2009. október 4., vasárnap

Világvége by Jézus

Jézus még mindíg a Templomban szövegel - mind a négy evangéliumban. Az utolsó ilyen beszéde a VilágVégéről szól - stílusos vég, nemde?

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (Vannak akik hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

az új parancsolat
------
Márk 12.28-34
A feltámadásról szóló szöveg után odament Jézushoz egy az írástudók közül, és tudva hogy Jézus jól fog válaszolni feltett egy kérdést:
Melyik az első (= legfontosabb?) mindegyik parancsolat közül?
(Az első kiadott parancsolat az volt, hogy ne ölj. A konkrét felsorolás szerint pedig a "Ne legyenek más isteneid énelőttem.")
J: Az Úr a mi istenünk, egyedül az Urat imádjuk. Szeresd hát az Urat minden lehetséges módon. Ez az első parancsolat.
A második hasonlít erre: Szeresd felebarátodat mint önmagadat. (És mivel önmagad gyűlölnöd kell...)
Nincs másik ilyen fontos parancsolat.
írástudó: Ok, tényleg így van. Fontosabb a hit benne mint bármilyen konkrétan elvégzett áldozati szertartás. (Ez viszont így nem teszi kissé feleslegessé Jézus halálát?)
J-nak tetszett a reakció, ezért azt mondta: "Nem messze vagy" az Isten országától.
Többé senki nem merte Jézust kérdezni. (Hmm, mikor is nem mertek többet kérdést feltenni Jézusnak?)
------
Máté 22.34-40
A feltámadásos rész után a farizeusok, látván a sadduceusok visszaverését összegyűltek. Aztán megkérdezte egyikük Jézust (megint ez a csapatmegbeszélés a farizeusoknál, lol), egy törvénytudó: Mester, melyik a "nagy" parancsolat a törvényben?
J: Szeresd az Urat minden lehetséges módon. Ez az első és nagy (= legfontosabb) parancsolat.
A második hasonlít erre: Szeresd felebarátodat mint önmagadat. (Lev.19.18)
E két parancsolattól függ (ezekre épül, ezekre alapoz) az egész törvény és a próféták.
------
János 13.31-35
Miután Jézus megmondta hogy Júdás fogja elárulni (az utolsó vacsorán, asszem) "kiment" (nem tudom honnan, még nem olvastam azt a részt) és azt mondta: Most dicsőól meg az embernek Fia, és általa az Isten. Bla. "Fiaim" (a tanítványokhoz beszél), már csak rövid ideig vagyok veletek. Kerestek majd, de ahogy mondtam nem találhattok meg. Új parancsolatot adok nektek: szeressétek egymást ahogy én szerettelek benneteket. Ez legyen a védjegyetek: hogy egymást szeretitek. (A világ többi része meg had boruljon lángba.)


Krisztus, a dávidi leszármazott?
------
Márk 12.35-37
Az új parancsolatról szóló rész után beszélgetve tanított a Templomban.
J: Miért mondják az írástudók, hogy a krisztus Dávid fia?
Hiszen Dávid maga mondta "a Szent Lélek által": Azt mondta a Úr az én uramnak: ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet a lábaid elé vetem zsámolyul.
Ha pedig Dávid az urának hívja, hogyan lehetne a fia?
A tömeg meg csak boldogságtól csillogó szemekkel halgatta.
------
Máté 22.41-46
Az új parancsolatról szóló rész után a farizeusok megint összedugták a fejüket, Jézus meg beszólt nekik:
Mit gondoltok a krisztusról? Kinek a fia?
farizeusok: Dávidé.
J: De akkor miért hívja őt Dávid "lélekben" az urának?
Erre nem tudtak mit felelni, és nem is mertek attól fogva kérdezni tőle semmit.
------
Lukács 20.41-44
A feltámadásról szóló rész után Jézus azt kérdezte a sadduceusoktól:
Miért mondjátok, hogy a krisztus Dávid fia? Holott a zsoltárok könyvében maga Dávid azt mondta: "Monda az Úr az én Uramnak, ülj az én jobb kezem felől, míglen vetem ellenségeidet ládaid elé zsámolyul." - Azaz Dávid az urának mondja Őt, hogyan lehetne akkor a fia?

MEGJEGYZÉS: Akkor már csak azt mndja el valaki, mire az a nagy felhajtás a leszármazási listákkal (Máté 1.1-17, Lukács 3.23-38)?


a (egyes) zsidók szapulás utoljára
------
Márk 12.38-40
A Dávid-kérdés letárgyalás után Jézus tovább szapulta a farizeusokat:
Mind hiú képmutató disznó.
------
Lukács 20.45-47
ism., a különbség nem az, hogy Jézus a farizeusoknak címzi mondanivalóját, hanem csak úgy beordít a tömegbe, had röhögjenek egy jót.
------
Máté 23.1-8
A fejezet elején (23.1-8) nagyjából ugyanauzt mondja el, csak kicsit hosszabb mondatszerkezetekkel, de az csak szócséplés. Mátét valószínűleg leütésre fizették.
------
János 12.37-50
Noha Jézus "ennyi" jelet adott nekik (keresd ki wakker, ezt most nem megy megmondani mi a frász) mégsem hittek benne, mégpedig azért, hogy beteljesedjék Ésaiáspróféta beszéde, amiben azt mondta: Nos, egy rakás mindent felsorol, de az egyik sem volt prófécia, nekünk elég ennyi. A 40. sor különben is aggályos mind a szabad akarat, mind az igazságosságf szempontjából - azt mondja ugyanis, hogy egyeseknek (mint anno a 10 csapás alatti fáraónak) megkeményíti Mr. Isten a szívét, így beledögölhetnek, akkor is túró a fülükbe.
Jézus követése az Úr követése, aki nem hisz arra örök kárhozatot hoznak saját szavai. (Legalábbis "az utolsó napig".) Kötelező örökké élned, akinek nem sikerül, annak irgum-burgum!


a szegény özvegy két fillére
------
Márk 12.41-44
Miután befejezte az írástudók / stb. szapulását leült Jézusa templompersellyel szemben és nézte hogy rakják az emberek a pénzt a perselybe. Aki gazdag volt az sokat adott.
Ellenben egy özvegyasszony 2 fillért = negyed pénzt rakott bele.
Erre Jézus előhívta a tanítványait (mint dzsinneket a lámpásból, lol) és azt mondta nekik: Na látjáttok, ez mán döfi! Ez mindent belerakott amit csak nélkülözni tudott!
------
Lukács 21.1-4
Ahogy Jézus abbahagyta a farizeusok /stb. szapulását és felnézett, szemébe ötlött ahogy a gazdagok csak úgy hányják bele a pénzt a perselybe.
De látott ott egy szegény özvegyasszonyt is, ism.
különbség: nem a tanítványoknak, hanem csak úgy mindenkinek mondta hogy milyen faja is az öreg nyanya.


mini-apokalipszis
------
Márk 13.1-37
A kétfilléres csacsogás után Jézus kiment a Templomból. Az egyik tanítványa megszólította: Mester, nézd milyen faja épületek ezek! (= a Templomkomplexum, nyilván)
J: Le fogják rombolni mindet.

Az olajfák hegyén üldögéltek legközelebb a Templommal szemben. Csak a 12 és Jézus. Péter, Jakab, János és András pedig feltett egy kérdést:
Mondd meg, mikor történnek "ezek" (= nyilván a Templom lerombolása), és mi lesz a jel, hogy tényleg bekövetkezik! (Csinálj egy csodát, hogy jelezd csinálni fogsz egy csodát... Csodás!)
J: Na figyeljetek, nehogy valaki félrevezessen benneteket!
Sokan jönnek majd akik azt mondják "én vagyok" és sokan bedőlnek majd nekik.
Hallotok majd háborúkról, de hát háborúk szoktak lenni, ez még nem a vég (= ez még nem jelent semmit?).
Lesznek földrengések, éhíségek és háborúk. (Nagy kunszt, valahol mindíg van...)
No és majd üldözni is fogják a vallásunkat. (Hát, amíg két vallás van, addig ez mindíg így volt.)
De mielőtt be akarnának tiltani, hírdettetnie kell az evangéliumoknak minden pogányok között. (Ja, amíg senki nem hallott róla, amíg nincs befolyása, ki ne szarná le az akármelyik csoportot?)
És amikor elfognak benneteket ne aggódjatok, a SzentLélek elintézi a mondandótokat. (Asszem ez a hegyi beszédbe lett rakva Máténál...)
Testvér testvért, apa gyerekét, gyxerek a szüleit fogja megölni.
De ti csak maradjatok a kultuszomnál!
Anikor pedig látjátok a "pusztító utálatosságot" amiről Dániel írt és fogalmam sincs mit jelent (legalábbis asszem ezt mndja Jézus), akkor akik Júdeában lesznek fussanak fel a hegyekre (mármint a magasabb dombokra), és a háztatőről ne menj le próbálva menteni bármit is (ez a rész is ismerősen cseng) és a mezőről se menj haza a ruhádért se.
A terhes és szoptatós asszonyok meg azokban a napokban megszívják. (Végülis igaz: nekik katasztrófa idején valóban nehéz. De ez így nem jel, másfelől nekem probléma, hogy Jézusnak ez nem probléma.)
Reméljétek hogy nem télen kell majd futnotok!
Mert akkor olyan nagy szívás lesz amilyen a világ kezdete, Isten teremtése óta sosem is voltak, és soha nem is lesznek azon kívül.
És ha az Úr nem mérsékelte volna azknak a napoknak a számát mindenki elpusztulna, de mivel lecsökkentette, így a kiválasztottak megmenekülnek.
Ha pedig valaki azt mondja nektek hogy itt, vagy ott a krisztus el ne higyjétek, mert hamis krisztusok és próféták támadnak és mutatnak be jeleket és tesznek csodákat, hogy ha lehet még a kiválasztottakat is félrevezessék.
Vigyázzatok, mert előre megmondtam mindezt!
De aztán a nyomorúság után a Nap elsötétedik és a Hold nem fénylik. (A Hold sosem fénylett. Elegem van Márkból, ő is mega az apokrifok közé.) És az ég csillagai lehullanak (hova? Az űrben nincs se fent, se lent. A Földre meg nem tudnak lehullani, csak a Föld tud lehullani rájuk a tömegkülönbség okán.) és az "egekben lévő hatalmasságok megrendülnek".
És akkor meglátják az embernek Fiát eljönni felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel.
És akkor elküldi az ő angyalait és egybegyűjti a választottjait a négy égtáj felől, a föld "végső határától az ég végső határáig". (Elvégre a Föld lapos és az ég szilárd kupolaként borul föléje.)
A fügefáról vegyetek példát: amikor az ága zsendül és levelet hajkt tudjátok, hogy közel a nyár. így ti is, mikor látjátok hogy ezek bekövetkeznek, ismerjétek fel hogy "közel van". (mi?)
Én mondom, el nem múlik ez a nemzettség amíg ezek meg nem lesznek. (Ööö, látta valaki Jézust felhőkben jönni? Lehullani a csillagokat? Valami?)
Az ég és a Föld elmúlnak, de az én szavaim nem.
Arról a napról és óráról pedig senki semmit nem tud: sem az égben az angyalok, sem a Fiú - kizárólag az Atya.
Figyeljetek, vigyázzatok, imádkozzatok (= legyetek résen/készenlétben), mert nem tudjátok mikor jön el az idő. (Legalábbis nem pontosan. Ellenben már el is múlt.)
Úgy legyetek mint az ajtónálló, akinek megparancsolta a távozó gazda hogy vigyázzon.
------
Máté 24.1-51
ism.
különbségek: egyértelműen a Templom komplexumáról van szó.
A tanítványok kérdése egyértelműáen meg van fogalmazva: Jézus eljövetele azonos a világ végével.
A háború, éhség stb. mellé még bejönnek a járványok is.
A hívőket nem mindenki más fogja utálni, hanem egymást fogják feljelentgetni.
Nos, elértünk addig hogy Jézus először mondja "mindent elmondtam nektek", innentől változik a helyzet kicsit. Aztán mikor Márk már befejezte Máté még tovább nyomja.
Érdekesség ugyebár szintén, hogy a 24.14 szerint a világ vége nem jön el amíg minden nemzetnek nem hírdették az evangéliumot. De Máté 10.23 szerint a tanítványok még Izráel összes városát sem ffogják bejárni mikor eljön Jézus! Plusz ugye Róm.10.18. szerint az apostolok már elhírdették az evangéliumot a föld minden nemzetének!
Tehát: 26-42:
A Nap elsötétedése (= napfogyatkozás) elé be vannak illesztve az alábbi sorok: Ha zt mondják a pusztában van (a krisztus) ne menjetek ki. Ha azt mondják a szobában, ne menjetek be. (=Ne változtassátok meg a véleményeteket?) Mert ahogy a villámlás indul keletről és "ellátszik" egészen nyugatig (mert a Föld lapos) úgy jön el az ember Fia. (gyorsan és látványosan? Egyszerre értesül róla mindenki?) "Mert ahol a dög, oda gyűlnek a keselyűk." (= a világvége Jézustól függetlenül jön el, és Jézus meg az egész hóbelevanc csak jönnek mint legyek a szarra?)
A felhőkben való eljövetel helyett Máténál ez áll: És akkor megjelenik az ember Finak jele az égen. És akkor sírásra fakad az egész emberiség (= gyászol) és meglátják az embernek Fiát eljőni az égnek feljőiben nagy hatalommal és dicsőségben. (Innen az angyalos rész már ismétlés.)
Az angyalokat itt Jézus nem csak elküldi, de trombitaszóval küldi el.
Az "ég és Föld el nem múlnak" (ahol a felsorolásból kimarad a Fiú) és Márk utolsó sora közti rész Máténál teljesen más:
Ahogy Noé napjaiban is, úgy lesz az ember fiának eljövetele. (Nos, Noé története sosem történt meg. Ezen kívül mi, megint kiírtanak mindenkit?) Azaz senkit nem fog érdekelni a figyelmezetés. És igen, lesz nagy népírtás is, ezúttal 50%-os halálozásra lehet számítani. (Hogy milyen allapon, azt nem tudni.)
A teljesen új rész (43-51):
Továbbá ezt jegyezzétek meg: ha tudná a ház ura mikor jön a betörő, akkor külön felkészülne. (Jézus, a tolvajok fejedelme)
Mindíg legyetek hát készen!
*A későn hazaérő gazda példázata elismételve*
------
Lukács 21.5-38
különbségek: a tanítványok a kövek mellett nem az egész épületet méltatják, hanem a hozott ajándékokat.
Azonnal kérdeznek, nem mennek sehova.
A háborúk mellett zendülések is lesznek.
Nem mondja hogy "de ez még nem a vég".
Kijelenti, hogy az üldöztetésből a szektának végeredményben haszna lesz.
A bíróságokon nem a SzentLélek miatt felesleges az aggódás, hanem Jézus fogja majd a szájukba adni a szavakat.
A mindenki mindenki ellen támad rész kifejezetten úgy van mpost hogy mindenki a kultusz tagjaira.
"És ugyan megölnek néhányat közületek, de még fejetek hajszála sem vész el." (Csak én látom itt az ellentmondást?)
Legyetek "béketűrők". (Le a fegyveres mozgalommal?)
A Júdeabeli futkosás a bosszúállás napjai lesznek.
Előkerül egy rész arról, hogy a "pogányok" majd jól összejárkálják Jeruzsálemet.
Az ég a földre hullott rész helyett "jelek lesznek a Napban, Holdban és csillagokban", és mivel a pogányokkal szemben a helyzetünk kétségbeejtő (lesz), ezért a "tenger habjai zúgni fognak". (lol)
Angyalokról nincs szó a felhős jelenetben.
Nem a mennyek országa, vagy a Fiú közeledik, hanem a "ti váltságotok".
A fügefás példázatnál minden más fát is bevesz.
A végén példázat helyett másként fogalmaz, de a lényeg ugyanaz, így lesz'rom.

Lukácsnál így zárul a történet: Tanított minden nap (egész nap?) a Templomban, éjszakára pedig kiment, és a hegyen volt megtalálható, amit az Olajfák hegyének neveznek.
Kora reggel pedig elment hozzá az egész nép hogy hallgassa őt a Templomban.
------
János 2.13-25
(l. a Templom megtisztítása)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése