2009. június 18., csütörtök

A Babilóniai Fogság

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (vagyis nem is olyan rég még azt is hihettük)

Joákim uralkodása alatt "jött fel" Nabukodonozor, és Joákim adót fizetett neki 3 éven keresztül, de aztán "elpártolt tőle".

Nos, dierkt raktam ide idézőjelben két nyilvánvaló eufemizmust - azaz szépítést - a Bibliából. Egyetlen mondatban két ilyen.
Az első azt jelenti, hogy megtámadott valaki valakit. Azaz egész Júdát gyarmattá tette egy másik ország: Babilónia.
Az "elpártolt tőle" meg egyszerűen azt jelenti, hogy abbahagyta a fizetést (jelen esetben), azaz hogy többé nem csinálta, amit az a másik mondott.

És persze mindennek meglesz a következménye.

Nos, a követező pillanatban számos ország megtámadta Júdát - nyilván mind a babilóniai birodalom által elfoglalt területek népei. Persze a szöveg úgy indokol, hogy "az Úr küldte őket", hogy Joákim hagyja abba "Manasse követését", azaz hogy ésszerű cselekedetek helyett legyen rasszista, vallásilag bigott valaki, aki azt hiszi, szembeszállhat egy olyan óriásbirodalommal, mint amilyen a biblóniai.
De bárhogy alakult is - ezt figyeld! - az Úr nem akart megbocsátani neki, mert ártatlanokat ölt meg - biztosítja be magát az író eme eszelős okfejtéssel, ami homlokegyenest szembemegy az előző állításával.
Többet akarsz tuni? Lásd a Krónika Könyvét!
Joákim meghalt, , helyette Joákin, az ő fia lett a király.
Egyiptom pedig nem mozdult ki többé határai mögül, mert Babilónia mindent elfoglalt az Eufrátes folyóig.

Joákin 18 évesen került trónra, 3 hónapig uralkodott, fővárosa Jeruzsálem, anyja neve Nékhusta, akárki lánya akárhonnan. Atyjához méltón nagy seggfej volt. Ebben az időben történt, hogy Nabukodonozor emberei "megszállták" a várost (azaz ő nevezte ki a hivatalba az embereit - újabb eufémizmus példamutatóba).
Amikor az irányítás átvétele befejeződött maga Nabukodonozor is ellátogatott Júdába. Vita kérdése, hogy ez mikor történt: a 8. évében Joákin, vagy Nabukodonozor uralkodásának? 90%, hogy a szöveg Joákinra utal, hisz sosem adta meg eddig más ország uralkodójának uralkodási időtartamát. És ezek szerint nagy baj van megint, hiszen ha Joákin 3 hónapig uralkodott, akkor hogyan történhetnek dolgok ugyanő uralkodásának 8. évében?
Nabukodonozor elvitt minden kincset az Úr és Salamon házaiból, "és összevagdalt minden arany edényt, amit Salamon csináltatott az Úr templomába".
Ez az összevagdalás értelmetlen, hacsak nem eufemizmus, azaz beolvasztást jelent.
A parasztokon kívül mindenkit elhurcoltatott N., összesen 10,000 embert. Ebből előkelőség 7,000, plusz a király, a király anyja, a király feleségei, "udvariszolgái", plusz 1,000 fő: mesteremberek + lakatosok (nyilván azért veszi őket külön, mert a "lakatosok" fémmel - vassal - dolgoznak, ami mint tudjuk az Úr kriptonitja), valamint az összes hadra fogható férfit (ami ezek szerint 2,000 fő - hol vannak már a százezres hadseregek).
N. bizonyos Mattaniát rakta a trónra, aki J. nagybátyja volt. M. nevét Sédékiásra változtatta.

Sédékiás 24 évesen került trónra, 11 évig uralkodott, fővárosa Jeruzsálem, anyja neve két példányban, valamint Joákimhoz hasonlóan nagy seggfej volt.
Ez az egész ami most zajlik a történetben persze az Úr haragja miatt volt.
Sédékiás pedig "elpártolt" a babilóniai királytól.
Uralkodásának 9. évének 10. hónapjának 10. napján történt, hogy Nabukodonozor felvonultatta seregét Jeruzsálem ellen. Nem meglepő, egy szuperhatalommal nem könnyen lehet packázni.
A város ostrom alatt állt Sédékiás uralkodásának 11. esztendejéig.
Csakhogy a 4. hónap 9. napján elfogyott minden élelem a városban.
Így az este a városból a katonák (köztük a király) kitörtek és megkíséreltek elmenekülni.
Csakhogy a menekülés irányában táborozó Káldeus osztag a nyomukba eredt, és Jérikhó mezőjén utólérték őket. A menekülő sereg szétfutott, a király magára maradt, elfogták, elvitték Riblába a babilóniai király elé hogy ítélkezzenek felette.
Sédékiás fiait annak szeme láttára vágták le, aztán Sédékiást megvakították, majd láncra verve szállították el Babilóniába.
Az 5. hónap 7. napján, ami Nabukodonozor uralkodásának 19. éve (oké, az előző zárójelet visszavonom. Azért nem törlöm, hogy lássátok, igazságosan dolgozom.) érkezett Jeruzsálembe Nabuzár-Adán, a babilóniai hadsereg hadnagya. Az illető felégettette egész Jeruzsálemet (meg tudom érteni), a kőépítményeket pedig leromboltatta (a káldeusokkal).
A városban eddig meghagyott népességet áttelepítette Babilóniába, csak néhány embert hagyott meg a földet művelni (szántóföld és szőlőművelés -ezt emeli ki a szerző, ami inkább a zsidó nézőpontról árul el valamit, nem a babilóniairól).
Az Úr házában még megmaradt rézholmikat "összetörték" és babilóniába vitték (jobbanmondva talán lefoglalták babilónia javára és beolvasztották a cuccost). Minden réz és ezüstholmit (az aranyat már korábban elvitték) elvittek az Úr Házából. Elvitték továbbá a személyzetet is: Serája papot, Sofóniás papot, és (a) 3 ajtónállót (állami őrt). Meg még egy csomó mindenkit elvittek, jobbára a király személyi embereit. Ezek közül mindenkit Riblába vittek a babilóniai királyhoz, aki kivégeztette őket (nem csoda).

Júda helytartójául N. Gedáliát, akárki fiát rendelte.
Mikor erről értesülte a sereg vezérei (akik már nincsenek, hiszen minden hadra fogható embert elvittek Babilóniába) fogták az embereiket (ism.) és elmentek Gedáliához Mispába.
A vezérek nevei: Izmáel, Johanán, Serája és Jahazánia, akiárkik fiai.
Gedália pedig elmondta neki, hogy nem kell aggódniuk a káldeusok miatt, meg egyáltalán. Nem lesz itt semmi gond, ha nem ugrál senki.
A 7. hónapban azonban Izmáel (aki a királyi vérvonalba tartozott) és vele 10 férfi legyilkolták Gedáliát (ostoba, ostoba, ostoba). Plusz még legyilkolták ott Mispában az ő embereit is, zsidókat és káldeusokat egyaránt.
Aztán a seregvezérek leléptek Egyiptomba a biztonság kedvéért. A nép meg had szenvedjen az elfutottak tetteinek következményeitől. Hát nem szimpatikus hozzáállás?
A 37. évben, Joákin királynak fogságba vitele utána 12. hónap 27. napján, hogy Evil-Merodák babilóniai király szabadon engedte őt, magas pozícióba helyezte (na persze), és onnantól egész életében jól élt.

A könyvnek vége. Következik a Krónika két könyve. Amennyit hivatkozik rá ez a szemét, amit a Királyok két Könyvének neveznek én nem bíznék benne, hogy az nem lesz apokrif.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése