2009. augusztus 5., szerda

Babilon, Babilon - hate and hail Babylon

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (olyanok nyomán vélhettük így, akik minden valószínűség szerint többszáz évvel ezelőtt olvasták a szöveget)

Az a beszéd amit Jeremiásnak mondtak Júda egész népéről Joákim uralkodásának 4. évében, aki fia Jósiás júdai királynak. Ez ugyanaz az év, ami Nabukodonozor első éve (mint babilóniai király)
A beszédet Jeremiás elmondta Júda népének, legalábbis Jeruzsálemben kiáltt az utcára és úgy szónokolt.
Jósiás, aki fia Amon júdai királynak 13. évétől fogva (= onnantól, attól kezdve) máig, azaz 23 éven keresztül beszélt hozzám (Jeremiáshoz) az Úr, és én beszéltem hozzátok és ti sosem hallgattatok rám.

MEGJEGYZÉS: ha kiszámoljuk amit kell, és főleg beszámoljuk Joakház 3 hónapos, Jeremiás által nem is említett uralkodsát, akkor sokkal inkább 24 éven keresztült kellene mondania.

És hiába küldte el nektek az Ő szolgáját és prófétáit azokra sem hallgattatok. (gzz, nem sokkal ez előtt azt olvastuk, hogy Jeremiás minden más prófétát hazug hamisprófétának nevezett. Plusz nem értem, hogy már megint miért borítja fel a szerkesztés azt a rohadt időrendet?)
Mondtuk nektek, hogy ne imádjatok más isteneket, ne tartsátok azok szokásait, de ti nem engedelmeskedtetek.
Ezért a Seregek Ura most azt mondja, hogy az északra lévők, konkrétan a Babilóniai király seregei el fognak foglalni benneteket, aki az Úr szolgája (az Úrnak saját magnak tulajdonított szavak szerint), sőt a Júda körüli országokat is el fogják foglalni (tehát Júda bűneiért mások IS lakolnak?), és az országotokat "örökkévaló pusztasággá teszem". (persze a területet minda mai napig lakják, így...)
"és amior eltelik a 70 esztendő" - milyen 70 év? Erről eddig nem volt szó! Ez nyilvánvalóan bizonyítja az utólagos csalást. Már a könyv elhelyezése is a Bibliában erős ok volt e gyanúra, de ez minden eddiginél erősebb.
Mindenesetre mikor "eltelik a 70 esztendő" az álnok szemét fattyú babilóniai királyt és népét fogom meglátogatni, és országokat (a mai Irak területe) teszem örökkévaló pusztasággá! (ez nyilvánvalóan nem jött be. És különben is, az Úr most komolyan meg akarja büntetni hűséges szolgáját azért, mert azt tette amit parancsolt neki egy sorral feljebb?)
Aztán Jeremiás Ézsais 51.22-23-ra hivatkozik, majd egy hosszú listát ad azon országokról, akik szívni fognak, és mikor a világ összes országába elvitte Jeremiás a haragh poharát, csak akkor fog Sésák királya szívni. - Csakhogy Sésák egyiptomi fáraó volt még nagyon-nagyon régen, Salamn uralkodása alatt. (1 Királyok 11.40.) Netán úgy érti őt mint Egyiptom megszemélyesítése. Legyen, belemegyünk a játékba. Persze lehet, hogy valami másról beszél, de ne engedjük túlzottan szabadjára fantáziánkat, próbáljunk a szövegnél maradni amíg lehet.

Aztán úgy folytatta a Seregek Ura:
Igyátok baz'meg, igyatok míg nem okádtok, míg el nem ájultok, hogy aztán könnyűszerrel vághassák le mindőtöket!
És ha nem hajlandók elfogadni a sorsukat ("ha nem akarod kezemből elvenni a poharat" - fontos hogy az allegóriaként használt történetet is megemlítsük a teljes kép miatt), akkor mond neki, hogy márpedig muszály, mert az Úr aszondta. És amikor ez megtörténik, akkor az egész földet hullák borítják majd, annyi mint a szemét, temetetlenül és gyászolatlanul, és sem a gazdagok, sem a hatalomban lévők nem menekülnek meg. Mindenki meg fog dögleniii! Jól meg fognak hódítaniii!


Jósiás fiának, Jojákim (Joákimnak) uralkodásának kezdetén ezt mondta az Úr:
Ezt mondja az Úr: (yargh!) Állj az Úr Házának udvarábaés mond el az alábbiakat szó szerint azoknak, akik odamentek imádkozni (természetesen nem idézek szó szerinbt, és nyilván nem egyesével beszélt Jeremiás mindenkihez, hanem mindenki jött és ment, ő meg beszélt): ha mostantól mindenki (akik ott vannak? mindneki az országban? mindenki aki hajlandó meghallgatni?) pontosan megtart mindent az Úr útjából, akkor megbánom azt a gonoszságot amit művelni akartam velük. (megbánja?)
De ha nem tartotok be minden piszlicsáré törvényt (pl. van-e a ruhádon kis kék bojt?), meg hallgattok mind a prófétákra/egyéb személyekre akiket küldök hozzátok, akkor a földig tarolom a házaitokat.

És amikor ezt hallották a papok meg a közösség ott, akkor megfogták és vitték lincsleni.
De amikor meghallották ezt a fejedelmek felmentek az Úr Házába (persze eültek a küszöbön ahogy illik), és kérdezték hogy mi ez a zavargás?
A papok meg próféták rögtön nyomták, hogy ki kell végezni ezt az embert, mivel a város ellen prófétált.
Jeremiás azzal védekezett, hogy ő csak az Úr szavait adta át, aztán megragadta az alkalmat hogy próbáljon kicsit téríteni, aztán ártatlanságra hivatkozva felmentést kért (mert ellenkező esetben bűnt követnének el a megölésével - sebaj, egy fejedelemnek sok marhája van, hát nem :-D).
A fejedelmek meg közölték a papokkal, hogy ha egyszer az Úr nevében beszélt, akkor nem tudnak mit tenni. (az egész eset eléggé hasonlít Jézus elítélésére)
Erre viszont előlépett néhány vén, és azok így szóltak a néphez:
- A Móseretből való Mikeás (nem összekeverendő Mikeással, aki Jemla fia és Josafát alatt volt próféta) prófétálta Ezékiás júdai király idejében ezt: Ezt mondja a Seregek Ura: szóval dettó ugyanazt mint amit most Jeremiás mond. És őt se bántották érte! Pedig echtre a királynak mondta! "És nem megbánta-e az Úr a veszedelmet amivel fenyegette őket?"
Ugyan volt egy a másik próféta esete, bizonyos Uriásé, aki Semája fia Kirját-Jeárimból (nem összekeverendő Uriással, akit Dávid megöletett hogy elvehesse tőle a feleségét), és nagyon hasonló dolgokat mondott, mint most Jeremiás. És amikor Jojákim király (valamelyik. nyilván nem a mostani.) el akarta ezért fogatni elmenekült Egyiptomba, mire J. oda is utnaküldte az embereit, végül visszahurcolták és kivégezték, köztemetőbe temették. Szóval az ugyan másként végződött, de ezzel most ne törődjünk, mert Jeremiást ebben az esetben a másik eset alapján felmentették. (ez olyan talmudista benyögés, ilyet még nem is láttunk. Egy kommentár hogy kerül a Bibla szövegébe??)

Megjegyzendő, hogy a fenti esetekről, vagy az azokban részvettekről nem történik említés máshol. Valamint megint undorítóan ugrálunk az időben.


Jósiás júdai király fiának, Jojákim uralkodásának kezdetén ezt mondta az Úr Jeremiásnak:
Csinálj egy ekét és kezdd el húzni. És küld ezt az üzenetet Edom királyához, Moáb királyához, Ammon fiainak királyához, Tirus királyához és Sidon királyához azok követei által akikkel találkozol/eljönnek hozzád Jeruzsálembe(n).
Parancsold meg nekik, hogy ezt üzeni a Seregek Ura:
Én teremtettem mindent, és most azt mondom, (hódoljatok be) Nabukodonozornak (Nabu-kudurri-ussur ha valakit érdekel) adom a földeteket, még a vadállatok is neki fognak szolgálni! (felrémlik előttem a "négy lelkes állat")
Még az unokája is uralkodni fog rajtatok. (ennek utána kéne járni)
Aki ezt nem fogadja el, azt fegyverrel, éhséggel és döghalállal verem meg, míg ki nem írtom őket teljesen Nabukodonozor által! (milyen megértő. És mennyire unalmas hogy mindíg ugyanaz a három dolog amivel Jeremiás riogat.)
Ne hallgassatok arra aki mást mond, mert mindenki hülye, csak én vagyok helikopter. Nem vagyok őrült, a hangok is megmondták.
Aki lefekszik a babilóniaiknak, azt nem telepítik szanaszét. (dehogynem, de kit érdekel?)
Ugyanezt elmondtam amúgy Sedékiásnak is.
Miért halnátok meg?
Ne hallgassatok a szokásos tanácsadóitokra, én annyival jobban tudok ám mindenkinél mindent! Főleg hogy ugyebár nekem ezt maga az Úr mondta! (hajj de meggyőző érv ez annak aki nem a te vallásod tagja ssz.)
Igen, igen, nálunk is pont ugyanez volt a reakció, de akkoris, én mondom nektek, hogy nekem van igazam.
Ellenben ha tényleg olyan jók, akkor imádkozzanak azért, hogy Nabu-ék ne foszthassák tovább az Úr Házát. (egy másik orszg kifejezetten örülne ha meggyengül a szomszédos ország, szóval miért is tenne ilyet?) Merthogy ám egy nagycsomó mindent elvitt, mikor elhurcolta Jekóniás királyt is magával és egy másik csomó főrangút.
Mert ezt mondja az Úr valójában az edényekről: elviszik majd mind, de aztn majd visszahozzák. (nyilvánvalóan utólagos próféciagyártással van dolgunk.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése