2009. június 30., kedd

Zsoltárok 71-80

Na, mára ez lesz az utolsó, és nincs több nap. Azért izgalmas volt, és mindenképpen túlteljesítettem minden elvárásomat :)

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (olyanok nyomán vélhetjük így, akik minden valószínűség szerint sosem olvasták a szöveget)


71.: Hiszek Uram!
Ments meg!
Sújts le!
Terjesztem az igét!
Az író azt állítja, az Úr volt a magántanára.
Fel fogsz támasztani, ugye? Tök jó zombi lennék...
Hát hiába énekelek?
Akkr sem adom fel!

A vége buktatja le. Nem tud ez semmit. Az ilyen hazug.

72.: Salamonéjéé.
Isten ítéljen mindekin: engem hagyjon életben, aki nem ért velem egyet, arra sújtson le.
Így legyen béke, amíg világít a Hold (azaz éjszaka?).
Seba és Széba - hát nem elég egy nemlétező királyság???
A szerencsétleneken segít, a többieket elpusztítja, meglásd!
"Itt végződik Dávid könyörgése." (He, akkor ez nem Salamonéjéé? Még egy ok, hogy kidobjuk.)

Harmadik könyv

73.: Aszáf zsoltára.
Jó az Isten azokhoz, akik hisznek benne. (ez nem így van, másris dobtuk)
De velem mi lesz? Engem miért bánt?
Azért tán, mert irígylem a gazdagokat (akik temrészetesen mind gonoszok - újabb ostobaság).
Ezt még ragozza egy ideig.
Aztán kijelenti, hogy vakójában de szar nekik. Mind meg fognak halni, muhaha!
"és háborognának veséim" - lol
Akinek "háborog a veséje" az nem hisz az Úrban (ugyanígy akinek "kesereg a szíve").

74.: Aszáf példabeszéde.
Miért nem törődsz velem Mr. Isten? Elfelejtettékl mindannyiunkat?
Felgyújtották a templomodat!
Mikor ér már véget ez? Egy próféta sem tudja megmondani!
Pedig mindíg hittem benned!
Te vágtad le a leviathán fejét, és porcióztad ki "a pusztai népnek". (leviathán a seggem. De akkor megvan, mi a manna? ezen kívül az eangolban "cethal" aufenizmus helyett a "tengeri sárkány" szerepel)
Csilájá' már valamit!
Sújts le, sújts le!

75.: Aszáf zsoltára, Aszáf írta a dallamot, az éneklőmesternek küldjük.
Tisztelünk téged, Isten, annyit beszélnek rólad, nekünk meg tetszenek a sztorik.
A Föld oszlopokon áll...
Szela. (Szeretem ha világosan beszélnek ;D)
Minden Isten által van.
Isten mindenkire lesújt - persze csak arra, aki nem ért egyet velem.
Hőzöngés.

76.: Az éneklőmester adja elő hangszerekkel. Asáf szövegezte és dallamozta a zsoltárt.
Istent Júdában és Izráelben tisztelik.
Sionban lakik, Sálemben van a hétvégi háza.
Ott volt valami csata.
Szela. (he, he. Mindjárt leragad a szemem.)
Most utolsó senkik vagyunk. Mi vagyunk a kiválasztottak. Bárkit bármikor legyőzünk.
Adjatok pénzt! Különben az Úr lesújt rátok, és mostani helyzetetek ahhoz képest semmi!

77.: Aszáf zsoltára, elküldve Jedutunnak, az éneklőmesternek.
Istenhez imádkozom.
Jajj de szar nekem, már semmibe nem kapaszkodhatom a semmin kívül.
Szela. (az.)
Bezzeg a régi szép időkben!
Többé már soha nem lesz jó?
Nincs többé "irgalom"?
Szela.
Exodus idejének felemlegetése.
Szela.
A földrengés az Úr rázkódása, a villámlás a zseblámpája, a mennydörgés a hangja.
Mózes, Áron.

Na, itt adom fel a rekordkísérletet. 23.17 van, és a következő zsoltár embertelenül hosszú (és nem is zsoltár).

78.: Aszáf példabeszéde.
Figyeljetek most rám, mesét mondok. Egyszer volt, hol nem volt, még az öregapám mesélte ezt nekem. Az Úrról mondok most egy történetet.
Ahogy Jákób továbbadta Izráelnek úgy adjátok majd ti is tovább a következő nemzedéknek.
Isten a leg.
Őseitek mind seggfejek voltak. (ez már ellentmond az előző sornak...)
Efraim nemzettsége, az íjászok bezzeg mind gyáván megfutottak a csata elől.
Csoda történt Egyiptomban, Czoán mezején: kettévált a tenger!
Nappal felhőben, este tűzben vezette a népet.
Víz fakadt a kősziklából, egész folyam!
És ennek ellenére voltak seggfejek.
Képesek voltak ennyi csoda után inkább ennivalót kérni! Borzalom!
Mikor ezt Mr. Isten meghallotta (tehát nem tud mindent!) erre magharagudott és adott nekik mannát. (?)
manna = az angyalok kenyere (micsoda büntetés!)
"megmozdította a keleti szelet" (?)
És rájukdobott annyi hús ÉS madarat, higy nagyon sokat.
Az emberek pedig megették a húst, de még le se nyelték, Mr. Isten magharagudott rájuk, és sokat megölt közüllük azon nyomban!
De még ekkor sem hittek neki! Képesek voltak rettegni!
Mindíg csak akkor tértek meg, mikor Mr. Isten elkezdte lemészárolni őket!
"Ő azonban irgalmas és nem semmmisít meg" (ellentmondás, ellentmondás) "sokszor elfojtja haragját" (sokszor meg nem...)
A 10 csapás. (amik sosem történtek meg, így... Érdekes, hogy "Czoán mezejére" korlátozza itt látszólag ezen csapásokat)
Lesújtott a fügefákra is!
Minden haszonállatukat elpusztította!
És megölte az összes elsőszülöttet!
(csak jégesőt mond, most nincs szó tűz + jég esőjéről)
És a nép megnt seggfej volt!
Ezért Mr. Isten megsértődött, és kiköltözött a Silóban lévő sátrából!
És hagyta, hogy elfogják!
A 63. sor durva eufemizmus, arról van szó benne, hogy a fiúkat elégette, a lányok meg nem mehettek férjhez.
Hagyta lemészárolni papjait.
Na és akkor az Úr jött mint hős felszabadító (holott ugye az egészért ő volt a felelős), és mindenkire lesújtott.
És felépítette a templomot. (nem, a templomot emberek építették)
És akkor kiválasztotta Dáidot (de hol volt akkor még templom?) és tette királlyá.

Nos, ez ahogy maga is mndja, egynépmese. De akkor hogy kerül ide?

79.: Aszáf zsoltára.
Jajj, lerombolták szent városunkat, Jeruzsálemet. A nép közül sokat levágtak. Mindenki rajtunk nevet.
Sújts le, sújts le!
Jajj de nagyn szar nekünk, ezért sújts le rájuk, nekik se legyen jó!
Köteles vagy megmenteni bennünket!
Bizonyítsd be, hogy létezel! (nem megy neki, így...)
Sújts le, nekünk meg adj pénzt!

80.: Aszáf zsoltára, akármiblabla.
Birkák vagyunk! Te meg kerubokon ülsz! Jelenj meg! (nem jelenik, így...)
Bizonyítsd be Efraim, Manasse és Benjámin törzsének, hogy létezel! (hogy jött egymás mellé ez a három?)
Legyen minden úgy, mint régen!
Seregek Ura, miért ránk sújtasz le?
Nem tudjuk bebizonyítani hogy létezel másoknak :( (na éppen ezt mondom)
izraeliták = szőlő (a teljes növény)
Ránk untál? (= Isten halott?)
Ments meg, sújts le, bizonyítsd be, hogy létezel!

Zsoltárok 61-70

Végül maradtam a 10-es csoportoknál, terjedelmi okokból. Egyfelől a bejegyzések így nem túl nagyok, másfelől ennyit még éppen fel bírok dolgozni egymenetben.
Ráadásul most látom csak: ezzel együtt 3 bejegyzés, és beállítom a rekordot! Ezen kívül még 3, és meg is döntöm (és úgy pont a 100. zsoltárig jutnék el)! És ezúttal máris teljesértékűek a hozzászólásaim!

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (olyanok nyomán vélhetjük így, akik minden valószínűség szerint sosem olvasták a szöveget)


61.: Dávid írta, az éneklőmester hangszerlje fel.
Figyu én istenem!
"(e) föld széléről" kiáltok hozzád... (azaz a Föld lapos. Ne is mondj többet...)
Jippi-a-jé, jippi-a-jó.
Szela. (na még ez is)
Had éljek nagyon-nagyon sokáig és még tovább!
Cserébe mindíg csak jót fogok mondani rólad.

62.: Dávid zsoltára. Jedutun küldi az éneklőmesternek.
Csak Isten képzetétől vagyok nyugodt.
Jajj, mindenki ellenem van. Én szegény. Mindíg csak áskálódnak.
Csak bírnék már megnyugodni!
Azért hiszek ,mert az kényelmes.
Térjetek meg!
Szela. (Vegyünk érzékeny búcsút e bugyuta mondókától.)
Ne kövessetek el semmi rosszat, pl. ne nőzzetek. A szex az rossz - South Park.
Egszer szólalt meg Isten, de én kétszer hallottam meg. (?)
Nyalizás + lesújtás.
"Ítélj meg mindenkit cselekedete szerint." - ez nem épp gy hangzik, mintha csak hitre lenne szükség...

63.: Dávid zsoltára, amit akkor szerzett, mikor Júda pusztájában volt.
Úgy szeretném ha létezne Isten!
Úgy szeretném látni Mr. Istent!
Többet érne, mint az életem!
Áldanálak, míg ki nem fogy a kajám. (no, milyen buzgó hívő, lol)
Jajj de jó lenne kövérnek lenni, jól élni!
Őrváltáskor is csak erről fantáziálok. (akkor az író egy őr, és nem Dávid. Visz'lát!)
Istennek szárnya van.
Hú de nagyon szeretnék hinni!
Aki pedig ellenem bármit csinál, azt megölöm! Ledöföm, és feletetem a rókákkal.
A király meg így nyugodtan lehet, mert nem zargatja a sok marha :)

Értéktelen, de annál gusztustalanabb zsoltár.

64.: Dávid zsoltára. Küldve az éneklmesternek.
Hallj meg Mr. Isten! Ments meg!
Jajj de sokan jönnek ellenem!
Meg akarnak orgyilkolni! Hamisan vádolnak! Le akarnak döfni!
De majd Mr. Isten lesúlyt rájuk! Akkor majd megszívják!
És akkor majd mindenki megtér! (tévedsz. A zsoltárt ezennel dobtuk.)
És akkor majd röhögök rajtuk!

65.: címzés mint a 64-ben.
"Isten a Sionon"
Isten meghallgatja a könyörgéseket.
Mindenki Mr. Istent kéreleli. (nem igaz. a zsoltárt dobtuk)
Jajj, bocsád meg bűneim, állandóan vétkezem.
Had építsek templomot!
"hegyeket épít" (na azt nem)
Mr. Isten csillapítja le a lázongó népet. (na ezt végkép nem)
Mert félnek tőle! (már aki)
Vízbefolytasz mindekit! Éljen!
Az esőt Mr. Isten csinálja. (nem igaz)
? énekelnek a juhok és a gabona ?

66.: Küldemény az éneklőmesternek. Zsoltárének.
Mindenki éltesse az Urat!
Nyalizzatok Neki!
Az egész Föld imádja Őt!
Szela. (Már kezdett amúgyis túl fellengzős lenni.)
Száraz lábon keülnk át a tengeren,
Lesújt azokra, akik nem hisznek benne.
Aki meg hsz, azokon erőből uralkodik.
Nylajatok be neki!
"megtisztítottál, mint tisztítják az ezüstöt" - megdörgölte? Ecettel?
Bemutatok áldozatot ezerrel!
Szela.
Élek és nem vagyok halott, azaz Isten létezik. (ööö nem.)

67.: zsoltár. A dallam már megvan. Az éneklőmester hangszerelje.
Bla.
Szela. (ces la ve)
Mindenkit megtérítünk! És örülni fognak neki!
Szela.
Bla.

68.: Küldemény az éneklőmesternek, Dávid zsoltára, a dallamot is ő írta hozzá.
Ha eljön az Isten személyesen, minden ellensége elfut előle.
Aki pedig hisz benne, az örül.
A neve Jah (Jahve).
"árvák atyja, özvegyek bírája"
A föld reng, az ég megolvad, még a Sinai hegy is megmozdul az Úr jelenlétében! (esik a zsoltár kifele)
Az asszonyok verik meg segítségével az ellenséges népeket.
"sok hatalmú a Básán hegy"
"mit kevélykedtek ti hegyek?" (no mi van, már a hegyekkel is baja van ennek?)
Istennek 20,000 harci szekere van és 1,000 fős hadserege - amik természetesen angyalok. (a 18-as sor fordítása kétséges, én a KJV-t találtam legteljesebbnek, ezért azt használtam)
Az Úr foglyokat tart, adományokat vesz át az emberektől.
Szela. (...Most megint elmondjam?)
Az Úr lesúlyt, a híveit megmenti, a benne nem hívőket lemészárolja, a kutyákkal eteti fel tetemeiket, a lemészároltak vérében gázol az Úr.
Benjámin és testvérei még élnek??
Valami kavarás van a Jeruzsálemi templommal és a szent hegyekkel... Mintha az Úr nem lakna a Házában (Dávid alatt nem is állt még!), hanem a hegyen lakna... Ez nálam gyanús.
Sújts le az állatokra, amik lenyúlják az ezüstöt (pl. tulkok, nádimadarak, bikák).
Ebben az országban mindenki köteles az Urat imádni.
Szela.
Az Úr az az ég kuolájának legmagasabb pontján ül, és onnan zengi dörgedelmeit.
Rettenetes isten az Úr, Izráelnek istene.

69.: blabla Dávid.
Jajj, mindjárt megfulladok.
Nincs már erőm úszni.
Hú szinte mindenki útál engem, meg sem tudom számolni őket.
Nekem már végem, de ne vonjatok le következtetést az én példámból.
Érted viselem el az engem ért bajt Seregek Ura!
Bármit teszek, csak bajom van belőle.
Ments meg Uram! (most akkor meg fog halni, vagy mi van?)
Még meg is mérgeztek!
Sújts le rájuk! Ha nekem bajom van, legyen nekik is!
Csak azokat üldözik, akik bűnösek. (nos, ezt az elvet már elvetettük, mert állandóan bebizonyosodik, hogy nem igaz. A zsoltárnak annyi.)
Öld meg őket mind!
Júda sosem veszik el, mindíg zsidók fogják lakni! (nos, ez nem jött be)

70.: Dávid küldi emlékeztetőül az énekesmesternek.
Jajj, ments meg Uram!
Sújts le rájuk!
Aki hisz, azt nem bántjuk.
Mivel én szegény vagyok, ezért köteles vagy megmenteni!

Nos, ez a zsoltár pusztán vágyképeket mesél el. Istenről semmit nem mond, ellenben annál többet a kiagyalójáról. Ábrándozni meg bárki ábrándozhat.

Zsoltárok 51-60

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (olyanok nyomán vélhetjük így, akik minden valószínűség szerint sosem olvasták a szöveget)

51.: Dávidnak zsoltára hárfás korából. Akkr írta, miután Nátn próféta megrótta Bethsebával elkövetett dolga miatt.
Bocsáss meg Uram! Jajj, mindent megbántam!
"az igazságban gyönyörködöl, mely a vesékben van" - hát nem. Nem kell nekünk egy ilyen szöveg.
Az 5. sor szerint a nők mind bűnösek, a szex bűn, és a szülés meg pláne.
Had térítsek meg mindenkit!
Áldozz bűnbánatot, ne állatokat! (Ezt meg honnan veszi? És mit jelent?)
Áldozz állatokat! (ööö)

52.: Dávid példabeszéde. Az éneklőmesternek címezve. (legalábbis a pontosvessző miatt én így gondolom)
Mikor az "Idumeus Dóeg" elmondta Saulnak, hogy Dávid Akhimélek házában húzta meg magát. (akkor történt?)
De nagy seggfej vagy! Isten a minden!
Hazudsz!
Szela. (Na, tovább ne is vesződjünk.)
Aki nem hisz az Úrban, azt az Úr megöli.
És akkor mi majd jól röhögünk rajtuk! (persze csak tisztes távolságból)
Bla, bla, bla.

53.: Dávid példázata és izémizé.
A hülyék azt mondják, nincs Isten (= az Úr). Az ilyenek rögtön tömeggyilkos pedofil őrültekké válnak. (ez nincs így, azaz fenébe ezzel a zsoltárral!)
Isten zombikat (az élőhalott változatot) csinál azokból, akik nem értenek veled egyet!
Oh, bár eljönne az Úr Sionból és lesújtana! Bár megszabadulnánk a fogságból! (milyen fogság? A Babiloni? De akkor hogy kerül ide Dávid neve? Úgy, hogy az egész HAZUGSÁG. Mind eddig az egész. Üres fecsegés és tündérmesék.)

54.: Dávid példázata. adja elő az éneklőmester hangszeres kísérettel.
Volt ugye, hogy a zifeusok beárulták, hogy feléjük található meg éppen Dávid.
Hahaha, akkr sem kaptak el! Persze "Isten műve"!
Hú, hogy mennyien üldöznek!
Szela. (Úgy, van, elég már.)
Az Úr lesújt azokra, akik nem értenek velem egyet. Úgy van, sújts le rájuk!

55.: címzés mint az 54-ben.
Hallgass má' meg Mr. Isten végre!
Sújts le végre!
Jajj de szar nekem!
Bár szárnyam lenne, mint a galambnak, hogy elrepüljek!
Szela. (Pá, pá zsoltár.)
De szar nekem, sújts le Uram rájuk ezért! Elevenen tmessék el őket!
Nylaizós rész.
Aki nem hisz az Úrban, az csak feleannyi ideig él, mint aki igen. (téves állítás)

56.: Jónathelemnek akármi. Dávid miktámja, amikor elfogták a filiszteusok Gáthban.
Jajj, ne bánts Uram! Jejj de sok ellenségem van! (most akkor az Úr bántja, vagy az ellenségei?)
De nem adom fel. Ember nem árthat nekem. (pedig az előző sorban épp arról volt szó...!)
Nem hajlandók hinni nekem :( Ami rosszabb, még jobban is érvelnek :((
Sújts le rájuk hát!
"szedd tömlőbe könnyeimet"; vagy nem vagy rá képes?
Emlékezz, bemutattam a szükséges áldozatokat, most aztán tessék megjutalmazni!
Vagy nem volt elég? Bemutatok még több áldozatot, csak szabaduljak ki innen!
De legalább még élek!

Önmagának ellentmondó kis versike. Nálam ez nem jön be.

57.: akárminek az izéjére Dávid akármicsodája, amikor Saul elől a barlangba menekült.
Jajj nekem!
Az úrnak szárnya van.
Lesújtás.
Szela. (Na végre megint egy egyszerűen kiszűrhető zsoltár.)
"tűzokádók között fekszem" (?)
Éljen Isten!
Saját csapdájukba estek, muhahaha! Én meg csak itten danolászgatok.
Hála az égnek!

58.: akárminek az akrámijének Dávidnak akármicsodája.
Mind seggfejek vagytok!
Aki gonosz, az már születésekor az volt. Már akkor hazudnak, mikor beszélni sem tudnak! Nem hallgatnak a bűbájosokra, hát nem szégyen gyalázat?
Sújts le, sújts le.
A csigák nem "folynak szét" ha megdöglenek. Biológiából elégtelen, azaz ez sem kell nekünk.
"Örül az igaz mikor látja a bosszúállást, lábait mossa a gonosz vérében." Megéri élni ezért, hát nem?

59.: Akárkinek az akármije. Dávid valamijen példázata.
Ments meg tőlük Uram!
Jajj, bántanak!
Jajj, de tökre ok nélkül!
Úr = Seregek Istene = Izráel Istene
Sújts le rájuk.
Szela. (Hányszor kell még elmondani ezt? Viszlát, zsoltár!)
Hahah! Sújts le rájuk! De ne öld meg őket, had röhögjek - és röhögj te is - a szenvedésükön!
Szela.
Azért csinálják ezt, mert nincs mit enniük. Hát nem undorító, hogy ezért is képesek elégedetlenkedni?
Nyenyenye, úgyse jutnak be a várba! Kegyelmes az Isten!

60.: Akárkinek akármije, Dávid valamijen példája.
Volt ugye az, amikor harcolt a mesopotámiai szirusokkal (szírekkel?) és a czóbai szirusokkal (ennek a felosztásnak nincs sok értelme), és megverte az edomitákat a Sósvölgyben; szám szerint 12,000-et öltek meg.
Jajj nekünk elvesztünk!
Kettészakadt az ország (???), csináld vissza Uram!
Haj, mi mindent kiáltunk mi együtt!
Még zászlónk is van! ( http://www.youtube.com/watch?v=UTduy7Qkvk8 )
Szela. (ez azonnali kieséssel jár...)
Blablabla, blablabla, hülyeség hülyeség hátán, melyben Mr. Isten felosztja a világot olyan helyekre, amiket szeret, és olyanokra, amiket nem. Amit nem, azt kicsúfolja.
Isten győz.

Zsoltárok 41-50

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (olyanok nyomán vélhetjük így, akik minden valószínűség szerint sosem olvasták a szöveget)

41.: Dávidnak zsoltára hárfás korából.
Jó dolog gyönyörködni a szenvedésben. Amikor bajba kerül, azt megmenti az Úr aki így tesz. Sose győzheti le esenki. (ostobaság, zsoltárt dobtuk.)
Az ilyen bármely betegségből felgyógyul. (újabb ostobaság)
A betegséget az Úr okozza, amiért bűnt követtél el. (ostobaság)
Az Úr lesújt!
Abból látszik, hgy az Úr az isten, hogy mindenkit eltiprok, és senki nem szólhat rám egy rossz szót sem, külnben...!
Éljen az Úr!

Második könyv
(ne kérdezd, mi ez a könyvezés, mert totál random a dolog. Egyszerűen nincs oka.)

42.: A hárfásnak küldik. Kóráh fiainak példabeszéde.
"Mint szarvas kívánkozik a folyóvizekre" úgy akarok én az Úrról tudni! (azaz nem nagyon(
A következő sor viszont ennek ellentmond. Szarkazmus?
Jajj, nem bírom bizonyítani a hitemet, és ez tökre elszomorít. (No, akkor nekünk sem kell ez a zsoltár)
"örvény örvényt hív elő" - nos nem. Az örvények nem okoznak újabb örvényeket.
Higgy!

43.: Ugye hogy nekem van igazam, sújts le rájuk, mert nem értenek egyet velem!
Miért nem segítesz?
Jaj, jaj, jaj.

Nos, ebből egy dolgot tudtunk meg: nincs szó benne Mr. Istenről. Így mi szükségünk lenne rá?

44.: címzés mint a 42-ben.
Isten lesújt. Azért sújt le, mert ők bezzeg nem írtottak ki senkit. A probléma, hogy az izraeliták nem erőszakkal, hanem lassan, békés terjeszkedéssel foglalták el a területeiket.
Nem fegyverrel megyek csatába, hanem csak remélem, hogy az Úr lesújt helyettem! (akkor meg fogsz halni. Elegem van ebből, dobjuk ki.)
Legyőztek minket. (nem megmondtam?)
Ez azért történt, mert Mr. Isten látja a jövőt, és csak az lett volna a vége a győzelemnek, hogy más istenben kezdünk hinni. (?)
Uram, bizonyítsd már be, hogy létezel!
No, ha nem, hát nem. (azaz ebben a versikében sem tudunk meg semmit Mr. Istenről, így kidobható. Főleg, hogy a hivatkozási alapja is téves.)

Valamint a 24. sor szerint Mr. Isten éppen alszik. A 121. zsoltár szerint viszont Mr. Isten sosem alszik. Még egy önellentmondás a könyv számláján!

45.: címzés a 42. szerint, annyi kiegészítéssel, hogy ez egy "ének a szerelmetesről".
Figyu királyom, ezt most miattad diktálom le (mert én nem tudok írni).
Jajj de szép vagy, ezért szeret Mr. Isten is.
Ölj! "Rettenetesre taníston a jobbkezed!"
Az író egybemossa Istent a Királlyal, ami nem helyes.
Ofir országa nem létezett. A zsoltár kuka.
A király gazdagságának leírása sok sorban. Köztük utódok említése (terészetesen mind fiú).

46.: Kóráh éneklőmester fiainak halamothrája.
Ha szarul vagy, Isten a tökéletes ellenszer! (nos, nem. pá, pá)
Akkor is megment, ha ránkomlanak a hegyek!
Szela. (Hát nem megmondtam?)
Az Isten a Seregek Ura.
Az Úr lesúlyt.
Ismerjétek el, hogy én (azaz az író, Kóráh fia) vagyok az Isten! (:D)

47.: Kóráh éneklőmester fiainak zsoltára.
Térjetek meg!
Az Úr a legnagyobb! Az Úr rettenetes! Mindenkit leigázunk a segítségével!
Szela. (És tudjuk ez a szó mivel jár. Azonnali kitiltással.)
Az Úr részvesz egy parádén.
Éljen az Úr! Mindenki hisz benne! (hát nem)

48.: Kóráh fiainak zsoltáréneke.
Éljünk mi.
Az Úr Sionban akik. (vagy nem)
Nálunk báérki megnézhati Mr. Istent. Aki megnézte (mind királyok), az mind úgy elszaladt, vissza se nézett. (tényleg?)
szela. (Úgy van: szia. Nem kellesz.)
"a föld határáig"
Micsoda erős városunk van! Csakis úgy lehet, hogy velünk az Isten! (vagy inkbb a kőművesek...)

49.: Kóráh éneklőmester fiainak zsoltára.
Mindenki figyeljen! Az egész világ! Igaz, hogy nem tudom mindenkinek elküldeni... És itt bukik meg az egész. Hogy figyeljen az egész világ, ha még a nyelvet semértik amin beszélsz? Ezen röpirat nyilvánvalóan nem is kívánja teljesítni a célját, így eltekintünk tőle.
Hű milyen okos vagyok én! Mindenkinél okosabb vagyok!
Mindenki meghal, tehát mindenki bűnös!
Szeal. (Visz' nem látás zsoltár!)
Lesújtás, lesújtás.
Szela.
Semminek nincs értelme!
Aki hisz, az is meghal, így annak sincs!
Mindenki idióta, csak én vagyok helikopter!

50.: Asáf zsoltára.
Az Úr mindenkit megítél, ezért muatssatok be áldozatot!
Higgy nekem!
Ha bajban vagy, fordulj az Úrhoz!
Aki nem hisz az Úrban, az rögtön tömeggyilkossá válik! És az Úr lesújt rá! És minden esetben így történik! (nos, nem. Ennyit erről a zsoltárról.)
Térjetek meg! Áldozzatok hálát, nem állatokat! (Ezt meg honnan veszi? És mit jelent?)

Zsoltárok 31-40

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (olyanok nyomán vélhetjük így, akik minden valószínűség szerint sosem olvasták a szöveget)

31.: Dávid zsoltára még hárfás korából.
Hiszek benned, ne engedd, hogy bárki másnak legyen igaza!
Figyelj már rám!
Jajj, ments meg!
Útálok mindenkit aki nem ért egyet velem!
Sújts le rájuk, hogy röhöghessek rajtuk!
Jajj de szar az életem!
Sose figyelsz rám!
Jajj de sokan nem hisznek benned! Bezzeg én!
Sújts le, sújts le!
Bizonyítsd be nekik, hogy létezel! (upsz, ez a zsoltár is mehget a süllyesztőbe)
Az Úr szereti a félelmet.
Térjetek meg!

32.: Dávid példabeszéde.
Boldog az, akit nem vonnak felelősségre tetteiért.
Jajj de beteg voltam, de meggyógyultam.
Szela. - Ja, szia zsoltár. Vissza se gyere.
Az Úr nem fulladhat vízárba.
Hallgassatok rám!
Térjetek meg!
Aki nem tér meg az gonosz!
Aki abban hisz amiben én, az jó!

33.: Imádjátok az Urat!
A 7. sor miatt már kidobjuk ezt a hülyeséget.
Sújts le, sújts le, had szenvedjenek! Köztük én is! Mazochista vagyok, yeah!
Jajj de jó nekünk.
A Föld lapos.
Hú de nagyok vagyunk, térdig ér a farkunk stb. stb.
Aki hisz, annak mindíg lesz mit ennie. (ez nyilvánvaló tévedés)

34.: Dávid írta ezt azután, hogy Abiméleknél őrültnek tettette magát.
Hála az Úrnak, ezt is megúsztam. Éljen az Úr!
Térjetek meg! Térjetek meg zsidók!
Aki hisz, az sosem marad éhen. (téves, kidobni.)
Térjetek meg, térjetek meg.
Az Úr ki fog írtani mindenkit, aki nem abban hisz, amiben én.
Aki "igaz", azt mindíg megmenti! (na persze)
Aki igaz, annak sosem törik el egy csontja sem (értelem szerint: aki hisz, annak sosem lesz semmi baja, ami hülyeség)! (azaz ez kizárja kb. az összes sportolót, kezdetnek)
A gonoszok elnyerik méltó büntetésüket.

Na ja, e szerint a strófa szerint. De mi van a 73. zsoltárral? Belső ellentmondás van e könyvben! (és akkor nem is nyúltunk más könyvekhez)

Aki hisz az Úrban, azt sosem vonják felelősségre az elkövetett dolgaiért. (nap ersze)

35.: Dávidéjéé.
Sújts le rájuk, sújts le arra aki nem ért velem egyet!
"Ok nélkül törnek ellenem" (hát ez szimpla hazugság. Ok mindíg van.)
Olyanokat kérdeznek, amiket nem tudok! Hát nem rettenetes?
Pedig csináltam egy csomó idétlen dolgot, de hiába, mert nem hisznek a képzeletbeli barátomban!
Kinevettek a piszkok!
Sújts le rájuk!
Akkor majd röhögök rajtuk!

Nos, ez a szemét hogy került ide?

36.: Dávid műve akkorról, mikor még hárfás volt.
Úgy vélem, a gonoszok nem félnek istentől, és ettől lesznek gonoszok. És az ilyen folyton hülyeségeket beszél és rögtön tömeggyilkossá válik.
Mert minden Isten által van.
Mindenkit kiírtunk, aki nem ért velünk egyet!

Ostoba és bugyuta versike, aminek semmihez semmi köze, ráadásul téves a gondolatmenet.

37.: Dávidéjéé.
Ne állj szóba olyannal, aki nem ért veled egyet.
Úgyis ki fogjuk írtani őket.
Amit csak akarsz, megadja az Úr. (téves, így kidobjuk)
Minden az Úr által van.
"A szelídek öröklik a földet". Szelíd = béketűrő, pacifista. Az ilyeneket általában megeszik/lelövik.
Aki a "szelídeket" meg akarja ölni, annak nem fog sikerülni, helyette ő maga hal meg. (nyilvánvaóan nem igaz.)
És ezt még fokozza sorokon át. Lényeg: az Úr lesújt arra, aki nem hisz benne.
A 28-29 sorok szerint a Föld örökké állni fog. Szintúgy a 79. zsoltár szerint, és a 104-es zsoltár szerint. Ellnben a 102. zsotár szerint nem. Újabb könyvön beüli ellentmondás. És ezen könyvön kívül is hozhatnánk példákat, ha akarnánk.
Az Úr lesújt! Térj meg!

38.: Dávid zsoltára "emlékeztetőül". (? azaz egyszer már elhangzott itt? Nem vettük észre... Nem hittem volna, hogy a címzés alapján ki fog esni zsoltár. Belátom, tévedtem :D)
Jajj, ne bánts, Uram! (a betegségeket az Úr okozza az elkövetett bnük miatt - téves)
Jajj, de beteg vagyok! (valami izületi betegségről van szó, amit nemi baj okoz)
Jajj, még meg is vakultam!
Jajj, de sok az ellenségem! És jajj, nem tehetek ellenük semmit!
Old meg helyettem a problémáimat!
Jajj, megvallom bűneim, csak ne kelljen dolgoznom!
Jajj, ments meg!

39.: Dávid zsoltára, másnéven Jeduthuné a hárfásé. (?)
Nem állok szóba olyannal, aki nem abban hisz, amiben én.
De azért mélységesen meg vagyok sértve.
Uram, mnd meg napra pontosan mikor halok meg!
Szela. Ismerős szöveg, gondolom a következményét is kitaláltátok.
Ments meg Uram!
Ne bánts Uram!
Jajj, mindjárt belehalok a büntetésedbe Uram! Nem is szólok hozzád többet, csak hagyd abba!

40.: Dávid zsoltára még hárfás korából.
Az Úr meghallgatott!
Megmentett!
És megtanította nekem ezt az éneket, mert úgy szereti ajnároztatni magát!
Ha hiszel az Úrban, boldog leszel!
Az Úr nem szereti a neki bemutatott áldozatokat. (Hogy mi van???)
Ahelyett azt fogom csinlni, amit a könyvtekercsek szerint kell. (azaz ldozatot fogsz bemutatni?)
Mindenkinek mondom, hogy térjen meg!
Bal, bla, bla.
Hú mennyire bűnös vagyok, de te ugye megmentesz a következményektől, ugye Uram? (?)
Sújts le azkra, akik nem értenek egyet velem!
Adj enni!

Namost fordítsuk le a képletes beszédet. Volt ez a csóró kisember akit mindenki lenézett. Belépett ebbe a szektába ahol nem bántották, és ettől boldog.
Ilyen történetekből 12 egy tucat, ellenben értéke semmi. Felejtsük el.

2009. június 29., hétfő

Zsoltárok 21-30

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (olyanok nyomán vélhetjük így, akik minden valószínűség szerint sosem olvasták a szöveget)

21.: Dávid zsoltára.
Erre az Isten-dologra nagy ötlet volt a királyságomat alapozni. Rögtön megadták, amit a nevében kértem.
Szela. Ez a zsoltár is kidobva.
Sőt, többet is adtak, mint amit kértem tőlük!
Ha, ha , ha, mu-ha-ha.
Mindenkit megöletek aki ellentmond nekem. Egész családjukat kiírtom a nevében.
Je!

22.: Dávid zsoltára és akármi.
Jaj, jaj, de szar dolgom van nekem! És hiába beszélek, ezzel nem érek közelebb ahhoz amit tennem kéne! Akárhogy imádkozhatom, az nem segít. A nép útál. Azzal csúfolódnak, ha annyira az Úr így, meg az Úr úgy eddig, akkor most segítsen Ő rajtam!
Jajj de nagyon szép a hitem, hogy merik sértegetni!
Szarvasmarhák nem fognak körbe senkit támadólag. Bocs, búcsúzunk.
Kezei-lábai átlyukasztva? No!
Jajj, mindjárt meghalok, úgy gyötörnek a problémáim!
Mindenki azonnal térjen meg!
Az Úr mindíg segít a szegényeken (ja, mint Dávid KIRÁLY, kinek országában "az ezüst úgy volt mint a kő"...).
Az Úr a leghatalmasabb, térj meg!
Valójában mindenki hisz benne, csak tagadja! De a jövő úgyis engem igazol!

23.: Dávid zsoltára.
Az Úr így, meg az Úr úgy.
Lesúlytasz, én meg jóllakom.
"Bizonyára" az Úr tette ezt.

Nos, nekünk többre van szükségünk puszta feltételezéseknél, ezért ezt a zsoltárt, mint megbazhatatlant kidobjuk.

24.: Dávid zsoltára.
Az Úré a Föld mindenestül a lakoóival egyetemben.

Nos, ez szép és jó, de hasonlítsuk össze más passzusokkal is!
A 50-es és 89-es zsoltárok azt a feltételezést erősítik, hogy a Földön az Úr uralkodik.
Azonban a 115. Zsoltár szerint az Úr az embereknek adta a Földet.
Ha a könyv önellentmondása nem lenne elég, a kérdés tovább romlik, ha belenézünk Máté és Lukács evangéliumaiba, melyek szerint viszont a Sátán tulajdonolja!

Ki megy fel az Úr hegyére? (nos, mint láttuk az ilyen helyek zarándokhelynek számítottak. Meg ott volt Mózes. Stb.)
Aki betartja az Úr útját, azt az Úr megjutalmazza (ez nem igaz, Jóbnál panaszkodnak is miatta, szóval kidobhatjuk).
Az Úr, a Háború Istene.
Szela. És itt dől romba, pedig ez nagyjából még esélyes volt.

25.: Dávidéjéé.
Segíts rajtam Uram!
Jajj de sok az ellenségem!
Sújts le azokra, akik nem abban hisznek, amiben én!
Isten így, Isten úgy.
Jajj, azok a dolgok már régen voltak, most mit jössz nekem velük?!
Térjetek meg!
Aki megtér, azt nem öljük meg!
Jajj milyen bűnös vagyok!
Az Úr oktat. Nos, mivel manapság csak hallgat, levonhatjuk a következtetést, hogy ez a zsoltár sem kell nekünk.
Nekem mindenkivel szemben igazam van, még akkor is, ha nem!

26.: Dávidéjéé.
Tökéletes vagyok! Ide nekem a sok pénzt és hatalmat!
"Vizsgáld meg veséimet", hogy megbizonyosodj fenti állításomról - ostoba ósdi hiedelem, a zsoltár röpül miatta.
Aki nem hisz Mr. Istenben, azzal szóba sem állok!
Sújts le rájuk!
Nekem meg adj hatalmat!

27.: Dávidéjéé.
Kitől féljek? (hát az Úrtól, lol)
A kanibálok akik ellenem jönnek mind megszívják!
Csak azt kérem, had lakjak "az Úr Házában" mindíg. (nem jött be pocok!)
Az Úr mindíg megmentett eddig, és most is.
Válaszoljá' má', nem hallod milyen szépen beszélek rólad?
Az Úr biztos létezik valahol...

Na, ilyenre sincs szükségünk.

28.: Dávidéjéé.
Szólalj már meg végre!
Rám ne sújts le úgy, mint azokra akik nem hisznek benned!
Sújts le rájuk!
Köszike előre is!

Nos, ez a szimpla imádság. És szokás szerint válasz sincs. El vele.

29.: Dávid zsoltára.
Adjatok pénzt előkelőségek! Adjatok sok pénzt!
Az Úr szava fákat tör el, és maga a mennydörgés. (ami nyilvánvaló tévedés, tudjuk, mi okozza a mennydörgést. Kidobni.)
Az Úr szava felgyújtja a házakat, az Úr hangja földrengést okoz, koraelléshez vezet, letarolja az erdőket, és ezért dicsőítjük.
"Az Úr trónolt az özönvíz felett."

30.: Dávid zsoltára. A templomszenteléskor énekelte.
Éljen hogy kivételezel velem Uram!
Meghaltam, de feltámadtam! (? erről nem tudunk...)
Dícsérjétek az Urat!
"csak egy pillanatig tart az Úr haragja, de egy életen át jóakarata" (eddig nem ezt láttuk)
Amikor nincs semmi bajom, nincs is okom kételkedni, de most hogy bajom van nem hiszek benned. Bizonyíts létedet! (nálam ezt nem tette meg, és azon milliárdoknak sem, akik feltettek egy ilyen kérdést, így ezennel kidobom)
Had éljek, különben senki nem fog tisztelni téged, Mr. Isten! Akkor örökké dicsőíteni foglak!

Zsoltárok 11-20

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (olyanok nyomán vélhetjük így, akik minden valószínűség szerint sosem olvasták a szöveget)

11.: Dávid, az éneklőmester zsoltára. (azaz még Saul lantosaként írta?)
Bízom az Úrban, nem menekülök el.
"A gonoszok a sötétben nyilaznak az igazszívűekre." He? Éjszaka hülyeség nyilazni, hacsak nem nagy összecsapásnál, de a Biblia nem adott hírt éjszaka történő összecsapásról. Ez elég indoknak tűnik, hogy kidobjuk.
Az Úr trónja (amin mindíg ül) az egekben van (a trón az Úr templomában van). Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az Úr Sionban van. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy Sion egy város (volt) a Földön. Dobhatjuk ki az egész Zsoltárok Könyvét.
Az Úr próbára teszi az igazakat, a gonoszokat pedig útálja. "Hálókat hullat a gonoszokra, tűz, kénkő és forró szél jut nekik!" - Nos, ez egyszerűen nincs így, így ezt a zsoltárt is kidobjuk.
"Az igazak látják az Úr arcát". Ez némileg sokminden elhangzottnak ellentmond.
"Az Úr szemei látják, az Úr szemöldökei próbára teszik az embereket (persze csak aférfiakat)." - Tehát az Úrnak szeme és szemöldöke is van!

12. Dávid akármije.
Upsz, nincs több ember akinek parancsolhatnék! (Dávidnál ilyen nem volt...)
Sújts le! Vágd ki a nyelvét, vagdosd le az ajkaikat!
Akinek meg megvan, az biztos jele, hogy az Úr azzal van! (Hülyeség, kuka.)
"Az Úr beszédei tiszta beszédek, mint a kohóban hétszer megolvasztott ezüst" (?)

13. Dávid zsoltára.
Miért nem figyelsz rám Uram? Miért nem láthatom az arcod? Jajj de sok az ellenségem aki elnyom! (Milyen ellenség? Elméletileg Absolonon már túlvagyunk, akkor?) Ha nem segítesz meghalok! Még énekelek is neked egy jót, rendben?

Üres, és kétséges versike. Nyugodtan megszabadulhatunk tőle.

14. Dávid zsoltára.
Hülye aki azt mondja, nem létezik az Úr. Az ilyenek rögtön csak ártanak mindenkinek (ez nem igaz, mehet a többi után).
Senki nem "keresi az Urat". (Azaz a szerző sem, azaz semmi okunk, hogy megtartsuk.)
Lesz nagy lesúlytás a gonosztevőkre!
A szegényekre tanácsára senki sem hallgat, hát nem ostobaság? (nos, bizonyos szempontból.... Legtöbbször jó oka van: pl. az aluliskolázottság - azaz hogy fogalmuk sincs a témáról amiről szó van)
Az Úr Sionban lakik.

15. Dávid zsoltára.
Ki tartózkodhat az Úr sátorában, ki lehet a szent hegyen? (Nos, kedves műveletlen író, erre vonatkozóan mintha lettek volna szabályok lefektetve...)
A 4. sornak nincs értelme, így én kidobom ezt a halandzsát. Az 5. sor sem jobb.

16. Dávid izéje.
Nyalizós rész.
Nem áldozok olyanok helyett, akik más isteneket imádnak (oh, szóval elismeri?), pl. a "véres italáldozatot" sem mutatom be helyettük. Nos, ilyen áldozatról sem olvastunk eddig máshol...
Rossz minőségű a földem, de jó nekem.
"Még éjjel is oktatnak a veséim." - mi a búbánatos halál? Dobjuk ki.
Az Úr az író jobb oldalán áll mindíg. Bizos Sionban lakik...
Sose halok meg! (ez nyilván nem így lett, újabb ok hogy el vele)
A szerző állítólag órákat vesz Mr. Istentől. Mi ez, láthatatlan-barát szindróma???

17. Dávid imádsága.
Figyi Uram, nem hazudok!
Akárhogy kerested, nincs bennem hiba! Csak a megfelelő embereket mészároltam le!
Ideje, hogy kiállíts a rivaldfénybe!
"szárnyaid árnyékába rejts el engem" - az Úrnak SZÁRNYA van??
Ajka szintén...
Jajj de sok az ellenségem!
Sújts le rájuk! Akkor majd követlek (pontosabban minden reggel látni akarja az Úr arcát mikor felkel). (amivel ellentmond önmagának, így kidobjuk)

18. Dávid zsoltára, amit akkor mondott, mikor megmenekült Saultól (de vajon melyik alkalommal? és ezek szerint csak úgy össze-vissza jönnek a versikék?).
Hála Istennek!
Nyalizós rész.
Jajj, majdnem meghaltam, de az Úr meghallotta kiáltásomat és megmentett! (ezek szerint nem tud mindenről?)
És földrengés volt mikor az Úr eljött a templomából (?), füst szállt fel az orrából, szájából tűz csapott ki, oly forró, hogy a szén is lángrakap tőle.
"Lehajtotta az eget" - na itt dobjuk ki a cuccot.
Kerubon lovagolt, a "szelek szárnyán" suhant.
A sötétbe rejtőzött el.
És mittomén, hejehuja-hajcihő, képzelj magad elé egy Dragonball epizódot.
Lenyúlt, és kimentett a "nagy vizekből" (tenger?), úgy, hogy elfújta alólam a vizet!Rögtön az "égboltozattal" Megmentett azoktól, akik életemre törtek. És mivel tiszta volt a kezem, kaptam tőle egy rakás pénzt. Elvoltunk. Az Úr a tökéletes öngyújtó (na persze). Úr = Isten = kavics. És ugyan ki más lenne kavics?
Most pedig levadászom az "ellenségeimet", mind meg is haltak, muhahaha! Hiába kérték az Urat, hogy mentse meg őket, én megkínoztam és megöltem őket, muhahaha! király vagyk (itt szó szerint)! A pogányok mind barlangokban laknak, kac, kac!

Egyébként ez a zsoltár majdnem azonos 2 Sámuel 22. fejezetével (de akkor miért nem teljesen?).

19. Dávid zsoltára.
Rögtön az "égboltozattal", mint fizikai tárggyal indít. Bukta. Kuka.
A Nap beszél, az éjszaka is szószátyár (mindkettő magában beszél, hasadt tudattal).
"A napnak csinált bennük sátort." - ez meg vajon mit akar jelenteni?
Az égnek széle van, a Nap kering a Föld körül, árnyékok nem léteznek.
Ha az Úr törvényeit ismered, nincs is szükséged más tudásra, máris okosabb vagy, mint akárki más, beleértve az olanokat, akik feltalálták az űrhajózást, az oltást, a részecskegyorsítót stb.
Amit az Úr mond, az helyes. Legyen az népírtás, nemi erőszak, csecsemők lemészárlása. Mindre láttunk az eddigiekben példát.
Az Úr törvénye tökéletes, ne törődj a körülményekkel soha.
Az Úrtól félni kell mindörökké.
Az Úr ítéleteit senki nem kérdőjelezhetio meg, és ezáltal igazságosak is tökéletesen. Különösen amit Jóbbal művelt.
Jobb dolog az Úr imádata a színtiszta aranynál, de még jobbat mondok: a színtiszta méznél is!
Az eltitkolt bűneimtől is tisztíts meg Uram.
Bármit megteszek, csak ne hagyd, hogy bántsanak!

20. Dávid zsoltára.
Az Úr majd megvéd. (vagy nem...)
Az Úr Sionban lakik.
Áldozzatok sokat!
Szela. Na, ezt biztos nem kellett volna. Csá, zsoltárocska!
Tegyen veled az Úr amit akar, de jó lesz neked! (pl. mint Jóbnak)
Jajj de j nekem, bejött a számításom! Persze nem a befektett munkámnak köszönhetem, hanem annak a feláldozott állatnak, amit feldaraboltunk és szétlocsoltuk a vérét múlt vasárnap! Hát nem?!?
Nekik hadseregük van, mi meg győzünk, bibibí!
Bármit megteszünk a királyért, reméljük, akkor a király is kimutatja jóindulatát felénk!

Nevetséges és hasznotalan zsoltárocska undorító részekkel. El vele.

Zsoltárok Könyve 1-10

Nos, először is, mi adhat okot kételkedésre?
Egyfelől ezek költemények, azaz nem is biztos, hogy megéri foglalkozni velük.
Másodszor pontosan 150 zsoltárnak kéne lennie. Ellenben minimum 155 fennmaradt, és ebből 151 kanonikus vagy legalább apokrif írásként számon van tartva (az apokrifoknak elmééletileg több fokozata van, de itt nem foglalkozom ezzel).
Nem jelölik meg írójukat (versnél ez nyilván nehézkes lenne). Elméletileg mind Dávidé kellenének legyenek, de szinte biztosan számos szerző munkái. Én mindenesetre kollektíven fogom kezelni őket.
Nem eldönött tövábbá, mik is a zsoltárok. Mármint hogy egy adott zsoltár egy adott zsoltár-e? A Héber és a görög nyelvű válktozat között ugyanis különbség van:
- a héber 9-10. zsoltárok a görgöben a 9. zsoltár
- a héber 114-115. zsoltárok a görögben a 113. zsoltár
- a héber 116. zsoltár a görögben a 114-115. zsoltárok
- a héber 147. zsoltár a görögben a 146-147. zsoltárok.
Mivel a "szerkesztését" az i.e. 3-4. századra teszik, és mivel a "minimalista felfogás" az összes Ótestamentumi könyv keletkezését szintén ebben az időszakban határozza meg, ez komoly aggályokat támaszt a hitelességükkel kapcsolatban.
A modern tagozás (imádják tagozni a Biblia részeit) így osztja részekre a Zsoltárok Könyvét:
1.
1-41.
42-72.
73-89.
90-106.
107-150.
150.
Az 1. és 150. zsoltárok keretzsoltárok.
Még egy fontos tudnivaló: még a keresztények is törtélték a hivatalos kánonból (fél-elsőfokú-apokriffá nyilvánítottak) egy rakás zsoltárt, amit "átokzsoltároknak" hívnak (azok, amelyek lesúlytást kérnek más népekre, személyekre).
Ami továbbá bizonyosnak látszik, hogy mivel ezek imák, illetve dicsőítő himnuszok, semmiképpen nem lehetnek "Isten által sugallmazottak", hiszen az azt jelentené, hogy a) Mr. Isten ilyenkor magában beszélt b) roppant kevés ima valódi ima, ami természetesen lehetetlen.

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (olyanok nyomán vélhetjük így, akik minden valószínűség szerint sosem olvasták a szöveget)


1.: Boldog az, akit nem vezetnek félre, nem bűnözők célpontja és egyéb módon sem szivatják. Valamint "az Úr törvényein gondolkodik éjjel és nappal". Elég ostoba dolog lenne, mert akkor mikor eszik? Ezennel kihúzom az első zsoltárt a listáról. A vége amúgyis homályos.

2.: Miért fursztrálják magukat a másvallásúak? miért követik az isteneiket?
Aztán jön egy lesúlytásos rész, népírtással fűszerezve.
Az Úr könnyen megharagszik.
Ez a zsoltár úgy idióta, ahogy van. Kihúzni.

3.: Ezt a zsoltárt Dávid írta, mikor elfutott Absolon elől.
Jajj de sokan vannak ellenem!
"Szela"(?)
De ugye te megvédesz Uram? Szóltam neki, és meghallgatott.
"Szela"(?)

Kinyomoztam: a "Selah" azt jelenti, láss a szemeddel, hallj a szíveddel. Mivel a fül a hgallás érzékszerve, ezt a zsoltárt is dobhatjuk.

A végére itt is just egy lesúlytós rész.
"Szela."

4.: Dávidnak, az "éneklőmesternek" (és akárminek) a zsoltára:
Ha hozzád beszélek, leszel szíves meghhalgatni Mr. Isten!
Jajj, jajj, jajj. A nép megint hamis isteneket imád.
Szela.
Szeal ví, zsoltár, nekd befellegzett!
Ne vétkezzetek, áldozzatok szépeket.
Jobb ma egy Úr, mint holnap friss kenyér.
Gyáva vagyok.

5.: címzés mint a 4-ben.
Figyi, Uram! Legfőbb király! Én istenem! Látod, imádkozom!
Jó reggelt kívánok, rmeélem nem zavarok. "nem lakhatik tenálad gonosz" - akkor mi van a gonosz lelkekkel, Mr. Isten gonosz tetteivel, a Sátánnal...
Aki hazudik, arra lesúlyt az Úr. (ez nem jött be, újabb zsoltár a süllyesztőben)
Hű de nagyon benyalok tövig.
Súlyts le mindenkire, aki nem ért velem egyet.
Dávid vonala hamar kihalt, ellentétben amit itt kér. Boccs.
Az Úr vigyáz az igazakra, minden lépését óvja. (ez se jött be)

6.: címzés a 4. szerint.
Uram, ne bánts! Igaz, hgy vétkeztem, de ne bánts! Inkább adj még pénzt! Mert ha meghalok, akkor aztán vége, nincs tovább, annyi volt.
Jajj, tisztára rosszul vagyok.
Hahah, ti mind többiek, az Úr meg fog ám hallgatni! Akkor aztán lesúlytás következik!

Ez a zsoltár nem mond semmit sem. Értéktelen, így elhagyható.

7. Dávid énekelte ezt a "siggajont" (= egy műfaj kell legyen) Kús beszéde után.
Uram védj meg! Jajj, jönnek az oroszlánok! Ha bűnös vagyok, itt haljak meg.
Az Úr ítéli meg a népeket, ítéljen most felőlem is (miért, ő egy nép?).
Az igazságot az Úr a szív és a vesék átvizsgálásával tudja meg. Ez tudománytalan hülyeség, így el vele.
Isten igazi bíró, azaz minden nap dühös.
Lesújtós rész.
Milyen igazságos az Úr, hogy rám nem súlyt le.

8. Dávid gittithrje (ami egy műfaj feltehetőleg).
Míly nagy az Úr, csecsemők lemészárlásával mutatja meg hatalmát.
Az egeket az Úr az ujjaival teremtette :)
Az ember míly kevés hozzás képest, mégis milyen nagy dolgot tettél vele: alig csináltad kisebbé magadnál! Megengedted, hogy uralkodjunk minden állat felett! - ez a sor felidézi bennem Brem Stalker Drakuláját, Renfield karakterét, mindazonáltal téves megállapítás. El vele.

9. Dávid megint a szerző, egy újabb ismeretlen szóval egyetemben.
Nyalizós rész.
Hahh, győztem! Milyen j bíró vagy, hogy nem engem ítéltél el! (Anyád.)
Lesújtás, lesújtás.
Az Úr örökké trónol hogy ítélkezhessen.
Az Úr méltányos. - Mármint melyik oldal szerint?
Az Úr vajon Sionban lakik? Nos, e szerint és a 76. zsoltár, valamint Jóel próféta könyve szerint igen. Ellenben a 123. zsoltár és a Prédikátor könyve szerint a mennyekben. Önellentmondás, így az egész könyvet kidobhatjuk innentől (hacsak nem Sion = a mennyekkel).
Sújtson le az Úr még, még, még!
Szela. Szela ví, ezennel ettől a zsoltártól is elbúcsúzunk.

10. Jajj, miért nem segítesz Mr. Isten a szükség idején?

Azaz ezek szerint épp nem segít. Csakhogy a 46.1 szerint mindíg segít. Újabb önellentmondás a könyvben.

A gonoszok elnyomják a szegényeket (akik ezek szerint a jók). Dögöljenek meg a saját mesterkedésüktől!
A gonoszok = akik nem hisznek Mr. Istenben.
A gonoszok sikeresek, nem sújt le rájuk az Úr.
Elvégre ha nem hisz a bibliai istenben, akkor máris tömeggyilkossá válik mindenki. (Ez ostobaság, tehát elfelejthetjük ezt a zsoltárt is.)
Így gonosz, úgy gonosz.
Sújts, le, sújts már le!
A pogányok mind ki fognak halni!
Az Úrnak van füle.

2009. június 28., vasárnap

gyors számvetés a könyvekkel

Puszta kíváncsiságból átkerestem, mely bibliai könyvírókrl nem volt még szó. Íme a lista:
- Ezékiel
- Dániel
- Hóseás (ő kérdőjeles, mert ilyen nevű KIRÁLYról volt szó, d enem prófétáról)
- Jóel
és a 12 kisprófétából:
- Náhum
- Habakuk
- Malakiás

Most a zsoltárok fog jönni, majd kiírom melyiktől melyikig jutottam el, azt egyéb módon nem tagolom. Azzal visszaugrunk majd ismét Dávidhoz (és talán Salamonhoz). Aztán szerteszét fogunk csapongani, bár aza négy könyv halvány fogalmam sincs, miről szól.
Ezékiel könyvének nagy izgalommal nézek majd elébe, azt hallottam, annak leírásai alapján Erich von Dankien és egy elismert mérnök megterveztek egy többé-kevésbé működőképes helikoptert (vacak repülési tulajdonságokkal bírt, de a szimulációja érdekesen nézett ki). Nem épp isteni alkotás, de mindenképpen elvrásokat támaszt.
De azért Úúúgy utolérném magunkat már előtte. Ti nem?

Jób Könyvének Második Felének Vége

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (olyanok nyomán vélhettük így, akik minden valószínűség szerint sosem olvasták a szöveget)

Az Úr is terészetesen beszél. A Gyűrűk Urában mennek, ebben meg beszélnek.
- Ki mit hord itt össze? Áh, Te volnál! Akkor gyere ki a táblához, és tartsd meg Te az órát!
Aztán egy rakás mindent összehord, hogy ki mit nem csinált amit ő viszont igen, pl. oszlopokra helyezte a Földet, ajtókkal zárta el a tengert, a reggel parancsra jön el, megfogta a Földet, megrázta, és a széleiről leestek a gonosz emberek, karokat tört el, meg hogy ő már akkor is itt volt, amikor te még csak gondolat sem voltál a szüleid fejében. Valamint a hó és jégeső (alapanyaga) raktárakban van eltárolva, ha esetleg sürgősen kellene háború idején. Ő szüli meg az esőt, a jeget, apja az esőnek és a harmatnak (Isten egyszerre férfi és nő!), a csillagképek szándékosak (bár vizsgálatuk ugyebár tiltott, de akkor ... Áh.). Isten szemékyesen nyitja meg az ég tömlőit hogy essen az eső.
A KJV-ben a 38-es fejezet utolsó 3 verssora a Károli 39-es fejezet első 3 verssora.
Isten személyesen eteti az oroszlánokat és a hollókat, felügyeli a szarvasok ellését. (A kőszáli zergék ellési idejét meg egy biológus megmondhatja neki, ha úgy kíváncsi rá meg a hasonló példák.)
Ha a szamarad megszökik, tudd: az Úr maga oldozta el onnan, ahova kikötötted.
A strucc nem a porral költeti ki a tojásait, nem hagyja azokat magukra, hanem kotlik (a hím) és gondosan őrzi. (Ha meg olyan rossz szülők lennének, vajon kinek lenne a hibája a Biblia logikája szerint, hm?) Különösen nem bántja a fiókáit! kikérem ezt a strucc nevében!
A lónak maga Isten rakja fel a sörényét, lol.
A ló nem nevet a fegyvereken, csak jól van idomítva. Már amelyik idomítva van. Különösena kürtszóra való leírt viselkedés lehet reménytelen egy igavonónál, teszem azt.
Az ölyvnek Mr. Isten mondja meg, hogy e, magasra kell fészkelned, nem fészkelhetsz csak úgy össze-vissza! És ragadozó, nem dögevő...

Aztán Mr. Isten Jóbhoz fordult:
- Ki vagy Te, hogy felelősségre vonj engem, amiért igazságtalan vagyok? Szégyeld magad és nyalogasd a talpam! De izibe!
- behemót. Ez se nem elefánt, se nem víziló, hanem egy mítikus szörny a zsidó mitológiában. A szárazföld überszörnye.
- leviathán. Ez sem cethal, sem nem krokodil, ellenben a víz überszrnye a zsidó mitológiában.
- és akkor már kki ne hagyjuk, bár a szöveg nem foglalja magába: volt a levegőnek is überszörnye, a Ziz.
A levitahánt azért hozza fel, hogy még azzal sem merne senki szembeszállni, hát még vele! (Jób egyébként erre is kitért, miszerint Mr. Isten erőből uralkodik...)
"fogainak sorai körül rémület lakik"

Jób:
"Te mindent megtehetsz, és senki nem vehet rá, hogy meggondold magad" (két igen kétséges állítás az eddigiek fényében)
(Jób saját szemével látja az Urat.)
Jajj, minden az én hibám, bocsika, nem szóltam semmit!

Az Úr (a három férfihoz):
Ti mivel hüyék vagytok nyomás feláldozni ezt-meg-azt! Jó sokat! Jób meg majd imádkozik értetek! Ugye Jób? Ha Jób nem lenne, most lesúlytás jönne izibe!

A három férfi elmegy.


Az Úr meggyógyítja Jóbot, kétszeresét adja annak, amit elvesztett. Az összes fiú- és lánytestvére odaszalad Jóbhoz (akikről Jób megállapította, hogy a bajban kutyába sem vették). Zabálták Jób kenyerét. Én csak az adóellenőrt várom, hogy megkérdezze, honnan a vagyon?
Jóbnak újra lett még 7 fia és 3 lánya, mint volt, a lányok szebbek, mint semelyik msik szerte a tartományban, Jób pedig eztán 140 évig élt, még az ükunokáit is látta felcseperedni!
Aztán meghalt.Itt a mese vége, fuss el véle, aki nem hiszi, járjon utána (megtettük, csalódnunk kellett).

Elihu

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (olyanok nyomán vélhettük így, akik minden valószínűség szerint sosem olvasták a szöveget)

A három ember (Jób barátai) belátták, hogy hiába beszélnek Jóbnak, hisz' nem volt hiba Jób érvelésében.
Csakhogy Elihu (a meg ki a görcs és mit keres ott?) felhergelte magát Jóbon, ugyanis azt hitte, ő még jobb, mint Jób.
Plusz ugyanakkor a három másik emberre is morcos volt, hogy nem bírnak fogást találni Jóbon.
Mikor mindenki elhallgatott, Elihu belekezdett. 6 teljes fejezetig beszélt. Azért nem ugrom át :D

Belekzdett, hogy ugyan ő fiatal, de azért tessék meghallgatni vén trottyosok! Isten a minden! Te sem létezhetnél nélküle! Fogd be a szád, és hallgass rám! Csakis rám! Majd én jl megaszondom!
Ti hárman meg ne higyjetek Jóbnak! Higyjetek nekem!
Hallgassátok meg ezen (új) érveimet:

A szöveg hirtelen E/1-be vált, Elihu szemszögéből.

Hú, úgy forr bennem az indulat! Majd én jól megaszondom jóbnak!
Én Hiszek, tehát mindent tudok és tévedhetetlen vagyok. Cáfold meg ha nem hiszed! (Ez épp fordítva kell legyen kölyök!)
- a Genezis szerint porból csinálták Ádámot. Elihu szerint sárból. Sárból azonban Lilithet csinálták!
Így tiszta vagy, úgy tiszta vagy! E kijelentésed sért engem! Isten így, Isten úgy, Isten egyedül! Isten mennyivel nagyobb nálad! Isten megismerhetetlen! Higgy, higgy, higgy! Fogadd el büntetésed bűnös! Aki igaz, az nem beteg úgy mint Te! Undorító vagy!
- a halál angyalai
- ezer magyarázó-angyal van
Higgy, és milyen jó lesz neked meglásd! Találj rá Istenre! Isten kegyelmet ad! Istennek köszönheted az életed (Jóbnak az nem kell jelen állapotában)! Bizonyítsd be, hogy nincs Isten (vagy legalábbis valami hasonlóra céloz)! Úgyse tudod!
Mennyivel okosabb vagyok én mindenkinél! Jób meg milyen mocskolódó! Isten nem gonosz (nem?), sem nem álnok (ja, mint mikor "üzenetet hoztam az Úrtól - nesze egy kés a gyomrodba!")!
A gazdagok és szépek jók, a csórók és szegények rosszak, nem egyértelmű?
Isten nem ferdíti el az igazságot (mi is volt azzal, hogy "ha eszel a gyülmölcsböl, meghalsz" dologgal?), és nem cselekszik gonosz dolgokat (ja, mint Jerikónál. Vagy Saulnál).
Ő a Világ Teremtője! Bármit meghetet! Légy szerény és fogadd el, hülye! Isten végtelenül igazságos (főleg mikor kírtatatta azkata nemzeteket, hát nem?)!
Minden lát, minden lépésedről tud (kivéve Ádámét, a Sátánét stb. stb.).
"Megrontja a hatamasokat vizsglat nélkül". Na igen, ez ám az igazságos elbánás!
Lesúlyt a gonosztevőkre!
Isten útjai kifürkészhetetlenek!
Jób meg egy seggfej! Istentelen! Gonosz! Pogány! Szentségtörő! Hazug! Megtévesztő sátán!

Van még tovább is:
Azt hiszed, te jobban tudod, mi az Igazság?
Ha nem jrsz Isten útján mi változik azt kérded? Hát elszomorítod őt (a mesebeli lényt)!
Ő ad bölcsességet, hogy leigázzunk mindent és mindenkit!
Csak fecsegsz össze-vissza, Isten nem fog törődni veled (Jób éppen nem bánná...)! Most is csak azért beszélhetsz, mert Ő megengedi! Mindjárt lesúlyt rád, eddig nem is tudom, miért nem tette, és akkor majd jól meghalsz, MUHAHAHA!
És még valami: Isten a legnagyobb, ő teremtett engem (és téged, és mindenkit), tökéletes vagyok, hiszen van ez a könyv, a biblia, az már csak nem téved?!? (kicsit extrapoláltam am ondandót) Hiszen Xezer éve nem ovnták kétségbe! Isten a leghatalmasabb! Megöli az összes gonoszt, a szegényeken meg segít! Akkor is ezt fogom mondani, ha minden biznyíték ellene szól!
Térjetek meg! Térjetek meg! Ha nem, akkor lemészárlunk benneteket!
Csak Hitre van szükségetek! Hisz ez az Ő szava! A nagybb jó! Te nem tudhatod! Isten a világ felett, a viágon kívül áll! (?)
"értheti-e valaki a felh szétoszlását"? - igen. Benne van a tankönyvekben.
"az ő sátorának zúgását"? - tehát a szél hangja az égbolt sátorának mozgásából adódik?
Villámokkal súlyt le! (Tök mint Zeusz. Amúgyis az egész egy görög filozófiai elmélkedésnek tűnik...)
"a Földnek széléig" - kell ennél több? Ez pont olyan, mint a 11:9. Vajon mi egy gömb hossza?
Az Úr nem ijed mega saját hangjától (37:3).
Isten felfoghatatlan. Pl. az ő szóbeli utasítására esik az eső és a hó. És minden ember kezére rak egy pecsétet, egy signót, hogy jelezze, az ő műve. (?) Semmi sincs nélküle. Isten lehellete csinálja a jeget, és az apályt.
"és áttöri a borulatot - az ég kupoláját - a villáma". Na ja.
Kiszmítható-e, mikor fog lecsapni egy villám? (hát, azért jó tippünk lehet...)
Tudod-e mitől lebegnek a felhők (amit ő csakis a tökéletes tudással megérthetőnek tart)? - A válasz hogy igen. Üss fel egy tudományos könyvet a témában picim!
Tudod-e, miért érzde melegnek a ruhád, ha nem fúj a hideg (déli) szél? (Igen, igen.)
"Vele együtt terjesztetted-e ki az eget, ami szilárd, mint egy acéltükör?" - Mi a francról beszél ez? Megmondom: a Biblia koncepciójáról a világ alakjával kapcsolatban. Ostoba kreténség!
Mi semmik vagyunk az Istenhez képest (mármint HA létezik). Fel sem tudnád fogni, ha mindent megmutatna! (azért próbálkoznánk...)
Féljétek az Istent! (Mr. Isten ugyanis megjelenik.)

Jób és a három ember kölcsönösen végetvet a társalgásnak

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (olyanok nyomán vélhettük így, akik minden valószínűség szerint sosem olvasták a szöveget)

Elifáz:
Hasznos-e Istennek ha jó vagy, vagy egyszerűen tetszik neki? Az a "jó"ság haszna, hogy boldoggá teszed vele az Urat (mekkora visszalépés és kanyar!). Hülye vagy! És seggfej! (már csak vakvilágba beszél Elifáz)
- Isten az "ég kerületén jár"
- elpusztítunk mindenkit, aki más véleményen van! Felégetjük otthonát!
- higgy Istenben
- vagyon a hitben, nem a világi javakban: majd azzal ki fogod tudni fizetni amit kell (de nem nálam, mondta a boltos)

Jób:
Na persze - morogja. Bizonyítsd be! Bár inkább meghalnék...
A világ teli van gonoszsággal és igazságtalansággal. Hazudtolj meg ha nem így van. Miért hagyja ezt az Isten?

Bildád:
Akkor is Isten az egyetlen igaz (ti. szerető, megbocsátó, igazságos stb.) isten! Hogy nem bírod ezt belátni?
- a halandók férgek, az ember hernyó

Jób:
Hogy te milyen kis okos vagy! Kitől idéztél? Micsoda képmutatás!
- a Föld a semmiben lóg. Akkor minek az oszlopok?
- a felhők zsákok, amikben a vizet tárolja Isten
- a mennyeknek is vannak oszlopai
- kicsoda Ráháb? - sikerült kinyommozni. Nem valaki, hanem valami. Egy mítikus tengeri szörny a zsidó mitológiában! Nevetséges!
Isten nagy, hogy is érhetnénk fel hozzá?
Én szép vagyok, Isten meg csúnya. Nem fogadom el, amit mondtok (mármint hogy bűnös lenne)! Nincs lelkiismeretfurdalásom semmi miatt. Ti is mind meg fogtok halni, képmutatók!
Én egyenesen megmondom amit gondolok, nem úgy mint ti.
Az istentelenekmiatt van az összes baj. Majd meglátják, mikor eljön a vész, kihez imádkoznak majd? (Ostoba okfejtés. Ha nem hiszik el az egyik mesét, minek ilyesztgetni őket egy másikkal?)
Vannak dolgok, amiket a tudomány nem vizsgálhat, pl. ilyen a tudás, ami sem nem terem, sem nem bányászható - ellenben mérhető, vizsgálható ma már. Valamint Jób szavaival ellentétben vásárolható is. És tudjuk, hol van: az agyban. 28.22-ben eredetileg pusztulás áll "pokol" helyett. Ellenben Isten mindent tud. (Kivéve, ki merre jár, mi van Sodomában és Gomorrában stb. stb.)
Bár visszakaphatnám a régi életem!
- "és mellettem a szikla olajpatakot ontott". Hogy mit?
Jajj de jó volt nekem régen!
- "és az özvegyek szívét megörvendeztetém". Csak nem? (wink, wink)
Hú de jól életm! Hú de segítettem mindenkin! Hú de egyenlően bántam mindenkivel (persze zsidókkal nyilván)! Hú de csak a megfelelő emberekre csaptam le!
De most mindenki nevet rajtam, jajj de rossz most nekem! (persze tényleg, de attól ez már rörhelyesen hosszúra nyúlik) Jajj de nincs most semmim sem, még kenyérre sincs pénzem, a pusztában kell laknom, mindenki leköpdös, övükkel vernek, mindenki keresztbe tesz nekem direkt!
Ezért nyavajgok most. Fáj minden tagom, nincs hol laknom, hát senki nem könyörül rajtam? így meg úgy nyomorult vagyok.
Pedig sosem csaltam meg a feleségem, és mi lett a jutalmam?
Vagy nem inkább az istentelenekre kellene lesúlytania?
Áh, kit érdekel, csináljatok velem amit akartok. Ha tényleg bűnösnek mond Isten, akkor pusztítsátok el minden leszármazottam, asszonyomat csinálja fel más. 31:12-ben a pokol rossz szó, valójában pusztulás áll az eredetiben.
Aztán Jób jó hosszan felsorlja, milyen "bűnök" jutnak eszébe, és hogy azokat mind nem követte el.
Ha tényleg bűnös, akkor most álljon elé maga a Mindenható, írja össze a vádpontokat, és válaszoljon nekem! Rögtön belenyugodnék mindenbe ami történt velem!

33:14-16 szerint mikor alszunk Mr. Isten utasításokat sugdos a fülünkbe, hogy elkerüljük a rossz viselkedést

Nos, most Czófár 3., azaz utolsó beszéde kéne következzen a fejezetfejlécekből ítélve, de helyette új szerepő érkezik, és Czópár nem mondhatja el soha 3., utolsó beszédét. De ebbe a bejegyzésbe most csak ennyit szántam.

Jób Könyvének Első Felének Vége

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (olyanok nyomán vélhettük így, akik minden valószínűség szerint sosem olvasták a szöveget)

Czófár nem akarta ennyiben hagyni:
- honnan tudod, mit gondol az Isten? (Hát pl. van neki egy szabálykönyve...)
- Isten azt csinál amit akar, nem szólhatsz bele
- Jóbot hazugsággal és képmutatással vádolja meg
- ha Jób továbbra is ilyen seggfej marad, nem adatik meg neki amit kér: a HALÁL.

Jób:
Hülyék vagytok, mind ostobák! Én is tudok annyit, mint Ti! Csúfolódtok egy szegény szerencsétlenen; csak mert nektek nincs semmi bajotok lenéztek engem most!
12:6-ban sátor helyett "Tabernákulum" van, és arról szól,m hogy bezzeg a gonosztevő útonálló-rablókra nem súlyt így le az Úr.
Minden a véltelenen múlik. Majd ismét számos példát hoz arra, milyen szörnyűségeket követ el az Úr (pl. az Exodus értelmetlen vándorlását is felhozza, mózest őrültnek nevezi :)).
Jób barátait hazugsággal vádolja, azt mondja, ügye csak rá és Istenére tartozik. Azt mondja, barátai szavai üresek, már akkor is bölcsebbnek tűnnének, ha inkább nem szólnának semmit. Kéri, figyeljenek végre arra, amit mond. Kérdi, valóban Istent tartják-e szem előtt amikor beszélnek.
Minek kepeckedjen, úgyis megöli Isten?! Miféle reményről hablatyolnak neki, nem hallják amit mond? (Hogy bármit tesz, csak csapás éri, amit Istennek köszönhet.)
Mr. Isten meg mondja meg végre, mi baja vele! Isten hagyja békén az embereket rövid és küzdelmes életükben, ne tegye még nehezebbé a dolgukat, mint amilyen! Fogja fel, hogy az embert ha halálra kínozzák, az nem támad fel, és ha nincs remény, akkor minek tűrni?

Elifáz:
Jó, jó, de ez csak filozofálgatás, nem segít rajtad. Szinte már tagadod Istent!
Úgy van, ahogy mondod: nem tudsz többet nálunk! (Ez aaannnyira tipikus...) Szentségtörés! Istenkáromlás! Lalalalalalala, befogom a fülem, lalalalala! Minden ember bűnös! Az "egek" sem tiszta (azaz az angyalok)! Mindeni meg fog halni, különösen az olyan gonosz emberek, mint Te!

Jób:
Ja, mindíg ezeket szajkózák. Elegem van belőle, nyavajások! Teljesen légbőlkapott, semmiről nem szóló mondataitok! Tökre az idegeimre mentek! Br cserélhetnénk, és én röhöghetnék rajtatok! Ahelyett, hogy segítenétek valahogy, nem csak a szátok jártatnátok! Elegem van! Rosszabbat már úgyem tehet velem!
Nem ártottam senkinek, mégis árt nekem, és még ezért magasztalják! (A 16. fejezet igazán olvasmányosra sikerült.) Kiontott vérem kiált a földről (mint anno Káinnál)!
Remélem Isten ezen "barátaimra" is éppúgy lesúlyt!
Áh, fárasztom itt magam.

Bildád:
Mielőtt beszélhetnénk el kell foganod, hogy iagzunk van. (?) Miért mondasz bennünket osotbának, mikor te vagy az ostoba, Isten pedig tökéletes? (itt elég szabadon interpretálom a szöveget) Aki nem hisz, az elveszik.Mi értelme van egyébként az életnek? Miért tartanánk be bármilyen szabályt? Isten nélkül kitörne az általános káosz és rombolás, mindenki őrjöngő szadista emberevő, kutyabaszó gyilkossá válna. Csak a jó hívők maradnak meg. Kiírtunk minden máskéntgondolkodót!

Jób:
Ja, ja, kezdjünk csak személyeskedni! Nem szégyellitk magatokat? Még ha tévedek is, csak nekem lehet bajom belőle. Felfuvalkodott nagyképű hólyagok vagytok!
Különben sem tagadom az Urat! De hiába szólok hozzá, nem válaszol! Hiába kérem rajta számn az igazságtalanságát! Hogy úgy bánik vele, mint egy ellenségével! Még az utolsó gyerek is megvet engem, úgy lesúlytott rám! Még a lehelletem is büdös, az asszony nem hajlandó dugni! Csoda, hogy a fogaim megvannak még!
És most még Ti is ugyanúgy bántotok engem, mint az Isten? Bár megírná valaki amit most mondok! (lol)

Aztán valami megváltó kerül szóba, és a 19:26. fordítása kétséges. Károli testetlenséget ír, a KJV húst.
Aztán valamit fegyverről, meg ítéletről hadovál.

Czófár jön:
Azért csak válaszolok. Kikérem magamnak, hogy sértegetsz engem. Isten megfoghatatlan. Isten tudományosan nem vizsgálható.
- A siklóknak nincs fullánkja!
Örülj annak, amid van, másnak ennyi sem jut.
Az Istenben való hit nyugalmat ad.

Jób:
Na akkor idefigyeljetek! Előbb hallgassatok végig, csak aztán szólaljatok meg.
Hát szóltam én hozzátok egy szót is?
A bajom az, hogy bezzeg a valódi gonosztevők vígan élnek, vígan él az egész családjuk, Isten bezzeg rájuk nem súlyt le! Annyi állatuk van, hogy csak na! Még csak nem is titkolják jólétüket, sem istentelenségüket!
Persze nem azt mondom, hogy egyetértek velük, hiszen a rossz az rossz, elítélendőek tetteik. Na de mit érdekli őket, ha egész életükben jól megélnek úgy is, a halál után meg úgyis mindegy! (na ezt a részt kellett volna kiemelni kedveseim)
És nem hallgatnak az olyan emberek senkire, hiszen ők még a hatalmon lévőket is kézbentartják! Az ő életük bezzeg boldog! Én meg... A halában meg úgyis mindegy, mindenkit megesznek a férgek!
Most jól tudom, mire gondoltok, szenteskedők. Jönnétek rögtön azzal, PONTOSAN kikről is beszélek. mintha nem tudnátok magatok is.
Hazugsággal próbáltok vígasztalni, szavaitok hamisak.

- 21:24. "fejőedényeik" - ez szervet jelent ezen a helyen: emlőt. A használt személyes névmás pedig hímnem. Abban viszont nem termelődik tej. Ühüm.

Isten vs. Sátán round 3, állás: 0:3

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (olyanok nyomán vélhetjük így, akik minden valószínűség szerint sosem olvasták a szöveget)

Bildád következett, szintén szemforgató stílusban.
- "elforgatja-é a Mindenható az igazságot?"
Nos, ha eddig jól láttuk, igen.
- "bezzeg a régi időkben..."
Ezt már nagyon unjuk.
- Isten nem avatkozik az emberek életébe

Jób:
- Istennek nagy az ereje, így valóban nem lehet szembeszállni vele (mármint fizikai harcról van szó)
- "hegyeket mozdít el, amit senki nem vesz észre, és haragjában megfordítja őket" (?)
- A Föld oszlopokon áll, amiket Isten meg tud rázni, hogy azok megrepedeznek
- A Nap kering a Föld körül, a csillagokat le lehet takarni hogy ne világítsanak
- Az ég egy sátor
- csillagképek! Jób csillagképeket emleget fel! A nyamvadt horoszkóphívő!
- Jób nem akar igazságot, csak annyit, hogy kegyelmezzenek meg neki, és engedjék meghalni
- Isten ok nélkül okoz bajt Jóbnak
- Jób sajnálkozik, hogy nincs fórum ahol elítélhetnék Istent
- bármit tesz, zar marad, ezért Jób leszraj most Istent
- Jób szerint Isten az ártatlant és gonoszt egyaránt megveri (milyen igaz)
- Jób szerint az Isten élvezi az ártatlanok kínzását
- Jób úgy gondolja, ha mindegy mit tesz mert úgyis bátnjkák, akkor ezennel azt fogja csinálni amit csak akar és nyasgem
Most ez jó neked Isten? - szólt Jób. Mit törődik Isten az emberrel? Nincs elég dolga a Világegyetemben? nincs jobb dolga? Nem követtem el semmit, mégis bűntet? Válogatás nélkül lesúlytasz? Mire jó ez?

Isten vs. Sátán - round 2

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (olyanok nyomán vélhetjük így, akik minden valószínűség szerint sosem olvasták a szöveget)

Pontosabban mégsincs. Ki tudja miért, folytatódik a sztori. Végülis Jób még él, lehet szivatni. Persze teljesen felesleges, de az Úr nyilván szadista.

Eifáz megsértődött Jób szavai hallatán. Majd jön a szokásos szenteskedő érvelés; csak az érdekességek belőle:
- a nőstényoroszlán kölykei nem egyszerűen a táplálékhiány miatt hagyják el a falká
- az Úr az angyalokban is talál hibát, képzeljük el, mennyit talál a szánalmas és könnyen eltaposható emberekben! (A Hangyák Ura...)
- szentek tisztelete
- az élet szenvedés
- mehetetlen = megismerhetetlen
- a tudósok hazudnak
- az Isten arra való, hogy a szegénynek legyen hamis reménye
- lehet hogy szar neked, de mindíg gondolkodj úgy, hogy lehetne rosszabb is
- (nihilizmus?)

Jób erre azt felelte: - Hát igen, szar nekem, üt-ver az Úr, így igenis van okom panaszkodni! Remélem az Úr hamarosan végez velem! Ti viszont együttérezhetnétek velem! Így viszont anyátokat! Mutassátok meg, miben tévedek, szemetek! Mindjárt nekiálltok még nekem panaszkodni is?!
Érdekességek:
- "kellemes íze van-e a tojásfehérjének"? (angolban "van-e bármilyen íze?") Jób nyilvánvalóan nem szerette a tojásfehérjét.
- téli áradás, jeges folyók (?)
Az ember az Úr rabszolgája, így elvárható lenne (Jób szerint), hogy egy "jó" életért megkapja a jutalmát (túlvilági élet mint lehetőség nem merül fel!), így Jó nem érti, miért szivatják. (Heccből, Jób, pusztán heccből!)
Jób úgy érzi, ő maga megtett mindent, ő érte el azt a jót munkájával amit elért, most viszont, hogy Mr. Isten nekiállt foglalkozni vele PUFF, minden tönkrement.
- nincs feltámadás (Jób nyilván nem tud Elizeusról sem)
Szóval igenis mondta amit mondott.
- Jób még aludni sem tud rendesen, mert rémálmok gyötrik (szerinte Mr. Isten küldi őket)
- Jób öngyilkos akar lenni
- Jób nem akar örökké élni
- Jób ismét megátkozza az Urat
Jób azon morfondírozik, mi bűnt követhetett el. (Azt, hogy nem követett el bűnt.)

Jób könyve - a Job well done

Mit érdemes tudni Jób könyvéről? Elöljáróban annyit, hogy Mr. Sátánról itt derül ki, hogy kicsoda. És nem tudni, mikor játszódik. Sokan úgy tekintenek rá, mint egy filozófáló színdarabra. Lássuk, igazuk van-e?

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (olyanok nyomán vélhetjük így, akik minden valószínűség szerint sosem olvasták a szöveget)


Úz földjén élt egy Jób nevű ember, tök jó fej az Úr szemében. 7 fia és 3 lánya született. Volt ezenkívül 7,000 juha, 3,000 tevéje, 500 marhája, 500 szamara, rentgeteg cselédje; "és ez a férfi nagyobb volt keletnek minden fiánál". (milyen szempontból? a kínai császár fogadok, hogy gazdagabb volt!)
Jól életek, és Jób még akkor is mutatott be áldozatot, ha nem volt benne biztos, hogy szükséges. Elvégre a gondolatbűn nem látszik!
És egy napon isten fiai (!) eljöttek, hogy hízelegjenek az Úrnak. köztük volt Sátán is. Szóval Sátán egy angyal. Nem patás-szőrős-vasvillás fenevad, hanem egy angyal.
Az Úr érdeklődött Sátánnál, honnan jött. Afféle udvarias csevegés, amivel viszont elárulja, hogy dunsztja sincs.
Sátán azt válaszolta, hogy bejárta a Föld minden zegét-zugát.
Erre az Úr: - Akkor biztos láttad hívemet, Jóbot is! Ugye milyen tökkkéletes?
Mire a Sátán: - Istenfélő? Hát persze, hiszen lépten-nyomon segíted őt, egyengeted az útját, fogod a kezét a kis buksinak! De kezdd csak el szivatni, tutira átkozni fog ("szemtől szembe").
Erre az Úr azt mndta, Sátán csináljon vele, amit akar, de Jóbot magát nem bánthatja (nem nyújthatja ki rá a kezét).
Sátán lelépett a partiról.
Jób családja (Jób és felesége nem) eszegetett Jób elsőszülött gyerekénél (így megy a szerkesztés a Bibliában...), mikor követ érkezett Jóbhoz. Az egyik szolgája volt. Csak ő maradt életben azok közül, akik az ökreit és szamarait őrizték - az állatokat pedig elhajtották a sabeusok.
Még be sem fejezte, jött egy másik is. Az arról adott hírt, hogy a káldeusok lenyúlták a tevéket, az azokat őrzőket levágták.
Még be sem fejezte, beesett egy harmadik. Kiderült, Jób családjára rádöntöte a házat egy hirtelen támadt nagy szél. Mind meghaltak.
Jób áldotta az Urat, hogy mindenét elveszítette.

Megint hízelkedés-nap volt az Úrnál. Az Úr megint nem tudja, hol járt Sátán. A válasz megint ugyanaz. Az Úr megint ugyanazzal henceg. Sátán most azzal jön, hogy ja, persze. Végülis Jób örül, hogy él. Egy embernek az a legfontosabb. Szóval nézzük meg, mi van, ha őt magát éri a baj? (Úgy tűnik az "él" inkább azt jelenti: él és egészséges.)
Az Úr belemegy, azzal a feltétellel, hogy nem ölhetik meg Jóbot. Kérdem én, akkor hogy lenne képes átkozódni? Biztos szellemkén, mint Sámuel. Netán a lényeg a kitételben, hogy Jób nem tudhatja meg, hogy az Úr a felelős az őt érő csapásokért?
Sátán mindenesetre kapott az alkalmon, és fekélyeket varázsolt Jóbra. (Valaki másnak is feltűnt a párhuzam Mózes varázstrükk-sorozatával?)
Erre Jób fogott egy törött edénycserepet, és azzal vakargatta magát "a hamu közepén". (?)
Erre előjött a felesége, és azt mondta: Most is olyan nagyra vagy? Átkozd meg az Urat, akkor végre meghalsz! (?)
A másik verzió (nm igazán eldönthető), hogy a feleség azt mondja, ha valóban hű az istenéhez Jób, akkor meg kell átkozza azt.
Jób azt felelte, hogy a rosszért ugyanolyan hálásnak kell lenni, mint a jóért, hiszen mindkettő az Úr műve.

Jób három barátja is hallott a Jóbbal történtekről, elmentek hozzá vigasztalni. Mikor meglátták majd' a szívük szakadt meg. 7 nap és 7 éjszaka üldögéltek ott vele szótlanul, mert nem akarták zavarni kínjaiban (hát nem vígasztalni mentek?).
Aztán Jób megátkozta a napot mikor megszületett.
Jób megemlíti a leviathánt.
Átkozza az anyját, átkozza Istent hogy nem hagyta meghalni már csecsemőként, vagy nem fogyatékosnak teremtette, megátkozza Isten amiért a nyomorultakkal úgy bánik, ahogy (köztük ővele), , megátkozza Istent azért amit vele az elmúlt fejezetekben tett.

Könyv vége, a Sátán győzött.

2009. június 27., szombat

Hadassé felakasztat 10 halottat

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (olyanok nyomán vélhettük így, akik minden valószínűség szerint sosem olvasták a szöveget)

Ahasvérus odaajándékozta Hámán házát Eszternek, Márdokeust pedig beengedték a palotába, mert E. elmondta, kije ő neki. Ne feledjük, a zsidóírtási rendelet még mindíg érvényben van!
A király visszavette gyűrűjét Hámántól és odaadta M-nek, akit E. kinevezett H. házának élére.
Majd E. kikönyörögte, hogy vonják vissza a zsidóellenes rendeletet.
"És mely írás a király nevében van írva, és a király gyűrűjével lepecsételve, vissza nem vonható." Íme a tökéletes ellentmondás a zsidó legendában. Ostoba, ostoba, ostoba hiba.

Aztán márdokeus hirtelen mind a 127 tartománynak parancsolgat. A parancsa szerint a zsidóknak joguk volt megölni bárkit csakládostól aki ellenük bármit tesz, és vagyonukat maguknak megtartsák. (Természetesen ilyen rendeletről, sem következményeiről nincs tudomásunk, nem is lehet, amilyen abszurd soha nem létezhetett.) A törvényt egy bizonyos napon kellett végrehajtani az egész országban.
Majd mintha Márdokeust kiállyá kornonáznák...?
A rendelet keltette félelem hatására sokan zsidókká lettek. Wow! Gondolom leszármazási listát is sikerült keríteniük, lol. milyen rendes: meghalsz, vagy megtérsz ?:|

A zsidók neki is fogtak a nagy mészárlásnak. Volt is meglepetés! (meglepetés? Hiszen épp az előbb... Mindegy. Apokrif. Nyugi.)
Mindenki hirtelen csak jókat mondott a zsidókról (akik épp mst írtották ki a fél országot). Márdokeus közismert lett (álmaidban kedves szerző, mert sehol egy feljegyzés róla).
Aztán jön egy lista, hol hányakat öltek meg a zsidók.
A király imsét megkérdezte, mit akar Eszter. A fele királyságról már nem sett szó. Eszter Hámán tíz fiának felakasztását kéri. Akik amúgy már halottak, de sebíj. A király pedig teljesíttette a kérést.
A következő nap a zsidók ismét öldököltek egy jót. Ok és jog nélkül, de gondolom le van szarva.
Az öldöklés napjait ünneppé jelölték ki a zsidók. Az ünnep neve Purim, ami Hámán kedvenc szerencsejátékának a neve (ami a Púr) (vagy mi).
Ez ám a béke, ez ám az igazságosság - mondja a szöveg.
És megírták Eszter Könyvét hogy alapot adjanak az ünnepnek.
Aztán Ahasvérus adót vetett ki. Még a szigeteken lakókra is.
Többet akarsz tudni? Olvasd el "Média és Persia királyainak évkönyveit"!


Mit mondhatnánk erről az eszelős történetről? Minden népmesei elem megvan benne, de barbár, ókori a történet. "Jól tudjuk - írja Voltaire -, hogy Eszter meséjének van egy csábító oldala: egy fogoly nő, aki királyné lesz és megmenti honfitársait a haláltól - ez regény vagy tragédia témájául alkalmas. De mennyire elrontja a temérdek ellentmondás és képtelenség! Mennyire beszennyezi Eszter barbársága, amely éppúgy ellentmond neme erkölcsének, mint a valószínűségnek!"
(az idézet a Szórakoztató bibliából van)
Kezeket fel, aki látja a hasonlóságot Eszter és az ifjú Mózes között!

Hadassé felakasztat egy embert

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (olyanok nyomán vélhetjük így, akik minden valószínűség szerint sosem olvasták a szöveget)

Újabb Hámán kerül elő. Aki Agágibeli. akiket 1 Sámuel szerint kiírtottak mind egy szálig. Khm. És ő lett a király fő-fő-fő embere, a király után a második ember (=férfi) a birodalomban. A király pedig parancsba adta, hogy mindenki hajtson térdet ez előtt az ember előtt. De Márdokeus nem tette ezt meg, ami persze nyílt lázadásnak minősült.
Márdokesu azzal védekezett, hogy ő zsidó. Ami szvsz kurvára nem indok. És több napon át eljátszotta a hülyeségét (mert még mindíg ott őgyelgett a kapu előtt, ami csak nem azt jelzi, hogy munkája sem volt?).
Mikor értesült a dologról Hámán, elhatározta, hogy akkor az összes zsidót kiírtja. (?)

Hámán szerette a szerencsejátékot. Legalábbis ez a legtöbb, amit ki tudok hámozni a 3:7-ből.

Hámán egyszer azt mondta Ahasvérusnak, hogy van ugye ez a nép, aki nem hajlandó engedelmeskedni a Birodalom törvényeinek, holott ők is csak ott laknak. (Ez is egy következtetés, megvárjuk, mi lesz belőle.) Ez így nem járja. Ráadásul 10,000 ezüstöt ajánlott fel a királyi kincstárba, ha kiadják a parancsot, hogy mindegyiküket ki kell végezni.
A király beleegyezett, ráadásul a ... lobbipénzt sem kérte. Gyűrűjével igazolhatta magát Hámánezen ügyben. A parancsot kiadták írásban is, lepecsételt iratokon (amikből megint nem maradt fenn példány). A törvény része volt a teljes vagyonelkobzás is.
Susán városa azonban felháborodott a parancson. (?)

Márdokeus felöltötte a szokásos zsidó gyászviseletet (zsákruha, hamuszórás, eszelős tekintet...) és kiállt a város közepére ordítozni. A király kapujához is elment siránkozó-körútja során. Beljebb nem mehetett, mert azt tilos volt.
Mintha M. nem szart volna a törvényekre.
De addigra az összes zsidó mindenhol böjtölt és hangosan siránkozott. Jó ötlet, ha vadásznak rád, legalább könnyebben megtalálnak.
Eszter szolgálólányai és szolgái (hát nem érdekes a sorrend?) jelentették neki Márdokeus viselkedését, mire Hadassé küldött egy adag ruhát M-nek, hogy hordja azokat, de az maradt a gyászöltözetnél. Mikor ölik már meg? Mikor lesz már gyanús valakinek Hadassé és Márdokeus kapcsolata? Amiről mindenki tud? Mert nincs szó arról, hogy Hadassé hazudott volna, csak arról, hogy "nem mondta meg".
Márdokeus meg elmondott neki mindent. Még a 10,000 ezüstös felajánlásról is tudott. Márdokeus jobb, mint az összes pletykás szolga, hivatalnok, és Hadassé saját férje! ezek szerint Eszterke nem nagyon törte magát posztján...
Sőt, nem is hinétek, de volt egy példánya az új rendeletről! Ez a Márdokeus egy kém volt, vagy szabotőr lázadó, és Eszter/Hadassé az ő eszköze a dologban!
Eszter visszaüzent Márdokeusnak, hogy bocsi, de hívás nélkül nagyon rizikós a királyhoz menni, őt pedig 30 napja nem hívták (hát nem erre vannak a szolgák, hogy velük üzengessenek? Vagy együtt sem ettek?).
Márdokeus visszaüzent, hogy ha nem vállalja a kockázatot, akkor a király meg fogja tudni, hogy kedves felesége zsidó, ők meg majd találnak más módot, hogy elhárítsák fejük fölül a bajt.
Erre Eszter üzent, hogy akkor M. gyűjtsön egy helyre minden zsidót (milyen remek ötlet), 3 nap böjt, aztán E. bemegy a királyhoz, lesz ami lesz.
Eszter aztán ment, a király meg persze arany pálcájával megbökdöste. Elvégre ki akar vesződni még egyszer királynőkereséssel?
A király nagylelkű hangulatban volt, rögtön felajánlotta, hogy E-nek adja a fél országot, felhúzzák az új határokat, csak egy szavába kerül.
Hadassé azonban csak azt akarta, hogy a király és Hámán menjenek hozzá lakomára.
A lakomán a király ismét felajánlotta az ország kettéválasztását.
Eszter megint csak egy újabb lakomát kért a király és Hámán részvételével.
Hámán ment kifelé még az első lakomáról, de a kapuban meglátta Márdokeust, aki megintcsak nem térdelt le, hát rögtön elromlott a kedve. De nem csinált semmit (pedig...), hazament, és hívta a barátait és feleségét. és eldicsekedett nekik a megtiszteltetéssel, ami érte a király udvarában. Aztán sajnálkozott egy sort, hogy Márodkeus még mindíg ott ücsörög a palota kapujában. De akkor miért nem végezteti ki?!?
Erre a rokonok (hogy kerültek oda rokonok?) javasolták, hogy csináltasson H. 50 könyök magas akasztófát (miért pont 50 könyök?) és arra lógassa fel M-et, attól majd megnyugszik.
Szóval H-nak joga van kivgeztetni embereket. Akkor miért nem tette meg eddig? HE?
A könyök egyébként ugyanaz, mint a sing. Kb. 40 cm. 20 méter magas akasztófa? Szép naaagy. Hámán meg is csináltatta.

Közben a királynál, még aznap éjjel.
Király bácsi nem tud alukálni, ezért felolvastatta magának országa történelemkönyvét.
Elértek addig a részig (jó ég, mégis mennyi ideig tartott az olvasgatás???), hogy M. feljelentette a két merénylőt. A király megérdeklődte, mi lett M. jutalma. Az apródok megvonták a vállukat, hogy semmi.
A király közben gondolom az ablakban könyökölt, mert egyszercsak észrevette, hogy van valaki az udvarban. Hámán volt. Az akasztófát már készítették, jött kérni a parancsot, hogy M-et akasszák fel. De minek, hiszen az már megvolt! Apokrif csacskaság ez, kérem!
A király megkérdezte a belépő Hámn, mit kell tenni egy nagy becsben álló férfival?
Hámán felelt, azt gondolva, róla van szó.
Ja, nem elfelejtendő: Hámán a szívét használja gondolkozásra, nem az agyát. Íme a biológia a Bibliában!
Nos, az említett cuccokat viszont M kapta meg, hámán meg tisztára összetört. Összehívta akiket előzőleg, és panaszkodott nekik.

Aztán jött a második lakomázás.
Aztán jött a szokásos "nesze neked a fele királyságom" szöveg.
Eszter azt kéri, kíméljék meg az életét. Merthogy olyan népbe tartozik, amit leigáztak (nem mond nevet).
A. kérdi, kitől fél?
E. azt válaszolja, Hámántól.
Hámán félt, a király haragosan elvonult, Hámán könyörgött Eszternek, szokásos filmbeli sírós-leborulós-ruhábakapaszkodós jelenet. király vissza, meglátja, megvádolja erőszak kísérletével, felakasztják Hámánt.

Hadassé felakasztat két embert

Eszter könyve azon két könyv egyik a Bibliában, amiben egyáltalán nem szerepel a Biblia istene (a másik az Énekek Éneke). Elöljáróban idézzük a híres egyházfi, Martin Luther szavait: "The book of Esther I toss into the Elbe. I am such an enemy to the book of Esther that I wish it did not exist, for it Judaizes too much and has in it a great deal of heathenish naughtiness."
Érdekesség továbbá, hogy ebben a könyvben használja a héber eredeti a "zsidó" szót.
A 10. fejezet furcsa csonk, lehetséges, hogy a legrövidebb fejezet mind közül. Ennek oka, hogy e könyv először majdnem kétszer olyan hosszú volt, mint ma: ugyanis latinul odahamisítottak a héber szöveg végére. Íme a Biblia X(


Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (olyanok nyomán vélhetjük így, akik minden valószínűség szerint sosem olvasták a szöveget)


Ahasvérus idejében történt eme nevezetes eset. (Ahasvréust a görög változat Artaxerxés-el azonosítja, ami az egyetlen nyom lehetne, hiszen Ahasvérus nevű perzsa király sosem létezett. A rosszabb, hogy Eszter és Vasthi létezése is merőben kétséges, minden megtalált bizonyíték abba az irányba mutat, hogy pusztán mitológikus alakok.) Ezen uralkodó 127 tartományban uralkodott "Szerecsenországtól Indiáig". Ami még akár igaz is lehetne kiterjedésére nézve (bár egy pontos térképnek a pontosan megjelölt időszakból örülnénk), de 127 tartomány? Jó egy százassal meg lett toldva, úgy számoltam a térképen amit találtam.
Az uralkodó fővárosa, Susán volt. Nos, a helyes írásmód Susa. És csak az egyik fővárosa volt Perzsiának, ugyanis kettő volt az országnak. Puff, apokrif.
Ahasvérus uralkodásának 3. évében nagy lakomára hívta összes elöljáróját (ez tekintve a birodalom nagyságát alig hihető) és azok (közvetlen?) beosztottait. A fejedelmeket Persia és Média hatalmon lévőivel azonosítja, ami érdekes, hiszen most a birodalmakról beszél, vagy a tartományokról? Ha az országokról, akkor teljes tévedésben van, ha a tartományokról, akkor nem "minden fejedelmének". Bár lehet ósdi szövegszerkezet is.
180 napon kerezstül tartott a vendégség, ami alatt A. gazdagságával dicsekedett. Aztán mindenkinek, aki a palotában volt 7 napra szóló lakomát rendezett. Mindnekinek? Gondolom a takarítók és a szakácsok örültek. Várj, ők nem számítanak bele a mindenkibe? Ki tudja már? A lakoma a királyi palota kertjében lett megtartva.
Aztán következik a felsorolás, milyen gazdag volt a király. Ugorjunk.
Kötelező volt, hogy nem volt kötelező inni. Ez királyi parancs volt!
Ugyanezen palotában ugyanakkor Vásti királyné a palotában lévő nőknak adott lakomát. Ezek szerint a nők tutira nem tartoztak a "mindenki" alá.

A 7. napon a király már totál részeg volt, hirtelen felindulásbl elküldött Vástiértm hogy megmutassa szépségét az ottlevőknek (akik ezer százalék, szintén eláztak).
Csakhogy Vásti nem akart menni (a hagyomány szerint arról van szó, hogy pucéron kellene táncolnia a tömeg előtt), akárhogy is unszolta a 7 udvarmester. Ezért megharagudott rá a király. Rögtön meg is kérdezték a "időmérő bölcseket", akik ott a törvénytudók, hogy mit kell ilyenkor tenni?
Azok kijelentették, hogy a királynő nem egyszerűen a királyt sértette meg, de egy olyan alapvető dolgot, minthogy az asszony TOTÁLIS engedelmességgel tartozik a férfinak. És mi lesz, ha ezt meghallják a többi nők, és ez a viselkedés elterjed! Jejj lesz akkor!

MEGJEGYZÉS: A 127 tartomány utólagos beírásnak tűnik, a szöveg többi helyén ezeddig az író nyilvnvalóan Perzsiát Perzsia és Média tartományokból állónak tartja.

A törvénytudók azzal a megoldással álltak elő, hogy Vástitól el kell válni, helyette új feleséget kell választani.
A király úgy is tett: törvényt hozott, amit azonnal szétküldött mindenkinek (amiből persze ma már egy példány sincs meg), hogy a nők teljes engedelmességgel tartoznak férjüknek.
Aztán a király elküldte az apródait, hogy hozzanak neki szép szűzlányokat szerte az országból. Elhelyezésük az "asszonyok házában" (a háremben) történjen. ezek közül fog aztán választani új királynőt.

Susánban ugyanakkor lakott egy zsidó férfi, bizonyos Márdokeus, akit még Jekóniással együtt hurcolt el Nabukodonozor babilóniai király. Ez gyámja (gondviselője) volt Hadassának, másnéven Eszternek, akinek ő a nagybátyja volt. A kislány ugyanis árva volt. Meg szép is volt. Volt egyszer, hol nem volt. El is vitték Esztert is a válogatásra. A főszervezőnek rögtön megakadt rajta a szeme, 7 szolgálóányt rendelt rögtön mellé hogy csinosítsák ki.
Mivel azonban Márdokeus megtiltotta neki, Eszter nem árulta el származását. Ami tudtommal rögtön kizáró tényező egy olyan helyen, ahol még az utolsó lónak is az istállóban 10 generációra visszamenően megvannak listán a felmenői. Hát még a királykisasszonyoknak!
No, ezenkívül Márdokeus minden nap elment a háremházhoz, hogy megtudakolja, hogy mennek Eszter dolgai. Ami ugyebár kész lebukás, ha el akarják titkolni Eszter származását.
Végül csak eljött az ideje, hogy Ahasvérus elé menjenek a lányok. Az ehhez szükséges szépítkezés 12 HÓNAPOT vett igénybe. Aztán indultak a lányok, mindenki kapott hozzá olyan felszerelést, amit kért (mi lesz itt, ki mit tud?).
A királynál töltötte a lányka az éjszakát (wink, wink), aztán az asszonyok második házába irányították, és csak akkor mehetett vissza, ha a király név szerint hivatta mikor megkívánta (wink, wink).

Összefoglalva a király végigkúrt mindenkit, beleértve Esztert is. Érdekes, hogy ebbe belement a gyámja. Sőt, nyilván ő utasította Hadassát hogy hagyja magát.

Amikor Eszter kerüt sorra, az első ház háremőre személyesen készítette fel a dologra.
És a végén vajh' kit választott a király? Hát persze, hogy a szegényleányt. Nagy lakomát csaptak. Eszter továbbra sem árulta el a származását senkinek (márminthogy zsidó. De nyilván táncolt pucéran az egybegyűltek előtt, hiszen ez volt a probléma Vástival, a vásottal).

A kiválasztott lányokat megint egybeterelték. Márodkeus (aki ekkor már ugye nem számított Hadassé gyámjának) ott ült a hárem kapuja előtt. (Tuti mindenki perverznek tartotta.) És akkor a király két udvarmestere megharagudott (mire, kire, mi okból?) és merényletet szőttek Ahasvérus ellen.
Ezt meghallotta M., megmondta E.-nek, aki megmondta A-nak, hogy M. azt üzeni, hogy B. és T. mire készülnek.
A dolgot kivizsgálták, a két gyanusítottat felakasztották (no, egy tanú is tanú?). A dolgot megírták a Krónika Könyvében is (mi erről nem olvastunk, megjegyzem csendesen).

2009. június 26., péntek

Bábel tornya

Egyre valószínűbbnek ltszik, hogy a Genezis után Ezsdrás története következett. Ennek a feltételezésnek része Bábel, azaz Babilon Tornya.

Babilon Tornya egy ziggurat volt, Etemenanki néven. 90 méter magasságra ért fel. A babilóniai fogság idején még bőven a helyén állt.

Babilónia Briodalma poedig nagyon gyorsan sok népet olvasztott magába, így soknyelvű nemzet volt, amit aztán a perzsák döntöttek meg, és a nemzetiségek asszimilálódása megállt, ismét szétváltak az országok.

Babilon etimológiája szerint "Az Isten Kapuja" (ahol "Isten" Mardukot jelenti), azaz még ez is illeszkedik (fedi) a mítosz logikájába.

Ezsdrás és Nehémiás

Mindkettőben a legfurcsábbnak azt találtam, hogy bár mindkettő állítja, hogy rendelkezik a perzsa király engedélyével az újápítéshez, mikor bizonyítaniuk kellene ezt mások előtt, egyik sem teszi meg.
Mikor bizonyítaniuk kellene, nem tudják megtenni azt.

Valamint aligha hihető, hogy egy olyan világban, ahol az olvasás/írás készsége mérhetetlen kuriózumnak számított (nem is beszélve a hang nélküli olvasásról, amiért még Julis Ceasart is az istenek kiválasztottjának tartották) az utolsó vízhordó is magával hrdta volna nemzettségi listáját (amit minden gyereke számára lemásoltatott volna stb.).

2009. június 25., csütörtök

Az új államrendszer

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (vagyis nem is olyan rég még akár azt is hihettük, olyanok nyomán, akik minden valószínűség szerint sosem olvasták a szöveget)

Kisorsolták, ki lakhat Jeruzsálemben, és ki megy haza. Akkor most hogy is állunk az elég házzal?
Majd újabb lista következik. Akarsz bővebb listát? Nézd meg a Krónika Könyvét!
Majd ünepeltek. Újabb listával.
Majd adót fizettek a papoknak.
Majd megint olvastak picit, ezúttal azt a részt találták meg, hogy Ammon és Moáb leszármazottai nem lehetnek a gyülekezetben. Ezért száműztek a területükről mindenkit, akik nem voltak zsidók.
Nehémiás visszament Artaxerxéshez, így épp nem volt jelen akármikor, valami pince átadásakor Tóbisnak biztosan nem. Mikor visszatért, azonnal visszafoglalta a kamrát. Majd ismét behajtatta az adókat a papoknak, amiket mihelyst lelépett baszott fizetni a nép. Meg szombaton is dolgoztak továbbra is. Vásároltak és eladtak szombaton! Míly szörnyűség!
Szombatra a kereskedelem megakadályozására egész napra kapuzárást rendelt el Nehémiás. Levonhatjuk ebből, hogy Nehémiás, aki tudta mi az a raktá, egy barom volt.
Aztán elment olyanokhoz, akik Ammon vagy Moáb leszármazottakkal házasodtak, és jól megverte őket, míg meg nem ígérték, hogy elválnak, és többet ilyet nem tesznek. Nehémiás, a gengszeter.
Nehémiás nincs tisztában Salamon történetével.


Mit lehet erről elmondani? Zagyva szóhalom az egész.

A nép tevékenykedik

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (olyanok nyomán vélhetjük így, akik minden valószínűség szerint sosem olvasták a szöveget)

Nehémiás kinevezi családját a helyetteseivé.
Jeruzsálem kapuit éjszakára innentől zárják. Se ki, se be.
Megtudjuk, milyen kevesen laktak Jeruzsálemben, és hogy emiatt nem építettek házakat. He?
Nehémiás összeírja, kik jöttek vissza Babilóniából. Ezsdrás listájához képest több százas nagyságrendűek az eltérések tételenként. különben is, a népszámlálás nem isteni büntetéssel súlytandó?
Továbbá vicc, hogy Ai lakosai is jöttek. Namost Józsué szerint soha, semmikor, semmilyen körülmények között nem lakhatott ott senki, miután lerombolták. A lerombolása előtt meg nem laktak benne zsidók. Persze Józsué apokrifnak lett nyilvánítva, tehát...
Végül levonhatjuk a következtetést: Nehémiás nem tud összeadni. Minden kétséget kizáróan megadja az összes érkezett pontos számát, mégis eltér az általa kihozott végeremény azzal, amit a számok összeadásánál valójában kapunk. Ezennel a könyvet véglegesen, összes hazugságával együtt apokrifnak nyilvánítjuk.
Nos, 42,360 fő nem elég, hogy házakat kelljen építeni? Egy teljesen lerombolt városban? Hát nem elgondolkodtató?

Egyszerre a zsidók már "városaikban" élnek, nem csak abban az egyben, amit épp felújítottak... Gynús.
Összegyűltek, hogy Ezsdrás felolvasson nekik (no, megvan Ezdrás?) Mózes Törvényének könyvéből. De vajon MELYIKBŐL, hisz' van neki kettő is!
Mindenesetre a nép a törvényeket hallva teljesen elkeseredett. Annyi hülye szabály hallatán érthető reakció.
"leveles szín" = sátor
Úgy tűnik, nem volt elég pálma, mert hirtelen bármely "sűrű levelű" fa lombja megteszi az alkalomra.
Vá. Ezek levelekből csináltak sátrat maguknak :)
Ráadásul Józsué óta nem tett így senki. Pedig azalatt eltelt pár év. És senkit és semmit nem zavart? Fenébe a kvetkezetességgel, mi?

Aztán hirtelen különváltak a más nemzetbeli családtagjaiktól.
"az ég serege"?
Majd jön az ismétlés az Exodustól fogva :ásít:
"emberekkel együtt növő ruhák", hahaha
A beszéd végén aláírja mindenki, hogy nem fognak keveredni a többi néppel, hogy szombaton nem vásárolnak semmit, meg az összes egyéb marhaság.