2010. június 18., péntek

Korán - 6. A jószágok

"sötétségEK"?
Az embert ismét megteremtik. Lehet hogy a múltkori felsorolásból kihagytam a 25. surában említett vízből való teremtést, ezért a biztonság kedvéért most pótlom.
Amúgy érdekes kérdést vet föl a teremtési srrend: 1) ég + föld (ami ostoba felosztás, de mindegy) 2) sötétség + fény (bár ez lehet hogy még az 1-es ponthoz tartozik) 3) a hitetlenek.
"Nem jött eddig egyetlen jel sem hozzájuk Uruk jelei közül, amelytől ne fordultak volna el." - tekintve hogy a többi ábrahámita vallás tagjait eddig úgy írták le, mint akik a parancsolatok egy részét tartják, ez egy újabb ellentmondás.
"
Vajon nem látták-e azt, hogy őelőttük már hány nemzedéket pusztítottunk el" - Első kérdés: hgy látok valami ami az előtt történt hogy láttam volna bármit (mivel nem éltem)? Második felvetés: Mr. A. egész nemzedékeket pusztít el...
"
És azt mondanák: "Miért nem küldetett le hozzá egy angyal?" Ám ha egy angyalt küldtünk volna le, akkor a dolog elvégeztetett volna. Nem kapnának utána haladékot.És ha a küldöttet angyalnak tettük volna meg, akkor egy férfi alakjában tettük volna meg, és akkor Mi magunk összekavartuk volna őket, ahogy most is össze vannak kavarodva." - még ekkora baromságot! Azt mondja: angyalt küldeni nyilvánvaló jel, UGYANAKKOR angyalt küldeni (akik természetesen férfiaknak néznek ki, véletlenül sem nőként) NEM nyivánvaló jel. Ostoba, ostoba, ostoba...
"
"Járjátok be a földet, és nézzétek meg, mi végre jutottak azok, akik a küldötteket hazuggá nyilvánították!"" - megfékezték a járványokat, feljutottak a Holdra... Szükséges folytatnunk?
"
Azt mondják: "Nem létezik semmi más, csak evilági életünk, és nem fogunk föltámadni."Ha látnád őket, amikor a túlvilágon Uruk elé állíttatnak!" Lássuk akkor wazze! Senki nem járt semmilyen "túlvilágon", és elég jól értjük mi is az a "halál" ahhoz, hogy ne számoljunk holmi "halál utáni élettel". (Bár a terület még korántsincs lezárva mint kutatási téma. De egyértelmű eredmények még a létezéséről sincsenek, nemhogy olyan részletes specifikációk, minthogy bármiféle istenség(ek) ítélkeznének ott!)
"
Az evilági élet csak játék és mulatozás." - gondolom a sarki csöves, az áttétes menthetetlen rákos, az etióp éhező is mind egyetért ezzel...
"
És ha képes lennél alagutat találni a föld mélyébe, vagy létrát az égbe, hogy valami csodás jelet hozzál onnan nékik," - ha ilyet talász, ne csodás jelet hozz, hanem mutasd meg a járatot!
"
Ha Allah akarta volna, bizony egyesítette volna őket az útmutatás követésére." - de nem, inkább úgy döntött, miriádokat kínoz az örökkévalóságig. Mert Mr. A. könyörületes.
"
Nincs állat a földön, sem szárnyaival repülő madár, amelyek ne alkotnának hozzátok hasonló közösségeket." - az angol fordítás azonban így hangzik: "incs állat a földön, sem szárnyaival repülő madár, amelyek ne lennének hozzátok hasonló emberek." - vajon melyik az igazi?
"
Nem kerülte el a figyelmünket semmi sem az írásban. " - ám jobb lett volna ha előtte körülnéz a valóságban!
"
Allah tévelygésbe viszi azt, akit akar. ... Allah büntetése elér benneteket" - tehát azért lesznek egyesek (a többség) büntetve, amit nem is ők követtek el (de legalábbis nem hibásak benne).
"
Küldtünk hajdan különböző népekhez már teelőtted küldötteket és szükséggel és bajjal szorongattuk őket, hogy talán majd alázatosak lesznek." - az erő politikája helyett kipróbálhatta volna alkalomadtán legalább néha az adományozást...
"
Vajon miért nem alázkodtak meg, amikor a mi csapásunk érte őket?" - mert az emberi psziché már csak ilyen :)
"
Kiirttatott az utolsó maradéka is annak a népnek, amely vétkezett. Hála legyen Allahnak, a teremtmények Urának!" - no comment. Azért időpontot adhatott volna. Mert ezek szerint már mindenki Mr. A. híve, így a muszlimok hájpjának semmi értelme.
"
"Vajon egyenlő-e egymással a vak és a látó?"" - tudok olyan szempontot amikor igen.
Érdekes hogy Mr. A. evilági képességei kizárólaga rombolásra korlátozódnak.
"
És tántorodjunk el, miután Allah az igaz útra vezérelt minket, hasonlóan ahhoz, akit a sátánok lépre csaltak a puszta földön, úgy, hogy megzavarodva ott áll, nem tudva, hová menjen?" - a sátán nem túl hatékony ha még eltéríteni sem tud rendesen...
"
Ábrahám azt mondta apjának, Ezerának" - Ábrahám apja a Bibliában még Terah.
"
nem féltek más isteneket társítani Allah mellé, amire nézvést nem küldött le néktek semmiféle bizonyítékot?" - tekintve, hogy folyton hangsúlyozva van, miszerint ami az egyiknek "nyilvánvaló bizonyíték" az smafu a másiknak, nem értem hogy jelenthet ki ilyet?
Egy hosszas felsorolás arról, kik az igazak. Természetesen olyanok mint Lót (aki mint emlékszünk egy szexőrült csőcseléknek lökte szűz lányait, majd maga nemzett gyermeket velük...).
"
És ki vétkesebb, mint az, aki hazugságot kohol Allah ellen, vagy azt mondja: "Kinyilatkoztatásban részesültem" - holott nem kapott semmiféle kinyilatkoztatást" - tekintve hogy Mr. A. nem létezik, ezzel a Korán írója magamagát ítéli el. Továbbá elég sok nagybb vétket bírok elképzelni mint egy vallás tantételeivel való játszadozás. Az öngyilkos merényletektől a BP óceánszennyezésén át egy vallás terjesztéséig elég sok mindent.
"
Allah az, aki kettéhasítja a magszemet és a datolya magvát, hogy csírázhassanak." - menj inkább és kérdezz meg egy biológust.
"
Ő (Mr. A.) jelölte ki az éjszakát pihenésre." - és vajon szólt erről a miriádnyi éjszakai állatnak? Vagy azknak amik nem napszakfüggők?
"
Ő az, aki elhelyezte néktek a csillagokat, hogy megtaláljátok általuk a helyes irányt a szárazföld és a tenger sötétjében."- oh, más célt nem is szolgálnak? Oh.

Amúgy nem lett volna rossz ha valaki a Korán-fordítást átnézi betűhibák után.

"
És mégis Allah társainak tulajdonították a dzsinneket, holott Ő teremtette azokat." - dzsinnek?
Mr. A-nak nem lehet gyereke. (akkor viszont nem mindenható, nem képes bármire)
"
Minden próféta számára ellenséget jelöltünk ki: az emberek és a dzsinnek sátánjait." - bonyolódik a mitológiai rendszer... De az tisztán látszik ismét, hogy a "sátán" szó köznév.
"
Vajon ne Allahot, hanem egy másik ítélő bírát kívánjak," - szólt Muhammad. Nem Mr. A.
Ne egyél olyanból aminek levágásakor nem hangzik el Mr. A. neve. (ha ezt betartanák, nemmuszlim országokban nem lenne egy darab muszlim sem, mert már éhenhaltak volna)
"
És azon a napon, amikor összegyűjti őket mind egy szálig, az Úr azt mondja majd: "Ó dzsinnek gyülekezete! Nagyon sok embert szereztetek meg magatoknak!" Cinkosaik az emberek között azt mondják majd: "Urunk! Kölcsönösen hasznára voltunk egymásnak. Most azonban elértük a határidőt, amit kiszabtál nekünk." Az Úr pedig erre azt mondja: "A Pokol tüze lesz a lakhelyetek." És benne égnek majd örökké - kivéve, amit Allah másképpen akar." - miféle zagyvalék ez? Most Mr. A. irányít mindent, vagy a dzsinnek egyforma erősek mint Mr. A.? És kis is megy a levesbe (a dzsinnekhez intézi Mr. A. az utolsó mndatot, vagy a hitetlenekhez?)?
Sok nemmuszlim megöli a gyerekeit.
"
Ha beérnek, egyetek a gyümölcseikből és az aratás napján adjátok oda azt, ami a szegényeknek jár belőle. Ám ne legyetek mértéktelenek!" - ? Ne zabáljanak túl sokat, ne adjanak túl sokat a szegényeknek, vagy most mi van?
"
És a jószágok között teremtett málhás állatokat és fiatal tevéket (Fersen). Egyetek abból, amivel Allah ellátott benneteket és ne lépjetek a sátán nyomdokaiba." - ? A sátán vega? Egyél húst hogy ne legyél olyan mint ő(k)?
Nyolc háziállat volt eredetileg: a birka, a kecske, a teve, a tehén - mindegyikből egy hím egy nőstény. Evolúció? Bah! Vérfertőzés? Piha! Más kultúrák? Ki hallott róluk?
"
Azoknak, akik zsidók, megtiltottunk táplálékul minden állatot, amelynek karma van." - ez így nem igaz.
"
Akik Allah mellé más isteneket társítanak, azt fogják mondani: "Ha Allah úgy akarta volna, nem társítottunk volna Allah mellé más isteneket, ..." ... Mondd: "Van valami tudásotok, amit elénk tárhatnátok? Vélekedéseket követtek csupán, s nem tesztek mást, csak hazudtoltok."" - kéremszépen, a nemmuszlimoknak is van egy rakat szentkönyvük amiket lobogtathatnak ha az kell.
Bánjatok jól a szülőkkel!
"
Ne öljétek meg a gyermekeiteket szegénység miatt - mi ellátunk benneteket és őket a szükségessel!" - akkor nyomás Kína Mr. Múú-hammad!
halálangyalok
"
Nincsen semmi közöd azokhoz, akik szakadásokat idéztek elő az ő vallásukban és pártokká váltak." - de akkor hogy van hogy a muszlimokon belül mára egy rakár felekezet létezik? Siíták, szunniták - hogy csak ak ét legnagyobbat említsük...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése