2009. augusztus 28., péntek

Dániel jövendőlése

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (egyszer, mégcsak nem is olyan régen, voltak akik hittek benne hogy igen)

Én (Dániel) is a méd Dáriust (Dárius nem volt méd) támogattam (vagy ez most egy gyűlés leírása) annak első évében. "És most igazságot jelentek néked" - miért e győzködő hangnem? Eddig tán hazudott? (Igen, de ez most nem fontos.)
3 király lesz Persiában és a negyedik meggazdagszik, és mindenével Görögország ellen harcol.
És jön egy erős király, aki tetszése szerint cselekszik.
De röviddel inváziója után birodalma négyfelé darabolódik, de nem az utódai irányítják azokat hanem mások. (A perzsa királyokon lehet barchobázni, ez a nagy király viszont Nagy Sándor, akinek 4 utódbirodalmát 4 hadvezére vette kezébe, vér szerinti gyerekeit pedig kiírtották. Az agyag-vas birodalmakra meg a szeleukida/ptolemaiszi dinasztiákat húzhatjuk rá, amik a 4 utódbirodalomból voltak kettő, és amik kölcsönös házasságokkal próbálták fenntartani a békét és stabilitást - sikertelenül.)
"És elhatalmasodik a déli király", de különösen egyik vezére szerez magának hatalmat, miáltal a trónt is megszerzi. - a Ptolemaioszi dinasztia Egyiptomban (Egyiptom a Bibliában tradícionálisan is délen van és királyságként kerül említésre, mert a Biblia könyveinek szerzői képtelenek felfogni hogy más címek is létezneka sajátjaikon kívül).
Évek múltával pedig a déli király lánya az északi királyhoz megy (házasság) hogy "békéltessen" (l. feljebb), de ez hiábavaló erőfeszítés lesz (l. feljebb). (Az északi királyság a szeleukid dinasztia, akikre a Makkabeusok könyvei mint szíriaikra utalnak.)
...további szüttyögés a két királyságban, baszott részletesen...
11.31: a "pusztító útálatosság" ami "megfertőzteti a szent helyet" az i.e. 167-ben állított Zeusszobor a Jeruzsálemi templomban. Mivel láttuk, hogy a könyv retrospektív, így feltételezhető, hogy ez után az időpont után íródott. (Hamarosan látjuk mi előtt, így jó ezt megjegyezni.)
És az az izé az állhatatlanokat annak imádására csábítja (mondom én hogy isten-szoborról van szó). Ellenben az állhatatosak feldühödnek és cselekszenek! (lázadás = a makkabeus-lázadás)
11.35: "a rendelt idő még hátra van" - a 70 hétre utal? Vagy az különálló, és itt az "utolsó idők"-ről habog?
És a király nagyon hatalmas (lesz), de majd pórul jár! (A szerző nyilvánvalan megpróbálja egy régebbi korban élt figura szájába adni mondandóját, és buzdítani a népét egy retrospektív jóslattal, ami látszólag utal a jövendő győzelmükre. Érdemes megnézni, hogy semmi konkrétumot nem közöl ezügyben.)
11.37: "Nem gondol atyáinak istenével" (zsidó?) és nem foglalkozik az asszonyokkal (vágy. homokos?) és "egyik istennel sem" (ateista?) és "mindnek (minden istennek) fölébe helyzi magát" - ha nem foglalkozik istenekkel... várj, talán csak az imádásukkal?
Ezek helyett az "erődök istenét" tiszteli annak helyén (direktbe ellentmond az előző sornak. most foglalkozik bármely istennel vagy nem?) és még valami más istent is ("amit nem tiszteltek az ő atyái". Csakhogy a görögök nem zsidók, a zsidók meg nem többistenhívők állítólag - vagy mégis? (régen úgytűnik azok voltak, mielőtt exkluzívan Yahwét kezdték imádni)).
És a szemét annak kedvez aki neki dolgozik! (hát nem felháborító? lol) És földet oszt jutalom gyanánt (a vezéreknek nyilván. Megszokott, a középkorban maga az Egyház is szerette ezt a rendszert. A képmutatók).

A 11.40 előtt elmúlt eseményekről tudósítanak, de a 40-45. között ténylegesen megprbálja megjósolnia jövőt - és persze belebukik.
Azt mondja, hogy dél királya (ptolemaiosziak) megtámadják a görögöket Palesztína területén Antiochus uralkodása alatt (az "útálatosság" állítója). A görögök fognak győzni, behatolnak Észak-Afrikába, aztán visszatérnek Palesztínába az északról és keletről érkező hírek miatt (elenséges mozgósítás), ahol Antiochus meg fog halni a csatákban, mert senki nem siet a segítségére. Ez lesz a "vég ideje". (minek a vége?)
A valóságban Antiochus Perzsiában halt meg i.e. 164-ben, ami azt kell jelentse, hogy a könyvet ez előtt a dátum előtt kellett befejezzék. Egész pontosak bírtunk a végére lenni, nem? i.e. 167-164 közé behatárolni egy ilyen kacifántos iratot szerintem nem kis teljesítmény.


"És abban az időben" - tiszta sor: mikor Antiochus meghal, hisz' ne feledjük az előző versszakot - felkel Mihály a nagy fejedelem aki a zsidk ~védőszentje, ami ritka ocsmány időszak lesz ,amilyen még nem is volt, mióta "nép kezdett lenni" a zsidóság. De majd megszabadul mindenki, aki "be van írva a könyvbe". (erről a könyvről már homályosan hallottunk - Mr. Isten nagy könyve)
És "sokan" azok közül akik "alusznak a föld porában" (ahlottak?) felserkennek (felkelnek? feltámadnak? újra érvényben lesznek?): némelyek "örök életre", mások örök "gyalázatra". (? mint az elrettentő példa?)
"Az értelmesek pedig fénylenek mint az ég fényessége" (ilyet láttunk mózesnél. Az "isteni tudás" elismertségéről lehet szó; a szokásos "mindenki behódol nekünk" cucc.).
Dániel, te meg írd össze egy könyvbe a beszédeket, mert sokakat érdekelni fog. (Mostantól nem.)

És akkor Dániel felnézett, és "másik kettő" állt ott a folyó partján: egyik az ő oldalán, másik a másikon. A vele azonos oldalon álló kérdezte a"gyolcsba öltözött férfiút", hogy mikor lesznek ezek? (mikorra teljesednek be, mikortól számít megtörténtnek mindaz amit mond)
A gyolcsba öltözött pedig felemelte kezeit az ég felé, és megesküdött "az örökké élőre" (= az Úr, minden valószínűség szerint), hogy akkorra, mikor "elvégzik a szent nép erejének rontását".

Ennek Dániel számára nem sok értelme volt, így ő is rákérdezett (nekem viszont van sejtésem).
Az meg azt válaszolta:
- Ugyan már Dániel. Attól a pillanattól fogva, hogy "feltétetik a pusztító útálatosság" (az i.e. 167-ben állított Zeusz-szobor), attól fogva 1290 nap. Örülhet aki kivárja és megéri az 1335. napot. Te meg most menj, nincs több feladatunk számodra.


És ezzel ér véget ez a könyv. szerintem mindent elmondtunk róla.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése