2009. október 31., szombat

Pál apostol levele Filemonnak

Érdekes, hogy ennek a magánlevélnek az eredetiségét (egyedül ezét) nem vitatják. Talán túl rövid hozzá?
A rövidség mindíg jó az írónak, de nem úgy az olvasónak/elemzőnek.

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban fedik a valóságot! (Vannak akik legalábbis hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Feladó: Pál, Timótheus
Címzett: Filemon "munkatársunk", Appia a "szeretett, Arkhippus "bajtársunk" és "a te házadnál lévő gyülekezetnek" (érdekes, hogy mind a korai keresztények jellemzője van itt felsorolva)
Üdv, remélem jól vagytok.
...Pál kicsit dícséri a Filemon vezette gyülekezetet...
.7 A KJV-ben "szív" helyett "belek" áll.
Meg is parancsolhatnám amit most akarok, de inkább csak kérlek (Pál, a diplomata), én ki megöregedtem, és most le is csuktak (feltételezhetően Rómában van), hogy az Onésimus nevű rabszolgát, aki "hasznotalan" volt neked, de megígértettem vele hogy jókisfiú lesz, akit visszaküldtem fogadd (vissza) magadhoz!

MEGJEGYZÉS: Mi lett volna ennél jobb és elvitathatatlanabb alkalom arra, hogy Pál (és vele a keresztény vallás, az állítólagos Mr. Isten) fellépjen a rabszolgaság intézménye ellen? Ehelyett visszaküldi az urához a rabszolgát, felszabadítatlanul.

Magamnál tartottam volna, de nem akartam engedélyed nélkül cselekedni.
És talán azért "vált meg tőled", hogy "mint örökkévalót kapd vissza". Nem úgy mint szolgát, hanem mint annál "nagyobbat": mint "atyafit" "mind testben, mind az Úrban".
Ha tehát velem egy hiten vagy / elismersz engem, akkor befoigadod (= nem bünteted meg / végezteted ki).
Ha pedig kárt okozott, azt "nekem ródd fel".
.19 !
Ja, és "készíts nekem szállást".
Üdvözletét küldi továbbá X, Y és Z.


Nos, ugye milyen csini kis levél?
Ugye hogy nem lehet belekötni?
Nos hát dehogynem.
A kérdésem az, mi volt a teológiai oka hogy felvették ezt a levelet a Kánonba? Mert a szerint minden Yahwe hitéről kellet szóljon. És bár nyilvánvalóan egy hívő írta, és nyilvánvalan magyarázgatni lehet a levelet a keresztéyn szóhasználatban, de mit lehet magyarázni a levéllel?

Nos, hogy ezt kiderítsük mélyebbre kell ásnunk, és egy olyan részletetet kell kézbe vennünk, ami a fordítás miatt korántsem evidens: a neveket!
Onesimus azt jelenti "hasznos". A levélben egy szóvicc az, hogy "haszontalanná vált".
Nem véletlen a sok idézet amit eszközöltem e blogbejegyzésben. Ugyanis az egész az "elveszett bárányok visszaterelése a nyájba" allegórikus képe. A címzettek Mr. Isten és hű hívei, Onesimus "Izráel elveszett báránya", Pál a "jó pásztor" stb. az egész teli van ilyen és hasonló hasonlatokkal.

Állítólag létezett ugyan egy Onesimus nevű ember - de az egybeesés túl kényelmes. ráadásul az illető egy kora-keresztény magas rangú egyházfi volt, nem pedig egy leigázott rabszolga. Más információ erről az Onesimusról nem áll rendelkezésünkre.Paul - "small" or "humble"
Jesus - YHWH rescues / YHWH delivers (Isten megment / Isten választottja/elhívottja)
Timothy - "honouring God"
Philemon - friendly, nice (barátságos, kedves)
Apphia - someone from the Apphius tirbe (az Appius nemzetségből származik) ==== Appius: some roman politician's name (blaming the romans?) after a province - but what's the meaning of Appius? - római előnév, amely elsősorban a szabin Claudius nemzetségben volt gyakori. Etimológiát nem találtam rá, de formailag egy *Ap(p)us előzményből származó melléknév. Vélem, ez az előzmény valamilyen szabin szó. Felvethető, hogy összefügg a dél-itáliai Apūlia ~ Appulia (< illír *Āp-ulī) helynévvel, amelyet az indoeurópai *akwā- ’víz folyó’ tő *āp- folytatójával kapcsolnak össze.
Archippus - "master of the horse"
Onesimus - useful
Epaphras - gör. Ἐπαφρᾶς, összevonással keletkezett az ἐπαφρόδīτος ’szeretetre gyújtó, bájos; boldog, termékeny’ mn.-ből
Marcus - Marce of unknown meaning, or referring to the mythological figure Mars, Mark: "consecrated to the god Mars
Aristarchus - gör. ἀρίσταρχς’legjobban uralkodó’ mn.
Demas - ?others
gör. Δημᾶς, összevonással keletkezett az alábbiak egyikéből (1) δήμαρχος ’népvezér, elöljáró, tribunus’ fn.; (2) kontrakció: δημήτριος ’Déméterhez tartozó’ mn.
Lucas - lit, "light", "bright"

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése