2009. június 6., szombat

Két ország egymás mellett

Most egy felületes áttekintő rész következik aztán Illés hosszas ügyködése lesz a következő bejegyzés témája, de hogy kicsit azért tartsam a lelket benned, kedves olvasóm tudd, hogy a Királyok 2. Könyvében olyan dolgok fogják feldobni a hangulatot mint kannibalizmus és 42 gyermek szétszaggatása egy próféta parancsára.

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (legalábbis van aki azt hiszi)

Abija akkor lett király, amikor Jeroboám már 18. éve uralkodott. 3 évig uralkodott, anyja neve Maaka. Pont olyan "bűnösen" járta útjait mint apja, nem úgy mint amilyen tökéletesen Dávid király - akinek egyetlen téves lépése Uriás esete volt (és akor mi van a népszámlálással?). De azért az Úr hagyta őt uralkodni, fővárosa Jeruzsálem volt.
Roboámhoz hasonlóan Abija is folyton hadban állt Jeroboámmal. Ennek részleteit l. Júda Krónikák Könyvében.
Abiját végül Dávid városában temették el, utóda fia: Asa lett.
Asa Jeroboám uralkodásának 20. évében lett király, 40 évig uralkodott, főváros: Jeruzsálem, anyja neve Maaka. Ugyanaz a Maaka, aki Asa apját is szülte, amiből az következik, hogy Abija a saját anyját vette el feleségül.
Asa végre éppoly helyesen tett-vett mint Dávid anno: kidobta az országból a férfi-prositkat (a KJV szerint szodómistákat, ami arra utalhat, hogy kurvához nők nem jártak) és az apja/nagyapja készítette bálványokat mind lerombolta. Maakától is megvonta az (társ)uralkodói jogokat, mivel ő is építtetett egy báványt (amit természetesen most megsemmisítettek). És habár a "magaslatokat" nem is rombolták le, de ettől függetlenül Asa tökéletesen követte az Úr által kijelölt utat.
És visszavitette az Úr házának tartozékait az Úr házába.
Amíg Asa élt hadban állt Baásával, Izráel királyával. Az ugyanis felépíttette Rámát, mint egyetlen határátkelőt a két ország között (pontosabban így gátolt meg minden oda tartót az átjutásban).
Emiatti ellenlépésként Asa kiürítette mind a királyi, mind az Úr házabeli kincstárat, és elküldte a kincseket Szíria királyának, kérve hogy bontsák fel a békeszerződést Baásával. Az el is foglalt Izráel területeiből jó nagy részeket (pl. Nafthali törzsének egész földjét).
Mikor erről értesült Baása abbahagyatta Ráma építését és visszavonult Thirsába (akkor ez a "felépíttette" frázis azt jelenti, "átalakítani fővárossá"? Bár a következő mondat rácáfol erre a feltételezésre.). Asa pedig elhordatta Ráma köveit és Gébát építtette fel belőle, meg Mispát. A többbi részletet az uralkodásáról a Krónika Könyvében lehet megtalálni (mondja a szöveg, mi meg meglátjuk, ha elértünk odáig), azzal a kivétellel hogy öregségében valami betegség húzódott a lábaira. Szép jutalom az isteni út megtartásáért, hát nem?
Asát is a többiek mellé temették, utóda fia, Jósafát lett.

Izráelben Jeroboám után annak fia Nádáb lett a király, történt ez Asa uralkodásának 2. évében. Ő is elődei bűnös útján tévelygett. Csakhogy Baása, Ahija fia fellázadt elene és végül legyőzte és megölte annak uralmának 3. évében és onnantól ő lett a király.
Első tette az volt, hogy kiírtotta Jeroboám összes emberét, ahogy azt Ahija anno megjósolta/meghagyta. Nádáb egyéb tetteiről lásd a Krónika Könyvét. Asa és Baása életükben amúgy folyton háborúztak. Baása 24 évig uralkodott, és éppúgy nem tartotta meg az Úr útját mint Jeroboám.
Azonban az Úr Jéhuval megüzente Baásának hogy nem tetszik amit lát, ezért éppúgy kiírtja majd az ő családját mint Jeroboáméval tette. A leszármazottakat megint a kutyák/madarak általi felfalatás fogja érni, nem tisztes temetés. Baása tetteiről lásd bővebben az Izráel Királyainak Krónika Könyvét (akkor most volt egy Krónika Könyve Izráel királyairól és külön egy Júda királyairól? Érdeklődve várjuk hogy néz majd ki a dolog!).
Baása végül meghalt, Thirsában temették el, utóda fia, Ela lett.
A másik ok amiért az Úr elhatározta Baása és családja teljes és tökéletes kiírtását, merthogy megölték Jeroboámot. Ami nem mellesleg az Úr vezényletével történt. Én erre most már azt mondom, bassza meg az Úr-isten!
Mindazonáltal Asa uralkodásának 26. esztendejében Ela király lett, főváros: Thirsa, uralkodás hossza: 2 év.
Egyik hadvezére, a harci szekerek felének parancsoló Zimri fellázadt ellene, és mikor egyszer Thirsában, Arsa házában (aki a fő intézője volt) vendégeskedett és totálisan berúgott Zimri berontott és megorgyilkolta. Történt ez Asa uralkodásának 27. évében.
Ez a Zimri lett az új király, első dolga volt kiírtatani Asa összes rokonságát és barátait, sőt még a kutyáikat is! (Kutyák helyett a KJV-ben az áll "aki a falra pisált", szóval elég homályos mit takarnak ezek a kifejezések néha. Felthetőleg most valami olyasmit, hogy jelentéktelen figurák a történet szempontjából, de azért a kompániája/híve a főalaknak.) Mert ez így helyes. Plusz ha már úgyis mindegy a szöveg gyorsan megvádolja Asáékat bálványimádással is. Eláról többet a Krónika könyvé(i)ben olvashattok.
Asa uralkodásának 27. évében 7 napig uralkodott Zimri, főváros: Thirsa, a nép Gibbethon ellen vonult hadba, ami a filiszteusok földje volt (amennyit zaklatták ezek a zsidókat én mikor Mr. Isten épp a pártomat fogja nekiálltam volna kiírtani őket, de hát ez a baj a mítoszokkal: csak megszépített történetek).
Nod, amikor a sereg meghallotta, hogy Zimri megölte a királyt nem tetszett nekik a dolog, és inkább Omrit, a sereg fővezérét tették meg királyuknak. És ez az Omri rögtön visszafordította a sereget és elfoglalta Thirsát. Amikor zimri meglátta hogy vége a játéknak magára gyújtotta az egész királyi palotát és maga is bennégett.
Ez lett a büntetése Mr. Istentől amiért ő is ugyanolyan seggfej volt mint Jeroboám - ? hiszen még ideje sem volt tenni semmit! Mindazonáltal Zimriről is olvashatunk bővebben a Krónika Könyvében.
Végül probléma adódott, mert Izráel egyik fele Omri mögött sorakozott fel, a másik fele bizonyos Tibnitet támogatta. De újabb szakadásra nem került sor, Omri gyorsan végzett Tibnivel, így maradt egyedül a trónon. Asa uralkodásának 34. esztendejében került a trónra, uralkodás hossza: 12 év, főváros: Thirsa, uralkodás Thirsában: 6 év. 2 tálentum ezüstért megvette Samaria hegyét Sémertől és építtetett oda egy várost: Sémer/Samariát.
És Omri még nagyobb seggfej volt mint az előtte lévők. Többet akarsz tudni? Lásd Krónika Könyve.
Mikor meghalt Samariában temették el, utóda fia, Akháb.
Akháb: uralkodás kezdete:
Asa uralmának 38. éve, főváros: Samaria, uralkodás hossza: 22 év, és ő még nagyobb seggfej volt mint bármelyik elődje, mert nemhogy Jeroboám minden bűnét elkövette, de még Sidon királyának lányát, Jézabelt is elvette (= idegen ország tagjával házasodott), akinek hatására bevezette Baál imádását, akinek oltárt emelt Samariában és áldozatokat mutatott be neki. És még Aserát is csinált, na és ez már mindennek a teteje volt.

Azért az idegennel való házasodás hogy miért volt akkora probléma nem igazán érteni. Ott volt Mózes, ott volt Dávid, ott volt Salamon temérdek felesége - azokkal a házasságokkal nem volt gond?
Ha valakit kezd igazán bosszantani ez az asera-dolog végre kiderítettem, mit takar: ez egy szent liget (amit mint tudjuk mind kivágtak a zsidók a visszatéréskor).

És ekkoriban építették fel Jérikhót is, amiről anno letrombitálták a falakat, és amiről azt parancsolta elméletileg az
Úr, hogy soha de soha nem építhetik újá, kivéve ha az alapba bekeveri valaki a saját fiát - hát most akadt valaki aki úgy gondolta, megérné neki. Újabb emberáldozat a számlán.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése