). Az, amelyik nagyobb termetű volt a többinél.
Láttam, hogy az a szarv "hadakozott a szentek ellen és legyőzte őket", mígnem eljött az öreg és elvette az országát és odaadta a szenteknek. (tehát VALÓS ország-területről van szó)

A negyedik állat egy ország, mai elfoglalja az egész (khm, ismert, khm) földet.
A 10 szarv 10 király, majd jön egy király ami másik hármat "megaláz" (megdönt? kitúr a hatalomból?).
És az az új szarv sokat fog ártani a "szentnek" (= zsidók), de majd jól póruljár.

Nagyon felforgatónak találta Dániel ezeket, de azért megtartotta "e beszédet a szívében".


Nos, akkor álljunk neki értelmezni. Csak a tökéletesség utáni vágyunk miatt.
1. állat: Babiloni birodalom.
2. állat: Méd birodalom - emlékezzünk, Dániel szerint Babilont a "Méd" Dárius döntötte meg, és iyleneket mondott Ésaiás és Jeremiás is. Persze a valóságban Babilon és a Médek nagyjából elvoltak egymás mellett, majd a Perzsák bekebelezték mindkettejüket (néhány év eltéréssel, Babilont hagyva későbbre).
3. állat: Perzsa birodalom
4. állat: Görögök. i.e. 332-ben foglalták el Júdeát.
Azaz pusztán megismétli a 2. fejezet "próféciáját" más formában. A szeleukid és ptolemaioszi kultúrák nyilván azért nem kerülnek említésre, mert azok a Makkabeus ország létrejöttekor párhuzamosan léteztek a zsidó állammal.

Belsazár jele

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (egyszer, régen, voltak akik hittek benne hogy igen)

Belsazár király nagy lakomát szerzett ezer főemberének - jól berúgtak.
Iszogatás közben Belsazár előhozatta az arany és ezüst edényeket, amiket elvitt Nabukodnozor az ő apja a jeruzsálemi Templomból, hogy most aztán abból igyanak

Hű, mennyi minden hangzott itt el! Elnézéseteket kérem, de annyi mindenről kell szót ejteni eme két sor kapcsán, és későbbi sorok kapcsán ezen könyvben, hogy egy füst alatt itt intézem el, mert egybegyűjtve jobban néz ki. Naszóval:
Először a könnyebbik része: láttuk, hogy mind Nabukodorozor, mind Belsazár úgymond megszentségtelenítette az Úr Házának edényeit. (Belsazárék az ivászat közben az Úrnak szentelt eszközökkel a saját isteneiket méltatták, l. 5.4.) Mind Nabu. mind Belsazár hamar meg lettek büntetve vétkeikért (Belsazárt a fejezet végén elintézi majd "Dárius, a Méd").
Ellenben látunk egy tudósítást a Makkabeusok könyveiben is, ahol Antiochus szentségteleníti meg hasonló módon az Úr edényeit. És ha a kettőt egyidőben írták, akkor ez a történet az, ami biztosítani hivatott a hallgatóságot, hogy Antiochus is (előbb-utóbb) meg fogja szívni.

Nos, ennyit magáról az ivászatról. Ellenben egy sokkalta bonyolultabb kérdésbe is bele kell mennünk: Nabukodonozor fia volt-e Belsazár?
A válasz az, hogy nem. De legyünk alaposak.
Először is nem csak ez a két király élt a Babilóniai Fogság alatt a Babilóniában, így Dánielnek többről kellene tudósítania - de nem teszi (mert nem tud róluk).
Nabukodonozor i.e. 562-ben húnyt el, örököse Evil-Merodák lett (Awil-Marduk a Biblián kívüli forrásokban) - l. pl. 2 Királyok 25.27. Őt i.e. 560-ban megorgyilkolta unokafivére, Nergal-shar-usur. Őutána következett Babilon utolsó királya: Nabonidus, aki i.e. 556-539 között uralkodott, amikoris Cyrus, a Perzsa elfoglalta Babilont. Belsazár mindazonáltal létezett, és eme Nabonidus gyermeke volt, tartományi kormányzó lett - de SOSEM volt király, és különösen nem volt Nabukodnozor fia.

Tudjuk, hogy Dániel van megjelölve szerzőként (maga a szöveg is számosszor említi ezt), és azt is láttuk, milyen magas pozíciót foglalt el a király(ok) személyes környezetében. Tehát tudnia kellene mit beszél, mégis számos alkalommal nevezteti Nabu-t Belsazár apjának számos szereplővel: például Belsazárral magával, a királynővel, és maga mint narrátor is úgy hivatkozik rá - tévesen. Egyszer sem adja meg a korrekt leírást. Ráadásul nem is áll a kettő egyenesági kapcsolatban.

Egyéb biblikus források is megerősítik, hogy a Biblia szerzői igenis azt gondolták, a kettő apa-fiú kapcsolatban áll: eza forrás az apokrif Baruch / Báruk Könyve, ami azért pl. a katolikusoknál kanonizált még mindíg: Baruch 1.10-12:
"Ezt írták: Nézzétek, pénzt küldünk nektek: szerezzetek a pénzen égőáldozatot, engesztelő áldozatot és tömjént, készítsetek ételáldozatot és mutassátok be az Úrnak, a mi Istenünknek az oltárán.
Imádkozzatok Nebukadnezár, Babilon királya életéért és fiának, Baltazárnak az életéért, hogy napjaik a földön olyanok legyenek, mint az ég napjai.
Nekünk pedig adjon az Úr erőt, és ragyogtassa fel szemünket, hogy Nebukadnezárnak, Babilon királyának és fiának, Baltazárnak a védelme alatt élhessünk, hosszú ideig szolgálhassunk nekik, és kegyelmet találjunk előttük."

Ennyit Belsazár és Nabukodonozor kapcsolatáról; most pedig menjünk tovább a történetben:
Szóval az előkelőségek és ágyasaik isznak mint a gödény.
Ám "abban az órában" "emberi kéznek ujjai tűntek fel" és írtak a gyertyatartóval szemben (?) a királyi palota meszelt falára, és a király nem bírta levenni szemét a kézfejről (szóval már nem csak az ujjak?). (Jól be lehetett rúgva.)
A király elkezdett félni, és a varázslói után kiáltozott. közölte, hogy aki megfejti neki az írást, az megkapja az ország harmada feletti uralmat!
Persze egyik sem tudta elolvasni.
Ezt senki nem tudta mire vélni és pánikolni kezdtek. (De minek? Ez csak pár nyamvadt értelmetlen irkafirka! Kit zavar, mossátok le!)
A nagy zűrzavarra előkerült a királyné (névtelen), és azt mondta: - Mit izgultok, ott van az a csóka, akit még apád nevezett ki, az a Dániel/Baltazár, hívasd azt! (Kérdem én, miért nincs ott soha ez a kókadt Dániel, mikor az összes többi álomfejtő megjelenik, mert az ÖSSZES asztrológust hivatja a király?)
Hivatták, jött.
Dániel köszönte az ajándékokat, de nem kérte. Ellenben az írást elolvasta - nem lehett nehéz dolga, hiszen ki buktathatná le, hogy az ujjából szopja az egészet?
Na, te Belsazár! Pont olyan nagy seggfej vagy mint amilyen apucikád volt mielőtt állattá változtatta Mein Gott ezzel a borivással az Úr edényeiből, ezért küldte el a kezet és eért került oda az az írás! (valaki részeg volt, a többiek meg nem mondtak ellent betépet hallucináló királyuknak. A király meztelen!)
Az írás így hangzik: Mene, Mene, Tekel, Ufarszin! (és elárulod Dániel milyen nyelven?)
A szavak értelme:
Mene: az Isten megmérte tetteidet és most megszívod! (és miért van ez kétszer?)
Tekel: megmérettettél és könnyűnek találtattál. (ez egyiptomi motívum a szív összeméréséről egy tollal - jön a Lélekfaló!)
Peresz: az országodat elfoglalják a perzsák és a médek. (és mi az Ufarszin?)

Erre Belsazár csak odaadta országának harmada feletti uralmat enneka Dánielnek - aki épp most közölte milyen áruló nézetei vannak irányában. Jó ötlet? (Ja, és nincs ilyesmiről sem feljegyzés.)

Ugyanazon éjszakán megölték Belsazárt a káldeusok királyát, és a méd Dárius (aki 60 éves volt ekkor) elfoglalta az országot.
Na és már megint rákényszerülünk egy hosszas kitérőre:
Nem létezett a történelemben Dárius, a méd. Egyszerűen e könyv írója találta ki.
Esetleg 1. Dáreioszról lenne szó, aki perzsa? Ő i.e. 521-ben került uralomra, 17 évvel Babilon bukása után.
Cyrusnak meg egészen másként hangzik a neve - ugyanis ő volt aki megdöntötte a médeket. Ez a Kürosz i.e. 536-ban egyesítette a Méd és Perzsa koronát rokoni kapcsolatok révén (két kar és a mellkas!, amiből tovább nő a köv. birodalom). Ez a Kürosz i.e. 538-ban foglalta el Babilont - Nabonidosz királytól.
Később Babilont ismét elfoglalták, ezúttal I. Dareiosz, aki i.e. 521-486 között uralkodott, és i.e. 516-ban egy függetlenségét kikiáltó satrapa (Belsaurusszur) miatt be kellett vonulnia Babilonba (így ismét elfoglalva azt). Belsaurusszurról viszont csak a vak nem látja, hogy semmi de semmi köze Nabukodonozorhoz, valamint király sem volt az illető.


Dáriusz meg is szervezte az új rendszert, és minő meglepetés: Dániel továbbra is birtokolja az ország harmadának irányítását! (minden valós bizonyíték nélküli az állítás)
És itt még nincs vége! Dániel olyan fasza volt, hogy Dáreiosz ki akarta nevezni az egész mindenség élére! (József valaki? Eszter sem dereng?)
Így a többi vezető elkezdett keresgélni hogyan járathatnák le, de semmit nem találtak. (valakinek felrémlik Jézus?)
Erre kibarchobázátk, hogy talán a vallásával meg lehetne fogni.
Mentek is Dáriushoz, és mondták, megtanácskozták a dolgot, és a király (köteles?) hírdessen 30 napot, ami alatt csakis a királytól szabad kérni bármit, nem pedig bármely embertől vagy istentől. (? nem mehetek át a szomszédba kérni egy kis sót?)
Dárius kiadta a tilalmat, Dániel meg szart rá, sőt: direkt szembeszegült a dologgal és nagy elánnal elkezdett napjában háromszor imádkozni.
El is fogták rendesen, be is dobták az oroszlánokhoz "a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint". (Hát nem különös, hogy ezeknek a törvényei "soha vissza nem vonhatók", az Úr meg állandóan változtatja a hozzáállását? Egyébként nyilvánvaló, hogy a Biblia azzal próbálja vádolni őket, hogy önmagukat isteneknek hiszik, ami viszont nem igaz.)
Azok röhögtek egy jót Dánielen, a király elszégyellte magát hogy így eszébe juttatták kicsoda is lett elítélve, és el is határozta, hogy még aznap megmenti Dánielt. De azok erősködtek, így Dániel ment az oroszlánok elé.
A verem bejáratát eltorlaszolták egy kővel, amit a királylepecsételt a gyűrűjével, meg a többiek is.
Hajnalban aztán ment a király a veremhez, még alig világosodott, már ott volt.
Lekiabált, hogy "Hé, élsz még?"
Az visszakiabált: "Csá, királybá'! Ezek ugyan meg nem esznek, nem éhesek!"
A király örült, kihozatta Dánielt a veremből, kutya baja se' volt. Aztán a helyére bezsuppolták a vádlóit, azokat meg széjjelszaggatták az oroszlánok dirib-darabokra.
Dárius pedig (kizárólagos) államvallássá tette a zsidó hitet, és innentől Dániel jól élt Dárius országában, majd Czírus országában. (az időrendiség rossz, mert Dáreiosz csak Czírus után került trónra, előtte nem volt "országa")

"A zsidó népet valóban teljes tudatlanságban tarthatták vezetői a többi népek sorsáról, és a leviták, akik ezeket a szent könyveket írták, szörnyen arcátlanok lehettek - azért akadnak a bibliában ilyen vakmerő állítások, amelyek homlokegyenest ellentmondanak a történelemnek. Méghogy Dareiosz Jehova hitére tért! És királyi rendelettel államvallássá nyilvánította a zsidó hitet! S ezt a rendkívüli politikai és vallási jelentőségű eseményt királyi levelekkel a világ minden népének tudomására hozta! Ki mer kigondolni egy ilyen szemérmetlen hazugságot? Lehetségesnek tartaná-e bárki, ha a biblia nem maradt volna fenn?… Hogy Dareiosz hódolt Zebaoth-Jehova-Adonaj-nak, ugyanaz a Dareiosz, aki mérhetetlen kincseivel hozzájárul az epheszoszi Dianatemplom létrehozásához! Ez a híres pogány szentély ugyanis, amelynek építése i. e. 620 táján kezdődött és időszámításunk kétszázhuszadik esztendejében fejeződött be, valamennyi nyugat-ázsiai állam közös költségén készült el… (Plinius szerint) Dániel viszont, Dareiosz állítólagos első minisztere, könyvének tizennégy fejezetében egyetlen szóval sem említi Dareiosznak a görögök ellen viselt hadjáratát; ő sohasem hallott erről a hatalmas háborúról!" - Léo Taxil: A Szórakoztató Biblia

2009. augusztus 26., szerda

Nabukodonozor 2. álma

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (egyszer, régen, voltak akik hittek benne hogy igen)

Nabukodonozor következő lépése az volt, hogy csináltatott egy "állóképet" színaranyból. Miután halálra idegesítette magát egy "állókép"-ről szókló álommal. Mazohizmus?
Ennek méretei:
magasság: 60 sing
szélesség: 6 sing (gondolom mindkét irányban)
Ez józan számítások szerint több arany, mint abban az időben ÖSSZESEN rendelkezésre állt a TELJES Földgolyón.
Aztán Nabu. összehívta az összes kormányzati tisztviselőt hogy tiszteletüket tegyék az "állóképnél".
Azok el is jöttek.
Egy hírnök kihírdette, hogy ha mittoménhányféle hangszerből meghallják azok hangját, akkor le kell borulni és imádni az "állóképet", aki pedig nem, azt azonnal bedobják az égő, tüzes kemencébe.
Sajna az egyik hangszer ami ott fel van sorolva az i.e. 2. századig nem létezett - a görögök fogják majd feltalálni a megfelelő időben. Tekintve, hogy a szöveg a hellenikus történelmi részeknél elég pontos, nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a szöveget hellenikus zsidók írták hellenikus zsidóknak - ez a tény és az, hogy ez biza hamisítvány, teljességgel kizárja, hogy bármilyen Jézusra vonatkozó adatot találjunk majd benne.

Holmi káldeabeli férfiak aztán bevádolták a zsidókat Nabu. előtt, hogy azok biza nem imádják a kellő időkben az "állóképet". A zsidók név szerint: Sidrák, misák és Abednégó. (Szóval nem volt alaptalan a sejtésem.)

Nos, húzzuk ki pillanatra a fejünket a seggünkből, és hasonlítsuk össze a történetet a Makkabeusok könyveivel:
Ott hallunk egy olyan sztorit, miszerint Jeruzsálemben felállítottak egy Zeusz-szobrot, és hogy a király parancsának megszegése ott is halállal volt büntetendő.
Itt kemencébe dobják az elkövetőket, ott serpenyőben sütik ki. Igaz, ott csak az ígéretet kapják cserébe hogy túlélik, itt viszont ténylegesen meg fogják úszni a dolgot!

Nabu. mindenesetre hivatta a három ifjút, akiket még a második fejezet végén igen magas kormányzati pozícióba helyezett (Dávidot meg még magasaba).
Meglepő módon nem rögtön az ítélet következett, hanem tárgyalás. Feltételezve, hogy nem szándékosan szegték meg a rendeletét ott helyben esélyt kaptak ezt demonstrálni: térdre fiúk, vagy ott a kemence, és tán Isten fog megmenteni akkor?
A három válaszolt: Nem is kell kérdezned, természetesen igen. Ha pedig mégsem, akkor sem szolgáljuk a TE isteneidet. (Ez a rész tényleg úgy néz ki, egyenlőnek ismer el más isteneket.)
Na, erre Nabu. 7-szer jobban befűttetette a kemencét mint szokta. (nem hiszem hogy létezett akkoriban hőmérő, így szerintem csak 7-szer több fűtőanyagot raktak a tűzre (fa vagy talán szén).
A "legerősebb" embereinek mondta hogy kötözzék meg a fiúkat és dobják a kemencébe.
Azok gatyára vetkőztek és nyomták.
De annyira megrakták a tüzet, hogy akik megkötözték a srácokat megölte annak lángja. (? Esetleg mikor kinyitották az ajtót a kiáramló hő?)
A három zsidó meg beesett a kemencébe. Megkötözve.
Nabu. viszont nagyon megijedt a látványtól, kérdezte hányat dobtak be.
Mondták hogy jól emlékszik: hármat.
Erre Nabu. azzal jött, hogy akkor gond van, mert négyet lát szabadon járni-kelni a tűzben, bajuk nincs, és a negyedik arca mint "az istenek-fiaié". (valaki mutassa meg, hogy látott be az őrjöngő lángok közé) Miféle "istenEK-fiai"? Nabu. nyiévánvalóan a monda szerint kezdett teljesen meghibbannni.
Nabu. odament a kemence szájához, és bekiabált a háromnak hogy jöjjenek ki. (hogy fért oda, ha előtte a "legerősebb" férfijúi elégtek a hőtől?)
Azok kijöttek, és az összes vezető-rangú ott nézte, hogy ezeknek még a hajuk szála sem égett meg, sőt "a tűz szaga sem járta át őket". - nos, a tűznbek nincs szaga. Esetleg a füstnek.
A király a negyedik alakot hirtelen angyallal azonosítja, magasztalja a zsidók istenét, majd parancsba adta, hogy ha valaki csúnyát mond e három istenéről, azt darabokra kell vágni és házát szemétdombbá tenni (lerombolni és a romokat otthagyni). - De kérdem én, vajon az "állókép" imádását is visszavonja?
A három srácot meg még jobban előléptette.


4.1: "Én Nabukodonozor" (a 18-as sorral bezárólag nem szégyenli az író Nabukodonozornak tulajdonítani a szöveget!)
Álmot látott, rémálmot.
Ismét álomfejtőket hivatott.
Megint nem tudta megfejteni egyik sem (pedig most elmondta nekik az álmot).
Aztán jött "Dániel, akinek neve Baltazár", "Baltazár, mint az én istenem neve" (ööö, a babilóniaiak nem imádtak Baltazár nevű istent). Tudta, ha valaki, akkor ő képes lesz megfejteni, hiszen egyzer már bizonyított. (arca mint az istenek-fia, most meg ez a névazonosság - mondom én, hogy Dánielt képzelte még oda a történet szerint a tűzbe)
Az álom:
Egy nagy fa állt a föld közepén (közepén?). Különlegesen magas fa volt, és erős, "és magasság az égig ért" (?), és "az egész Föld széléig volt látható" (mert a Föld lapos, és az ég felette egy szilárd kupola. Na ja, majd' elfelejtettem, lol).
Levelei szépek, gyümölcse sok, "és táplálék vala rajta mindeneknek". (hústermő fa?)
Egy Vigyázó (= Watcher - Ezékiel angyalai!) és egy Szent (?) szállt alá az égből (vagy egy Vigyázó ami/aki Szent?), és azt mondta (miért az egyesszám ha két beszélő van? Legyen inkább egy nem-bukott angyal csak) :
- Vágjátok ki a fát, vágjátok le ágait, rázzátok le leveleit és gyümölcseit, fussanak el a vadak (állatok) alóla és reppenjenek el róla a madarak.
De a tönköt hagyjátok a földben vas és rézláncokba verve, ott a füvön, a harmat öntözze csak, és ?~egyen füvet.
És viselkedjen állat módjára hét "időig".
Ez bizonyítja majd, hogy az Isten itten mindennek ura, és azt csinál amit akar, senkinek nincs beleszólása. (ennyit a szabad akaratról)
No Baltazár, mit értelme van ennek?

SEMMI! Ez csak egy rohadt álom!

Na persze az előző sor csak a modern gondolkodás eredménye, Dániel történetében az álmoknak jelentése van, mindjárt el is mondják nekünk, mi:
A fa = Nabukodonozor személyesen.
A Vigyázó és Szent ténykedése: Dániel istenének megnyiéatkozása, ami be fog következni. Konkrétan: elüldözik és állatként kell majd élnie, míg meg nem érti, hogy egyedül Dániel istene érvényes, apádüte. (mondjuk ezt a sztori szerint már sokszor elismerte, de hát...)
A megmaradó tönk: az országát nem veszik el, visszakapja mihelyst elismeri, hogy egyedül Dániel istene. (soseis történt ilyen)
Térj meg, térj meg!

És ez így is történt! 12 hónappal később a babilóniai király sétálgatott palotája tetején és gyönyörködött országában. Rögtön meg is büntették érte. Még abban az órában Nabu. elállatiasodott, füvet kezdett enni, a szabadban lakott, "szőre megnőtt mint a saskeselyű tolla" és körmei mint a madaraké!


És hét év múlva Nabu. felemlet fejét, áttért a zsidók hitére, így rögvest visszatért értelme és visszaült trónjára.
Bosszantó, hogy ez a Nebukadnezár nem árulta el, ki uralkodott helyette. Magától értetődik, hogy a tudósok az égvilágon semmi olyasmit sem fedeztek fel, ami állítólagos trónfosztására és hét év múltán történt állítólagos visszahelyeztetésére utalnak.

"És a föld minden lakosa olyan mint a semmi; és az ő akaratja szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakosai között, és nincs, a ki az ő kezét megfoghatná és ezt mondaná néki: Mit cselekedtél?" => szabad akarat nincs. Az Úr pusztán erőből uralkodik, mint egy eszement zsarnok. És vajon Te igazán életetnél-e egy ilyen lényt egy ilyen tortúra után?
De legalább nem kell szenvedni az álomfejtéssel manuálisan.

De vajon hová illeszthető be Nabukodonozor őrülete?
Volt egy király, Nabonidus, aki Arábiában töltötte élete második felét azon keseregve, hogy trónját megdöntötte Cyrus perzsa király - talán az ő álapota köszön vissza ebben a mitikus történetben. Nabo. egyébként sosem tért vissza trónjára, idővel elfogták és Babilonba hurcolták, ahol kivégezték.

Nabukodonozor első álma

1. Nabukodonozor első álma 1-2
2. Nabukodonozor második álma 3-4
3. Belsazár jele 5-6
6. Dániel első álma 7
7. Dániel második álma 8-9
8. Dániel jele 10
9. Dániel jövendőlése 11-12

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (egyszer, régen, voltak akik hittek benne hogy igen)

Jojákim júdai király uralkodásának 3. évében Nabukodonozor, babilon királya megszállta Jeruzsálemet.
No, máris egy példa a történelmi hiteltelenségre. Ugyanis Jojákim uralkodásának 3. éve az i.e. 606. évet jelenti, amely időpontban Nabukodnozor nem volt (még) Babilon királya (i.e. 605-ben lett király). Továbbá i.e. 597-ben foglalta el Jeruzsálemet első alkalommal (amikoris még nem pusztíttatta el. Abban az évben viszont már nem is Jojákim volt a király - ugyanis őkelme halott volt. Helyette fia, Jojákin foglalta el Júda trónját.
Dávid könyve szerint magát Dávidot is ekkor hurcolták el Babilonba - de vajon mennyire lenne hihető, hogy nem tudja valaki, melyik évben viszik el (hadi)fogságba?
Valamint a Bible maga is megemléékzeik ezen ostromról (l. 2 Királyok 24.10-16), amelynek időpontját (az ostrom kezdetét?) Jojákim uralkodásának utolsó évére teszi (Jojákin alig 3 hónapot uralkodott, szóval ez nem ellentmondás).
Jojákin megadását Nabukodonozornak a 2 Krónika 36.6-ban és 2 Királyok 24.6-ban olvashatjuk.

Nos, miután ezt a nyilvánvalóan pontatlan epizódot kitárgyaltuk továbblépek. Neked, kedves olvasó természetesen nem kötelező, hiszen biztosan vannak köztetek olyanok, akik nem érdeklődnek apokrif kö9nyvek iránt. Ellenben mindíg hasznos tudni, mire alapozták egyesek a hitüket, így mégis ajánlom a folytatást.

az Úr Házának (részleges) kifosztása, előkelőségek elhurcolása

1.3: "udvarmesterek" fejedelme, mi? Károli és az eufemizmisai... Az eunuhok fejéről van szó, azaz Dániel és 3 társa ki lett herélve. A négy ifjú: Dániel, Ananiás, Misáel és Azariás. (rémlik Dánielnél a 3+1 kemencébe rakott férfi...)

És Dániel kérte, hogy ne kelljen "megfertőztetnie magát a király étkével és a borral". - Borral? mióta gond a bor? Ez a mozzanat egyébként kísérteties előképe a Makkabeusok Könyveinek (1 és 2: 2 Macc. 6:7-9, 18-21, 1 Macc. 1:62).
Megengedték nekik az udvarmesterek 10 napra, ami alatt tesztelik, nem káros-e az a fajta étkezés. És persze még jobban is néztek ki a 10 nap elteltével mint a többi nevelt.
Namost ha a könyv valóbana Makkabeusok kora alatt írdott ez csak a zsidóknak szóló propaganda arról, milyen jó lesz nekik ha mindennel szembeszállva csakazértis megtartjáka saját hagyományaikat.
A "király étke" amúgy ISMÉT eufemizmus, ugyanis azt jelenti, hogy "húst", és helyette zöldségeket kaptak (l. 1.16, vagy akár rögtön a KJV-t, amiben HÚS szerepel egyértelműen Károli eufemizmusa helyett).
És mikor bevitték a tanítványokat (közütk a négy zsidót) Nabukodonozorhoz őpk találtattaka legszebbnek és mindenkinél 10-szer okosabbnak bizonyultak (kérdem én ezt hogy mérték le?). (írástudók és varázslók? A KJV-ben akkor miért asztrológusok és varázslók szerepelnek?)
"És ott vala Dániel Cyrus király első esztendejéig." - de ha akkor visszatért a zsidókkal (nyilván az lehetett az oka távozásának), akkor miért nem szerepel sem Ezránál, sem Nehémiásnál?
És Dániel valóban ilyen magas pozícióba került, nyilván tisztában volt a kirlyi család viszonyaival, de mint később látni fogjuk ez nincs így.
Azt meg gondolom már meg sem kell említenem, hogy egyetlen feljegyzés sem igazolja Dániel kinevezését.


Nabu. uralkodásának 2. évében álmot látott Nabu., de nyugtalanul aludt és felriadt.
Hivatta az embereit hogy nosza, tessék megfejteni az álmot.

2.4: "káldeusok", mint a varázspraktikákat művelők összefoglaló neve? Sajna akkoriban (i.e. 6. sz) a "káldeusok" még egy népcsoportot jelöltek. Csak évszázadokkal később vált az ~asztrológus szinonímájává.

A király azt követelte, ne csak megfejtsék az álmot, de magát az álmot is tudják megmondani, különben bizonyítva látja hogy nem tudnak semmit. Ez kérem olyan, mintha egy darukezelőtől azt várnád, ne csak helyéreemelje az árút, de ő egyszálmaga is gyártsa le a darut.

Mivel azonban a varázstudók nem vállakoztak a feladatra Nabu. elrendelte a kivégzésüket - az ott sem lévő 4 zsidóval egyetemben. (Na persze.)

Dánielt mikor megtalálták megkérdezte, tulajdonképpen miért is akarják őt kivégezni? Ariók, a testőrség feje megmondta neki.
Dániel erre kérte a királyt, hogy adjon neki némi időt a dologra.
Dániel három társával megtanácskozta a dolgot.
Dánielnek pedig "megjelentették azt a titkot éjjeli látásban" - akármit is jelentsen ez, mire Dániel áldotta az egek istenét ezért (le van írva a mondóka, de semmi izgalmasat nem tartalmaz).

Nos, ha jól értelmezem a király maga sem tudta mi az álom, így csak ki kellett találni valami marhaságot és azt eladni mintha az lett volna.

Nos, szóval, Dániel ment Ariókhoz, Ariók ment Nabu.-hoz, a király átnevezte Dánielt Baltazárnak, Dávid meg nyomta a híres szobros-álmot:
Egy nagy képet látott. (idol? akár szobor is lehet, tekintve a biblikus nyelvezetet)
arc: rettenetes
fej: arany
mell + kar: ezüst
has + oldalak: réz
lábszár (comb + lábszár): vas
láb (lábfej): vas + cserép
És egy kő, kéz érintése nélkül leszakadt (honnan?) és összetörve a lábakat összeomlasztotta az egészet.
A sok anyagfajta egybegyúródott és elfújta azt a szél mint a pelyvát, a kő pedig ami leütötte az álló képmást "nagy heggyé lett és betöltötte az egész földet" - ami azt jelenti, hogy Dániel szerint a Föld lapos.

Nos, némi amatőrizmust vigyünk a dologba és nézzük, mit vonhatunk le puszta paraszti ésszel. Tudjuk, hogy itt birodalmakról lesz szó, szóval nyilván egymást követő / egymásból kinövő birodalmakról van szó, amik nyilván mind egyformán "bálványimádók", és ezek el lesznek söpörve Mr. Isten keze által, és csak a "temrészetes" zsidó hit marad fenn, ami magábaolvasztja a föld minden országát. De lássuk, hogy értelmezi Dániel a dolgot!

Nabu. (aki "királyok királya") = arany fej. Esetleg Nabu. mint a Babilóniai Birodalom.
Az utána jövő birodalom "alábbvaló" mint Nabué.
A 3. birodalom rézből, és "uralkodik az egész földön".
4. birodalom: erős mint a vas, hódító / pusztító birodalom.
Eme birodalom aztán kétfelé oszlik, amik pőrzik még Nabu erejét /emlékét a vastartalmukkal. Viszont így egyszerre lesz az a birodalom erős és törékeny. Ugyanakkor bár emberi erő tartja össze (mindkét rész embereket szimbolizál asszem ez azt jelenti), de "nem keverednek" (kasztosodás?).
És azon birodalmak idejében támaszt az Úr olyan birodlamat ami örökké fennmarad.

Nos, bár tudjuk hogy ez retroaktív prófécia, mégis lessünk bele a hagyományos értelmezők kiskönyvébe megfejeteni eme "álmot":
fej: Babilóniai Birodalom
karok: perzsa + méd birodalom
has + oldalak: Nagy Sándor birodalma (Makedón birodalom / görög világbirodalom)
lábak: Róma birodalma. Viszont mit kezdjünk azzal, hogy a vas-birodalom kétfelé oszlik és úgy lesz belőle a vas+agyag birodalma. "Összevegyül, de egymással nem egyesül." Ezek lennének a barbárok betörései, ahogy e vélemény hangoztatói vélik? De mit jelentene ebben az, hogy a birodalom "kétfelé oszlik", még mielőtt az agyaggal kevert változat létrejönne? És vajon hogy tekinthető egy birodalomnak számos birodlaom? És miért ábrázolnák a betöréseket teljes keveredéssel, ami azt kéne jelentse, Róma központjában is ugyanúgy megvannak eme betörő barbárok?
Megmondom mit: annyira lukas a dolog, hogy azt jelenti, amit csak akarok.
És végül ne feledjük a legutolsó birodalmat, ami "örökké fog állni", az vajon mi ebben a felosztásban csöppjeim? Jézus biza nem állított fel királyságot és nem söpört el birodalmakat.

És ott van a másik, szintén tradícionális értelmezés, amiben:
fej: Babilónia
kar: Média
has + oldalak: Perzsia
vas lábak: görögök
lábfejek: szeleukid és ptolemaioszi királyságok
Az isteni királyság pedig a Hasmoneus királysággal azonosítható, azaz végre mindennek van értelme (a Makkabeusok független királysága az i.e. 2. században). Elvégre a zsidók a nagy felszabadulás után ténylegesen abban reménykedtek mint láttuk folyton, hogy többé nem lesz gondjuk senkivel, és szép lassan behódoltatják az egész Földet vallásuknak.

Nebukadnezár elámult ekkora tudományon, leborult az ifjú Dániel előtt, elhalmozta ajándékkal és a babiloni tartomány kormányzójává nevezte ki. A biblia legalább ezt állítja (2. fej.), a régészek ugyanis soha semmi effélére nem bukkantak az asszír feliratokban.

Dániel Könyve

Nos, bele sem kell kezdeni, máris látjuk, mennyire apokrif marhaság ez. Lássunk erről néhány pontot:

- elméletileg a könyvet az i.e. 6. században írták, de ma már a keletkezését az i.e. 2. századrara teszi mindenki aki kicsit is utánajárt, ami a Makkabeusok időszaka.
- a zsidó kánonban NEM a prófátai könyvek között szerepel, hanem az Írások között, ami arra utal, hogy akkor került megírásra, miután a prófétai szekciót már lezárták, ami i.e. 300 körülre esik.
- a könyv 2.4-7.28 közötti része arámiul van írva, ami szintén a későbbi keletkezésre utal, amikor az arámi kezdett általánosan beszélt nyelvvé válni
- az eredeti kéziratban a szerző(k) olyan perzsa és görög szavakat használt amik az i.e. 6. századi Babilóniában ismeretlenek voltak
- számos történelmietlenséget tartalmaz az i.e. 6. századának Babilonjáról, amit valaki a királyi udvarból biztos nem követett volna el (Dávid, akit a köny szerzőként megjelöl a könyv szerint ilyen pozícióban volt)
- Dániel az Ótestamentum egyetlen olyan könyve, amiben angyalok nevesítve szerepelnek. Ilyen csak apokrif könyvekben és az Új Testamentumban vannak (ami erős gyanakvást ébreszt bennem az Új Testamentum iránt)
- Dániel nevét mint babilóniai hatalmasság valahogy senki nem ismeri. Az egyetlen referencia Ezékiel lenne, de ő mint legendás őst sorolja fel, ám annak oka más lehet, nevezetesen: egyes változataiban a szövegnek a név nem Daniel, hanem Danel. Egy Danel az Ugarit kultúrában (amiből nyilvánvalóan amúgyis sokat loptak a biblikus könyvek szerzői) szerepel olyan minőségben, mint ahogy Ezékiel említi.
- több párhuzam fedezhető fel a nyilvánvalóan téves és ostoba, mára szinte mindenki által apokrifnak elismert Makkabeusok Könyveivel

2009. augusztus 25., kedd

Templom

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (egyszer, régen, voltak akik hittek benne hogy igen)

Nos, elegem van Ezékielből. A maradék 10 fejezet teljes egészében a Templomról szól, és baszok a kibaszott részletekre immár, egyszerűen az "érdekes" részekre fogok koncentrálni, és minden idióta adatot kihagyok, amik úgysem érdekelnek senkit.


A 25. évébben Ezékielék fogságának és a 14. évben azután hogy "a város megveretett" az Úr keze elvitte Ezékielt akárhova.
Ott egy férfi volt, kezében len zsinór. (primitívmérőszalag) A férifi elkezdte lemérni az épületet aminek a kapujában állt. Ezékiel meg figyelte mit művel (és megjegyezte a mért adatokat).

A szövegből egyetlen dolog derül ki: szövegben szinte lehetetlen megadni egy tervrajzot úgy, hogy reprodukálni lehessen amiről a leírás szól.


A "ház" hirtelen már "templom"-ként van elmítve. Ezékiel (írójának) saját konklúzija, mert a "férfi" nem mondja.
Nekiállnak megmérni az épület belsejét is.
Nem mellesleg eme templom adatai nem egyeznek a Salamoni templom adataival. De más Háza az Úrnak nem volt, így ez egyet jelent: újabb ellentmondást a könyvek között.


Kimennek és megmérik a kamrákat is. (különálló épületek a komplexumon belül)

MEGJEGYZÉS: Mintha a dolog célja az volna, hogy megőrizze a Templom újáépítéséhez szükséges adatokat, ha Jeruzsálemet lerombolnák...


Ezékiel megint látja amit a könyv elején, és megint arcára esik. Az egyik kapuban állnak már, és azon néznek ki keleti irányba.

Az "Úr dicsősége" bement a kapun a házba, mire "felemelt a lélek" (Ezékielt) és bevitte a belső udvarba.
És valaki beszélt Ezékielhez a házból aki nem lehetett a férif, hiszen az ott állt mellette.
Azt mondta, egyedül ott (abban a Templomban) szabad hódolni neki, sehol másutt, mert azokból csak baj van.
...lesújtás...
Az épület egy hegyen állt, és az egész hegy szentséges emiatt. Vagy valami más kavarás van, de ez Mr. Betépett Ezékieltől nem szokatlan.
...áldozz...


Aztán visszavitte (asszem a férfi) Ezékielt a keleti kapuhoz, és közölte, hogy mostantól annaka kapunak örökké zárva kell legyen, merthogy azn jött be az Úr. De akkor hogy jön be ismét? Vagy így fogságbaejtik?

Visszamentek az északi kapun, ahol Ezékiel ismét arcára esett a látványtól.

"Körülmetéletleneket" tilos beengedni az Úr Házába mikor áldozatbemutats zajlik (azaz mindenkor).
A Templomban nem dolgozhatnak "körülmetéletlenek". (se -szívű, se -testű)
... áldozat, vér, kövérség...
A papoknak a belső szentélybe való belépéskor tessék ruhát váltani hogy ne izzadjanak. (az Úr nem szereti ha valaki izzad)
És ha kimennek cseréljék vissza a ruhát, nehogymá' véletlen "megszenteljék a népet"!
Ne vágják hajukat továbbá se kopaszra, de azért tessék rendszeresen hajat vágni!
Csak szüzeket, vagy más papok özvegyeit vehetik el feleségül.

felosztás: szent és közönséges

ünnepek megtartása, bíráskodás szintén a papok feladata.
Csak bizonyos rokonaik hulláihoz járulhatnak. tisztulási periódus, áldozatbemutatás
Nem örökölhetnek.
Dögöt ne egyenek.


A papok lakásához földosztás. Egyéb földosztás.
A fejedelmek tartóztassák meg magukat, mert kezdenek elkanászodni mohósáégukban.
áldozatok
"tudatlanságból vétkezők"
a keleti kaput mikor kell kinyitni
Az újhold ünnepe - de mi a helyes szertartás? Ezekiel 46.4 vs. Számok 28.11 (1 bárány az eltérés).
a látogatók útvonala
áldozat
A szolgáknak adott ajándékot a szolgáknak vissza kell szolgáltatniuk 1 év múlva. A saját fiadnak adott ajándékot az végleg megtartja.
a "nép örökségéből" (állami vagyon) ne nyúljon le magának egyik fejedelem sem

Ezékielék átmentek egy másik bejárathoz.
Aztán kimentek a külső udvarba.
Ezen két helyen a ~konyhákat mutatta meg.


Visszamentek a ház ajtajához. Onnan víz folyt ki (kifejezetten rossz ötlet víz fölé építeni egy házat).
Mászkáltak a víz mentén, aztán vissza. Az itt közölt képek asszem az ország ismételt felvirágzásának szimbóluma.
Aztán a jövendő határokat adja meg, amik gusztustalanul bepofátlankodnak más országok területeire.
sorsolással való osztozkodás
"jövevények" beolvadásának engedélyezése (a fokozaton lehet vitázni)


Nos, annak ellenére hogy "sorsolással" kéne kiosztani a földeket Herr Ezékiel már most megadja mi LESZ a sorsolás eredménye, LOL


És végül a tanulság: Ha egy szöveg konklúziója alapján látszólag ugyanarra a következtetésre jut is mint te, nem biztos hogy a körülmények igazolják majd ezt a feltételezésed.

Góg

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (egyszer, régen, voltak akik hittek benne hogy igen)

Góg Mágóg földjén van. Ezékiel, prófétálj Góg, Rós, Mések és Tubál fejedelmei ellen. (szóval ezek területnevek. Városok?) Vagy nagyon régies a megfogalmazás, és Mágóg ember akinek Góg a földje? Esetleg Góg Mágog földjének ura, aminek három része a többi?

MEGJEGYZÉS: Magog mindenesetre megjelenik a Gen.10.2-ben, együtt Róssal, Mésekkel és Tubállal.
Gog is listás: 1 Krónikák 5.4.

Nos, megnézve másik fordítást Góg személy. Rós, Mések és Tubál fejedelme.
Akkor talán így hangzik: Fordítsd figyelmed Gog ellen, Magog földje ellen (ahol "Magog földje" területegység), stb.

Részletezi kik tartoznak szövetségi rendszerébe, de ez annyit nem mond, hogy itt is részletesen foglakozzunk vele.

Egy megnyugodott országot támad meg Gog ami már nem visel hadat egy ideje, legalábbis komolyan nem.

Góg földjei északra fekszenek a zsidók területeitől.

Végítélet-prófécia, amiben az asszírok/babilóniaiak képét használják fel mint egy nagy végső ellenség képe? (ugyanis se Góg, se Magóg nem tűnik létezőnek) A mitikus vonást tovább erősíti a hagyományos ábrázolásban mind Gog mind Magog óriásokként jeleníttetnek meg, amit tovább erősít ha névhasonlóságokat keresünk ennek alapján: Gób-ot találjuk, ahol Góliáthot legyőzték.

Góg Ezékiel kortársa?

Megtámadtatja (a Béke Hercege, kac) Góggal az Úr Izráelt hogy a pogányok megtudják, ő az aki? Hülye.
És ez "az utolsó időkben lészen".

Igen, úgy tűnik valami akkoriban létező nép, de maga az elbeszélő (az Úr) sem látszik teljesen biztosnak lenni benne. Meg valami megelőző próféciára is utal, de vajon konkrét alapja is van e hivatkozásnak, vagy az ujjából szopja?
Szerintem az asszír/babilóniai fenyegetésről beszél, és valóban hisz abban, hogy ha abból megszabadulnak többé semmi problémája nem lesz a zsidóknak és mindenkit behódoltatnak. Ezért súlyosan naívnak és fundamentalistának hívom Ezékielt.

És akkor majd nagyon feldühödöm (az Úr) hogy még a madarak és a halak is megremegnek félelmükben! Meg minden állat, de még a föld is! ROARRR!
És kiírtom Gógot és minden népét ami vele van, mert mit képzel?!?
És akkor majd ott pózolok mint egy kretén nárcisztikus barom mint amilyen tényleg vagyok, minden pogány előtt!


Megszivatlak Góg! A legkegyetlenebb haálban lesz részed! Így leszek én (az Úr) naggyá.

Mindenféle részletek meg vannak itt adva, de tök feleslegesen foglalkoznűnk velük, hisz e könyv apokrif színvonalat hozott eddig is.

Góg ~ Gehenna?

Emberek húsát szaggató és vérüket ivó növényevő állatok.

Sieg Heil Izráel!

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (egyszer, régen, voltak akik hittek benne hogy igen)

Sieg Heil, Sieg Heil, Gott mit uns, Sieg Heil!
A Felsőbbrendű Faj, a Kiválasztott Nép, Zsidó Hatalom, Zsidó Hatalom!
Sieg Heil, Sieg Heil, térdre rabszolgák!

Gázkamra, eugenetika,
korcsok kiírtása,
Egy a szavunk Egy a törvény, elsöpörlek gennyes szennylény!

Gott mit uns, Gott mit uns, nagy a farkunk, Gott mit uns;
A felsőbbrendűeké a hatalom, nyakad igánkba hajthatod;
Gott mit uns, Gott mit uns, az Ő akaratát teljesítjük, Gott mit uns!

Újra felépítjük országunkat, Gott mit uns!


És elvitt engem (Ezékielt) az Úr keze egy csontokkal teli mezőre, régi csontok voltak azok.
És Ezékiel az Úr segítségével (számos értelmetlen lépés után, amikre semmi szükség nem volt tanúk híján) feltámasztotta a halottakat a mezőn, tök mint a Hellraiserben (az 1. film).
Megjegyzendő, hogy lélek = szél (37.9). Régi görög hiedelem volt ez, és mára tisztázódott hogy alaptalan.
Így csinált Ezékiel sereget jövendő teokráciájának.

És fogj össze Ezékiel két botot egymás mellé (mire kellett ehhez 3 versszak?). Az egyik az országszakadás előtti állapotot jelképezi, a másik az utánalevőt. És ha megkérdik mit akarsz ezekkel (kinek tűnne fel?), akkor mond meg hogy így egyesítem (az Úr) újra a szétszóródott népet (nem jött össze).
*rövid ismétlés*

edomiták

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (egyszer, régen, voltak akik hittek benne hogy igen)

Kinyírlak Séir hegye! (nyilván az ottlakó népre érti)
Porig rombollak, mert segítettél Izráel ellenségeinek!
Halomba öllek titeket!
Többé nem fognak lakni városaidban! (nyilván téves, mert amit ahol egyszer az emberiség megveteti lábát onnan nemigen lehet kirugdalni)
Megdobtál kővel, letépem a fejed!

2009. augusztus 24., hétfő

Letters of both sidesDear Steve Wells: Hi there. I am a "believer" and stumbled across your online SAB and found it to be very interesting. You appear to be intelligent and bring up a lot of valid points. I honestly understand your skepticism having once been a skeptic myself. I also appreciate the fact that you allow Christians to post rebuttals in a way that appears to be respectful.

However, I just want to share a few thoughts for your consideration. I believe it's fair to examine and question the Bible. I believe God gave us a brain to use for thinking and reasoning. However, I'd like to examine and question your skepticism. I noticed you have a number of problems with the Bible but 2 basic themes underlie your criticisms: 1) The Bible contains too much evil to be considered a "good book" and 2) that God couldn't possibly be a loving God (because of His "violent" side).

1. The Bible contains evil and therefore is evil.

I won't spend too much time on this point because I believe the assertion is essentially baseless. The Bible contains historical records that expose a number of evil deeds (or judgments). But does that really make the Bible an inherently bad book? The Bible records many wonderful things also.

If we follow the same line of reasoning - then I could conclude that since YOU: record, discuss and make judgment calls on things that are evil then you, therefore must be evil and cannot be trusted.

Let me ask you, where in the Bible can you find that God ultimately punishes someone for obedience or rewards evil? (You won't). There are plenty of places where godly people have gone through TESTS or TRIALS, or where disobedient people are REBUKED - but God ultimately rewards his faithful servants with blessing and punishes the wicked. Do you really consider this to be a bad thing? If so, I really have to question your logic and/or morals.

The assertion that the Bible is bad because it contains a record of bad things, or that God somehow approves of bad deeds (by allowing bad records & events to be included in Scripture) makes no sense. That's like saying the evening news anchors are evil because they report on an evil crime. The Bible tells us that those types of things were recorded as an example for our learning and for warning (Rom. 15:4, Jude 1:6-7, Heb. 4:11).

2. God is not loving.

I'm curious - where did you get the idea that an almighty God should be "only loving" and nothing else? Since you claim to have read the Bible, it should be clear that God has shown Himself to be both loving AND fearsome. Let me ask you, do you know anyone on this earth who is just ONE attribute - only love, only evil, etc.? To sincerely believe such a thing is to not be in touch with reality. Just as we have many attributes, God has many attributes - not just one. God is also a God of wrath.

I have to wonder if you have kids. Surely you must have come from some sort of family. It would be like a little child to say - "my daddy could not possibly be a loving father because sometimes he gets mad or spanks me!" Right... So daddy is supposed to always be "only loving" no matter what; he should always overlook everything bad, wrong or evil - and never require justice. Wow. Even if someone abuses his family or possessions, or even if the kids become so disobedient to the point of self-endangerment - daddy is supposed to show only love at all times no matter what. This is basically what you are saying and, I'm sorry, but that is simply absurd. That's not love at all but some sort of warped fantasy.

Like it or not, the God of the Bible is both loving and terrifying. He unconditionally loves everyone. He favors those who obey Him. He is longsuffering toward those who don't and will ultimately execute vengeance on those who deny Him and hate Him. Hey, if this God doesn't really exist then great - we all get a free pass no matter who we are or what we did. BUT… if God really is God - THE CREATOR OF ALL THAT IS -then He is perfectly entitled to require and do as He pleases.

God is God - and we're not.

The God of the Bible says that you and I have freedom of choice but will answer to Him after we die. And He does not have to answer to you or anyone else. This is what makes Him God. He gets to make the rules. Now of course you and the majority of humans want to make your own rules because you don't want to humble yourself and submit to God. And you're entitled - it's your choice.

Furthermore, I think it's crazy that you expect God to practice religious tolerance. God has said that believing in Him requires loyalty. Idolatry is like "marital infidelity" to God. It's like saying to my spouse - I know we're married but it's okay for you to sleep around and be faithful to other people too. You can even call them your "one & only." I'm tolerant. I'm okay with that. LOL! That's insane. The FIRST commandment is "You shall have NO other gods before me." Period.

God is definitely a God of love but He is also a God of hatred. He hates infidelity, He hates idolatry, He hates sin and wickedness and He hates all forms of injustice. Nowhere in the Bible does God claim that He's a soft, passive God overlooking sin and holding no one accountable for anything. If you're looking for a god like that you'll have to create one or follow some fake religion - but that is NOT the God of the Bible and never will be. Now a Psalmist in the Bible may have been depressed one day and penned a complaint that God didn't seem to punish the wicked (right away). However God, speaking for Himself, has SWORN IN BLOOD that He will bless the righteous and punish the wicked - it's just a matter of time.

Now I'm not saying that Christians should go around killing or persecuting people who refuse to convert to Christianity. In fact, in this age of grace (New Covenant) we ought not; within New Testatment Christianity we are commanded to retaliate with truth and love. But when God Almighty decides that it is time to destroy those who oppose Him - do you really think you're in a position to stop Him? Do you think your objections will change your personal fate?

Yes, He exercised the liberty to destroy his enemies before the Cross (Old Testament) and He will one day do it again (the coming judgment). The Bible makes no apology for that. You don't have to like it or even believe it - but you have been warned (which is much more loving than NOT being warned). He gives you the freedom to choose if you're going to side with Him or with His enemies. But He really wants to you to be with Him; He's very patient and willing to forgive and forget. And He promises that one day, He will banish all forms of violence, cruelty and suffering forever.

You don't know my Father.

Lastly, I read that you will continue to do what you do until you convince all the "Christians" not to believe in the God of the Bible. That's pretty lofty; that would be like me trying to convince you that your earthly father (that you may know and love) is evil and not to be trusted - when you know better.

I've never met you or your father. But let's say he was a good man and brought you up well. And for example, let's say that he was a soldier or a police officer who had to sometimes kill people in the line of duty and, for whatever reason, kept a journal of his duties. Now at home you knew him to be a caring and loving person. But what if I took his statements, his story, and his journal and then proceeded to slander him and say terrible things about him?

What if I came along, twisted his words, and accused him of being a cold heartless killer - evil and not trustworthy because he killed people and, on top of that, he kept a record of it. Would you really be moved by the things I say? Do you think I could persuade you to turn against your own father? Especially since you "know" him and I don't? I would hope not. You grew up with him, and you would know both sides of the story. Well the same is true with us who truly follow God.

What you don't understand is that we KNOW God. We have a close and endearing relationship with our Heavenly Father. Many of us (not all) have already asked the hard questions and He has made Himself known and real to us. It's not just "head knowledge" - it is a genuine relationship. We have tasted the sweetness and kindness of the Lord. It is a goodness that you cannot currently comprehend and that cannot be put into words. This is why you probably cannot understand why people would willingly suffer for the gospel of Jesus Christ or willingly die for the God you love to hate.

And although it is very sad, we have accepted the fact that this Holy God will execute righteous judgment on the wicked. We understand that judgment is coming to all of humanity because all have sinned and fall short of the glory of God. We are thankful that we will be delivered from the wrath of God by the blood of Jesus. And although we are not perfect, this is one of the reasons we continue to reach out to people like you. We understand that Jesus Christ has made it possible for any of us to receive the salvation of God.

We understand that the FEAR of the Lord is the BEGINNING wisdom and knowledge (Psalm 111:10 & Prov. 1:7) and that those who do not fear God will suffer the consequences. Sooner or later you will understand that God deeply loves you too - so much so that He sent Christ to take the penalty of sins for you. Right now He STILL loves you - even though you work so hard to discredit Him and overthrow the faith. And yes, He will love you even when He has to turn you away in your unworthiness to enter eternal life - because of the choices YOU MADE for yourself. It's too bad.

But if you or your fellow skeptics are reading this, even now you have the chance to repent. I hope that you will before it is too late. Every knee will bow to Christ whether they are saved or not. It's actually hard for me to believe that someone could spend so much time studying the Bible and words of Christ and not understand these things. But, of course, the Bible says the natural mind does not receive the things of the spirit (1 Cor. 2:14) and that the love of God (the cross) is foolishness to those who are perishing (1 Cor. 1:18).

My prayer is that you will be blessed with continued failure in your opposition to the only true God and that one day you will understand the love of God for yourself before it is too late.

In service to Christ,

A former skeptic, sinner and unbeliever.


----------------------------------------

Open letter to formerskeptic (a non-christian reaction on christianity)

1. The Bible contains evil and therefore is evil.

Now adress this topic from my point of view (I won't speak in the name of Steve of course): The Bible is evil, because it contains evil done and ordered by the god it focuses on, namely Yahwe/Elohim, and suggests to follow this evil god. The Bible is evil because it spreads being evil is the right way to follow.

b) where does the Lord (please don't call him God) punishes someone for obedience? Let me see... How about king David for the census?
c) where does the god of Israel rewards evil? Let me see... Jephte's human sacrifise? In here that falls in the cathegory of evilness. Or Psalms 137: Happy shall he be, that taketh and dasheth thy little ones against the stones. Falls in the same cathegory. What about Joshua's genocidic wars? Doesn't seem that behaviour too good.

Godly people aren't necessary good people.
And your concept of "wicked" seems frightening too. Do skeptics deserve punishment just for being skeptics? Does the people who never even heard about your god eternal suffering? Because with your words you just suggested that.

2. God is not loving.
Well, there was that sentence from John: God is Love. And all the christians says that too. That's why the question got adressed.
Your god doesn't suppose to reside on THIS Earth but in the Heavens, so your claim has no validation.
Just for the matter of conversation, I question that the god of the Bible has ANY love in it.
And from a being that much complex I'd expect something more from that god then human behaviour. You antropomorphise, what means your god doesn't exist, you imagined it.
Anyway, the god of Ezekiel never rewards his followers, only punishes them. It is a failed god.

The god of Abraham doesn't interrested in justice. He only wants blood, he only wants sacrifises. That god is not just, and actually totally random.
About the god os Israel's education-system: it is many times told, he only does one thing: beats the living shit out of you. That kind of god - even if it'd exist - do not worth to be worshipped.

Yes, he so much loves everyone that he sentence most of its creation to Hell, he created. How loving.

Why would a cosmic being, creating billions of stars and such bother with one of an insignificant race, what we call human? Why only human? Why all the commandments? Why the suffering, why the lack of reward? Why is the fact you never heard about him, the understanding of the fact that no evidence supports its existance deserves eternal punishment? Tell me this. Why hating something equalls with not even adressing the topic?

And no. First, you try a version of Pascal's wager. There are multitude of gods. What if THOSE are the Real Ones? Wuldn't the lack of worshipping a possibly non-existent false god bother the real ones more then the lack of faith in any of the gods?
And EVEN if the god of Jacob is the only god out there (if any god actually exists) he is RESPONSIBLE. If you made something you are ultimately responsible for it, and morally obliged to care your creation. You may not do anything that pleases you, just because you made them. Or would it be moral to mutilate your own children, just because You created them? Just think on this.

God is God - and we're not.

It is not free will if the only choice is: do mindlessly as I command or else. Free will with an omnipotent omniscient being even an impossibility.

Ruling from the position of strenght is called tyranny, nothing else.

Anyway, you want to KILL US? Because the Lord of Hosts commands that in the Bible. If not, throw your damned Bible away!

I say it is crazy that you expext not practicing religious tolerance. If the god of Juda is the only god out there what created all things, then HIS creatin are the competiting religions too. Resistance is futile.

There are other commandments, like: if you rape a woman, she shall marry you. You shall not work on the Sabbath or you shall be killed. You really want to go out there and kill you politicians, the people in WallMart, the people in the gas-stations? You really want to kill all homosexual, non-follower of your god, disobediant children, and hunt on witches? If your answer is yes, then I suggest to spend your life in mental-hospital, because you're a dangerous person to all around you.

You DO suggest that christians should go around killing people. That's DIRECT ORDER OF YOUR GOD.
And just for the argument: I don't give a shit what chance do I have against him. I'll fight if it turns out it exists in the form what the Bible shows us. I even started that: I put all the texts of the Bible under the magnifying glass of the canonisation, slowly disintegrating the Bible, and with that it's god.

The supposed day of that judgement came already. Nothing happened. Your god doesn't exists.

You don't know my Father.

You never met your god too. But you can anytime meet with our fathers. And your father. This reality exists. Your fairy-tale does not hold any truth.
Anyway, do you know why are there judges, police-officiers and law-makers? Without that there is the risk, what your god-image tells us: that the police will go around randomly coming up with their view of justice shooting down innocent bystanders for no clear reason. That's your god: something worse then Hitler.

But let's assume you come around twisting that father's words. We can check the stories by the evidences. And your god fails to pass on that process: he is an outright lie invented to controll people. I now the god of christians. I read the Bible. I'm not even blinded with the lies of priesthood (although I know their standpoint), nor by any other religious view. I just read the book and compare it to its own standards. And it fails.

Could you introduce your imaginery friend to us too? Maybe we can agree on a place an time, and meet with him. The offer stands, I hope you'll take it.

You misunderstand us. We do not hate your god. We dismiss it. It doesn't exist, so there is nothing to hate.
And we understand why would you suffer for your believes: you invested too much in it to withdraw now and confess your failure, to face with the bleak reality.

There is nothing rightous to kill inocent bystanders whose only faul is not commiting anything.
I fear of you, as you try to destroy humanity, you try to end the World, the only proven existance we have for some lazy concept.
We are thankful, that your kind is slowly squeezed out. We hope your kind will never return to work on destorying everything.

We understand that RACIONALITY is the BEGGINING of survival and understanding. We also understand, that your concept of wisdom and knowledge is not what they currently mean for the rest of us - in your system it means knowledge of the Scripture, and the forgeting of all science: ultimatly a way back to an animal level of life. and those who do fear to face the unavoidably coming extinction will go extinct, while the rest of of working on awoiding that. I seriously hope you'll not draw us with you into oblivion.

I have to embitter you: we don't feel that guilt you accuses us. Guilt is anyway causes stress, what shortens life, so we, who do not believe that gods are anything but concepts of the human mind, try to live our life the best we can to avoid the cases what would require regret. WE WON'T FEEL GUILTY JUST FOR EXISTING.

We also understand the goals and mind of your dangerous CULT. That's why we dig deeper into this subject than it deserves normally.

My hope is survival at any cost for humanity. And that seriously means elimination of such dangerous concepts like what are presented in the Bible. I hope that on one day you'll understand how disgusting, terrible, barbaric, outdated and criminal your religion is. I hope enough people will realise that before it is too late.

In service of reaching the stars,

A former would-be christian and someone on the way to be more than human.