2012. november 13., kedd

hol-a-kamud? - a holokauszt igaz története

Miért van az hogy minden egyes esetben így végződik a témának még a felvetése is (l. kép)?Elárulom miért.

De előtte lássuk a TÉNYEKET:

1) Tudjuk, hogy többszázmilliárd dollárt fizettek ki azzal az indokkal, hogy a zsidókat megpróbálták kiírtani. Mi több: egy egész országot adtak nekik.

2) Tudjuk, hogy felmerültek kérdések.

3) Tudjuk, hogy a kérdésekre nem adnak választ. Helyette tiltás van. Mi több: törvényi tiltás.

4) Tudjuk, hogy a tiltás ellenére felteszik a kérdéseket.

5) Tudjuk, hogy az egyedüli reakció, a folytonos antiszemitázás ellenére a kérdésfeltevők kitartóak. Nem csoda, a 2. Világháború idestova 67 éve lezárult, gyakorlatilag nincsenek már szemtanúk. A kitartás eredménye hogy a kérdezők látszanak "győztesnek". Természetesen nem győz az álláspontjuk, mivel NINCS álláspontjuk - azért kérdeznek hogy adatokat gyűjtsenek és kialakuljon az állaspontjuk.

6) Tudjuk, hogy amire nincs bizonyíték, azt nem fogadjuk el valóságnak. Ez alapvető pszichológiai dolog, és ugyancsak tudományos alapvetés.
Az is pszichológiai tény, hogy az emberi elme szeret ellenkezni, és ha indoklás nélküli elutasítással találkozik, hajlamos csakazértis csinálni amit tiltanak. Jelen esetben ennek eredője annak a következtetésnek a "levonása", hogy nem volt tervszerű kiírtása a zsidóknak.

Ezek a TÉNYEK.

Most pedig FELTÉTELEZZÜK, hogy hazudtak. Hogy egy világméretű átverést követtek el a harci morál növelése érdekében, az ellenség besározása érdekében, kismillió más vegyes okból, amik az akár többszáz résztvevő fél agyában részletenként születtek meg, és a végső kakofóniából úgy kristályosodtak ki ahogy ma ismerjük.

Most TEGYÜK FÖL, hogy MOST, több mint 50 évvel az eset után ez KIDERÜL.

Vegyük számba a LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEKet:

1) A kifizetéseket, alapjuk nem lévén, vissza kellene fizetni. Ez a pénz azonban nyilván nincs már meg.

2) Az amúgyis számtalan módon törvénysértően működő Izrael állam minden alapját elveszítené a puszta létére.

3) Nyilvánvalóan nagy lenne a felháborodás, és az antiszemitizmus fellángolna. Az amúgyis nyilvánvalóan folyton hazudó, vallásukról totális titkolózásba próbálni burkolózó judaizmus hívei valós veszélyben lennének. Nem kizárt az utcai zavargások.

4) Mivel számolatlan kormányzat benne van, erősen meginogna a bizalom az összes nyugati kormányzattal szemben. Ennek következményei beláthatatlanok.

Mi ebben a helyzetben a nyilvánvaló VISELKEDÉS?
Tagadni, tagadni, tagadni. És mikor nyilvánvaló hogy meztelen a király, tovább tagadni.


ÁM.

Ám eljött az ideje az IGAZSÁGNAK. Bármi is a következménye az igazmondásnak, itt az ideje igazat mondani.

Ki tudja: ezúttal lehet hogy sikerül tiszta lapot kezdeni.
Ki tudja: ezúttal lehet hogy már vagyunk annyira CIVILIZÁLTAK, hogy képesek legyünk egymás szemébe nézni.
Ki tudja: ezúttal tényleg megakadályozhatjuk hogy ilyesmi még egyszer megtörténjen.

2012. november 9., péntek

Holoka(m)uszt emlékközpont 2/2

No, folytassuk ahol abbahagytuk:


Az gyik helyen a kiállítás aszondja:
"és akkor deportáláták a népet Agyarországról, a legtöbbjüket Auschwitzba".

Mi a probléma ezzel? Csak annyi, hgy a honlapjukon elérhető nyilvántartási listák ennek ellentmondanak, az.

Egy időközben ehhez kvázi kapcsolódó fogalom fontossá lett a szememben: mia rák az a "munkaszolgálat"?
A kiállítás választ ad a kérdésre:
'nem fegyveres honvédő katonai szolgálat"
Azért ide osztották be pl. a magyar zsidókat, mert katonai szolgálatra az egész ország megfelelő korú és egészségű polgára köteles volt. A körülmények úgy alakultak hogy az állam számára nem teljesen megbízhatónak lettek ítélve pl. a zsidók, de az INTEGRÁLÁSUKTÓL nem kívántak eltakinteni, és SAJÁT POLGÁRAINAK tekintette őket ezek szerint az állam, ezért fegyver nélküli szolgálatra osztották be őket.
Hát ez azért fényévekkel elfogadóbb magatartás mint a gyűjtőtáborokba küldés!


Most tegyünk ennek kapcsán egy kitérőt az olyan térképekre és hasonlókra, amik a zsidók százalékos arányát mutatják adott területen a lakosságot illetően.
Mit lehet megtudni egy ilyen ábráról (egyik háború előtt, másik utána)?
SEMMIKÉPPEN nem azt, mennyi zsidó halt meg.

Megjegyzés: hasonló térképek könnyűszerrel alkothatók pl. a cigányságról, míg szinte lehetetlen készíteni pl. az ellenzékiekről. Bizonyos vonások miatt jelen kérdésnél a zsidóságot célszerű leginkább szerepeltetni.

Amit le LEHET olvasni, az az adott terület vonatkozásában az ÖNMAGÁT zsidónak VALLÓ lakosság aránya hogyan változott.
Ez NEM jelent közvetlenül túl sokat, mivel kiemelt részlettel dolgozunk. Hová tűnhettek a csökkenés százalékait eredményező személyek? Néhány lehetőség:
- más területre vándoroltak (és az ottani zsidók számát növelték. Mivel a kiállítás térképei csak Agyarországra korlátozódnak a teljes Föld bolygó helyett, így elég nagy a mozgásterünk. Azt sem szabad elfelejteni hogy 100-nak a 10%-a 10, míg 1000-nek 10 pusztán az 1%-a!)
- más területre vitték őket (ez az előző kategóriától az önkéntesség hiányában különbözik. Mivel behatárolt a felek száma és lehetőségei, így ez felkutatásukat megkönnyíti)
- meghaltak
- más név alatt kezdtek új életet (ebben az esetben kvázi mindegy hogy hol, ellenben felmerül a kérdés hogy a továbbiakban minek vallották magukat)
- nem vallották többé magukat zsidónak (az üldöztetések és hátrányos megkülönböztetések okán ez könnyen elképzelhető, nem véletlenül harcolták ki nem sokkal a 2VH után a felekezeti hovatartozás nyilvántartásának törtlését)

Vegyük figyelembe hogy sokan "eltűnt" kategóriába fognak esni, ami nem korántsem jelenti hogy "elhúnytak".


A kiállítás egyik asszem filmanyaga megemlíti "1867ben történt rendelkezések eredményeként ugyan a zsidó vallás elfogadottabbá vált, de a kereszténység mögött még mindig csak másodlagos elismertséggel bírt".
Na kérem, akkor még egyfelől elég jól jártak, mert nyilván egy csmó vallást meg sehogyse, vagy éppenhogy (harmadvonalban) ismertek csak el.
Arról nem is szólva, hogy a jelenlegi FIDESZ-diktatúra megint másodlagossá minősített minden vallást a kereszténységen kívül az illegitim módon behozott alapokmányában (új alkotmányhoz 4/5 szavazattöbbség kell a Parlamentben!), így a 2010-es évnek fekete betűkkel kéne itt szereplnie.
Arról nem is szólva, hogy a Húsvéti Alkoholmány az ateizmust a nemkeresztény vallásoknál is hátrébb löki. Nem egyszerűen kevésbé ismeri el, de rögtön negatívan diszkriminűálja (amivel megsérti az alapvető emberi jogokat). Talán a sok zsidózás mellett lehetne a tárlat némileg objektívabb és szélesebb látókörű.


Egy helen azt írja a kiállítás:
"a zsidóság a 19. század elejére egyre inkább ajátjának kezdte érezni az országot ahol lakott".
Ez egyfelől nagyon helyes, ám hozzá kéne tenni hogy bizony a folyamat A ZSIDÓSÁG RÉSZÉRŐL komolyan megfordult a cionizmus hatására! Bizony, bizony, saját országot akartak, azaz nem voltak hajlandók hazájuknak elismerni ahol laktak. És ez ma is igaz, és Izrael állam alapvetése és működése is ezt folytatja. Ebben az esetben viszont felmerül a kérdés: most, hogy senki nem korlátozza őket, mi a rákért nem megy mindenki a "gonosz elnyomó diaszpóralétből" a "tejjel mzzel folyó Erec-Izraelbe"?

A másik ehhez kapcsolódó pillanata a tárlatnak, mikor felrója a korabeli nemzsidóknak, hogy azok felrótták a zsidóknak hogy azok nem esznek velük. És azzal mentegeti a tárlat a zsidóságot, hogy dehát ők "kóser" kaját esznek.
Namost mit jelent agyar szóval a "kóser"? Az kérem: "tiszta". Azaz amit a nemzsidó eszik az szar és szemét.
Hát csoda ha felháborodnak?


Aztán behozza a Talmudot, legalábbis az elégetését. Meg a vádat amiért elégették: hogy keresztényésggel szembeni erenekségeket, és Jézus szapulását tartalmazza.
No kérem, mi itt a probléma? A Talmud TÉNYLEGESEN eretnekség a kereszténység tanaihoz képest (csakúgy mint az iszlám tanításai, a mormonok tanításai, a hinduk tanításai, a buddhisták tanításai - és egyáltalán minden olyan vallás tanításai ami nem kereszténység, a kereszténységhez képest eretnekség. És ugyanígy midnen más vallás behelyettesíthető a kérdésbe). Könyveket égetni persze hülyeség, de lássuk be: a vád igaz.
Azt is tudjuk hogy Ha megemlíti a Talmud Jézust, akkor annak negatív színben kell feltűntetnie, mivel a zsidók nem ismerik el a kereszténység legnagyobb figuráját, főleg mivel rentgeteg hívet épp tőlük akik nem fogadták el a karaktert vont el. És mint TUDJUK, megemlíti a Talmud Jézust. Tehát ez a vád is igaz.
Végső mentsvára a dolognak az lenne, ha elérhető lenne a kiállítás keretében egy Talmud. Magyar nyelvre fordítva. Cenzúrázatlanul. De nincs.


Egy igen mókás pillanat is va a kiállítás elején, a neológ és az ortodox irányzatok futó összehasonlításakor. Aszondja: "az ortodox irányzat azonban mindinkább elkülönült, és továbbra is az ősi szabályokhoz tartotta magát, beszélte a jiddis nyelvet..."
Ööö... a jiddis nyelv a német nyelv származéka, igencsak későn alakult ki, semmi köze holmi ősi zsidó hagyományokhoz.


Végül pedig egy felháborító nyílegyenes hazudozás.
Máshol már részletesen tárgyaltam, de enm tudom megállni hogy szóvá ne tegyem, mert ez a részlet némi utánajárással ellenőrizhetően puszta hazugság. Ilyen nem megengedhető egy komoly rendezvényen:
A Tiszaeszlári Vérvád. Két fontos momentum:
1) NEM VOLT VÉRVÁD Tiszaeszláron. A bíró azzal indította a tárgyalást, hogy nem lehet szó vérvádról, különben beszűntetia pert.
2) NEM IGAZ hogy a "védő porrá zúzta a hamis vádakat". A pert ugyanis bizonyítékok hiányában ejtették.


Ééés ennyi volt. NE menjetek ebbe a szemforgató pénzlenyúló helyre, mert ez NEM múzeum, HANEM propagandatárlat. Alap nélküli kijelentések lógnak a falon, semmiféle forrást vagy útbaigazítást nem kínál a tárlat.
Az egyetlen haszna hogy láthatjuk: a tömegsírokba nem gázkamrákból kerültek a csonttá soványodott táborlakók, hanem hosszas tífuszbetegség után.

2012. november 7., szerda

Holoka(m)uszt emlékközpont 1/2

Mint mondottam volt elmentem én hírös intézményünkbe, megnízni miképpen élnek a magyar urak - bocs ez egy másik történet eleje :D

De tényleg elmentem a Holokauszt Emlékközpontba, téves berögződés és emlegetés folytán "holokauszt múzeum"-ba.

Ez mint a neve is mutatja NEM múzeum, hanem emléktábla funkciót tölt be.

A probléma ezzel, hogy nem tudjuk mi is, van-e egyáltalán aminek emléket kíván állítani? Mert ha körülnézünk, azt látjuk sokak szerint legaábbis sok a kétely a dolog körül, olyannyira hogy még a definícióba sem tudunk megállapodni!

Mert mi is az a "holokauszt"?
Most próbáljunk a 2. Világháborúban a náci birodalom által végzett szervezett és célirányos népességtisztogatási programnál maradni, ami egyértelműnek látszik hogy létezett, csak az nem világos hogy ez milyen formában került, illetve volt tervezett végrehajtódni.

De a problémának fussunk fejjel, teljes erőből másik irányból, mégpedig:
Vannak ugye a nácik. Vannak nekik táboraik, ahová gyűjtik az ellenzékieket, a cigányokat, a melegeket, az értelmi fogyatékosokat, az elképzelt árja faj lehetséges forrásait (gondolva itt az ikrekkel végzett kísérletekre), a lengyeleket, meg ki tudja még kit (és persze, legyél boldog, írjuk ki: a zsidókat is. Azt már nem írom hogy "elsősorban", mert azzal nem értek egyet, még akkor sem ha véletlen vagy nem véletlen abból a csoportból és okból került ki a legtöbb áldozat, ha onnan került ki).
DE: holokausztáldozat-e, akit a Szövetségesek bombáztak le? holokausztáldozat-e, akit soha senki nem akart megölni nemhogy fajelméleti indíttatásból, de sehogyan? holokausztáldozat-e, akit bár megöltek egy táborban, de mondjuk azért mert szökni próbált? holokausztáldozat-e aki ugyan haláltáborban halt meg, de természetes halállal, vagy betegségben? holokausztáldozat-e, aki túlélte a náci táborokat? holokausztáldozat-e, aki partizánként, vagy valamelyik hadseregben halt meg? és ha a német (vagy azok szövetségeseinek egyikének) hadseregben? és ha egyszerűen csak civilként német/náci földön élt akkoriban, de se táborban, se hadszíntéren nem járt? és mi van azokkal akik mondjuk zsidók voltak, de egyáltalán nem érintette őket a háború (mert kivándoroltak Ausztráliába, vagy mittudomén)?

Hát ez az intézmény is csak egy újabb változatot alkot a másik 125 definicióvariánshoz.


Írtam jegyzeteket, de a kis papírok összekeveredtek, ezt bocsássátok meg nekem. Ha az idézetek pontatlanok, de a konkrét tárlattól lényegileg nem térnek el. Ezt bárkinek hajlandó vagyok igazolni akár személyesen időpontegyeztetés után, ha illető fizeti a nem kicsit borsos belépőjegyet ;)
Mert 1400 pénz pár falra printelt, források, hivatkozások, kiállítási tárgyak nélkül izony NAGYON borsos ár.

Naszóval, egyik helyen van ám eredeti dokumentum (scannelt változat asszem, de nekem bőven megfelel). A tárlat célja vele bemutatni idézem "megfoszás az élettől". Mármint egy példa arra hogyan fosztotta meg az élettől az Agyar állam a zsidóságot. Valami hivatalnok valami másik hivatalnokot értesít benne halálozásról, idézem:
"alázatosan jelentem dr. Lukács István öngyilkos lett"
Na most mi köze ennek az államhoz? Nem ment senki és lőtte főbe illetőt (miután a tárlat nyilvános a nevet nem kell kitakarnom).
Az ilyen NEM holokausztáldozat. Az meg mindnekinek a maga dolga hogyan ítéli meg az öngyilkosságot, illetve az öngyilkost (a kettő nem ugyanaz!)

Az egyik printelt szöveg érdekességet mond, mégpedig a "magyar elit" véleményét a náci zsidóüdözés kapcsán (a magyar zsidókérdésről még lesz szó). Nem pontos idézet!
"nekünk a zsidókkal nincs gondunk - természetesen naccságos Hitler úr azt intézkedik velük kapcsolatban amit csak jónak lát -, annál inkább a cigányokkal! Azt esetleg neme lehetne-e..."
Eme vciselkedés persze a politikai elitnek nem felróható az adott körülmények kontextusában úgy igazán, bár nem kicsit beteg xD

Kicsit Jézusozzunk:
egy helyen azt mondja a kiállítás:
"miért vádolják a mai (korablei) zsidóságot, hiszen mit tehetnek arról hogy évszázadokkal ezelőtt állítólag Jézus halálát kieszközölték"
Nos kérem, bár ezt egy korszakkal korábban tették fel, DE a cionisták UGYANEZEN az alapon követelték és követelik ma is Izrael állam területét!

Kiállítás egyik pontján az hangzik el (mennek végtelenített szalagon néha filmek, nem tudni ki csinálta):
'Hitler jött a zsidókat így-meg-úgy a barnaingeseivel...'
No kérem, Hitler NEM jött a barnaingeseivel, ez teljesen hibás történelmi kontextus. A "barnaingesek" ugyanis az SA volt, amit Hitler SS-e (a feketekabátosok) a Hosszú Kések Éjszakáján gyakorlatilag az utolsó tagig lemészárolt, mert Hitler rühellte az SA-t.
Azt hinnéd a tárlat összerakói ilyesmivel tisztában vannak...

Az egyik video (több másik fogalom mellett, de olyan gyorsan nem tudok írni, és egy-egy ilyen video azért elég hosszú) egyenlőséget tesz a nacionalizmus és a zsidóellenesség közé!
Ez nyilvánvaló ostobaság.

Egy másik helyen hasonló probléma:
az mondja a kiállítás "az antiszemiták azzal vádolták a zsidókat hogy megölték Jézust".
Ez rossz célzatosság, ugyanis lehet hogy aki ilyet mondott az egyúttal antiszemita is volt (ami akkoriban még merőben mást jelentett mint most!), de a lényeg hogy keresztény volt. Mert ha nem lett volna keresztény, nem nagyon izgatta volna holmi Jézuska...

A hiás kontextusról szólva:
egy helyen azt mondja a kiállítás "a zsidók egyenlő jogokkal való felruházása csak a 19. században kezdődött el".
Nos ezzel nem fogok vitatkozni, ha ő mondja biztos úgy van, csakhogy álljunk már meg és nézzük meg milyen törvények vonatkoztak az előtt a zsidókra! Hát kérem olyanok amik mindenki mással szemben igazságtalan kedvezményekhez juttatták a zsidókat! Pl. államilag szünnap volt szerte Európában a kereszténység szervezésében (amúgy meg a vásárokhoz igazodva) a vasárnap.
MELLÉKVÁGÁNY: ha a "vasránap" a "vásárnap", akkor Herr Orbán és sleppje miért is küzd a boltok vasárnap való vezárásáért?
VISSZA: Naszóval az államok szerették azért ha minden lakos nyugton éldegél, így végső soron tűrték a nemkeresztény lakosságot, mégpedig azok vallási szabályainak gyakorlásának engedélyezése mellett. Ezzel viszont a zsidók egy héten már két pihenőnaphoz jutottak, mert vallási pihenőnapjuk a szombat, nem a vasárnap.
A másik problém a földkérdés volt...

A földről szólva: ugyan az igaz hogy az antiszemitizmus megjelenésével a zsidók sorsa (és még ki mindneki másé! Számos esetben bírósági eljárás volt hivatott eldönteni illető személy ember-e... Értve itt afrikaiakat, mindenféle szigetlakó népet stb.) rosszabbra fordult. Csakhogy elfelejti megemlíteni a tárlat, hogy miből nőtt ki az antiszemitizmus, rögtön pártba szerveződött politikai erőként!
És az bizony a cionizmus! Ami saját országot követelt a zsidóknak! Egy olyan környezetben, ahol már nem voltak szabadon elfoglalható földek... És persze rögtön mindenki azon kezdett aggódni, nem az Ő földjére pályázik-e a kis csalafinta.


Most picit térjünk rá az agyarországi zsidókérdés alakulására. Nem tudom miért van oda minden szemita érzületű Horty pocskondiázásáért, részemről "Horty lovagolt fehér lovon, Sztálin utazott harc-kocsikon, Hitler hozta a csodafegyvert"...
De lássuk mit mond a Holokauszt Emlékközpont!

Első lépésként arról regél hogy fogta vissza Horty az ő kormányzósága alatt tomboló Fehér Terrort, és hogyan mutogatott Olaszországra hogy debezzeg ott sem ölik a nyílt utcán a zsidót. Mivel pedig NÁCI MEGSZÁLLÁS alatt volt az ország természetesen "jól elnyomtuk" a zsidót, de azért mégse annyira hogy belehaljon... Ment a gettóba, de itt még le se köptük ezért.
Ez el is tartott valameddig, amikor bizonyos Eichman (akinek lagalább csegjen ismerősen a neve, mert kurva híres geci főnáci volt) jött személyesen vezényelni a deporálásokat. Ám Horty megneszelte a dolgot, meg nagyon nem tetszett neki, és LEÁLLÍTTATTA ÖNFEJŰEN a MÁV-deportálást! "Eichman csalódottan tért vissza Magyarországról, és azt tervezte hogyan deportálja a magyarországi százezreket mezítláb". Ha ez nem elég ahhoz hogy Hortynak érdemeket tulajdonítsunk, és Schindler-szintű szidómentőként aposztrofáljuk, akkor nem tudom mi kellhet...
Talán az, amikor a tárlat arról számol be, hogyan kerültek hatalomra a Nyilaskeresztesek. Akik biza nem kerültek volna hatalomra, ha Horty nem próbál kapitulálni a Szövetséges-Orosz haderővel. Csak elbaszta, de nagyon csúnyán. De hát van az úgy, legalább próbálkozott.
Az erdeménye persze egyértelmű: a legmegveszekedettebb őrült állatot ültették Horty helyére, Szálasyt.

Nos, mivel engem nem érdekel se Horty, se szálasy, ÉN személy szerint egyiket sem prbáltam mentegetni. De a zsidók úgy tűnik megteszik ezt, akárkinek tetszik, akárkinek nem. Én meg csak leírom a tudomásomra juuott TÉNYEKET.

Persze nem lenne ez a kiállítás önmaga ha nem keveredne egy falrésszel odébb önellentmndásba, és vádolná Hortyt, meg a Zállamot azért, hogy "a Horty rendszert feszítő táradalmi igazságalanságokat az állam nem átfogó reformokkal kívánta orvosolni (Horty után lehetősége sem lett volna a fokozott náci figyelemm iatt, sic), hanem a polgárok egy csoportjának (ti. zsidók) egzisztenciális ellehetetlenítésével..."
Ezek hülyék hogy Szálasi és csürhélye részéről egyáltalán ilyen irányú törekvést várnak?!?


Nos, ez a bejegyzés kezd nagoyn hosszúra nyúlni, így most egy huszárvágással eltesszük a maradékot holnapra (az sem lesz kevés).

Azért ismét megjegyezném: sehol semmilyen forrásjelölés, dokumentum, hivatkozási alap, referenciaszám - márpedig amíg a 2. Világháború ezen aspektuásról nincs konszenzusos kép, addig egy ilyen kiállítás jogosultsága is megkérdőjelezhető, de a probléma kapcsán biztosan nem lát el semmiféle feladatot.

2012. november 6., kedd

Holokauszt Emlékközpont

Miután - vajon miért megyek bele ilyesmibe? - ismét sikerült flidegesítenem magam valakin aki azt sem értette miért kérdezem MELYIK holokausztról önti az elméncséget, rájöttem még sosem voltam az itteni holoka(m)uszt múzeumban. Aminek a neve úgy tűnik a bejegyzés címe. Nekem mindegy, fő hogy megvan.

Holnap el is megyek, kár hogy tárlatvezetésre nem tleik. Persze akkor sem az érdekelne amit hivatalból minden vitrin előtt megállva elmotyogna, mint gimnazista a Toldit, hanem kezdjük mán azzal, mégis pontosan minek állít emléket a kiállítás? (erre a kérdésre amúgy megvan a válasz a honlapjukon: a 'magyar holokauszt' áll a középpontban)

Próbáltam bogarászni hátha van vmi kép a kiállítás mikéntjéről, de egy nyamvadt bolhapiacon bármikor kapható zsebórán kívül nem mutatnak semmit, azzal meg nem tudok mit kezdeni. Mert alapfelállásként had ne legyen véleményem a témában, ha a "zátlagembert" akarom modellezni (meg ugye az úgymond célközönséget)!

Ellenben mit látok: NÉVSOR!
Na mondom ez KELL nekem.
A hitközségek nyilvántartására köpök, mivel nem használhatóak, lévén a korabeli közállapotok miatt (nácik, kommunisták - a kérdés tekintve egykutya) egyszerűen rentgetegen nem vallották be többé a vallásukat (azt nem tudom pontosan mikor került ki ez az adat a személyiben nyilvántartott adatok közül, de az is a témakör része).
Szóval maradnak a tábori nyilvántartások, meg hát ugye azokkal lehet szűrni azokat akik elmentek a frontra, beálltak az oroszokhoz, vagy egyszerűen csak eltűntek és új életet kezdtek valahol máshol valami más név alatt.

De mit látok? Nevek az sehol, csak fura kódjelzések (pl. HDKE/Nevek/T-1).
De ez még nem is olyan izgalmas, lássuk a táborok neveit! Ott olyanokat találunk mint Dahcau - kérem, mit keres az egy holokausztáldozatok névsorát tartalmazó listán? Egy olyan listán tudtommal csak a 6 lengyelországi tábor szerepelhet, mivel csak azok voltak állítólag haláltáborok. A többiben szervezett népírtás nem folyt.

Érdemes ezek mellett a "dokumentum megnevezése" robrika, azaz hogy milyen TÍPUSÚ dokumentum alapján kerültek nevek a listára. Ott olyanokat látunk, mint "munkaszolgálatos". Tehát nem "elgázosított", "kivégzett", vagy bármi hasonló, hanem MUNKÁS. Azaz őt dolgoztatták. Hogy mibe halt bele az persze kérdés, de olyasvalaki akit munkára használtak, az nem "ment egyből a gázkamrába", ez legalábbis igen-igen valószínű.
A források mibenléte is érdekelne, mert mikor ilyet látok: "
Bergen-Belsenben elhunytak névsora /1945. szeptember 5./
"
illetve
"
Bergen-Belsenben elhunytak névjegyzéke /1946. július 18./
"
akkor nem tudom hogy mi van. Különösen hogy '46-ban már nem tartott a Világháború. Mi történt, újraszámolták a régi listát? Akkor hogy lehet hogy az egyiken szerepel a másikon meg nem? Nem lehetne egységesíteni a nyilvántartást? Vagy az illető '46-ban halt meg, és akkor semmi köze a nácikhoz a halálának, sőt: legalább 1 teljes évíg "vígan" élt külföldön, ahonnan semmi kedve nem volt "hazajönni".
De a kedvencem mégis ez:

Kódjel: "HDKE/Nevek/T-16"
Állomáshely: "Auschwitz "
Elhalálozás körülményei: "Auschwitzban a németek kivonulása után TERMÉSZETES HALÁLLAL meghalt személyek névsora "

Ebből az egyetlen bejegyzésből az alábbi dolgok derülnek ki:
- nem mindenkit szállítottak Auschwitzba (vagy egyáltalán: lengyel területen lévő úgynevezett haláltáborba)
- aki Auschwitzba került nem feltétlenül lett "elgázosítva", mi több simán túlélhette a deportálást
- az illető TERMÉSZETES halállal halt meg, azaz halálának nem sok köze volt magához a 2. VH-hoz sem, nemhogy a nácik tervszerű fajnemesítési programjához


A listát látva itt "holoka(m)usztáldozatnak" tekintenek ezek szerint minden deportáltat? Akkor is ha 100 évvel túlélték az eseményt, és békés öregkorban haltak meg mondjuk egy USA nagykövetség ellen terrormerényletet vezetve? (Direkt írok valószínűleg nemlétező, szélsőéges példát.)

Felmerül a kérdés ismét: mit is jelent a "holokauszt" szó?
"Holokauszttagadó"-e, aki a fenti erőltetett példában szereplő személyt NEM tekinti holokausztáldozatnak? (holokausztTÚLÉLŐNEK talán. De áldozatnak?)

2012. november 5., hétfő

Út a csillagokba

Egy elvakult (agymosott) keresztény személlyel beszélgettem, és szóba került az űrutazás. Konkrétan úgy, hogy használtam a szlogent:

"Boldogok a lelki szegények mert ők öröklik a Földet - mi töbiek pedig kirajzunk a csillagok közé."

Először nem értettem min akadt ki valósíznűtlen mértékben, de ahogy tovább kommunikáltunk (nem igazán nevezhető beszélgetésnek vagy eszmecserének egy olyan társalgás ami ennyire különböző alapokon történik), kiderült, hogy szerinte " a zateisták" ezen mondásba azt cselszövik bele, hogy a Második Földet el kívánják orozni a Kiválasztott 144,000 elől.

Megpróbáltam elmagyarázni neki, hogy a különbség És és Föld (:D). Az ateisták nem hisznek a Második föd koncepciójában, aminél a költözés egyetlen másik ~bolygóra történik, nem önerőből, technológiától megfosztva, újrakezdésként lenullázva, rabszolgafajként. Már persze ha egyáltalán másik égitestként fogjuk fel a Második Földet, és nem az 'Első' Föld tisztára perzselt változatáról van szó.
Helyette saját erőből, több célponthoz, az összes felhalmozott tudást megtartva, a szabadság ígéretével. Elvégre minden nap, a hő és energia forrása előbb utóbb kimerül, így egy másik bolygóra költözni, hogy aztán onnan már SOHA többé ne menjünk odébb élenjáró ostobaság. Bár ez már szinte mellékes szempont a fentiekhez képest.


Nem tudom mennyire jártam sikerrel, de próbálkozom.