2018. július 16., hétfő

Harun Yahya 2., bevezető

1) az evolúciót senki nem hívja kreácionistákon kívül "darwinizmus"-nak, mivel nem függ a tudományos elmélet Charles Darwin személyétől.


2) Hogy az evolúció alapozta volna meg a materializmust?
Nos, a kifejezést a 17.században kezdték elterjedten használni. Azaz az 16XX-as években. Darwin ellenben 1809-ig meg sem született, A Fajok Eredetét pedig 1859 végén adták ki először, és 1870-ig inkább csak hipotézisnek minősült, heves viták folytak állításairól.
Azaz eme vád teljesen légbőlkapott, és valamiféle személy elleni támadás kíván lenni, ahelyett hogy a témával foglalkozna.

3) A materializmus korántsem általánosan elterjedt, és nincs közvetlen összefüggésben az evolúció tételével.
Az ember ellenben valóban egy állatfaj. Hogy most odaerőltetjük-e "csak"-ot, az legfeljebb önértékelési kérdés.
Az evolúció továbbá NEM állítja hogy az állatok-élőlények létezésének célja "a küzdelem". Egyáltalán nem is beszél küzdelemről. Az élőlények ugyan versengenek egymással az élethez szükséges erőforrásokért, de ez nem cél, hanem egyszerűen csak így van.

4) A materilalizmus NEM "az a filozófia ami csak az anyag létezését fogadja el, az embert különböző anyagok puszta keverékének tekinti. Azt állítja róla, hogy nem több mint egyfajta állat, éslétezésének egyetlen célja pedig a „küzdelem”." A definicióról l. link fenn.

És ugyan mutogathat a materializmusra mint olyasmi aminek nincs tudományos alapja, de ez mennyiben javít az ő álláspontján? Ami... mi is? Mert ha van egy bevett tétel a tudományban, akkor azt csak úgy lehet kivenni, ha kicseréljük egy jobban működő tételre. Egyébként ellátjuk kis lábjegyzettel hogy "ilyen és ilyen esetben nem érvényes, valaki kutassa ki miért ha van egy kis ideje".

5) Nem éppen igaz hogy "ateista filozófusok emelték le a történelem polcairól". A wikipédia sorol pár materialistát, nézzük meg őket!
- Francois Bacon anglikán keresztény volt
- Galilleo Galillei katolikus keresztény volt
- Thomas Hobbes valamiféle keresztény volt
- Pierre Gassendi-t meg sem kell néznem, mert teológus volt, azaz nyilvánvalóan pap. Az angol wikipédia le sem tagadja: egyszerűen kimondja hogy PAP volt. Az ateistáknak nincsenek papjaik.
- Baruch Spinoza judaista volt
- John Locke "socinian" keresztény volt (nincs magyar megfelelője)
Szóval egyik se volt ateista.

6) " 19. században több tudományos tanba is beillesztették" - mit? A materializmust, vagy az evolúciót? HY annyira összekeverte a dolgokat, hogy a kijelentései kezdenek értelmezhetetlenek lenni. Most az evolúció adta a materializmus alapját, vagy a materializmus hatással volt, esetleg, az evolúció tanára amikor Darwin kitalálta? Utóbbi esetben KIT ÉRDEKEL, hiszen sokat elmond hogy számos evolúciókutató is buzgó hívő. Mert az evolúció egy tudományos elmélet, nem ideológiai irányzat, ami csak az adott ideológia híveit foglalkoztatja.

*Marx Károly? Komolyan, muszály volt hungárisítani a nevet megint? Mint Máj Károly (Karl May), Verne Gyula (Jules Verne), meg ki tudja még kik? Mi ez, a szocializmus ideje?

7) Sigmund Freud említése érdekes, mert ő nem volt materialista. Ateista az volt, de érdekes módon olyan jelentősnek tartotta a vallás hatalmát, hogy kifejezetten úgy "ferdítette" tanait, hogy toleráns legyen a vallással szemben.

8) Amikor a komcsik anyját kezdi szidni, érdemes felhívni a figyelmet rá, hogy bár ők materialisták voltak, és sokan belehaltak a rendszerbe, de piszkosul nem a materializmusuk inspirálta a társadalmon elkövetett bűneiket. A kommunizmus egy szocio-közgazdasági modell volt, ami VÉLETLENÜL materialista is volt (meg egyházellenes, és emiatt technikailag atesita). De az egybeesés itt nem jelent összefüggést.

A fasizmus - mondjuk kji egyszerűbben: a nácik - pedig köszönjük szépen, de nem materialista-ateista rendszer volt, hanem - megeleptés! - KERESZTÉNY. "Gott mit uns" - Isten velünk van" volt a jelszavuk.


Strawmanként fel szokás még hozni a fasiszta rendszer szociáldarwinista vonásait, de ott is az a probléma, hogy a) az evolúció tétele tartalmazza a szociáldarwinizmust b) Darwin maga sosem próbálta az emberi társadalmakra vonatkoztatni "az alkalmasabb él túl" tételt. A szociáldarwinizmus egy jórészt félreértésen alapuló, ideológiai vadhajtás, amit egyéb filozófiákkal (pl. humanizmus) a modern társadalmak korlátoznak.

9) persze be kell dobni a "ha nincs Isten akkor minden véletlen" ostobaságot, és nyilvánvalóana fickó megfeledkezett pl. a RENDFENNTARTÓ ERŐKről (bíróság, katonaság, rendőrség) ha azt hiszi ha "materializmus", akkor nincs senkin semmiféle felelősség.
Meg úgy általában a társadalomról. Anyád mit gondolna? Élettársad? Gyereked? Barátod? Munkatársad? Az emberek az utcán?
Na ugye.

10) a vallásos hitnek nincsenek értékei

11) "és lerombolt olyan erkölcsi oszlopokat, mint a szeretet, a kegyelem, az önfeláldozás, a becsület  és az igazság" - ez nyilvánvaló hülyeség. Másfelől meg érdekes egy olyan valakitől akinek a vallása a gyűlöletet hírdeti (Lukács 14.26). Az igazságról szólva:


12) A materialistáknak NEM mottója hogy "az élet küzdelem".

13) "Ennek  a  filozófiának  a  nyomai,  amelyek  nagymértékben  felel ő sek  az  elmúlt két  évszázad  ember  okozta  katasztrófáiért,  megtalálhatók  minden  ideológiában, amely az emberek közötti különbséget a „konfliktus okaként” értelmezi." - azaz minden istenhit materialista? Elvégre vannak az Igazhívők, és a Pogány Hitetlenek Akiket Ki Kell Írtani. Hm?

Az tök jó persze hogy elítéli a vallási terroristákat, csak éppen ez a "No True Scottsman" érveléstechnikai hiba. A WTC-be szálló merénylő nyilván úgy gondolta, ő az igazhívő. És nincs objektív okunk azt mondani hogy nem volt igaza. Sőt, ő nyilvánvalóan közelebb áll a szó szerinti értelmezéshez mint egy ilyen "de a terroristák nem igazi muszlimok"-alak. Sajnos.

14) Karl Marx azt írt amit akart, senkit nem érdekel. Plusz a rendszere megbukott, így duplán nem érdekel.
Érdekelne továbbá a pontos hivatkozás hol mondja KM hogy "darwinizmus az ő világnézetének „tudományos  alapja”", de sajnos nem hivatkozza Marx egyik művét sem. Mivel a "darwinizmus" szó jó ha 5 éves, kizártnak tartom hogy az állítás pontos lenne.

15)  "A  tudományos  bizonyítékok  teljes  mértékben  cá- folják a darwinizmust, és azt fedik fel, hogy létezésünk forrása nem az evolúció, hanem a teremtés."


16)  "Isten teremtette a világot, minden él ő lényt és az embert is." - ez most feltételezem fordítási hiba, és Allahot akart írni.
Mindegy, mert magyarázza már el kérem, miért nem Vishnu, Chaos, vagy a Nagy Trüsszentő, esetleg a Láthatatlan Rózsaszín Unikornis?


17) Ezen könyv "A  törökön  kívül  megjelent  angol,  olasz,  spanyol,  orosz,  bosnyák, arab, albán, maláj és indonéziai nyelven is. " - appeal to numbers. Ami érveléstechnikai hiba.

18) "Az amerikai National Center for Science Education által kiadott Reports magazin, 1999. november 10-i számának címlapján Az evolúciós csalás borítóját helyezte  el  és  mintegy  30  oldalt  szentelt  erre  a  témára." - appeal to authority. Ami érveléstechnikai hiba. Az igazi kérdés: mit mondott róla? Nyilván hogy "jönnek ekkora idióta barmok, fel kéne készülni rájuk mielőtt romba döntik a társadalmat", hehe.
Sajnos a kérdés ellenőrizhetetlen, az archívum csak 2011-től tartalmazza a számokat :(
De mivel a kiadvány célja az evolúció támogatása, valószínűtlen hogy kedvezően nyilatkoztak volna HY tákolmányáról.


A New Scientist cikkét sem sikerült megtalálnom, de "valószínű" hogy annál sem éltették, hanem figyelmeztetőleg írtak HY&Co tudományellenes hülyeségeiről, szóval nem kéne büszke lenni rá.

19) mellékelnek egy eleve rossz minőségű,de itt ráadásul miniatürizált képet is, amiben Marx dedikálta a Das Kapital egy példányát.
Először is ez így értelmetlen, itt az olvasó szart se lát, pláne ha KM ciril betűkkel oroszul írt.
De mint kiderül, az egész egy (szándékos?) félreértés, ez a Darwin nem az a Darwin.
Amúgy ha igaz is volna a történet, ha jön egy fasz akit inspirált valami, nem jelenti automatikusan hogy az inspiráció forrása problémás.

20) A Science cikke megvan, és mint kitalálhattátok korántsem kedvezően nyilatkozik a kreácionista tevékenységről.
Plusz téves fordítás (ferdítés) hogy ez a hulladék "magas színvonalú"-nak lenne jellemezve. Ami valójában ott szerepel az a "sophisticated", azaz "szofisztikált", azaz "jól kidolgozott". A helyes fordítás az lenne hogy "csavaros", "kifinomultan megtévesztő".

Ez a cikk (és a többi) természetesen nem cáfolja ennek a rakás sületlenségnek az állításait, mert cikkek és nem könyv terjedelműek, valamint nem céljuk cáfolni az amúgy légbőlkapott állításokat/nyílt hazugságokat, csak informálják olvasóikat a kretardság jelentette valós veszélyről.

21) "Reméljük, hogy Az evolúciós csalás...  emlékeztetni  fogja  az  embereket  életünk  legfontosabb  tényeire,  vagyis  arra,  hogyan  jöttünk  létre,  és  mik  a  kötelességeink  Teremtőnk felé." - wut? HA létezne is valamiféle Teremtő (megjegyzendő hogy egy istenség nem feltétlenül teremt bármit), az akkor sem jelentené automatikusan hogy bármiféle figyelmet kéne rá fordítani.

22) "A Földön élő több millió faj mindegyikének c... egymástól  teljesen  eltérő viselkedésformái,  tökéletes  fizikai  felépítése van. " - teljesen eltérő? Wut? Tökéletes? Milyen értelemben? Én pl. tökéletesen szemüveges vagyok... A szomszéd gyereknek meg tökéletesen halálos rákja van. Miről beszélsz ember?

"Ezen  élőlények mindegyike páratlan ... szépséggel teremtetett."


23) A Tudomány egy Összeesküvés. #Conteo4Life
Azért rámutatnánk hogy már Darwin is felmutatott egy nem-véletlen faktort az evolúcióban, a KIVÁLASZTÁST. A könyve címébe is berakta: "A fajok eredete természeti kiválasztás útján".


Bármely molekula pedig természetesen követve a természeti törvényeket kémiai reakciókban vesz részt. A dolog nem véletlen.
Természetesen van szerepe a dolgoknak a véletlenben CSAKHOGY VOLT IS RÁ EGY EGÉSZ BOLYGÓ, MEG PÁRMILLIÁRD ÉV. Az első sejtről jelenleg úgy tippelik 3.5 milliárd éve jött létre, természetesen nélkülözve a mai sejtek összetettségét. Mivel a Föld 4.5 milliárd éves, volt egy egész milliárd év a dologra. Az 1,000,000,000 év. Ami 365,000,000,000 nap, ami 8,760,000,000,000 óra. Ami 525,600,000,000,000 perc. És ez még mindig nagyságrendekkel a kémiai reakciók sebessége felett van, azaz még több nulla jön a végére mire megkapjuk az időegységet amennyi mind lehetőséget jelent minden egyes ~véletlenre.
A próbálkozási lehetőségek száma tehát akkora, hogy a várt esemény bekövetkezésének valószínűsége közelít a 100%-hoz!

Btw, nem kellenek fehérjék. Amik egyébként elég könnyen kialakulnak. A földi élet nukleinsavakon alapul, és bár jelenleg főleg DNS-alapú, azt feltételezzük az adatok alapján, hogy eredetileg RNS-alapú volt. Amúgy mindkét nukleinsavtípus mindösszesen négy, azaz 4 féle aminosavat tartalmaz. Nincs tehát probléma a számokkal.
Eredetileg ezen nukleinsavak nem kellett rendelkezzenek sejthártyával, ami kezdetben semmi komplikált nem volt, csak egy "szappanbuborék" ami lehetővé tette hogy a talajtól elszakadjanak az RNS-szálak, miközben az UV-sugárzás nem bomlasztja fel őket.
Egyszerűbb ez a történet mint képzelik.

A véletlenek NEM tudják mit "akarnak" létrehozni. Többek között ettől véletlenek. A szem evolúciója pedig elég jól ismert, ráadásul meglehetősen pocsékul felépített egy szerv (egy fordított képet kell az agynak feldolgoznia, ami először az érzékelősejtek "hátulján" lép be a szembe, mintha úgy akarnánk tévét nézni hogy fejrefordítjuk, és a falról visszatükröződő képernyőt akarnánk leolvasni - nem túl kifinomult megoldás, ellenben pont ilyeneket várnánk egy irányítatlan folyamat eredményeként).

24) És ha a világ komplexitása feltételez egy Teremtőt, akkor eme szintén komplex,sőt, még komplexebb Teremtő is feltételez egy Teremtő-Teremtőt, ami feltételez egy Teremtő-Teremtő-Teremtőt...


2018. július 15., vasárnap

Harun Yahya 1., borító és fülszöveg

Ezzel nem raktiválom a blogot, csak erőforrásként használom.

A fickó ezt a szemetet írta:


Megkértek hogy szedjem ízekre.

Kezdjük a borítóval. Sőt, kezdjük inkább azzal, ki a felelős ezért az agyrombolásért.


Súlytalan képeskönyvek, pár turisztikai kiadvány, egy reinkarnációs szar, és az ufó-magazin kétszer. Nem épp kiemelt tudományos igényességű termékek. Itt viszont tudományos kérdésről lenne szó, mégis ők adták ki. Nyilván van az a pénz alapon.

Eredeti kiadó székhelye: Iszatnbul, azaz Törökország, azaz egy iszlám ország, azokban meg levágják a fejedet ha nem vagy muszlim. Nem mondom hogy ez egy olyan kiadó, de legalábbis indokoltak a kétségeim.

A címbe nem kötök bele, mert mindenki azt állít amit akar, a lényeg mivel bizonyítja. Ha semmivel, akkor kiröhögjük a teremből.

A címlapon szerepel a "darwinizmus" kifejezés, csakhogy mint volt már róla szó, ilyen -izmus nincsen, nulla ember hisz benne, értelmetlenség tehát emlegetni. Senki nem követi Charles Darwin tanait vallásos módon. Charles Darwin az Evolúció Tudományos Elméletét adta a világnak, nem holmi darwinizmust. Mint ilyen, állításait megvizsgálták, megpróbálták cáfolni és bizonyítani, ahol kellett a beérkező adatok alapján módosították, de az alapvető gondolatot a mai napig érvényesnek találták, és az elmélet erősebb mint valaha.

Az evolúciónak ideológiai háttere sincsen. Egyszerűen tény és kész.

Ki a szerző? Harun Yahya igazából álnév, ami rögtön rámutat hogy ez NEM tudományos publikáció, NEM tudja bemutatni semminek a "tudományos bukását", mert még a nevéről is hazudik.
Az eredeti neve az illetőnek Adnan Oktar, és hivatásos kretard, azaz kreácionista. Másnéven pap. Azaz nem tudós, hanem hivatásos szélhámos. Aki elhiszi amit mond, magára vessen.

Az evolúciót nem kell védeni, megvédi az saját magát. A tények azok makacs dolgok.
Azért tüntetik fel mindenhol bizonyított ténynek, mert az.
Ott ahol azt mondja minden (vonatkozó) tudományág cáfolja az evolúciót, HY egyszerűen HAZUDIK.
És ismételten: mivel az evolúció tudományos elmélet,semmiféle kötődése nincsen semmiféle ideológiához. Hogy a tudomány alkalmas legyen a valóság leírására, ezt a kompromisszumot meg kellett tennie.

Egyébként meglepően kevés manapság a materialista, köszönjük, leléphet.

Továbbá egy valóságos tézisnek nincs szüksége globális összeesküvésre. A HY által felvázolt változatban egyébként a világ népességének 90%-a részt venne, az meg milyen összeesküvés már?
Azért nem szükséges valami valósnak összeesküvésben bíznia, mert könnyebbé teszi az életet és pénzt hoz. Ostoba papokon kívül más nem dob el egy könnyebb életet. Nem könnyebb élet ígéretét, valami sosemlátott másvilágon, hanem itt és most, a való életben!

A fickó afféle török Dan Brown, és van még aki komolyan elhiszi amit az összeirkál?

2013. március 8., péntek

Elköltözünk

A blog a továbbiakban terv szerint nem frissül többet.

Utolsó bejegyzésként tartalmi rész: Genezis-Exodus 10 percben (képekkel).

És ez lesz az utódoldal.


2012. december 28., péntek

Religulous

Bizonyos Bil Maher csinálta a filmet, aki főképpen komikus (stand up műsorok).
Franc tudja mi a magyar címe és hogy jött ki, anno moziban akartam megnézni, de sehogy se sikerült.

Mindegy, itt egy link amin elérhető. Hát, legalábbis az első 30 perce.

A teljes film angol felirattal (biztos ami biztos, ne halljunk félre semmit): másik link

2012. december 3., hétfő

goy? - jewish encyclopedia

Most nem megyek át angolba, egyszerűen egy zsidók által írt forráshoz nyúlok, ami a "zsidó enciklopédia".

A "goy" szó jelentését kizárólag ennek a szócikkének tartalma alapján vizsgálom.

Elsődleges tény, hogy a szócikk a "gentile", azaz "pogány" angol szó alatt íródik. Ezt valami etimológiai levezetéssel próbálja indokolni, amivel inkább zavart kelt mint tisztáz.


Nézzük magát a cikket!
"Pogány": latin eredetű szó, ami "nemzsidó"-kra alkalmazott szó.
Vegyünk észre egy fontos tényt! Nem a "gentile" mai angol jelentését, ami valóban biblikus eredetű, és a kereszténység minden nemkeresztényre használja (szűkebb értelemben pedig a zsidókra, amennyiben a keresztényekkel összehasonlításban szerepel) - l. http://www.thefreedictionary.com/gentile . Ehelyett azt mondja "nemzsidó", azaz ez a zsidó szóhasználatban való jelentése a szónak!

Aztán azt írja a mai zsidóság mindenestül próbálja kerülni a használatát - tisztára mint a cigányokra a "roma", vagy az USA-ban az indiánokra az "amerikai őslakos".

Aztán hoz egy csomó példát arra hogy "bezzeg zsidókra is", ezekkel később foglalkozunk.

Ami lényegesebb ez után olyan használatokat hoz, amik egyértelműen csak és kizárólag nemzsidókra való alkalmazást mutatnak. mivel egy szónak egy szövegkörnyezetben általános esetet véve csakis egyetlen jelentése lehet, legalábbis indokot találtunk arra hogy közelebbről megvizsgáljuk majd azokat az eseteket, ahol állítólag a kifejezést zsidókra alkalmazták.

Vegyük észre azt is, hogy az "idegen" szót is a "goy" (vagy magyaros írásmóddal: gój) szóból származtatja, pontosan a görög "deimos" szó mintájára. Ami etimológiailag "tudatos idegent", későbbi, jobban ismert alakjában a "daemon" (magyaros írásmóddal: démon) nem emberi lényt jelent.

Amikor pedig az egyértelmű népírtásokat azzal próbálja mentegetni, hogy egyedi esetekben előfordult nemzsidókkal kötött házasság, az egyszerűen nevetséges. Az legfeljebb annyit bizonyít hogy a szent szövegükben vannak ellentmondásos részek, vagy hogy egyes alakok eltértek (és valószínűleg meg is bűnhődtek miatta) az isteni törvényeiktől. Hozzávéve hogy patriarchális társadalmukban "a nő kussol", illetve "a gyerek az anya vallását örökli" dogmatikát, azt látjuk hogy a hitrendszer megoldja a problémát: a férj elnyomása alatt a nemzsidó nőből hamarosan zsidót fabrikálnak, a gyerek így már mágikus úton 100% zsidó lesz.

Amikor pedig a "judaizmus nem ellenséges a "gentile"-okkal (= gój = nemzsidó a cikk saját jelen helyen történő szóhasználata alapján!), akkor akkora önellentmondásba kerül a leírt korábbi dolgokkal (pl. "a hét nemzsidó nemzetet ami Kánaán Földjén élt a - soha meg nem történt - Exodus idején minden részvét nélkül kiírtották"), amiket legfeljebb Orbán Viktor beszédeiben találhatunk.

A többi részét a cikkelynek hagyhatjuk, ugyanis szemezgetett, eredeti forrásában nem ellenőrizhető - Talmud nincs magyarul - állításokat sorol.
Azért valaki elárulhatná, ha ez viszont szerepel a felsorolásban: "Resh Laḳish (d. 278) said, "A Gentile observing the Sabbath deserves death" (Sanh. 58b)", azaz "a nemzsidó aki megtartja a szabbatot / részt vesz a szabbat rítusában kivégzendő", akkor mégis hogy fér ez össze a "judaizmus nem ellenséges a nemzsidókkal" frázissal?

Most pedig ideje az állítólagos olyan Ószövetségi részekkel foglalkozni, hol a "gój" szót a cikk szerint a zsidókra alkalmazták:
referenciák: http://www.jewishencyclopedia.com/articles/6585-gentile
fordításhoz használt héber szöveg (google fordítóval ellenőrizve hogy nem csak halandzsa-e, mint pl. ez az oldal: link): http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0213.htm
Gen. 12.2: A használt kifejezés: "nagy nemzet", a zsidókra alkalmazva
Gen 17.20: A használt kifejezés: "nagy nemzet", a zsidókra alkalmazva
Exo 13.3: nem szerepel a kifejezés!
Exo 32.10: "nagy nemzet", a zsidókra alkalmazva
Deu 4.7: ismétcsak "nagy" nemzet, vagy talán helyesebb lenne "kiválasztott nemzet"-ként fordítani. Ez a sor érdekes, ugyanis a többistenhit maradványa található meg benne.
Deu 8.9: nem szerepel a kifejezés!
Deu 12.14: A használt kifejezés: "nagy nemzet", a zsidókra alkalmazva
Ézsaiás 1.4: nem egyértelműen visszafejthető. Úgy tűnik az eredeti jelentés nem "ah bűnös nemzet", hanem "nemzsidók bűne rajtatok"
Ézsaiás 9.22: ilyen sor nem létezik. A károli fordításban a fejezet 21 soros, a héber eredetiben 20 soros.
Jeremiás 7.28: ez se nem "nemzsidó", se nem "nagy nemzet". Nem tudom visszafejteni a google fordítója segítségével. Valószínűnek látszik azonban a szimbólumokból hogy a "nagy nemzet" valami torzított alakja. Ha azt teszem amit a google mond, és megpróbálom visszafejteni semmiféle "nép" szó nem marad, helyette a "kiejtés" áll, ami arra enged következtetni itt a szó szerinti fordítás "ti kik kiestetek az Úr kegyéből"
-----------
Mint láthatjuk ez az elméletileg mérvadó szócikk
- olyan referenciákat ad meg amik nem léteznek
- olyan referenciákat ad meg ahol a kérdéses kifejezés nem szerepel
- olyan referenciákat ad meg amik nem érintik a kérdést
- végül pedig megad két megkérdőjelezhető referenciát, amiknél megint alapvető probléma hogy HA a hivatkozásnak van értelme, akkoris olyan szövegkörnyezet tartalmazza az utalást, amikor a zsidók nemzsidókként vannak értékelve.

2012. november 13., kedd

hol-a-kamud? - a holokauszt igaz története

Miért van az hogy minden egyes esetben így végződik a témának még a felvetése is (l. kép)?Elárulom miért.

De előtte lássuk a TÉNYEKET:

1) Tudjuk, hogy többszázmilliárd dollárt fizettek ki azzal az indokkal, hogy a zsidókat megpróbálták kiírtani. Mi több: egy egész országot adtak nekik.

2) Tudjuk, hogy felmerültek kérdések.

3) Tudjuk, hogy a kérdésekre nem adnak választ. Helyette tiltás van. Mi több: törvényi tiltás.

4) Tudjuk, hogy a tiltás ellenére felteszik a kérdéseket.

5) Tudjuk, hogy az egyedüli reakció, a folytonos antiszemitázás ellenére a kérdésfeltevők kitartóak. Nem csoda, a 2. Világháború idestova 67 éve lezárult, gyakorlatilag nincsenek már szemtanúk. A kitartás eredménye hogy a kérdezők látszanak "győztesnek". Természetesen nem győz az álláspontjuk, mivel NINCS álláspontjuk - azért kérdeznek hogy adatokat gyűjtsenek és kialakuljon az állaspontjuk.

6) Tudjuk, hogy amire nincs bizonyíték, azt nem fogadjuk el valóságnak. Ez alapvető pszichológiai dolog, és ugyancsak tudományos alapvetés.
Az is pszichológiai tény, hogy az emberi elme szeret ellenkezni, és ha indoklás nélküli elutasítással találkozik, hajlamos csakazértis csinálni amit tiltanak. Jelen esetben ennek eredője annak a következtetésnek a "levonása", hogy nem volt tervszerű kiírtása a zsidóknak.

Ezek a TÉNYEK.

Most pedig FELTÉTELEZZÜK, hogy hazudtak. Hogy egy világméretű átverést követtek el a harci morál növelése érdekében, az ellenség besározása érdekében, kismillió más vegyes okból, amik az akár többszáz résztvevő fél agyában részletenként születtek meg, és a végső kakofóniából úgy kristályosodtak ki ahogy ma ismerjük.

Most TEGYÜK FÖL, hogy MOST, több mint 50 évvel az eset után ez KIDERÜL.

Vegyük számba a LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEKet:

1) A kifizetéseket, alapjuk nem lévén, vissza kellene fizetni. Ez a pénz azonban nyilván nincs már meg.

2) Az amúgyis számtalan módon törvénysértően működő Izrael állam minden alapját elveszítené a puszta létére.

3) Nyilvánvalóan nagy lenne a felháborodás, és az antiszemitizmus fellángolna. Az amúgyis nyilvánvalóan folyton hazudó, vallásukról totális titkolózásba próbálni burkolózó judaizmus hívei valós veszélyben lennének. Nem kizárt az utcai zavargások.

4) Mivel számolatlan kormányzat benne van, erősen meginogna a bizalom az összes nyugati kormányzattal szemben. Ennek következményei beláthatatlanok.

Mi ebben a helyzetben a nyilvánvaló VISELKEDÉS?
Tagadni, tagadni, tagadni. És mikor nyilvánvaló hogy meztelen a király, tovább tagadni.


ÁM.

Ám eljött az ideje az IGAZSÁGNAK. Bármi is a következménye az igazmondásnak, itt az ideje igazat mondani.

Ki tudja: ezúttal lehet hogy sikerül tiszta lapot kezdeni.
Ki tudja: ezúttal lehet hogy már vagyunk annyira CIVILIZÁLTAK, hogy képesek legyünk egymás szemébe nézni.
Ki tudja: ezúttal tényleg megakadályozhatjuk hogy ilyesmi még egyszer megtörténjen.

2012. november 9., péntek

Holoka(m)uszt emlékközpont 2/2

No, folytassuk ahol abbahagytuk:


Az gyik helyen a kiállítás aszondja:
"és akkor deportáláták a népet Agyarországról, a legtöbbjüket Auschwitzba".

Mi a probléma ezzel? Csak annyi, hgy a honlapjukon elérhető nyilvántartási listák ennek ellentmondanak, az.

Egy időközben ehhez kvázi kapcsolódó fogalom fontossá lett a szememben: mia rák az a "munkaszolgálat"?
A kiállítás választ ad a kérdésre:
'nem fegyveres honvédő katonai szolgálat"
Azért ide osztották be pl. a magyar zsidókat, mert katonai szolgálatra az egész ország megfelelő korú és egészségű polgára köteles volt. A körülmények úgy alakultak hogy az állam számára nem teljesen megbízhatónak lettek ítélve pl. a zsidók, de az INTEGRÁLÁSUKTÓL nem kívántak eltakinteni, és SAJÁT POLGÁRAINAK tekintette őket ezek szerint az állam, ezért fegyver nélküli szolgálatra osztották be őket.
Hát ez azért fényévekkel elfogadóbb magatartás mint a gyűjtőtáborokba küldés!


Most tegyünk ennek kapcsán egy kitérőt az olyan térképekre és hasonlókra, amik a zsidók százalékos arányát mutatják adott területen a lakosságot illetően.
Mit lehet megtudni egy ilyen ábráról (egyik háború előtt, másik utána)?
SEMMIKÉPPEN nem azt, mennyi zsidó halt meg.

Megjegyzés: hasonló térképek könnyűszerrel alkothatók pl. a cigányságról, míg szinte lehetetlen készíteni pl. az ellenzékiekről. Bizonyos vonások miatt jelen kérdésnél a zsidóságot célszerű leginkább szerepeltetni.

Amit le LEHET olvasni, az az adott terület vonatkozásában az ÖNMAGÁT zsidónak VALLÓ lakosság aránya hogyan változott.
Ez NEM jelent közvetlenül túl sokat, mivel kiemelt részlettel dolgozunk. Hová tűnhettek a csökkenés százalékait eredményező személyek? Néhány lehetőség:
- más területre vándoroltak (és az ottani zsidók számát növelték. Mivel a kiállítás térképei csak Agyarországra korlátozódnak a teljes Föld bolygó helyett, így elég nagy a mozgásterünk. Azt sem szabad elfelejteni hogy 100-nak a 10%-a 10, míg 1000-nek 10 pusztán az 1%-a!)
- más területre vitték őket (ez az előző kategóriától az önkéntesség hiányában különbözik. Mivel behatárolt a felek száma és lehetőségei, így ez felkutatásukat megkönnyíti)
- meghaltak
- más név alatt kezdtek új életet (ebben az esetben kvázi mindegy hogy hol, ellenben felmerül a kérdés hogy a továbbiakban minek vallották magukat)
- nem vallották többé magukat zsidónak (az üldöztetések és hátrányos megkülönböztetések okán ez könnyen elképzelhető, nem véletlenül harcolták ki nem sokkal a 2VH után a felekezeti hovatartozás nyilvántartásának törtlését)

Vegyük figyelembe hogy sokan "eltűnt" kategóriába fognak esni, ami nem korántsem jelenti hogy "elhúnytak".


A kiállítás egyik asszem filmanyaga megemlíti "1867ben történt rendelkezések eredményeként ugyan a zsidó vallás elfogadottabbá vált, de a kereszténység mögött még mindig csak másodlagos elismertséggel bírt".
Na kérem, akkor még egyfelől elég jól jártak, mert nyilván egy csmó vallást meg sehogyse, vagy éppenhogy (harmadvonalban) ismertek csak el.
Arról nem is szólva, hogy a jelenlegi FIDESZ-diktatúra megint másodlagossá minősített minden vallást a kereszténységen kívül az illegitim módon behozott alapokmányában (új alkotmányhoz 4/5 szavazattöbbség kell a Parlamentben!), így a 2010-es évnek fekete betűkkel kéne itt szereplnie.
Arról nem is szólva, hogy a Húsvéti Alkoholmány az ateizmust a nemkeresztény vallásoknál is hátrébb löki. Nem egyszerűen kevésbé ismeri el, de rögtön negatívan diszkriminűálja (amivel megsérti az alapvető emberi jogokat). Talán a sok zsidózás mellett lehetne a tárlat némileg objektívabb és szélesebb látókörű.


Egy helen azt írja a kiállítás:
"a zsidóság a 19. század elejére egyre inkább ajátjának kezdte érezni az országot ahol lakott".
Ez egyfelől nagyon helyes, ám hozzá kéne tenni hogy bizony a folyamat A ZSIDÓSÁG RÉSZÉRŐL komolyan megfordult a cionizmus hatására! Bizony, bizony, saját országot akartak, azaz nem voltak hajlandók hazájuknak elismerni ahol laktak. És ez ma is igaz, és Izrael állam alapvetése és működése is ezt folytatja. Ebben az esetben viszont felmerül a kérdés: most, hogy senki nem korlátozza őket, mi a rákért nem megy mindenki a "gonosz elnyomó diaszpóralétből" a "tejjel mzzel folyó Erec-Izraelbe"?

A másik ehhez kapcsolódó pillanata a tárlatnak, mikor felrója a korabeli nemzsidóknak, hogy azok felrótták a zsidóknak hogy azok nem esznek velük. És azzal mentegeti a tárlat a zsidóságot, hogy dehát ők "kóser" kaját esznek.
Namost mit jelent agyar szóval a "kóser"? Az kérem: "tiszta". Azaz amit a nemzsidó eszik az szar és szemét.
Hát csoda ha felháborodnak?


Aztán behozza a Talmudot, legalábbis az elégetését. Meg a vádat amiért elégették: hogy keresztényésggel szembeni erenekségeket, és Jézus szapulását tartalmazza.
No kérem, mi itt a probléma? A Talmud TÉNYLEGESEN eretnekség a kereszténység tanaihoz képest (csakúgy mint az iszlám tanításai, a mormonok tanításai, a hinduk tanításai, a buddhisták tanításai - és egyáltalán minden olyan vallás tanításai ami nem kereszténység, a kereszténységhez képest eretnekség. És ugyanígy midnen más vallás behelyettesíthető a kérdésbe). Könyveket égetni persze hülyeség, de lássuk be: a vád igaz.
Azt is tudjuk hogy Ha megemlíti a Talmud Jézust, akkor annak negatív színben kell feltűntetnie, mivel a zsidók nem ismerik el a kereszténység legnagyobb figuráját, főleg mivel rentgeteg hívet épp tőlük akik nem fogadták el a karaktert vont el. És mint TUDJUK, megemlíti a Talmud Jézust. Tehát ez a vád is igaz.
Végső mentsvára a dolognak az lenne, ha elérhető lenne a kiállítás keretében egy Talmud. Magyar nyelvre fordítva. Cenzúrázatlanul. De nincs.


Egy igen mókás pillanat is va a kiállítás elején, a neológ és az ortodox irányzatok futó összehasonlításakor. Aszondja: "az ortodox irányzat azonban mindinkább elkülönült, és továbbra is az ősi szabályokhoz tartotta magát, beszélte a jiddis nyelvet..."
Ööö... a jiddis nyelv a német nyelv származéka, igencsak későn alakult ki, semmi köze holmi ősi zsidó hagyományokhoz.


Végül pedig egy felháborító nyílegyenes hazudozás.
Máshol már részletesen tárgyaltam, de enm tudom megállni hogy szóvá ne tegyem, mert ez a részlet némi utánajárással ellenőrizhetően puszta hazugság. Ilyen nem megengedhető egy komoly rendezvényen:
A Tiszaeszlári Vérvád. Két fontos momentum:
1) NEM VOLT VÉRVÁD Tiszaeszláron. A bíró azzal indította a tárgyalást, hogy nem lehet szó vérvádról, különben beszűntetia pert.
2) NEM IGAZ hogy a "védő porrá zúzta a hamis vádakat". A pert ugyanis bizonyítékok hiányában ejtették.


Ééés ennyi volt. NE menjetek ebbe a szemforgató pénzlenyúló helyre, mert ez NEM múzeum, HANEM propagandatárlat. Alap nélküli kijelentések lógnak a falon, semmiféle forrást vagy útbaigazítást nem kínál a tárlat.
Az egyetlen haszna hogy láthatjuk: a tömegsírokba nem gázkamrákból kerültek a csonttá soványodott táborlakók, hanem hosszas tífuszbetegség után.