2009. október 29., csütörtök

Pál apostolnak Timótheushoz írt első levele

A Timótheushoz írt két levél a Titushoz írt levéllel egyetemben a 'Pásztori levelek' összefoglaló névvel van gyakran említve. (Pál levelei a 'Páli levelek' címmel.)
Eme három levél mindegyikénél vitatják Pál szerzőségét, manapság a szakértők úgy tartják csak későbbi hamisítványok a gnosztikus eszmék elhallgattatására.
Eme levelek szókészletének 1/3-a a többi Páli levélben nem található meg, 1/5-e pedug egyáltalán sehol az Újszövetségben. Ugyanakkor 2/3-uk a 2. századi keresztény írók általános szókincsébe tartozik (és nem az 1. századéba, amikor Pál élt.)
Végül pedig a Pál által állítólagosan bejárt helyek, amiket ezen levelek említenek semmilyen más forrásból nincsenek megerősítve: Pál először Titus 1.5-6 szerint Krétára utazik, majd 1Tim.1.3 szerint Efezusba, Nicopolisba (Titus 3.12), és Troásba (2Tim.1.15, 4.13). Persze ez magyarázható ELMÉLETBEN azzal, hogy az Ap.Csel. még Pál életében véget ér, így LEHETSÉGES, hogy ezek Pál római fogságából va.ó szabadulása után keletkeztek - de a kételkedésre mindenképpen okunk van.

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban fedik a valóságot! (Vannak akik legalábbis hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Feladó: Pál
Címzett: Timótheus (elképzelem ahogy a postás embertől emberig megy, és megkérdezi: ön Timótheus? - elvégre helyiség nincs megadva)
atya = Yahwe, úr = Jézus
Ahogy(?) elindultam Macedóniába hogy menj Efezusba azért hogy megmond nekik, ne térjenek el a hittételeinktől, és ne menjenek bele se a "mesékbe", se a "genealógiákba", mert abból csak porbléma van (ez milyen igaz. Viszont ha ezeket mind kivágjuk, akkor elég kevés marad a Bibliából, nemde. És miért van az, hogy az ilyen tanácsokat sosem alkalmazzák?). A Parancsolatokból (= a mózesi törvények, amik ugyi Mr. Isten egyenes rendeletei) meg végre legyen elég, el velük! (Hát ezért mondták ott rendszeresen, hogy "és ez örökkévaló rendtartásul legyen néktek"...?)
A hit miatt áldozz, ne az áldozat miatt higyj.
Hosszan sorol bűnöket, mindenféle gyilkosságfajtákat - ami érdekes, hogy vajon hogy kerültek közéjük a homoszexuálisok (csak férfiak)?
Igaz ÉS elfogadásra méltó? A kettő kizárja egymást. Ha igaz, akkor úgy van. Ha "elfogadásra méltó és igaz" állna a mondatban, akkor nem kritizálnám, de így problémám van.
Mr. Isten láthatatlan? Uhm, de akkor hogy látták olyan sokan?
Himéneust és Alexandert Pál átadta a Sátánnak hogy megleckéztesse őket. A 2Tim.2.16-18 és 4.14-15 azt is elárulja mi volt a "bűnük": nem értettek egyet Pállal!
Ti ne kövessétek el ezt a hibát! imádkozzatok mindenkiért! (Mindenkiért? Jeremiás 7.16, 11.14 bezzeg ,ást mond...)
Mr Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. (De akkor miért döntötte el eleve hogy nem mindenki üdvözül? Miért terjeszt hazugságokat hogy egyesek ne üdvözülhessenek?)
"(igazságot szólok nem hazudok)" - ez valamelyik másik levélben is volt már. Ugyanaz a hamisító?
Jézus mindenkiért adata magát váltságul? Jézus maga azt mondta nem mindenkiért, csak sokaknak. Most kinek higyjünk?
A nők nem "taníthatnak", és különben is kuss nekik! És ideje hogy abbahagyják a cicomázkodást, ékszerviselést és hasonló szarságokat! Már Ádám is csak szenvedő alanya volt Éva tettének! Az egyetlen dolog ami megmenti a nőket (attól hogy kipusztítsuk őket) az, hogy ha gyereke(ke)t szülnek! (De persze ne kapkodjanak, mert az Ítélet Napján a terhes nőknek különösen nehéz lesz a helyzetük!)
A püspököknek így hát feddhetetlennek kell lenniük. (De mik a püspökök?) Ilyennek, olyannak, amolyannak, egyetlen feleséget tarthat (mások tarthatnak többet is), a gyerekei is engedelmeskedjenek neki. (Ha nincs gyereke, ezek szerint senki nem is lehet püspök.)
A nemkeresztények körében is megbecsülésnek kell örvendjen, különben még az ördög markába esik.
A diakónusok meg legyenek hasonlóképpen ilyenek, olyanok, amolyanok, szintúgy a diakónusok feleségei (tehát az illető nős kell legyen). A diakónusoknak is egy feleségük lehet csak (de annyi kötelező) és a gyerekeiket szintén tudják kordában tartani.
Ezeket azért írtam meg neked, hogy bár igyekszem odaérni, de ha kések, akkor nélkülem is tudd végezni a dolgokat.
3.16: "Isten megjelent testben" (azaz Isten = Jézus. Kár, hogy a legrégebbi, azaz eredeti kéziratokban az áll "aki megjelent testben", azaz szó nincs Mr. Istenről.)
"Az utolsó időkben" pedig némelyek elszakadnak a hittől azáltal, hogy vegetáriánusok lesznek.
Ha "hálát adsz", minden ehetővé válik. (Muhahaha. Na, mehet az apokrifok közé.)
Mr. Isten minden embert "megtart"? Hm... mintha eddig nem ezt hallottuk volna ha szóbakerült a kérdés - márpedig sokszor szóba kerül.
"presbitérium"? Az meg mi fán terem? A szövegkörnyezet szerint biztos nem "paplak" vagy "szentély" (ezeket a jelentéseket említi a szótár). Hm... a "Bible in basic english" szerint a "presbitérium" a ~templom vezetői.
A valódi özvegy, és a valódi elhagyott asszony (= akitől elváltak) semmi mást nem csinál mint imádkozik éjjel-nappal.
Egy nő csak akkor számít özvegynek, ha 60 éves elmúlt, , csak 1 férje volt, felnevelt gyereket (sajátot nyilvánvalóan), "vendéglátó volt", a szentek lábait mosta, nyomorultakn segített stb.
A fiatalabb nőket utasítsd vissza (= ne segíts rajtuk), mert még a végén eszükbejut férjhezmenni mert viszket a nunijuk. ezekkel jól tudjuk mi lesz az Ítéletkor, a lusta disznók, pletykás szukák, beleütik más dolgába az orrukat és olyanokat mondanak amiket nem kéne.
Szval a fiatalabb nők inkább csak menjenek férjhez, szüljenek gyereket, vezessék a háztartást. Mert tudom ám, hogy máris páran közüllük a Sátánra kacsintgatnak!
"persbiter" - mi a fene az a presbiter? Itt már a szótár sem segít. Mindenesetre ha nincs legalább 2-3 tanú, akkor nem lehet beperelni őket. (Tárgyi bizonyíték kit érdekel?!)
A büntetéssel kelts FÉLELMET a többiekben is. (Tehát nyilvános megalázát javasol?)
Ne csak vizet igyál, hanem némi bort is, az jót tesz a gyomrodnak. (Tekintve, hogy akkoriban a vizet egyedül így lehetett fertőtleníteni, ez jó tanács volt. Mára teljesen felesleges.)
A keresztény rabszolga nem pofázik vissza és teljes erejéből dolgozik, különösen ha keresztény gazdája van.
Aki mást prédikál mint és (Pál) Jézusról, az őrült (és még sok más csúnya). Az ilyennek még a közelébe se menj.
FÉLJ Mr. Istentől!
Elégedj meg ezen a világon azzal ha van kajád és ruhád. (Ez már több, mint amit pl. Jézus engedett!)
Minden "rossznak" a pénz a gyökere. (Vitatkozhatnánk erőst.)
Éljen a harc! (Feltéve hogy győzünk.)
Hm, vajon Jézus szólt-e egy szót is Pilátus előtt? Máté 27.12-14 szerint korántsem!
Jézus még életünkben (Pál és kortársai) visszatér! (Nos, úgy tűnik mégsem. Vagy csak elkerülte a figyelmünket?)
királyok király, uraknak ura = asszem Mr. Isten. De elköltözött? Mert e szerint a sor szerint a "világosságban" lakik, míg 1Királyok 8.12, 2Krónika 6.1, Zsoltárok 18.11, 97.2 szerint a "sötétségben". És méghogy senki ember nem látta? Hát akkor mi volt pl. Mózes?
A gazdagoknak mond meg hogy bekaphatják, Mr. Isten úgyis ellát minket a szükséges élelemmel. (HAHAHA!)
Oh Timótheus, ragaszkodj a dogmáinkhoz, el ne térj azoktól! Mindenki más hülye, csak mi vagyunk helikopter!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése