2009. október 25., vasárnap

Pál apostolnak a galátziabeliekhez írt levele

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban fedik a valóságot! (Vannak akik legalábbis hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Feladó: Pál és tsai (No de ki is támasztotta fel Jézust? Jézus magát, vagy Mr. Isten?)
Címzett: a galátziai keresztények
Hahh, máris más tanokat követtek? Megzavarták a fejeteket, mi? Legyen átkozott mindenki aki nem úgy prédikálja a keresztény tanokat mint én (=Pál)!
Senkinek nem fogok akarni tetszeni! (Akor saját szavai által Pál nem keresztény.)
Az egészet ÉN találtam ki! Nehummá más arassa le a babérokat. (és a PÉNZt)
A mocskos zsidók mind keresztényüldözők.
Én meg már zsidónak is übermensch voltam!
Sosem mentem Jeruzsálembe meglátogatni az előttem ~kinevezett apostolokhoz, inkább Arábiába mentem, majd ismét visszatértem Damaszkuszba! (Akkor miért áll ennek pont az ellenkezője az Ap.Csel.9.26-ban?)
Három évvel azután mentem Jeruzsálembe meglátogatni Pétert, nála is maradtam 15 napig. Akkor az apostolok közül egyedül Jakabbal találkoztam (még). (Kár, hogy az Ap.Csel9.26-28 szerint minden még élő apostollal talákozott.)
És ez így volt. (Vagy nem?)
Azután Szíria és Cziliczia tartományaiba mentem. Akkoriban személyesen még nem jártam a júdai gyülekezetnél, de már hallottak átállásomról. Nagy szenzáció voltam.
14 évvel később ismét elmentem Jeruzsálembe Barnabással meg Titussal. És náluk is hírdettem az evangéliumot amit azelőtt a pogányoknál (e tettet Jézus tiltotta tanítványainak, l. Mt 10.5), de külön azoknak akik értettek is hozzá, nehogy nyilvánosan megszégyenüljek.
És még a velem lévő Titust sem kényszerítették a körülmetélésre, pedig ő görög. (Na mert nekiáll bárik ismeretleneket kérdezgetni arról, milyen a fütyijük. Ez nem érv Pál!)
Néhány mocskos kém megpróbált vitatkzni velünk, de mi persze nem dőltünk be nekik! (ugh)
Péter ugyan váltig ragaszkodott a körülmetéléshez, de én meg sose gyakoroltam, de nem ám!
Elismertek akkor apostolnak Jakab, Kéfás és János engem és Barnabást. Mi ketten feladatukl a körülmetéltlenek közti, ők a körülmetéltek közti örömhír-.terjesztést kapták.
Mert törődni kell szegénykémekkel.
Mikor Péter antiókhiába jött úgy éreztem oda kell állnom elé, mert mikor senki nem figyelte nem közösködött (konkrétan : nem evett együtt) a pogányokkal.Jól lehordta Pál Pétert ott mindenki előtt, hogy "a törvény által senki nem igazul meg" (amiről természetesen m,ás sorok - mint Lk 1.6 - nem értenek egyet), meg hogy hogy lehet ilyen képmutató stb. (Arról nem ír, Péter hogy reagál.)
Oh, bolond galátziaiak! (Pál megint a Gyehenna tüzére ítéli magát, l. Mt 5.22) Miért nem hiszteka krisztus sztoriban amit olyan élethűen (affranc, nem jut eszembe e helyett a megfelelő jelző) adtunk elő?
Hát nem értitek, hogy az egész csak fantázia? (= Jézus sosem élt, sose gondolta senki komolyan ezt az isten-dolgot stb.)
Nem a vér szerinti leszármazás, hanem a hit dönti el, ki tartozik közénk.
(Miért kell mindíg annyi tévesen magyarázott idézet? Mert az aztán van dögivel.)
3.12 vs. 3.13: most tartsuk a törvényeket vagy ne?
3.13: Mr. Isten megátkozta Jézus? Az embereken meg az egyik átkot felcserélte a másikkal? Akkor most cseberből vederbe "estünk"? Csak azért, hgy már a "pogányok" is Herr Gott körmei alá szoruljanak?
Jézus vajn tényleg Ábrahám magja? Hát nem. Ahhoz apai ágról kéne tőle erednie, márpedig a genealógiák szerint az nem úgy van.
430 év telt el Ábrahám és a Mózesi törvények között. (Biztos. Ki kéne számolni.)
Az Exo.19.20 és 20.22 szerint egyenesen Mr. Isten adta a parancsolatokat - nem pedig angyalok ahogy meg itt áll.
A Törvény csak arra volt jó, hogy minél többen elkárhozzanak, és így minél nagyobb legyena szabadító eljövetelekor a megkönnyebbülés. (Ezt hívják gyerekes szadizmusnak.)
Minek használtok még mindíg naptárt? (Elvégre maholnap itt a VilágVége.)
Legyetek olyanok mint én, ahogy én is olyan lettem mint ti. (De ha te már olyan vagy mint mi, akkor mifée változást akarsz?)
...Ábrahám feleségeinek felemlegetése, és más misztikus hablatyok...
Rabigánk láncait töröljük el!
Ne forduljatok vissza az úton!
Ne metélkedjetek körül, vagy elkárhoztok! (Most hit vagy cselekedet? És kell-e körülmetélkedni, mint azt Mr. Isten mondta, vagy hallgassunk Pálra ezügyben? És vajon kihullhatunk-ea kegyelemből? - Egyetlen sor, és mennyi probléma!)
Higyj! Csak az számít.
Mindenki dögöljön meg aki mást mond. Bárki is volt az.
De különben is, én bátorítom a körülmetélést, mi hát a bajotok velem? (Öhm, pár sorral feljebb még... ch!)
Bárcsak megölnék magukat akik titeket bujtogatnak!
Az egész törvénynek egy az alapja: Szeresd felebarátod mint tenmagadat. (És mi lett a Jézus által említett másikkal, azzal hogy szeresd istenedet?)
Ne elégítsétek ki a testi szükségleteiteket! (Ühm, én azért szoktam enni, teszem azt.)
A "test tettei" ezeket jelentik: házasságtörés, paráználkodás, tisztátalanság, bujálkodás (PONTOSAN mi is a különbség a házasságtörés, a paráználkodás és a bujálkodás között?), bálványimádás (ez hogy jön ide?), varázslás (ha boszotkányok márpedig nem léteznek, miért van szó boszorkányságról a Bibliában?), ellenségeskedés, versengés, gyűlölködés, harag, "patvarkodás", "visszavonás", "pártütés", irígység, gyilkosság, részegség, tobzódás, ilyesmik. Ahogy már korábban is mondtam, akik ilyet tesznek azok "nem öröklik Isten országát".
Aztán pár engedéélyezet dolgot sorol, mint mértékletesség.
Szóval kerüljétek a bajt!
Figyeljetek egymásra hogy ne essetek kísértésbe!
...egy olyan rész jön ami a hHarcosok Klubbjába illene arról milyen semmik a szekta tagjai...
6.2: Egymás terhát hordozzátok.
6.5: A saját terhetek hordozzátok.
(Hajaj.)
Maradjanak egységesek a hírdetett tanok!
Amíg csak tudtok tegyetek jótéteményeket, de persze elsősorban a szektatagokkal.
Látjátok mekkora betűkkel írok, a saját kezemmel! (Argh!)
Azok, akik körül akarnak metélni benneteket, csak az üldöztetés veszélyét akarják csökkenteni. (Szerintem az jó dolog...) És akkor majd azt hazudják, hogy zsidók vagytok! (uhm... azok is, nem?)
6.15: nem teremtés, hanem teremtmény. Mókás.
6.16: Akik e szabály szerint élnek... (De milyen szabály? Egy sorral feljebb az a szabály, hogy nincs szabály!)
Ezek után senki ne merjen visszapofázni nekem!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése