2012. november 9., péntek

Holoka(m)uszt emlékközpont 2/2

No, folytassuk ahol abbahagytuk:


Az gyik helyen a kiállítás aszondja:
"és akkor deportáláták a népet Agyarországról, a legtöbbjüket Auschwitzba".

Mi a probléma ezzel? Csak annyi, hgy a honlapjukon elérhető nyilvántartási listák ennek ellentmondanak, az.

Egy időközben ehhez kvázi kapcsolódó fogalom fontossá lett a szememben: mia rák az a "munkaszolgálat"?
A kiállítás választ ad a kérdésre:
'nem fegyveres honvédő katonai szolgálat"
Azért ide osztották be pl. a magyar zsidókat, mert katonai szolgálatra az egész ország megfelelő korú és egészségű polgára köteles volt. A körülmények úgy alakultak hogy az állam számára nem teljesen megbízhatónak lettek ítélve pl. a zsidók, de az INTEGRÁLÁSUKTÓL nem kívántak eltakinteni, és SAJÁT POLGÁRAINAK tekintette őket ezek szerint az állam, ezért fegyver nélküli szolgálatra osztották be őket.
Hát ez azért fényévekkel elfogadóbb magatartás mint a gyűjtőtáborokba küldés!


Most tegyünk ennek kapcsán egy kitérőt az olyan térképekre és hasonlókra, amik a zsidók százalékos arányát mutatják adott területen a lakosságot illetően.
Mit lehet megtudni egy ilyen ábráról (egyik háború előtt, másik utána)?
SEMMIKÉPPEN nem azt, mennyi zsidó halt meg.

Megjegyzés: hasonló térképek könnyűszerrel alkothatók pl. a cigányságról, míg szinte lehetetlen készíteni pl. az ellenzékiekről. Bizonyos vonások miatt jelen kérdésnél a zsidóságot célszerű leginkább szerepeltetni.

Amit le LEHET olvasni, az az adott terület vonatkozásában az ÖNMAGÁT zsidónak VALLÓ lakosság aránya hogyan változott.
Ez NEM jelent közvetlenül túl sokat, mivel kiemelt részlettel dolgozunk. Hová tűnhettek a csökkenés százalékait eredményező személyek? Néhány lehetőség:
- más területre vándoroltak (és az ottani zsidók számát növelték. Mivel a kiállítás térképei csak Agyarországra korlátozódnak a teljes Föld bolygó helyett, így elég nagy a mozgásterünk. Azt sem szabad elfelejteni hogy 100-nak a 10%-a 10, míg 1000-nek 10 pusztán az 1%-a!)
- más területre vitték őket (ez az előző kategóriától az önkéntesség hiányában különbözik. Mivel behatárolt a felek száma és lehetőségei, így ez felkutatásukat megkönnyíti)
- meghaltak
- más név alatt kezdtek új életet (ebben az esetben kvázi mindegy hogy hol, ellenben felmerül a kérdés hogy a továbbiakban minek vallották magukat)
- nem vallották többé magukat zsidónak (az üldöztetések és hátrányos megkülönböztetések okán ez könnyen elképzelhető, nem véletlenül harcolták ki nem sokkal a 2VH után a felekezeti hovatartozás nyilvántartásának törtlését)

Vegyük figyelembe hogy sokan "eltűnt" kategóriába fognak esni, ami nem korántsem jelenti hogy "elhúnytak".


A kiállítás egyik asszem filmanyaga megemlíti "1867ben történt rendelkezések eredményeként ugyan a zsidó vallás elfogadottabbá vált, de a kereszténység mögött még mindig csak másodlagos elismertséggel bírt".
Na kérem, akkor még egyfelől elég jól jártak, mert nyilván egy csmó vallást meg sehogyse, vagy éppenhogy (harmadvonalban) ismertek csak el.
Arról nem is szólva, hogy a jelenlegi FIDESZ-diktatúra megint másodlagossá minősített minden vallást a kereszténységen kívül az illegitim módon behozott alapokmányában (új alkotmányhoz 4/5 szavazattöbbség kell a Parlamentben!), így a 2010-es évnek fekete betűkkel kéne itt szereplnie.
Arról nem is szólva, hogy a Húsvéti Alkoholmány az ateizmust a nemkeresztény vallásoknál is hátrébb löki. Nem egyszerűen kevésbé ismeri el, de rögtön negatívan diszkriminűálja (amivel megsérti az alapvető emberi jogokat). Talán a sok zsidózás mellett lehetne a tárlat némileg objektívabb és szélesebb látókörű.


Egy helen azt írja a kiállítás:
"a zsidóság a 19. század elejére egyre inkább ajátjának kezdte érezni az országot ahol lakott".
Ez egyfelől nagyon helyes, ám hozzá kéne tenni hogy bizony a folyamat A ZSIDÓSÁG RÉSZÉRŐL komolyan megfordult a cionizmus hatására! Bizony, bizony, saját országot akartak, azaz nem voltak hajlandók hazájuknak elismerni ahol laktak. És ez ma is igaz, és Izrael állam alapvetése és működése is ezt folytatja. Ebben az esetben viszont felmerül a kérdés: most, hogy senki nem korlátozza őket, mi a rákért nem megy mindenki a "gonosz elnyomó diaszpóralétből" a "tejjel mzzel folyó Erec-Izraelbe"?

A másik ehhez kapcsolódó pillanata a tárlatnak, mikor felrója a korabeli nemzsidóknak, hogy azok felrótták a zsidóknak hogy azok nem esznek velük. És azzal mentegeti a tárlat a zsidóságot, hogy dehát ők "kóser" kaját esznek.
Namost mit jelent agyar szóval a "kóser"? Az kérem: "tiszta". Azaz amit a nemzsidó eszik az szar és szemét.
Hát csoda ha felháborodnak?


Aztán behozza a Talmudot, legalábbis az elégetését. Meg a vádat amiért elégették: hogy keresztényésggel szembeni erenekségeket, és Jézus szapulását tartalmazza.
No kérem, mi itt a probléma? A Talmud TÉNYLEGESEN eretnekség a kereszténység tanaihoz képest (csakúgy mint az iszlám tanításai, a mormonok tanításai, a hinduk tanításai, a buddhisták tanításai - és egyáltalán minden olyan vallás tanításai ami nem kereszténység, a kereszténységhez képest eretnekség. És ugyanígy midnen más vallás behelyettesíthető a kérdésbe). Könyveket égetni persze hülyeség, de lássuk be: a vád igaz.
Azt is tudjuk hogy Ha megemlíti a Talmud Jézust, akkor annak negatív színben kell feltűntetnie, mivel a zsidók nem ismerik el a kereszténység legnagyobb figuráját, főleg mivel rentgeteg hívet épp tőlük akik nem fogadták el a karaktert vont el. És mint TUDJUK, megemlíti a Talmud Jézust. Tehát ez a vád is igaz.
Végső mentsvára a dolognak az lenne, ha elérhető lenne a kiállítás keretében egy Talmud. Magyar nyelvre fordítva. Cenzúrázatlanul. De nincs.


Egy igen mókás pillanat is va a kiállítás elején, a neológ és az ortodox irányzatok futó összehasonlításakor. Aszondja: "az ortodox irányzat azonban mindinkább elkülönült, és továbbra is az ősi szabályokhoz tartotta magát, beszélte a jiddis nyelvet..."
Ööö... a jiddis nyelv a német nyelv származéka, igencsak későn alakult ki, semmi köze holmi ősi zsidó hagyományokhoz.


Végül pedig egy felháborító nyílegyenes hazudozás.
Máshol már részletesen tárgyaltam, de enm tudom megállni hogy szóvá ne tegyem, mert ez a részlet némi utánajárással ellenőrizhetően puszta hazugság. Ilyen nem megengedhető egy komoly rendezvényen:
A Tiszaeszlári Vérvád. Két fontos momentum:
1) NEM VOLT VÉRVÁD Tiszaeszláron. A bíró azzal indította a tárgyalást, hogy nem lehet szó vérvádról, különben beszűntetia pert.
2) NEM IGAZ hogy a "védő porrá zúzta a hamis vádakat". A pert ugyanis bizonyítékok hiányában ejtették.


Ééés ennyi volt. NE menjetek ebbe a szemforgató pénzlenyúló helyre, mert ez NEM múzeum, HANEM propagandatárlat. Alap nélküli kijelentések lógnak a falon, semmiféle forrást vagy útbaigazítást nem kínál a tárlat.
Az egyetlen haszna hogy láthatjuk: a tömegsírokba nem gázkamrákból kerültek a csonttá soványodott táborlakók, hanem hosszas tífuszbetegség után.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése