2009. október 2., péntek

Fel, támadunk!

No, haladjunk tovább. Ezúttala feltámadásról szóló beszédééig Jézusnak.

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (Vannak akik hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Jeruzsálem siratása
------
Lukács 19.41-44
Mikor közel ért Jézus Jeruzsálemhez nekiállt siratni azt: Bár már ma vagy még előbb élvezhettétek volna az eljövendő világuralmamat! De most "elrejtetem" előletek. Jönnek majd napok mikor üldözni fogják a vallásomat. (Ne feledjük, hogy az összes evangélium retrospektív: jóval később írták őket (i.sz.70-180 között valamikor), így az ilyen "kijelentések" nem jelentenek semmit. Meg aztán minden vallás előbb-utóbb szembekerült más vallásokkal, legkorábban azért mert más volt mint a hivatalos államvallás, így ilyen benyögésekhez nem kell nagy ész.)
Mivel nem tudtad mikor jövök (= nem tértél meg máris) ezért le fognak rombolni! (Mondá a Béke Hercege.)


A Templom megtisztítása
------
Márk 11.15-19
Ahogy megérkeztek Jeruzsálembe Jézus bement a Templomba és elkezdte kizavarni azokat, akik ott árultak és vásároltak, meg pénzt váltottak. (Nos, ebből is látszik, hogy Jézus nincs tisztában a dolgokkal. A vásárlás ugyebár a Jézus által is támogatott áldozatbemutatáshoz kelett: csak nem hajtom fel vidékről az állatokat hogy útközben ezerszer ellophassák, sem pedig kolbászolok át a fél városon, hanem megveszem helyben. És mivel sokfelől érkeznek a hívők nem mindenki hasznlja ugyanazt a pénzegységet, így kellenek a pénzváltók is. Jézus saját maga ellen dolgozik.)
Jézus még azt sem engedte meg, hogy valaki "edényt vigyen a Templomon kerezstül". (Újabb hülyeség, hiszen akkor miben tároljuk a lisztet az áldozatokhoz? Kézben csak nem vihetem be!)
És "tanított": Nincs-e megírva, hogy "házam az imádság háza"? Ti pedig rablók barlangjává tettétek azt. (Mintha bárki kaszinót nyitott volna, chh.)
Az írástudók és a főpapok mikor megtudták mi a felfordulás oka rögtön megtárgyalták (ezredszerre), hogyan "veszítsék el" Jézust. Féltek ugyanis tőle, merthogy mindenki őt bámulta. (Mit féljenek? Csoda ha mindenki bámul egy vidéki tahót aki nekiáll a nyílt színen rongálni?)
Este pedig kiment a városból.
------
Máté 21.12-17
Bement Jézus az Isten templombába (hmm, csak nem elismeri Máté más istenek létezését?), és kikergette azokat akik eladtak vagy vásároltaka Templomban, a pénzváltók és a galambárúsok asztalait felforgatta, miközben azt mondta nekik:
Meg van írva, hogy "az én házam imádság házának mondaik". Ti pedig latrok barlangjává tettétek.
Vakok és sánták mentek hozzá a Templomba és ő meggyógyította őket. (Nocsak, erről eddig nem volt szó!)
A főpapok és az írástudók a csodákat látván (no, eddig nem erről volt szó!), meg a gyerekeket akik a Templomban randallíroztak azt kiabálva "Hozsánna a Dávis Fiának" haragra gerjedtek és felelősségre vonták Jézust (akkor most nem titokban konspiráltak?), hogy miért hagyja hogy ezeket mondják?
Jézus mondta, hogy hallja mi folyik, de nem olvasták-e, hogy "a gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget"? (Nos, én személy szerint nem emlékszem egyetlen ilyen sorra sem.)
Azzal otthagyta őket (nyilván nem merte tovább feszíteni a húrt) és kiment a városból Bethániába, és ott maradt éjjelre.
------
Lukács 19.45-48
Jézus bement a Templomba és elkezdte kiűzni a vásárlókat és eladókat, azt mondva nekik: Meg van írva "az én házam imádságnak háza", ti pedig latroknak barlangjává tettétek.
Azzal tanított "minden nap" (egész nap?) a Templomban. A főpapok, az írástudók és a nép előkelői (no, már azok is? Hogy bővül a lista!) meg elkezdtek azon agyalni hogy "veszíthetnék el".
De nem bírtak kitalálni semmi igazán jót, mert a nép túlságosan el volt ragadtatva Jézustól.
------
János 2.13-25
A kánai menyegző után (hej, mikor volt az már!) mivel közelgett a zsidók húsvétja (miért ez a "zsidók ilyen-olyan ünnepe" megfogalmazás? Jézus követői is zsidók. Miért lett ilyen hamar új jelentése a szónak? És vajon hogy nevezték magukat Jézus követői?), ezért felment Jézus Jeruzsálembe, és látta ahogy a Templomban ott vannak az ökrök, juhok és galambok árúsai meg a pénzváltók. Erre kötélből ostort font és mindnyájukat kiverte vele a Templomból (úgy viselkedik mint egy naív vidéki bugris, aki először jár a saját vallása szent helyén!), az asztalokat felborogatta, és "kiöntötte a pénzt, az ökröket és a juhokat". (Hogy öntöd ki a teheneket?)
A tanítvnyainak meg eszébe jutott (hogy kiknek??) hogy meg van írva "a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem". (Hogy mi van???)
A zsidók meg közben visszaszóltak, hogy mi a faszt csinálsz te barom?
J: Rontsátok le a Templomot és három nap alatt megépítem azt. (Kár, hogy Jézus nem magát támasztotta fel végül, l.: Ap.Csel. 2.24, 2.32, 4.10, 13.30, Galáciaiak 1.1, Kolossibeliek 2.12, 1Thess 1.10.)
zsidók: 40 évbe került felépíteni, te meg 3 nap alatt akarod felhúzni?? (Mondta egyáltalán Jézus ezt a 3-napos templomépítős dolgot? Máté 26.59-61 és Márk 14.57-58
Jézus ellenben a teste templomáról beszélt. (Nem ártott volna ezt a zsidókkal is közölni... Ja, nem melesleg emiatt a sztori mehetne Jónás Jeléhez.)
mikor később Jézus feltámadt a halálból (ami a egrégebbi evangéliumoknak nem része, ehem) a tanítványoknak eszébe jutott ez az eset.
És ott, Jeruzsálemben sokan kötelezték el magukat a szektája felé látván a jeleket amiket tett. (Azaz hogy ott őrjöng? Hát, egyeseknek bármi megteszi úgy tűnik...) De Jézus tudta hogy nem bízhatja rájuk magát, no meg nem szorult rá, hogy igazolást keressen a dolgaira. (Ez is csak a nagy egóját bizonyítja.)


Az elpusztított fügefa
------
Márk 11.11-14, 19-26
Beért Jézus Jeruzsálembe, a Templom is bement, de már későre járt, így visszafordult és kiment Bethániába a tizenkettővel. Másnap, ahogy mentek el Bethániából Jézus megéhezett. És akkor meglátott messzebb egy fügefát. Levél volt rajta, így odament hátha talál rajta "valamit" (= fügét), de végül nem talált semmit, mert a füge abban az időszakban nem terem.
Erre azt mondta a fügefának: Soha többé ne egyen rólad gyümölcsöt senki. (Jézus egy önző disznó, aki kurvára nem ért a botanikához. Plusz itt miért nem tud egy retked csodát csinálni és növeszteni egy fránya fügét? Csak nem mert egy tetves csaló?!)
Ezt hallották a tanítványok is.
Elintézték a Templom felforgatását, majd másnap reggelismét mentek befele, mikor látták, hogy a fügefa rögvest kiszáradt. (Máténál bezzeg azon nyomban, nem kellett várni!)
Péter visszaemlékezett mit mondott Jézus, hát most felhívta a figyelmét a fa állapotára. (Elvégre ha már csoda, úgy is kerek lehetett volna, hogy a fa életben marad, csak senki nem eszik róla. Hát nem?)
Jézus pedig így felelt: Ezért kell hinnetek.Ha hisztek, akár a hegyeknek is megparancsolhatjátok hogy ugorjanak a tengerbe, és akkor az meg is történik! (És ott van az Erő a mocsár és a hajód között is. - Yoda, Birodalom Visszavág) Amit kérterk ha hiszitek, meg is kapjátok. (Hiszem hogy most rögtön kapok egy 100karátos gyémántot! A francba, nem jött be :( ) És ha valakire nehezteltek imátokban ne felejtsetek el megbocsátani neki, ahogy az atyátok is megbocsát! (De Ő vajon kihez imádkozik?)
Ha nem bocsátotok meg, nektek sem bocsát meg "a ti mennyei Atyátok".
------
Máté 21.18-22
Ahogy reggel ment vissza Jézus "a városba" (= Jeruzsálem) meglátott egy fügefát az út mellett. Odament, de nem talált rajta "semmit" (= fügét), csak levelet, ezért azt "mondta" a fának: "Gyümölcs rajtad soha többé ne teremjen."
A fa rögtön elszáradt.
A tanítványok felkapták a fejüket, hogy elszáradt a fa; nézték mitől.
Jézus tisztázta a kérdést azzal, hogy közölte, hogy ha van hitük, akkor nem csak fügefákat rohasztanak majd ki (nem lehetőségkét mondja, hanem kötelezettségként!), de azt mondják majd a hegyeknek: Kelj fel és zuhanj a tengerb!" és úgy lesz! (Kár, hogy egyik tanítvány se tette meg végül, nem igaz?) És akármit kértek könyörgésetekben megkapjátok. (Tényleg? Akkor ide nekem a Ferrarit! Bár egy ilyen gonosz istentől aki fákat gyilkol uk-muk-fuk...)
------
Lukács 13.1-9
Miután Jézus elmondta azt a példázatot amiben az egyik csapat szolga várta elkésett urát a másik meg nem néhányan hozták a hírt Galileából olyanokról akiket Pilátus kivégeztetett mert keresztények voltak. (Akkoriban még nem voltak kerezstényüldözések, így a dolog teljesen anakronisztikus.)
Erre Jézus azt "válaszolta", hogy mit gondolnakazok akik ott meghaltak bűnösebbek voltak-e mint a többi galilleai?
A költői kérdésére rögtön válaszolt is magának: Nem, sőt: szolgáljon ez elrettentő példának, hogy térjetek meg, vagy veletek is ez történik! (Hát nem jóságos?)
Ugyanúgy ahogy az a 18 akikre Siloámban rádőlt a torony - a hely Jeruzsálem vonzáskörzete.
És még egy példázattal is megtoldotta a dolgot: Volt egy embernek egy fügefája a szőlősében. Elment a férfi hogy szedjen róla gyümölcsöt de nem volt rajta, ezért azt mondta a vincellérnek: Na, már harmadik éve járok ide és nem találok fügét ezen a rohadt fán. Vágd ki, csak foglalja a helyet!
vincellér: Uram, hagyd meg még ebben az évebn. Megkapálom, megtrágyázom, hátha. Ha nem jön össze, majd jövőre kivágjuk.


Jézus és Nikodémusz
------
János 3.1-21
Nos, Jézus a szinoptikusokban a Templombeli randallírozása után leginkább szünetet tartott, és csak másnap kezdett beszédeket tartani. Azonban még aznap este...
Az egyik farizeus, bizonyos Nikodémusz felkereste este (= titokban, négyszemközt) Jézust azza, hogy ő(k) tuja(k) hogy Jézus Istentől jött tanítóul, hiszen máskülönben hogyan tehetné azokat a jeleket? (Jánosnál leginkább két kézzel, mert ott annyi a csoda, mint egérlukban a színestv.)
J: Na végre valaki! Akkor ezt hallgasd meg: aki nem születik újra az nem láthatja az Isten országát.
N: Újra megszületni? Hát csak nem mehetek vissza az anyám hasába!
J: Víztől és Lélektől kell születni, különben nem lehet bemenni az Isten országába. (A sötét mániákus most új dolgot mond, vagy a régit bontja ki?)
A testtől a test születik, a Lélektől a lélek. (Nincs bizonyíték hogy bármiféle "lélek" létezne. Ellenben annál több ara, hogy az egész tudatot, a személyiséget az agy működése szimulálja, és agy nélkül nincs ~ego.)
Szóval ne csodálkozz azon hogy azt mondtam újra kell születnetek. A szél fúj ahová akar (Nos nem. Egyfelől a szél nem akar semmit másfelől nem fúj át a falon, teszem azt.), és nem tudod honnan jön és hová megy (Dehogynem. Elég könnyű megmérni a szélirányt egy darab szalag segítségével is.) - így van mindenki aki a Lélektől született. (Mi, össze-vissza kóvályog ki tudja merre?)
N: Hogyan csináljuk hát?
J: De hát te Izráel tanítója vagy és nem tudod? (Nem Jézus, mivel most találtad ki az egészet. Mint anno a gyarmatosítók, akik leszúrtak egy zászlót a földbe, és azt mondták, ez mostantól Anglia! Ésd akkor odament hozzájuk egy helyi lakos, és azt mondta, nem, ez India /egyéb/. Erre a britt azt kérdezte, van-e zászlód? Mire azt válaszolták, hogy nem b'meg, de van egy k" országom 50millió lakossal! Mire a gyaramatosító: Az nem számít, ha nincs zászlód. Ez a szabály. Amit most találtam ki!)
Blab, bla, bla, nem hiszel nekünk. (Jézus többesszámban beszél magáról. Hibbant.)
Ha a földi dolgokról beszéltem nektek nem hittetek, ha a mennyekről szólnék miért hinnétek? (Tényleg, miért is? Jézus tévedett a szélben, tévedett a legkisebb magban, az Özönvízben stb. Miért is hinnénk ezek után neki holmi láthatatlan természetfelettiről szóló hagymázas képzelgéseiben? De mindegy, mert nem ez volt a kérdés. Miért nem válaszol Jézus soha egyenesen?)
Senki nem mehet fel a mennybe, csak az aki onnan szállt alá: az embernek Fia aki a mennyben van. (Most lejött onnan vagy ott van? És akkor rajta kívül senki nem juthat oda? És mi van Énokkal meg Illéssel?)
Amiként felemelte Mózes a(z öntött bronz) kígyót a pusztában úgy kell az ember Fiának is felemeltetnie. (És akkor le se vegyük róla a szemünket? Elvégre Mózes kígyója úgy működött...)
Azért higyjetek benne (az "ember Fiában" = Jézusban) hogy "el ne vesszetek", hanem inkább örök életetek legyen.
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta (aki ő maga?), hogy aki hisz benne (akkor ne Istenben higyjünk?) el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Az örök élet eléggé riasztó koncepció. Képzeld csak hogy minden elpusztult, kihúnyt az utolsó csillag, megetted az utolsó falat ételt, elkaptad az összes lehetséges betegséget - és még mindíg élsz.)
Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra hogy "kárhoztassa" (~vádolja, leszidja) a világot, hanem hogy megtartassék ezáltal a világ.
Aki hisz benne (Jézusban) az nem kárhozik el, aki viszont nem hisz (mint pl. az eszkimók és az Amazonas-menti indián törzsek, akik soha nem érintkeztek a világ többi részével), az máris elkárhozott, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. (Erről az "egyszülött" dologról már elég sokat beszéltünk. Érdekes tudni azt is, hogy ezek szerint mindenki aki Jézus előtt született elkárhozott bármiféle esély nélkül, hiszen sosem hallott Mr. egyszülött Fiúról.)
Bizony, a Fiú elküldése azért volt hogy kárhoztassa a világot (most kárhoztatni vagy nem kárhoztatni?), mert az emberek gonoszak, a sötétséget szeretik a fény helyett. (= nem Yahwe kultuszának tagjai mind.)
Mert aki nem követi Jehova előírásait az gyűlöli a "világosságot" (nos, közömbösségről még mindíg nem hallottak?), és nem lép be a szektájába, hogy ne kelljen az idióta előírásait betartania. (Lássuk be ez elég nyomós érv!)
Aki viszont belép az jobban teszi ha engedelemeskedik!


Nekem márpedig teljhatalmam van!
------
Márk 11.27-33
Ismét bementek Jeruzsálembe, be a Templomba. Ahogy ott körbejárt odamentek hozzá a főapapok, az írástudók és a vének. Kérdezősködtek, hogyan csinálja? Honnan az erő hozzá?
J: Megmondom, ha feleltek egy kérdésemre előbb. János kerezstsége a mennyből, vagy emberektől volt-e?
A kérdezők nem merték eldönteni, mert ha azt mondanák mennyből azzal rögtön elismerik, ha meg azt mondják az embertől, akkor kitör a lázadás, ezért végül csak azt mndták, nem tudják.
J: Akkor én sem mondom meg. (Csakhogy ez így nem járja! A zsidók válasza is válasz, csak nem az, amire Jézus számított!)
------
Lukács 20.1-8
Az egyik napon ahogy Jézus ott "tanította" a népet a Templomban és hírdette az "evangéliumot" (= örömhír) előálltak a főpapok és az írástudók. (Miért nem lehet egy történetet kétszer ugyanúgy elmesélni??) Azt kérdezték:
Hogy csinálod ezt? Honnan a hatalmad?
ism.
------
Máté 21.23-32
A fügefa esete után ahogy Jézus bement a Templomba, és akkor odamentek hozzá a főapapok meg a vének (a történet már a harmadik változatot mondja...), és megkérdezték hogyan csinálja? Honnan van a hatama?
ism.
Aztán Jézus mégis mondott egy példázatot: Egy embernek volt két fia. Odament az elsőhöz és elküldte a szőlőjébe dolgozni. Az először azt mondta nem megy, de aztán meggondolta magát és mégis elment.
A másikkal is eljátszották ezt, de az pont fordítva tett és mondott.
Kérdés: vajon melyik teljesítette atyja akaratát?
zsidó elöljárók: Az első.
J: Hahaha, a vámszedők és a prostik "megelőznek benneteket az Isten országában". (Tehát azért bejutnak ezek is? Akkor tulajdonképpen le van szarva. De ha a mennyben ugyanúgy van bű, és ugyanúgy megy a mutyi, akkor mi a különbség közte és a Föld között? Esetleg az egész csak puszta metafora, és a szektán belüli rangsorról van szó?) Mégpedig azért, mert eljött Kerezstelő János és azok hittek neki, de ti nem! És ti még akkor sem tértetek meg mikor láttátok hogy azok megtérnek! (Nos, Keresztelő János egy nagyon olcsó trükkel szerzett híveket: kis fürdés és máris minden meg van bocsátva. Naná, hogy a sok társadalom peremén élő népség kapva kapott az alkalmon hogy K.J-nál egyenrangú legyen a főpapokkal!)


A szőlőművesek példázata
------
Márk 12.1-12
A "teljhatalom" után Jézus példázatot kezdett mondani:
Egy ember szőlőt ültetett a teljes eszcájggal. Felbérelt munkásokat hogy dolgozzanak, ő meg nekiállt lógatni a lábát mint jó tőkéshez illik.
Amikor eljött az ideje elküldte egy szolgáját a munkásokhoz hogy behajtsa a lóvét. Azok jól megverték az illetőt és 0$-ral küldték vissza.
A második szolgát még oda sem ért elkezdték szidalmazni, meg kővel hajigálni, be is tört a feje.
Erre elküldte a gazda a fiát, hátha azt megbecsülik. (Evidens példázat a prófétákról és Jézus szerepéről - meg az idióta Jehováról aki semmiből nem tanul.)
Mivel a gyerek volt az örökös a munkások jól megölték, így rátéve a kezüket a földtulajdonra.
Erre a gazda megöleti a szolgákat másoknak adta a szőlőt.
Nem olvastátok-e az írásban: "Amely követ az építők megvetettek az lett a szeglet fejévé." (Nos, biztos. De ha létezik is ilyen sor a) az nem prófécia b) nem erre vonatkozik c) lusta vagyok kikeresni, de a "megvetettek" téglánál jelentheti azt, hogy "elkészítették".)
Éljen az Úr aki így tesz! (az Úr egy idióta és véreskezű mészáros)
És erre meg akarták fogni, de nem merték, mert féltek a sokaságtól. (Kik?) Ugyanis tudták, hogy ellenük szólt a példázat. Ezért otthagyták inkább.
------
Máté 21.33-46
A "teljhatalom" rész után Jézus újabb példázatot mondott:
ism.
különbség: a gazda a "gonosz szolgákat" nem egyszerűen "elveszti", hanem gonoszul elveszti! A gazda gonosz!
A tanulság-rélsz pedig jobban ki van fejtve, kombinálva a "mag ide esett, oda esett" példázattal. A lényeg továbbra is belőle, hogy aki nem engedelmeskedik azt kinyírjuk.
A jézust elfogni akarók meg vannak nevezve: a főpapok és a farizeusok. Ellenben nem lépnek le, csak nem mernek hozzányúlni, mivel a tömeg prófétaként tekint Jézusra.
------
Lukács 20.9-19
A "teljhatalom" után Jézus belekezdett egy példázatba:
ism.
különbségek: infrastruktúrát nem telepít a gazda.
Küld egy harmadik szolgát, akiről annyit tudunk meg., hogy megsebesült és "kivitték". (Nyilván a telekről.)
A példázat végén, de a magyarázat előtt a hallgatóság kifejezi ellenkezését.
Akik el akarják intézni meg vannak nevezve, az ok: féltek a néptől, mert megértették hogy ellenük (farizeusok és főpapok ellen) szól a példázat. (= féltek hogy a nép is felfogja mi van, és akkor meglincselik őket.)


Az adóról (megint)
------
Márk 12.13-17
A szőlőművesek példázata után néhány farizeust és Heródes-pártit küldtek Jézushoz hogy "megfogják beszédben". (= belekössenek mondandójába)
Ezt mondták:
Mester, tudjuk hogy igaz vagy és nem keresed senki kegyét és az Istennek útját tanítod. Szabad-e, kell-e a császárnak adót fizetnünk?
Jézus már ismerte a helyzetet, tudta mire megy ki a dolog, hát visszakérdezett: Már megint kötözködtök? Na mutassatok egy érmét! (Papírpénzről szó nem lehetett, hiszen a pénz értékét azok anyaga adta.)
Kapott egyet. Erre feltette a kérdést: kié a kép és a felirat? (kit ábrázol a kép, kiről szól a felirat)
Válasz (a kérdezőké): a császáré.
J: Ha a császáré, akkor adjátok neki!
Mindenki csodálkozott.
------
Máté 22.15-22
A nagy vacsoráról szóló példázat után a farizeusok megtanácskozták, hogyan ejtsék Jézust saját szavainak csapdájába. Elküldték hozzá néháűny tanítványukat a Heródes-pártiakkal együtt hogy kérdezzék meg: ism
különbség: a végén a küldöttség el is megy, nem csak az állát keresgéli.
------
Lukács 20.20-26
A gonosz szőlőművesekről szóló példázat után (a farizeusok) kémeket küldtek ki, hogy álruhában Jézust saját szavainak csapdájába ejtsék, hogy akkor átadhassák a "felsőbbségnek" és a helytartó "hatalmának". (= a római törvénykezés elítélhesse)
ism.


Feltámadás?

------
Márk 12.18-27
Az adó-dolog után elmentek Jézushoz a sadduczeusok, akik úgy hiszik, nincsen feltámadás. Az alábbi kérdéssel álltak elő:
Mózes ugyebár azt írta (nos nem. Mózes nem írt le semmit. Mármint még a Bibliában sem. Létezni meg méágúgyse létezett.), hogyha valakinek meghal a fiútestvére (a valaki természetesen férfi szintén), akkor ha volt felesége de gyereke nem, akkor a fiútestvére vegye el a feleségét és csináljon neki gyereket (ami jogilag a halotté lesz).
Egy családban heten voltak így fiútestvérek.
Végül mindenki meghalt szép sorjában.
Tehát a kérdés: a feltámadáskor kinek lesz a nő a felesége?
J: Hát nem ismeritek a saját vallásotokat? (Konkrétan: se az írást nem ismeritek, sem személyes kapcsolatban nem álltok Mr. Istennel? - Ez utóbbi a legnagyobb röhely.)
Aki feltámad az nem házasodik meg. Olyanok lesznek helyette mint az angyalok a mennyekben. (Szóval szex lesz, csak elkötelezettség nem? Hát, lehet hogy megvan az oka, amiért a vérfertőzés (l. az unoikatestvérek házasodásáról szóló frissen elfogadott törvényt), a nemi erőszak és a pedofília (l. Roman Polanskinak a kiadatási felhajtását) mehet, csak a melegek nehogy bármilyen jogot kapjanak?)
Az Isten nem holtaknak, hanem élőknek istene. (Tehát Mr. Istennek nincs hatalma a holtak felett. Jó ezt tudni.)
12.26: Jézus nem jól emlékszik - már megint - az Ószövetségi történetekre. Nem Yahwe jelent meg a csipkebokorban, hanem csak egy angyala. Vagy izé. Olyan zavaros az a rész...)
------
Máté 22.23-33
ism.
különbségek: A történet végén ahelyett hogy Jézus még egyet rúgna a sadduceusokba az van helyette hogy mindenki ámuldozik.
------
Lukács 20.27-40
ism.
különbségek: Jézus válasza teljesen más, a történet végén pedig ahelyett hogy Jézus még egyet rúgna a sadduceusokba az van helyette, hogy néhány írástudó helyesel Jézusnak, "aztán többet nem mertek tőle kérdezni".

Jézus válaszának ténylegesen csak a feltámadottakról szló része más, az égő csipkebokros ugyanaz.
A különböző rész:
"E világ fiai házasodak és férjhez adatnak" - Jézus elismeri a melegházasságot!
De akik méltók hogy elvegyék (elvegyék? Nem megkapják?) "ama világot" és a halálból való feltámadást azok nem házasodnak meg, sem nem mennek férjhez. (Azaz csak egyedülállók juthatnaka mennybe és támadhatnak fel?). Ugyanis meg sem halhatnak többé (gondolj bele: mindent tökéletesen kitanultál. minden titkot megfejtettél. Minden hibát elkövettél. Az utolsó csillag is kihúnyt, az utolsó foton is elbomlott, az egész univerzum megdsemmisült, nincs már senki és semmi, már semmit nem csinálhatsz - de még mindíg nem halsz meg!), mert hasonlók az angyalokhoz és az Isten fiai, mivel a feltámadás fiai.
------
János 12.20-27
A bavonuláskor néhány görög is volt azok között, akik felmentek imádkozni az ünnepre. Ezek a galilleai Bethsaidából származott Filephez mentek, és kérték tőle hogy vezesse őket Jézushoz.
Filep szólt Andrásnak, majd ketten együtt szóltak Jézusnak.
Jézus azt felelte: "Eljött az óra hogy megdicsőíttessék az ember Fia". (?) Ha a "földbe esett gabonamag nem hal meg csak egymaga marad, de ha meghal sok gyümölcsöt terem". (Elsőre sokkolóan képtelen mondta ez, de aztán rájöttem, hogy Jézus a saját haláláról beszél.)
Aki szereti az életét az elveszti azt, aki gyűlöli az örök életre megtartja azt. (He? Aki szeret élni az irány a Pokol? De csak képzeljük el: ha szeretsz élni akkor nem adják meg neked a lehetőséget, ha viszont nem szeretsz, kkor örökre szenvedned kell. Szerinted melyika jobb lehetőség?)
Szolgáljatok engem, és akkor adhoc kivételezésben részesültök.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése