2009. október 30., péntek

Pál apostol Timótheusnak írt második levele

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban fedik a valóságot! (Vannak akik legalábbis hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Feladó: Pál
Címzett: Timótheus
Hiányzol. (Pál homokos?)
Timótheus nagyanja Lois. Timótheus anyja Eunika.
Ne féljünk Mr. Istentől. (Nem-e? Eddig unos-untalan azt hallottuk!) = Ne félj semmitől. Nyomassad a vakert ezerrel!
Merj szenvedni!
Mr. Isten a saját feje után döntötte el kit "ment meg" és kit nem "tart meg". Nincs semmi, amit tehetnél ezügyben.
megtartó = Jézus
1.10: ?
Emékezz mire "tanítottalak".
A rohadt ázsiaiak már nem engem követnek, köztük Figellus és Hermogénes. Az Úr legyen irgalmas a máskülönben jó fej Onesiforussal és házanépével! Oh, O., aki még mikor Rómában járt szakított időt rá hogy felkeresen engem! Efezusban is milyen jó szolgálatot tett! Haj, mi lesz vele "ama napon"! (= az Ítélet Napján)
Dolgozz keményen "én fiam".
Azt "tanítsd" amit én "tanítottam" neked.
2.5 vs Dávid csaló összecsapása Góliáth ellen.
Jézus mint "Dávid magjából való"? Az evangéliumok szerint nem. mindenesetre Pál hajlandó - na nem, meghalni azért nem - börtönbe menni ezért a hitéért/állításáért. Mert az Ügy fennmarad! (gzz)
Bármit megtennék (= Pál) hogy a "választottak" (= előre el van döntve kinek van, és kinek nincs lehetősége a dologra) "elnyerjék az üdvösséget és az örök dicsőséget (= életet)".
Ha megtagadod Jézust, ő is megtagad téged. (Hm, mégsem csak a SzentLélek tagadása megbocsáthatatlan? Vagy valaki jól felülbírálja Herr Jézust?)
A hitetlenkedés viszont nem gond. (Az ateisták (még inkább az agnosztikusok) jobbak, mint a másvallásúak?)
Végeredmény: ne kerüljön szóba hogy Jézus / Yahwe / stb. valóban létezik-e, mert egy kanyi bizonyítékuk nincs rá, az ellenkezőjére viszont annál több.
Ne állj szóba olyannal, aki tagadja a hitedet / bizonyítékot követel /ilyesmi. Messziről kerüld el őket. Az olyanokat, mint pl. Himénus és Filétus, akik azt mondják, a feltámadás már megtörtént. (= Pál elutasítja Máté evangéliumát?)
"Ismeri az Úr az övéit" - ez a sor vált az inkvizíció jelmondatává: "Öld meg mind, Isten majd szétválogatja!"
2.20-21: ahhoz hogy egyesek "megváltódjanak" másoknak "kárhozniuk" kell?
Ne engedj ifúi véred hívásának, csak a "lelki" dolgokkal törődj. (= ne dugj, csak imádkozz. Beteg tanács/parancs.)
Ne menj bele olyan vitába, amiről tudod hogy nem nyerheted meg.
Legyél egy alamuszi simulékony féreg, úgy könnyű boldogulni.

A 2.26-ban bár nagyon igyekszik Károli hogy úgy tüntesse fel, mintha az ördögöktől Herr Isten csórná el a népeket, de valójában így hangzik a sor:
"És felocsudának az ördög tőréből, akik foglyokká lettek általa, az ő akaratából.", ami lefordítva lehet: "És megszabadulnak az ördög hazugságától, akiket egyetlen gondolatával fogságba ejtett / megtévesztett hamis tanaival."
A kérdés azért is lényege, amit Jakab 4.7 állít. Majd ott megint tárgyalunk a dologról ha sikerül további információt szereznem.
Az "utolsó napokban" nehéz idők jönnek. Ugyanis lesznek mindenféle rosszarcú figurák, pl.: 3.3: "szeretet nélkül valók" - csakhogy az angolban ez áll "a természetes szeretet elvetők" - azaz itt a keresztény hitről van szó.
A 3.8-ban asszem a háziasszonyokat nevezi Pál (vagy Pseudo-Pál) "megbomlott elméjű, hitre nézve nem becsületes emberek"-nek. Vagy azokra céloz, akik azoknak mndenféle hülyeséget bebeszélnek? Hát, ezt se tudjuk már meg.
Jajj de sokat szenvedtem (= Pál).
3.12 vs Példabeszédek 16.7
3.12: Te és mindazok akik "kegyesen" akarnak élni jézusban üldöztetni fognak. (Minden elhivatott hívőt üldözni fognak. Azonban ennek sokkal inkább az ellenkezőjét láttuk, így mehet a cucc az apokrifok közé.)
Ne tanuld el mások dogmáit.
3.16: "a teljes írásIstentől ihletett" - de mit is ért valójában ez alatt a levél írója? Nyilván nem a Bibliát, hiszen az akkoriban még nem létezett. Ezt mondja: "gyermekséged (Timótheusé) óta tudod (= ismered) a szent írásokat" - azaz az Ószövetség Írásairól beszél. (Amikről nem mellesleg kiderítettük, hogy nem felelnek meg a kánoni kritériumoknak, így ez az álítás hamis ezen információ fényében.)
Tökéletesek vagyunk! Mi vagyunk az übermensch, az árja faj!
Pál úgy érzi hamarosan meghal. De hogy öreg-e, vagy más (pl. a római fogsága után vesztésre állt az ügye), azt nem tudni.
Igyekezz hozzám utazni.
Pál összes ismerőse lelépett, köztük Titus (gondolom később hozzá megy majd levél) - de nem teljesen tiszta hogy csak a világot akarták járni, vagy kiléptek a szektából. (mert unták a szar életet és a hiábavaló várakozást, nyilván)
Ezt hozza el, azt hozza el Timótheus, ez seggfej, az seggfej.
A 4.14-ben miért lett Alexanderből Sándor Károlinál?
Pál a tökéletes emberpéldány örökkön örökké, ámen.
Végül pedig üdvözli ezt, azt, meg amazt.
Timótheust sürgeti, hogy még a tél előtt érjen oda hozzá, aztán sorolja, hogy kik küldik még üdvözletüket. Vége.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése