2009. október 6., kedd

Jézus földi pályafutásának vége

Jézus temetésével bezárólag minden

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (Vannak akik hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

A rómaiak előtt
------
Márk 15.1-5
Reggel tanácsot tartottak a főpapok a vénekkel és az írástudókkal, azzal az egész tanács, megkötözve Jézust elvitte és átadta Pilátusnak.
Pilátus megkérdezte Jézust: Te vagy-e a zsidók királya?
J: Te mondod.
A főpapok rákezdték a vádjaikat, mire Pilátus ismét kérdezett:
Nem felelsz a vádakra? Hiszen annyi mindent felhoztak ellened!
Jézus nem felelt, Pilátus értetlenkedett.
------
Máté 27.1-14
Reggel tanácsot tartottak a főpapok és a nép vénei (az írástudók nem!) hogy akkor most kivégzik Jézust.
Megkötözték és elvitték és átadták Ponczius Pilátusnak (i.sz. 26-36), a helytartónak.

Látva Júdás hogy elítélték Jézust, megbánta amit tett, és visszavitte a 30 ezüstpénzt a főpapoknak és véneknek, azzal, hogy: Vétkeztem azzal, hogy elárultam az ártatlan vért.
azok: Mi közünk hozzá? Törődj bele.
Júdás akkor eldobta a pénzérméket a Templomban és elment felakasztani magát.
A főpapok összeszedték a pénzt, és úgy határoztak, nem szabad azokat a Templom kincsei közé rakni, mivel "vér ára". Megtanácskozták, hogy a pénzen megveszik "a fazekas mezejét", és "idegeneknek" szánt temetővé alakítják. (Az Apostolok Cselekedeteinek 1. fejezetében nem épp ez a sztori áll, de jussunk el előbb addig. Akkor viszont majd figyeljünk!) Ezért hívják azt a mezőt "vérmezőnek" "mind a mai napig".
Ekkor teljesedett be Jeremiás próféta mondása, aki azt mondta: Nos, nem mondta. Egyfelől az idézet teljesen rossz, másfelől Zakariás próféta könyvében található az eredetije (11.12-13).

Jézus ott állt a helytartó előtt, aki kérdezte hogy ő-e a zsidók királya?
J: Te mondod.
A főpapok és a vének által előadott vádakra nem felelt semmit.
Pilátus megkérdezte, nem akar-e valamit felelni a tanúságokra?
Jézus nem szlt egy mukkot sem, amint a helytartó nagyon csodálkozott. (Ugye milyen jól egybecseng Márk és Máté? Nos, János 18.33-38 és 1Timótheus 6.13 is egybecseng - csak máshogy. Azok szerint Jézus hosszas beszédet tartott.)
------
Lukács 23.1-12
A tárgyalás befejeztével a zsidó elöljárók azonnal vitték jézust Pilátushoz, és kezdték vádolni azzal, hogy "félrevezeti a népet": ellenzi az adófizetést azzal hogy magát "ama" király krisztusnak tartja.
Pilátus megkérdezte hogy ő-e a zsidók királya?
J: Te mondtad. (Mivel J. nem ellenezte a császárnak vaó adófizetést így azt meg kéne mondania.)
Pilátus erre megmondta a főpapoknak és a többieknek hogy nem találta bűnösnek ezt az embert.
De azok csak erősködtek, hogy lázadást szít, egész Galileától idáig (Júdeáig) terjesztette a tanait!
Pilátus mikor meghallotta hogy Jézus galileai átküldte Heródeshez (Herodes Antipas, Galilea helytartója) mint illetékeshez, mert az illető véletlenül épp Jeruzsálemben vendégeskedett.
Heródes, látva Jézust nagyon megörült, hiszen régóta szerette volna már látni az illetőt, sokat hallott róla, remélte hogy láthat valami csodát. Sokat kérdezgette Jézust, de az csak állt némán. (Pedig képzeld csak el: egyetlen pici csoda, és egy római elöljjáró, akkoribana világ urai mind behódoltak volna neki ellenkezés nélkül! Hát nem fura, hogy Jézus csak akkor tudott csodákat mávelni, ha kritikus szemléletű egyének nem voltak jelen?)
A főpapok meg az írástudók közben folyton igyekeztek befeketíteni Jézust.
Heródes végül katonáival együtt kis senkinek nevezte Jézust, dyszes ruhába öltöztette, azzal visszaküldte Pilátushoz.
Ezen a napon barátkozott össze Pilátus és Heródes (Heródes, akiről semelyik másik evangélium nem tud), ugyanis előtte "ellenségei" (? riválisai?) voltak egymásnak.
------
János 18.28-38
Vitték Kajafástól Jézust a "törvényházba". Reggel volt. Nem mentek be addig a törvényházba hogy ne legyenek tisztátalanok, nehogy ne ehessék meg a húsvéti bárányt. (De azt már megették, nem? Az előző nap volt húsvét, nem?)
Kiment helyette Pilátus hozzájuk, és kérdezte, mi a vád az ellen akit hoztak?
válasz: Ha nem lenne gonosztevő nem hoztuk volna ide.
Pilátus: Vigyétek és ítéljetek rajta a saját törvényeitek szerint.
zsidók: Nekünk nem szabad semmit megölnünk. (Ez most vaami római korlátozás, vagy mi?)
Ezt azért mndták, hogy Jézusnak legyen igaza arról hogyan hal meg. (???)
Pilátus bement a törvényházba, magáhozszólította Jézust: Te vagy a zsidók királya?
J: Te találtad ki ezt, vagy mások beszélték be neked?
Pilátus: Hát zsidónak nézek ki? A te néped, a te papjaid hoztak ide. Mit követtél el?
J: "Az én országom nem evilágból való. (= én is csak egy kóbor pap vagyok?) Ha az volna a szolgáim harcolnának hogy ne adjanak át a zsidóknak. De az országom nem innen való."
Pilátus: Akkor hát ki vagy? (= Mi bajuk veled?) Király vagy-e tényleg?
J: Te mondod hogykirály vagyok. Én"azért születtem és jöttem erre a világra, hgy bizonyságot tegyek az igazságról (= pap vagyok). Azok akik igazságból vaó hallgatnak a szavamra."
P: Mi hát az igazság? (Jó kérdés!)
Azzal kiment a zsidókhoz, és közölte, hogy ő nem találta bűnösnek.


A nép előtt
------
János 18.38-40
Naszóval Pilátus kiment és megmondta hogy Jézus szerinte nem bűnös semmiben, de szokás a tartományban, hogy elengedjen egy fogjot a húsvét ünnepén. (Nyilván teszetlni akarta mennyire feszült Jézus miatt a hangulat). Akarjátok-e hogy elengedjem nektek ezt a "zsidók királyát"?
Azok mind azt kiáltották, hogy ne Jézust, hanem Barabbást! (Ki az a Barabbás? És vajon számíthatott-e Pilátus más válaszra a Jézust elévivőktől - mert más itt nincsen?
Barabás egy tolvaj volt.
------
Márk 15.6-15
Minden ünnepen (nem csak húsvétkor?) egy foglyot, akit csak akartak (a tartomány lakosai? a zsidók?) szabadon szokott engedni (Pilátus? Vagy a mindenkori helytartó?).
Volt egy Barabár nevű egyén megkötözve azokkal a lázadókkal, akik "a" lázadás alkalmaával gyilkosságot követtek el. (Hát nem tolvaj volt Barabás?)
A tömeg kezdte kiáltozva kérni a szabadonbocsátást.
P: Akarjátok hogy elengedjem a "zsidók királyát"? - Tudta ugyanis hogy a főpapok féltékenységből adták csak át Jézust.
A főpapok azonban elintézték hogy Barabbást kérje ki a tömeg.
P: Mit akartok, mit tegyek a "zsidók királyával"?
tömeg: Feszítsd meg őt!
P: Mi rosszat tett?
tömeg: Feszítsd meg! Feszítsd meg!
P. elengedte B-t, Jézust pedig megostoroztatva átadta nekik hogy feszítsék meg.
------
Máté 27.15-26
Minden ünnepen a helytartó szabadon szokott bocsátani egy foglyot a tömeg "kedvéért", akit akartak.
Volt egy híres foglyuk, bizonyos Barabbás.
Mikor egybegyűltek Pilátus így szólt: Melyiket engedjem el, Barabbást, vagy Jézust akit krisztusnak hívtok? (Nem épp ugyanaz a kérdés, mint Márknál!) - jól tudta ugyanis hogy csak féltékenységből adták a kezére.
Ahogy ott ült az "ítélőszékében" a feleségétől üzenet jött, hogy ne avatkozzon "ama igaz ember" dolgába, mert előző nap, khm, olyat álmodott róla.
A főpapok és a vének (na, már a vének is? Nem bírtak a hintaszékükkben maradni?) azonban felbíztatták a tömeget hogy Barabást kérjék ki. (Fura, hogya tömeg leszarja hogy épp (egyik) megváltójukat menthetnék ki a "gaz" rómaiak markából...)
P: Na melyiket engedjem le?
tömeg: Barabást!
P: mit tegyek Jézussal akit krisztusnak hívnak?
tömeg: Feszíttessék meg!
P: Mi rosszat tett?
tömeg: Feszítsd meg! Feszítsd meg! (A tömeg mindíg nagyon lelkes a kivégzéseknél, mert nagyon biztosak a dolgokban. Nagyon biztosak benne, hogy nem épp őket végzik ki.)
P., látva hogy semmi nem hazsnál, hogy szinte már lázadás tör ki fogott némi vizet, megmosta a kezeit az ottlévők szeme láttára, és azt mondta: "Ártatlan vagyok ennek az embernek a vérétől, lássátok!"
tömeg: "Az ő vére mi rajtunk és magzatainkon."
Akkor elengedték Barabbást, Jézust pedig megostorozták, és átadta nekik hogy feszítsék meg. (Zavar ez, hogy nem a rómaiak, hanem a zsidók feszítik keresztre Jézust...)
------
Lukács 23.13-25
Pilátus egybegyűjtötte a főpapokat, főembereket és a népet, aztán azt mondta nekik: Idehoztátok nekem ezt az embert aki "a népet félrevezeti", itt előttetek kivalattam, és nem találtam semmiben bűnösnek, sőt, még Heródes sem, akihez elküldtelek benneteket. klönösen nem tett semmit ami miatt halálra kéne ítélni.
Megfenyítem hát, és elengedem.

Az ünnep alakalmából pedig el kellett engednie egy foglyot. Ám akkor a sokaság azt kiáltotta, hogy nem kell nekik "az", hanem Barabbbást engedje el! (Nocsak, nem is volt felajánlva Barabás!)
Barabás a városbani lázadásért és gyilkosságért lett elítélve.
P. ismét felszólalt, hogy ő Jézust fogja elengedni, de a tömeg egyre csak azt skandálta: Feszítsd meg! Feszítd meg! (Nem is kérdezte Pilátus mit tegyen Jézussal!)
Harmadszorra is próbálkozott: Hát mi rosszat tett? Semmit nem tett amiért halált érdemelne, megfenyítem és elengedem!
De a tömeg (és különösen hogy a főpapok is azokkal volt) tovább skandálta hogy 'Feszítsd meg, feszítsd meg', így végül P. végül rájuk hagyta. Elengedte hát akit lázadásért és gyilkosságért zártak börtönbe és akit a tömeg akart, Jézust pedig "kiszolgáltatta az akaratuknak". (Ez az egyetlen evangélium ami azt sugallja hogy a rümaiak feszítik kerezstre Jézust a tömeg akaratának engedve.)


Kínzás
------
Márk 15.16-21
A "vitézek" (= katonák) elvitték Jézust az udvar belső részébe, azaz az őrházba és összehívták "az egész csapatot". Bíborba öltöztették Jézust, tövisből font koszorút tettek a fejére és elkezdték cukkolni: "Üdvöt légy zsidók királya!"
A fejét pedig nádszállal verték, leköpdösték és térdet hajtva "tisztelték" őt.
Aztán levették róla a bíbor ruhát és visszarakták rá a sajátjait, majd kivitték hogy megfeszítsék.
Kényszerítettek egy melletük elmenőt (vétlen járókelőt), bizonyos czirénei Simont aki a mezőről jött éppen, aki Alexander és Rufus apja volt, hogy vigye Jézus keresztjét. (A keresztrudat volt szokás ilyenkor vinni csak, nem az egész keresztet!)
------
Máté 27.27-32
Akkor a helytartó vitézei elvitték Jézust az őrházba és odagyűjtötték az egész csapatot.
Levetkőztették, bíbor (Károli csal: Máténál nem bíbor, hanem skarlát szín áll az eredetiben!) köpenyt adtak rá, tövisből font koronát húztak a fjébe, nádszálat adtak a jobb kezébe (akkor itt most nem verik azzal?) és térdet hajtva előtte csúfolták azzal, hogy azt mondták: "Üdvöz légy zsidóknak királya!"
Mikor megköpdösték elvették tőle a nédszálat és fejbe verték vele.
Aztán mikor eleget csúfolták levették róla a palástot és visszarakták rá a saját ruháit, aztán elvitték hogy megfeszítsék.
Kifelé menet találkoztak egy czirénei emberrel akit Simonnak hívtak. ezt kényszerítették hogy vigye Jézus keresztjét.
------
Lukács 23.26-32
Ahogy elvitték Jézust Pilátustól megragadtak egy bizonyos Simont, a czirénebelit, aki épp a mezőről jött be, és arra tettéka keresztfát (mondtam én) hogy vigye Jézus után
Követte Jézust (vagySimont?) a népnek és asszonyoknak (a nők nem emberek) nagy sokasága akik gyászolták és siratták őt. (Akkor ez jézus lesz. Vagy jóhiszemű tévedésről van szó?)
Jézus erre odafordult hozzájuk és azt mondta: Jeruzsálem leányai (és a férfiak? Meg fognak sértődni! Jézus a rocksztár...) ne bánkódjatok miattam, magatokat sirassátok mega magzataitokat! Mert eljön a nap, hogy azt mondjátok boldogok a meddők , és akik még nem szültek!
Akkor kezdik mondani a hegyeknek: Essetek ránk!
És a halmoknak: Borítsatok el minket!
Mert ha azöldellő fán ezt művelik, mit tesznek a szárazzal? (?????????)

Két másik gonosztevőt is vittek vele együtt kivégezni.
------
János 19.1-17
Akkor előhozatta Pilátus Jézust és megostoroztatta.
A vitézek tövisből font koronát raktak a fejére és bíbor köntöst adtak rá, és azzal ugratták: "Üdvöz légy zsidók királya!" És jól megpofozták.
Majd ismét kiment Pilátus és azt mondta a tömegnek: Kihozom elétek, értsétek meg, a fickó nem bűnös! (He? A kínzás után nem egyenesen a vesztőhelyre vitték?)
Kiment Jézus töviskoronát és a bíbor köntöst viselve. Pilátus pedig intett: Ímhol az ember! (Michael Moorcock írt ezzel a címmel egy remek novellát.)
Amikor látták Jézust a papi fejedelmek és a szolgák, elkezdtek kiáltozni, hogy "Feszítsd meg, feszítsd meg!"
P: Vigyétek és feszítsétek meg (ti), mert én nem tudom nekem miért kéne elítélnem.
zsidók: A mi törvényünk szerint meg kell halnia, mert "Isten Fiává tette magát"!
Pilátus ezt hallva megrémült. (Elvégre a császár az isten, így ez már felségsértés.) Bement megint a törvényházba és megkérdezte Jézust, honnan való? De J. nem felelt neki.
P: Nekem nem válaszolsz? Nem tudod hogy rajtam áll, megfeszíttetlek vagy elengedlek?
J: Nincs neked olyan hatamad rajtam amit nem "felülről" adtak volna neked. (A császárra, vagy Yahwéra utal Jézus? Vaon el tudja ezt dönteni Pilátus, aki nem hallott még Jézusról?) Az sokkal bűnösebb (tehát Pilátus is bűnös, mert teljesíti Mr. Isten akaratát?) aki a kezedbe adott engem.

Pilátus ekkor úgy döntött ha egy mód van rá, szabadon engedi ezt az embert, de a zsidók egyre csak azt kiabálták, hogy ha elengedi "ezt", akkor elárulja a császárt, mert aki holmi királyra hallgat az ellentmond a császárnak.
Pilátus erre kihozatta Jézust és leült a törvénytevő székbe azona helyen amit Kőpadolatnak hívnak, ami zsidóul annyit tesz: Gabbatha.
Húsvét péntek volt (legalábbis Jánosnál, mert a többi evangélista szerint az már elmúlt), kb. 6 óra. (Máté 15.25 szerint Jézust 3 órakor feszítették keresztre, így nem állhatott 6 órakor Pilátus előtt. A problémára az apologista álláspont szerint az a magyarázat, hogy az egyik zsidó, a másik római időszámítás szerint értendő: a 6 óra római időszámítás szerint (0 óra = éjfél), míg a 3 óra zsidó időszámítás szerint (0 óra = 6 óra). A gond természetesen az, hogy a szövegben SEMMI nem utal erre.) És azt mondta a zsidóknak 8mindíg a zsidók...): Íme a királyotok!
zsidók skandálják: Vidd el, feszítsd meg!
P: Feszítsem meg a királyotokat?
zsidók: Nem királyunk van, hanem császárunk!


Halál
------
Márk 15.22-41
Elvitték a Golgotha nevű helyre, ami annyit tesz = a koponyák helye. (nem hegye!)
Mirhás bort adtak neki (jézusnak) inni, de nem fogadta el.
Megfeszítették, elosztották a ruháit sorsolással döntve el ki mit kap. 3 órakor feszítették meg.
A vétke fölé volt írva: A zsidók királya.
Két rablót is megfeszítettek ugyanakkor. Egyet a jobb, egyet a bal keze felől.
"Beteljesedett az írás" ami azt mondja "bűnösök közé számláltatott". (Ami viszont se nem Jézusra vonatkozik, se nem prófécia.)
Az arra menők szidalmazták Jézust: Na, te aki lerombolod a Templomot és 3 nap alatt felépíted, szabadítsd ki magad és szállj le a keresztről!
A főpapok és az írástudók egymás közt viccelődtek: másokat megtartott, de magát nem tudta! A "krisztus", az "Izráel királya" szálljon le most a kerezstről hogy higyjünk!
Akiket vele együtt feszítettek meg, azok is elkezdték szidalmazni.
6 órakor pedig hirtelen sötét lett az "egész földön" 9 óráig. (Sose volt ilyen, különben valaki biztos említést tett volna róla valahol.)
9 órakor Jézus fennhangon kiáltotta: Elói, Elói! Lamma Sabaktáni? Ami annyit jelent: Én istenem, és istenem, miért hagytál el engem? (Jézus nem isten.)
Néhányan az ott állók közül erre azt mondták, biztosan Illést hívja. (Hogy nem értették ha beszélték a nyelvet?)
Egy ember pedig odafutott és egy szivacsot megtöltve ecettel azt egy nádszálra tűzte és inni adott neki, azt mondva: Hagyjátok el (hagyjátok most békén jézust / figyeljetek), lássuk eljön-e Illés hogy levegye?

MEGJEGYZÉS: Csak képzeljétek el, mindenki ott áll, és arra vár, hogy lejöjjön a keresztről. Római katonák, Jézus követői és egyéb bámészkodók, az összes zsidó előkelőség. Ha lejön, MINDENKI azonnal elfogadja Jézust messiásnak. De persze nem.

Jézus pedig "nagy fennszóval kibocsátotta lelkét".
A Templom kárpitja pedig függőlegesen kettéhasadt.
Látva ezt aszázados aki szemben állt hogy így meghalt azt mondta: Bizony, ez az ember Isten Fia volt!
Voltak ott még assznyok is távolabbról nézelődve, köztük Mária Magdaléna és Mária aki Jakab és Józsé anyja meg Salomé. ezek voltak akik mikor Galileában volt (Jézus) akkor is követték és szolgálták. Meg volt ott még sok másik nő is, akik vele együtt mentek fel Jeruzsálembe.
------
Máté 27.33-56
Amikor eljutottak a helyre, amit Golgothának neveznek, ami annyit tesz: a koponya helye, méreggel elegyített ecetet adtak neki inni, és bár megízlelte, de nem akarta meginni.
Eztán megfeszítették, aztán sorshúzással elosztották a ruháit, "hogy betelljesedjék a próféta mondása": Tökmindegy. Az nem volt prófécia.
Aztán az őrök leültek és őrizték.
A feje fölé függesztették az elítélés okát is: Ez Jézus, a zsidók királya.
És akkor megfeszítettek mellette két latrot, egyiket jobbkéz felőle, másikat balról.
Az arra menők szidalmazták Jézust fejüket ingatva és azt mondva: Te, aki lerombolod a Templomot és harmadnapra felépíted, szabadítsd meg magad ha Isten Fia vagy! Szállj le a keresztről!
A főpapok és az írástudók is egymás közt csúfolódtak rajta: Másokat megtartott, magát nem tudta. Ha Izráel királya szálljon le a keresztről, akkor majd hiszünk neki. Bízott az Istenben, mentse meg most (Jehova) ha akarja. Hiszen azt mondta, ő Isten Fia!
A vele együtt megfeszített latrok ugyanezt vetették a szemére.
6 órától 9 óráig az egész Földön (na persze) sötétség volt. Kb. 9-kor pedig nagy hangon felkiáltott Jézus: ELI, ELI! LAMA SABAKTÁNI? ami azt jelenti: Én istenem, én istenem, miért hagytál el engem? (Hogy tudott Jézus nyomtaott betűkkel beszélni?)
Néhányan akik ott álltak és hallották ezt azt mondták, Illést hívja.
Egy közüllük azonnal odarohant, fogott egy szivacsot és megtöltötte ecettel, egy nádszálra szúrta, és inni adott neki.
A többiek azt mondták hagyd, lássuk eljön-e Illés hogy megszabadítsa?
Jézus ismét hangoson kiáltott, kiadta lelkét.
És ekkor a Templom kárpitja függőlegesen kettéhasadt, földrengés támadt és kettérepedtek a kősziklák.
És a sírok megnyíltak és sok elhúnyt szentnek teste feltámadt. Kijöttek a sírokból, és Jézus felátmadása utánbementek a "szent városba" (= Jeruzsálem) és sokaknak megjelentek. (lol, Resident Evil 2!)
A százados pedig aki ott volt az őrzők között (nyilván a legmagasabb rangú ottlévő tiszt. Hé, csak nem a "százados szolgájának" történetének eredetével van dolgunk?) látva a földindulást, meg mindent nagyon megijedt és az mondta: Bizony, Istennek Fia volt ez!
Sok asszony is volt ott távolabbról nézelődve - akik Gelileából követték Jézust szolgálva neki. Ezek közt volt Mária Magdaléna és Mária aki Jakab és Józsé anyja és a Zebedeus fiainak anyja.
------
Lukács 23.33-49
Elmentek a helyre amit a Koponya hegyének neveznek, ott megfeszítették Jézust és a gnosztevőket - egyiket balról, másikat jobbról. Jézus pedig azt mondta: Atyám, bocsásd meg nekik; mert nem tudják mit cselekszenek. Ugyanis épp elosztották Jézus ruháit sorshúzással.
A nép megállt nézni. A főemberekkel az élen csúfolódtak rajta: Egyebeket megtartott, tartsa meg hát (most) magát ha ő a krisztus, az Istennek ama választottja.
Kicsúfolták a vitézek is odamenve, ecettel kínálva. Azt mondták neki: Ha tényleg holmi "zsidók királya" vagy szabadítsd meg magad!
Volt ott egy felirat is fölötte görög, római és zsidó nyelven (is) kiírva: Ez a zsidóknak ama Királya.
A "felfüggesztett" két gonosztevő közül az egyik szintén szidta Jézust: Ha te vagy a krisztus szabadítsd meg magad, és minket is!
Erre a másik odaszólt, hogy: Nem félsz Istentől? (Esetleg más a vallása? Nincs is neki? Vagy egyszerűen: nem.) Hiszen ugyanazt az ítéletet rótták ki rád is! Ráadásul mi megérdemeltük, de ez nem is követett el semmit!
Azzal azt mondta Jézusnak: Uram, emlékezz meg rólam mikor eljössz a te országodban!
J: Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. (De mivel ez az illető tolvaj volt, és 1Korinthusiak 6.9-10 szerint ilyen nem történhet. Ráadásul Jézus vasárnapig a sírjában volt ahlottan - nem lehetett tehát a mennyben! Plusz látta valaki a "Lator" című filmet? Az utolsó mondat a filmben a tolvaj válasza: Oh, Uram, nekem igazán nem sürgős!)
Kb. 6 óra volt, és akkor sötét lett az egész tartományban egészen 9 óráig. És "meghomályosodott" a Nap, és a templom kárpitja függőlegesen kettészakadt.
Aztán kiáltott Jézus: Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet.
Azzal meghalt.
Látva a százados a történteket dicsőítette Istent ezekkel a szavakkal: Bizony ez ember igaz volt.
És az egész tömeg ami azért ment oda hogy megnézze magának Jézust (és az egész hacacárét) látva amik történtek a mellét verve megtért.
Jézus ismerősei pedig mind, meg az asszonyok akik Galileából követték őt távol álltak, úgy nézték ezeket.
------
János 19.16-37
Akkor aztán Pilátus átadta nekik Jézust hogy megfeszítsék. Átvették Jézus és elvitték.
Emelte az ő keresztfáját, úgy ment az úgynevezett Koponya hegyére, amit héberül Golgothának hívnak, ahol megfeszítették őt, és vele másik kettőt, egyet jobbról, egyet balról, középen Jézus.
Pilátus "címet" is írt és feltette a keresztfára (sajátkezűleg!). Ez volt ráírva: A NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA.
Sokan elolvasták ezt a zsidók közül, elvégre közel volt a városhoz az a hely ahol Jézust megfeszítették. Héberül, görögül és latinul (is) volt felírva.
Szóltak a zsidók papfejedelemi hát Pilátusnak, hogy ne azt írja, "a zsidók királya", hanem azt hogy "a zsidók királya vagyok", hogy ássák hogy csak ő mondta.
De Pilátus köpött a dologra.
A vitézek pdig amikor megfeszítették Jézust fogták a ruháit, négyfelé osztották: egy részt minden vitéznek, plusz a köntöse.A köntös varrás nélküli volt, felülről mindvégig szőtt.
Azt mondták egymásnak: Ezt ne hasogassuk el, inkább vessünk sorsot rá hogy kié legyen. (Feltehetőleg az akkoriban népszerű kockadobással döntötték el.)
Azért tettek így, hogy beteljesedjen az írás: Hülyeség.
Jézus keresztje alatt ott állt az anyja, anyjának nővére, Mária aki a Kleopás felesége, és Mária Magdaléna.
Jézus amikor látta, hogy ott áll az anyja (akire eddig magasról tett) és az a tanítvány (hímnemű szó van használva) akit szeretett (Jézus homoszexuális? Bár tekintve, hogy Mária Magdaléna meg úgy csinál mintha a felesége lenne, talán inkább bi.), azt mondta az anyjának: Asszony, itt a fiad!
Aztán azt mndta a tanítványnak: Ímhol az anyád!
És attól az órától (az anyja) magához fogadta a tanítványt.

MEGJEGYZÉS: Jézus Jánosra bízza az anyját. De miért? Voltak mind fiú, mind lánytestvérei.
A keresztények annyira nem akartak fiú édestestvért Jézusnak, hogy bármit megtettek volna hogy ne is feltételezhesse senki, így bevezették azt a dogmát – amit semmi nem támogat -, hogy Máriát József özvegyen vette el. Pedig egyszerű a megoldás: öccsei voltak, nem bátyjai.
Az is röhelyes feltételezés, hogy a többi fiútestvér, miszerint nem Mária vér szerinti testvrei lennének, így nem voltak kötelesek gondoskodni anyjukról. Pedig a zsidó szokások szerint szerintem ez nagyn is úgy kellett legyen.

Ezután Jézus tudva, hogy mindent elvégzett hogy beteljesedjen az írás azt mndta: Szomjas vagyok.
Volt ott egy ecettel teli edény. "Azok" (az ismerősei asszem) fogtak hát egy szivacsot, megtöltötték ecettel (nem egy random férfi volt hát?), és "izsópra" téve ( http://hu.wikipedia.org/wiki/Izs%C3%B3pf%C5%B1 - mint látjátok ez egy lágyszárú növény, nemigen alkalmas arra, amire itt állítólag használják. A többi evangéliumban nédpálca van továbbá.) odaemelték a szájához. Jézus "elvette" (= megitta) az ecetet, azt mondta: Elvégeztetett, azzal lehajototta (jobban mondva leesett) a fejét és kibocsátotta lelkét.
A zsidók meg, hogy a testek szombaton ne legyenek a keresztfán, merthogy péntek volt és a másnapi szombat pont a nagy ünnepnap volt (vagy nem) kérték Pilátust hogy törjék el a lábszárait és vegyék le "őket". (A három keresztre feszítettet. Így gyorsabban megfulladnak ugyanis az áldozatk ennél a kivégzési módszernél.)
Elmentek hát a vitézek, eltörték az elsőnek a lábát, majd a másodikét is, de mikor Jézushoz értek látták hogy ő már halott, így nem törték el a lábát. (És ha tévedtek? És ha csak kómában volt? Akkor a "feltámadás" baromira nem érdekes. Mégannyira sem.)
De a vitézek egyike dárdát döfött az oldalába, mire azonnal vér és víz jött ki abból. (A Jézus oldalán ejtett sebből. De ez tudományos képtelenség.)
Aki látta bizonyságot tett és igazat mond az olyan, higyjétek el.
Azért lett ez így hogy beteljesedjék az írás "Az ő csontja meg ne töressék". - Csakhogy nincs ám ilyen írás! Amit fel-felhoznak az vagy Exo.12.46, vagy Számok 9.12 - amik egyike sem prófécia, hanem parancsolat; vagy pedig Zsoltárok 20, de az meg általánosságban vonatkozik az összes zsidóra (azért a többesszám) és csak egy ima, egy vágykép, nem pedig prófécia (műfajából adódóan). most kátjátok miért nem nagyon törődöm az ilyen részekkel.
Másutt meg így szól az írás: Néznek majd arra, akit általszegeztek. (Valóban van valami olyasmi sor, de megintcsak nem releváns.)


Temetés
------
Márk 15.42-47
És amikor beesteledett, mivel péntek volt, azaz a szombatot megelőző nap, eljött arithmatiai József, egy "tisztességes" tanácsbeli aki maga is "várja Isten országát" (= Jézus-hívő volt), bement "bátran" Pilátushoz és kérte Jézus testét.
Pilátus csodálkozott, hogy halhatott meg ilyen gyorsan (Jó kérdés. Vajon tényleg meghalt? Ki tudja, mi volt abban a szivacsban!), ezért magához hivatta a századost (akiről tudjuk, hogy szintén Jézus-hívő, khm) és megkérdezte tőle. (Khm, ha Pilátus olyan nagy fanja volt Jézusnak, akkor mit törődött ilyesmivel?)
Az (persze) megerősítette, így kiadta a testet ingyen méghozzá! (Miért, máskor fizetni kellett?)
Az meg elment, vásárolt egy gyolcsot (takarót. De nem lehetett volna már előtte...?) leszedte, begöngyölte a gyolcsba és elhelyezte a sírboltba amit a sziklából vágtak ki (szóvala szokásos barlang-temetést kapta), és egy követ gördített a sír szájához. (Egy ember elbírta ezek szerint.)
Mária Magdaléna és Mária aki Józsé anyja nézték ahogy behelyezték (Jézust).
------
Máté 27.57-66
Mikor beesteledett eljött egy gazdag ember, arimatiai József, aki maga is tanítványa (?) volt Jézusnak.
Elment Pilátushoz és kérte Jézus testét.
Pilátus rögtön megparancsolta hgy adják oda neki. (Nem is kérdezősködött?)
Az magához vette a testet, begönygyölte tiszta gyolcsba (itt már magávalhozta?) és elhelyezte a saját új sírjába (? sírásó volt? családi kripta? külön erre nyilván nem csináltathatta.) és a sír szájára egy nagy követ görgetett, azzal elment.
Ott volt Mária Magdaléna és "a másik Mária", szemben a sírral üldögéltek.
Másnap - azon a napon ami péntek után következett (segítünk: szombat!) - egybegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátushoz (eddigre milió lehetőség volt kicsempésznia testet) és kérték hogy "harmadnapig" őriztesse a sírt, ugyanis eszükbe jutott hogy az azt mondta, harmadnapra feltámad. Még a végén ellopják a testet és azt hazudják feltámadt.
Pilátus azt mondta van nekik saját őrségük, használják azt.
Azok mentek, lepecsételték a követ (nem néztek be, pedig...!) és őrrel őriztették a bejáratot.
------
Lukács 23.50-57
Volt egy ember, József a tanácsból, jó és igaz férfi (volt-e valaha jó vagy igaz ember?), aki nem vett részt "azok" tanácsában és tetteiben (de akkor hogy volt tanácsos?), arithmetiából származott, a zsidók városából, maga is várta Isten országát.
Odament Pilátushoz és elkérte Jézus testét.
Levette azt, begöngyölte gyolcsba, berakta egy sziklába vágott sírboltba amiben még senki nem feküdt.
Ez történt pénteken, másnap szombat virradt föl.
Az "őt" (Jézust) követő asszonyok is, akik Galileából jöttek megnézték a sírt ahogy fekszik benne Jézus teste.
Visszajőve onnen készítettek fűszereket és keneteket. (Minek? Nyilván nem jézusnak, mert egy kence elkészítése napokba telik.)
Szombaton nem csináltak semmit a parancsolat szerint.
------
János 19.38-42
Ezek után kérte Pilátust arithmetiai József, aki Jézus tanítványa volt, de csak titokban, mert félt a zsidóktól (mindíg figyelj oda a zsidókra, bárhová mész!) hogy levehesse Jézus testét.
Meg is engedte Pilátus. Elment hát és levette.
Eljött Nikodémusz is, aki éjszaka ment először Jézushoz. Hozott mirhát és aloéból készített kenetet (hát azt nem az asszonyok csinálták?) úgy 100 fontot. (Na peeeerszeee. Az rohadt sok lenne. És különben is: nem kellett volna eladni és a pénzt a szegényeknek adni? Jézus még halálában is folytatja a képmutatást?)
Fogták Jézus testét és begöngyölték azt lepedőkbe illatos szerekkel együtt, ahogy a zsidóknál szokás temetni.
Azon a helyen ahol megfeszítették volt egy kert, a kertben egy új sír, amibe még nem raktak senkit. (Miféle beteg kert az ilyen?)
Mivel a zsidók péntekje volt és a sír közel esett oda rakták Jézust. (Akkor nem is József saját ki sírja volt? Nem is volt ez tőle jószívűség, csak kényszer? És nem raktak követ elé? Nem voltak más látogatók?)
------
MEGJEGYZÉS: Az Apostolok Cselekedetei 13.27-29 szerint Jézust Jeruzsálem lakói (= a zsidók) és azok vezetői kérték ki Pilátustól és temették el. Ez annál is különösebb, mivel Lukács evangéliumának szerzője felelős az Ap. Csel.-ért is!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése