2009. október 31., szombat

A zsidókhoz írt levél

Ki tudja, miért társították eme levelet Pál nevéhez valaha. Na persze ez is egy 128 oldalas levél (ex-has)... De csakazértsem kap 2 bejegyzést. Bírjátok ki!

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban fedik a valóságot! (Vannak akik legalábbis hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Az utolsó napokat éljük. (Mármint élte az író hite szerint. Ezek szerint úgy vélte, mindjárt ott a VilágVége. Lol.)
felség = Mr. Isten
Jézus nagyobb mint az angyalok, bár kétségtelen hogy az angyalok is überpowerrel rendelkeznek. (Persze szegény zsidóknak nagyon nem meggyőző ha számukra el nem fogadott írásokból idézgetnek össze-vissza, de hát ez van.)
Jézust sosem kenték fel, ellentétben azzal amit at 1.9 állít.
1.10 érdekes fordítás. Angolban a "fondation of the Earth" szerkezet szerepel (ami egy lapos Föld központú világra utal). (Károli fordítása nem utal semmire a Földdel kapcsolatban.)
A Föld és az Ég el fog pusztulni, de Mr. Isten megmarad. (Egész enyhén utal arra, hogy az Ég egy kupola a Föld fölött.)
Miután egyedül nekünk (keresztényeknek) van esélyünk üdvözülni, így különösen figyelni kell, hogy ne ~szakadjunk le.
2.2: elvette? Miért a múltidő? Esetlega mózesi törvényekre gondol? De az Herr Isten maga adta át.
2.6: "valahol valaki azt mondta:..." . milyen precízek vagyunk ma, hahaha!
2:9 "By the Grace of God"
Did Jesus die "by the grace of God" or "apart from God"? "There are good reasons for thinking that the latter ... was the original reading of the Epistle to the Hebrews.
"Az" ördögnek hatalma van a halálon. Azért kellett testet Jézus hogy Mr. Isten Jézus halálával megsemmisítse "az ördögöt. (De miféle "az" ördög? Az "ördög" mint szó egy köznév. A Sátán pedig nem ördög, hanem angyal.)
2.16: "nem angyalokat, hanem Ábrajhám magját (= Jézust) karolta föl" (De vajon jézus Ábrahám magja volt-e? Dávidé nem, de végülis tudjuk hogy zsidó volt, így elmegy.)
Jézusnak (Istennek?) azért kellett megtapasztalnia az emberi létet, és főleg a halált, hogy tudja mi az. De mi szükség volt erre? Ha Jézus = Isten és Isten mindentudó, akkor ez a tapasztalat szükségtelen. Ha Jézus nem= Isten, akkor is értelmetlen ez a szado-mazochizmus, mert Mr. Isten egyszerűen átadhatta volna a tudást Mr. Jézusnak.
Jézus apostola és főpapja a keresztényeknek.
Jézus nagyobb mint Mózes, mert isteni eredetű személy, ellentétben Mózessel.
Hirelen a narrátor Mr. Isten szerepébe helyezkedik.
A zsidók nem kóvályogtak 40 évet a sivatagban.
Addig csatlakozzatok hozzának amíg lesz holnap! (Jön a VilágVége!)
Aki nem lép be a keresztényekhez, annak "nem lesz nyugodalma (/ békessége)".

A 4. fejezetben a szerző ki akarja terjeszteni Isten szombatját ("és a 7. napon megpihent") Isten népére, de hogy milyen alapon...
Isten hangja olyan, mint a Dűnében a fickó hangja: http://www.youtube.com/watch?v=1P680TwcEWY
Jézus, vagy Isten (akármelyikről is van szó) átlát a ruhákon. A kis perverz. (Ha Mr. Isten, akkor ez új képesség, hiszen az Édenkertben ezt még nem tudta, mérges is lett miatta.)
4.15.: Jézus megkísértetett mindenben mint mi (= a keresztények) - kivéve a bűnt. (De mi más van azon kívül? És akkor mi szükség volt a keresztelésére?)
Mutass be áldozatokat. Nem ám abbahagyni!
Áront Mr. Isten hívta volna el? Én úgy emlékszem, pusztán nagy nehezen jóváhagyta hogy Mózes helyett beszéljen, ha már Mózes olyan nyuszi.
Mózes ~ Isten, Áron ~ Jézus (Azaz egy újabb elméről a sztorinak derül ki, hogy lopás.)
A sok előírtás nem jött be. Próbáljuk meg hogy minden szartól megszabadulunk.

A zsidók lehetetlen hogy üdvözüljenek! Teljességgel képtelen ötlet! (Mármint a zsidóvezetők, a farizeusok, ilyesmi... bizonyára.)
Aki nem tér át a kereszténységre, azt elégetik.
De nektek kedveskéim még lehet esélyetek, meg vagyunk győződve róla!
Isten megesküdött önmagára Ábrahámnak. De miért tett ilyet, ha esküdni nem szabad (Mt 5.35, Jk 5.12)?
Isten 2 "változhatatlan dologban" képtelen hazudni. (Ezek szerint Mr. Isten nem mindenható. És különben: mely két dologról van szó?)

Mi a faszom ez a "Melkisédek rendje"???

A Mekisédek sztori csak mese, allegórikus kitaláció. (Na mondjuk ez minket már nem lep meg.)
Melkisédeknek nem volt apja, nem volt anyja, nem voltak (és nem is lesznek) gyrekei, soha nem hal meg, és örökké pap marad. (ööö)
Jézus nagyobb mint ti, kis szarosok! (Kezdek elszállni, lol)
Mivel Melkisédeknek Ábrahám tizedet adott, ezért a) azt Melkisédek szedte be Ábrahámtól (ami nem igaz) b) mivel Ábrahám leszármazottja Lévi, akinek leszármazottai a léviták, így közvetve a lévitáktól szedett tizedet, azaz a léviták bekaphatják, ők nem az igazi übermensch. (gzz)
Ha megváltozik a papság, "szükségképpen" megváltozik a törvény is. (Ez azt jelentené, hogy a "törvényeket" azok felállítói/betartatói menet közben, a saját szájuk íze szerint találják ki. Nincs bennük semmi abszolút, és így nincs benne Mr. Isten keze sem. Tényleg erre akart kilyukadni?)
A lévitákból ugyan több volt, de csak mert halandóak. Jézus ellenben örökké él, így a törvényét sem változtatja meg. (Ez korántsem feltétlen helyes feltételezés.)
Jézusnak abban is előnye van, hogy nem kell folyton a saját bűneit rendeznie, így csak a ~néppel kell törődnie. Végülis bemutatta saját magát áldozatként! (És még mondja valaki, hogy ez nem emberáldozat... Esetleg istenáldozat. Ki melyiket véli rosszabbnak.)
És az, hogy ez ottan Mr. Isten jobbján ül a mennyei Fenség (= Mr. Isten) királyi székénél... Hát mi ezen olyan szörnyű? Szerintünk tök jó ötlet.
8.5: ?
8.6-7: Mr. Isten szövetsége nem volt tökéletes. Tehát Mr. Isten sem tökéletes. (És persze az mózesi törvények ügyében nem ért egyet ezzel a sorral Zsoltárok 18.30, 19.7.)
8.9: Téves idézete Jer.31.32-nek:
"azért én sem gondoltam velök, mondja az Úr." - Zsidók
"noha én férjök maradtam, azt mondja az Úr." - Jeremiás.
És akkor majd senkinek nem kell tanulnia a hitet, mert mindenki alapból tudni fogja! (Már megint ügyködne Mr. Isten az agyaddal? Hagyjon má' békibe!)
A Szövetség Ládájában volt: mannás aranykorsó, Áron kihajtott vesszeje, a szövetség tábái. (Nos, az 1Királyok 8.9 és 2Krónikák 5.10 szerint CSAK Mózes táblái voltak benne. A pásztorbot meg lévén embermagas nem is férhetett volna a ládába - hacsak nem törték össze, Áron nem volt törpe, vagy medzsikkel össze nem zsugorították, lol.)
Jézuson a bűnbak rítusát végezték el.
8.15: Jézus pusztán az ószövetségi törvények eltörléséért és azok "következményeinek" megváltásáért halt meg? (Én úgy emlékszem anno említették a jövőbeli bűnöket is...)
Ha nem ontasz ki áldozati lény vérét, akkor nem lehet megbocsátni a bűneidet.
Az idők végét éli a szerző úgy gondolja.
10.4: Ha igaz, hogy "bikák és bakok" vére nem törölhet el bűnt, akkor miért mondta ezt maga Jehova? És akkor ezzel hazugnak bélyegzi az Ószövetség jó nagy részét. (Valami teológiai kavarás van abból adódóan, hogy nincs tisztában a szerző a zsidó szokásokkal az áldozatbemutatás terén.)
10.5-6: Téves idézete a Zsoltárok 40.7-nek:
10.5-6:
"Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem,
Égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél."
Zsoltárok 40.8
"Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél; füleimet fölnyitottad;
égőáldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál."
A ti áldozataitok szarok! A miáltalunk bemutatottak az igazik! (gzz)
Jézus le fogja igázni ellenségeit!
Ha "egy áldozatával tökéletessé tette a megszentelteket" (= a keresztény hívőket), akkor mi szükség pl. gyónásra? És miért ne tegyek amit csak akarok, ha úgyis "tökéletes"(en bűntelen) vagyok és maradok?
Áh, máris tisztázza a kérdést: aki a kereszténységbe belépés után hibázik akár egyszer is, azt elevenen elégetik. (Javasolm, ne lépj be.)
Ne próbálj Mr. Isten közelébe jutni. Ha a kezébe jutsz (mint egy játékbaba), rettenetes lesz neked (gondolj csak rá mi történik a játékbabákkal egy komisz kölök kezében).
Régen is hittetek, most is higyjetek éppúgy! (Csak most már a mi dolgainkban...) Mert nagyon kevés az idő, és "aki eljövendő" az el is jön, nem késik! (Hmm, 2000 éve színét se láttuk... Mikortól számít késésnek? Az Ószövetség szóhasználata után már pár hónap, esetleg 1-2 év ha engedékeny vagyok...)
Higgy, HIGGY, HIGGY!
Sára hitt abban hogy gyereket szülhet? Hát, az eredeti sztori (Gen.18.10-15) azt mondja, kiröhögte az ígéretet hitetlenségében...
11.13: "Hitben haltak meg mindezek" - l. 11.4-12. Konkrétan: Ábel, Káin, Énokh... és ennél nem is kell továbbmennünk, mert ez a problémás név. Még a 11.5 is azt mondja, nem halt meg Énokh, nem is szólva a Gen.5.24-ről, de akkor a 11.13 miért mondja hogy a meghaltak között van? Ez biza belső ellentmondás.
Plusz ott is van egy probléma itt, hogy Gen.13.15-ben, 15.18-ban, 17.8-ban, Exo 32.13-ban Mr. Isten Kánaán Földjét örök lakóhelyül kívánja adni Ábrahám leszármazottainak. De itt azt mondja a szerző, hogy semmiféle földi terület nem jöhet szóba véglegesként, csakis holmi mennyei. Hogy is van ez?
Hogy Ábrahám azt hitte volna, hogy miután feláldozta Izsákot majd Mr. Isten feltámasztja...? Erről nem volt szó, de érdekes ötlet... Viszont akkor hol a dologban az áldozat?
Hm, Jákóbnál ott volt a botja mikr megáldotta József két fiát? Én ERRE a részletre vonatkozólag nem találok nagy hirtelen semmit.
A 11.24-25 egyszerűen hazugság. Mózes a felelősségrevonás elől menekült el, és vígan élt mint a fáraó (melyik?) családtagja.
Mózes NEM hallott Jézusról, így nem tarthatta semekkorára.
Mózes továbbá igenis be volt szarva Egyiptom királyától, l. Exo.2.14-15.
Ez a levél azt írja, Ráháb a hite miatt maradt életben. Jakab 2.25 azonban nem ért egyet ezzel, a szerint ugyanis a cselekedete (= a hazugsága) miatt hagyták életben.
A 'hit hősei':
- Gedeon a templomgyalázó
- Bárák a gyáva
- Sámson a gyújtogató tömegmészáros
- Jefte aki feláldozta a saját lányát
- Dávid a becstelen
- Sámuel az irígy
- és a próféták (akiknek a fele tuti őrült).
11.37: ezek meg mire utalnak? Széfűrészelést egyszer ír a Biblia, azt is a zsidók követték el ellenségeiken. Juhok és kecskék bőrében meg egyáltaln nem bújdosott senki (ellenben van egy zsoltár, vagy Jézus mond olyat, hogy báránybőrbe bújt farkas, vagy mi a szösz, de azok is az ellenségek, nem pedig a híveik).
És bár azok a régiek faján hittek, de fityisz az orrukra, nem mentek vele semmire, mert csakm i vagyunk helikopter!
Ne hagyjátok hogy csalódjon bennetek (zsidókban, nem elfelejteni) Jézus! Higyjetek Jézusban! Még szükség van rá! (mármint hogy tanuld a hitet, mert még nem alap. Asszem.)
Ait az Úr szeret azt megkínozza. (1Péter 3.13 szerint (példának okáért) viszont a hívőkkel nem történnek rossz dolgok. Viszont ezen sor szerint akivel nem történnek rossz dolgok, azz az Úr nem váltja meg.)
Akit az Úr nem üt-ver-szid, az nem a "fia", hanem csak egy "korcs"!
Természetes, hogy Mr. Isten veri a népét, hiszen az emberi apáink (zsidóké) is vertek minket (zsidókat). (Ez durva antropomorfizálás. És még tagadják, hogy az Isten nem emberi kitalálmány...)
Talán nem kellemes a rendszer, "de majd később" milyen jó lesz nekünk!
12.16: Ézsau "istentelen" volt, mert eladta elsőszülöttségi jogát? Hülye az író.
12.20: Ha jól értem a zsidók anno a saját istenüket olyan rettenetesen vérszomjasnak találták, hogy nem akartak közösséget vállalni vele. Mélységesen egyet tudok érteni az állásponttal, ám sajns nem ez áll az eredeti sztoriban.
12.22: miféle "angyalok ezrei"?
A zsidók ugyan a büdös életbe' nem járultak Jézushoz. A mai napig nem fogadják el mint messiást (felkentet) - és megjegyzem okkal.
Föld- és égrengés lesz "még egyszer" (utoljára)?És hirtelen átvitt értelemben? (Hogy útálom, mikor amiről bebizonyosodik hogy hülyeség hirtelen "átvitt értelemben" értendő..)
"Mozdíthatatlan" ország?
Isten = megemésztő tűz?
Gyere, gyere szeress... (úgy kívánlak. Zizi-labor.)
A házassággal nincs semmiféle baj. (Nos, ezzel nem értettek egyet az apostolok, Jézus, Pál...)
A fejlődés (többek között) teljességgel felesleges.
Hagyjatok mindent figyelmen kívül ami nem egyezik a tanainkkal. (keresztény tanok)
Ne felejtsetek el PÉNZt adni nekem!
Engedelmeskedjetek nekem!
...a lélek itt már biztosan valami különálló dolog...
Tudom hogy menni fog!
13.19: ?
Mr. Isten babráljon az agyatokkal hogy behódoljatok nekünk!
13.22 Hogy meggyőzzelek benneteket látjátok milyen rövid levelet írtam? (Nos, ez a 3. leghosszabb levél a biblia 21 leveléből, nem számolva János Jelenéseit...)
PS: Timótheus nemrég kiszabadult, ha eljön hozzám, akkor együtt felkeresünk benneteket. (Kiket?)
Üdvözöl titeket mindenki Olaszországból. (fordítási hiba. Itália kéne itt maradjon)

Paul a False Prophet, dire warnings from Jesus
What the below passages show is that Paul did not claim to be authorized by Jesus. He claimed to be graced by God to preach of Jesus. This severely opposes what Jesus supposedly told his disciples.
18And Jesus came and said to them, "All authority in heaven and on earth has been given to me. (Matt. 28:18)


The mystery was made known to him by revelation. -Or shall we say, by intuition:
3how the mystery was made known to me by revelation, as I have written briefly. (Eph. 3:3)

His knowledge did not come through other men, but through revelation. -The gospel he refers to was not the written gospel ("gospel" means "good news"):
11For I would have you know, brethren, that the gospel which was preached by me is not man's gospel.
12For I did not receive it from man, nor was I taught it, but it came through a revelation of Jesus Christ. (Gal. 1:11-12)

Az ÚjSzövetség szövegeinek eredeti változatai

http://en.wikipedia.org/wiki/Textual_variants_in_the_New_Testament

Ebből csak az látszik, hogy nincs "egyetlen, Isten által inspirált eredeti".

Pál apostol levele Filemonnak

Érdekes, hogy ennek a magánlevélnek az eredetiségét (egyedül ezét) nem vitatják. Talán túl rövid hozzá?
A rövidség mindíg jó az írónak, de nem úgy az olvasónak/elemzőnek.

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban fedik a valóságot! (Vannak akik legalábbis hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Feladó: Pál, Timótheus
Címzett: Filemon "munkatársunk", Appia a "szeretett, Arkhippus "bajtársunk" és "a te házadnál lévő gyülekezetnek" (érdekes, hogy mind a korai keresztények jellemzője van itt felsorolva)
Üdv, remélem jól vagytok.
...Pál kicsit dícséri a Filemon vezette gyülekezetet...
.7 A KJV-ben "szív" helyett "belek" áll.
Meg is parancsolhatnám amit most akarok, de inkább csak kérlek (Pál, a diplomata), én ki megöregedtem, és most le is csuktak (feltételezhetően Rómában van), hogy az Onésimus nevű rabszolgát, aki "hasznotalan" volt neked, de megígértettem vele hogy jókisfiú lesz, akit visszaküldtem fogadd (vissza) magadhoz!

MEGJEGYZÉS: Mi lett volna ennél jobb és elvitathatatlanabb alkalom arra, hogy Pál (és vele a keresztény vallás, az állítólagos Mr. Isten) fellépjen a rabszolgaság intézménye ellen? Ehelyett visszaküldi az urához a rabszolgát, felszabadítatlanul.

Magamnál tartottam volna, de nem akartam engedélyed nélkül cselekedni.
És talán azért "vált meg tőled", hogy "mint örökkévalót kapd vissza". Nem úgy mint szolgát, hanem mint annál "nagyobbat": mint "atyafit" "mind testben, mind az Úrban".
Ha tehát velem egy hiten vagy / elismersz engem, akkor befoigadod (= nem bünteted meg / végezteted ki).
Ha pedig kárt okozott, azt "nekem ródd fel".
.19 !
Ja, és "készíts nekem szállást".
Üdvözletét küldi továbbá X, Y és Z.


Nos, ugye milyen csini kis levél?
Ugye hogy nem lehet belekötni?
Nos hát dehogynem.
A kérdésem az, mi volt a teológiai oka hogy felvették ezt a levelet a Kánonba? Mert a szerint minden Yahwe hitéről kellet szóljon. És bár nyilvánvalóan egy hívő írta, és nyilvánvalan magyarázgatni lehet a levelet a keresztéyn szóhasználatban, de mit lehet magyarázni a levéllel?

Nos, hogy ezt kiderítsük mélyebbre kell ásnunk, és egy olyan részletetet kell kézbe vennünk, ami a fordítás miatt korántsem evidens: a neveket!
Onesimus azt jelenti "hasznos". A levélben egy szóvicc az, hogy "haszontalanná vált".
Nem véletlen a sok idézet amit eszközöltem e blogbejegyzésben. Ugyanis az egész az "elveszett bárányok visszaterelése a nyájba" allegórikus képe. A címzettek Mr. Isten és hű hívei, Onesimus "Izráel elveszett báránya", Pál a "jó pásztor" stb. az egész teli van ilyen és hasonló hasonlatokkal.

Állítólag létezett ugyan egy Onesimus nevű ember - de az egybeesés túl kényelmes. ráadásul az illető egy kora-keresztény magas rangú egyházfi volt, nem pedig egy leigázott rabszolga. Más információ erről az Onesimusról nem áll rendelkezésünkre.Paul - "small" or "humble"
Jesus - YHWH rescues / YHWH delivers (Isten megment / Isten választottja/elhívottja)
Timothy - "honouring God"
Philemon - friendly, nice (barátságos, kedves)
Apphia - someone from the Apphius tirbe (az Appius nemzetségből származik) ==== Appius: some roman politician's name (blaming the romans?) after a province - but what's the meaning of Appius? - római előnév, amely elsősorban a szabin Claudius nemzetségben volt gyakori. Etimológiát nem találtam rá, de formailag egy *Ap(p)us előzményből származó melléknév. Vélem, ez az előzmény valamilyen szabin szó. Felvethető, hogy összefügg a dél-itáliai Apūlia ~ Appulia (< illír *Āp-ulī) helynévvel, amelyet az indoeurópai *akwā- ’víz folyó’ tő *āp- folytatójával kapcsolnak össze.
Archippus - "master of the horse"
Onesimus - useful
Epaphras - gör. Ἐπαφρᾶς, összevonással keletkezett az ἐπαφρόδīτος ’szeretetre gyújtó, bájos; boldog, termékeny’ mn.-ből
Marcus - Marce of unknown meaning, or referring to the mythological figure Mars, Mark: "consecrated to the god Mars
Aristarchus - gör. ἀρίσταρχς’legjobban uralkodó’ mn.
Demas - ?others
gör. Δημᾶς, összevonással keletkezett az alábbiak egyikéből (1) δήμαρχος ’népvezér, elöljáró, tribunus’ fn.; (2) kontrakció: δημήτριος ’Déméterhez tartozó’ mn.
Lucas - lit, "light", "bright"

2009. október 30., péntek

Pál apostol Titushoz írt levele

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban fedik a valóságot! (Vannak akik legalábbis hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Feladó: Pál
Címzett?: Titus
"az igazmondó Isten" (angolban kifejezőbb: "az Isten aki nem tud hazudni". De akkor miért látjuk hogy hazudik unos-untalan? Pl. Gen.2.17, 1Királyok 22.22-23, Jeremiás 20.7, 2Thess.2.11 stb.?)
Azért hagytalak Krétán hogy a maradék ügyeket intézd el, és kijelölj presbitereket ahogy meghagytam.
presbiter = püspök? Mindenesetre az illető házas kell legyen. Rajtuk kívül pedig a többnejűség ezek szerint engedélyezett.
Hm, "igaz ember" kell legyen? Azzal baj lesz, hiszen a Préd.7.20 szerint olyan nem létezhet.
Különösen sok a zsidó származású seggfej - mindenk "be kell dugni a száját"!
A krétaiak saját prófétája mondta, hogy minden krétaihazug! (Né, nem is tudtam hogy ez innen származik / itt is megvan. De ez a mindenképpen hamis prófécia, hiszen a) nem mindenki aki krétai hazudik, így ez az állítás hazugság b) minden krétai hazudik, és akkor ez az állítás is hazugság, akkor meg az illető megintcsak hamis próféta.)
"Ne figyeljetek a zsidó mesékre, az igazságot megvető emberek (= a zsidók) parancsolataira." (Éljen az antiszemitizmus...) A zsidók útálatosak, hitetlenek, képtelenek jót tenni, tisztátalanok, hibbantak, torz erkölcsűek.
Titus, Te ellenben prédikáld a mi tanainkat az öregeknek - elvégre azokra mindenki hallgat, így a) elvégzik helyetted a munkát b) nem dolgoznak ellened.
Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek!
A rabszolgák se beszéljenek vissza, legjobb tudásuk szerint szolgálják urukat!
11: Mr. Isten tanairól mindenki hallott már. (Hahahahaha! Még ma sem!)
Bárki aki másban hisz (más istenben, vagy egyben sem) az szentségtörő.
A világi uraknak is mindenki engedelmeskedjen feltétel nélkül mindíg!
Ne szólj senkire egy rossz szót se, hiszen "mi is közüllük jöttünk". (Halljátok ezt keresztények?)
A tetteid nem változtatnak azon, hogy Mr. Isten kiválaszt-e. És mivel Mr. Isten választja ki ki fog hinni benne, így egyáltalán nem rajtad áll hogy hinni fogsz-e benne. (És végeredményben hogy így a mennybe kerülsz-e.)
A nemzettségtáblázatokat ne is említsd, és egyáltalán ne vitatkozz senkivel a hitkérdésekről. (Mert úgyis vesztesz. Ja, és akkor nem is szabadna felhzni senkinek pl. Lk.3-at? Egyáltalán - mit keresnek akkor genealógiák a Bbliában?)
Az "eretnek embert" (azaz gndolom aki más tanokkal ál elő mint Pál) azt 1-2 figyelmeztetés után kerüld mint a pestisest.
Mikor Ártemás vagy Tikhikus megérkezik hozzás siess hozzám Nikápolyba, ugyanis elhatároztam, hogy ott töltöm a telet.
A "törvénytudó" Zénást és Apollóst "gondosan indítsd útnak". (Ez jelentheti a megfelelő bepakolást, de lehet hogy a kellő instrukciókra gondol. Mára eldönthetetlen.)
Innen mindenki üdvözöl. Add át üdvözletem ott mindenkinek. (Hát ez az elköszönés gyanús az általánosság miatt, hiszen eddig mindíg mondta pontosan kik - legalábbis néhányta/jópárat felsorolt konkrétan is az előzőekben.)

Pál apostol Timótheusnak írt második levele

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban fedik a valóságot! (Vannak akik legalábbis hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Feladó: Pál
Címzett: Timótheus
Hiányzol. (Pál homokos?)
Timótheus nagyanja Lois. Timótheus anyja Eunika.
Ne féljünk Mr. Istentől. (Nem-e? Eddig unos-untalan azt hallottuk!) = Ne félj semmitől. Nyomassad a vakert ezerrel!
Merj szenvedni!
Mr. Isten a saját feje után döntötte el kit "ment meg" és kit nem "tart meg". Nincs semmi, amit tehetnél ezügyben.
megtartó = Jézus
1.10: ?
Emékezz mire "tanítottalak".
A rohadt ázsiaiak már nem engem követnek, köztük Figellus és Hermogénes. Az Úr legyen irgalmas a máskülönben jó fej Onesiforussal és házanépével! Oh, O., aki még mikor Rómában járt szakított időt rá hogy felkeresen engem! Efezusban is milyen jó szolgálatot tett! Haj, mi lesz vele "ama napon"! (= az Ítélet Napján)
Dolgozz keményen "én fiam".
Azt "tanítsd" amit én "tanítottam" neked.
2.5 vs Dávid csaló összecsapása Góliáth ellen.
Jézus mint "Dávid magjából való"? Az evangéliumok szerint nem. mindenesetre Pál hajlandó - na nem, meghalni azért nem - börtönbe menni ezért a hitéért/állításáért. Mert az Ügy fennmarad! (gzz)
Bármit megtennék (= Pál) hogy a "választottak" (= előre el van döntve kinek van, és kinek nincs lehetősége a dologra) "elnyerjék az üdvösséget és az örök dicsőséget (= életet)".
Ha megtagadod Jézust, ő is megtagad téged. (Hm, mégsem csak a SzentLélek tagadása megbocsáthatatlan? Vagy valaki jól felülbírálja Herr Jézust?)
A hitetlenkedés viszont nem gond. (Az ateisták (még inkább az agnosztikusok) jobbak, mint a másvallásúak?)
Végeredmény: ne kerüljön szóba hogy Jézus / Yahwe / stb. valóban létezik-e, mert egy kanyi bizonyítékuk nincs rá, az ellenkezőjére viszont annál több.
Ne állj szóba olyannal, aki tagadja a hitedet / bizonyítékot követel /ilyesmi. Messziről kerüld el őket. Az olyanokat, mint pl. Himénus és Filétus, akik azt mondják, a feltámadás már megtörtént. (= Pál elutasítja Máté evangéliumát?)
"Ismeri az Úr az övéit" - ez a sor vált az inkvizíció jelmondatává: "Öld meg mind, Isten majd szétválogatja!"
2.20-21: ahhoz hogy egyesek "megváltódjanak" másoknak "kárhozniuk" kell?
Ne engedj ifúi véred hívásának, csak a "lelki" dolgokkal törődj. (= ne dugj, csak imádkozz. Beteg tanács/parancs.)
Ne menj bele olyan vitába, amiről tudod hogy nem nyerheted meg.
Legyél egy alamuszi simulékony féreg, úgy könnyű boldogulni.

A 2.26-ban bár nagyon igyekszik Károli hogy úgy tüntesse fel, mintha az ördögöktől Herr Isten csórná el a népeket, de valójában így hangzik a sor:
"És felocsudának az ördög tőréből, akik foglyokká lettek általa, az ő akaratából.", ami lefordítva lehet: "És megszabadulnak az ördög hazugságától, akiket egyetlen gondolatával fogságba ejtett / megtévesztett hamis tanaival."
A kérdés azért is lényege, amit Jakab 4.7 állít. Majd ott megint tárgyalunk a dologról ha sikerül további információt szereznem.
Az "utolsó napokban" nehéz idők jönnek. Ugyanis lesznek mindenféle rosszarcú figurák, pl.: 3.3: "szeretet nélkül valók" - csakhogy az angolban ez áll "a természetes szeretet elvetők" - azaz itt a keresztény hitről van szó.
A 3.8-ban asszem a háziasszonyokat nevezi Pál (vagy Pseudo-Pál) "megbomlott elméjű, hitre nézve nem becsületes emberek"-nek. Vagy azokra céloz, akik azoknak mndenféle hülyeséget bebeszélnek? Hát, ezt se tudjuk már meg.
Jajj de sokat szenvedtem (= Pál).
3.12 vs Példabeszédek 16.7
3.12: Te és mindazok akik "kegyesen" akarnak élni jézusban üldöztetni fognak. (Minden elhivatott hívőt üldözni fognak. Azonban ennek sokkal inkább az ellenkezőjét láttuk, így mehet a cucc az apokrifok közé.)
Ne tanuld el mások dogmáit.
3.16: "a teljes írásIstentől ihletett" - de mit is ért valójában ez alatt a levél írója? Nyilván nem a Bibliát, hiszen az akkoriban még nem létezett. Ezt mondja: "gyermekséged (Timótheusé) óta tudod (= ismered) a szent írásokat" - azaz az Ószövetség Írásairól beszél. (Amikről nem mellesleg kiderítettük, hogy nem felelnek meg a kánoni kritériumoknak, így ez az álítás hamis ezen információ fényében.)
Tökéletesek vagyunk! Mi vagyunk az übermensch, az árja faj!
Pál úgy érzi hamarosan meghal. De hogy öreg-e, vagy más (pl. a római fogsága után vesztésre állt az ügye), azt nem tudni.
Igyekezz hozzám utazni.
Pál összes ismerőse lelépett, köztük Titus (gondolom később hozzá megy majd levél) - de nem teljesen tiszta hogy csak a világot akarták járni, vagy kiléptek a szektából. (mert unták a szar életet és a hiábavaló várakozást, nyilván)
Ezt hozza el, azt hozza el Timótheus, ez seggfej, az seggfej.
A 4.14-ben miért lett Alexanderből Sándor Károlinál?
Pál a tökéletes emberpéldány örökkön örökké, ámen.
Végül pedig üdvözli ezt, azt, meg amazt.
Timótheust sürgeti, hogy még a tél előtt érjen oda hozzá, aztán sorolja, hogy kik küldik még üdvözletüket. Vége.

2009. október 29., csütörtök

Worst. Religion. Ever.

Pál apostolnak Timótheushoz írt első levele

A Timótheushoz írt két levél a Titushoz írt levéllel egyetemben a 'Pásztori levelek' összefoglaló névvel van gyakran említve. (Pál levelei a 'Páli levelek' címmel.)
Eme három levél mindegyikénél vitatják Pál szerzőségét, manapság a szakértők úgy tartják csak későbbi hamisítványok a gnosztikus eszmék elhallgattatására.
Eme levelek szókészletének 1/3-a a többi Páli levélben nem található meg, 1/5-e pedug egyáltalán sehol az Újszövetségben. Ugyanakkor 2/3-uk a 2. századi keresztény írók általános szókincsébe tartozik (és nem az 1. századéba, amikor Pál élt.)
Végül pedig a Pál által állítólagosan bejárt helyek, amiket ezen levelek említenek semmilyen más forrásból nincsenek megerősítve: Pál először Titus 1.5-6 szerint Krétára utazik, majd 1Tim.1.3 szerint Efezusba, Nicopolisba (Titus 3.12), és Troásba (2Tim.1.15, 4.13). Persze ez magyarázható ELMÉLETBEN azzal, hogy az Ap.Csel. még Pál életében véget ér, így LEHETSÉGES, hogy ezek Pál római fogságából va.ó szabadulása után keletkeztek - de a kételkedésre mindenképpen okunk van.

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban fedik a valóságot! (Vannak akik legalábbis hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Feladó: Pál
Címzett: Timótheus (elképzelem ahogy a postás embertől emberig megy, és megkérdezi: ön Timótheus? - elvégre helyiség nincs megadva)
atya = Yahwe, úr = Jézus
Ahogy(?) elindultam Macedóniába hogy menj Efezusba azért hogy megmond nekik, ne térjenek el a hittételeinktől, és ne menjenek bele se a "mesékbe", se a "genealógiákba", mert abból csak porbléma van (ez milyen igaz. Viszont ha ezeket mind kivágjuk, akkor elég kevés marad a Bibliából, nemde. És miért van az, hogy az ilyen tanácsokat sosem alkalmazzák?). A Parancsolatokból (= a mózesi törvények, amik ugyi Mr. Isten egyenes rendeletei) meg végre legyen elég, el velük! (Hát ezért mondták ott rendszeresen, hogy "és ez örökkévaló rendtartásul legyen néktek"...?)
A hit miatt áldozz, ne az áldozat miatt higyj.
Hosszan sorol bűnöket, mindenféle gyilkosságfajtákat - ami érdekes, hogy vajon hogy kerültek közéjük a homoszexuálisok (csak férfiak)?
Igaz ÉS elfogadásra méltó? A kettő kizárja egymást. Ha igaz, akkor úgy van. Ha "elfogadásra méltó és igaz" állna a mondatban, akkor nem kritizálnám, de így problémám van.
Mr. Isten láthatatlan? Uhm, de akkor hogy látták olyan sokan?
Himéneust és Alexandert Pál átadta a Sátánnak hogy megleckéztesse őket. A 2Tim.2.16-18 és 4.14-15 azt is elárulja mi volt a "bűnük": nem értettek egyet Pállal!
Ti ne kövessétek el ezt a hibát! imádkozzatok mindenkiért! (Mindenkiért? Jeremiás 7.16, 11.14 bezzeg ,ást mond...)
Mr Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. (De akkor miért döntötte el eleve hogy nem mindenki üdvözül? Miért terjeszt hazugságokat hogy egyesek ne üdvözülhessenek?)
"(igazságot szólok nem hazudok)" - ez valamelyik másik levélben is volt már. Ugyanaz a hamisító?
Jézus mindenkiért adata magát váltságul? Jézus maga azt mondta nem mindenkiért, csak sokaknak. Most kinek higyjünk?
A nők nem "taníthatnak", és különben is kuss nekik! És ideje hogy abbahagyják a cicomázkodást, ékszerviselést és hasonló szarságokat! Már Ádám is csak szenvedő alanya volt Éva tettének! Az egyetlen dolog ami megmenti a nőket (attól hogy kipusztítsuk őket) az, hogy ha gyereke(ke)t szülnek! (De persze ne kapkodjanak, mert az Ítélet Napján a terhes nőknek különösen nehéz lesz a helyzetük!)
A püspököknek így hát feddhetetlennek kell lenniük. (De mik a püspökök?) Ilyennek, olyannak, amolyannak, egyetlen feleséget tarthat (mások tarthatnak többet is), a gyerekei is engedelmeskedjenek neki. (Ha nincs gyereke, ezek szerint senki nem is lehet püspök.)
A nemkeresztények körében is megbecsülésnek kell örvendjen, különben még az ördög markába esik.
A diakónusok meg legyenek hasonlóképpen ilyenek, olyanok, amolyanok, szintúgy a diakónusok feleségei (tehát az illető nős kell legyen). A diakónusoknak is egy feleségük lehet csak (de annyi kötelező) és a gyerekeiket szintén tudják kordában tartani.
Ezeket azért írtam meg neked, hogy bár igyekszem odaérni, de ha kések, akkor nélkülem is tudd végezni a dolgokat.
3.16: "Isten megjelent testben" (azaz Isten = Jézus. Kár, hogy a legrégebbi, azaz eredeti kéziratokban az áll "aki megjelent testben", azaz szó nincs Mr. Istenről.)
"Az utolsó időkben" pedig némelyek elszakadnak a hittől azáltal, hogy vegetáriánusok lesznek.
Ha "hálát adsz", minden ehetővé válik. (Muhahaha. Na, mehet az apokrifok közé.)
Mr. Isten minden embert "megtart"? Hm... mintha eddig nem ezt hallottuk volna ha szóbakerült a kérdés - márpedig sokszor szóba kerül.
"presbitérium"? Az meg mi fán terem? A szövegkörnyezet szerint biztos nem "paplak" vagy "szentély" (ezeket a jelentéseket említi a szótár). Hm... a "Bible in basic english" szerint a "presbitérium" a ~templom vezetői.
A valódi özvegy, és a valódi elhagyott asszony (= akitől elváltak) semmi mást nem csinál mint imádkozik éjjel-nappal.
Egy nő csak akkor számít özvegynek, ha 60 éves elmúlt, , csak 1 férje volt, felnevelt gyereket (sajátot nyilvánvalóan), "vendéglátó volt", a szentek lábait mosta, nyomorultakn segített stb.
A fiatalabb nőket utasítsd vissza (= ne segíts rajtuk), mert még a végén eszükbejut férjhezmenni mert viszket a nunijuk. ezekkel jól tudjuk mi lesz az Ítéletkor, a lusta disznók, pletykás szukák, beleütik más dolgába az orrukat és olyanokat mondanak amiket nem kéne.
Szval a fiatalabb nők inkább csak menjenek férjhez, szüljenek gyereket, vezessék a háztartást. Mert tudom ám, hogy máris páran közüllük a Sátánra kacsintgatnak!
"persbiter" - mi a fene az a presbiter? Itt már a szótár sem segít. Mindenesetre ha nincs legalább 2-3 tanú, akkor nem lehet beperelni őket. (Tárgyi bizonyíték kit érdekel?!)
A büntetéssel kelts FÉLELMET a többiekben is. (Tehát nyilvános megalázát javasol?)
Ne csak vizet igyál, hanem némi bort is, az jót tesz a gyomrodnak. (Tekintve, hogy akkoriban a vizet egyedül így lehetett fertőtleníteni, ez jó tanács volt. Mára teljesen felesleges.)
A keresztény rabszolga nem pofázik vissza és teljes erejéből dolgozik, különösen ha keresztény gazdája van.
Aki mást prédikál mint és (Pál) Jézusról, az őrült (és még sok más csúnya). Az ilyennek még a közelébe se menj.
FÉLJ Mr. Istentől!
Elégedj meg ezen a világon azzal ha van kajád és ruhád. (Ez már több, mint amit pl. Jézus engedett!)
Minden "rossznak" a pénz a gyökere. (Vitatkozhatnánk erőst.)
Éljen a harc! (Feltéve hogy győzünk.)
Hm, vajon Jézus szólt-e egy szót is Pilátus előtt? Máté 27.12-14 szerint korántsem!
Jézus még életünkben (Pál és kortársai) visszatér! (Nos, úgy tűnik mégsem. Vagy csak elkerülte a figyelmünket?)
királyok király, uraknak ura = asszem Mr. Isten. De elköltözött? Mert e szerint a sor szerint a "világosságban" lakik, míg 1Királyok 8.12, 2Krónika 6.1, Zsoltárok 18.11, 97.2 szerint a "sötétségben". És méghogy senki ember nem látta? Hát akkor mi volt pl. Mózes?
A gazdagoknak mond meg hogy bekaphatják, Mr. Isten úgyis ellát minket a szükséges élelemmel. (HAHAHA!)
Oh Timótheus, ragaszkodj a dogmáinkhoz, el ne térj azoktól! Mindenki más hülye, csak mi vagyunk helikopter!

2009. október 28., szerda

Pál apostolnak a thessalonikabeliekhez írott második levele

Na, megint egy levél amiről manapság azt tartják, nem is Pál írta.

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban fedik a valóságot! (Vannak akik legalábbis hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Feladó: Pál, Silvánus, Timótheus
Címzett: a thessalónikai gyülekezet
Tökre bírunk titeket (továbbra is). Példaértékű a gyülekezetetek.
Most ugyan kicsit szivatnak benneteket, de meglássátok Mr. Isten majd cserébe megszivatja őket, mert ez így igazságos. (Nem lenne sokkal inkább szeretetteljes megoldás ha egyáltalán nem hagyná hogy bárki szivasson bárkit? Miért csak tetézi a bajt Mr. Istenke?)
Aki nem áll be a keresztények közé, és/vagy nem engedelmeskedik Herr Jézusnak, Jézus mikor visszatér angyalaival és tűzben, azokon Herr Jézus bosszút áll / angyalaival és felégeti azokat.

1.9: örök kárhozat? veszedelem? megrontás? pusztulás? VÁLASZ:
olethros, Destruction of flesh. No lust or desire. (roughly)Physical death of the flesh.

A Második eljövetel még az akkoriban élők életében be kellett volna következzen. Ez a levél is mehet hát az apokrifok közé.
Mielőtt azonban bekövetkezne a Második Eljövetel előbb bekövetkezik a "szakadás" (tekintve a sok kezdődő felekezetet, meg hogy ez a levél Pál után íródott, nem volt nehéz kitalálni hogy egyre nő a különbség a különböző gyülekezetek/gyülekezetrészek közöt...) és megjeleneik a "bűn embere, a veszedelemnek fia" (?), aki majd istennek kiáltja ki magát azzal hogy a Templomban maga ül Mr. Isten trónjára. (Van ott trón? És ez most a császár, vagy az egyik első pápa?)
Most még nem van ez, mert a jelenlegi kordában tartaja a bűnt / visszatartja hogy megtörténjen / elküövessük. (Nagyon úgy néz ki, hogy ez egy választási beszéd, és az író nem szimpatizál a minden vaószínűség szerinti utóddal.)
A "bűn emberét" egyébként végül az Úr (= Jézus?) "megemészti szájának lehelletével", és megsemmisíti "feltűnésével". (= Jézus jelenlétében az illető elporlad? De akkor mi szükség a lehellgetésre?)
A "bűn emberét" a Sátán támogatja / küldi, hazudik, jeleket és csodákat tesz, és gonosz csalárdságokat - de csak azok közt akik nem pontosan abban hisznek amiben mi (/én).
Semmilyen olyan hírforrásnak ne higyjetek ami azt mndja, közvetlen itt van a Második Eljövetel, még "nekünk tulajdonított levélnek sem".
Amúgy tök hatástalan lenne az illető ügyködése, ha Mr. Isten nem csinálná meg, hogy 'azok' higyjenek a hülyeségeiben (= Mr. Isten hazudik). (Mert ez így igazságos, és szeretetteljes.)
A megmenekülőket Mr. Isten "kezdettől fogva" kiválasztotta. Tehát nincs semmiféle "szabad akarat".
Ne érintkezzetek olyannal akinek nem pont úgy él ahogy mi megmondtuk.
Pál úgy véli olyan jogokkal is rendelkezik, amivel a többi keresztény nem.
Aki nem dolgozik dögöljön éhen.
Hallottuk ugyanis hogy vannak köztetek akik nem cisnálnak semmit, de bomlsztják a közösséget. Szóüval azoknak többé ne adjatok semmit. (Ellenben mivel semmiféle magántulajdonnal a keresztények nem rendelkezhettek, ez egyben a halálos ítéletük is.)
Ha pedig az olyan nem engedelmeskedik ez után a levél után sem (fel kell olvasni nyilván nekik), azzal többé ne álljatok szóba. De más büntetés nincs. Egyszerűen ne szóljatok hozzá.
Sajátkezűel írom alá a levelem, ahogy minden más levelemben. Ugye ilyen az aláírásom?


No, és ezzel el is érkeztünk az Újszövetség írásainak feléhez. Több felezé már nem lesz, lol.

3:14 "If any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him."

Pál apostolnak a thessalonikabeliekhez írott első levele

Ezt a levelet tartják számon manapság Pál legrégebbi leveleként. I.sz. 50 körülre datálják (+/-2 év)
Aznban érdekes, hgy a 19. században maguk a teológusok vitatták a levél szerzőségét. De ezúttal nem a stílussal és a szóhasználattal voltak a gondok, hanem teológiai ellentmondásokra figyeltek fel:
- 1Thes.2.14-16 vs Róm.9-11 (ez másolva van ide, nem tudom hogy melyik fejezet, vagy hogy)
- A keresztényeket a zsidók Palesztínában az első Zsidó-háború előtt nem üldözték, bármit is mond az Ap.Csel. és Pál többi levele
- The references to what has happened to Jews as a model for a Gentile Christian church.
- The use of the concept of imitation in 1 Thes. 2.14 is singular.
- The aorist eftasen ("has overtaken") refers to the destruction of Jerusalem[4] (6) The syntax of 1 Thes. 2:13-16 deviates significantly from that of the surrounding context.

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban fedik a valóságot! (Vannak akik legalábbis hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Feladó: Pál, Silvánus, Timótheus
Címzett: a thessalónikai gyülekezet
Nagyon bírunk titeket!
Eleve el van rendelve ki lesz keresztény és ki nem. (A többiek eltöröltetnek. Mert ez így igazságos.)
Maczedóniában és Akhájában is példaként emlegetnek (-ünk?) benneteket.
A ti példátok mutatja milyen faszák is vagyunk mi, akik megtérítettünk bennetelet! (Na, kibújt a szög a zsákból: nem őket dícséri, hanem magát fényezi.)
Jézus még Pál életében isszatér, és megmenti a keresztény-szektásokat Mr. Isten bekövetkező haragjától. (Mert ez így igazságos. Hoppá, hiszen nem jött el!)
Filippiben bezzeg sajna jól elverték a fejünket. Nem úgy mint nálatok!
Mi komolyan hiszünk abban amit csinálunk, még csak nem is kérünk túl magas díjazást érte.
Ugye?
Júdeában a levél megírásakkor már vannak gyülekezetek (?többesszám?), máshol úgy tűnik nincsenek.
Aki nem keresztény az a korai keresztényeket kiröhögte és elküldte a francba.
A zsidók megölték a prófétáikat, meg Jézust is, meg most se bírnak nyugton ülni, szóval Herr Gott útálja őket mint a szart, sőt: az egész emberiség ellenségei. Le is súlyt rájuk most az Isten haragja!
Egy ideje egyszerűen nincs lehetőségünk eljutni hozzátok (a zsidók miatt), pedig azért szeretnénk. Leginkább én, Pál akartam elmenni hozzátok, néhányszor neki is indultam, de megakadályozott minket a Sátán. (= a zsidók a Sátán szolgái)
Mivel már nem bírtuk a sok zaklatást, inkább maradtunk Athénban. Ellenben elküldtem hozzátok Timótheust hogy nyomja a vakert hogy ki ne lépjetek a szektából. (Mert úgy nem lenne annyi PÉNZem.)
Timótheus vissza is ért már, mondta milyen jó kis keresztények vagytok. Örülök, hogy legalább felőletek nyugodt lehetek.
Pál reméli legalábbis hogy még az ő életében bekövetkezik a Második Eljövetel.
Legyetek jók, vagy az Úr megbosszulja. (No, a bosszú nem igazságtétel.)
Mr. Isten maga tanította ki a thessalonikai keresztényeket, lol.
Vegyétek föl a kapcsolatot a macedóniaiakkal (asszem), illetve szerezzetek minél több tagot. (Hogy legyen sok PÉNZ.)
Legyetek jók, ne legyetek rosszak, kezeld úgy a rokonaid mint akik családtagjaid.
Ne sirassátok a halottaitokkat, mikor Jézus másodszor eljön úgyis feltámadnak- nem úgy mint a nemkeresztények, akik nem remélhetnek.
Pál és olvasói a szöveg szerint meg fogják érni a Második Eljövetelt. Hát, nem jött össze.
Az Úr (= Jézus) második eljövetele: "riadó", arakngyal szózata, isteni harsona, Jézus leszáll az égből(!), feltámadnak "akik meghaltak a krisztusban". (= a mártírok?)
Aztán akik ők (Pál és kortársai) elragadtatnak a feltámadtakkal a felhőkön (azon utaznak? angolban: felhőBE) az Úr elébe kerülnek az égben(!), és aztán mindörökké az Úrral lesznek. (gruppenszex?)
Szóval nyugodjatok meg.
Amikor a nemkeresztények majd biztonságban érzik magukat, na akkor sújt le rájuk Mr. Isten, és akkor NEM MENEKÜLNEK!!!!!
De nektek ilyesmi miatt nem kell aggódnotok.
Kezeljétek kiemelten az olyanokat mint ÉN. (= adjatok PÉNZt)
Legyetek jó kicsi hívők.
Mindent teszteljetek le, és csak ami kiállja a próbát, azt tartsátok meg! (No ez az amit a hívők nem tesznek meg, és ami miatt ez a blog elindult.)
Mármegint az a "békesség istene". De mi lesz a biblia istenével, ami viszont a háborúság istene?
Még életünkben (Pál és kortársai) eljön Jézus!
Végül pedig Pál nekiáll kényszert alkalmazni olvasóival szemben. Méltó befejezés ?

Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írt level

Nehogy véletlen az éppen megemlített tehssalónikaiakról legyen szó, óh miért is...
Ja, és ha ez még nem lenne elég, a szerzőséget itt is egy tanítványnak tulajdonítják ma már, nem Pálnak. Hahh, tudósok, mit szólnak bele? Az elektromosság is csak egy elmélet! Nyúlj a konnektorba!

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban fedik a valóságot! (Vannak akik legalábbis hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Feladó: Pál és Timótheus
Címzett: a kolossébeli "szentek és hívő atyafiak"
Halottunk rólatok. Hallottuk milyen jól kitanultátok vallásunkat Epafrástól - ő maga mondott el mindent.
sötétség = Seol = halál?
1.3: Isten nem azonos az Atyával?
?Mr. Isten láthatatlan és született? Mégis mi szülte, és hogyan láthatták akkor annyian?
Minden Mr. IstenBEN teremtetett? De mi teremtette? Vagy aztt akarja mondani, hogy Mr. Isten teremtett mindent? Beleértve a TBC-baktériumot, az AIDS vírust - mindent? Vagy egyszerre mindkettőt? (Úgy tűnik egyszerre mindkettő, és a sumér teremtéstörténet elevenedik meg előttünk ismét, amiben a világot Tiamat-kígyó belsejében teremtették meg először.
Mr. Isten gyilkolással hoz békét...
Aki nem hisz Mr. Istenben az gonosz és ellenség.
Az evangéliumot minden termtménynek "az ég alatt" már hírdették. (Beleértve a föld mélyén rejtőző hangyákat, a sztratoszférába felkószált baktériumokat, de akár csak az indián törzseket?)
Jézus feláldozása nem érte el tökéletesen a célját, így Pálnak kell betömni a réseket.
Tudnotok kell hogy én, Pál - oh szegényén! Oh, milyen megerőltető ez! - mennyit dolgozom értetek és a laodiczeaiakért! Meg azokért akikkel nem tudtam még találkozni személyesen! (mármint kifejezetten a keresztényekért, nem másért. A stílus és hogy elégedett a csoportokkal nem Pálra vall, valamint az sem, hogy csak dícsér és nem szapul.)
...ah, az örök kérdés: bölcsnek lenni vagy sem?...
Ne térjetek le az útról! Ne higyjetek olyannak aki mást mond!
Ne hagyjátok hogy holmi filozófusok értelmet csempésszenek fejetekbe! A filozófusok csak megrontanak!
Nem kell szó szerint körülmetélkedni, csak allegórikusan. (= Nem kell körülmetélkedni, elég ha hiszel.)
Egyetlen keresztény sem bűnös semmiben.
Semelyik zsidó ünnepet nem kell tartani, sem pedig az étkezési megkötéseket.
Ne imádjatok angyalokat "amelyeket nem látott". (= az angyalok nem léteznek?)
...a Platóni idea-tan már megint...
Hm, ha Jézus Mr. Isten jobbján ül, hogy lehetnének ugyanazok? Hogy ülhetne bárki saját maga mellett? Absurdum.
Amikor Jézus másodszor is eljön vele jönnek a hívei?
Öljetek! Istenharagja!
Mi bálványimádás? A Fösvénység? Vagy mind ami előtte fel van sorolva a sorban? Mindegy, mert mindenképpen hülyeség.
Ne káromkodjatok. (Többek között.)
A Jézus-kultuszon belül mindenki jogilag egyenlő.
Ne emlejetek panaszt egymás ellen. (Rögtön beállnék betörőnek...)
Istenbékessége. (Na ja. Miután jött Istenharagja, most jön a békessége is. Ugh.)
Asszonyok: engedelmeskedjetek mindenben aférjeteknek ahogy azt kell.
Férjek: szeressétek feleségeteket.
Gyerekek: fogadjatok szót szüleiteknek.
Szülők: Ne bántsátok gyerekeiteket. (De hát verni kell őket. Az nem számít bántásnak?)
Rabszolgák: mindenben engedelmeskedjetek uratoknak.
Mindenki azt kapja, amit megérdemel.
Urak (= rabszolgatartók): bánjatok rendesen rabszolgáitokkal.
Imádkozzatok sokat, imádkozzatok értünk főleg, hogy sikerrel terjesszük a hitünk.
4.6 vs. 1Tim 6.20: Mindenkivel meg kell-e vitatni a hit kérdéeit?
Tikhikus majd elmond mindent amit kell a dktrínákról amiket tudnotok kell. Elvégre azért küldtem hogy megnézze hogy álltok. mit "tanítotok"...
Onézimus meg a párja, aki ráadásként közülletek való (= a városotokból származik).
Köszönt még egy rakás ember, pl. Márk, Jézus aki Justus, Lukács az orvos.
Adjátok át üdvözletemet továbbá a laodiczeai gyülekezetnek, meg Nimfás (aki egy ember) gyülekeztetének. (Netán Nimfás vezeti a laodiczeai gyülekezetet, csak megint túl ősi a nyelvtan?)
Olvassátok fel eme levelet a laodiczeaiaknál, és az ő levelüket magatoknál. (Hm, vajon hová lett az a levél? Vajon miért próbálták a hívők annyiszor meghamisítani?)
Arkhipusnak mondjátok meg, hogy ha nem vigyáz seggberúgom.
Alásírás sajátkezűleg: Pál.

2009. október 27., kedd

Pál apostolnak a filippibeliekhez írt levele

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban fedik a valóságot! (Vannak akik legalábbis hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Feladó: Pál, Timótheus
Címzett: a Filippeli "szenteknek" (NEM a gyülekezetnek!), akik közé a püspökök és diakónusok is tartoznak. (Hogy KIK?)
1.6: A Világvége még az eredeti címzettek életében elkövetkezik (Akkor MI már mit aggodalmaskodunk?)
Sokat gondolook rátok.
1.10: Még az életetekben (az eredeti címzettekében) eljön Jézus Második Eljövetele.
Én részemről elég jól boldogultam.
?Ez már a római fogsága alatt íródott?
Akár élek, akár halok, az Ügy fennmarad (és hasznot húzhat belőle)!
Nem is tudom, melyik volna a jobb kimenetel.
Szóval remélem életben maradok. (Na ez Pál. Először kijelenti hogy ő szívesen meg is halna akár az ügyért, aztán gyáva mód mindíg kibújik adolog alól.)
Szóval ha kell Ti haljatok meg az Ügyért (értem)!
Engedelmeskedjetek nekem! NEKEM adjatok pénzt, ne másnak!
2.6: Isten "formájában"?? (De az ellenben egyértelműnek tetszik, hogy Jézus nem azonos Mr. Istennel.)
Mr. Isten azt csinálta, hogy mindenki imádni fogja Jézust. akár akarja, akár nem.
Pál saját lehetséges halálát "italáldozat"-nak állítja be, tök mint Jézus halála.
Timótheust még a nap folyamán elküldöm hozzátok, legalább így csinálhatok valamit. Régről ismeritek már, kirpóbált alak, sokat dolgoztunk együtt.
Remélem hamarosan én is meglátogathatlak benneteket.
Ellenben Epafróditust, akit ti küldtetek hozzám sajnálatos módon jobbnak látom visszaküldeni hozzátok. Túl sokat beszélt rólatok és én már nem bírom elviselni a honvágyát.
Szóval idő előtt hazaküldöm. Nem bántásból, de már tényleg az idegeimre ment.
Mindenesetre köszönöm hogy töődtök velem.
(Pál úgy gondolja, mindenki aki keresztény folyton halálos veszélyben van emiatt. Nos, mindneki magából indul ki...)
"Atyámfiai" írjatok továbbra is, nem baj ha semmi új nincs benne, itt unatkozom különben.
"Őrizkedjetek az ebektől, a gonosz munkásoktól (= akik le akarnak téríteni titeket a hitünkről), és a körülmetéléstől" (szóval összességében a zsidóktól), mert mi vagyunk az igaziak, a hangok is megmondták hogymi értelmezzük jól ezt az egészet!
Pál benjámin törzséből származik (újabb jézus-egyezés), 8naposan körülmetélték (ismét egy), "zsidódkból való zsidó, törvény tekintetében farizeus" (= megvan honnan jön a jézusi mondás, hogy jobban tartsátok be a Törvényt mint egy farizeus)
...Pál élettörténete megint...
3.11-13: nem mindenki támad majd fel?
3.15: a "vagyunk" betoldás Károlinál felesleges, sőt: szövegromboló.
Ne földi dolgokkal törődjetek! (Adjátok a PÉNZt nekem!)
Evódiának és Sintikhének üzenem hogy egyenrangúak, szóval nyughassanak.
4.3: az Élet Könyve (Az nem egy Egyiptomi mű?)
4.5: Az Úr közel! (= mindjárt itt a Világvége!)
4.7: Mr. Isten mindenkinél értelmesebb (~intelligensebb)
Higyjétek és tegyétek amit Pál mond.
Hallottam hogy hozzám igazítottátok a tanaitokat, ennek roppantul örültem.
Én meg csak kibírom valahogy jelen helyzetem.
A keresztények mindenhatóak. (kac, kac.)
De jól teszitek hogy csórók vagytok. (Nehummá kiderüljön hogy hazudok.)
Amikor a térítőkörútjaimat elkezdtem, elindulva Macedóniából, még egyetlen gyülekezet sem gyakorolta a kommunizmust, csak ti. (És ezzel cáfolja az Ap.Csel. első felé...) Emlékszem, hogy még Thessalonikába is küldtetek nekem PÉNZt.
Na nem mintha PÉNZéhes lennék, oh nem! (Pedig de.)
A keresztényeknek nem kell csinálniuk semmit, Mr. Isten megad nekik mindent. (Na azt még megnéznénk csókolom a kezit alássan.)

2009. október 26., hétfő

Pál apostolnak az efézusbeliekhez írt levele

Habár eme levelet Pál neve alá sorolják, de a legtöbb szakértő manapság már egy ismeretlen nevű tanítványának tulajdonítja, kai a levelet Pál halála után írta meg.

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban fedik a valóságot
! (Vannak akik legalábbis hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

1.1: efezusban lévő szentek - na ez az a kifejezés, ami a legrégebbi kéziratokból hiányzik.
A hívőket Mr. Isten már a világ teremtése előtt kiválasztotta. Hogy mennybe vagy sem jutsz, az ezáltal egyáltalán nem rajtad áll - soha nem is múlott rajtad.
Mr. Isten lemészárolta a saját fiát, hogy megállítsa magát attól hogy lemészároljon másokat olyasmiért amit nem ők követtek el. (Mert ez így logikus és igazságos.)
Jajj de tök jó hogy egy vallásba tartozunk, nem?
Jézus minden földi hatalmasságon felül áll a hierarchiában!
2.2: "a "levegőbeli hatalmasság fejedelme" = a Sátán. A viharok és ilyesmik a Sátán tettei. Hahaha! És minden nemkeresztény a Sátán híve/követője. Lol
Korinthus örüljön hogy mg áll! amúgy jó nagy gyülekezetük van. (Az író irígynek látszik Korinthosra ezért.)
Mr. Isten választja ki kit ment meg önkényesen, te semmit nem tehetsz ezügyben.
Jézus bűnbakáldozata előtt minden "pogány" "leveszett" (= ment a pokolba).
...pogányok és zsidók mint Ádám és Éva?...
Na, már megint kiderül hogy ez előtt is ment ide is egy levél...
3.10: az emberek prédikálnak a mennybelieknek???
...Pál a fasza gyerek...
Teljesítsétek be a próféciákat / Isten akaratát! (De az úgy nem ér, gyöngyöm!)
Isten mindíg mindent jobban tud. (Na, az ilyen alakokat útáljuk rendesen.)
Legyetek továbbra is jó kis hívők.
4.8: hibás idézete a Zsoltárok 68.19-nek. Az eredetiben Mr. Isten adományokat fogad el, itt adományokat ad át az embereknek.
Mr. Isten az életed részleteit is pontosan meghatározza. (Legalábbis a foglalkozásodat.)
Mindenkit le fogunk igázni a szektánkba.
Most jó gyerekként lenni vagy nem?
Mindenki hülye, csak mi vagyunk helikopter.
A Villágvégi testcsere mintha azonosítva lenne a krisztusban való újásuületéssel, azaz a keresztények szektájába való belépéssel. Szánalmas kísérlet a magyarázkodásra.
Gondolj amit akarsz, csak a tettek számítanak. (Ellentmondás a korábbi levelekkel!)
Ne vitatkozzatok semmin egymással. (Pedig a viták viszik előre a világot.)
Jézus áldozatát Mr. Isten jó illatúnak értékelte. (Jézus egyértelműen bemutatott áldozatként van megmutatva.)
szentek = hívők?
5.4-7: isteni lesújtás, pokol, örök kárhozat - minden ami egy szerető istent jellemez, nemdebár.
A rosszalkodókat szodjátok mint a bokrot, és máskülönben ne is érintkezzetek velük. A szidástól pedig ajd jól megtérnek! (Nos, ez nem jött be.)
5.12: titokban???????
Ne hagyjatok fel a prédikálással a nemhívőknek, bármilyen gonoszok is (= bármennyire elutasítóak is)!
FÉLJETEK Mr. Istentől!
A nők abszolút mértékben engedelmeskedjenek férjüknek. A férfiak is szeressék asszonyukat, de a nők kifejezetten alávetett pozícióban vannak a kapcsolatban.
Jézus NEM keresztelt vízzel.
"Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte" - na itt bújik ki a szög a zsákból: ez egyszerűen nem igaz. Ott vannak, akik meg akarnak szabadulni egy-egy végtagjuktól, aztán egyes transszexuálisok, meg egyéb igazán extrém elmebajok - azok igenis gyűlölik a testüket. (Pl. nyaktól lefelé megbénultak között akad jópár, nemhiába küzdenek az eutanázia legalizálásáért - aminek megtagadása egyébként az élethez való JOG megsértése véleményem szerint.)
5.31: Nálem az alábbi nyomdahiba van: "elhagyja az embe ratyját és anyját". Ennyit az "Istenvezetiazírókezét" hazugságról.
Az feleség úgy helyes ha fél a férjétől. (Na mneg tudod ám mit!)
A gyerekek fogadjanak szót a szüleiknek.
A szülők ne piszkálják a gyerekeiket, de neveljék őket vallásukj követőjének.
A rabszolgák engedelmeskedjenek uraiknak akiktől féljenek és rettegjenek - ugyanúgy ahogy a krisztusnak. (Azaz Jézustól is félni és rettegni kell, egyéb dolgokról már nem is beszélve.)
A keresztény rabszolgákban az a jó, hogy nem pofáznak vissza, így nem kell folyton fenyegetni őket hogy dolgozzanak neked.
Ragadjátok meg Mr. Isten összes fegyverét hogy szembeszálljatok az ördöggel! (NEM a Sátánnal, vigyázzunk!) Mert nem az átlagemberrel akarunk leszámolni (azaz az egész "ördög" izé metaforikus, lássuk kit ért alatta!), hanem a vezető réteggel. (Átvesszük az uralmaaat! - mi ez, a Bravehart?)
Eljön még a mi napunk, álljatok készen!
Éljen a béke! (Miután épp most beszélt lázadásról és hatalomátvételről, ez nem igazán hiteles tőle.)
Tikhitus elmondja a többi dolgomat. (Nem tiszta hogy a személyes történetét, vagy a vallási dolgokat, vagy mit.)

2009. október 25., vasárnap

Pál apostolnak a galátziabeliekhez írt levele

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban fedik a valóságot! (Vannak akik legalábbis hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Feladó: Pál és tsai (No de ki is támasztotta fel Jézust? Jézus magát, vagy Mr. Isten?)
Címzett: a galátziai keresztények
Hahh, máris más tanokat követtek? Megzavarták a fejeteket, mi? Legyen átkozott mindenki aki nem úgy prédikálja a keresztény tanokat mint én (=Pál)!
Senkinek nem fogok akarni tetszeni! (Akor saját szavai által Pál nem keresztény.)
Az egészet ÉN találtam ki! Nehummá más arassa le a babérokat. (és a PÉNZt)
A mocskos zsidók mind keresztényüldözők.
Én meg már zsidónak is übermensch voltam!
Sosem mentem Jeruzsálembe meglátogatni az előttem ~kinevezett apostolokhoz, inkább Arábiába mentem, majd ismét visszatértem Damaszkuszba! (Akkor miért áll ennek pont az ellenkezője az Ap.Csel.9.26-ban?)
Három évvel azután mentem Jeruzsálembe meglátogatni Pétert, nála is maradtam 15 napig. Akkor az apostolok közül egyedül Jakabbal találkoztam (még). (Kár, hogy az Ap.Csel9.26-28 szerint minden még élő apostollal talákozott.)
És ez így volt. (Vagy nem?)
Azután Szíria és Cziliczia tartományaiba mentem. Akkoriban személyesen még nem jártam a júdai gyülekezetnél, de már hallottak átállásomról. Nagy szenzáció voltam.
14 évvel később ismét elmentem Jeruzsálembe Barnabással meg Titussal. És náluk is hírdettem az evangéliumot amit azelőtt a pogányoknál (e tettet Jézus tiltotta tanítványainak, l. Mt 10.5), de külön azoknak akik értettek is hozzá, nehogy nyilvánosan megszégyenüljek.
És még a velem lévő Titust sem kényszerítették a körülmetélésre, pedig ő görög. (Na mert nekiáll bárik ismeretleneket kérdezgetni arról, milyen a fütyijük. Ez nem érv Pál!)
Néhány mocskos kém megpróbált vitatkzni velünk, de mi persze nem dőltünk be nekik! (ugh)
Péter ugyan váltig ragaszkodott a körülmetéléshez, de én meg sose gyakoroltam, de nem ám!
Elismertek akkor apostolnak Jakab, Kéfás és János engem és Barnabást. Mi ketten feladatukl a körülmetéltlenek közti, ők a körülmetéltek közti örömhír-.terjesztést kapták.
Mert törődni kell szegénykémekkel.
Mikor Péter antiókhiába jött úgy éreztem oda kell állnom elé, mert mikor senki nem figyelte nem közösködött (konkrétan : nem evett együtt) a pogányokkal.Jól lehordta Pál Pétert ott mindenki előtt, hogy "a törvény által senki nem igazul meg" (amiről természetesen m,ás sorok - mint Lk 1.6 - nem értenek egyet), meg hogy hogy lehet ilyen képmutató stb. (Arról nem ír, Péter hogy reagál.)
Oh, bolond galátziaiak! (Pál megint a Gyehenna tüzére ítéli magát, l. Mt 5.22) Miért nem hiszteka krisztus sztoriban amit olyan élethűen (affranc, nem jut eszembe e helyett a megfelelő jelző) adtunk elő?
Hát nem értitek, hogy az egész csak fantázia? (= Jézus sosem élt, sose gondolta senki komolyan ezt az isten-dolgot stb.)
Nem a vér szerinti leszármazás, hanem a hit dönti el, ki tartozik közénk.
(Miért kell mindíg annyi tévesen magyarázott idézet? Mert az aztán van dögivel.)
3.12 vs. 3.13: most tartsuk a törvényeket vagy ne?
3.13: Mr. Isten megátkozta Jézus? Az embereken meg az egyik átkot felcserélte a másikkal? Akkor most cseberből vederbe "estünk"? Csak azért, hgy már a "pogányok" is Herr Gott körmei alá szoruljanak?
Jézus vajn tényleg Ábrahám magja? Hát nem. Ahhoz apai ágról kéne tőle erednie, márpedig a genealógiák szerint az nem úgy van.
430 év telt el Ábrahám és a Mózesi törvények között. (Biztos. Ki kéne számolni.)
Az Exo.19.20 és 20.22 szerint egyenesen Mr. Isten adta a parancsolatokat - nem pedig angyalok ahogy meg itt áll.
A Törvény csak arra volt jó, hogy minél többen elkárhozzanak, és így minél nagyobb legyena szabadító eljövetelekor a megkönnyebbülés. (Ezt hívják gyerekes szadizmusnak.)
Minek használtok még mindíg naptárt? (Elvégre maholnap itt a VilágVége.)
Legyetek olyanok mint én, ahogy én is olyan lettem mint ti. (De ha te már olyan vagy mint mi, akkor mifée változást akarsz?)
...Ábrahám feleségeinek felemlegetése, és más misztikus hablatyok...
Rabigánk láncait töröljük el!
Ne forduljatok vissza az úton!
Ne metélkedjetek körül, vagy elkárhoztok! (Most hit vagy cselekedet? És kell-e körülmetélkedni, mint azt Mr. Isten mondta, vagy hallgassunk Pálra ezügyben? És vajon kihullhatunk-ea kegyelemből? - Egyetlen sor, és mennyi probléma!)
Higyj! Csak az számít.
Mindenki dögöljön meg aki mást mond. Bárki is volt az.
De különben is, én bátorítom a körülmetélést, mi hát a bajotok velem? (Öhm, pár sorral feljebb még... ch!)
Bárcsak megölnék magukat akik titeket bujtogatnak!
Az egész törvénynek egy az alapja: Szeresd felebarátod mint tenmagadat. (És mi lett a Jézus által említett másikkal, azzal hogy szeresd istenedet?)
Ne elégítsétek ki a testi szükségleteiteket! (Ühm, én azért szoktam enni, teszem azt.)
A "test tettei" ezeket jelentik: házasságtörés, paráználkodás, tisztátalanság, bujálkodás (PONTOSAN mi is a különbség a házasságtörés, a paráználkodás és a bujálkodás között?), bálványimádás (ez hogy jön ide?), varázslás (ha boszotkányok márpedig nem léteznek, miért van szó boszorkányságról a Bibliában?), ellenségeskedés, versengés, gyűlölködés, harag, "patvarkodás", "visszavonás", "pártütés", irígység, gyilkosság, részegség, tobzódás, ilyesmik. Ahogy már korábban is mondtam, akik ilyet tesznek azok "nem öröklik Isten országát".
Aztán pár engedéélyezet dolgot sorol, mint mértékletesség.
Szóval kerüljétek a bajt!
Figyeljetek egymásra hogy ne essetek kísértésbe!
...egy olyan rész jön ami a hHarcosok Klubbjába illene arról milyen semmik a szekta tagjai...
6.2: Egymás terhát hordozzátok.
6.5: A saját terhetek hordozzátok.
(Hajaj.)
Maradjanak egységesek a hírdetett tanok!
Amíg csak tudtok tegyetek jótéteményeket, de persze elsősorban a szektatagokkal.
Látjátok mekkora betűkkel írok, a saját kezemmel! (Argh!)
Azok, akik körül akarnak metélni benneteket, csak az üldöztetés veszélyét akarják csökkenteni. (Szerintem az jó dolog...) És akkor majd azt hazudják, hogy zsidók vagytok! (uhm... azok is, nem?)
6.15: nem teremtés, hanem teremtmény. Mókás.
6.16: Akik e szabály szerint élnek... (De milyen szabály? Egy sorral feljebb az a szabály, hogy nincs szabály!)
Ezek után senki ne merjen visszapofázni nekem!

2009. október 24., szombat

Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt második levele 2. rész - engeszteljétek ki Mr. Istent balfaszok!

6.1-13.13

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban fedik a valóságot! (Vannak akik legalábbis hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Szenvedj!
Tök jó nekünk hogy szar az életünk, nem?
Ne legyetek összeházasodva "hitetlenekkel". (Az 1Kor-ban nem ezt mondta.)
A hívők Mr. Isten Temploma.
Tök jó dolgokat ígérünk, hát hódoljatok be és nyaljátok tisztára cipőink talpát!
Nem bántásból mondom, de tényleg!
Büszke vagyok rátok!
Mert mikor Macedóniába értünk mindíg ott járt a baj a nyomunkban (naná, ti idéztétek elő), de Titus megérkezése után megkönnyebbültünk. Nem is csak attól hogy megérkezett, hanem a hírektől amiket rólatok hozott. Tökre happy voltam tőle.
No és így már tutira megérte megírni előző levelem, amivel tudtam hogy megbántalak titeket, pedig igazán nem akartalak vele megbántani titeket, és így tökre megkönnyebbültem hogy megérte megbántani titeket. Mert megfogadtátok a benne foglaltakat!
Mert kiderült hogy rendes kis hívők vagytok, és bebizonyítottátok hogy a pletykák hamisak.
Igazából tulajdonképpen csak azért írtam hogy biztosan tisztázzam számotokra a dolgokat, nem hogy bárki sértve érezze magát - se ti, se én.
De a ti üzeneteiteknél persze sokkal többet nyomott a latban Titus jelentése, ami szintén kedvező képet festett rólatok.
Ehelyt pedig közlöm amit a macedóniai gyülekezetnek nemrég mondtam szintén:
Kurva jók vagytok! Csak így tovább! - Ez persze nem parancs, de jó lenne ha betartanátok, érted?
Ezt azért mondom, mert már nem csak a közvetlen fennmaradásra gondoltok, hanem a jövőre vonatkozólag készítetek terveket.
Éljen a kommunizmus, aki meg nincs benne dögöljön meg!
Titus mondta hogy amúgyis így tesztek, szerencsétek ám!
Elvégre Titus maga akart menni, bár az én utasításaimat is vitte.
Az a másik akit vele együtt pedig egy fasza szónok. (Az illető a levélben névtelen marad.) BÁnjatok vele jól, használjátok egészségetekre.
A gyülekezet gyarapításáról nem kell szót ejtenem, hiszen tavaj már annyian voltatok mint a nyű, el is dicsekedtem veletek akhájokkal a macedónoknak.
Mindazonáltal küldtem hozzátok embereket hogy ne álljon meg a folyamat. Nehogy má' valaki meglátogat és az derül ki hogy halódtok!
No meg azért is küldtem el őket hogy előre összeszedjék a PÉNZt, és ne rám morogjanak akiktől beszeditek.
Előre is köszi a PÉNZt.
Oh nem, nem nekünk kell a pénz, hanem - természetesen - Mr. Istennek. (csináljon magának, nem? Fura, hgy ha pénz kerül szóba Mr. Mindenható Isten mindíg többet akar hogy befizess és sosem csinál magának. Hát nem különös?)
És ha ti sokat adtok, akkor mások is sokat akarnak majd adni, és akkor hála Yahwénak nekünk csurig lesz a zsebünk, sőt még jobban!
Én Pál, pedig kérlek hogy legyetek engedelemesek és gyengék, mert én is annak mutatkozom előttetek, de a hátatok mögött nagyképű vagyok. Ne kelljen szétcsapnom köztetek!
A kerezstényeknek, se snekinek a kerezsténység tanai ellen ne legyenek gondolataik vagy érveik, különben Pál megy és megbünteti ezt az engedetlenséget!
Ha valaki azt hiszi magáról hogy a krisztusé (= Jézusé), akkor mi is azok vagyunk! (Nem látom az érvelés logikáját.)
Azt ne higyjétek hogy csak így távolról, levélben vagyok kemény! Odamegyek és szútrúgom az arcát aki beszól! (Pál, a mumus.)
Mi (én Pál és társaim) Mr. Isten kiválasztottai vagyunk, a hangok is megmondták. Akiket nem hagyunk jóvá, azok meg nem.
Mivel ti megtértetek, ez bizonyítja hogy igazunk van. (A puszta száma annak hogy hányan hisznek valamiben sose tette azt igazzá, sem nem igazzá.)
Fogjatok minden ~jót az Úrra!
11.2: homoszexuális utalás?
A "fő-fő apostolok" felemlegetése (asszem volt valami ilyen incidens korábban említve), és aztán Pál elismeri, hogy minden tanítását az utjjából szopta.
Más gyülekezeteket fosztottam ki csak hogy nálatok ingyen léphessek fel! A mecadióniaiak által fizetett lóvéból pótoltam ugyanis ki a nálatok történt fellépés költségeit! (Ezt hívják panamának, nem?)
De bezzeg nem dicsekedtem ezzel! Miért nem? Mert nem szeretlek benneteket!
És nem fogom hagyni hogy mások lenyúlják az orrom elől a PÉNZt! A mocskos digók!
A Sátán tudja álcázni magát a "világosság angyalának".
Ne tartsatok őrültnek - vagy akár tartsatok, csak adjatok PÉNZt!
Aztán tovább szapulja a rivlisait, meg hogy ő (= Pál) mennyire legalább olyan jó.
Pált eddig a zsidók: *5 39 botütés, *3 megkorbácsolás, *1 megkövezés, *3 (!) hajótörés, 1 nap végig a vízben (nyilván az egyik hajótörés alkalmával), rablótámadások stb. - mintha Pál élete csak ebből állna, soha egy nyugodt pillanat (amit egyébként magának köszönhet). azért hozza fel, hogy elmondja mit ki nem állt ő a hit terjesztéséért (mintha ez igazolná azt amit terjeszt, ch).
Isten tudja, hogy nem hazudok! (Már HA létezik ugyebár.)
Damaskusban Aretás király el akarta fogatni Pált, mire ablakon át, kosárban szökött ki. (Erre emlékszünk.)
Áh, de csak a szót szaporítom.
Ellenben ismerek egy embert, aki állítólag, talán, vagy a fene se tudja, egyszer elragadtatott a mennybe 14 évvel ezelőtt a 3. égig, a paradicsomba, és ott hallott kimondhatatlan beszédeket, amiket nem szabad kimondani embereknek. (Mi ez, egy részlet H.P. Lovecraft műveiből?)
És ez így történt(, megkérdezhetitek az öregapámat)!
De hogy el ne bízzam magam "tövis adatott a testembe" (természetesen Istenműve): a Sátán egyik angyala (nocsak, már a Sátánnak is jár? Meg aztán most komolyan tulajdonítsunk természetfeletti okot egy természetes okokkal is magyarázható dolognak?)
Ezért 3-szor könyörögtem az Úrnak hogy távozzék az el tőlem (múljon el a fájdalom. Vesebaj?). (És nem múlt el. Pedig Jézus mit ígért? Azt ígérte: kérjetek és adatik néktek.)
Magamat kell dícsérnem, de szar nekem, hogy hagyhattátok idáig fajulni a dolgot, miért nem ajnároztok?
Én kevesebbet kérek, tehát rám hallgassatok! (gzz) Jajj de szar nektek hogy olcsón léptem fel nálatok, piha!
Hahh, kész vagyok harmadszort is ellátogatni hozzátok ha ez kell!
Pál saját magára azt mndja, hogy álnok és ravasz (kígyó).
Elküldtem hozzátok Titust és még pár embert, tán azok vágtak meg titeket? Ugyan már! Ők is az én árszabásommal dolgoznak.
nyali, nyali, szitok, szitok
Nem akarok olyanokat találni nálatok akik nem hódolnak be nekem, rohadt anyátok!
Szóval majd harmadszor megyek hozzátok. Két vagy 3 tanúnál minden állítás megáll. (Nos nem. Valamint nem értem a két mondat közti összefüggést sem egyáltalán.)
Már a második látogatásomnál megmondtam, és most elismétlem: mikor ismét odaérek közétek, nem leszek kíméletes azokkal, akik a távollétemben vétkeztek! (Halál rájuk!)
Ha a szektám tagjai akartok lenni, nem tűröm az önállóskodást!
Mert 'bék', meg 'szeretet', de ugyanakkor (és méginkább) isteni lesújtás!
Kísértsétek meg magatokat (= tedd rpóbára magad) hogy hisztek-e? Ha hiszel annak az a jele, hogy Jézus krisztus bennetel van. Csak akkor nincs ha "méltatlanok" vagytok. (Uhm, nyomassak egy ultrahangot? Vagy feltáró műtét? És ott fog guggulni egy pici Jézus?)
Remélem egyiktek sem méltatlan...
Mindíg jót tegyetek, sose tegyetek gonoszat, jó = igazság, örüljünk hogy szar az életünk, így vagyunk tökéletesek.
Azért írom ezeket, hogy személyesen már ne kelljen erre vesztegetnem az időt.
Remélem jól vagytok, legyen veletek a szeretet és a békesség istene. (Miért nem a biblia harag és háború istene? Miért javasolja Pál egy másik isten tiszteletét?)
Pusziljátok meg egymást helyettem is.

Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt második levele 1. rész - térjetek vissza!

Na, ez a levél végre rövidebb. De még elég hosszú ahhoz hogy két bejegyzést kapjon.

1.1-5.21

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban fedik a valóságot! (Vannak akik legalábbis hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Feladó: Pál, Timótheus
Címzett: Korinthus gyülekezet és Akhája összes "szentje"
Bírjátok ki.
Hú, Ázsiban minket hogy kergettek, mi bezzeg kibírtuk!
Kösz a sok PÉNZt.
Hallottuk ám hogy emlegettétek a nevünket - hát mégiscsak elismertek cukimukik!
Pont ilyen hangulatot vártam el mikor rajtatok át Macedóniába, majd onnan vissza hozzátok akartam menni, végül pedig visszakísérjetek Júdeába.
Amikor ott voltam nálatok még velem volt Silvánus és Timótheus is.
Ami nem igaz, az is igaz, szarunk bele! (apologista hozzáállás a hitülhöz)
Amikor pedig legközelebb megyek nem akarok elszmorodni. Halljátok anyaszomorítók?
Engedemeskedjetek rühes kutyák az utolsó szálig!
Ha valakinek megbocsátotok, annak megbocsátok én is, mivel mikor én megbocsátottam valakinek azt értetek tettem, nehogy becsapjon titeket a Sátán. Mert tudjuk ám, mit akar őkelme!
Troásban kerestem Titust de nem akadtam rá. Ezért továbbmentem Macedóniába.
Mr. Isten szereti a keresztények szagát. (És még csak el sem ell őket ehhez égetni.)
Mindenki hülye csak mi vagyuk helikopter.
Ismertek már, nem kell, ugye, küldenem mindíg hozzátok ajánlóleveleket - sem pedig nektek nem kell ajánlólevelet küldenetek hozzám.
Persze ez Istenműve.
blablabla - a zsidók vakok, Mr. Isten szándékosan tette ezt velük.
"nyilvánvalóan igazunk van" - nos ez téves állítás, mehet az apokrifok közé.
Aki nem tér meg, azoknek eleve nem is volt esélyük. (Szabad akarat? mi az?)
Vajon Jézus magát támasztotta fel, vagy Mr. Isten támasztotta fel Jézust?
Minden keresztény meg akar halni. (Veszélyes egy tétel.)
A tetteink alapján ítélnek meg? Jézus megítél-e bárkit? Tett-e valaki valaha bármi jót? Eygetlen sor és mennyi kérdés! (5.10)
5.11: az Úr keltette félelelem - azaz az Úr terrorja = az Úr terrorista, és úgy viselkedik mint egy klasszikus démn.
Krisztus (= Jézus) szerelme folytogat minket.
Jézus azért halt meg hogy rabszolgákkákat szerezzen.
Ha krisztus (= Jézus) létezett valaha is, az mostanra abszolút lényegtelen. (= Jézus sosem létezett)
Isten vagyok (= Pál)!
Jézust aki bűntelen volt (de akkor minek kerezstelkedett meg?) Mr. Isten bűnössé tette, így az igazi bűnösök meg bűntelenek lettek. (Mert ez így igazságos.)

2009. október 23., péntek

A Biblia és a házasság

The Bible's War on Marriage

There's a war on out there. A war on marriage. But the attack is not from gays or atheists, or even from academic feminists. It's from the Bible. Consider these verses that:

Encourage polygamy.

If he take him another wife.... -- Exodus 21:10

If a man have two wives, one beloved, and another hated.... -- Deuteronomy 21:15

Encourage adultery.

And the LORD said to Hosea, Go, take unto thee a wife of whoredoms and children of whoredoms. -- Hosea 1:2

Then said the LORD unto me, Go yet, love a woman beloved of her friend, yet an adulteress.... So I bought her to me for fifteen pieces of silver, and for an homer of barley, and an half homer of barley. -- Hosea 3:1-2

Encourage the buying and selling of wives.

And Saul said, Thus shall ye say to David, The king desireth not any dowry, but an hundred foreskins of the Philistines.... And when his servants told David these words, it pleased David well.... Wherefore David arose and went, he and his men, and slew of the Philistines two hundred men; and David brought their foreskins, and they gave them in full tale to the king, that he might be the king's son in law. And Saul gave him Michal his daughter to wife. -- 1 Samuel 18:25-27

Discourage marriage.

It is good for a man not to touch a woman. -- 1 Corinthians 7:1-2

For I would that all men were even as I myself.... I say therefore to the unmarried and widows, It is good for them if they abide even as I. -- 1 Corinthians 7:7-9

Discourage sex in marriage.

But this I say, brethren, the time is short: it remaineth, that both they that have wives be as though they had none. -- 1 Corinthians 7:29

Encourage divorce.

If any man take a wife, and go in unto her, and hate her.... -- Deuteronomy 22:13

When a man hath taken a wife, and married her, and it come to pass that she find no favour in his eyes, because he hath found some uncleanness in her: then let him write her a bill of divorcement, and give it in her hand, and send her out of his house. And when she is departed out of his house, she may go and be another man's wife. -- Deuteronomy 24:1-2

So in the war on marriage, the republicans are fighting the wrong enemy. It's not gay marriage that needs to be outlawed; it's the Bible


Why Christian "Marriage" is Wrong

Christians claim that the Bible condemns gay marriage. It doesn't*.

The Bible says nothing at all about gay marriage. But it has plenty to say about Christian "marriage."

1. The Bible says that Christians should not marry.
(God doesn't want Christians to marry. We shouldn't either.)

Art thou loosed from a wife? seek not a wife. 1 Corinthians 7:27

For I would that all men were even as I myself.... I say therefore to the unmarried and widows, It is good for them if they abide even as I. 1 Corinthians 7:7-9

2. But if a Christian man decides to get married (which he shouldn't), he can have more than one wife.

If he take him another wife.... Exodus 21:10

3. And if he doesn't like one of his wives (like if she's unclean or ugly or something), he can divorce her.

When a man hath taken a wife, and married her, and it come to pass that she find no favour in his eyes, because he hath found some uncleanness in her: then let him write her a bill of divorcement, and give it in her hand, and send her out of his house. Deuteronomy 24:1

4. If a Christian man gets married and then discovers on his wedding night that his new wife is not a virgin, then he and the other Christian men must stone her to death.

If any man take a wife, and go in unto her, and hate her, And give occasions of speech against her, and bring up an evil name upon her, and say, I took this woman, and when I came to her, I found her not a maid: Then shall the father of the damsel, and her mother, take and bring forth the tokens of the damsel's virginity unto the elders of the city in the gate.... But if this thing be true, and the tokens of virginity be not found for the damsel: Then they shall bring out the damsel to the door of her father's house, and the men of her city shall stone her with stones that she die: because she hath wrought folly in Israel, to play the whore in her father's house: so shalt thou put evil away from among you. Deuteronomy 22:13-17

5. Christians shouldn't have sex (even if they are married, which they shouldn't be).

But this I say, brethren, the time is short: it remaineth, that both they that have wives be as though they had none. 1 Corinthians 7:29

It is good for a man not to touch a woman. 1 Corinthians 7:1-2

6. Christian parents must beat their children (which they shouldn't have, since they shouldn't get married or have sex).

He that spareth his rod hateth his son: but he that loveth him chasteneth him betimes. Proverbs 13:24

Chasten thy son while there is hope, and let not thy soul spare for his crying. Proverbs 19:18

Foolishness is bound in the heart of a child; but the rod of correction shall drive it far from him. Proverbs 22:15

Withhold not correction from the child: for if thou beatest him with the rod, he shall not die. Thou shalt beat him with the rod, and shalt deliver his soul from hell. Proverbs 23:13-14

7. Good Christians must hate their families.
(If you abandon them for Jesus, he'll give you a big reward.)

If any man come to me, and hate not his father, and mother, and wife, and children,and brethren, and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. Luke 14:26

And every one that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive an hundredfold, and shall inherit everlasting life. Mattthew 19:29

8. And kill their disobedient children.

If a man have a stubborn and rebellious son, which will not obey the voice of his father, or the voice of his mother ... Then shall his father and his mother lay hold on him, and bring him out unto the elders of his city ... And they shall say unto the elders of his city, This our son is stubborn and rebellious, he will not obey our voice; he is a glutton, and a drunkard. And all the men of his city shall stone him with stones, that he die. Deuteronomy 21:18-21

He that smiteth his father, or his mother, shall be surely put to death. Exodus 21:15

He that curseth his father, or his mother, shall surely be put to death. Exodus 21:17

For every one that curseth his father or his mother shall be surely put to death: he hath cursed his father or his mother; his blood shall be upon him. Leviticus 20:9

God commanded, saying, Honour thy father and mother: and, He that curseth father or mother, let him die the death. Matthew 15:4

9. And kill their families, if they have religiously incorrect ideas.

If thy brother, the son of thy mother, or thy son, or thy daughter, or the wife of thy bosom, or thy friend, which is as thine own soul, entice thee secretly, saying, Let us go and serve other gods, which thou hast not known, thou, nor thy fathers; Namely, of the gods of the people which are round about you ... Thou shalt not consent unto him, nor hearken unto him; neither shall thine eye pity him, neither shalt thou spare, neither shalt thou conceal him: But thou shalt surely kill him; thine hand shall be first upon him to put him to death, and afterwards the hand of all the people. And thou shalt stone him with stones, that he die. Deuteronomy 13:6-10

10. And finally, like Abraham (Susan Smith, Andrea Yates, et al.), Christian parents should be willing to kill their children for God.

And it came to pass after these things, that God did tempt Abraham, and said unto him ... Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah; and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of.... And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son. Genesis 22:1-2, 10

Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 2. rész - ahogy élni illik

9.1-16.24

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban fedik a valóságot! (Vannak akik legalábbis hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Nem vagyok-e apostol? Nem vagyok-e szabad? (De nagyra van azzal hogy még nem csukták le!) Nem láttam-e "Jézus Krisztust a mi Urunkat? (Nos, nem, nem látta. Ap.Csel.1-8 között arról tudunk csak, hogy jött egy fény, rögtön arcra borult - azaz nem nézte honnan jön a fény, mi van a fényben -, és mire felnézett megvakult. Jézust nem látta.)
Há' mivel nektek prédikáltam és beálltatok a szektámba, nektek, ha másnak nem is, biztosan apostolotok vagyok! (Mit jelent az "apostol" szó?) Szóval pofa be! Letérdelsz és szopsz!
Má' mi a faszomér' ne szólhatnék bele én, vagy akár Barnabás? Mié' pon' csak mi ketten nem? Mi alapítottunk ott is klubbot, úgyhogy most adjatok pénzt!
Hát Mózenél van az a törvény az ökrökről. Azt hittétek t'án hogy Mr. Isten egy fikarcnyit is törődik az állatokkal? Hát nem! (Ennyit az állatok jogairól...) És csak hogy tudjátok ti vagytok a barmok!
Adjatok több pénzt! Jajj de nagyon rossz nekem! Nem értitek: adjatok már PÉNZT!
De persze most nem kuncsorgok, nem ám dicsekszem azzal amit elértem, óh nem! Az a pénz jár nekem!
Nem szabok árat, oh, nem mondom meg mennyit fizessetek. Csak fizessetek meg tisztességesen!
Bárkinek kiadom magam hgy híveket - és így pénzt - szerezzek! Nagy csaló vagyok tudom, de hát kell a pénz. mindent azért tettem hogy részesedést szerezzek a pénzből.
Használjátok ki a kiskapukat, és fű alatt tegyetek meg mindent hogy mindenki mást kitúrjunk a hatalomból! Csak óvatosan, nehogy észrevegyék, mert az kellemetlen lenne! Bundázzátok meg a meccset!
Az Exodus csak egy mese. (Na ezzel egyetértünk.)
Pál szerint a Számok 25.9-ben 23,000 haltak meg. Sajna az illető szakasz 24,000-ről beszél. De sebaj, mindkettő bizonyíthatóan apokrif. Amúgy arról beszél hogy ne "paráználkodjatok", vagy az történik veletek mint azokkal történt!
Ne kísértsétek krisztust (= Jézust. Hogy kísértheted meg Jézust?) vagy kígyók fognak halálra marni.
Ne zúgolódjatok (= elégedetlenkedjetek) vagy "a psztító" (= Mr. Isten) elpusztít.
Az Exodus megtörtént, de csak azért hogy példaként álljon előttetek. (Kezeket fel akinek az ilyetén mészárlásokkal baja van, mint nekem!)
Pál úgy vélte az ő életében vannak az "utolsó napok", azaz ő még megéri a VilágVégét. Hát, ez nem jött be Pál. Aminek egyesek örülnek, te meg mittomén, de nem is nagyon izgat.
Mr. Isten mindenkit csak annyira szivat meg amennyit még az illető kibír. (Háát...) Tehát kerüljétek a bálványimádást. (Hú ez hogy jött össze...?)
A pohár kiivása és a kenyér fogyasztáa Pálnál szó szerint elfogyasztásra kerül.
A pogányok az ördögöknek áldoznak, nem isteneknek - amiből úgyis csak egyet ismerünk el. (akkor viszont ördög = más vallásk istenei. Hmpfh.) Ha pogányokkal közösködsz, akkor ördögökkel közösködsz. (Ugh, ez a logika...)
Nem szolgálhattok egyszerre két vallást. (Na, mégegy Jézus-egyezés...) Ugye nem akarjátok felmérgesíteni az Urat? Vagy azt hiszitek erősebbek vagytok nála? (A puszta erő nem jogosít fel semmire egy civilizált helyen!)
Nekem mindent szabad! (gaz, nemm inden hasznos, de akkor is mindent szabad nekem!
Ne a magad hasznát keresd, hanem hogy hogy segíthetsz másokon.
Nincsenek étkezési megkötések. (Nincsenek?)
Az egyetlen amibe ne egyetek bele az a bálványáldozati cucc (természetesen hús, Pál nem bír elképzelni másfajta áldozatot).
De ez nem azért van tiltva mert ez ránk vonatkozó tiltás, oh nem. Ez RÁJUK vonatkozó tiltás!
A hit mindenekelőtt!
Senkit ne bosszantsatok föl, mindenhol tartsátok be a hely saját előírásait. (Ezt pont Pál mondja akit állandóan meg akartak kövezni mert kötekszik?)
Én mindenkinek a kedvében járok. (Viszont akkor saját értékrendje szerint Pál nem krisztus szolgája? Gal.1.10)
Legyetek az én követőim, NE Jézuséi. (Hijnye!)
Tök jó hogy azt csináljátok amit mondok! (Tök jó, van saját terminátorom!)
Rangétra: Isten - krisztus (Jézus - de ha Szentnégyesség, akkor Mr. Isten saját maga fölöttese?) - férfiak - nők.
Senki ne imádkozzon és ne prófétáljon fedetlen fejjel.
Ha egy nő nem fedi be a fejét (bármikor) akkor nyiratkozzon meg (= kopaszra!), vagy ha azt nem akarja, legaláb fedje be a fejét (nem az volt az eredeti probléma hogy jusztse?)!
A férfiaknak nem kell befedniük a fejüket mert ők felsőbbrendűek, az asszonyok meg azért léteznek hogy kiszolgálják a férfiakat.
11.10: az emberi nők és az angyalok keveredésére utal még a Genezisből / Enok könyvéből.
Persze valahol nem lehet meg a férfi a nő nélkül és fordítva, de az most lényegtelen.
11.14-15: Hát nem a természet is arra tanít minket hogy ha a férfi nagy hajat visel az csúfsága neki? (Mint Sámson?) A nőnek viszont ékesség a hosszú haj, hiszen fátyolnak használhatja. (Akkor mégis igazuk vana muszlimoknak a fátyolviselési kötelezettséggel? Ja, ezt még:
A hosszú haj a férfin szégyen?
Mégis milyen hossztól?)
Nos most hogy ezt elmondtam szóval ideje hogy szégyelljétek magatokat. Hallom itten hogy állítólag vitatkoztok. El is tudom képzelni rólatok! Kell is hogy kérdések merüljenek fel, hogy egységesíteni tudjuk a dolgokat.
Amikor pedig összegyűltök megtiltom hogy egyetek! Mindenki csak a saját kajáját viszi, és tök kellemetlen mikor valaki egész asztalt terít magának, más meg egy nyamvadt kenyérhéjon nyamnyog! A jó kurva anyátok! Egyetek otthon!
A kenyér és a pohár rituáléja az Úr (= Jézus. Pál eldönthetné már...) halálának megemlékezésére van, szóval ha majd visszajön abba lehet hagyni. (A Jehova Tanúi szerint 1914-ben megtörtént Jézus 2. eljövetele. Mégios folytatják ezt a szokást. Miért?)
Azért van közöttetek annyi legyengült, beteg és elhalálozó, mert aki méltatlanul (= túl sokat) eszik "abból" a kenyérből és "abból" a pohárból, az így jár! (Hú de tudományos!)
A világ elkárhozik. Csak a keresztények nem.
Egyéb dolgokról majd személyesen. (De azért még kurvasok hátravan a levélből! De már mindösszesen csak 100 oldal az egész Bibliából! - legalábbis nálam. Normál nyomtatásban van az 200 is.)
Egy keresztény sem nevezi Jézust átkozottnak és csak keresztények nevezik Úrnak Jézust.
Ugyan különbözőek a tanításaink, de mégis ugyanannak a vallásnak részei. (Azaz Pál elismeri, hogy elentmondásokban vannak az akkori prédikálók egymással.) mások a rituáléink, de ugyanaz a vallásunk. mások az előírásaink, de ugyanaz a vallásunk. (Hajaj...)
Mindenki másként ügyködik hgy terjessze kultuszunkat, és eme tevékenységek összességéből áll össze a vallásunk. (Na, ez kezdi tisztázni - vagy csak kimagyarázni?)
Tartsatok hát össze! Éljen a kommunizmus!
a gyülekezetben betöltött szerepek: apostolok, próféták, tanítók (= prédikálók), csodatevők, gyógyító erővel rendelkezők (nem orvosok, hanem csoda-doktorok!), "gyámolítók", "kormányok", "nyelvek" (= tolmácsok? nyelveken szólók?).
Ezen kívül már csak még egy dolog: (lesz az több is, elvégre 4 teljes fejezet van még hátra...)
"Szeretet" nélkül mg a hit sem ér semmit, még ha hegyeket tudsz is vele a tengerbe hajigálni. (Ismét egy Jézus-egyezés...)
(szeretet = vakhit, egy rózsaszín köd a szemed előtt, amitől nem veszel tudomást semmiről ami ellentétben áll a keresztény hiteddel)
Ha szeretsz, mindent elhiszel. (De pl. 1Thess. 5.21 szerint csak akkor, ha azt kellő bizonyítékok is alátámasztják.)
13.8: Minden jövendőmondás elbukik. (De mivel ez ílymódon maga is jóslat ha igaz lesz, akkor nem lesz igaz, akkor meg Pál hamis próféta. Lol)
13.11: Miután felnőttem elhagytam a gyerekes gondolkozást. (De akkor nem juthat a mennybe, hiszen Jézus azt mondta, ha a mennybe akarsz jutni, legyetek olyanok, mint a kisgyerekek.)
"tükör által homályosan" - ez nekem afféle Platóni tannak tűnik (a barlang és a tűz keltette árnyékok)
Akarjatok prófétálni! (Mikor láttál utoljára ilyet rendes papotól?)
Aki nyelveken szól senki sem érti. (= értelmetlen a dolog. Ez nem csoda. Annyit kell mondani hogy: bla, bla, bla - és kész. Ez nem csoda.)
Beszélj, és mikor bezsélsz mondd meg egyenesen mit akarsz. (Nem úgy mint Jézus, ugyi.)
Prófétáljatok inkább minthogy nyelveken beszéltek, mert a nyelveken szólásnak nincs semmi értelme, úgy csak a levegőbe beszéltek. Sok nyelv van a világon máris, válasszatok! Gyarapítsátok a gyülekezetet, úgy lesz sok-sok PÉNZünk!
Jó, jó, csináljátok ezt a nyelveken szólást, de többet érne ha 5 értelmes szót mondanátok a helyett a hülyeség helyett.
14.20 vs. Mt 18.3, Mk 10.15, Lk 18.17...
Eztán Pál, annak ellentéteként amiről eddig pofázott azt mondja a "hitetleneknek" kell nyomatni a nyelveken szólást és a hívőknek a "prófétálást". Másnak nem tűnik föl hogy ez az összes szélhmos módszere?
Aki "nyelveken beszél" azt őrültnek nézik. És nem alaptalanul. (Pál teljesen beleveszett abba hogy most értemesen vagy értelmetlenül bezséljenek és kik előtt a hívők. Hol ezt mondja, hol azt.)
A nyelveken szóló mellett, ha azt más előtt csinálja, mindíg legyen egy "magyarázó", azaz olyan akiodakölt valamit hogy az illető mit is mondott. (Így kell szélhámosságot szervezni.)
Mr. Isten sosem von vissza semmit? És hogy békés lenne? Hááát...
Az asszonyoknak meg kuss legyen. Ha valamit nem értenek kérdezzék meg otthon a férjüktől. milyen dolog lenne má' hogy egy nő megszólal a gyülekezetben!? (Ez az assznyokról szóló két sor (34-35) egyes kéziratokban a 14. fejezet része, azaz gyaníthatóan nem volt eredetileg a levél része, hanem utólagos hamisítás.)
No és akkor had említsem meg még az evangéliumot amit hírdettem. (Ez a levél már sosem fog véget érni... Nézzétek meg ezt: http://www.youtube.com/watch?v=eoBYYElyP4c ) Az amiben ti is hisztek, na. Amiben krisztus (= Jézus) meghalt a bűneinkért, eltemették, majd feltámadt ahogy az Írások előre megmondták. (Meg? Mert mi nem láttunk olyan részt ami erről szólt volna az Ószövetségben.) Meg hogy megjelent Kéfásnak és a 12-nek. (12-nek? JÉzus kivégzése után már csak 11 apotol volt Júdás halálával, Mátyást pedig csak Jézus mennybemenetele után választották meg (l. Máté 27.3-5, Ap.Csel.1.9-26).)
Aztán megjelent több, mint 500 hívőnek egyszerre. (Az Ap.Csel.1.15 szerint mindössze 120-nak.)
Aztán Jakabnak jelent meg, majd az összes apostolnak, utoljára pedig nekem (=Pálnak) is megjelent, pedig meg sem érdemeltem hiszen üldöztem a kultusztát, bla, ba, bla.
Hogy mondhatjátok hogy nincs feltámadás? Akkor krisztus (= Jézus) sem támadhatott volna fel, és ha nem támadt fel, akkor az egész keresztény hit összeomlik! (Nos, akkor kösz szépen, minek is szenvedjünk tovább...)
Az emberiség megjelenése előtt semmi nem halt meg. (HAHAHAHAHA!)
Jézus nem nem Isten.
Jézus addig kell uralkodjon míg Mr. Isten minden ellenségét el nem kapja / ki nem nyírja.
15.24: Az "atya" a ranglétrán magasabban van, mint Isten??????
"Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál."
A 15.27 sor logikája megkérdőjelezhető, illetve sokat elárul az akkori gondolkodásmódról - vagy legalábbis Páléról.
Ha nincs feltámadás nincs miért hinni. (ööö, érdekes szempont...) Akkor csak ez az élet van, és akkor...
Szégyelljétek magatokat hogy nem térítettétek meg még az egész városotok! (Ez a sor spec. vonatkoztatható azokra a hívekre is, akik nem hisznek a feltámadásban.(
Esetleg azt kérdezitek hogyan megy a feltámadás? Bolondok! (És ezzel máris a Gyehenna tüzére mélt lett Pál Mt 5.22 szerint.) Majd Mr. Isten mindenkinek új, megfelelő (= egészséges, stb.) testet ad. Mert kétféle test van: az érzéki (földi) és lelki (mennyei).
15.36: Amit elvetsz nem kel ki, csak ha előbb elrothad. (Nos, csakis élő, egészséges magvak hajtanak ki, az elrothadtak sosem! Apokrif csacskaság ez itt.)
Nem mindenki hal meg, de mindenki kap új testet. (És Pál ezt magáraa is érti. Azazhogy ő is részese lesz az Ítélet Napjának. Csakhogy ez nem jött be!)
A halottak az utolsó trombitaszóra fognak feltámadni. (Hm, erre jó lesz emlékezni János Jelenéseinél.)
15.55: halál és sír (biztos Seol) áll ott az eredetiben, nem halál és pokol. Mindenesetre szintén jó lesz emlékezni erre a sornál János Jelenéseinél.
szentek = papok?
A hét első napján össze kell dobni a pénzt mindíg úgy mint ahogy a galátziai gyülekezetnek is meghagytam (nocsak, ezek szerint a Gel. rossz helyen van? Vagy oda is volt egy másik levél azon kívül amit bennhagytak?), ne az legyen hogy akkor kotorásztok némi apró után, mikor odaérek. (Pál, a pénzéhes.)
Ha ugyanis eleget ajánlotok elmegyek én! (Pál, a rocksztár...)
Amikor pedig megérkezem, akkor majd akiket javasoltatok elküldöm Jeruzsálembe az összegyűjtött pénzetekkel. És ha elég nagy az összeg, én is megyek velük vissza. (ez olyan politikai dolog)
Akkor ugrom majd be hozzátok, mikor Macedónián átmegyek - mert átmegyek!
Sietségben leszek, de azért annyi időt töltök majd nálatok amennyitszakítani bírok.
Efezusban pünkösdig maradok, ahol sok a gond.
Ha Timótheus megérkezik jól viseljétek gondját, vagy irgum-burgum!
Ami Apollóst illeti, neki nem volt most kedve menni, de majd egy másik alkalommal, talán, esetleg, biztosan.
Legyetek férfiak! (a nők is, lol)
Az akhájai Stefanásnak - és a hozzá hasonlóknak - meg tessék engedelmeskedni!
Ismétlem: Stefanásnak, Fortunátusnak és Akhaikusnak tessék örülni!
Üdvözöl titeket ez, az, meg amaz.
Az üdvözlő részt én magam, Pál írtam!!!!!
Ha valaki nem szereti az Úr Jézus krisztust, az legyen anathema! (= átkozott. És ezzel Pál ellentmond saját magának a Róm.12.14-hez képest.) Maran atha (= eljő a mi Urunk - Jézus második eljövetelére utal).