2010. június 18., péntek

Korán - 7. A magaslatok

A magaslatok papjait folyton elítélte a Biblia. Vajon mit várhatunk a dolog kapcsán a Korántól?


Blablabla - már harmadszor kezdődik így egy sura.
mérlegserpenyős végítélet (amit már az egyiptomiak kitaláltak...)
Iblis az sátán. Iblist tűzből csinálták. Tehát Iblis dzsinn, nem pedig angyal. Tehát Iblisre nem vonatkozott Mr. A. felszólítása. Tehát Mr. A. oktalanul mérges.
Iblis képes tévútra vinni a muslimokat az itt leírtak szerint. Kár, hogy a 15.39-40 és 38.82-83 szerint nem.
""Pusztulj innen (Iblis), megvetve és elűzve! Bárki követ téged közülük - bizony, megtöltöm a gyehennát veletek mindannyiótokkal!"" - de mivel Iblis tűzből van, nem valószínű hogy zavarni fogja a Pokol.
A tiltott fa.
Ádám felesége névtelen.
Kígyó most nincs a történetben, és Iblis ténylegesen hazudik.
"
Ti Ádám fiai! Leküldtünk nektek ruházatot, hogy elrejtse a szemérmeteket, és cicomát. Ám az istenfélelem köntöse - az jobb annál." - és megszületett a mese "a király meztelen" :)
"
A sátánokat azok gyámolítójául rendeltük, akik nem hisznek." vs. "Allah helyett a sátánokat fogadták gyámolítóul és úgy vélekednek, hogy az igaz úton vezéreltetnek."
"
Akik a mi jeleinket hazugságnak tartották és fennhéjázóan elfordultak azoktól, azoknak nem nyittatnak meg az ég kapui és nem lépnek be a Paradicsomba, amíg a teve át nem megy a tű fokán." - remek. Már csak egy nagyon nagy tű kell - vagy egy nagyon kicsi teve. Poríttt teve is jó lesz talán... De mégis a legelső variációval érné meg igazán foglalkozni.
"
senkitől nem követelünk többet, mint amire képes" - akkor jó lenne ha bizonyítékot adnál az állításaidra.
A Pokol és a Paradicsom lakói beszélhetnek egymással. Köztük fal amin férfiak (ki mások?) ülnek.
A szeleket csorda módjára terelik ... valakik.
Noé özönvize.
"
Emlékezzetek arra az időre, amikor az Úr ... hatalmas testalkattal gyarapított benneteket a teremtmények között!" - az ember meglehetősen kicsi.
"
Nyilvánvaló bizonyíték érkezett hozzátok az Uratoktól. Íme Allahnak ez a nősténytevéje: jel nektek." - eh? mi olyan különleges egy tevében?
"
És emlékezzetek ... és a hegyeit házaknak faragtátok ki!" - ilyen se volt...
Lót amint kiűzik Sodomából? A felesége amint el sem indult? Érdekes átköltések.
"
Allahra hagyatkozunk. Urunk! Döntsél köztünk és népünk között az Igazság szerint! Te vagy a legjobb eldöntő!"" - nemlétező dolgoknak nem szokása válaszolni. Ha a képzelt barátod mégis "válaszol", akkor keress fel egy pszichiátert, mielőtt a kutyád utasítására meztelenül kivonulsz a főtérre lelövöldözni az arrajárókat.
"
Allah cselvetésétől csupán a kárvallott nép érzi magát biztonságban!" - azaz ... a muszlimok?
Mózes kígyóbotja.
Mózes Fáraónak mutatja be a leprás-kéz trükköt. (a bibliában a zsidóknak. akiket anno hébereknek hív a biblia. ööö...)
Fáraónak toboroznia kell varázslókat, nincs saját személyes regimentje belőlük a paoltájában.
Nincs hosszes vetélkedés (tíz csapás). Cak egyetlen teszt van: a varázslók vakságot varázsolnak, Mózes meg megszűnteti azt. Korántsem ugyanaz a sztori mint a bibliában. És a varázslók feladják és megtérnek - vagy mégsem (l. 10.83).
Keresztrefeszítés egyiptomban, eh? A keresztrefeszítést a rómaiak találták ki, ez tehát anakronizmus.
"
A varázslók azt mondták: "Bizony, mi az Urunkhoz térünk vissza." - mondják az egyiptomi varázslók. Ezek szerint Egyiptom eredetileg muszlim állam lett volna? LOL
"
amikor valami jó érte őket, azt mondták: "Ez megillet bennünket." Ha pedig valami rossz sújtotta őket, akkor Mózest tekintették baljós előjelnek" - hát mégis, mit hibáztassanak ha egyébként mindent ugyanúgy csináltak? Csakis az új, háborúszító közösséget, nem is vitás.
Mózes kivonuló népe egész Egyiptomot földig rombolta. LOL
"
És emlékezzetek arra, amikor megmentettünk benneteket Fáraó népétől; szörnyű büntetést szabtak ki rátok, midőn megölték a fiaitokat s csupán a nőket hagyták életben közületek. Súlyos megpróbáltatás volt ebben néktek a ti Uratoktól." - uhm, kérdés: honnan lettek akkor muszlim férfiak?
Mr. A. megjelent egy hegynek, mire az porrá omlott!
"
l fogom fordítani a jeleimtől azokat" ... "Ám ha meglátják a tévelygés útját" - de ez önellentmondás, nem?
Az aranyborjút - ami múú-zott - végig magukkal cipelték Mózes emberei, csak eldugták. Mikor Mózes elment Mr. A-hoz - eredetileg 30 napra, csak Mr. A. meggondolta magát, vagy mi - előkapták, és elkezdték imádni. De ez valahogy nem volt az igazi (vagy, ha a 20-as Surát nézzük, akkor mégiscsak), ezért rögtön aggódni kezdtek hogy most esetleg jól kikapnak Mr. A-tól. Mózes visszatértekor eldobta a kőtáblákat (vajon mi volt rajtuk?) és Áron haját cibálta. A táblák nem törtek össze, és a népírtásos rész is kimaradt itt.
analfabéta próféta? evangéliumok Mózes korában? ???????
A fürjek nem mérgezők, a naptól felhők védik a népet, Mózes pedig rögtön 12 forrást fakaszt a sziklából!
Volt valami szombatrontó népség, erre Mr. A. azt csinálta, hogy a halak a vízben mind a felszínre úsztak szombaton, és másnapra visszaúsztak! (Kérdés: ha az illető nép leszarta a szmbatot, akkor hogy is áll ez a történet?)
nemmuszlimok majommá változtatása
a nemmuszlimok olyanok mint a kutyák
a nemmuszim emberek és dzsinnek rosszabak mint a tehenek!
Mr. A.: "
mi jeleinket", "adok neki", "Semmi más ő" - 3 soron belül 3 különböző névmással utalnak Mr. A-ra...
"
Allah az én (Wali) gyámolítóm, aki leküldte az Írást. Ő gyámolítja az igazakat.Akiket azonban őhelyette hívtok, azok nem képesek sem benneteket, sem saját magukat megsegíteni." - itt ez valamiféle tesztnek tűnik a Koránban egy istenség létének igazolására, de hogy vajon pontosan miről van szó...
gyakorold a megbocsátást (OK)
azt rendeld el, amit úgyis csinálnak (LOL)
le az oktatással! (GRRR)
ha valaki Koránt olvas (oktatás nem lévén a nép nagyja nyilván analfabéta, és hát magában olvasni csak olyan isteni lények tudhatnak mint Julius Ceasar) akkor kuss és figyelj oda!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése