2010. június 18., péntek

Korán - 7. A magaslatok

A magaslatok papjait folyton elítélte a Biblia. Vajon mit várhatunk a dolog kapcsán a Korántól?


Blablabla - már harmadszor kezdődik így egy sura.
mérlegserpenyős végítélet (amit már az egyiptomiak kitaláltak...)
Iblis az sátán. Iblist tűzből csinálták. Tehát Iblis dzsinn, nem pedig angyal. Tehát Iblisre nem vonatkozott Mr. A. felszólítása. Tehát Mr. A. oktalanul mérges.
Iblis képes tévútra vinni a muslimokat az itt leírtak szerint. Kár, hogy a 15.39-40 és 38.82-83 szerint nem.
""Pusztulj innen (Iblis), megvetve és elűzve! Bárki követ téged közülük - bizony, megtöltöm a gyehennát veletek mindannyiótokkal!"" - de mivel Iblis tűzből van, nem valószínű hogy zavarni fogja a Pokol.
A tiltott fa.
Ádám felesége névtelen.
Kígyó most nincs a történetben, és Iblis ténylegesen hazudik.
"
Ti Ádám fiai! Leküldtünk nektek ruházatot, hogy elrejtse a szemérmeteket, és cicomát. Ám az istenfélelem köntöse - az jobb annál." - és megszületett a mese "a király meztelen" :)
"
A sátánokat azok gyámolítójául rendeltük, akik nem hisznek." vs. "Allah helyett a sátánokat fogadták gyámolítóul és úgy vélekednek, hogy az igaz úton vezéreltetnek."
"
Akik a mi jeleinket hazugságnak tartották és fennhéjázóan elfordultak azoktól, azoknak nem nyittatnak meg az ég kapui és nem lépnek be a Paradicsomba, amíg a teve át nem megy a tű fokán." - remek. Már csak egy nagyon nagy tű kell - vagy egy nagyon kicsi teve. Poríttt teve is jó lesz talán... De mégis a legelső variációval érné meg igazán foglalkozni.
"
senkitől nem követelünk többet, mint amire képes" - akkor jó lenne ha bizonyítékot adnál az állításaidra.
A Pokol és a Paradicsom lakói beszélhetnek egymással. Köztük fal amin férfiak (ki mások?) ülnek.
A szeleket csorda módjára terelik ... valakik.
Noé özönvize.
"
Emlékezzetek arra az időre, amikor az Úr ... hatalmas testalkattal gyarapított benneteket a teremtmények között!" - az ember meglehetősen kicsi.
"
Nyilvánvaló bizonyíték érkezett hozzátok az Uratoktól. Íme Allahnak ez a nősténytevéje: jel nektek." - eh? mi olyan különleges egy tevében?
"
És emlékezzetek ... és a hegyeit házaknak faragtátok ki!" - ilyen se volt...
Lót amint kiűzik Sodomából? A felesége amint el sem indult? Érdekes átköltések.
"
Allahra hagyatkozunk. Urunk! Döntsél köztünk és népünk között az Igazság szerint! Te vagy a legjobb eldöntő!"" - nemlétező dolgoknak nem szokása válaszolni. Ha a képzelt barátod mégis "válaszol", akkor keress fel egy pszichiátert, mielőtt a kutyád utasítására meztelenül kivonulsz a főtérre lelövöldözni az arrajárókat.
"
Allah cselvetésétől csupán a kárvallott nép érzi magát biztonságban!" - azaz ... a muszlimok?
Mózes kígyóbotja.
Mózes Fáraónak mutatja be a leprás-kéz trükköt. (a bibliában a zsidóknak. akiket anno hébereknek hív a biblia. ööö...)
Fáraónak toboroznia kell varázslókat, nincs saját személyes regimentje belőlük a paoltájában.
Nincs hosszes vetélkedés (tíz csapás). Cak egyetlen teszt van: a varázslók vakságot varázsolnak, Mózes meg megszűnteti azt. Korántsem ugyanaz a sztori mint a bibliában. És a varázslók feladják és megtérnek - vagy mégsem (l. 10.83).
Keresztrefeszítés egyiptomban, eh? A keresztrefeszítést a rómaiak találták ki, ez tehát anakronizmus.
"
A varázslók azt mondták: "Bizony, mi az Urunkhoz térünk vissza." - mondják az egyiptomi varázslók. Ezek szerint Egyiptom eredetileg muszlim állam lett volna? LOL
"
amikor valami jó érte őket, azt mondták: "Ez megillet bennünket." Ha pedig valami rossz sújtotta őket, akkor Mózest tekintették baljós előjelnek" - hát mégis, mit hibáztassanak ha egyébként mindent ugyanúgy csináltak? Csakis az új, háborúszító közösséget, nem is vitás.
Mózes kivonuló népe egész Egyiptomot földig rombolta. LOL
"
És emlékezzetek arra, amikor megmentettünk benneteket Fáraó népétől; szörnyű büntetést szabtak ki rátok, midőn megölték a fiaitokat s csupán a nőket hagyták életben közületek. Súlyos megpróbáltatás volt ebben néktek a ti Uratoktól." - uhm, kérdés: honnan lettek akkor muszlim férfiak?
Mr. A. megjelent egy hegynek, mire az porrá omlott!
"
l fogom fordítani a jeleimtől azokat" ... "Ám ha meglátják a tévelygés útját" - de ez önellentmondás, nem?
Az aranyborjút - ami múú-zott - végig magukkal cipelték Mózes emberei, csak eldugták. Mikor Mózes elment Mr. A-hoz - eredetileg 30 napra, csak Mr. A. meggondolta magát, vagy mi - előkapták, és elkezdték imádni. De ez valahogy nem volt az igazi (vagy, ha a 20-as Surát nézzük, akkor mégiscsak), ezért rögtön aggódni kezdtek hogy most esetleg jól kikapnak Mr. A-tól. Mózes visszatértekor eldobta a kőtáblákat (vajon mi volt rajtuk?) és Áron haját cibálta. A táblák nem törtek össze, és a népírtásos rész is kimaradt itt.
analfabéta próféta? evangéliumok Mózes korában? ???????
A fürjek nem mérgezők, a naptól felhők védik a népet, Mózes pedig rögtön 12 forrást fakaszt a sziklából!
Volt valami szombatrontó népség, erre Mr. A. azt csinálta, hogy a halak a vízben mind a felszínre úsztak szombaton, és másnapra visszaúsztak! (Kérdés: ha az illető nép leszarta a szmbatot, akkor hogy is áll ez a történet?)
nemmuszlimok majommá változtatása
a nemmuszlimok olyanok mint a kutyák
a nemmuszim emberek és dzsinnek rosszabak mint a tehenek!
Mr. A.: "
mi jeleinket", "adok neki", "Semmi más ő" - 3 soron belül 3 különböző névmással utalnak Mr. A-ra...
"
Allah az én (Wali) gyámolítóm, aki leküldte az Írást. Ő gyámolítja az igazakat.Akiket azonban őhelyette hívtok, azok nem képesek sem benneteket, sem saját magukat megsegíteni." - itt ez valamiféle tesztnek tűnik a Koránban egy istenség létének igazolására, de hogy vajon pontosan miről van szó...
gyakorold a megbocsátást (OK)
azt rendeld el, amit úgyis csinálnak (LOL)
le az oktatással! (GRRR)
ha valaki Koránt olvas (oktatás nem lévén a nép nagyja nyilván analfabéta, és hát magában olvasni csak olyan isteni lények tudhatnak mint Julius Ceasar) akkor kuss és figyelj oda!

Korán - 6. A jószágok

"sötétségEK"?
Az embert ismét megteremtik. Lehet hogy a múltkori felsorolásból kihagytam a 25. surában említett vízből való teremtést, ezért a biztonság kedvéért most pótlom.
Amúgy érdekes kérdést vet föl a teremtési srrend: 1) ég + föld (ami ostoba felosztás, de mindegy) 2) sötétség + fény (bár ez lehet hogy még az 1-es ponthoz tartozik) 3) a hitetlenek.
"Nem jött eddig egyetlen jel sem hozzájuk Uruk jelei közül, amelytől ne fordultak volna el." - tekintve hogy a többi ábrahámita vallás tagjait eddig úgy írták le, mint akik a parancsolatok egy részét tartják, ez egy újabb ellentmondás.
"
Vajon nem látták-e azt, hogy őelőttük már hány nemzedéket pusztítottunk el" - Első kérdés: hgy látok valami ami az előtt történt hogy láttam volna bármit (mivel nem éltem)? Második felvetés: Mr. A. egész nemzedékeket pusztít el...
"
És azt mondanák: "Miért nem küldetett le hozzá egy angyal?" Ám ha egy angyalt küldtünk volna le, akkor a dolog elvégeztetett volna. Nem kapnának utána haladékot.És ha a küldöttet angyalnak tettük volna meg, akkor egy férfi alakjában tettük volna meg, és akkor Mi magunk összekavartuk volna őket, ahogy most is össze vannak kavarodva." - még ekkora baromságot! Azt mondja: angyalt küldeni nyilvánvaló jel, UGYANAKKOR angyalt küldeni (akik természetesen férfiaknak néznek ki, véletlenül sem nőként) NEM nyivánvaló jel. Ostoba, ostoba, ostoba...
"
"Járjátok be a földet, és nézzétek meg, mi végre jutottak azok, akik a küldötteket hazuggá nyilvánították!"" - megfékezték a járványokat, feljutottak a Holdra... Szükséges folytatnunk?
"
Azt mondják: "Nem létezik semmi más, csak evilági életünk, és nem fogunk föltámadni."Ha látnád őket, amikor a túlvilágon Uruk elé állíttatnak!" Lássuk akkor wazze! Senki nem járt semmilyen "túlvilágon", és elég jól értjük mi is az a "halál" ahhoz, hogy ne számoljunk holmi "halál utáni élettel". (Bár a terület még korántsincs lezárva mint kutatási téma. De egyértelmű eredmények még a létezéséről sincsenek, nemhogy olyan részletes specifikációk, minthogy bármiféle istenség(ek) ítélkeznének ott!)
"
Az evilági élet csak játék és mulatozás." - gondolom a sarki csöves, az áttétes menthetetlen rákos, az etióp éhező is mind egyetért ezzel...
"
És ha képes lennél alagutat találni a föld mélyébe, vagy létrát az égbe, hogy valami csodás jelet hozzál onnan nékik," - ha ilyet talász, ne csodás jelet hozz, hanem mutasd meg a járatot!
"
Ha Allah akarta volna, bizony egyesítette volna őket az útmutatás követésére." - de nem, inkább úgy döntött, miriádokat kínoz az örökkévalóságig. Mert Mr. A. könyörületes.
"
Nincs állat a földön, sem szárnyaival repülő madár, amelyek ne alkotnának hozzátok hasonló közösségeket." - az angol fordítás azonban így hangzik: "incs állat a földön, sem szárnyaival repülő madár, amelyek ne lennének hozzátok hasonló emberek." - vajon melyik az igazi?
"
Nem kerülte el a figyelmünket semmi sem az írásban. " - ám jobb lett volna ha előtte körülnéz a valóságban!
"
Allah tévelygésbe viszi azt, akit akar. ... Allah büntetése elér benneteket" - tehát azért lesznek egyesek (a többség) büntetve, amit nem is ők követtek el (de legalábbis nem hibásak benne).
"
Küldtünk hajdan különböző népekhez már teelőtted küldötteket és szükséggel és bajjal szorongattuk őket, hogy talán majd alázatosak lesznek." - az erő politikája helyett kipróbálhatta volna alkalomadtán legalább néha az adományozást...
"
Vajon miért nem alázkodtak meg, amikor a mi csapásunk érte őket?" - mert az emberi psziché már csak ilyen :)
"
Kiirttatott az utolsó maradéka is annak a népnek, amely vétkezett. Hála legyen Allahnak, a teremtmények Urának!" - no comment. Azért időpontot adhatott volna. Mert ezek szerint már mindenki Mr. A. híve, így a muszlimok hájpjának semmi értelme.
"
"Vajon egyenlő-e egymással a vak és a látó?"" - tudok olyan szempontot amikor igen.
Érdekes hogy Mr. A. evilági képességei kizárólaga rombolásra korlátozódnak.
"
És tántorodjunk el, miután Allah az igaz útra vezérelt minket, hasonlóan ahhoz, akit a sátánok lépre csaltak a puszta földön, úgy, hogy megzavarodva ott áll, nem tudva, hová menjen?" - a sátán nem túl hatékony ha még eltéríteni sem tud rendesen...
"
Ábrahám azt mondta apjának, Ezerának" - Ábrahám apja a Bibliában még Terah.
"
nem féltek más isteneket társítani Allah mellé, amire nézvést nem küldött le néktek semmiféle bizonyítékot?" - tekintve, hogy folyton hangsúlyozva van, miszerint ami az egyiknek "nyilvánvaló bizonyíték" az smafu a másiknak, nem értem hogy jelenthet ki ilyet?
Egy hosszas felsorolás arról, kik az igazak. Természetesen olyanok mint Lót (aki mint emlékszünk egy szexőrült csőcseléknek lökte szűz lányait, majd maga nemzett gyermeket velük...).
"
És ki vétkesebb, mint az, aki hazugságot kohol Allah ellen, vagy azt mondja: "Kinyilatkoztatásban részesültem" - holott nem kapott semmiféle kinyilatkoztatást" - tekintve hogy Mr. A. nem létezik, ezzel a Korán írója magamagát ítéli el. Továbbá elég sok nagybb vétket bírok elképzelni mint egy vallás tantételeivel való játszadozás. Az öngyilkos merényletektől a BP óceánszennyezésén át egy vallás terjesztéséig elég sok mindent.
"
Allah az, aki kettéhasítja a magszemet és a datolya magvát, hogy csírázhassanak." - menj inkább és kérdezz meg egy biológust.
"
Ő (Mr. A.) jelölte ki az éjszakát pihenésre." - és vajon szólt erről a miriádnyi éjszakai állatnak? Vagy azknak amik nem napszakfüggők?
"
Ő az, aki elhelyezte néktek a csillagokat, hogy megtaláljátok általuk a helyes irányt a szárazföld és a tenger sötétjében."- oh, más célt nem is szolgálnak? Oh.

Amúgy nem lett volna rossz ha valaki a Korán-fordítást átnézi betűhibák után.

"
És mégis Allah társainak tulajdonították a dzsinneket, holott Ő teremtette azokat." - dzsinnek?
Mr. A-nak nem lehet gyereke. (akkor viszont nem mindenható, nem képes bármire)
"
Minden próféta számára ellenséget jelöltünk ki: az emberek és a dzsinnek sátánjait." - bonyolódik a mitológiai rendszer... De az tisztán látszik ismét, hogy a "sátán" szó köznév.
"
Vajon ne Allahot, hanem egy másik ítélő bírát kívánjak," - szólt Muhammad. Nem Mr. A.
Ne egyél olyanból aminek levágásakor nem hangzik el Mr. A. neve. (ha ezt betartanák, nemmuszlim országokban nem lenne egy darab muszlim sem, mert már éhenhaltak volna)
"
És azon a napon, amikor összegyűjti őket mind egy szálig, az Úr azt mondja majd: "Ó dzsinnek gyülekezete! Nagyon sok embert szereztetek meg magatoknak!" Cinkosaik az emberek között azt mondják majd: "Urunk! Kölcsönösen hasznára voltunk egymásnak. Most azonban elértük a határidőt, amit kiszabtál nekünk." Az Úr pedig erre azt mondja: "A Pokol tüze lesz a lakhelyetek." És benne égnek majd örökké - kivéve, amit Allah másképpen akar." - miféle zagyvalék ez? Most Mr. A. irányít mindent, vagy a dzsinnek egyforma erősek mint Mr. A.? És kis is megy a levesbe (a dzsinnekhez intézi Mr. A. az utolsó mndatot, vagy a hitetlenekhez?)?
Sok nemmuszlim megöli a gyerekeit.
"
Ha beérnek, egyetek a gyümölcseikből és az aratás napján adjátok oda azt, ami a szegényeknek jár belőle. Ám ne legyetek mértéktelenek!" - ? Ne zabáljanak túl sokat, ne adjanak túl sokat a szegényeknek, vagy most mi van?
"
És a jószágok között teremtett málhás állatokat és fiatal tevéket (Fersen). Egyetek abból, amivel Allah ellátott benneteket és ne lépjetek a sátán nyomdokaiba." - ? A sátán vega? Egyél húst hogy ne legyél olyan mint ő(k)?
Nyolc háziállat volt eredetileg: a birka, a kecske, a teve, a tehén - mindegyikből egy hím egy nőstény. Evolúció? Bah! Vérfertőzés? Piha! Más kultúrák? Ki hallott róluk?
"
Azoknak, akik zsidók, megtiltottunk táplálékul minden állatot, amelynek karma van." - ez így nem igaz.
"
Akik Allah mellé más isteneket társítanak, azt fogják mondani: "Ha Allah úgy akarta volna, nem társítottunk volna Allah mellé más isteneket, ..." ... Mondd: "Van valami tudásotok, amit elénk tárhatnátok? Vélekedéseket követtek csupán, s nem tesztek mást, csak hazudtoltok."" - kéremszépen, a nemmuszlimoknak is van egy rakat szentkönyvük amiket lobogtathatnak ha az kell.
Bánjatok jól a szülőkkel!
"
Ne öljétek meg a gyermekeiteket szegénység miatt - mi ellátunk benneteket és őket a szükségessel!" - akkor nyomás Kína Mr. Múú-hammad!
halálangyalok
"
Nincsen semmi közöd azokhoz, akik szakadásokat idéztek elő az ő vallásukban és pártokká váltak." - de akkor hogy van hogy a muszlimokon belül mára egy rakár felekezet létezik? Siíták, szunniták - hogy csak ak ét legnagyobbat említsük...

2010. június 17., csütörtök

Korán - 5. Az asztal / A felállított (vagy terített) asztal

"Megengedtetett nektek táplálék gyanánt a lábasjószág kivéve azokat, amelyek az írásban tilalmasnak hirdettettek ki nektek" - de milyen "Írás"?
Zarándoklat során tilos a vadhús. (De vajon vadnak számít-e pl. egy gidaként befogott és a ház körül felnevelt őz?)
Szent hónap.
Állatáldozatok.
Az "utánzás" szokása:
a muszlimok a tudatlanság időszakban fával vagy tollal vagy bundával vagy egyéb anyagokkal kidíszítették magukat áldozati állatok formájában. Azért ezt megnézném. Vannak olyan jók, mint az indián tolldíszek?
"
Allah büntetése rettenetes." - elvégre Mr. A. irgalmas.
Ne egyél dögöt (logikus), vért (miért ne? finom.), disznóhúst (pedig az az egyik legkönnyebben előállítható húsforrás), más isten nevében levágott állat (hogy a fenébe maradnak életben manapság a muszlimok?).
Tilos sorsot húzni. (De az Ószöveség... Áh.)
"
A hitetlenek ezen a napon föladták a reményt, hogy árthatnak a vallásotoknak." - esetleg pontos dátumot közölhetne, lol.
Mielőtt elkezdesz enni mondd ki Mr. Allah nevét. Sajna "Allah" nem név, hanem annyit jelent "isten", azaz köznév, jelző. A Korán nem hiszem hogy közli Allah nevét.
Imádkozás előtt tessék fürödni. Ha nincs víz, jó lesz föld/kő/fa...
"
Allah nem akar semmi olyasmit kiszabni, ami teher lenne nektek." - de mégis folyton sikerül neki!
Akik "meghazudtolják" (cáfolják?) a "jeleinket", azok menneka Pokolba.
Mr. A. gyűlölködést támasztott a keresztények között.
Az Exodus felemlegetése (ami már magában is hiba).
Káin és Ábel (bár itt névtelenek) felújított változatban lépnek színpadra. Sőt, Mr. A. tevékenyen részt vállal a gyilkosságban!
"
miatt írtuk elő Izráel fiai számára azt, hogy ha valaki megöl egy emberi lényt, anélkül, hogy annak halála bosszú lenne valaki másnak a megöléséért, vagy megtorlás lenne azért, hogy a megölt romlást okozott volna a földön - akkor olyan az, mintha az összes embert ölte volna meg. Aki ellenben életben tart valakit, olyan az, mintha az összes embert életben tartotta volna." - no, a Schindler Listájának idézete inkább ráillik a Koránra, mint a Talmudra!
"
Akik fegyvert fognak Allah s a küldötte ellen ... azoknak az a jutalma, hogy megöletnek, vagy keresztre feszíttetnek, vagy egymással ellentétesen a kezük és a lábuk levágatik, vagy elűzetnek erről a földről ... , a túlvilágon pedig ráadásul óriási büntetés lesz az ő osztályrészük." - íme a világ "legtoleránsabb vallása". De akkor milyen lehet a többi?!?
A "hitetlenek" "
Szeretnének kijutni a Pokol tüzéből, de többé nem jutnak ki onnan."
"
A férfi tolvajnak és a nő tolvajnak, vágjátok le a kezét!"
"
Akit Allah meg akar kísérteni ... azok, akiknek Allah nem akarta megtisztítani a szívét." - de akkor mi értelme a dolognak?
"
Leküldtük hajdan a Tórát ... fényességgel benne" - szerintem ez zavart volna az olvasásban :)
"
a próféták, akik mindannyian muszlimok voltak" - beleértve Ezékielt, Malakiást, Jézust, Mózest...
Akik nem tartják a "szemet szemért" elvet, azok a kegyetlenek!
"
. És adtuk néki az Evangéliumot - útmutatással és fényességgel benne-, hogy bizonyítsa azt, ami a Tórából előtte volt" - azaz az Ó- és Újszövetségben leírtak kötik a muszlimokat. Kár, hogy a Korán szöges ellentétben áll mindkettővel - ami nem meglepő, tekintve hogy a két Szövetség is tökéletesen szemben állnak egymással.
"
Ha Allah úgy akarta volna, akkor egyetlen néppé tett volna benneteket, de különböző népekre osztott szét, hogy eképpen tegyen próbára titeket, abban, amit a kinyilatkoztatásból adott nektek. Versengjetek hát a jócselekedetekben! Mindannyian Allahhoz fogtok visszatérni. És akkor majd Ő közölni fogja veletek, hogy min különböztetek össze az evilágon." - azaz hogy Mr. A. kavarta végig a szart.
"
Ki ítélkezne jobban Allahnál egy olyan nép fölött, amelynek bizonyossága van a hitében?" - mondjuk a saját istene? De a legjobb ha elfelejtünk minden istenséget...
A zsidók és a keresztények puszipajtások. (lol) Amelyik muszlim elfogad tőlük segítséget, az azzal be is állt közéjük.
"
Aki eltántorodik közületek a vallásától, az az ő dolga." - de akkor Mr. A. miért szól bele?
A legtöbb nemmuszlim gonosz.
Mr. A. egyeseket majmokká (érdekes módon nem szerepelnek a tiltott étkek listáján), disznókká és sátán/bálványok szolgájává változtatott.
Mr. A. küldöttei adják át a teljes üzenetet, vagy Mr. A. hagyja őket meglincselni!
"
Az, ami kinyilatkoztatás gyanánt leküldetett hozzád az Uradtól, bizony sokat közülük csak megerősít megátalkodottságában és hitetlenségében." - ebből látszik milyen kicsavart terve van Mr. A-nak.
Ne hazudj Mr. A-ról.
Dávid és Jézus megátkozott minden "hitetlent".
Egy muszlim nyugodtan esküdhet hamisan, és még a komolyan megfogadott esküt is nyugodtan megszegheti (némi áldozat árán).
A bor, a szerencsejáték, az áldozati kövek, a nyilakkal vagy jelekkel történő sorshúzás tilos.
Mr. A. büszke, és a bosszú letéteményese - mert megbocsátó.
"
Ti hívők! Ne kérdezősködjetek olyan dolgok felől, amelyek, ha föltárulnának előttetek, akkor fájdalmat okoznának néktek;" - azaz pl. a Korán hitelességéről, hogy milyen a Föld alakja, hogy mit esznek a kígyók, hogy van-e ellentmondás a Koránban, hogy a Fráaó név-e vagy cím, hogy léteznek-e sárkányok... És még sokáig folytathatnánk. Legjobb ha semmit nem kérdeznek. Ami viszont meglehetős ostobaságra vall...
"
"Jöjjetek ahhoz, amit Allah kinyilatkoztatás gyanánt leküldött és a küldötthöz!" - akkor azt mondják: "Elegendőek nekünk azok a szokások, amelyekben atyáinkat leltük föl!" És ha vajon az ő atyáik nem értettek semmit, és nem vezéreltettek az igaz úton?" - szóval mert panaszkodik valaki, hogy az Ószövetség 613 parancsolata mellé a Koránnal még több kerülne, ... Áh, minek is fejezzem be ezt a gondolatot!
Egy muszlimnak sehogy nem tud ártani egy nemmuszlim. (lol)
A végrendelkezés szabályai.
"
Ők ketten esküdjenek meg Allahra eképpen: ... Ezzel lehet leginkább biztosítani azt, hogy a valóságnak megfelelően tegyenek tanúságot" - LOL
Jézus csinált egy madár-gólemet.
Az apostolok (Jézus tizenkettője) áttértek muszlimnak.
Jézus leküldött az apostolainak az égből egy terített asztalt!
A keresztények szentháromsága: Mr. Isten, Jézus, Mária. (ROFL)

Korán - 4. A nők

Minden embert (értsd: férfit. A nők nem emberek) egy emberből teremtettek. (Uhm, kis darabokat levágva belőle? Amúgy a Korán nem bír megmaradni ennél az abszurditásnál: a 3.59-ben porból csinálta, vagy szóból, vagy az anyja - szüzen - szülte. A 15.26-ban száradt agyagból. A 16.4-ben egy spermacseppből. A 19.67-ben a semmiből. A 96.2-ben egy vérrögből.)
Óvakodj Mr. A-tól!
Ne szakítsd meg a vérrokonságot (bármit is jelentsen ez)!
Adjátok oda az árváknak a vagyont amit (gondolom nagykorúságukig) ti kezeltetek.
Ha félsz hogy a női árvákkal nem fogsz tisztességesen bánni (elvégre ők alacsonyabbrendűek), akkor vedd el őket. Akár négyet egyszerre! (de ez nem jelenti hogy ne lehetne több feleséged, csak annyit, hogy egy ceremónián nem vehetsz el egyszerre többet) De ha nem tudtok igazságosak lenni velük mind, akkor egyszerre csak egy feleségetek legyen. Vagy egyszerűen szerezz pár rabszoklganőt, azokkal azt csinálsz, amit csak akarsz (erőszak, igazságtalanság - érted). Érdekesség, hogy a 4.129 szerint lehetetlen igazságosan bánni egynél több asszonyoddal.
Gyengeelméjűeknek ne add oda a lóvéjuk, inkább csak lásd el őket te magad belőle.
Az árvák nagykorúsításához egy tesztet kell teljesíteniük (de vajon milyen tesztet?).
Akik magukra költik az árvák pénzét, azok tüzet fognak enni a Pokolban.
A lánygyerekek feleannyit örökölnek mint a fiúk.
Egyéb részletek az örökösödésről.
A jó kis muszlimoknak haáluk után kert jár patakkal. A többiek a Pokolban fognak égni.
"Ha ők a valóságnak megfelelően tanúskodnak" - de honnan lehessen azt tunni?
A férfi-férfival szex tilos, de bünti csak akkor van ha nem bánják meg.
Aki nem muszlimként hal meg, az bármit csináljon, fájni fog neki amit kap a túlvilágon!
"
Ha egy új feleséget egy másik helyére akartok cserélni" - válás szabad. azonnali újraházasodás szabad. azért elválni hogy elvehess mást, szabad.
Hosszú lista arról, kivel nem házasodhatsz össze. Természetesen nem is feltételezi, hogy a nők vegyenek el bárkit, csakis férfiak kezdeményezhetnek házasságot. Továbbá számos tételével a listának mégis házasodhatsz ha nem szexelsz velük. Valamint szexelhetsz is velük és el is veheted, ha még azelőtt teszed hogy muszlim lettél.
Továbbá házas nőt nem vehetsz el, csak ha rabszolga.
Kurváknak és házasságtörő nőknek nem jár hozomány.
Az emberek gyengék. Úgy lettek csinálva.
"
azt a Pokol tüzében fogjuk a túlvilágon megperzselni. Könnyű ez Allahnak." - Szóval Mr. A-nak nincsenek álmatlan éjszakái a miriádnyi örökké nízott teremtménye miatt. Ez biztos megnyugtat valakit...
Ha betartod az előírásokat, akkor az amúgy definíció szerint rossz összes cselekedetidet elfelejtjük (megint királyi többes? És miért is bűn életben lenni?).
"
Allah előnyben részesített egyeseket" - ha mindezt Mr. A. írta (suggalta, akármi), fura hogy olyan sokszor beszél 3. személyben önmagáról. Valamint megtudtuk, hogy Mr. A. kivételezik egyesekkel.
A nőknek is vannak jogaik, bár eltérőek (ti. kevesebb) mint a férfiaknak.
"
és vigyáznak arra, ami a kívülállók számára rejtve van" - tehát az iszlám egy titkos szekta.
"
Akiknek (asszonyoknak) nyakaskodó természetét félitek, azokat intsétek meg, kerüljétek őket a házastársi ágyakban és lássátok el a bajukat!" - jó tanács a Koránból: verd az asszonyt! A szexmegvonást amúgy ált. a nők alkalmazzák a férfiak ellen...
"
Ha ők ketten ki akarnak békülni, akkor Allah megbékélést fog szorgalmazni közöttük." - tehát ha valakik elválnak, akkor nem is akartak kibékülni. Sima ügy.
Egyedül Mr. A-t szolgáld. (minden hívő rabszolga)
Ne dicsekedj, ne szűkmarkoskodj, ne hord fenn az orrod.
A hitetleneket megalázzuk ( mire a többesszám?) a túlvilágon.
Végső Nap.
"
Allah az Utolsó Ítélet során nem rövidít meg senkit egy porszemnyi súllyal sem. És ha az valami jótett volt, akkor inkább megduplázza azt, és önmagától nagy fizetséget fog adni érte." De hogy egyeztethető össze ezzel: "Azon a napon azok, akik hitetlenek voltak, és nem engedelmeskedtek a küldöttnek, azt szeretnék majd, hogy bárcsak a föld nyelné el őket."?
Ittasan ne imádkozz. Meg még egy rakás kitétel. A nőkre ebből semmi nem vonatkozik természetesen, ők úgyis alacsonmyabbrendűek. Vajon egyáltalán képesek-e felfogni mi az az imádkozás? A tisztulást az hozza, ha összekened magad sárral.
A többi ábrahámita vallás tagjai seggfejek.
A zsidók hitetlenek, és ezért megátkozta őket Mr. A.
A zsidók és a keresztények hamarosan szó szerint seggfejek lesznek, vagy esetleg majmokká lesznek változtatva mint anno azok a szombatrontók.
"
Akik nem hisznek a mi jeleinknek, azokat a Pokol tüzében fogjuk megperzselni. Valahányszor ropogósra sült a bőrük, egy másikkal cseréljük ki azt, hogy megízleljék a büntetést. Allah Büszke és Bölcs." - ehhez nem kell kommentár.
A Kertben lesz ám árnyék is!
Ítélj igazságosan, és a letéteket időben add vissza.

Mostantól nem említem ami már korábbi surában elhangzott, csak ami új, vagy ami bár elhangzott, de újszerű, vagy érdekes módon van elmondva.

"
Allah Halló és Látó." De sohasem pl. tapintó...
"
Ti hívők! Engedelmeskedjetek ... azoknak, akik jogosultak közületek a parancsolásra! És ha valamiben összekülönböztök, vigyétek azt Allah és a küldött elé" - Uhm, hol van Mr. A. helyileg? És ki most a "küldötte"?
"
Allah tudja, hogy mi van az ő szívükben." - Ja, általában vér.
Szidd a nemmuszlimok anyját.
"
És nem küldtünk korábban küldöttet, csak úgy, hogy - Allah engedelmével - engedelmeskedjenek neki." - Ki küldött küldöttet?
A többi ábrahámita vallás tagjai képmutatók.
"
Aki engedelmeskedik Allahnak és a küldöttnek, azok a Paradicsomban együtt lesznek a prófétákkal, az igazmondókkal, a mártírokkal és az igazakkal,"
"
kik azonban a túlvilágot akarják megvásárolni az evilági életért, azok harcoljanak Allah útján!"
"
Akik hívők, azok Allah útján harcolnak; akik hitetlenek, azok at-Tagút útján harcolnak." - theát mindenki harcol: az egyik fele Mr. A. oldalán, a többiek a sátánén.
Minden baj (és jó) forrása Mr. A.
"
Mikor azonban elmennek tőled, akad köztük egy csoport, amely éjszaka másban sántikál, mint amit te mondasz." - de nappal sose, lol!
"
Allah kiváló istápoló!" - én inkább mégis orvoshoz megyek.
"
Vajon nem gondolkodnak el a Koránon? Ha nem Allahtól, hanem mástól lenne, akkor bizony sok ellentmondást találnának benne." - A Koránban sok ellentmondás található. De ha nem lenne, az sem bizonyítaná az itte leírt állítást.
"
Ha csupán a küldöttnek és azoknak számolnának be róla, akik jogosultak közöttük a parancsolásra, akkor azok, akik képesek kihámozni az igazságot - megtudnák az igazat."- Ez valljuk be, elég gyanúsan hangzik.
"
Allah talán visszatartja tőletek a hitetlenek csapását. Allah súlyosabb csapással és szörnyűbb büntetéssel tud sújtani." - íme az erőszak politikája.
"
akik azt mondják, hogy ők muszlimok, holott, ők nem muszlimok, hanem" - a sátán zsinagógája? Csak nem bedolgozás János Jelenéseiből? Vagy csak "őrült elméknek ugyanaz a kereke hiányzik"?
"
Ha hátat fordítanak nektek (a "hitetlenek"), akkor ragadjátok meg és öljétek meg őket, ahol csak rájuk akadtok, és ne fogadjatok közülük senkit se gyámolítóul, sem pedig segítőnek" - íme a tolerancia, lol.
Az emberölés feltételei.
Ne rabolj muszlimtól.
"
Allah minden hívőnek megígérte a legjobbat. Ám az Allah útján hadakozókat nagy fizetséggel tüntette ki az otthonmaradókkal szemben: rangfokozatokkal, amelyeket a Paradicsomban tőle kapnak, és megbocsátással és irgalommal." - azaz Mr. A. hazudik.
"
Az ő lakhelyük bizony a gyehenna lesz, szörnyű sors!" ""Allah Elnéző és Megbocsátó."
"
Közben legyenek résen (a "hívők") és fegyvereik legyenek a kezük ügyében! A hitetlenek szeretnék, ha nem figyelnétek fegyvereitekre és málhátokra, s akkor egyszerre rátok törnének." - ah, a jó öreg zsidó paranoia!
Imádkozz rendszeresen, ahogy megszabták.
"
És ne lankadjatok a hitetlen nép üldözésében! Ha ti szenvedtek ettől, bizony ők is ugyanúgy szenvednek, mint ti." - tehát a muszlimok mazochisták.
Ne akard "megmenteni" a nemmuszlimokat. "
Allah nem szereti azt, aki áruló és bűnös.".

A 98. sor érdekesen eltérő a magyar és angol változatban. A magyarban így hangzik:
"
kivéve azokat a férfiakat, nőket és gyermekeket akiket gyengeségük miatt elnyomnak"
az angolban pedig:
"kivéve a férfiak közül a gyengéket, a nőket és a gyermekeket"

"
Aki valami vétséget vagy bűnt követ el, s azzal egy ártatlant rágalmaz meg" - ennek semmi értelme.
"
Az emberek beszéde nagy részében nincs semmi jó, kivéve annak a szavában, aki adakozásra , vagy jó tett cselekvésére szólít föl, vagy megbékélésre hív az emberek között." - az apológia számára a kibúvót ezen korcs mondatnál a "jó tett cselekvése" rész adja meg. Onnan oda általánosítanak, ahova akarnak.
"
Allah nem bocsátja meg azt, hogy más isteneket társítsanak mellé. Ami ez alatt van, azt megbocsátja, akinek akarja." - tehát az egész nem rajtad múlik, kivéve egy dolgot: Mr. A-t egyedüli istenként imádd.
"
A sátán akkor azt mondta: "Bizony el fogok venni a szolgáid közül egy bizonyos részt,és tévelygésbe viszem őket, hiú vágyakat fogok ébreszteni bennük és bizony meg fogom parancsolni nekik, hogy a jószág fülét mindegyre vágják le, s meg fogom parancsolni nekik, hogy Allah teremtését változtassák meg!"" - Ennek megint semmi értelme. Az állat fülének levágása kicsinyes és haszontalan dolog, egy "teremtést" meg hogy lehetne megváltoztatni? A dolgok folyamatosan változnak. Hát akkor? Amúgy elárulná valaki, hogyan hozták ki a muszlimok ebből hogy a férfiak ne vágják a szakállukat, a nők meg ne szedjék ki a szemöldöküket?
A sátán csalárd módon ígérget.
"
Az ilyeneknek a gyehenna lesz a lakhelye, s onnan nem lelik majd a menekvés útját." - Hm, ezek szerint VAN menekvés? (Csak kell hozzá egy kis segítség.)
"
És vajon kinek a szava érdemel több hitelt, mint Allahé?" - én nemlétező dolgok szavát nem sokra tartom...
"K
inek van jobb vallása annál, aki muszlimként fordítja orcáját Allah felé, és közben jóravaló, és hanifként követi Ábrahám vallását?" - nocs, ha egy keresztényt kérdezel, azt fogja mondani hogy egy kereszténynek. Ha egy zsidót, a válasz "a zsidónak" lesz. A wicca a wiccát fogja előnyben részesíteni - érzed a tendenciát.
"
Allah mindent körülvesz." - Mr. A. egy "Kisgömböc"?
"
A békés megegyezés jobb a viszálykodásnál." - Igaz, hogy itt szövegkörnyezetből kiragadott, de legalább szép mondat.
"
Ha ők ketten elválnak, akkor Allah mindegyiküket kárpótolja valaki mással" - és ha nem akarja az illető? Vagy hogy oldja meg Mr. A. a dolgot egy lakatlan szigeten?
"
És Allahé mindaz, ami az egekben és a földön van." - de soha nem említik ami a Pokolban van... Az ezek szerint nem Mr. A-é.
"
Ó emberek, ha úgy akarja, akkor elpusztít benneteket és másokat hoz helyettetek." - ez nem épp megnyugtató...
Tanúskodj az igazságnak megfelelően.
Képmutatás elfogadni egy nemmuszlimtól segítséget.
"
Mózestől hajdan ennél nagyobbat kívántak, amikor azt mondták neki: "Mutasd meg nekünk Allahot szemmel láthatóan!" És kegyetlenségükért mennykő sújtotta őket." - miért kegyetlenség azt kérni, hogy adjanak bizonyítékot? És miért öl meg mindekit Mr. A. aki bizonyítékot kér?
Jézust nem feszítették keresztre. Csak valaki Jézushoz hasonlót.
A zsidóknak a faszságaik miatt megtiltottak bizonyos ételeket. De mivel ezt a zsidók betartják, az nem épp inkább engedelmességük jele?
"
és adtunk Dávidnak egy Zsoltárt" - érdekes, mert az Ószövetségben egynél jóval több zsoltárt rendelnek Dávidhoz...
"
Allah egyedül is elég tanú!" - kinek és mire? Vicces lenne egy bíróságra ezzel besétálni!
"
Ha nem hisztek, az a ti dolgotok!" - mindaddig, míg nem jut eszünkbe, hogy az olyat a Krán szerint ki kell írtani.
Szentháromság? Bah!
"
A Messiás soha sem tartja méltóságán alulinak azt, hogy Allah szolgája legyen, sem az Allahhoz közelálló angyalok." - és a Mr. A-tól távolabb álló angyalok?
"
Aki méltóságán alulinak tartja az Ő szolgálatát ... az az ő dolga. ... azokat a túlvilágon fájdalmas büntetéssel bünteti" - no comment.
"
és nem találnak majd akkor maguknak Allahon kívül sem védelmezőt, sem segítőt." - hm, eddig arról volt szó hogy "hitetlenék" egyáltalán nem találnak majd ottan segítőt!
"
A Korán által immár világos bizonyíték jött el hozzátok" - de mire? Hogy az írója egy nagy marha? Mert másra nem nagyon jó...
"
És mi nyilvánvaló fényességet küldtünk le nektek." - én nem láttam ilyen fényt. És te?
Ismét öröklés (a nők feleannyira jogosultak mint egy férfi).

Korán - 3. Imran nemzetsége

Blablabla.

Csak Mr. A isten.
Mindenki megszívja aki nem hisz nekünk.
Mr. A. elől nem lehet semmit eldugdosni.
Mr. A egy csomó olyat küldött amit rajta kívül senki nem érthet. Azokat a részeket pedig le kéne szarni a szentkönyvekben.
Világvége.
Fáraó név, nem rang.
Kiírtjuk a hitetleneket!
Mr. A-nál fasza szállás vár. Vagy ez nem elég fincsi ígéret? Akkor nesztek: szüzek is lesznek ott kényetek-kedvetekre!
Mr. A. azt mondta, tehát biztos igaz, mert Mr. A. mondta. Mr. A. leszámol azokkal akik szerint nem. Mégpedig gyorsan!
Aki nem muszlim, az mind muszlimgyilkos.
Mr. A. bármit csinál az jó. Mr. A. azt csinál amit akar. Mr. A. kiszámíthatatlan pszichopata.
Nemmuszlimtól ne fogadj el segítséget, csak ha megfenyegetnek!
Mr. A. megteremtett egy csomó mindent, aztán eldöntötte melyik melyiknek legyen a fia. Ööö...
Jézus anyja, Mária a Templomban lakott??

"Emlékezz arra, amikor az angyalok azt mondták: "Ó Mária! Allah téged választott ki és tett tisztává." - tehát egynél több angyal. De akkor vajon a 19.16-19-ben miért csak egy angyalról van szó?

Ha hiszel, akkor hiszel. Micsoda okfejtés!
"Allah a legjobb cselszövő."
Minden nemmuszlim kegyetlen. Mert kegyetlenség nem abban hinni amiben a muszlimok. (Kivel szemben?)

Jézus úgy keletkezett, mint Ádám:
- Mr. A. megalkotta porból
- Mr. A. megalkotta szóból
- megszülte az anyja.

Közösségileg közösítsd ki a nemmuszlimokat.
"
Ti Írás birtokosai! ... miért vitáztok arról, amiről nincsen tudomásotok?" - Légyszi minden muszlim fogja be szépen ha nem a muszlim vallásról van szó, hanem pl. az evolúcióról.
"
Ábrahám nem volt sem zsidó" - MUHAHAHAHA!
"
Miért nem hisztek Allah jeleiben, holott ti magatok is az isteni igazság tanúi vagytok?" - bocsi, de én csak a magam létére vagyok bizonyíték!
A valódi próféta/muszlim taníttó felismerése: azt tanítja hogy Mr. A-t kövesd, nem pedig hogy őt., Nem tanítja hogy az angyalokat vagy a prófétákat kövessétek.
A nemmuszlimok Mr. A., az angyalok és az emberek átkát kapják, így a Pokolban fognak égni örökkön örökké, mert ez így irgalmas!
Csak egyszer lehet betérni muszlimnak. (Ha kilépsz, újra nem térhetsz meg. azaz nem hisznek az új bizonyítékokban.)
A Tóra előtt mindenki azt zabált amit nem szégyellt.
A világon épített első ház Bakkában van, és az egész világmindenségnek iránymutatást ad! (Na persze...) Amennyiben módodban áll, köteles vagy elzarándokolni oda.
"
Miképpen lehettek hitetlenek, holott Allah ... prófétája közöttetek van?" - Uhm, most épp ki az?
A muszlimok mondják meg mindenkinek mi a helyes. Ennek következtében természetesen ők lesznek a leggazdagabb osztály.
A világvége közeledtekor a nemmuszlimok arca sötét lesz (még sötétebb mint egy arabé?). - Addig viszont akkor hagyjuk az egészet a fenébe, nem?
"
Allah nem akarja, hogy bármelyik teremtményével is igazságtalanság történjék." - Tehát örökre kínozni valakit azért amit nem is ő követett el, az igazságos. Ahha.
A muszlimok az übermensch.
Alázd meg a nemmuszlimokat (kivéve akiket vmi megállapodás külön véd - pl. egy nagykövetet).
A nemmuszlimok csak pusztítani tudnak.
A muszlimok szeretnek minden nemmuszlimot, de minden nemmuszlim utál minden muszlimot.
Éljen a háború! Sose hátrálj!
3,000 angyal segítette Mohamedet! Akarom mondani 1,000 (l. 8.9-10)! (Akarom mondani egy sem, mert most találom ki az egészet!)
Teljesen mindegy a harcolók száma és fölszereltsége, mert úgyis Mr. A-n múlik csak az egész! (Kac-kac.)
Ne szedj uzsorát.
Aki jó kis muszlimként hal meg, annak kert jár patakkal! (Egy sivatagi nomád népnél ez gondolom kmoly ígéret, de én kiröhögöm.)
Azért szoktak vesztíeni a muszlimok, hogy legyenek mártírjaik.
Mohamed szimpla halandó, semmi különleges.
Mr. A. nem adott bizonyítékot más istenekre, ezért fúj mindenki aki hisz olyanban.
"
Allah akkor bánattal tetézett bánattal jutalmazott meg titeket, hogy ne bánkódjatok" - logics.
"
Ha házaitokban maradtatok volna, azok, akiknek a halála elrendeltetett, bizony akkor is kivonultak volna azokra a helyekre, ahol most holtan fekszenek mindezt azért, hogy Allah megvizsgálja azt, ami a kebletekben van" - ostoba, ostoba isten ez a Mr. A.
Aki megfutamodik egy csatában, azt a sátán inspirálja.
"
És ha Allah útján megölettek vagy meghaltok, akkor bizony jobb a megbocsátás és az irgalom Allahtól mindannál, amit az evilági javakból összegyűjtötök. És ha meghaltok, vagy megölettek, bizony a túlvilágon Allahnál lesz gyülekezésetek." - Bocs, de amíg bizonyíték nincs erre, addig maradnék az "evilági javaknál".
A csata után a zsákmányból előre senki nem nyúlhat le semmit, vagy irgumburgum Ítéletnapon!
Nyilávnvaló bizonyítékokat emlegetett Mr. A. nemrég? Felejtsétek el. Higyjetek vakon az önjelölt prófétáknak!
A Feltámadás Napján a nem jó kis muszlimoknak a nyakára egy kígyó tekeredik. (nem tiszta hogy mindenkinek saját kígyója lesz, körberohan egy kígyó, vagy egy nagyon hosszú kígyóról beszélünk...)
Ne szedj pénzt a hitoktatásért.
"
Ezért azoknak ... akik harcoltak és megölettek, azoknak bizony eltörlöm a rossz cselekedeteit és bevezetem őket a kertekbe, amelyek alatt patakok folynak." - Egyéb kérdés miért népszerű a muszlimoknál az öngyilkos-robbantás műfaja?
Óvakodja Mr. A-tól!

A Tízparancsolat

Ez a rész mindíg is zavart a Bibliában, és kiolvasva se igen tudta hova tenni. Számomra ugyanis nem volt evidens, hogy a teológiailag tanított tízparancsolat pusztán azért, mert az első tízként van említve egy igen hosszú felsorolásban, szükségszerűen A tízparancsolat lenne, aminek ismérvei:
- Mr. Isten adta Mózesnek a Hegyen
- 2 kőtáblán állt a 10 parancsolat.

Az tiszta, hogy amikor Mózes először felment Mr. Isten parancsolatokat mondott neki.
Az is tiszta, hogy Mózes két kőtáblával tért vissza (és nyilván még a többi szóban közölt dologgal), majd a két kőtáblát össztörte.
De az abban a részben nincs elmondva sehol, mi is állt a két kőtáblán, ezért fenntartottam a kételkedés jogát.

Mostanra azonban segítséget kaptam valakitől, aki rá tudott muitatni egyértelműen a passzusra, amiben leírják a 10parancsolatot - és nincs semmilyen kérdés ezek felosztásában, vagy sorrendjében.

A nevezett rész az Exodus 34. fejezete, mely így kezdődik:
"És monda az Úr Mózesnek: Vágj két kőtáblát, hasonlókat az előbbiekhez, hogy írjam fel azokra azokat a szavakat, a melyek az előbbi táblákon voltak, a melyeket széttörtél."

Mózes ismét felmegy a Sínai hegyre Mr. Isten parancsára, aki ezeket mondja körítésként:
"Ímé szövetséget kötök"
"Írd fel ezeket a szavakat; mert ezeknek a szavaknak értelme szerint kötöttem szövetséget veled és Izráellel."

Mózes pedig "felírá a táblákra a szövetség szavait, a tíz parancsolatot."


Logikusan adódik hát a kérdés, mit is mondott MOST Mr. Isten?
Beidézem az egészet, aztán mazsolázunk:
"Jegyezd meg magadnak a mit ma parancsolok néked. Ímé kiűzöm előled az Emoreust, Kananeust, Khittheust, Perizeust, Khivveust, Jebuzeust. Vigyázz magadra, nehogy szövetséget köss annak a földnek lakosaival, a melybe bemégy, hogy botránkozásra ne legyen közötted. Hanem oltáraikat rontsátok el, törjétek össze bálványaikat, és vágjátok ki berkeiket. Mert nem szabad imádnod más istent; mert az Úr, a kinek neve féltőn szerető, féltőn szerető Isten ő. Hogy valamiképen szövetséget ne köss annak a földnek lakosaival, hogy a mikor isteneiket követvén paráználkodnak, és áldoznak az ő isteneiknek, és meghívnak téged, egyél az ő áldozatukból. És feleséget ne végy az ő leányaik közül a te fiaidnak, hogy mikor paráználkodnak az ő leányaik isteneiket követvén, a te fiaidat is paráználkodásra vigyék, az ő isteneiket követvén. Ne csinálj magadnak öntött isteneket. A kovásztalan kenyér innepét megtartsad: hét nap egyél kovásztalan kenyeret, a mint megparancsoltam néked, az Abib hónap ideje alatt; mert Abib hónapban jöttél ki Égyiptomból. Mindaz a mi az anyja méhét megnyitja, enyém legyen, és minden hímbarmod is, a mely a te tehenednek vagy juhodnak első fajzása. De a szamárnak első vemhét juhon váltsd meg; ha pedig nem váltod, szegd nyakát. Fiaid közül minden elsőszülöttet megválts, és ne jöjjön üresen előmbe senki. Hat napon munkálkodjál, a hetedik napon pedig pihenj; szántás és aratás idején is pihenj. A hetek innepét is megtartsd a búza zsengének aratásakor; meg a betakarás innepét is az esztendő végén. Háromszor esztendőnként minden férfiú jelenjen meg az Úrnak, Izráel Ura Istenének színe előtt. Mert kiűzöm a népeket előled, és kiszélesítem határodat, és senki nem kívánja meg a te földedet, mikor felmégy, hogy a te Urad Istened előtt megjelenjél, esztendőnként háromszor. Áldozatom vérét ne ontsd ki kovász mellett, és a husvét innepének áldozatja ne maradjon meg reggelig. Földed zsengéiből az elsőt vidd fel az Úrnak a te Istenednek házába. Ne főzz gödölyét az anyja tejében."

Ez az, amit tehát Mózes felírt a kőtáblákra.
De szedjük ki, mik is ténylegesen a 10 parancsolat! Ha többet, vagy kevesebbet találunk, az persze gáz lenne...

#1: "Jegyezd meg magadnak a mit ma parancsolok néked. Ímé kiűzöm előled az Emoreust, Kananeust, Khittheust, Perizeust, Khivveust, Jebuzeust. Vigyázz magadra, nehogy szövetséget köss annak a földnek lakosaival, a melybe bemégy, hogy botránkozásra ne legyen közötted. Hanem oltáraikat rontsátok el, törjétek össze bálványaikat, és vágjátok ki berkeiket. Mert nem szabad imádnod más istent; mert az Úr, a kinek neve féltőn szerető, féltőn szerető Isten ő. Hogy valamiképen szövetséget ne köss annak a földnek lakosaival, hogy a mikor isteneiket követvén paráználkodnak, és áldoznak az ő isteneiknek, és meghívnak téged, egyél az ő áldozatukból. És feleséget ne végy az ő leányaik közül a te fiaidnak, hogy mikor paráználkodnak az ő leányaik isteneiket követvén, a te fiaidat is paráználkodásra vigyék, az ő isteneiket követvén."

Itt jó sok a körítés, fel is hívják rá a figyelmet.
A parancsolat maga így hangzik: "Mert nem szabad imádnod más isten".
A többi csak annak biztosítására van megemlítve, hogy ezt a parancsolatot minél könnyebben betarthatóvá tegyék.

#2: A következő meglehetősen egyszerűen van megfogalmazva.
A parancsolat maga így hangzik: "Ne csinálj magadnak öntött isteneket."

#3: "A kovásztalan kenyér innepét megtartsad: hét nap egyél kovásztalan kenyeret, a mint megparancsoltam néked, az Abib hónap ideje alatt; mert Abib hónapban jöttél ki Égyiptomból."
Általában is legtöbbször lényegretörően vannak megfogalmzva a parancsolatok, a mellékkörülmények kifejtésével.
A parancsolat maga így hangzik: "A kovásztalan kenyér innepét megtartsad"

#4: "Mindaz a mi az anyja méhét megnyitja, enyém legyen, és minden hímbarmod is, a mely a te tehenednek vagy juhodnak első fajzása. De a szamárnak első vemhét juhon váltsd meg; ha pedig nem váltod, szegd nyakát. Fiaid közül minden elsőszülöttet megválts, és ne jöjjön üresen előmbe senki."
A parancsolat maga így hangzik: "Mindaz a mi az anyja méhét megnyitja, enyém legyen"

#5: "Hat napon munkálkodjál, a hetedik napon pedig pihenj; szántás és aratás idején is pihenj."
A kitétel itt kivételesen nem szűkítés, hanem tágítás.
A parancsolat maga így hangzik: "Hat napon munkálkodjál, a hetedik napon pedig pihenj"

#6: "A hetek innepét is megtartsd a búza zsengének aratásakor; meg a betakarás innepét is az esztendő végén."
Azaz kétszer kell megtartani egy fajta ünnepet.
A parancsolat maga így hangzik: "A hetek innepét is megtartsd"

#7: "Háromszor esztendőnként minden férfiú jelenjen meg az Úrnak, Izráel Ura Istenének színe előtt. Mert kiűzöm a népeket előled, és kiszélesítem határodat, és senki nem kívánja meg a te földedet, mikor felmégy, hogy a te Urad Istened előtt megjelenjél, esztendőnként háromszor."
Mmm, ez már valóban "szövetség", hiszen itt meg van jelölve, mit kapnak cserébe a parancsolat betartásáért.
A parancsolat maga így hangzik: "Háromszor esztendőnként minden férfiú jelenjen meg az Úrnak, Izráel Ura Istenének színe előtt."

#8: "Áldozatom vérét ne ontsd ki kovász mellett, és a husvét innepének áldozatja ne maradjon meg reggelig."
Ez nyilvánvalóan egyszerűen a húsvét megtartásáról szól. Elismételhetnénk az egész szöveget, de szerintem mondhatjuk, hogy
A parancsolat maga így hangzik: "a husvét innepének"

#9: "Földed zsengéiből az elsőt vidd fel az Úrnak a te Istenednek házába."
Tehát kell egy Szent Hajlék is.
A parancsolat maga így hangzik: "Földed zsengéiből az elsőt vidd fel az Úrnak a te Istenednek házába."

#10: "Ne főzz gödölyét az anyja tejében."
De egy másik kecske tejében már lehet. Más állatokra a parancsolat nem vonatkozik.
A parancsolat maga így hangzik: "Ne főzz gödölyét az anyja tejében."

2010. június 13., vasárnap

Korán - 2. A tehén

Nos, ilyen címmel nehéz a dolgokat komolyan vennünk.
Az első sor is komolytanal, ugyanis értelmileg annyi van ott, hogy "blabla". Az a három szó, vagy betű ugyanis semmi értelmeset nem jelent.

Muttakín = gonosz.Tehát "útmutató a gonosztól tartózkodók számára". Tehát aki nem muszlim, az definíció szerint gonosz. Hát köszönjük.
"Lepecsételte Allah a szívüket és a hallásukat," - tehát ha hitetlennel találkozol, az Mr. Allah műve. De akkor - kérdem én - miért bünteti őket? A válasz természetesen az, hogy mert az ábrahámita vallások ilyen bigott hülyeségeket találnak ki. (Azt meg miért is említenénk már mot, hogy más passzusok szerint Mr. Iblis (aka. Sátán) vezeti félre az embereket? Vagy hogy más sorok szerint Mr. Allah nem vezet tévútra senkit? )

"
Az a Könyv, amelyhez nem férhet kétség" - mármint milyen szempontból nem férhet kétség ehhez a könyvhöz? Hogy létezik? Hogy nagy rakás marhaság? Akkor igen. Egyébként dehogynem.

"
akik hisznek a Rejtett (Al-Ghaib) dolgokban," - hmm, titkolózás, minden vallás alapja...

"
Ezek vezérelve vannak az Uruk által," - ha "Uruk" alatt Mr. Allahot érti, akkor bocs, de természetesen ez a mesealak sem létezik.

"
Akik hitetleneknek mindegy, hogy intetted-e őket, vagy nem intetted: nem hisznek." - tehát ne törődj azokkal akik nem a te vallásod tagjai. Had szenvedjenek majd Mr. Allah dühétől. Faja.

"
Akadnak olyanok az emberek között, akik azt mondják: "hiszünk Allahban és a Végső Napban", anélkül, hogy valóban hinnének. ... Betegség lakózik a szívükben, s Allah még súlyosbítja betegségüket." - Tehát nem muszlimnak lenni betegség, és Mr. Allah egy szadista.

"
"higgyetek, ahogy a többi ember hisz!" Azt felelik: "higgyünk-e úgy, mint az ostobák?" Ugye inkább ők az ostobák" - uhm, szóval ne tegyünk fel kérdéseket, ne kutassunk új dolgok után. Ahha, szóval vesszen a tudomány! (És hol vagyunk még e mesekönyv végétől!)

"olyanok ők, mint az égből leszakadó esőfelhő" - hő, szóval az ég egy szilárd kupola. Jó tudni hogy ezt a dogmát (is) megtartották...

"
Allah mindenre képes." - ez definíció szerint lehetetlen.

"
Ti emberek! Szolgáljátok Uratokat" - Mivel Mr. Allah nem létezik, ezt azt jelenti, a papokat. Adjatok pénzt! Legyetek a rabszolgáink! Ne gondolkozzatok!

"
Ezért ne helyezzetek Allah mellé társakat" - tehát tilos a többistenhit, vagy egyáltalán: más istenek imádása. Mikor lesz szó az ehhez kapcsolt büntetésről?

"
Ha kétségben vagytok afelől, amit kinyilatkoztattunk a szolgánknak, akkor hozzatok csak egy hozzá hasonló Szúrát, és szólítsátok elő Allahon kívül a tanúitokat, ha igazat mondotok." - Öreg, bármikor írok egy ilyen faszságot, és hozok tíz havert akik igazolnak, bármit hordok is össze. Komolytalan ez az egész.

"
Ha pedig nem teszitek, és bizony nem fogjátok tenni, akkor óvakodjatok a tűztől, amelynek tüzelője az emberek és a kövek, és amely készen áll a túlvilágon a hitetlenek számára." - Íme a könyörületesség mintapéldája: kövekkel és emberekkel szított máglya a túlvilágon. Gyerekeket este ilyesztgetni jó, de emberek, ebből a korból már ki kéne nőni!

"A
dd hírül azoknak, akik hisznek és igaz cselekedeteket cselekszenek, hogy a túlvilágon kertjeik lesznek, amelyek alatt patakok folynak. Valahányszor a kertek gyümölcseiből kapnak enni, azt mondják: "Ez ugyanaz, amit korábban kaptunk enni". És olyat kapnak, ami hasonló ahhoz, amit a földön kaptak. És a kertekben megtisztult feleségeik lesznek, s örökkön ott fognak időzni." - Mi olyan jó a mennyben, ha pont ugyanaz van ott is mint a földön? Amúgy érdekesség, hogy semmiféle feleségekről nincsen szó a linkelt magyar fordításon kívül máshol, csak "tiszta társakról", azaz szűzekről. De mi olyan jó a szűzekben? Véreznek, meg fáj nekik, meg tapasztalatlanok. Azaz ez bizonyos mértékben szaditmus, a nemi betegségeket könnyebb elkapni tőlük, és még csak nem is valószínű hogy jó lesz a szex...
Ja, és természetesen az arab nyelv ismeri a férfi/női ragozást, és ha külö nincs mondva, akkor természetesen minden csak a férfiaknak jár, a szüzek pedig nők...

"
Azok, akik hisznek, tudják, hogy ez, az Uruktól való igazság. Azok azonban, akik hitetlenek, azt mondják: "Mit akart Allah ezzel mondani, mint példázattal?"" - Szóval aki nem elégszik meg ostoba zagyválással, az gonosz hitetlen. Hajaj. A sok bólintójános meg bekerül a katonaságba, aztán mivel nem értette elsőre mit magyaráztak, csak megnyomja a nagy prios gombot...

"
holott halottak voltatok, aztán életre keltett benneteket, aztán újra a halálba küld benneteket, aztán Feltámadáskor ismét életre kelt benneteket" - uhm, hol tárolja vajon Mr. Allah a még soha nem éltek tetemeit? És hogy nem rohadnak el azok? Mi Mr. Allah, valami Dr. Frankeinstein?

A Föld és az égblt teremtésének sorrendje... Miért is llenne konzisztens a korán akár ebben? (L. 79.27-30 vs. pl. itt.)

"
És megtanította Ádámnak az összes nevet." - Hiába no, már a Genezis óta tudjuk, hogy Ádámnak jó volt a memóriája...

Aztán egy rövidke történet következik:
"
Aztán megmutatta az angyaloknak a dolgokat és azt mondta: "Közöljétek velem ezeknek a neveit, ha igazat mondtok!"" - Most azt várta itt hogy az angyalok gondolatait olvassák, vagy mi?
"
Allah azt mondta: "Ádám, közöld velük a neveket!". Miután közölte velük a neveket, Allah így szólott: "Nem mondtam-e nektek, hogy tudom az ég és a föld rejtett titkait, és tudom azt, amit kinyilvánítotok és, amit elrejtettetek?"" - Nos, több problémám is van ezen sorokkal. Ad egy: Ádám mondta el a neveket, nem Mr. Allah. Ad kettő: mit poénkodik Mr. Allah? Kik rejtették el a dolgokat amikről beszél? Ha nem ő - márpedig úgytűnik nem ő -, akkor miért nem közvetlen azokhoz fordulunk, miért állunk le egy ilyen kóklerrel?
Aztán Mr. allah megparancsolja az angyaloknak hogy boruljanak le az ember előtt. De Iblisz nem engedelmeskedik. A probléma ott van, hogy a 36.26 szerint minden földön és égen engedelmeskedik neki. A másik meg, hogy más passzusok szerint Iblis köszöni szépen, de ő nem angyal, "
Ő megtagadta azt és fennhéjázott. Így a hitetlenek közé tartozott.". Azaz az iszlámban nem a hited számít, hanem a tetteid is.
Ádámnak hirtelen már felesége is van, mehetnek hát a Kertbe. A Fával. És jön a sátán, akiről nem említik ki és mi.
Allah ilyen szavakkal ebrudalja ki lényeit: "
Legyetek egymás ellenségei" - teht minden háború elsődleges oka Mr. Allah.
"
s Ádám ezután a vigasztalás szavait kapta Urától" (Allahtól): "Azok azonban, akik hitetlenek és jeleinket hazugságnak nyilvánítják, azoknak tűz lesz az osztályrészük, és benne égnek örökké. ... Ó Izrael fiai! Emlékezzetek a kegyességemre, amelyet irántatok tanúsítottam!"
"
És higgyetek abban, amit kinyilatkoztatásként leküldtem, megerősítve azt, ami korábbi kinyilatkoztatás gyanánt nálatok van!"- Hö, korábbi kinyilatkoztatás? De melyik? Nem lehetne nevén nevezni a dolgokat? Merthogy Mr. Mohamed valamikor i.sz. 600 környékén élt (+/- 50 év), tehát még ha az "izrael"-hivatkozást el is fogadjuk mint szűkítési alap, el kéne ismerinük az Újszövetséget, mely szerint Mr. Messiás az Mr. Jézus volt. De egyébként is, mivel a teljes Biblia egy nagy marhaság, kidobhatjuk ezt a marhaságot is.

"
és mindenki mással szemben titeket részesítettelek előnyben!" - kivételezés. Mr. allah egy újabb tulajdonsága.

"
Óvakodjatok attól a naptól, amikor egy lélek sem tehet semmit a másik helyett, senki közbenjárása nem talál meghallgatásra, váltságdíjat senkitől el nem fogadnak, s amikor senki meg nem segíttetik." - jó, jó, kösz a figyelmeztetést, de hogy tartsak figyelmemmel 7,000,000 (és növekszik) embert folyamatosan?

"
Emlékezzetek arra, amikor megmentettünk benneteket Fáraó embereitől" - szóval Egyiptom uralkodójának nem rangja, hanem NEVE a "Fáraó"? Azért egy arabtól többet vártunk... Bár addigra Egyiptomot már leverte Róma pár évszázada, ez is igaz...
"
Emlékezzetek arra, amikor elválasztottuk számotokra a tengert, megmentettünk benneteket és vízbe fullasztottuk Fáraó embereit a szemetek láttára!" - jajj gyerekek, hozzátok még nem jutott el a hír hogy az Exodus úgy kamu ahogy van?

"
Emlékezzetek arra, amikor Mózessel negyven éjszakán át szövetséget kötöttünk és távollétében elővettétek a borjút és kegyetlenek voltatok!" - Uhm, a Bibliában csak táncika van az aranyborjú körül a sivatag közepén, jó távol mindnekitől. Honnan jött a kegyetlenkedéses rész?

"
Forduljatok megbánással a ti Teremtőtökhöz és öljétek meg azokat, akik bűnösök közöttetek! Ez javatokra válik majd a ti Teremtőtök szemében." - kegyelem. irgalom. Eh?

"
Emlékezzetek arra, amikor azt mondtátok Mózesnek: "Nem hiszünk neked addig, amíg nem látjuk Allahot szabad szemmel." És akkor lecsapott rátok a mennydörgés a szemetek láttára. Azután feltámasztottunk benneteket a halálotok után, talán hálásak lesztek." - Eh? Szóva Mr. Allah halálra súlytott a kíváncsikodókat, majd feltámasztotta őket, HÁTHA hálásak lesznek? Tehát a) Mr. Allah szadista b) Mr. Allah nem mindentudó.

"
Árnyékot bocsátottunk fölétek a felhőkkel, és mannát és fürjeket (El-Menne Ue-Sszelue) küldtünk le hozzátok: "Egyetek azokból a jó étkekből, amelyekkel elláttunk benneteket!" Nem velünk kegyetlenkedtek, hanem saját magukkal." - Szóvala mérgezett hús "jó étek", és akik ettek belőle azok "nem velünk kegyetlenkedtek (királyi többes?), hanem saját magukkal"?

"
Ezért büntetést (Ridzszen) küldtünk a kegyetlenekre az égből az ők gonoszságukért." - mert Mr. Allah irgalmas és megbocsátó.

"
Emlékezzetek arra, amikor Mózes vizet kért népének. Mi azt mondtuk: "Üss a botoddal a sziklára!" Miután eképpen cselekedett, tizenkét forrás tört elő." - Wow, rögtön 12!
"
Tudta már mindenki, hová kell mennie inni. Egyetek és igyatok Allah adományából, és ne terjesszétek a földön a romlást!" - Ja, Mózeshez. Aztán kiderül, hogy ez az egész csak egy estimese, mert a forrás, Mózes, és minden csak képletes beszéd a tanulság miatt. Uncsi.

"
Emlékezzetek arra, amikor így szóltatok Mózesnek: "Nem fogjuk tudni elviselni azt, hogy csak egyféle táplálékunk van." - őszintén szólva a népnek ebben igaza volt...

"
Akik hittek, és akik zsidók és a keresztények és a sábeusok - azok közül, aki hisz Allahban, és a Végső napban és igaz cselekedeteket cselekedett, megvan a fizetségük az Uruknál és nem kell őket félteni és nem fognak szomorkodni." - aka. a zsidók, keresztények, és az akárkik is mennek a mennybe. Kár, hogy elég a köv. surába belenézni ennek ellenkezőjéért, nem?

"
és fölétek emeltük a hegyet" - én félnék... De hogy ilyet használjon Mr. Allah "meggyőzni" a népet hogy higyjenek neki... Ja, és miután Mr. Allah lelép (tehát nem Mindenüttjelenlévő), a nép persze rögtön csinálja amit addig (azaz minél jobb és értelmesebb életet próbál élni).

Aztán felemlegeti mikor holmi szombattörőket (nem a péntek a muszlim szünnap?) majommá változtatott. Tehát minden majom szombattörő zsidó leszármazottja?

Auztán Mózes előáll (nagyon össze-vissza ez az egész nyelvezet...) azzal hogy Mr. allah azt mondta, áldozzanak egy tehenet. A nép gyogyósnak nézi, majd Mózes tiltakozására visszaküldik hogy kérdezze meg, milyen tehén. Ja, és minden nemmuszlim "tudatlan. Csak hogy tudjátok.
Mózes itt a tehénáldozat miatt járkál. A sokszáz-parancsolatról nem esik szó.
De az áldozást még mindíg nem akarta elvégezni senki. Erre Mr. Allah hozzávágta a tehén egy darabját egy korábbi lincselés áldozatához, mire az feltámadt, rámutatott a gyilkos ütés bevivőjére, és ezzel el is intéződött a kérdés. Hát nem remek-mek-mek?

A zsidók (egy része) tudatosan meghamisította Mr. Allah szavát. Hiába, nem lehet bennük bízni, régi mondás ez, lol

Csak írástudó lehet Mr. Allah szavainak közvetítője. Szóban előadott cuccra oda se figyelj. De még az írás sem tutti!

"
Mondd: "Megállapodást kötöttetek Allahhal?" és Allah nem fogja a megállapodását megszegni?" - Oh, szóval Mr. Allah még a szószegő is (ha úgy hozza kedve)? Minek akkor törődni vele EGYÁLTALÁN?

Ha az Írásban nem minden részletével együtt hiszel, akkor neked annyi.

"
Adtuk hajdan Mózesnek (Musa) az Írást és más prófétákat küldtünk utána." - de korábban ezt mondta: "Ez azért volt, mert nem hittek Allah jeleiben, s jogtalanul megölték a prófétákat," (történt ez közvetenül miután Mózes elküldte őket Egyiptomba). Ám ha az első próféta Mózes volt, akkorkiket gyilkoltak le az elküldöttek?

"
Nyilvánvaló bizonyítékokat adtunk Jézusnak" - esetleg megkaphatná más is?

"
Allah átka legyen a hitetleneken!" - éljen a megbocsátás!

"
A hitetleneknek megalázó büntetés lesz az osztályrészük." - könyörületesség, megbocsátás.

"
"Mi csak abban hiszünk, amit Allah korábban küldött le hozzánk."" - azért megnézem azt a zsidót, aki Herr Yahwet Mr. Allahnak nevezi...

"
"Miért öltétek meg korábban Allah prófétáit, ha különben hívők vagytok?"" - Amúgy milyen megölt próféták? (Talán 1-2 kallódik az Újszövetség apostolai közül ide...)

"
Mózes (Musa) pedig hajdan nyilvánvaló bizonyítékokkal jött hozzátok'" - ha nekik járt, kaphatnánk mi is...?

"Mondd: "Ha a túlvilági lakhely minden más emberrel szemben kizárólag titeket zsidókat illet meg, akkor kívánjátok magatoknak a halált, ha igazat mondtok!"" - jó, akkor fordítsuk mega dolgot, és "zsidók" helyére illesszük be "muszlimok"!


Nos, álljunk meg egy pillanatra, és nézzük át a felvázolt rendszert:
- Mr. Allah az irgalmas
- Mr. Allah alapból mindenkit örökké sütögetni fog
- kivéve a kiszemelt kedvenceit
- akik nem a kiszemelt kedvencei (aka. a jelenleg muszlimok), azoknak felesleges is prédikálni mert úgysem térnek meg
- egyesek a kedvencei közül kihullanak a nagy megbocsátásban.
Hm, valamiért nem szimpatikus ez az egész...


"
Mondd: "Ha valaki Gábriel (Dzsibril) ellensége, bizony ő az, aki lehozta Allah akaratával a Koránt," - bocsika, de a Koránt emberek írták, és nem az égből szállt le.

"
Allah ellensége a hitetleneknek" - akkor Mr. Allahot le lehet győzni... A Korán semmivé elemzésével ezt asszem el is érjük.

"
Megtanították az embereknek a varázslást" - oh, esetleg eljönnének megint? Mert úgy tűnik ez a "tudás" már kiveszett...

"
két angyalnak, Hárútnak és Mórútnak (Herúte-ue-Merút) kinyilatkoztatott. Ők ketten csak úgy tanítottak valakit, hogy előbb azt mondták: "Mi csak kísértés vagyunk. Ne hitetlenkedj!"" - Eh? angyalok mint kísértés? Ráadásul démonoknak? És ha ők kísértők, azaz félre akarnak vezetni, akkor miért is ne hitetlenkedjünk abban amit mondanak? Ha meg Mr. Allah hivatalos dolgaiban ne, akkor mi a fazsnak dumálnak?

"
És a démonok megtanulták a két angyaltól azt, amivel viszályt lehet szítani a férfi és a felesége között. Ám a démonok nem okoznak ezzel kárt senkinek, csak ha Allah megengedi." - tehát minden házastársi veszekedés és minden felbomló házasság Mr. Allah hibája.

"
Nyomorúságos áron adták el lelküket. ha tudták volna!" - Na és kinek a hibája hogy nem tudták...?

"
Ha egy Korán verset átírunk, vagy feledésre kárhoztatunk, egy jobbat, vagy hozzá hasonlót hozunk helyette." - Oh, szóval Mr. Allah szavát csak úgy át lehet írni? És nyilván meg is tették. Kár hogy ez akkora ellentmondás itten mint az ólajtó.

"
Allahon kívül nincs nektek más gyámolítótok, és segítőtársatok?" - ez persze nem igaz, sőt.

"
Ki kegyetlenebb annál, aki megtiltotta azt, hogy Allah mecsetjeiben Allah nevét említsék," - hát volna pár ötletem...


Kínzás és szégyen a nemmuszlimokra (akik mind "vesztesek"), tökjó a muszlimoknak. Ez olyan gyakori részlet, hogy már nem is fogom külön megemlíteni őket mind.


"
A zsidók és a keresztények nem lesznek elégedettek veled, amíg nem az ő vallásukat követed." - Uhm, de korábban azok szent iratait elismerte hitelesnek. Akkor...?

Ábrahám és Ismáel jön - meg az első Templom megalapítása Ábrahám által?!?

Ábrahám mint városlakó????

"Allah azt mondta: "Aki hitetlen, az csak rövid ideig élvezheti az e-világ javait, és aztán a Pokol tüzének kínjába kényszerítem őt. Szörnyű sors!"" - Oh, szóval Mr. Allah jól rákényszerít egyesek olyanra (örökre), amiről úgy tartja, "szörnyű sors". Íme a kegyelem, irgalmasság és megbocsátás...

Aztán egy könyörgés jön Allahhoz hogy szaporítsa ela muszlimokat úgy, hogy kiszorítsanak mindenki mást.

Vajon ki volt az első muszlim? Ábrahám (2.132) vs. Mózes (7.134) vs. Muhammad (39.12).

Mindenki a saját ~tetteiért felelős (na legalább valami pozitívum).

"
Vagy talán azt mondjátok: "Ábrahám, Ismáel, Izsák, Jákob és Izrael törzsei keresztények voltak-e, vagy zsidók?" Mondd: "Ti tudjátok jobban, vagy Allah? Vajon ki bűnösebb annál, aki eltitkol valami tanúságtételt, amit Allahtól kapott?" - egy kérdés: az idő előrehaladtával miért bukkannak fel újabb és újabb kinyilatkoztatások egy vallásban? Miért nem puuf - egyszerre az egész? (A válasz persze nyilvánvaló.)


Rohadtul sok ismétlés van ám a szövegben. De minek? Nem volt kéznél szerkesztő?


"
A ima irányt (Kibla), amely felé fordultál, csak azért rendeltük el, hogy megtudjuk, ki követi a küldöttet" - tehát Mr. Allahék nem gondolatolvasók. Akkor viszont magasról le van szarva miben hiszel, csak az számít, mit csinálsz (még ha látszólag magadban vagy ism, mert Mr. Allahnak úgymond megvannak a maga forrásai!).

Kicsit visszaugorva:
"
Csak az fordul el Ábrahám vallásától, aki bolondot csinál magából. Mi bizony Ábrahámot választottuk az evilágon." - tehát Mr. alah vallása nem az "egy igaz vallás", hanem egy önkényesen kiválasztott vallás a sok közül, amiről most éppen megpróbálnak meggyőzni téged. Ne dőlj be!

"
Nem tőlük kell félnetek, hanem Tőlem!" - egy újabb vallása a félelemnek és a rettegésnek. Hoppá.

"
És ne mondjátok azokról, akik meghaltak Allah útján, hogy azok halottak! Ellenkezőleg! Élők ők, de ti nem érzitek." - Hm, elég nehéz nem érezni ha valaki él...

"
Bizony, próbára teszünk benneteket kevés félelemmel, éhséggel és javaitok, személyetek és gyümölcseitek fogyatkozásával." - hát nem csodálatos adományai ezek Mr. Allahnak?

"
és tudtul adják azt, ezeknek megbocsátok, én vagyok a Megbocsátó, a Könyörületes." - a szö9vegkörnyezetből látszik, hogy ez a M.K.) Nem, nem Mortal Kombat) Mohamed, nem Mr. A.

"
A ti istenetek" -mármint nyilván Mr. A. De akkor miért "ti", és nem "mi"?

"
Allah ... újjáéleszti vele a földet, ..., és amelyet mindenfajta állattal szór tele" - csak képzeld el; csak képzeld el!

"
A sátán ... parancsolja meg nektek, s azt, hogy olyasmit jelentsetek ki Allahról, amit nem tudtok." - Nos, mivel Mr. A. kitalált alak, így alapban senki nem tud róla semmit... Illetve mindenki tud róla bármit.


Hm... a fentebb említett tehén-ügyben az lehet a fennforgás, hogy az aranyborjút bezzeg nem...


"
És ha azt mondják nekik: "Kövessétek azt, amit Allah leküldött kinyilatkoztatás gyanánt!", azt mondják: "Nem! Mi azt követjük, amit atyáinknál leltünk fel." És ha az ő atyáik nem értettek semmit, és nem vezéreltettek az igaz úton? A hitetlenek példázata ..." - Uhm, a "hitetlenek" ugyi nem feltétlen "keresztények" vagy "zsidók", hanem minden nemmuszlim. Így ez apéldázat kicsit sem állja meg a helyét.

Minden nemmuszlim süket, néma, vak és esztelen.

Tilos a dögevés (a régies szóhasználat szerint "döglött állat", de egy állat sem él amit megeszünk ugyebár), a vér és a disznóhús fogyasztása (ezt mondjuk megindokolhatná, mert nagyon finomak), valamint a más istennek szentelt állat megevése. Kivéve ha...

Zhm, minek az Ítélet Napja? Aki megszívja, az mikor meghal már megszívja, aki nem szívja meg, dettó ugyanakkor kapja amit kap. Akkor?

Amit egy muszlimnak tennie kell:
- higyj: Allahban, a Végső Napban, az angyalokban, az Írásban (abban minek hinni, hiszen tudjuk hogy van - esetleg a Pentateuch?), a Prófétákban (ezért vélem úgy hogy az előző az öt Mózes-könyvre vonatkozik)
- adományozd el minden tulajdonod
- az előírtak szerint imádkozz
- fizeti a Zakátot (egy adófajta)
- teljesítik amit vállaltak
- bajban is "állhatatosak"
- böjtölj.

Szemet szemért...

"
annak előíratott a végrendelkezés a szülei és a legközelebbi rokonai javára az előírt módon!" - de mi az "előírt mód"? Talán nem ártott volna közölni.

Megváltoztatni a végrendeletet csúnya dolog, de kidobni az egészet a picsába és az örökösökre bízni az osztozkodást no problemo.

"
Ha valaki közületek beteg, vagy úton van, akkor azonos számú másik napig kell böjtölnie!" - és aki pl. cukorbeteg, az egész életén át böjtöljön (felteszem: ne egyen semmit)? Meg aki évekig úton van...?

"
Ramadán hónap, amikor a Korán mint útmutatás küldetett le az emberek számára" - uhm, de minden suránál meg van adva, hol "kapták". Egy hónapba az összes helyszín pedig nem fér bele!

"
Allah könnyebbséget akar nektek, nem pedig nehézséget." - akkor minek a sok előírás, köztük nem egy oktalan?


Sok a "talán" Mr. A. részéről...


Már lehet sexelni böjt alatt. Régen nem volt szabad, de mivel leszartátok, ezért megengedjük.

A böjt előírásai csak napkeltétől napnyugtáig tartanak. Aztán olyan orgiákat és zabálást rendezel, amilyet csak akarsz.

Mecsetben dugni tilos (csak böjt alatt?).

Az újhold kiemelt fontosságú. Pontosan nem tudni mire, de ez a Koránnál úgy tűnik általános.

"
Harcoljatok Allah útján azok ellen, akik ellenetek harcolnak, de ne támadjatok rájuk" - tehát háborúzni szabad, csak ne ti kezdjétek. A kérdés az: pusztán az, hogy valaki "hitetlen", támadásnak minősül-e? (A dzsihad szerint igen.) A választ pár sorral lejjebb meg is kapjuk: "Ha azonban fölhagynak ellenséges magatartásukkal és megtérnek, úgy Allah Megbocsátó és Könyörületes. Harcoljatok ellenük, amíg nem lesz többé megkísértés, s míg a hitvallás csupán Allahé lesz!" Tehát igen, "támadásnak" minősül ha valaki nem muszlim.

Állatáldozatok.

"
Ha azonban biztonságban vagytok, és bárki kihasználja az alkalmat, hogy a Umrát elvégezze a Zarándoklatig, annak áldozati állatot kell felajánlania, ami könnyen előteremthető. Aki azonban nem talál elő semmit, az böjtöljön három napot a Zarándoklat idején és hetet azután, hogy visszatértetek Mekkából Medinába. Ez tíz teljes nap. Ez az előírás csak azt illeti, akinek a családja nem lakik a Szent Mecset mellett." - tehát minden muszlim köteles max. tíznapi útra lakni a "Szent Mecset"-től.

"Aki kötelezően magára vállalja e hónapokban a Zarándoklat elvégzését, annak a Zarándoklat idején tilos a szeretkezés (refesz), a kihágás (Fuszúk) és a torzsalkodás (Dzsidel)!" - de ezek szerint máskor megengedett.

"
Ám a legjobb útravaló az Allah szerinti óvatosság (At-takua)." - őszintén szólva én számos jobbat is fel tudnék sorolni... Kezdve az elemózsiával.

Hm, rituális futás?

"
Ha azonban megbotlotok, azután, hogy nyilvánvaló bizonyítékokat kaptatok," - oh, akkorhát jár ilyen bizonyíték mindenkinek? Addig akkor nincs miről beszélnünk.

"
A hitetleneknek cifrának mutatkozik az evilági élet és gúnyt űznek azokból, akik hisznek." - A mondat második fele nem feltétlen igaz, az első felében meg mi a gondja? A muszlim menny sem különbözik attól amit itt kapsz (kivéve hogy nincsnek ott "hitetlenek")!

"
Az emberek eredetileg egyetlen népet alkottak. Miután egyenetlenség támadt közöttük, Allah prófétákat küldött hozzájuk örömhírhozók és intők gyanánt. És minden alkalommal leküldte velük az írást az Igazsággal, hogy ítélkezzen közöttük abban, amiben összekülönböztek." - bullshit

"
csak azok különböztek össze az Írás értelmében, akik birtokába jutottak, miután nyilvánvaló bizonyítékokat kaptak." - és senki nem gondolkodik el ezen a problémán??

"
"Mikor jön Allah segítsége?" Vigyázat! Allah segítsége közel van." - de nem most van. És különben is: mire vigyázzak? Netán baj a segítség? Hajaj.

A józan ész itt is diadalmaskodni látszik valahol az idióta - jobbanmondva felesleges - vallási előírások között.

"
Előíratott nektek a harc, holott az ellenetekre van." - Minden háború oka Mr. A., a szadista, vérgőzös.

"
Akik ... hitetlenekként halnak meg, azoknak a tettei hiábavalóak az e-világon és a túlvilágon. A tűz lesz az osztályrészük és benne égnek örökké." - nemmuszlimokért ne törd magad, mert megszívod. Előbb-utóbb.

Nemmuszlimmal házasodni tilos.

Egy nő nem dönthet arról, kihez meg férjhez. Az utolsó szó legalábbis a férfiaké.


Érdekes, hogy "Paradicsom"-nak fordítja az "Édenkertet", ami kvázi dettó ugyanaz mint a "menny".

Menstruáció alatt no sex. Leszbikusság fel sem merül a soviniszta koráníró agyában :)

"
Az asszonyaitok szántóföld nektek. Menjetek a szántóföldetekre, ahogyan csak akartok!" - análszex, orálszex, stb mind mehet ezek szerint?

"
Allah nem büntet meg benneteket az esküvéseitekben található üres fecsegésért." - azaz egy muszlim esküdhet hamisan?

A nőknek is vannak jogaik, de alacsonyabbrendűek, mint a férfiak.

Kétszer egymás után elválhatsz egyazon nőtől, de hogy mielőtt harmadszor is elvennéd, előtte valaki máshoz kell hozzámennie.

"
Ne tegyétek Allah verseit gúny tárgyává!" - akkor felejtsd el őket gyorsan, mert tetszik vagy sem, de nevetségesek azok külön rásegítés nélkül is. Személy szerint viccesnek találom a Koránt.

Az újszülöttekkel való bánásmódról van egy rész, ami muszlimokon kívül úgyse' érdekel senkit. Ez két éves korig szól.

Meghalt férj felesége 4 hónap + 10 napig nem mehet újra férjhez (fordított esetre nincs megkötés). Van pár kisebb egyéb részlet, de az nem érdekel.

Az imádkozás szabályozása. A hadiállapot rész frissítésre szorulna, mert manapság gyakrabban megyünk tankkal és repcsivel, mint lóval...

Elválás esetén a feleségnek egy évnyi asszonytartás jár. De utána úgy tűnik, el is lehet űzni a városból!

Ha had jön felétek, maradjatok ott. Allah úgyis feltámaszt (lol)!

"
Nem láttad-e Izrael fiai közül az előkelők gyülekezetét Mózes ideje után? Emlékezz arra, amikor egyik prófétájuknak azt mondták: "Küldj nekünk egy királyt, hogy vezetésével Allah útján harcoljunk!"" - ha mutatsz egy irományt, amiben a kérdéses részben valóban Mr. A-t említik a zsidók, kapsz egy százast!

Két bibliai történet újraírva. Eltérő részletekkel.

"
Ha Allah úgy akarta volna, akkor nem hadakoztak volna egymással az utánuk jött nemzedékek, miután nyilvánvaló bizonyítékokra tettek szert." - ám Mr. A. nyilvánvalóan NEM akar békét, NEM akar megbocsátást, NEM akar szeretetet, NEM akar...

Allah jobb mint atlasz. Nemhogy a Földet, de az eget is a vállán tartja, és még csak meg sem görnyed! (Tudom, eredetileg Atlasz csak az Ég kupoláját tartja a Földön állva, de most bem erről van szó.)

"Te valóban (te Mohamed) küldött vagy a küldöttek közül. Ezek a korábbi népek küldöttei. Egyeseket közülük előnyben részesítettünk másokkal szemben. Akadnak közöttük olyanok, akikkel Allah beszélt. Némelyeket közülük több fokkal magasabbra emelt." De akkor miért mondja a 285-ben, hogy "Nem teszünk különbséget az Ő küldöttei között"?

"
Nincs kényszer a vallásban!" - Na ja, de azon kívül...!

"
Allah a Napot keletről hozza, hozzad te nyugatról!" - nos, a Napot nem "hozza" senki. Newton egész jól felírta hogyan rendeződtek el minden külső beavatkozás nélkül a Naprendszer elemei... Valamint nem a Nap kering a Föld körül... Ja, és ha átmegyünk a déli féltekére, akkor a Nap biza "nyugatról" kel (az iránytű szerint). A korán írója nyilván nem utazott túl sokat.

Aztán Allah feltámaszt valami fickót, majd Hellraiser-módra összerakja a szamarát is.

Aztán Ábrahám is meg kíván tekinteni egy feltámasztást, hát megkéri rá Allahot, aki némi győzködés után beleegyezik. Akkorhát lehetne ezt nekünk is...?

"
Allah nem vezeti az igaz útra a hitetlen népet." - éljen a fajelmélet!

"
Vajon van-e valaki közöttetek, aki szeretné, hogy kertje legyen pálmafákkal és szőllőssel, amely alatt patakok folynak s amelyben mindenfajta gyümölcsből szedhet? Közben utoléri őt az öregség, ám gyermekei még serdületlenek. Ekkor tüzes forgószél zúdul a kertre, s elhamvasztja azt. Eképpen magyarázza meg nektek Allah a verseket/jeleket." - azaz Mr. A. egy seggfej.

Hm... Mr. A. gazdag. Hogyan lehetnbe kifosztani?

"
A sátán szegénységet ígér nektek, és gyalázatosságot parancsol. Allah azonban a bocsánatát és a kegyelmét ígéri nektek." - Hm, hisz épp nemrég parancsolta meg hogy osztogasd el mindened, és hogy indíts háborút. Szóval nem épp meggyőző.

A nemmuszlimoknak a "túlvilágon" nem lesznek "segítőtársaik".

"
Nem a te feladatod ó Mohamed, hogy őket az igaz útra vezesd!" - különös mondat ez. Azt gyanítom NEM Moo-hamed írta ;)

"
Amit javaitokból adakoztok, az visszafizettetik nektek, s nem szenvedtek jogtalanságot." - tehát az igazi jótékonbykodás egy muszlimnak tiltott.

Tilos az uzsorakamat. Ez vonatkozik az adásvételre is.

"
Allah nem szeret egyetlen istentagadót és bűnöst sem." - jó tudni.

Ha egy adós nem tud fizetni, adj neki haladékot - vagy mégjobb ha rögtön el is engeded az adósságát.

Az írnokok, mivel nem utasíthatnak vissza egy felkérést sem, éhezéstől, szomjúzástól, vagy alváshiánytól meghalnak. Felteszem ez Mr. A. terve az írás tudományának kivesztésére.

A nők feledékenyek. A férfiak nem felejtenek el semmit (bár legalább ez úgy lenne!).

"
llah nem terhel meg senkit sem súlyosabb teherrel, mint aminek elviselésére képes." - de akkor mi a rossz az örök tűzbenégében?

"
Te vagy a mi gyámolítónk. Segíts minket a hitetlenek népe ellen!" - hát nem csodás zárószó ide?


Úgy tudom ez volt a leghosszabb rész, szóval nem kell annyira aggódni hogy a többi is ilyen terjedelmes lenne.

Korán - 1. szúra: A Nyitány / Bevezető

Nos, a Talmudot kicsit unom, meg sok más dolgom van, meg ezer dolgom a Talmuddal kapcsolatban is, így végül csak elszántam magam a Koránra is. Majd próbálom rövidre fogni, és végülis csak 114 szúra az egész, ránézésre ez 114 bejegyzést fog jelenteni.
És hogy miért a Korán? Mert a zsidó kszeretik szidni a muszlimok kurva anyját ha rámutatsz az ő hülyeségeikre. És ahelyett, hogy válaszolnának, a muszlimokra mutogatnak. Már persze ha nem közvetlenül a te anyádat szidják...
De a lényeg: eztet a fordítást fogom használni: link és link. Mert ezt találtam meg könnyen, gyorsan, kezelhető feülettel, magyarul.
Nos hát:


A megnyitó

Nos, elsőként tiszta sor, hogy ezt NEM Mr. Allah mondja. Tehát a szerzője az EGÉSZ Koránnak nem lehet Mr. Allah, ki olyan jelzőket kap itt, mint "könyörületes" és "irgalmas" - ami viszont szvsz komolyan felveti a kérdést miért áll címei közt az "Ítélet Napja" emlegetése? No és a haraggal súlytás se éppen könyörületességet vagy irgalmasságot mutat, nemde?
Megjegyzendő továbbá a kódnyelv: "azoknak az útján, akik iránt kegyesnek mutatkoztál" - muszlimok; akiket "haragvásod sújt" - zsidók; "sem a tévelygőkén" - keresztények.
Gyanús dolog továbbá, hogy az egyik fordítás szerint Mr. allah a "Világok Ura", míg a másik szerint "teremtmények Ura". Gondolom nyilvánvaló hogy nem azonos a két dolog tartalmilag.

2010. június 2., szerda

Az állami rabbiképző könyvtárában

Tanulságos kis kirándulás volt.
Megjegyezném, hogy ez nem is igazán könyvtár, inkább könyvgyűjtemény. A különbség az, hogy a könyvtárakban nem látszik egységes tematika, sem nívószínvonal, egy könyvgyűjtemény meg valakinek a saját válogatását tükrözi.

Nagyon is érdemes betérni, mert van néhány nagyon jó forrásuk készen, mint az Ószövetség összes apokrifja kötetbe szedve, körítéssel ellátva (hatása, eredete, miegymás).

Van néhány "alapművük" is a témában, mint a Soncino kiadású Talmud - legalábbis pár kötete - (a könyvtáros rögtön le akart beszélni arról hogy ezt forgassam, és mondott valami más kiadást, mire közöltem, hogy a Soncino ingyen és bérmentve elérhető, van elektronikus változata, valamint arra történik hivatkozás lépten-nyomon, míg az általa "javasolt" kiadáshoz se hozzáférni nem lehet - legalábbis nem egykönnyen és azonnal, nekik sincs meg a teljes, és ugye kivinnni... -, valamint nem használja senki - épp ott rajta kívül - hivatkozási alapul), a Jewish Encyclopedia, szótárak (külön Talmudhoz való is!), és sok egyéb érdekesség.


Nos és akkor térjünk rá a dolog 'rossz' oldalára.
Először is megakadt a szemem egy könyvborítón, amin a "Schindler listája"-idézet szerepelt. Kérdeztem, ez idézet? Azt válaszolták, hogy igen; mire megkérdeztem, ugyan honna, mert a Babilóniai Talmudból én csak egy olyat tudok, hogy "aki egy izraelita életét megment ...". Netán a Jeruzsálemi Talmudban...?
Válaszként megrökönyödést és azt kaptam, hogy ugyan már, kit érdekel a Jeruzsálemi Talmud?
Ebben igazat adtam neki, de aztán megjegyeztem, hogy no épp ez az a cenzúra, amire a Soncino olyan jól felhívja a figyelmet.
Erre azzal reagáltak, hogy "áh, ez csak eltérő fordítás".
Nos, szerintem a "cenzúra"-változattal jobban jártak volna, de nézzük meg, mi ennek a kijelentésnek a következménye.
Egyfelől a cenzúra vádja ugyanúgy megáll, mivel "ember" alatt a világ nagyrésze nyilvánvalóan az emberi faj minden egyedét érti felekezettől, bőrszíntől stb. függetlenül.
De nézzük meg konkrétan mi közé tett egyenlőségjelet jeles könytárosunk! Ha ugyanis a kettő "csak eltérő fordítás", akkor a két fordítás között tartalmi különbség nincsen.
Az ominózus kijelentés tehát:

"Aki egy ember életét megmenti, az olyan, mintha az egész világot mentette volna meg." = "Aki egy izraelita életét megmenti, az olyan, mintha az egész világot mentette volna meg."

A két mondat között a különbség nyilvánvaló, de haladjunk sorjában. Alkalmazzuk azt a matematikai szaályt, miszerint: "egy egyenlet két oldalán az azonos ismeretlenek kölcsönösen kiejtik egymást", aza vegyük ki a két mondatváltozatból azon részeket, amik azonosak.
Így az alábbi egyenlőséghez jutunk:

izraelita = ember

Következtetés: csak a zsidók emberek, a nemzsidók nem emberek. És ezt egy ma élő könyvtáros jelentette ki egy, a magyar állam által finanszírozott intézményben.


De itt nem áll meg a tudomány, elkezdtem nézelődni. Lekaptam egy érdekesnek ígérkező könyvecskét a polcról, belenéztem. Az előszónál ütöttem föl, csak a miheztartás véget. Ott ilyenek áltak: azért írjuk ezt, hogy eloszlassunk mindenféle téves hiedelmet, blablabla. Egyszóval a szokásos zsidó propagandaírásnak ígérkeett, de mégis kíváncsi voltam, mit hordanak össze, hátha őszinte a kivételesség kedvéért.
Afféle apológikus könyvecske volt, jól megmagyarázta, miért nem ellentmondás ami pedig de. Az első fejezet rögtön a teremtéssel kezdte, és hogy miért nem lepődött meg Mr. Isten az ember gonoszságán.
A történet szerint Mr. Isten vitára bocsátott, teremtsen-e embert, vagy sem. Az összes angyal (a mennyei Felsőház, lol) ellenezte, mondván az macerás, mert megvan (lesz?) a lehetősége hogy gonosz legyen.
De Mr. Isten közben megcsinálta az embert, az meg gonosz lett, mire Mr. Isten jól megbánt, és megcsinálta az Özönvizet.

Nos, kis történetünk több problémát vet fel, mint amennyit megold. Való igaz, Mr. Isten ebben a változatban nem lepődik meg azon, hgy az ember természete képessé teszi a gonoszsgára (természetesen bibliai értelemben értendő ez a "gonoszság"). Ellenben azon igenis meglepődik és megbánja a dolgot, hogy az ember nem átall élni is a választás lehetőségével, és nem a "kijelölt utat" választja.
A meglepődés és megbánás problémája (aka. Mr. Isten nem mindentudó) megmarad - csak máshová tolódik -, ellenben bevezetésre kerül a haszontalan tanácskérés kérdése. Elvérgre minek tejeszti elő a kérdést, ha baszik a válaszra?

A történet (ami természetesen egyáltalán nem biblikus) mindenesetre az alábbi mondattal, kis tanulsággal ért véget: "Aki ember létére nem ember módjára él, az elveszíti a létezére való jogosultságát." (Merthogy az ember nem csak akármilyen álat, hanem képes tudatosan dönteni - írja a könyv.)
Mit is mond ez a mondat?
1.) "elveszíti létjogosultságát", azaz meg kell ölni, ki kell írtani, el kell pusztítani.
2.) Kik azok, akiket meg kell semmisíteni jó náci módjára? (Merthogy ez nem más, mint a náci "megsemmisítőtáborok" alkalmazására tett javaslat.) Azok, akik "nem emberi módon élnek". Mit jelent az, hogy "nem emberhez illő módon élnek"? Azt, hogy nem úgy élnek, ahogy Mr. Isten előírja nekik.
Honnan tudjuk, hogyan kell úgy élni? Az Ószövetségből és a Tamudból, azaz a Tórából, Mr. Isten adta útmutatásból.
Kik tartják ezen elveket iránymutatónak? A judaizmus.
Következtetés: Mindenkit ki kell végezni, aki nem hithű zsidó. (Hogy most a noahida törvényeket, vagy a mitzvaht kell-e tartania, az részletkérdés, mint egyszer már kifejtettem.)

No ez a következtetés eléggé elborzasztott, meg is kérdeztem, mutatva a könyv címlapját, hogy Ezt tanítják itt?!?
A válasz az volt, hogy igen, az ominózus mondatot mikor megmutattam, meg annyi, hogy "ugyan, hiszen a keresztények meg a muszlimok is ugyanaz..." - és itt belefolytottam a szót, mivel a) kit érdekelnek a keresztények és muszlimok? b) Összesen a Biblia-alapú vallások ex has ha sokat mondok 1/3-át teszik ki a Föld népességének. c) Egyetlen népcsoport kiírtásának javaslata is szörnytett (de akár egyetlen ember kiírtása is). d) A keresztények és a muszimok hót másban hisznek, hót mások a szertartásaik, vallási előírásaik mint a zsidóknak (így nem azt teszik, amiről a zsidók azt tartják Mr. Isten parancsolta, azaz "nem élnek emberi életet", hanem "állatit", ezért "elveszítik létezésük jogosultságát"). Jó, legyen egy az eredetük alapjában véve (ezért hívják ezeket Ábrahámita vallásoknak néha), de akkor a zsidók szemében a keresztények és a muszlimok ocsmány eretnekek, akik a Pokolba valók.


Iagázból itt teljesen kiakadt az éppen jelenlévő könyvtárosnő (folyamatosan tűntek el és tűntek fel ezek), így igazából itt megszakadt köztünk a beszélő viszny, de temetikailag megemlíteném még a Jewish Encyclopediaba való belekukkantásomat is. Felütöttm a Goy címszót, csak hogy összevesem a netes verzióval, és hát ugyanúgy néz ki a dolog. Odavittem hozzájuk, hogy tessék mondani, ez zsidó kiadvány? Megbízható kiadvány?
Válasz: tessék megnézni az elején. Igen, ez zsidó kiadvány, csomó Phd, Dr, meg egyéb betűjelek a nevek mellett.
No mondom, akkor mégis miért tagadja az összes rabbi akit megkérdezek, hogy a Talmud csúnyákat mondana a nemzsidókról, és hogy a "goy" nem "nemzsidó"-t jelent? Merthogy felütöm a "goy" címszót, mire a "gentile" (= pogány = bilbikus értelemben mindenki aki nem a te vallásod tagja) szócikkhez irányít. Ott meg teli van olyan baromságokkal, mint hogy a Talmud azt mondja, egy zsidónak még tehenét sem szabad egy nemzsidó istállójába beállítania, mivel az lehet hogy megbassza. Na szép.
A könyvtáros ezen persze köpni-nyelni nem tudott, a drága.


Amikor elértem egy kb. 5 cm vastag, keménykötetes könyvhöz, valami "Christianity in the Talmud" címmel, már meg sem említettem senkinek, hogy mire az a hazugság, hogy Jézusról semmi nincs a Talmudban, pláne nem a keresztények szemében istenkáromló mondatok? Merthogy itt ez a szép könyv, jó vastag (mondjuk a lapok régi nyomtatás, így csak kb. 500 oldal alulról), és semmi másról nem szól, csak hogy a Talmud hogy szidja Jézust!


Azért átnéztem még a kínálatot, és volt még pár érdekesség. Az egyik könyv a Yebamoth 79a-ról idézett:
"It is better that a letter be rooted out of the Torah than that the Divine name shall be publicly profaned." - Jobb egy betűjét a Tóránk kihagyni, mintsem hogy az isteni nevet nyilvánosan gyalázat érje.
Ez pedig nem más, mint egy lehetőség a zsidóknak arra, hogy azt hazudjanak (hagyjanak ki) Tórából (úgy az írott, mint a szóbeli), amit épp kedvük tartja. azaz HAZUDHATNAK A BÉKE KEDVÉÉRT. Emberi rendeléseknek vethetik alá az álatluk isteni rendelésnek tartottakat. (Mondjuk minden vallás ezt csinálja, de hát most nem az a téma.) És ezt nem én találtam ki, ezt maga Talmud állítja, maguk a zsidók.

Egy másik érdekesség a "Leviathan" vagy "Leviatán" mitológikus szörny nevének szóhasználata. Úgy tűnik ez államszerkezetet (is) jelöl. Érdekes.