2009. június 16., kedd

Ezékiás élete

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (vagyis nem is olyan rég még azt is hihettük)

Nos, a 19. fejezetnél tartunk a Királyok 2. könyvében. Érdekesség, hogy ez a fejezet majdnem teljesen megegyezik Ézsaiás Könyvének 37. fejezetével. Hiába, a Biblia szeret ismételni - de minek?

Tehát Ezékiás az assirok üzenetére teljesen kétségbeesett. Felvette az ilyenkor szokásos zsákruhát, és ment az Úr Házába. A 3fős követségét meg most Ésaiás prófétához küldte (hú, mikor jön majd az ő könyve!). Az üzenet ezúttal az volt, hogy É. kérje meg szépen istenét, hogy ugyanmá' lépjen közbe. A válasz az volt, hogy mindjárt olyan üzenetet küld, hogy az haza fog menni, és meg fogják ölni.

Vágás.
Rabsaké elment Assiria királya után, akiről hallotta, hogy Lákisból elment Libnába harcolni, mivel Tirháka szerecsen király megtámadta az országát. Ez a Tirháka üzent Ezékiásnak (úgy tűnik, valaki üzent neki), hogy nyugi, nem engedi, hogy Izráelre rátegyék a kezüket az assirok.
Ezékiás persze roppant hálás volt emiatt - úgy tűnik a feje felett döntöttek a dologról, mert az Úrnak volt hálás a dologért. De akárhogyis, a tényen nem változtat, hogy sereg nélkül nem lehet háborút nyerni.
Ezékiás imájából csak némi érdekességet emelnék ki. Említi például, hogy az Úr kérubok között lakik. Aztán örömködik, hogy az urat nem lehet "elpusztítani", hiszen nincsen faragott változata. (Volt neki. Nyilvánvaló, hogy a szöveget a babiloni fogság után írták, amikor már csak az emléke élt a dolognak, és mindenféle istenek imádása be volt tiltva (kivéve az asszír istenekét).) Aztán azt kéri, hogy az Úr szabadítsa meg a támadóktól.
Ésaiás ez után azt üzente, hogy az Úr válasza ez: "Amiért szidtad az Urat most földbe gyalulom az országodat."
Van ennek BÁRMI értelme?
Aztán még azt hozzáteszi, hogy annak jele hogy amit mond igaz az lesz, hogy a következő két évben kétséges lesz a termés (mégis mit várjunk egy lerohant országtól, he?), majd a 3. évben ismét rend lesz (ja, megszilárdul az új rendszer, kinevezik és felállítják a hivatalokat - hát persze hogy. Magyarországon minden választásnál érezhető ugyanez.)
Továbbá az Úr üzeni, hogy Jeruzsálem tökéletesen sértetlen marad, és így Júda ismét felvirágzik (és bár igaz, hogy az assiroktól most megmenekülnek, de a babilóniaiaktól majd nem, és azok is itt vannak mindjárt a nyakukon).
A fejezet azzal zárul, hogy az Úr angyala kiemegy, és levág az assir táborban 150,000 főt, és mikor a sereg reggel felkelt, íme mindenhol holtak hevertek.

Most csak a vicc kedvéért ide rakok egy másik fordítást:
KJV - 19:35
"And when they arose early in the morning, behold, they were all dead corpses."
Fordítás:
"És mikor hajnalban felkeltek, ímé, mind halottak voltak."
:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Hogy melyik az eredeti jelentése a héber szövegnek, azt ne tőlem kérdezzétek.

Ekkor aztán visszafordult Sénakhérib assir király (honnan? A szerecsenekkel való csatározásból?), és visszavonult Ninvébe.
És mikor Nisrók - egy istenség - templomában épp imádkozott meg(or)gyilkolták két fiával egyetemben. A merénylők elmenekültek és bevették magukat az Ararát földjére, az új assir király meg a meggyilkolt király 3. fia lett, Esárhaddon.

Aztán Ezékiás megbetegedett, halálán volt. Ekkor elment hozzá Ésaiás próféta. Mondta neki hogy rendezze el a dolgokat, mert hamarosan meg fog halni.
Erre Ezékiás kérlelni kezdte az Urat, hogy ugyanmár, hiszen milyen jó fiú voltam, ne kelljen má' meghalnom!
Ésaiás közben már elindult haza, de alig ért el a város közepére (vajon hol állt a palota?), leszólt neki az Úr, hogy menjen vissza Ezékiás fejedelemhez, hogy azt üzeni Dávid istene, hogy megesett rajta a pici szíve, azaz meggyógyítja. Három nap múlva fel fog tudni menni az Úr Házába. És az élete még pontosan 15 évig fog tartani (na most ezt miért kellett ilyen konkrétan?). Sőt, egész Jeruzsálemet megszabadítja az assiroktól! (Azért figyeled, hogy az író nem meri bevállalni az egész országot?)
Miután az Úr befejezte Ésaiás kért egy köteg száraz fügét. ezt rákötötték a ... valamiféle gennyedző seb/tályogra amilye volt, és ettől meggyógyult.

Ez az epizód nem bizonyít mást, mint amit már láttunk Elizeusnál: hogy a próféták (pontosabban akik a szájukba adják a szavakat) kib*szottul nem értenek sem a botankiához, sem a gyógyászathoz.

Ám amikor Ezékiást bekötözték, jelet kért Ésaiástól, hogy valóban meggyógyul majd, és mától a harmadik napon fel fog tudni menni az Úr Házába (nyilván saját lábán)? (Akkor most lesz egy csoda, ami azt fogja jelezni, hogy lesz egy csoda? Pedig ez van odaírva!)
Erre Ésaiás azt mondta, hogy választhat: a Nap előre, vagy hátra mozduljon a pályáján 10 osztással (ez jelenthet percet, vagy órát)?
Ezékiás meg azt felelte, hogy előre megy az magától, menjen hátra! Meg aztán az azt is jelenti, hogy pár perccel tovább alhatunk aznap - várj, mi lett így az állatokkal amik nyilván beszartak, meg nyilván az összes emberrel akik nem tudtak a leendő csodáról, és így azt fogják hinni, leesik az égről a Nap? Meg most hogy igazodik ez a többi égitesthez? Meg különben is a Föld kering a Nap körül, nem fordítva! Ááááh...
Ésaiás aztán fogta magát, és "visszatérítette az árnyékot Akház napóráján (ni, volt neki?)" 10 osztással. Persze ha hordozható napóra, akkor talán elég is megdönteni, lol.

Ekkor történt az is, hogy Berodákh Baladán babilóniai király levelet és ajándékokat küldött Ezékiásnak, hiszen hallotta, hogy beteg (? ki, miért? Áh...). Ezékiás pedig megmutogatott neki minden "és nem volt semmi a birodalmában, amit meg ne mutatott volna". Ami végső soron nem lenne lehetetlen, elvégre jelenleg egész birodalma egyetlen város. Csakhogy kinek mutatta meg? Senkinek, hiszen csak egy levelet kapott. Minek mutatta meg? Senkit nem érdekelt.
De ekkor jött Ésaiás próféta, és kérdőre vonta Ezékiás királyt, hogy ezek a jövevények meg kik, mi dolguk itt?
Az meg válaszota, hgy babilóniából jöttek, ami jó messzire van (annyira nem is).
Ésaiás kérdezte, mit láttak? Ezékiás mondta, mindent (esetleg térképen?). Erre Ésaiás kijelentette, hogy akkor a babilóniaiak jönnek, és mindent elvisznek, beleértve az embereket is. (???)
Ezékiás azt válaszolta, hogy akkor jó. (?????????)
Akarsz többet tudni Ezékiásról? Lásd a Krónika Könyvét! Pl. hogyan épített víztározót és vízvezetéket városában.
Aztán meghalt Ezékiás, a szokásos helyre temették, utóda fia, Manasse lett.


Akarsz-e többet tudni a valóságról? Léo Taxil megkérdezett pár hivatásos történészt, akik ezzel az aprósággal álltak elő:
"A biblia azután közli, hogy Sénakhéribet megölte két fia, Adramélek és Sarézer, s a gyilkosság után Örményországba menekültek. Sénakhérib egy másik fia, Esárhaddon lépett a trónra. (37. vers.) A következő fejezetben a szent szerző arról tudósít, hogy Ezékiás uralkodása utolsó esztendeiben szövetséget kötött Berodákh Baladán babiloni királlyal. (20, 12.) Ezek az állítások azonban egyáltalán nem egyeznek meg a régészeknek az asszír királyságokra vonatkozó felfedezéseivel. A híres khorsabadi palota - amelyet 1842-ben tárt fel Botta, moszuli francia konzul - felirataiból ugyanis kitűnik, hogy Berodákh Baladánt ugyanez a Szalma-naszár Sénakhérib atyja - űzte el Kaldeából, miután legyőzte a betlakini csatában (i. e. 709-ben). E győzelem után pedig Szalma-naszár elfoglalta Babilont, és az országot a ninivei királysághoz csatolta. Ugyan miként lehetett Ezékiás ennek a Berodákh Baladánnak a szövetségese, Esárhaddonnak, Sénakhérib fiának uralkodása idején, hiszen ez a babiloni király elveszítette birtokait a ninivei uralkodóval, Esárhaddon nagyapjával vívott háborújában." - A Szórakoztató Biblia.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése