2009. június 15., hétfő

Közbenső királyok

No, elérkeztünk az ominózus, ismételten 4 fejezetet feldolgozó bejegyzéshez. Ha összejön, és eztán minden nap 1 bejegyzést csinálok, akkor csak 2 nap kell majd összehozni 2 bejegyzést, hogy meglegyen a napi 1 bejegyzés. Állok elébe!

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (vagyis nem is olyan rég még azt is hihettük)

Ismét Izráelben vagyunk, Joás júdeai király uralkodásának 23. évét tapossuk. Ekkor lett király Izráelben Joakház, fővárosa Samaria, uralkodás hossza: 17 év, apja Jéhu.
Jeroboám tetteinek követője volt, azaz nagy seggfej. Fel is paprikázta ezzel az Urat, aki ezért odaadta az országot Hazáelnek, had foglalja el, majd annak fia, Benhadád is magáénak tudhatta Joakház egész életében.
Csakhogy Joakház kuncsorgott az Úrnál, ezért küldött valakit, aki felszabadítja őket a siriaiak uralma alól, hogy ismét sátrakban - nomád mód - lakhassanak mint annakelőtte. (Vajh' mire számít Mr. Isten mi lesz a rentgeteg várossal, amiket ő maga jelölt ki felépítésre?)
Csakhogy Jeroboám továbbra is űzte amit űzött, sőt: az Asera (= szent liget) továbbra is állt Samariában. (Ez a sor most azt mondja, hogy amiért némi parkosítás folyt a randa nagyvárosban, azért súlytott le rájuk Mr. Isten? Ezeknek fogalmuk sincs a környezetvédelemről? Bár igaz, minek is, hiszen "jön majd a második Föld".)
Annak ellenére folytak így a dolgok, hogy Joakháznak nem maradt nagyobb serege, mint 50 lovas, 10 (harci)szekér, valamint 10,000 gyalogos katona. (A logika épp azt követelné, hogy mivel kevés a katona az elnyomók azt tehetnek ami tetszik neki, nem pedig fordítva, már bocs hogy beleszólok.)
Akarsz többet tudni Joakházról? Üsd fel a Krónika Könyvét.
Joakház meghalt, a többi király mellé temették Samariában. Utóda fia, Joás lett.

Joás júdai király uralkodásának 37. évében került hatalomra Joás aki Joakház fia, izráeli király (nekem gyanús csak ez a sok névegyezés a két ország között?), fővárosa Samaria, uralkodás hossza: 16 év. Jeroboám tanainak követője volt, tehát nagy seggfej.
Akarsz többet tudni erről a Joásról? Üsd fel a Krónika Könyvét! Pl. harcolt egy Amásia nevű júdai királlyal.
Meghalt ez a Joás, a trónon Jeroboám követte. A szokásos helyre temették Samariában.

MEGJEGYZÉS: mikor került hatalomra Joás az izráeli? Joás a júdeai uralkodásának 40. évében ért véget Joakház uralkodása (13:1). Ugyanakkor Joás az izráeli 13:10 szerint a 37. évben már a trónon ült. Hát senki nem elenőrizte mit firkálnak ezek össze?
A 13:12-13 sorok pedig annyira fontosak, hogy a 14:15-16 betűre megismétli őket, szóval a helyetekben ha semmit, ezt mindenképpen betanultam volna :lol:

Elizeus megbetegedett és (amibe később) belehalt.
Elment hozzá Joás (az izráeli) megsiratni.
Elizeus pedig azt mondta neki, vegyen egy íjat és hozzá nyilakat, és lőjön ki a keleti ablakon.
Elizeus azt mondta, ezek a nyilak jelképezik, hogy Afekben megsemmisíti majd (ez a) Joás a siriaiakat.
Eztán azt mondta neki, szedje össze a nyilakat, majd lőjön a földbe (földszintes házban lakhattak).
Az 3-szor lőtt a földbe mielőtt abbahagyta.
Erre Elizeus megharagudott rá, merthogy ő azt várta, hogy 5-6-szor fog a földbe lőni, ezért ezennel visszavonja a jóslatát, és csak három győzelmet ígér. (? Ez most komoly?)
Ezután Elizeus már igazán semmi említésre méltót nem csinált, hát hagyhatjuk meghalni. Eltemették. A következő évben moábita portyázó csapatok törtek az országra. (Ez a Biblia logikája: hót összefüggéstelen dolgokat bír egymás mellé írni. Kifejezetten idegesítő ha engem kérdeztek.)
A temetés épp folyt, mikor meglátták a közeledőket, és egy másik testet (nyilván az is a sírja kiására várt - hé, az első alkalom, hogy biztosan nem barlangba temetkeznek!) is odadobtak Elizeus mellé. De mivel a mi prófétánk már életében is hiú volt a test gazdája rögtön feltámadt és kimászot Elizeus mellől! Érdekes még, hogy Elizeus sírjába láthatjuk hogy véletlenül kerül a szerencsétlen (vagy éppen szerencsés) flótás, de egy éven keresztül miért volt "nyitva" Elizeus sírja?? És vajon miért nem igyekezett kihasználni csodás tulajdonságait senki?
Hazáel siriai király is Joakház egész életében hadban állt vele (ezek szerint Joakház csak az ország egy jó nagy részét foglalta el. Amúgy mi lehetett olyan jó ebben a köves, állhatatlan fanatikusok lakta országban hogy mindenki el akarta foglalni?). De az Úr nem engedte teljesen elfoglalni népét, hiszen anno szövetséget kötött Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal is.
Aztán meghalt Hazáel, és helyette fia Benhadád került hatalomra. És tőle Joás visszafoglalta Izráel városait három menetben.

Az izáeli Joás uralkodásának 2. évébenkerült hatalomra Amásia Júdában 25 esztendősen. 29 évet uralkodott, fővárosa Jeruzsálem, anyja Joáddán aki Jeruzsálemből származott. Majdnem olyan jó fej volt mint Dávid - persze azért nem annyira, csak kb. mint apja, Joás - akiről épp az előbb hallottuk, hogy nem volt jó arc, sokkal inkább nagy seggfej.
A gond megint a magaslatokkal volt, a nép még mindíg bemutatott ott áldozatokat.
Amikor biztosította a pozícióját rögvest megölte beosztottjait akik megölték az apját. Viszont az árulók fiait nem ölette meg, hiszen Mózes meghagyta, hogy az apák vétkéért nem bűnhődhetnek azok fiai és fordítva. (Ennek pont az ellenkezőjét láttuk eddig szááámos alkalommal.)
Ő volt továbbá, aki legyőzött 10,000 edomitát a "sós völgyben" és bevette közben Sélát amit átnevezett Jokteélnek ("és hívják így mind a mai napig"). Ha már fellapozta Mózes beszédeit nem lett volna gond, ha elolvassa a Második Törvénykönyv 23:7-et, mely szerint az Úr elrendelte, hogy az edomitákat békén kell hagyni, ehem.
Ez után követeket küldött Amásia Joáshoz hogy találkozni kíván vele (esetleg hogy rendezzék le a dolgokat a tónusból ítélve).
Az a válasz érkezett, hogy Joásnak esze ágában sincs egyesítenie a két dinasztiát, és ha sokat ugrál Amásia akkor el lesz verve. Ne higgye má' csak azért mer' pár koszos edomita ellen győzni tudott, hogy most aztán övé a világ! minek ugrál, mindjárt szétkapják egész Júdát.
Amásia nem zavartatta magát a válaszon, megindított seregeit Izráel ellen. Bethsemesnél találkozott össze a két sereg - a helység Júdában van. Júda seregeit megverték, a túlélők elmenekültek, Amásiát elfogták, aztán Joás megostromolta Jeruzsálemet, lerombolt annak falából 400 singet, elvitte az összes aranyat és ezüstöt amit az Úr Házában plusz a Király Házában talált, valamint túszokat is magával hurcolva visszatért Samariába (érdekes momentum, hogy meg sem próbálta beolvasztani Izráelt, holott már a fővárosát is kifosztotta, azaz bizonyára felszámolta az ottani ellenállást).
Akarsz többet tudni erről a Joásról? Nyisd ki a Krónika Könyvét. Pl. Amásia ellen is hadat viselt.
Joás tehát meghalt, a szokásos helyre temették Samariában. Utóda fia lett, Jeroboám
Amásia ezen izráeli Joás halála után még 15 éven át maradt Júda uralkodója.
Akarsz többet tudni Amásiáról? Üsd fel a Krónika Könyvét!
Amásiát puccsal fosztották meg hatalmától amit Jeruzsálemben követtek el, mire A. Lákisba menekült, de követték oda és megölték. Lovakkal hozták vissza, a szokásos helyre temették Jeruzsálemben. Utóda a nép akaratából (!) Azária lett, aki Amásia fia volt. 16 évesen került trónra. Felépíttette Elátot amit "visszavett Júdának miután a király meghalt". Melyik király? mi van?

Amásia amúgy Joás júdabeli király uralkodásának 15. évében került trónra, fővárosa Samaria volt, 40 éven keresztül uralkodott. Jeroboám útját követte, tehát nagy seggfej volt. Ő foglalta vissza Izráelnek az Emáth és a "pusztasági tenger" (a Holt-tenger minden valószínűség szerint) közé eső részét, amint azt Jónás próféta megjósolta (kíváncsian várjuk ki volt ez a Jónás, nem? Merthogy eddig egy büdös szó nem esett róla).
Jónás Amittai fia volt. Amittai Gáth-Kéferből származott (miért vesződöm ezekkel a városokkal még én sem tudom).
Egyébként a fenti visszafoglalást valami homályos okfejtéssel belepasszírozza egy nem sokkal ezelőtt elhangzott mondatba, ami egyszerűen hamis okfejtés - és valóban elég homályos. Minden alkalmat megragadunk kedves apokrif szerző hogy csodákat erőltessünk oda, ahol nincsenek? (A "jóslatot" Elizeus tette, de Joást jelölte meg benne és a siriaiakat kellett kiűznie, ami már megtörtént, tehát ez a rész teljességgel szükségtelen és hamis. Esetleg ha később kiderül, hogy volt egy jóslata Jónásnak is akkor visszavonjuk ezt a részt, de valójában annyira homályos és hasonló a két rész, hogy talán akkor sem fogjuk.)
Jeroboám egyéb tetteiről szokás szerint a Krónika Könyvében olvashatsz többet. Pl. visszahódította Damaszkuszt (nocsak, és mikor foglalta el először?), valamint elfoglalta Júdából Hámátot.
Jeroboám aztán meghalt, a szokásos helyre tenették (várost nem mond, biztos már az író is unja), a trónon fia, Zakariás követte.

Ismét Júda következik. Jeroboám izráeli király uralkodásának 27. évében kezdett uralkodni Azária, aki Amásia fia. 17 évesen kezdett uralkodni, 52 évet trónolt, anyja neve Jekólia (szegény), aki Jeruzsálemből származott. Jó fej király volt, akárcsak apja, Amásia, de a magaslatokat ő sem bontatta le.
Aztán megverte az Úr e királyt (Csak. Úgy. Szórakozásból.), így lett "bélpoklos" egész életére, és emiatt külön házban is kellet laknia, így helyette fia, Jórám (mi történt, elfogyott a nép fantáziája hogy mindenki ugyanazt a három nevet használja?) kormányzott.
Többet akarsz tudni? Lásd Krónika Könyve.
Azária meghalt, a szokásos helyre temették, utóda Jórám lett (a fia).

Ismét Izráel.
Azária júdai király uralkodásának 38. évében lett király Zakariás, fővárosa Samaria, uralkodás hossza 6 hónap. Amint felmenői, ő is nagy seggfej volt, Jeroboám útját járta.
De összeesküvést szőtt ellene Sallum, aki Jábes fia: nyilvános helyen ölte meg, és átvette az uralkodóságot.
Többet akarsz tudni Zakariásról? Lásd Krónika Könyve.
Ő volt az utolsó Jéhu leszármazottai közül, sorban a negyedik (valaki számolja ki helyettem, ha lennétek oly szíves), amint azt megmondták.

Tehát Sallum került a trónra Izráelben. Történt ez Uzzia júdai királyuralkodásának 39. évében. Fővárosa Samaria, uralkodás hossza 1 hónap.
Ugyanis Menáhem odament és megölte és átvette a trónt.
Többet akarsz tudni Sallumról és összeesküvéséről? Lásd a Krónika Könyvét.
Menáhem ekkoriban rombolta le Tifsáhot és ölte meg minden lakóját, sőt: egészen Thirsáig legyilkolt mindenkit, még a terhes asszonyokból is kivágatta a magzatokat. Íme egy dicső zsidó vezető, népe büszkesége.

Menáhemről szólva: Izáel királya volt, Azária júdai király uralkodásának 39. évében került trónra. Uralkodásának hossza 10 év, fővárosa Samaria. Jeroboám útját járta, tehát nagy seggfej volt az Úr szemében. Púl, Assiria királya megtámadta, minek eredményeképpen 1,000 tálentum ezüstre sarcolta meg Menáhem birodalmát. Hogy ezt összeszedje Menáhem adót vetett ki a gazdagokra 50 ezüst siklus értékben. Cserébe Púl seregével hazament.
Többet akarsz tudni? Lásd Krónika Könyve.
Menáhem is meghalt, a szokásos helyre temették, utóda a fia, Pekája lett.

Pekája Azária júdai király uralkodásának 50. évében került trónra. Fővárosa Samaria volt, két éven át uralkodott. Jeroboám útját járta, tehát szálka volt az Úr szemében mint a többiek előtte.
Végül fellázadt ellene Péka (nem mondod!) aki hadnagyi rangban szolgált alatta (nem kis ember ő ehhez?), Samariában végzett királyával, egészen a palotában. Ebben segítségére volt még Argób és Arjé (szimpla mellékszereplők, csak a nevek listáját gazdagítják) meg még 50 ember. Így lett ő az új király.
Többet akarsz tudni? Olvasd a Krónika Könyvét.

Péka Azária júdai király 52. évében lépett trónra, fővárosa Samaria, uralkodásának hossza 20 év, Jeroboám útját járta, azaz nagy seggfejnek tekintendő.
Az ő uralkodása alatt foglalta el Tiglát-Piléser assir király Hijont, Abélt, egy sor másik várost, valamint Nafthali egész nemzettségének földjét, az ottlakókat pedig áttelepítette Assiriába.
Csakhogy (csakhogy?) őt is megdöntötte Hósea, Ela fia (ismerős nevek, ismerős szituáció, bár lehet hogy csak az a sok név kavarog bennem). A gyilkosság után ő lett a király Jótám júdai király uralkodásának 20. évében.
Többet akarsz tudni Pékáról? Lásd a Krónika Könyve.

MEGJEGYZÉS: Tudjátok, miből látszik igazán, hogy utólag írtak itt mindent? Volt ugye Izráel országa. Egy része fellázadt, és a gaz lázadókból (akkorról a szöveg írója mindenkit gonosznak tekint, ha még dereng belőle valami) alakul meg Júda királysága.
A győztesek mint tudjuk mindíg maguk felé hajlítják a történelmet (lásd a forradalom vagy ellenforradalom kérdését). És minő csoda, mi már tudjuk, hogy Júda, a szakadár ország fog túlélni. Hát csodálkozunk, hogy Júdában vannak a "jó, az Úrnak kedves" királyok, míg Júdában csak "gonosz úton járó" uralkodók nyüzsögnek?

Vissza Júdába, mert nagyon előreszaladtunk.
Péka izráeli király uralkodásának 2. évében került uralomra Jótám júdában - aki Uzziás fia. Uzziás alatt feltehetőleg egyáltalán nem történt semmi, így őt kihagyják azon kívül, hogy megemlítették egy helyen, mint Júda királyát. Valójában Uzziás azonos Azáriával. Meg tudja ezt valaki magyarázni?
Mindenesetre Jótám 25 évesen került trónra, fővárosa Jeruzsálem, 16 éven át uralkodott.

16? Nos, alig két sorral feljebb még arról volt szó, hogy uralkodásának 20. évében még megélt egy királyváltást a másik zsidó országban! Az élőholtak visszatérnek?

Anyja is volt, Jérusa néven, XY lánya (mintha bármit számítana).
Eme király pont olyan jó fej volt mint az apja, de azokat a fránya magaslatokat még mindíg a számlján hagyhatjuk. Ellenben az Úr Házának "felső kapuját" ő építette meg.
Többet akarsz tudni? Lásd a Krónikák Könyvét.
Ebben az időben az Úr azzal foglalta el magát, hogy Réczin siriai és Péka izráeli királyt uszította rá Júdára.
Aztán Jótám elhunyt, a szokásos helyre temették, utóda a fia, Akház lett.

Akház Péka izráeli király uralkodásának 17. évében került trónra 20 évesen, 16 éven át uralkodott, fővárosa Jeruzsálem. Nem követte Dávid módszereit, tehát seggfej volt, fiát "még a tűzön is átvitte", annak a módjára, ahogy a kiűzött pogányok tettek régen. Továbbá áldozott a magaslatokon és a szent lépten nyomon minden zöld fa alatt!
Ebben az időbentörtént, hogy Réczin siriai király körülzárta Akházt Jeruzsálemben "de nem tudta legyőzni" (Érdekes értelmezése annak ami történt). Szintén ekkoriban foglalta vissza Réczin Elátot és írtotta ki a zsidókat (iggen, ezt a szót használja most a szöveg is!) benne. A várost "mind a mai napig" siriaiak lakják. (Ez a "mind a mai napig" világosan jelzi, hogy az egész könyvet a benne leírt események UTÁN írták meg, azaz egyetlen prófécia vagy hasonló sem tekinthető hitelesnek.)
És aztán Akház követeket küldött Tiglát-Piléserhez aki Assiria királya volt, kérve hogy verje vissza a siriaiakat és az izráelieket (alárendelt szerepbe helyezi magát a zsidó király). A kérést az Úr és a Király kincstárának teljes tartalmával támogatta meg, így Assiria királya belement a dologba: bevette Damaskust, lakóit Kirbe hurcolta, Réczint megölte.
Akház pedig elment Tiglát-Piléserhez Damaskusba annak győzelmekor. Ott látott egy oltárt, aminek pontos leírását elküldte Uriás papnak, aki annak mintájára épített egy oltárt. Az oltár elkészült akkorra, mikor Akház visszaért Damaskusból. A. rögtön áldozatot mutatott be az oltáron (fura, hogy Mr. Isten semmit nem szól a dologhoz, hiszen az oltárépítésnek pontos szabályai lennének vagy mi a szösz). Ezen oltárra cserélte le az Úr rézoltárát.
Uriásnak meghagyta, hogy az áldozatokat mostantól ezen új oltáron mutassa be. Hogy a rézoltárral mi legyen, azon még gondolkodik. Uriás pedig követte királya parancsait.
Akház továbbá egy rakás átalakítást eszközölt az Úr Házán. A nagy átalakítások oka az volt úgy tűnik, hogy Assiria gyarmata lett az ország.
Többet akarsz tudni? Üsd fel a Krónika Könyvét!
Akház meghalt, a szokásos helyre temették, utóda fia, Ezékiás lett.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése