2009. június 23., kedd

Az Újáépítés időszaka

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (olyanok nyomán vélhetjük így, akik minden valószínűség szerint sosem olvasták a szöveget)

Az első évben építettek egy oltárt.
A másodikban építettek köré egy Házat az Úrnak (a 2. templom).
A templomépítésnél mások is akartak segíteni, olyanok akik nem voltak zsidók (tehát Júda ellenségei, a szöveg szerint).
Erre az eltiltott emberek mindenféle fórumokon beperelték a zsidókat. Nem tiszta, kinél. Netán ekkor a perzsák egy megyéje volt Júda? Leginkább úgy tűnik. Mindenesetre ez rohadtul sokáig eltartott.
Aztán idéz is egy ilyen levelet.
A levélben felemlefgetik a zsidók eddigi viselkedését, és erre alapozva mondják, hogy most is pont úgy fognak viselkedni, mint a múltban.
A választ is idézi.
Abban az az utasítás áll, hogy a város megerősítését le kell állítani.
Le is állították a Templom építését egy időre, Dárius uralkodásának 2. évéig.

Zakariás, aki Iddó fia prófétálgatott Aggeus prófétával karöltve. Erre folytatták az építkezést. A helytartónak persze nem tetszett a dolog, lássuk mi fog kisülni belőle!
Gyanús, hogy bár állítólag levelet idéz, nem írja bele a választ a helytartó kérdésére, azazhogy kik a főkolomposok a templom építésében? Azonban a zsidó érvet közli, miszerint Czirus egyszer már kiadta az engedélyt (nagy kunszt, mert utána meg visszavonták).
A most épített templom adatai nem egyeznek az előző templom adataival (kezdve az alapterülettel). Hová lesznek a hagyományok!?
Dárius utánanézetett az építési engedélynek, megtalálták neki, így ismét kiadták az engedélyt. Még áldoznivalót is biztosított nekik hivatalból. (Figyelitek, milyen túlzóan készségesek mindíg ezek az idegen királyok?
Büntetést is kiró azokra, akik hátráltatni merik az építkezést: az illető házából ki kell szedni egy gerendát (feltehetőleg a főgerendát), arra rászögezni a tulajdonost, a házát pedig lerombolni. Nem épp valószínű viselkedés egy másik isten hívőjétől.
Ami nagyon érdekes, hogy Babilónia tartományaként jelöli meg az író Médiát. Ez után levonhatjuk a konklúziót: a szerző nem csak az alapvető összeadást nem tudja elvégezni, de földrajzból is műveletlen. Ezennel ezt a könyvet is apokrifnak kell nyilvánítanunk.
Egyébként ez az egyetlen könyvtár, amiről a Biblia említést tesz.

A Ház végül kész lett, rögtön össze is vérezték. kijelölték a megfelelő papokat. Ünneplés.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése