2009. október 31., szombat

A zsidókhoz írt levél

Ki tudja, miért társították eme levelet Pál nevéhez valaha. Na persze ez is egy 128 oldalas levél (ex-has)... De csakazértsem kap 2 bejegyzést. Bírjátok ki!

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban fedik a valóságot! (Vannak akik legalábbis hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Az utolsó napokat éljük. (Mármint élte az író hite szerint. Ezek szerint úgy vélte, mindjárt ott a VilágVége. Lol.)
felség = Mr. Isten
Jézus nagyobb mint az angyalok, bár kétségtelen hogy az angyalok is überpowerrel rendelkeznek. (Persze szegény zsidóknak nagyon nem meggyőző ha számukra el nem fogadott írásokból idézgetnek össze-vissza, de hát ez van.)
Jézust sosem kenték fel, ellentétben azzal amit at 1.9 állít.
1.10 érdekes fordítás. Angolban a "fondation of the Earth" szerkezet szerepel (ami egy lapos Föld központú világra utal). (Károli fordítása nem utal semmire a Földdel kapcsolatban.)
A Föld és az Ég el fog pusztulni, de Mr. Isten megmarad. (Egész enyhén utal arra, hogy az Ég egy kupola a Föld fölött.)
Miután egyedül nekünk (keresztényeknek) van esélyünk üdvözülni, így különösen figyelni kell, hogy ne ~szakadjunk le.
2.2: elvette? Miért a múltidő? Esetlega mózesi törvényekre gondol? De az Herr Isten maga adta át.
2.6: "valahol valaki azt mondta:..." . milyen precízek vagyunk ma, hahaha!
2:9 "By the Grace of God"
Did Jesus die "by the grace of God" or "apart from God"? "There are good reasons for thinking that the latter ... was the original reading of the Epistle to the Hebrews.
"Az" ördögnek hatalma van a halálon. Azért kellett testet Jézus hogy Mr. Isten Jézus halálával megsemmisítse "az ördögöt. (De miféle "az" ördög? Az "ördög" mint szó egy köznév. A Sátán pedig nem ördög, hanem angyal.)
2.16: "nem angyalokat, hanem Ábrajhám magját (= Jézust) karolta föl" (De vajon jézus Ábrahám magja volt-e? Dávidé nem, de végülis tudjuk hogy zsidó volt, így elmegy.)
Jézusnak (Istennek?) azért kellett megtapasztalnia az emberi létet, és főleg a halált, hogy tudja mi az. De mi szükség volt erre? Ha Jézus = Isten és Isten mindentudó, akkor ez a tapasztalat szükségtelen. Ha Jézus nem= Isten, akkor is értelmetlen ez a szado-mazochizmus, mert Mr. Isten egyszerűen átadhatta volna a tudást Mr. Jézusnak.
Jézus apostola és főpapja a keresztényeknek.
Jézus nagyobb mint Mózes, mert isteni eredetű személy, ellentétben Mózessel.
Hirelen a narrátor Mr. Isten szerepébe helyezkedik.
A zsidók nem kóvályogtak 40 évet a sivatagban.
Addig csatlakozzatok hozzának amíg lesz holnap! (Jön a VilágVége!)
Aki nem lép be a keresztényekhez, annak "nem lesz nyugodalma (/ békessége)".

A 4. fejezetben a szerző ki akarja terjeszteni Isten szombatját ("és a 7. napon megpihent") Isten népére, de hogy milyen alapon...
Isten hangja olyan, mint a Dűnében a fickó hangja: http://www.youtube.com/watch?v=1P680TwcEWY
Jézus, vagy Isten (akármelyikről is van szó) átlát a ruhákon. A kis perverz. (Ha Mr. Isten, akkor ez új képesség, hiszen az Édenkertben ezt még nem tudta, mérges is lett miatta.)
4.15.: Jézus megkísértetett mindenben mint mi (= a keresztények) - kivéve a bűnt. (De mi más van azon kívül? És akkor mi szükség volt a keresztelésére?)
Mutass be áldozatokat. Nem ám abbahagyni!
Áront Mr. Isten hívta volna el? Én úgy emlékszem, pusztán nagy nehezen jóváhagyta hogy Mózes helyett beszéljen, ha már Mózes olyan nyuszi.
Mózes ~ Isten, Áron ~ Jézus (Azaz egy újabb elméről a sztorinak derül ki, hogy lopás.)
A sok előírtás nem jött be. Próbáljuk meg hogy minden szartól megszabadulunk.

A zsidók lehetetlen hogy üdvözüljenek! Teljességgel képtelen ötlet! (Mármint a zsidóvezetők, a farizeusok, ilyesmi... bizonyára.)
Aki nem tér át a kereszténységre, azt elégetik.
De nektek kedveskéim még lehet esélyetek, meg vagyunk győződve róla!
Isten megesküdött önmagára Ábrahámnak. De miért tett ilyet, ha esküdni nem szabad (Mt 5.35, Jk 5.12)?
Isten 2 "változhatatlan dologban" képtelen hazudni. (Ezek szerint Mr. Isten nem mindenható. És különben: mely két dologról van szó?)

Mi a faszom ez a "Melkisédek rendje"???

A Mekisédek sztori csak mese, allegórikus kitaláció. (Na mondjuk ez minket már nem lep meg.)
Melkisédeknek nem volt apja, nem volt anyja, nem voltak (és nem is lesznek) gyrekei, soha nem hal meg, és örökké pap marad. (ööö)
Jézus nagyobb mint ti, kis szarosok! (Kezdek elszállni, lol)
Mivel Melkisédeknek Ábrahám tizedet adott, ezért a) azt Melkisédek szedte be Ábrahámtól (ami nem igaz) b) mivel Ábrahám leszármazottja Lévi, akinek leszármazottai a léviták, így közvetve a lévitáktól szedett tizedet, azaz a léviták bekaphatják, ők nem az igazi übermensch. (gzz)
Ha megváltozik a papság, "szükségképpen" megváltozik a törvény is. (Ez azt jelentené, hogy a "törvényeket" azok felállítói/betartatói menet közben, a saját szájuk íze szerint találják ki. Nincs bennük semmi abszolút, és így nincs benne Mr. Isten keze sem. Tényleg erre akart kilyukadni?)
A lévitákból ugyan több volt, de csak mert halandóak. Jézus ellenben örökké él, így a törvényét sem változtatja meg. (Ez korántsem feltétlen helyes feltételezés.)
Jézusnak abban is előnye van, hogy nem kell folyton a saját bűneit rendeznie, így csak a ~néppel kell törődnie. Végülis bemutatta saját magát áldozatként! (És még mondja valaki, hogy ez nem emberáldozat... Esetleg istenáldozat. Ki melyiket véli rosszabbnak.)
És az, hogy ez ottan Mr. Isten jobbján ül a mennyei Fenség (= Mr. Isten) királyi székénél... Hát mi ezen olyan szörnyű? Szerintünk tök jó ötlet.
8.5: ?
8.6-7: Mr. Isten szövetsége nem volt tökéletes. Tehát Mr. Isten sem tökéletes. (És persze az mózesi törvények ügyében nem ért egyet ezzel a sorral Zsoltárok 18.30, 19.7.)
8.9: Téves idézete Jer.31.32-nek:
"azért én sem gondoltam velök, mondja az Úr." - Zsidók
"noha én férjök maradtam, azt mondja az Úr." - Jeremiás.
És akkor majd senkinek nem kell tanulnia a hitet, mert mindenki alapból tudni fogja! (Már megint ügyködne Mr. Isten az agyaddal? Hagyjon má' békibe!)
A Szövetség Ládájában volt: mannás aranykorsó, Áron kihajtott vesszeje, a szövetség tábái. (Nos, az 1Királyok 8.9 és 2Krónikák 5.10 szerint CSAK Mózes táblái voltak benne. A pásztorbot meg lévén embermagas nem is férhetett volna a ládába - hacsak nem törték össze, Áron nem volt törpe, vagy medzsikkel össze nem zsugorították, lol.)
Jézuson a bűnbak rítusát végezték el.
8.15: Jézus pusztán az ószövetségi törvények eltörléséért és azok "következményeinek" megváltásáért halt meg? (Én úgy emlékszem anno említették a jövőbeli bűnöket is...)
Ha nem ontasz ki áldozati lény vérét, akkor nem lehet megbocsátni a bűneidet.
Az idők végét éli a szerző úgy gondolja.
10.4: Ha igaz, hogy "bikák és bakok" vére nem törölhet el bűnt, akkor miért mondta ezt maga Jehova? És akkor ezzel hazugnak bélyegzi az Ószövetség jó nagy részét. (Valami teológiai kavarás van abból adódóan, hogy nincs tisztában a szerző a zsidó szokásokkal az áldozatbemutatás terén.)
10.5-6: Téves idézete a Zsoltárok 40.7-nek:
10.5-6:
"Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem,
Égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél."
Zsoltárok 40.8
"Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél; füleimet fölnyitottad;
égőáldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál."
A ti áldozataitok szarok! A miáltalunk bemutatottak az igazik! (gzz)
Jézus le fogja igázni ellenségeit!
Ha "egy áldozatával tökéletessé tette a megszentelteket" (= a keresztény hívőket), akkor mi szükség pl. gyónásra? És miért ne tegyek amit csak akarok, ha úgyis "tökéletes"(en bűntelen) vagyok és maradok?
Áh, máris tisztázza a kérdést: aki a kereszténységbe belépés után hibázik akár egyszer is, azt elevenen elégetik. (Javasolm, ne lépj be.)
Ne próbálj Mr. Isten közelébe jutni. Ha a kezébe jutsz (mint egy játékbaba), rettenetes lesz neked (gondolj csak rá mi történik a játékbabákkal egy komisz kölök kezében).
Régen is hittetek, most is higyjetek éppúgy! (Csak most már a mi dolgainkban...) Mert nagyon kevés az idő, és "aki eljövendő" az el is jön, nem késik! (Hmm, 2000 éve színét se láttuk... Mikortól számít késésnek? Az Ószövetség szóhasználata után már pár hónap, esetleg 1-2 év ha engedékeny vagyok...)
Higgy, HIGGY, HIGGY!
Sára hitt abban hogy gyereket szülhet? Hát, az eredeti sztori (Gen.18.10-15) azt mondja, kiröhögte az ígéretet hitetlenségében...
11.13: "Hitben haltak meg mindezek" - l. 11.4-12. Konkrétan: Ábel, Káin, Énokh... és ennél nem is kell továbbmennünk, mert ez a problémás név. Még a 11.5 is azt mondja, nem halt meg Énokh, nem is szólva a Gen.5.24-ről, de akkor a 11.13 miért mondja hogy a meghaltak között van? Ez biza belső ellentmondás.
Plusz ott is van egy probléma itt, hogy Gen.13.15-ben, 15.18-ban, 17.8-ban, Exo 32.13-ban Mr. Isten Kánaán Földjét örök lakóhelyül kívánja adni Ábrahám leszármazottainak. De itt azt mondja a szerző, hogy semmiféle földi terület nem jöhet szóba véglegesként, csakis holmi mennyei. Hogy is van ez?
Hogy Ábrahám azt hitte volna, hogy miután feláldozta Izsákot majd Mr. Isten feltámasztja...? Erről nem volt szó, de érdekes ötlet... Viszont akkor hol a dologban az áldozat?
Hm, Jákóbnál ott volt a botja mikr megáldotta József két fiát? Én ERRE a részletre vonatkozólag nem találok nagy hirtelen semmit.
A 11.24-25 egyszerűen hazugság. Mózes a felelősségrevonás elől menekült el, és vígan élt mint a fáraó (melyik?) családtagja.
Mózes NEM hallott Jézusról, így nem tarthatta semekkorára.
Mózes továbbá igenis be volt szarva Egyiptom királyától, l. Exo.2.14-15.
Ez a levél azt írja, Ráháb a hite miatt maradt életben. Jakab 2.25 azonban nem ért egyet ezzel, a szerint ugyanis a cselekedete (= a hazugsága) miatt hagyták életben.
A 'hit hősei':
- Gedeon a templomgyalázó
- Bárák a gyáva
- Sámson a gyújtogató tömegmészáros
- Jefte aki feláldozta a saját lányát
- Dávid a becstelen
- Sámuel az irígy
- és a próféták (akiknek a fele tuti őrült).
11.37: ezek meg mire utalnak? Széfűrészelést egyszer ír a Biblia, azt is a zsidók követték el ellenségeiken. Juhok és kecskék bőrében meg egyáltaln nem bújdosott senki (ellenben van egy zsoltár, vagy Jézus mond olyat, hogy báránybőrbe bújt farkas, vagy mi a szösz, de azok is az ellenségek, nem pedig a híveik).
És bár azok a régiek faján hittek, de fityisz az orrukra, nem mentek vele semmire, mert csakm i vagyunk helikopter!
Ne hagyjátok hogy csalódjon bennetek (zsidókban, nem elfelejteni) Jézus! Higyjetek Jézusban! Még szükség van rá! (mármint hogy tanuld a hitet, mert még nem alap. Asszem.)
Ait az Úr szeret azt megkínozza. (1Péter 3.13 szerint (példának okáért) viszont a hívőkkel nem történnek rossz dolgok. Viszont ezen sor szerint akivel nem történnek rossz dolgok, azz az Úr nem váltja meg.)
Akit az Úr nem üt-ver-szid, az nem a "fia", hanem csak egy "korcs"!
Természetes, hogy Mr. Isten veri a népét, hiszen az emberi apáink (zsidóké) is vertek minket (zsidókat). (Ez durva antropomorfizálás. És még tagadják, hogy az Isten nem emberi kitalálmány...)
Talán nem kellemes a rendszer, "de majd később" milyen jó lesz nekünk!
12.16: Ézsau "istentelen" volt, mert eladta elsőszülöttségi jogát? Hülye az író.
12.20: Ha jól értem a zsidók anno a saját istenüket olyan rettenetesen vérszomjasnak találták, hogy nem akartak közösséget vállalni vele. Mélységesen egyet tudok érteni az állásponttal, ám sajns nem ez áll az eredeti sztoriban.
12.22: miféle "angyalok ezrei"?
A zsidók ugyan a büdös életbe' nem járultak Jézushoz. A mai napig nem fogadják el mint messiást (felkentet) - és megjegyzem okkal.
Föld- és égrengés lesz "még egyszer" (utoljára)?És hirtelen átvitt értelemben? (Hogy útálom, mikor amiről bebizonyosodik hogy hülyeség hirtelen "átvitt értelemben" értendő..)
"Mozdíthatatlan" ország?
Isten = megemésztő tűz?
Gyere, gyere szeress... (úgy kívánlak. Zizi-labor.)
A házassággal nincs semmiféle baj. (Nos, ezzel nem értettek egyet az apostolok, Jézus, Pál...)
A fejlődés (többek között) teljességgel felesleges.
Hagyjatok mindent figyelmen kívül ami nem egyezik a tanainkkal. (keresztény tanok)
Ne felejtsetek el PÉNZt adni nekem!
Engedelmeskedjetek nekem!
...a lélek itt már biztosan valami különálló dolog...
Tudom hogy menni fog!
13.19: ?
Mr. Isten babráljon az agyatokkal hogy behódoljatok nekünk!
13.22 Hogy meggyőzzelek benneteket látjátok milyen rövid levelet írtam? (Nos, ez a 3. leghosszabb levél a biblia 21 leveléből, nem számolva János Jelenéseit...)
PS: Timótheus nemrég kiszabadult, ha eljön hozzám, akkor együtt felkeresünk benneteket. (Kiket?)
Üdvözöl titeket mindenki Olaszországból. (fordítási hiba. Itália kéne itt maradjon)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése