2009. november 26., csütörtök

Csak egy rövid komment

Az alapvető baj, hogy a vallások a nagy büdös hazugságot terjesztik. Így ha "megreformálod", akkor csak azt érted el, hogy egy új kezdőponttól terjeszt megcsontosodott hülyeségeket, és némi idő múlva ugyanott tartunk, ahol a "reformálást" már nem bírtad nem megtenni.
Ellenben igenis potenciálisan veszélyes a vallás pl. olyan okokból, hogy
- túlvilági létet feltételez, ráadásul alaptalanul, és hogy ezáltal a jelenlegi világgal - a bizonyítottan létező világgal - a hívők így nem törődnek (pl. minek védjük a környezetet, ha úgyis jön a Világvége / Második Föld / elvisznek az UFO-k 10 év múlva stb.)
- a "kiválasztottság" eszméjét terjeszti, azaz fajeleméletet (ami náci ideológia)
- alaptalan erőforráselvesztegetésre buzdít (éhezel, de azért öld csak le és ne edd meg X állatot, sőt: ha éhezel, akkor pusztíts el igazán sokat ilyen értelmetlenül; stb.)
- a legtöbb vallás mindenki más elpusztítását / kihalását / elutasítását hírdeti
- az "istenakarata" elvvel megfosztja az átlagembert bármiféle cél iránt való törekvéstől, mi több: javallja egy korábbi állapothoz való visszatérést (mivel minden változást az "eredetihez" képest az eredeti tökéletesség romlásaként fog fel), ílymodón potenciálisan civilizációellenes
- nyilvánvalóan téves állítások tömegét terjesztik (pl. hogy a kígyók beszélnek (csak ügyesen titkolják), hogy a Föld legfeljebb párezer éves (holott vagy 15féle módon bebizonyítható az ellenkezője akár középiskolás tudásszinttel is), hogy az idő előrehaladtával az emberi átlagéletkor rövidül, hogy az ember a dinoszauruszokkal egyidőben létezett, hogy a gravitációt csak az alsógatyamanók követik el láthatatlan zsinórjaikkal poénból), és mindezt a hivatalos közoktatás részévé akarják tenni (l. pl. "inteligencs dizájn mozgalom").

Szóval én azt mondom, elég a "reformálásból" (mi ez, cargo kultusz? Nem működik a rituálé, akkor belepiszkálunk és újrapróbáljuk, hátha a semmiből holnap mégis feltűnik az "isteni szállítmány"?). Dobjuk ki ezt a haszontalanságot ami csak a helyet foglalja egyszer és mindenkorra. Legyen EZ a következő lépés a "reformálásban".


Do you know where heaven is? Do you know where hell is? Do you know where the lake of fire is? Do you know where purgatory is? If i did not know where i was going would you follow me???

2009. november 20., péntek

János Jelenései - Szép Új Világ

No, mégis berakom az egyik összhasonlító táblázatot: a 12. és 20. fejezetekről:
Jel. 20.1 És láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből; az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánc a kezében. 2 Megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a Sátán, megkötözte ezer esztendőre
---------
Jel. 12.9 És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek.

Jel. 20.3 ... azután el kell oldoztatnia majd egy kis időre.
---------
Jel. 12.12 Ezért vigadjatok egek, és akik bennük lakoztok: jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van".

Jel. 20.3 levetette a mélységbe, bezárta, és pecsétet tett rá, hogy meg ne tévessze többé a népeket
---------
Jel. 12.9 És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget

Jel. 20.3 amíg el nem telik az ezer esztendő: azután el kell oldoztatnia majd egy kis időre.
---------
Jel. 12.13 Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte;

Jel. 20.4 És láttam trónokat: helyet foglaltak rajtuk, és ítélő hatalmat kaptak azoknak a lelkei, akiknek fejüket vették a Jézusról való bizonyságtételért és az Isten igéjéért; akik nem imádták a fenevadat, sem az ő képmását, és nem vették fel az ő bélyegét a homlokukra és kezükre: ezek életre keltek, és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.
---------
Jel. 12.16 De segített a föld az asszonynak: megnyitotta a föld a száját, és elnyelte a folyót, amelyet a sárkány árasztott a szájából. 17 Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen, akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az Isten parancsait, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele,

Jel. 20.8 és elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld négy sarkán, Gógot és Magógot is; hogy összegyűjtse háborúra azokat, akiknek annyi a száma, mint a tenger fövenye.
---------
Jel. 12.15 A kígyó pedig a szájából folyónyi vizet árasztott az asszony után, hogy elsodortassa az árral.


Jól látható, hogy számos közös pontot nevezhetünk meg, ha összegyűjtük ezeket, kiderül, hogy a két történet ugyanarról az eseményről szól, esetenként más szimbólumokat használva:
1. a népek megtévesztése (Jel. 20.3,8,10 és Jel. 12.9),
2. rövid ideje van hátra (Jel. 20.3 és Jel. 12.12,14),
3. elbocsátják egy időre (Jel. 20.3,7 és Jel. 12.12),
4. háborút kezd (Jel. 20.8 és Jel. 12.17),
5. hogy elpusztítsa az Egyházat (Jel. 20.7,9 és Jel. 12.12-17)

A fentiekhez 2 újabb párhuzamot is hozzátennék:
A seregek összegyűjtésének képe (20.8) a 6. pohár Armageddonjával teljesen megegyezik.
A Sátán seregeinek elpusztítása (20.9) pedig a 7. pohár képével mutat lényegi egyezést.

További magyarázatot igényel az "ezer év", ami még ha nem is konkrét szám hanem egy - nagy - időtartam, komolyan megkavarja a dolgokat. Mert ez vajon egy újabb kép a könyvben, vagy az előző fejezet tényleges folytatása?
Mindenesetre egyre több és több az ismétlés, ami mindenképpen kétségeket ébreszt.
Az első feltámadás kikről szól vajon? Észre kell venni azonban, hogy csak "lelkek" amik "feltámadtak", így nem kötelező ezt "komolyan" (azaz szó szerint) venni.
És egyáltalán kikről van szó? Lefejezettek, Jézus szaváért kivégzetek... De mit ért "Jézus szaván"? Az igaz hit irományait, azaz akár az Ószövetség tekercseit is? Vagy az evangéliumokban ismertetett Jézus életében elmondott szavait?

Góg és Magóg viszont könnyű az Ezékiellel (38-3. fejezetek) való összehasonlítás után: "a nagy ellenség", vagy méginkább "az összes ellenség". Tehát a dolog majdhogynem érdektelen.

elenben eszünkbe juthat, mi, vagy mi okozta az első halált, és hogy abból van-e a feltámadás? A feltámadás, különösen a második testi, feltámadás, vagy pl. örök megtérés?

Eztán azonban előkerül néhány könyv, meg az Élet Könyve. Itt egy érdekesség van: a halál és a pokol (Seol) kiadja holtait. De ha a Seol a Sír, akkor mi van a halállal?
Végül azonban csak eszembe jutott, hogy Pál szerint a bűnben való élet = halál, így a kérdés végül megoldódott.

Had gondolkozzam hangosan a 20. fejezetről:

Tudjuk, hogy az Ószövetség alatt a nép folyton engedetlenkedett, és az "eredendő bűnnel" lépett a "halál" a világba. (Most mindegy melyik jelentésben.)
Tudjuk, hogy aztán jött Jézus, eltörölte az eredendő bűnt, vagy ilyesmi, meghalt, felment a mennybe őrizetlenül hagyva - ismét - nyáját, akik viszont már engedelemesek maradnak, nem úgy mint a zsidó zsidók akik a Sátán zsinagógája és csak mondják hogy zsidók (azaz keresztények).
Tudjuk, hogy János a pathmoszi nem volt zsidó, nem beszélt héberül, legfeljebb pár szót ismert, azt is fonetikusan, vagy egészen speciálisan választotta ki őket saját marhaságai igazolására (l. Armageddon).
Tudjuk, hogy János Jelenéseinek 1-19 fejezete János a pathmoszi jelenéről és múltjáról szól, a 21-22 pedig holmi mennyei jeruzsálemről, azaz nem kell feltétlen tudomást vennünk a náci locsogásáról.
Tudjuk, hogy a 12. fejezetben az alábbiak szerint folynak az események:
- Mária terhes Jézussal, a Sátán meg akarja öletni őket, majd üldözi Máriát. Ez megfelel Heródes mesebeli gyerekgyilkosságának és az egyiptomban töltött időnek.
- A Sátán itt levettetett a Földre, és üldözi a keresztényeket, mint aki tudja hogy kevés ideje van (persze csakm iután Jézus és családja elleni merényletnek nem lett eredménye).
- Tudjuk, hogy a Sátán Jézus utáni üldözésének isteni csoda vetett véget.

A 20. fejezetben ellenben ezt látjuk:
- A Sátánt sok időre a Mélységbe (Abyss) vetik, majd egy rövid időre eloldoztatik.
- A Sátán megkötözésekor történik az "első feltámadás", amiben azoknak van részük, akik hűen szolgálták Mr. Istent ÉS akik vértanúhalált haltak (vagy készek voltak halni) az Ügyért.
- Tudjuk, hogy akiknek része volt az "első feltámadásban", azok nem vesznek részt a "második feltámadásban", így az értelmezésed láthatóan rossz.

Tudjuk, hogy Jézus Második Eljövetele HAMAR jön, még közvetlen hallgatóságának életében, max. i.sz. 150-ben, de inkább előtte.
Tudjuk, hogy Jézus egy rövid időre ment fel a mennybe, de ugyanakkor egy majdnem generáció időtartamára - ami viszont lehet "sok idő"-ként aposztrofálható.
Tudjuk, hogy a keresztények őrült agyában a Gen.3.15 kígyója maga a Sátán amit Mr. Isten megbüntetett, "megkötözött".
Tudjuk, hogy a "Sátán" alakja az Ószövetségben egy engedelmes szolgája Mr. Istennek. A héber szó jelentése "vádló" (ami úgy érzem a "másik oldalt megmutató" lehet mint koncepció). Ellenben az Újszövetségben a Sátán már egy görög, hasonló hangalakú szó, ami "félrevezető", "csaló" jelentéssel bír.


No és most próbáljuk meg összerakni, amit tudunk:
A 12. fejezetben a Sátán "tudja hogy kis ideje van", mert Jézus kereszthalála gúzsba fogja kötni, legyőzi a Sátánt, a bűnt, a halált.
A 20. fejezet ellenben sokkal kuszább, és nem azonosak a képek az apró részletekben a 12. fejezettel, így meg kell vizsgálnunk külön (különösen ha más forrás illesztette be a fejezetet).
A sátán a 20. fejezetben minden előzetes kec-mec nélkül megkötöztetik és a MÉLYSÉG-be záratik, nem pedig a Földre száműzetik. Megkötöztetik, tehát rabságban tartatik, tehát engedelmes szolgája lesz Mr. Istennek.
Eltelik "1000 év", ami a texturális/magasabb kriticizmus szerint valójában "ezernyi". Tudjuk, hogy az Ószövetség teljes terjedelme a zsidó hagyomány szerint megfeleltethető egyetlen isteni napnak, és azt is, hogy az Újszövetségben az áll "1000 év Istennél 1 nap". Azaz az 1000 év az Ószövetség ideje, ami alatt bűnben egyedül a hűséges kevesek nem élnek, azaz vannak életben: a próféták és királyok.
Aztán a Sátán eloldoztatik egy kis időre, megtámadja az igaz zsidókat, azaz a keresztények egyházát/vallását, de Mr. Isten lesújt rájuk és ez nem fog nekik sikerülni. Ez a kép megfeleltethető mondjuk Jeruzsálem zajló ostormának is (hogy adjunk egyet a preteristáknak), de méginkább Jézus kereszthalálának és feltámadásának - azaz krisztus győzelmének. És akkor az utolsó Nagy Ellenség is megsemmisül (vettetik a gyehennába, ami a második halál, és kínoztatik örökkön örökké - de ne feledjük: itt a Sátán csak mint koncepció szerepel, nem mint egyének. Az "örök kínzás" pusztán megalázása egy ellenségként kezelt célnak/szervezetnek.)
És miután ez megtörtént bekövekezik a Második Eljövetel, aminél mindenkit megítélnek cseekedetei szerint akire nem volt érvényes az első feltámads. Aminek nem volna értelme, ha ugyanúgy az első feltámadás során említettekre vonatkozna, hiszen 2 ítélet létezik csak: ha megfelelt akkor beléphet a Mennyei Jeruzsálembe, aki meg nem, az vettetik a tüzes tóba, azaz tökéletesen megsemmisül. Semmi értelme azért tartani egy kirakatpert hogy röhögjenek egyet a hívők.

És még a hivatalos állásfoglalás is minket segít: ugyan hivatalos értelmezése a katolikus egyháznak nincs kiadva, de egy dologban állást foglalt a kereszténység már régen: a milenniárisokat (akik az 1000 évet a jövőre vonatkoztatják, különösen pedig akik konkrét számadatnak tartják) azoknak tanatit eretneknek nyilvánították. ezt sose feledjük az értelmezésnél!

Hát, köszönöm a szót, ennyi kellett a 20. fejezethez.


A Jel. 21. fejezete azt mutatja be, hogyan választ Isten új feleséget magának. Egy új feleséget, egy új szövetségest, mely a régi város helyett az Új Jeruzsálem nevet kapta. A Jelenések tekercsei a tehát a válólevél, mely kihirdeti a szövetség megszűnését, és az ezzel járó büntetést.
A Mennyei Jeruzsálem leírását jó hosszan megkapjuk, lesz ott minden csodás dolog, mint átlátszó arany, kapuk amik 1-1 kagylógyöngyből készültek, táncoló manók és Óz a Nagy Varázsló.

21.17: ember = angyal?
22.16: János az angyal aki Jánoshoz beszél?
A két közölt lista arról kik nem juthatnak be a városba nem teljesen fedi egymást. És különben is: kik vagy mik az "ebek?
A másik listán a nem egyező részek: gyávák, hitetlenek (nem azonos a "bálványimádókkal", azaz másvallásúakkal ebben az iratban!), "útálatosak" (a szó "abomination" angolul, amit p. a tisztátalan állatok felsorolásánál használtak), paráznák.

És mindez meglesz
Hamarosan!
Hamarosan!
Hamarosan!
Hamarosan!
Hamarosan!

De nekem még van egy fontos kérdésem: Károli a 21.24, 21.26, 22.2-ben "pogányokat" emleget, míg más fordítások "nemzeteket".
Jó is, hogy feltettem a kérdést, mert kiderül, hogy Károli fején találta a szöget, és ez jó érv lett volna a preteristák kezében. Csakhogy nem fog ez nekik menni, mert jelentheti a frissen megétrteket, mi több: miért kéne ezeknek a Fáknak az Új Jeruzsálemben lenniük?
A használt szó egyébként "ethnosz", azaz "nemzetek", pontosabban "nem zsidó nemzetek". Pusztán János a pathmoszi antiszemitizmusát dícséri ez a szóhasználat.
Eligazodni az igeidőket hívjuk segítségül: a fákról János a pathmoszi jelenidőben ír, és mintegy következményként jelenik meg a korcsok eltűnése. Tehát a fák és annak temrékei a mostani (mármint János a pathmoszi számára "mostani, .i.sz. 1. századi) nemzedék megtisztítása az, amivel /ami után / aminek követkeményeként csak a keresztény teokrácia marad fenn Herr ÜberFührer Istennel és jobbkezével, Göring-Jézussal az árja faj élén.
No és persze nem elfeledni, hogy "ezek meglesznek hamar", azaz valaminek csak kell a feltételezett - vagyis remélt - jövőről szólnia.
No és persze a végső konklúziót mi sem erősíthetné jobban, mint a többi "prófétikus" könyve a Bibliának: hogy az egész TÉVES PRÓFÉCIA.

Azaz dugja fel magának a Bibliát aki írta, terjeszti és/vagy van olyan hülye, hogy hisz benne!

2009. november 19., csütörtök

Találkozások keresztényekkel János Jelenései kapcsán

Az alábbiak az én reakcióm egyes beszólásokra:


I.
Messze van a MAI keresztény magyarázattól, de az őskeresztényektől egyszerűen fogalmunk sincs, annyit hazudoztak és hazudtak és ferdítettek a kerezstények.
A katolikusok újraírták a bibliát, Luther egyenesen kijelentette, hogy ő nem is törődik az eredeti szöveggel, az ő változata az ő személyes grimoire-ja.
Tudjuk, hogy a keresztények, Mátéval az élen mindenfélét kiragadtak, átírtak és hazudoztak az Ószövetségről, elefeledve annak eredeti értelmezését. A makkabeus korban írt és arra vonatokó Dániel Könyvének értelmezését teljesen meghamisították, és mindössze egyetlen "próféciára" redukálták, amit mindössze töredékesen használnak ráadásul. Márk evangéliumához az idők során hozzáadtak egész fejezeteket.
Ehhez jönnek a modern "interpretácik", amik megfeledkeznek a Jelenések Könyvének címzettjeiről és magáról az 1. századi szerzőről is, és az "ürmös víz" Csernobil lesz, Armageddon a 2. Világháború, a Szajha meg a kommunisták össze vissza vagdossák az egész eszelősséget.
Elfelejtkezik MINDEN keresztény az eredeti keresztényekről és magukat a szövegeket is elfelejtik, kényük-kedvük szerint kihagynak részleteket és emelnek ki másokat - ugyanis Jézus a megjelölt időben nem jött el, ezért le kell hazudniuk a csillagokat az égről.

Szóval már megbocsáss, de nem hiszek a mostani keresztény propagandának, inkább a logikus elemzésnek ami figyelmebe veszi a TÉNYeket, a kontextust amiben a szövegek íródnak, és nem mos össze olyan dolgokat, amiket nem kéne.
II.:
Bár érdekes volt látni amit leírtál, de én nem látok benne semmi mást, csak diffúz bugyborékolást, összefüggéstelen gondolattöredékeket, egy értelmileg sérült kapálózását hogy rerőltesse előítéleteit a valóságra ami következetesen visszalöki ezen ömlengéseket.
Vagy csak én találom viccesnek, hogy a hívők számára lassan minden darabokra hullik a bibliából és más "szent" iratokból, és egy Nostradamusi halandzsának képzelik már az egészet az idő előrehaladtával?

Amúgy amit nagyon hiányolok az interpertációdból, az a megalapozottsága. Mégis honnan veszed, mely hivatkozásokra alapozod légüres légváradat?

2009. november 15., vasárnap

János Jelenései - az Újszövetség ideje

Nos, először is felhívnám az előző postban közölt linken lévő két táblázatra mindenki figyelmét. Az elsőben a 7 pohár, a 7 trombitaszó és az egyiptomi 10 csapást hasnlítja össze
míg a másodikban a Jel. 20-at a Jel. 12-vel.
Sajna a táblázatos formázással ez az oldal nem tud mit kezdeni, így itt nem teszem őket közzé, használjátok a linket ha érdekel. Inkább érdekesség a dolog, mintsem igazán fontos.

A következő amiről szót kívánok ejteni egy további összehasonlítás, nevezetesen a Mózes Testamentuma, vagy "Moses' Assumption" c. szöveggel kapcsolatban, ami nagyon durván hasonlít ehhez, azaz ez annak (is) lopása egy az egyben. Íme a főbb pontok:
Assumption of Moses
# Chapter 7 túl töredezett hogy értelmezhető legyen, de a Világ Végének leírásába kezd innen bele - pont mint János a 6. fejezettől a Jelenéseiben.
# Chapter 8 a "képmutatók" általa zsidók üldözése. Egyes vélemények szerint megelőzte eredetileg a 6. fejezetet. (Erős hasonlság a témájában mint az egyik Jelenésekbeli levélhez.)
# In Chapter 9 egy Taxo nevű lévita 7 fiával a hellenizációt megtagadva egy barlangba "temeti el" magát. (A 7 gyüekezet és a földrengéses pecsét, stb.)
# Chapter 10 Isten dicsőítése, aminek végén lesúlyt az Úr a pogányokra és megdicsőíti Izráelt.
# Chapters 11 and 12 arról beszél hogy ne féljetek, minden a jövőpbeli megdicsőülésig tartó szenvedés Mr. Isten tervének részét képezi (ilyesmi van az utolsó fejezetben is a Jelenéseknél.)

És innentől térjünk vissza a képek elemzéséhez:
A sárkány a csillagokkal/Nappal/Holddal, és az "égi jel" említésével annyira egyértelműen asztrológiai hivatkozás, hogy ha még nem olvastad, feltétlen nézz bele a "Zodiákus Evangélium" c. itteni bejegyzésbe.
De természetesen ennél többet is beleláthatunk. Jézus anyja és az ő üldözése könnyen adódik. A táblázatokat tartalmazó link pedig felhívja a figyelmet a "klasszikus keresztény" értelmezésre, miszerint Jézus és az Egyház viszonyát is beleláthatjuk az összes őrült képbe - Jézus a magzat, a nő az Anyaszentegyház. De ezek annyira beteg elképzelések, hogy én nem erőltetem meg magam, és hagyom hogy elolvasd a mellékelt linken az ilyesmit, ha érdekel.

Innen újabb kép jön: a Sátánt a Földre üzi Mihály és angyalai (vagy ilyesmi).
Nos, ahhoz hogy megértsük mi a Sátán először nézzük meg magát a nevet, hogy kiderüljön, hogyan vált angyalból a patás-vasvillás ördöggé. Ennek oka nem más, minthgy a korai keresztények sügér görögök voltak, és a héber nyelvet már nem beszélte senki. Ez történt ugyanis:
A héber szó "vádlót" jelent, míg ellenben az azonos hangalakú görög "satana" már "félrevezetőt".
Lényeges különbség hogy egy engedelmes próbáratevő, vagy egy gonosz hitető-e a karakter, nemdebár.
A másik dolog amit észre kellett vegyünk, az az elején lévő levelekben a zsidók megnevezése: "a sátán zsinagógája". Tehát a zsidók a Sátán követői, azaz a Sátán a zsidók hitét jelképezi.
Ha lerajzoljuk a képet, akkor stilizálva pedig nem mást kapunk, mint a zsidó gyertyatartót, a menórát.

A zsidk nem bírják megsemmisíteni Jézust (vagy méginkább meggátolni hogy megszülessen), így nekiállnak a keresztényeket üldözni. Hát nem uncsi, főleg ha hozzávesszük, hogy i.sz. 400 előtt a zsidóknak mint népcsoportnak semmi, vagy nagyon kevés közük volt a keresztényekhez? Üldözés? Soha! Csak keresztény halandzsa.

No és most következik a Fenevad. Ez igazából már a második Fenevad János Jelenéseiben. 7 feje 7 király, 10 szarva a 10 római provincia és uraik.
A halálos seb nincs megmondva melyik fejhez tartozik, és a később közölt szám sincs konkrét fejhez társítva, így nem feltétlenül ugyanahhoz a személyhez tartoznak. De tartozhatnak:
Először is a 666 egyes korai kéziratokban 616. Néró neve héberül NRWN QSR, ahol a második N opcionális. Ennek számértéke a héber számmisztikában 50+200+6+50 100+60+200 = 666, vagy 50+200+6 100+60+200 = 616. Továbbá Néró megölte magát egy "karddal" (igazából tőrrel), de sokáig keringett még a pletyka hogy csak elbújt, de egyszer majd visszatér.
Ellenben volt egy másik császár is, aki viszont kard által halt meg, de különös dolog történt: halálhíre után futott be még utolsó parancsa. Lehet ő is a Fenevad 'meghalt és mégis él' feje.
A 666-ra váltás indokolható a "csak 6-os" preferenciával, hogy Néró neve ezt megengedi, és hogy így már még egy akkori császárra is vonatkoztatható a szám.
Továbbá ha eltekintünk az angolban kikristályosodó "a szám egy ember száma" frázistól, akkor még a rómaiak/latinok csoportra is vonatkoztatják a számot (de jó nekik).
A lényeg viszont, bármely interpretációt nézzük is, hogy mindenki megegyezik abban, hogy a tengerből jövő fenevad az i.sz. első századának Rámója. Tehát még ha viattkozna is valaki az eddigi interpetácival, az eszkatológiában meg kell egyezni abban, hogy bármi ez előtt a pont előtt pusztán a múlt, és nem Csernobil, nem Hitler, és nem a 3. Világháború. (Elmebeteg barom aki a 3. Világháború eljöveteléért imádkozik, elévgre ahogy talán Asimov mondta: "Nem tudom mivel fogják vívni a 3. Világháborút, csak abban vagyok biztos, hogy a 4-et husángokkal és kövekkel.")
Néró után egyébként dinasztiaváltás következett be a római császárok sorában (azaz nem Néró leszármazottja került a trónra). Hozzá kell venni továbbá, hogy nem egyértelmű, mely császárokat jelentik a fejek: Augustusszal kezdődött a "cézár" mint cím megléte. Julius Ceasart a cím névadója, és első letéteményese. Azonban még előtte egy Sulla nevű diktátor uralta rómát mint egyedüli és teljhatalmú diktátor.
A későbbi 8. fej tehát valószínűleg kapcsolatban van a Néró haálával bekövetkezett dinasztiaváklátssal, de hogy pontosan kire vonatkozik, azt igen nehéz ma már eldönteni. De nem is lényeges igazából.

Néró és dinasztiájával kapcsolatban érdemes lehet felkeresni az alábbi webcímet:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Iulius%E2%80%93Claudius_dinasztia

Néró volt továbbá az, aki a keesztényeket önálló egységként vezette be a köztudatba - megindítva az első keresztényüldözést. (Őket tette meg bűnbaknak Róma felgyújtásáért, amit egyébként valószínűleg ő maga rendelt el, és amiért egyébként később a népek roppant hálásak voltak, mert a várost újra lehetett tervezni.)
Jut eszembe: Nérót saját római kortársai is gyakran emlegették a "fenevad" jelzővel.

A Fenevad fejeire írt káromló nevek jelképezhetik a császárok azon kijelntését, miszerint ők egyenesen istenek és hasonló frázisokat.

A 666 vizsgálatánál azt se felejtsük el, hogy János a saját korának címezte a tekercsét, a saját korának 7 gyülekezetéhez küldte el postán. Azt akarta, hogy az 1. sz. embere fejtse meg a számot, nem pedig évezredekkel későbbi emberekhez szólott.

A köv. fenevad, amit csak sokkal-sokkal később azonosít János (vagy bárki is volt a szöveg írója) a "hamis prófétával" lehetne a köv. császári dinasztia. De az nem állított szobrot Nérónak, nem emlete trónjára őket.
Ellenben a zsidók ha visszaemlékszünk mondjuk az evangéliumokra olyasmiket mondanak benne, hogy "császárunk van, nem királyunk".
Meg hát a zsidók a "majdnem-keresztények", ezért néz ki úgy e fenevad mint a Bárány (= Jézus, Jézus tanairól van szó), de beszél úgy mint a Sátán.
A 13.12-ben is található egy kulcsfárzis: "őelőtte" - azaz a két "fenevad" egyidőben létezik.

A 144,000-hez észben kell tartanunk a korábbi történéseket. Az Újszövetség idején már NINCS 12 törzs, Izráel elfoglalásakor 10 törzs egyszerűen elveszett. Ugyanakkor jusson eszünkbe, hogy Jézus "Izráel elveszett bárányaiért" jött, és hogy az Újszövetség nagyjából-egészéből elveti a vérség szerinti leszármazást.
Tehát a 144,000 egyszerűen nem alkalmazható konkrét számként.
A 12 törzsből választanak ki a szöveg szerint 12,000-et egyenként,. 12 törzs * 12 apostol * 1000 (ami az akkori szóhasználat szerint egyszerűen "sok"-at jelent), azaz a szám az összes keresztényre vonatkozik. Főleg ha megnézzük az összes helyet ahol szó van róluk: ők a kiválasztottak akik megmaradnak bántatlanul, míg mindneki más elpusztul. És ez eleve elrendeltetett. Megjegyzem, ez náci eszme.

Innen jön egy kis Sieg Heil, egy kis vérszomj, majd az Ítélet Napja, ami aratással van szimbolizálkva, és aminek a végén Jézus kitapossa a vért a lemészároltakból. Nácik, én mondom, mi sem tisztább ennél.

Majd innen megint visszatérünk az elejére a dolgoknak, most megint más aspektusból közelítve: a 7 pohár kitöltése. Ezek már nem is egyszerűen jelek, ez már tett. A képeibenn agyon hasonlók a poharakhoz, de ezek már 100%-ra hatnak, nem csak részekre (1/3, 1/4, ilyemsi).
Amúgy nincs bennük semmi érdekes. Az első 3 pohárt elpazarolja az író arra, hogy megmérgezzen vele minden vizet. Hiába, az akkori gondolkodásmód...
A 4-5. pohárban Herr Füherer (bocs, Mr. Isten) próbálja meggyőzni a pogányokat hogy álljanak mellé úgy, hogy árt nekik. Nos, ez az istenecske nem ismeri az emberi természetet, és nem így nem is jár semmiféle eredménnyel, csak mi röhögünk jót rajta.
A 6. pohárnál újabb folyómérgezés. A zsidó mitológiában minden folyók ősatyja: az Eufrátesz a célpont. hogy kik a "keletről jövő királyok", és hogy a "hamis próféta" feltétlen a földből előjövő fenevad, az legalábbis nem féltétlenül szükségszerű.
Az APOKALIPSZIS BÉKÁI viszont egyenesen röhelyes.
Ám hátra van még Armageddon. A "gonosz" gyülekező, vagy legalábbis (egyik) állomáshelye. A Római légióból 1 vagy 2 itt tanyázott - amit ugyebár a "világ" (az ismert és elfoglalt világ) minden tájáról toboroztak.
Armageddon tényleg vaós hely, viszont látszik legalább, hogy az írónak dunsztja nem volt a héber nyelvhez, és fonetikusan ír le dolgokat. Armageddon = Har-Megiddo = Megiddo hegye. A vicc, hogy Megiddo egy mező, a legközelebbi hegy a Kármel. mindkettő jelentőségtejes hely a bibliában. Ellenben van egy görög szó: megidon, aminek a jelentése "a csapatok helye".
Armageddonnál nincs csata leírva a Jelenések könyvében. Össze lehet ollózni bele, hiszen a gonoszok fejei oda vonják össze a seregeiket, és jóval később (de globális eljövetellel) Jézus lejön rombolni, de a szöveg nem jelent ki köztük összefüggést, így nem vagyunk kötelesek ezt feltételezni.

Jeruzsálem nagy város lerombolása érdekes dolog, csakúgy a vele kapcsolatos égi Templom megjelenése. Azonban meg kell jegyezni, hogy nem tudjuk, mikor írták ezt a szöveget. Csak annyi biztos, hogy valamikor az i.sz. 1. században, de 60 és 100 között bármi szóbajöhet.
Erősen gyanítható a leírás alapján, hogy az i.sz. 70-ben lerombolt Templomról a szerző már tud. Vagy ha nem, hát jól tippel, hisz' ekkoriban volt egy jó kis zsidó lázongás a rómaiakkal szemben. Eltartott vagy 42 hónapig... De ha nem, akkor érdekes egybeesés, vagy elég jó tipp/extrapoláció. Aznban nem a Templomról beszél, hanem a Városról...
Ellenben a szokásos "kersztények jók, zsidók rosszak" felállás szimbolizmusa is lehet.

Érdekes megfigyelni, hogy halad mind előrébb a vége-történet:
- a 7. pecsétnél nagy kuss
- a 7. trombitaszónál a Templom megjelenése és isteni lesúlytás jelei
- a Napba Öltözött Asszony jelénél véres aratás
- a 7. pohárnál (kehely? hirtelen nem is emlékszem hogy Jézus vérét felfogták-e egy grálba... Valaki?) már az isteni lesúlytásnak konkrét földi jelei is megjelennek.
- a könyv legvégén meg már csak a Mennyei Jeruzsálem fog állni.
Kör, méginkább spirál.

Eztán jön a Nagy Parázna jelképe. Szerencsére a szerző maga mondja, hogy ez egy város. Ez a rész segít azonosítani a Fenevad egyes jellegzetességeit is.
A Kurváról azt is megtudjuk, hogy 7 hegyre (magaslatra, dombra) épült. A lila/bíbor szín is árulkodó: isteni, de legalábbis uralkodói szín. Tehát adódna Róma, csakhogy Jeruzsálem is 7 dombra épült.
Egyéb jellegzetességek ellenben segítenek dönteni: a 10 szarv és a Fenevad szövetkezik és lerombolják a Szajhát, meg hogy a Prosti valami vizeken ül amit megfertőz romlottságával. (A víz az evangélium jelképe is lehet.) És ugyebár a zsidók itták az igazak vérét, ontották a prófétáik vérét az Újszövetség szerint. A zsidók a keresztények szerint akik megrontják az "igaz hitet".

A kalmárok pedig referencia Jézus templombeli dúlására, nem több.

Kép megint vált, a Bárány menyegzője jön. Új szövetség.?
Újabb náci sorok, az alsóbbrendű fajok kiírtása Jézus vezényletével. Jézusnak egyébként lassan több neve van mint egy átlagos internetezőnek, ezek egyike ráadásul a férfiasságára tetoválva.
A madarak a temetetlen holtakkal már csak ráadás. (Az Ószövetségre ha még emlékszünk temetetlenül meghalni nagy szégyen a zsidóknál.)
Hová jutottunk a "várakozó csend"-ből, eh?
Na és a dolog végén a Fenevad (a tengerből jövő, a 666) és a hamis próféta, ami itt egyértelműen a második, földből feljövő fenevaddal van aznosítva (ami igazbl a harmadik fenevad) menneka "kénkővel égő tüzes tóba". "Mindenki más" - a követőik, katonáik, azaz minden nemkeresztéynmeg ki van nyírva.


No ez az, amit különösebb erőfeszítés és agyalás nélkül még könnyű összerakni. A 20. fejezet okozza a legnagyobb fejtörést, a 21-22. viszont nagyon egyszerű - de van egy fontos fordítási probléma vele, így még egy bejegyzést kell szentelnem a dolgoknak :(

De még megemlítenék egy dolgot:
A 14.9-11-ben található a legmarkánsabb érv az örökkévaló kínzásra a pokolban. Csakhogy ha alaposabban is megfigyeljük a szöveget érdekes dolgok derülnek ki:
9: csak a kontextus miatt van szükség a felemlítésére, egyébként nem.
10: a nem megfelelő embereket bedobják az örök tűz tavába - azaz a Gyehennába. Amiről viszont láthattuk pl. Mt 18.6-9 szerint ez a fizikai test megsemmisülésének helye, illetve a tüzes tó a második halál, ami a lélek halála (l. Jel.20.14, Mt 10.28).
11: "a kínlódásuk füstje" - de arról egy szó nincs hogy örökké kínoztatnák őket! Ez csak egy emlékeztető, egy emlékkő a megmaradóknak.

János Jelenései - A múlt

1.1-11.1-19.

Két rétegét kell elkülönítenünk a szövegnek: az egyik a mennyei dolgok, a másik a ~földi történések.

A mennyei dolgok az, amikor/ahol a mindenféle jeleket kihírdetik, felfedik, a világiak meg amik a konkrét történéseket fejtik ki. Természetesen gyakran egymásba vannak ágyazva a dolgok.


A mennyei felosztás koncentrikus körökben történik. Középen ül trónján Mr. Isten, előtte a 7 lelke, vele a Bárány/Jézus, az arany oltár amin egy angyal füstölőket éget ezerrel, a trón egy üveges felületen áll, az oltár egy másik üveges felületen áll, ami alat a mártírok szórnak vérszomjas frázisokat. A trón körül áll 4 "lelkes állat" - azaz a mindenféle mitikus lények hada. Ezek körül ül trónján a 24 vén - a keresztény egyház vezetői. Hogy miért 24, azt nem tudom, de a 12 apostol *2 nyilvánvaló megoldásnak látszik. Talán az eredeti, és az akkoriban jelenkori apostolokat jelenti.
Ezek körül 10,000 angyal áll. Az angyalok János Jelenéseiben a helyi gylekezetek vezetői.
Ezeken túl is van egy tömeg, "megszámlalhatatlanul sok", azaz 1millió+ fő, a keresztény hívők akiknek nincs papi rangjuk.
Itt jön a Templom fala, amin túl vana Tempom udvara, ahol ideig-óráig a pogányok ellubickolhatnak.


A földi történések: a 7 pecsét egyfajta előszóul, áttekintésül szolgál:
Az 1-4 pecsétek mindössze a háborúk 4 aspektusát mutatják be, érdekes módon fordított sorrendben mint a valóságban történnek. Az 1. a győzelem, a 2. a harc, a harmadik az ürügy, a 4. az ok. Ugyanakkor a normális sorrend is megvan bennük: az íjászok első hulláma, a közelharc, az ökonómiai összemlás és végül a halál.
eme lovasokat egyébként a párthus hadsereg leírásaként is azonosítják. (Róma ellenfelei az i.sz. 1. században.)
Az 5. pecsét uncsi, a szokásos "mikor lesz már" kérdést teszi fel.
A 6. pecsét az utolsó idők megjelenítése a Harag Napjával és a SzentLélek elküldésével (a Szél, amit a lapos Föld meghajlításával az angyalok kizártak és most - Jézus eljövetelénél - picit beengednek).
A 7. pecsét a várakozás, a teljes bizonytalanság, hogy mi lesz most.

A 7 trombitaszó (amikből az utlsó három egyúttal a 3 jajj is) Ószövetségi eseményeket elevenít fel:
1: a 10 csapásból a tűz-és-jég eső és a víz vérré változtatása/nagy mészárlások csapásai
2: a tenger vérré válása, a hajók és hasonlók pusztuása a Kivonuláskor a Fáraó és seregéneka kettéválasztott Vörös-tengerbe veszése
3: a Pusztai Vándorlást eleveníti fel. A csillag Mózes, a víz a kősziklából csodája, és az állandó vernyogás és emiatti büntetés leképezése.
4: Józsué népírtásai
5: a Bírák könyvéből a visszatámadó kiűzött népek
6: Dávid és Salamon, a nagy királyok uralkodásának időszaka. A fél lábbala talajon, fél lábbal a vízben álló angyal a kettészakadás kora. A végén pedig Ezékiel könyvevése, templommérése, és egyéb jelenetek a próféták életéből jelenítődnek meg. (A Királyok kora összességében.)
Érdemes megfigyelni a 11. fejezetben a folytonos ismételgetését a feleidőnek. Maga a könyv is a feléhez érkezett, mivel 22 fejetből a 11-nél tartunk. 3.5 év = 42 hónap ~1260 nap (360 napos évekkel számolva).
A végén Jeruzsálem eleste talán a Babilóniai Fogság kezdetére (vagy már az asszír rohamra) utal, amivel az Ószövetség, a 2 Szövetségből az első véget ér (ami a fele).
A 7. trombitaszó a várt (és nem teljesült) Mennyei Jeruzsálem eljövetele, ahol majd Mr. Isten jól lesúlyt mindenkire aki nem a 'tényleg kiválasztott nép' tagja. Illetve vonatkozhat egyszerűen Jézusra.


UGYANAKKOR a Jelenések könyvének eseményei konkrétan megfeleltethetőek az író korában történt eseményeknek/mozzanatoknak. Erről bővebben itt olvashatsz: preterista értelmezés.
A fenti doksiban a 146-242. oldalak. Ha pedig azt hozzávesszük ehhez, akkor elmondható, hogy a János Jelenéseinek írója igazi zseni volt - de ez sem mentesíti a csalás alól.
Fontos, hogy a keresztények folyamatosan félreértelmezték az Ószövetségi írásokat, így Dániel könyvének szereplői immáron másokra letek vonatkoztatva, mint amiket eredetileg jelentettek. De ez már a köv. bejegyzés témája lesz.


SZERKESZTÉS: A 7 mennydörgés: az az időszak lehet, amikorról nincs kanonizált feljegyzés a zsidó történelemről a bibliában. Azaz a Babilóniai Fogság végétől Jézus Földreszállásáig.

János Jelenései - a Világ Vége előtt

1.1-5.14

Nagyon vonzónak tűnik első pillantásra, hogy az első 5 fejezetet külön vegyük, mivel ezekben látszólag mg em kezdődik meg a könyv mondanivalója, azaz a "jelek" ismertetése. Jánosnak mindössze egy angyal diktál vagy János látomásokat kezd látni, és megfogalmaz 7 levelet, amiknek a címzése érdekes (angyalok = a keresztény gyülekezetek vezetői), meg hogy kiket nevez zsidóknak (a keresztényeket), "a sátán zsinagógájának" (a zsidókat) és a Sátánnak (a zsidók istenét/hitét).
Ugyanakkor a látomásban szereplő hely leírása ennyiből nem lenne teljes, ellenben fontos.

Ami még történik ebbena részben, hogy előkerül egy könyv, amire senki nem bír ránézni, kivéve a Bárány (azaz Jézus). De akkor Isten sem...?

A 7 levélben említett helyszínek:


2009. november 7., szombat

Fenevad a Fenavadon - az Abszolút Fenevad

Azaz 666 a 666.on (666^666):

271,541,759,288,712,855,826,087,455,170,021,786,027,838,
521,065,016,987,178,223,004,696,578,367,534,784,603,688,
013,417,861,287,317,081,040,369,394,618,136,925,376,390,
776,734,814,142,359,269,954,981,438,585,309,058,005,792,
575,777,286,547,766,974,032,030,622,709,400,636,076,630,
337,695,472,357,344,193,883,258,618,859,601,636,747,029,
392,705,682,480,231,361,672,383,305,593,666,601,292,142,
319,787,714,400,226,324,514,478,109,346,054,646,257,736,
974,663,071,867,802,948,304,106,037,331,337,648,245,560,
659,985,653,200,111,117,423,345,076,820,028,856,039,271,
697,478,224,170,953,365,430,292,002,540,313,209,626,985,
629,026,842,226,720,098,365,723,596,644,589,192,169,647,
865,964,771,608,482,657,447,815,673,166,354,263,425,761,
875,056,075,351,412,658,924,918,167,675,222,004,537,186,
685,221,728,745,459,415,025,183,608,088,786,527,610,184,
833,513,790,116,757,654,287,910,149,888,366,373,032,818,
151,480,800,952,809,005,528,561,125,366,155,648,578,375,
191,671,516,389,923,637,068,612,545,908,928,591,509,856,
524,061,271,778,433,035,659,907,099,937,099,027,157,651,
275,866,007,333,020,305,683,709,128,393,004,786,162,164,
158,503,634,595,479,326,165,593,895,852,888,778,701,548,
580,946,457,862,112,993,933,286,295,883,107,151,254,097,
505,408,450,243,425,177,831,253,342,079,786,634,358,573,
748,818,965,808,816,613,570,280,697,021,834,844,832,652,
027,344,442,640,175,038,787,842,736,503,395,375,213,097,
324,598,270,999,348,133,857,903,750,526,167,553,966,478,
796,074,667,482,527,451,958,013,385,703,152,678,559,571,
864,116,226,566,032,365,908,052,857,936,209,172,690,002,
387,460,244,899,885,396,862,691,793,991,738,773,357,078,
062,613,492,707,085,820,369,352,745,180,327,438,422,889,
555,512,909,451,485,998,615,969,501,470,146,470,402,649,
889,349,212,006,778,573,387,292,851,099,036,349,527,469,
520,676,832,881,968,856,724,904,460,084,994,793,476,708,
042,987,577,163,193,492,415,961,223,417,659,787,157,202,
545,333,783,334,777,830,218,014,905,077,675,699,766,649,
698,676,892,834,587,204,825,046,787,698,439,067,298,022,
983,708,693,783,338,395,078,457,245,428,904,542,657,506,
873,425,865,596,233,432,542,160,135,568,886,423,752,229,
229,562,648,133,533,088,569,487,318,295,430,287,726,946,
641,649,809,356,760,113,688,980,954,104,973,336,888,392,
785,547,924,780,056,268,147,894,207,107,543,052,594,542,
403,021,659,363,655,062,233,931,413,319,416,693,234,844,
064,515,946,449,947,016,545,969,427,094,539,246,444,208,
735,559,647,539,174,640,853,111,520,180,776,757,872,042,
024,272,504,000,286,839,563,050,880,598,016

271,541,759,288,712,855,826,087,455,170,021,786,027,838,

2009. november 6., péntek

A Talmud részei

Talmud (= kommentár a Bibliához):
Berakoth - 64 fólia, TRANSLATED INTO ENGLISH WITH NOTES, GLOSSARY AND INDICES BY MAURICE SIMON, M.A. UNDER THE EDITORSHIP OF RABBI DR I. EPSTEIN B.A., Ph.D., D. Lit.
Shabbath - 157 fólia, TRANSLATED INTO ENGLISH WITH NOTES, GLOSSARY AND INDICES CHAPTERS I - IV BY RABBI DR. H. FREEDMAN, B.A., Ph.D. UNDER THE EDITORSHIP OF RABBI DR I. EPSTEIN B.A., Ph.D., D. Lit.
Yebamoth - 112 fólia, TRANSLATED INTO ENGLISH WITH NOTES, GLOSSARY AND INDICES BY REV. DR. Israel W. SLOTKI, M.A., Litt.D. UNDER THE EDITORSHIP OF RABBI DR I. EPSTEIN B.A., Ph.D., D. Lit.
Kethuboth - 112 fólia, TRANSLATED INTO ENGLISH WITH NOTES, GLOSSARY AND INDICES PAGES 1 TO 198 BY RABBI DR. SAMUEL DAICHES BARRISTER AT LAW PAGES 198 TO THE END BY REV. DR. ISRAEL W. SLOTKI, M.A., Litt.D. UNDER THE EDITORSHIP OF RABBI DR I. EPSTEIN B.A., Ph.D., D. Lit.
Nedarim - 91 fólia, TRANSLATED INTO ENGLISH WITH NOTES, GLOSSARY AND INDICES BY RABBI DR. H. FREEDMAN, B.A., Ph.D. UNDER THE EDITORSHIP OF RABBI DR I. EPSTEIN B.A., Ph.D., D. Lit.
Nazir - 66 fólia, TRANSLATED INTO ENGLISH WITH NOTES, GLOSSARY AND INDICES BY RABBI B. D. KLEIN, B.A. UNDER THE EDITORSHIP OF RABBI DR I. EPSTEIN B.A., Ph.D., D. Lit.
Sotah - 49 fólia, TRANSLATED INTO ENGLISH WITH NOTES, GLOSSARY AND INDICES BY REV. A. COHEN, M.A., Ph.D. UNDER THE EDITORSHIP OF RABBI DR. I. EPSTEIN B.A., Ph.D., D. Lit.
Gittin - 90 fólia, TRANSLATED INTO ENGLISH WITH NOTES, GLOSSARY AND INDICES BY MAURICE SIMON, M.A. UNDER THE EDITORSHIP OF RABBI DR. I. EPSTEIN B.A., Ph.D., D. Lit.
Baba Kamma - 119 fólia, TRANSLATED INTO ENGLISH WITH NOTES, GLOSSARY AND INDICES BY E. W. KIRZNER, M.A., Ph.D., M.Sc. UNDER THE EDITORSHIP OF RABBI DR I. EPSTEIN B.A., Ph.D., D. Lit.
Baba Mezi'a - 119 fólia, TRANSLATED INTO ENGLISH WITH NOTES, GLOSSARY AND INDICES FOLIOS 1 - 24b BY SALIS DAICHES, A.M., Ph.D. FOLIOS 25a TO THE END BY H. FREEDMAN, B.A., Ph.D. UNDER THE EDITORSHIP OF RABBI DR I. EPSTEIN B.A., Ph.D., D. Lit.
Baba Bathra - 176 fólia, TRANSLATED INTO ENGLISH WITH NOTES, GLOSSARY AND INDICES CHAPTERS I - IV BY MAURICE SIMON, M.A. CHAPTERS V - X BY ISRAEL W. SLOTKI, M.A., Litt.D. UNDER THE EDITORSHIP OF RABBI DR I. EPSTEIN B.A., Ph.D., D. Lit.
Sanhedrin - 113 fólia, TRANSLATED INTO ENGLISH WITH NOTES, GLOSSARY AND INDICES CHAPTERS I - VI BY JACOB SHACHTER CHAPTERS VII - XI BY H. FREEDMAN, B.A., Ph.D. UNDER THE EDITORSHIP OF RABBI DR I. EPSTEIN B.A., Ph.D., D. Lit.
'Abodah Zarah - 76 fólia, TRANSLATED INTO ENGLISH WITH NOTES, GLOSSARY AND INDICES FOLIOS 1-35b BY A. MISHCON FOLIOS 35b TO THE END BY A. COHEN, M.A., Ph.D. UNDER THE EDITORSHIP OF RABBI DR I. EPSTEIN B.A., Ph.D., D. Lit.
Horayoth - 14 fólia, TRANSLATED INTO ENGLISH WITH NOTES, GLOSSARY AND INDICES BY ISRAEL W. SLOTKI, M.A., Litt.D. UNDER THE EDITORSHIP OF RABBI DR I. EPSTEIN B.A., Ph.D., D. Lit.
Niddah - 73 fólia, TRANSLATED INTO ENGLISH WITH NOTES, GLOSSARY AND INDICES BY REV. Dr. ISRAEL W. SLOTKI, M.A., Litt.D. UNDER THE EDITORSHIP OF RABBI DR. I. EPSTEIN B.A., Ph.D., D. Lit.
Tohoroth - 10 fólia, TRANSLATED INTO ENGLISH WITH NOTES, GLOSSARY AND INDICES BY REV. Dr. ISRAEL W. SLOTKI, M.A., Litt.D. UNDER THE EDITORSHIP OF RABBI DR. I. EPSTEIN
B.A., Ph.D., D. Lit.
Összesen 1325 fólia.

The Jews' College által készített fordítás a Soncio Press adta ki 1935 és 1948 között. Ez volt az első teljes angol fordítás, amit szerte a világról a legilletékesebb zsidó "scholar"-ok készítették el. A teljes és finomítatlan szöveg, de fogadok hogy nem találod meg nyilvános könyvtárban!

A teljes Talmud tartalma:

SEDER ZERA‘IM (Seeds: 11 tractates)

Introduction to Seder Zera‘im — Rabbi Dr. I Epstein
Berakoth (Benedictions: 9 chapters, 64 folios, 405 pages)
Introduction to Berakoth — Maurice Simon
Pe‘ah (Corner: 8 chapters, 46 pages)
Demai (Doubtful: 7 chapters, 82 pages)
Kil‘ayim (Mixtures: 9 chapters, 68 pages)
Shebi‘ith (Seventh: 10 chapters, 52 pages)
Terumoth (Heave Offerings: 11 Chapters, 57 pages)
Ma‘aseroth (Tithes: 5 chapters, 29 pages)
Ma‘aser Sheni (Second Tithe: 5 chapters, 33 pages)
Hallah (Dough 4 chapters, 40 pages)
‘Orlah ('Uncircumcision', sc. of trees: 3 chapters, 29 pages)
Bikkurim (First Fruits: 4 chapters, 4 folios, 24 pages)

SEDER MO‘ED (Appointed Seasons: 12 tractates)

Foreword to Seder Mo‘ed — The Very Rev. The Chief Rabbi Dr. J. H. Hertz
Introduction to Seder Mo‘ed — Rabbi Dr. I Epstein
Shabbath (Sabbath: 24 chapters, 157 folios, 806 pages)
Introduction to Shabbath — Rabbi Dr. H. Freedman
‘Erubin (Blendings: 9 chapters, 105 folios, 733 pages)
Pesahim (Paschal Lambs: 10 chapters, 121 folios, 623 pages)
Yoma (The Day: 8 chapters, 88 folios, 441 pages)
Sukkah (Booth: 5 chapters, 56 folios, 27 pages)
Bezah (Egg: 5 chapters, 40 folios, 203 pages)
Rosh Hashana (New Year: 4 chapters, 35 folios, 174 pages)
Ta‘anith (Fast: 4 chapters, 31 folios, 165 pages)
Shekalim (Shekels: 8 chapters, 36 pages)
Megillah (The Scroll: 4 chapters, 32 folios, 195 pages)
Mo‘ed Katan (Minor Feast: 3 chapters, 29 folios, 192 pages)
Hagigah (Festival-Offering: 3 chapters, 27 folios, 171 pages)

SEDER NASHIM (Women: 7 tractates)

Foreword to Seder Nashim — The Very Rev. The Chief Rabbi Dr. J. H. Hertz
Introduction to Seder Nashim — Rabbi Dr. I Epstein
Yebamoth (Sisters-in-law: 16 chapters, 122 folios, 871 pages)
Introduction to Yebamoth — Rev. Dr. Israel W. Slotki
Kethuboth (Marriage Settlements: 8 chapters, 112 folios, 728 pages)
Introduction to Kethuboth — Rev. Dr. Israel W. Slotki
Nedarim (Vows: 9 chapters, 91 folios, 283 pages)
Introduction to Nedarim — Rabbi Dr. H. Freedman
Nazir (Nazirite: 9 chapters, 66 folios, 253 pages)
Introduction to Nazir — Rabbi B. D. Klein
Sotah (Suspected Adulteress: 9 chapters, 49 folios, 271 pages)
Introduction to Sotah — Rev. Dr. Abraham Cohen
Gittin (Bills of Divorcement: 9 chapters, 90 folios, 439 pages plus 5 pages of appendix)
Introduction to Gittin — Maurice Simon
Kiddushin (Consecrations: 4 chapters, 82 folios, 425 pages)

SEDER NEZIKIN (Damage: 10 tractates)

Foreword — The Very Rev. The Chief Rabbi Dr. J. H. Hertz
Introduction to Seder Nezikin — Rabbi Dr. I. Epstein
Baba Kamma (First gate: 10 chapters, 119 folios, 719 pages)
Introduction to Baba Kamma — Dr. E. W. Kirzner
Baba Mezi‘a (Middle gate: 10 chapters, 119 folios, 676 pages)
Introduction to Baba Mezi‘a — Rabbi Dr. H. Freedman
See also: Introductory Essay: Social Legislation in the Talmud (1962) — Rabbi Dr. I. Epstein
Baba Bathra (Last gate: 10 chapters, 176 folios, 780 pages)
Introductory to Baba Bathra — Rev. Dr. Israel W. Slotki and Maurice Simon
Sanhedrin (Court of Justice: 11 chapters, 113 folios, 781 pages)
Introduction to Sanhedrin — Rabbi Dr. H. Freedman and Jacob Shachter
‘Abodah Zarah (Strange Worship: 5 chapters, 76 folios, 366 pages)
Introduction to Abodah Zarah — Rev. Dr. Abraham Cohen
Horayoth (Rulings: 3 chapters, 14 folios, 106 pages)
Introduction to Horayoth — Rev. Dr. Israel W. Slotki
Shebu‘oth (Oaths: 8 chapters, 49 folios, 309 pages)
Makkoth (Floggings: 3 chapters, 24 folios, 175 pages)
‘Eduyyoth (Testimonies: 8 chapters, 50 pages)
Aboth (Fathers: 6 chapters, 91 pages)

SEDER KODASHIM (Holy Things: 11 tractates)

Epilogue — The Very Rev. The Chief Rabbi Israel Brodie
Introduction to Seder Kodashim — Rabbi Dr. I. Epstein
Zebahim (Animal-offerings: 13 chapters, 120 folios, 596 pages)
Menahoth (Meal-offerings: 13 chapters, 110 folios, 682 pages)
Hullin (Non-holy: 11 chapters, 142 folios, 825 pages)
Bekoroth (Firstlings: 9 chapters, 61 folios, 418 pages)
‘Arakin (Estimations: 9 chapters, 34 folios, 204 pages)
Temurah (Substitution: 7 chapters, 34 folios, 253 pages)
Kerithoth (Excisions: 6 chapters, 28 folios, 220 pages)
Me‘ilah (Trespass: 6 chapters, 22 folios, 86 pages)
Tamid (The Continual [Offering]: 7 chapters, 33 folios, 38 pages)
Middoth (Dimensions: 5 chapters, 23 pages)
Kinnim ([Bird-]nests: 3 chapters, 24 pages)

SEDER TOHOROTH (Cleannesses: 12 tractates)

Introduction to Seder Tohoroth — Rabbi Dr. I. Epstein
Niddah (The Menstruant: 10 chapters, 73 folios, 509 pages)
Introduction to Niddah — Rev. Dr. Israel W. Slotki
Kelim (Vessels: 30 chapters, 142 pages)
Oholoth (Tents: 18 chapters, 86 pages)
Nega‘im (Leprosy: 14 chapters, 70 pages)
Parah (Heifer: 12 chapters, 58 pages)
Tohoroth (Cleannesses: 10 chapters, 60 pages)
Introduction to Tohoroth — Rev. Dr. Israel W. Slotki
Mikwa'oth (Pools of Immersion: 10 chapters, 46 pages)
Makshirin (Predispositions 6 chapters, 36 pages)
Zabim (They That Suffer Flux: 5 chapters, 24 pages)
Tebul Yom (Immersed at Day Time: 6 chapters, 20 pages)
Yadayim (Hands: 4 chapters, 26 pages)
Ukzin (Stalks: 3 chapters, 20 pages)
Csak az aláhúzott részekhez enged hozzáférni az elektronikus verzió, forrás: Talmud. Fene.
Azért 12,800 oldalból 8050 hozzáférhető, ez állítólag kb. 63%-a a Soncino kiadta Talmudnak. Nem tudom, miért nem tették hozzáférhetővé a maradékot.
További megjegyzés: minden könyv "első fóliája" a fordítók előszava, azaz a tényleges szöveg és terjedelem annyival kevesebb.


Ellenben a fenti támpontok alapján úgy tűnik, sikerült találni egy teljes Soncino Babylonian Talmud-ot.

TRANSLATED INTO ENGLISH
WITH NOTES, GLOSSARY
AND INDICES

UNDER THE EDITORSHIP OF

RABBI DR. I. EPSTEIN

B.A., Ph.D., D. Lit.


FOREWORD BY
THE VERY REV. THE LATE CHIEF RABBI

DR. J. H. HERTZ

TRANSLATED INTO ENGLISH
WITH NOTES, GLOSSARY
AND INDICES

UNDER THE EDITORSHIP OF

RABBI DR. I. EPSTEIN

B.A., Ph.D., D. Lit.


FOREWORD BY
THE VERY REV. THE LATE CHIEF RABBI

DR. J. H. HERTZ

Ez természetesen ugyanaz a kiadású Babilóniai Talmud.Blogmegjegyzés: a fordítók megjegyzéseit, kommentárjait, hozzászólásait itt szándékosan figyelmen kívül hagyom. Az nem része az általuk lefordított szövegnek, így nem érzem őket jogosultnak arra, hogy részeivé váljanak a feldolgozott szövegnek.

2009. november 4., szerda

János apostolnak mennyei jelenésekről szóló könyve - 1. bejegyzés

Először a címet szeretném megvizsgálni.
Annyi mindent mondanak erről a könyvről. Jelenések. Világvége. Armageddon. Apokalipszis. Mind ott vannak.
Mi a cím?
Nos, a cím "Jelenések", ami annyit tesz "látomások", ami a "lát" igéből eredeztethető, ami a "szemmel érzékel" dolgot jelenti, azaz nyilván a látványra koncentrál az írás, festői képek, miegymás az amivel dolgozik, aminek a segítségével megmutat nekünk dolgokat.
Az ilyen műfajú írások anno népszerűek voltak, és mind-mind a megírásuk korának jelenét és múltját festették le velük, temrészetesen úgy állítva be mintha a jövőre vonatkoznának, vagy a jövőre vonatkozólag írták volna őket valamikor régebben.

A "Jelenések" görögül az "Apokalipszis" szónak feleltethető meg, azaz az "apokalipszis" egyszerűen annyit tesz: Látomás. Tehát az "apokalpiszis lovasai" a "látomásban lévő lovasok"-at jelenti, nem mást. Az Apoklaipszis NEM jelent világvégét.

Az Armageddon pedig csak egy esemény János Jelenésein belül, nem pedig egy szó a VilágVégére. Igazából ráadásul egy fizikai helyet jelöl, de majd akkor térjünk erre rá, ha elértünk odáig.


Amit még ide le akark írni, az az események sorrendje a könyvön belül. Sőt, nem is az "események" sorrendje, hanem pusztán azok vázlatát. Hogy jönnek egymás után a pecsétek, harsonaszók, meg ilyesmik. Legyen ez egy afféle megalapozó előtanulmány. Kezdjünk is bele:

- intro
- 7 levél a 7 keresztény központnak (mindegyiknek egy)
- János Mr. Isten elé kerül
- 6 pecsét felnyitása (a 7-ből)
- 4 angyal megjelenése, 144,000 kijelölése, Mr. Isten imádása
- a 7. pecsét felnyitása
- 4 trombitaszó (a 7-ből)
- jajjszó
- 5-6. trombitaszó
- a 7 mennydörgésben elhangzottak elhallgatása
- János megeszik egy könyvet
- János megméri a Temlomot
- próféták élete, halála és feltámadása
ez egy jajjszó volt
- a 7. trombitaszó
- a csillagasszony jele
- a fenevad megjelenése
- a második fenevad megjelenése
- a 144,000 énekel
- 3 angyal és mennyei szózat
- 2 arató
- a 7 pohár kitöltése (amik Isten haragját tartalmazzák)
- a szajha
- 2 szózat
- "Babilont" siratják a földiek
- Mr. Istent dicsőítik az égiek
- a lovas és serege, meg a madarak
- a Sátán megkötése
- az első feltámadás
- a Sátán csatába vezeti az embereket
- a halottak megítélése
- "új Ég és új Föld"
- outro

És végül ha valaki esetleg kíváncsi lenne némi vizuális ábrázolásra...:
The Brick Testament

2009. november 3., kedd

Júdás apostol közönséges levele

Na végre, az utolsó levél!

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban fedik a valóságot! (Vannak akik legalábbis hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Feladó: Júdás, Jakab "atyafia" (Vajon miért adták a címet ennek, hogy "Júdás apostol" levele? Tán csak nem, mert mindent minél nevesebb személyre akartak aggatni? Szóval a cím alapján a szerző Júdás apostol a 12-ből. A feladó megnevezése szerint viszont sokkal inkább Júdás, aki Jakab testvére. De vajon az "atyafi" hogy értendő? Testvér? Vagy munkatárs? A helyzetet pedig tovább bonyolítja, ha átkukkantunk más nyelvekbe. Angolul ugyanis a betűzése eme személy nevének "Jude", nem pedig "Juda", ami egy teljesen új személyre utal, aki nem fordul elő sehol máshol a biblia irataiban.)
Üdv.
Valamit már nagyon akartam írni, hát írok arról, hogy figyelmeztesselek a VESZÉLYre.
Holmi "hitetlenek" - akiket Mr. Isten már régről erre szánt (ennyit a szabad akaratról) - beszivárogtak sorainkba, akik megtagadják az Urat és Jézust! (legalábbis a mi tanításainkat róluk)
Szóval emlékeztetni akarlak benneteket, akik egyszer már ráléptek a 'helyes' útra, emlékezzetek az Egyiptomból kihozottakra (kell-e mondanom, hogy az Exodus nem történt meg?), és hogy akik nem hittek, azokat Herr Isten elpusztította.
De elpusztította az angyalokat is / Nem kímélte meg még az angyalokat sem, akik "nem tartották meg fejedelemségüket", hanem elhagyták "lakóhelyüket" - "a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta". (Egy sztori Énok könyvéből.)
Sodoma és Gomra, meg a környékükön lévő városok "örök tűz büntetését szenvedik"? Tudtommal lerombolták őket és kész.
Ráadásul mi volt Sodoma bűne? Ami a Gen.19.4-5-ben áll? Ami itt áll? Netán Ezékiel 16.49-nek van igaza? Vagy esetleg Jeremiás 23.14-nek?
És a ma ügyködő riválisaink ennek ellenére folytatják!
Pedig Mihály arkangyal mikor az ördöggel "viaskodott" Mózes "teste felett vetekedvén" (= Mózes testéért küzdve, Mózes testén vitatkozva) nem mert az örödögre "káromló ítéletet" mondani, ezért azt mondta: "dorgáljon meg téged az Úr!" (A sztori egy semmilyen kánonban nem kanonikus könyvből származik, aminek az angol címe "(The) Assumption of Moses", másnéven "Mózes Testamentuma".)
Ezek meg (mégis) káromolnak, ch! Oktalan állatok ezek, nem mások!
"amiket pedig természet szerint tudnak"? A vallások mind tanult dolgok!
Ezek ilyen seggfejek, olyan seggfejek, amolyan seggfejek.
Egy káromkodást azért kiemelnék: "kétszer meghaltak". Ha az első halál a test halála, a második halálnál pedig már a lélek is meghal, akkor ezek hogy létezhetnek? Apokrif. Ez mutatja mivel jár ha elraganak az indulataid.
"Ezekről prófétált Énok"... De akkor miért nem kanonikus Énok könyve, kérdem én?
Énok, mint Ádámtól fogva a hetedik? Lássuk csak:
0.Ádám
1.Séth
2.Énós
3.Kénán
4.Mahalálél
5.Járed
6.Énókh
A fenti lista megvan: Gen.5.3-18, 1Krónika 1.1-2, Lk 3.37-38. Mind egyetért, hogy Ádámtól fogva a 6. Énok, nem a 7. Vagy esetleg csak túl ősi a nyelvtan, és a listát Ádámmal kéne kezdeni?

Érdekes, hogy míg Károli "sok" ezer szentet mond, a KJV már pontos adattal szolgál: 10,000 szent. Természetesen a gond a korabeli görög szóhasználat / gondolkodás lehet, ahol a "10,000" azt jelentette, hogy "sok". Ebből is látszik, hogy a szöveget nem héberek írták.
Valamint maga a "prófécia" azt mndja, hogy még ezek életében megtörténik a 2. Eljövetel, de ez elég elborult dolog.
"az istentelenek istentelenségükben istentelenkedtek, mert bizony ezek istentelenek" - az "istentelenek" eme Júdás kedvenc szava, lol.
A 17. sorban a levél írója egyértelműen kivonja magát az eredeti apostolok sorából.
Mert megmondták nektek (az apostolok) hgy az "utolsó időkben" lesznek ilyen marhák. (Tehát Júdásunk az "utolsó idők"-ben hitte magát élni. Ezek szerint a VilágVége már vagy eljött és észre sem vettük, vagy még így a végére újabb okot találtunk hogy kidobjuk ezt a levelet az apokrifok közé.) Ezek azok, akik a világi dolgokat élvezik / világi gyönyörökkel törődnek /ilyesmi.
1.22: megkülönböztetést javasol. A modern államok mind az egyenjogúság, az egyenlő bányásmód céljáért küzdenek, ez meg itt megkülönböztetést javasol. Dugja fel magának.
1.23: Az amcsik művelnek ilyen borzalmakat. Szerintem nem kéne hagyni.

János apostol harmadik közönséges levele

Semmi okunk vesződni ezzel, hiszen akár ugyanaz a János írta mindhárom Jánosos levelet, akár két különböző, bukásuk következményeként ennek a levélnek sincs létjogosultsága.
Továbbá megjegyzendő, hogy a levél létére pusztán a 3. század közepétől van bizonyítékunk, ami máris kétségeket ébreszt hitelességével kapcsolatban.

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban fedik a valóságot! (Vannak akik legalábbis hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Feladó: a presbiter (Ha itt is így nevezi magát, feltételezhető, hogy minden általa írott levélben így nevezi magát, tehát szükségszerűen 1Jánosnak ha ugyanez a személy írta volna, tartalmaznia kellene eme kifejezést. De nem tartalmazza.)
Címzett: Gájus (Ja, és ez a János úgy tűnik mindenkit szeret... De melyik Gájuról lehet szó? A macedóniai (Ap.Csel.19.29)? A korintoszi (Róm.16.23)? A derbei (Ap.Csel.20.4)? Vagy valaki más?)
Üdv.
Örültem a hírnek, hogy beléptél a szektánkba.
Az a legfaszább dolog ha gyarapodik a gyülekezet. (És dől a PÉNZ.)
Dícséri, de hogy a hozzá érkező ~zarándokokkal milyen jól bánik.
1.6: több ilyen küldöttségről van szó? Ez a Gájus rendszeresen indít útnak ilyen csoportokat erre-arra? Vagy konkrétan ez a csoport vissza fog menni hozzá?
"semmit nem fogadva el a pogányoktól" - ezt materiálisan, vagy spirituáisan kell érteni? Amúgy elég visszataszító doktrínának látszik, ez a szegregáció.
"Be kell fogadnunk az ilyeneket" hogy gyarapodjon az üzlet. (? Most oda-vissza ellenőrzés alatt tart mindenkit eza János?)
"Írtam a gyülekezetnek", de Diofretesz nem fogad minket. (Hopp, utalás egy elveszett levélre! Már megint...)
Na csak jussak el oda, jól elterjesztek mindenfélét hogy hogy szapul minket, meg hogy nem fogad minket, meg hogy mindenféle módon gáncsot vet nekünk! (Nos, ezek szerint János HAZUDNI készül. Ez a Diofretesz nem mondott semmi rosszat Jánosékról, egyszerűen csak nem fogadta őket. Lehet, hogy elfoglalt volt, vagy akármi. Ezt a bánásmódot azonban nem érdemli.)
"Aki jót cselkszik Istentől van, aki rosszat, az nem látta Istent." - Nos, tudom hogy ez a Biblia, és annak a szóhasználata más, de lássuk be: a jó és a rossz mai fogalmai szerint ez az állítás korántsem igaz. Rentgeteg nem-keresztény (és különösen nem csak egy keresztény felkezet) cselekszik úgy amit 'jó'-nak nevezünk, és elég csak Mózest venni, aki "szemtől szembe látta az Istent", és megnézni mit tett a Számok 31. fejezetében. Legjobb esetben is felháborító. Nos és persze ott az örök biblikus dilemma, tett-e bárki bármikor mármi jót?
Demeter... Ki a fene az a Demeter?
Sok mondanivalóm volna még, de majd meglátogatlak, és akkor majd beszélünk.
Üdvözöl mindenki, add át üdvözletünket.

János apostol második közönséges levele

No, térjünk ki itt az eöljáró-független részben a János nevű szerzőkre a Bibliában végre. Stlus, meg mifene alapján különböztetik őket a szakértők, mi ebbe nem folyunk bele, csak megemlítjük eredményeiket:
2János a legkevesebb "sort" tartalmazó könyve a Bbiliának. Mivel 3János a legkevesebb szót tartalmazó része a bibliának, így nem meglepő hogy "hasonló" cimkét ütöttek 2 és 3 Jánosra. Ellenben mikor továbbmentek végül azt sütötték ki, hogy eléggé különböznek ahhoz a többi Jánosos "könyv"-től hogy újabb szerzőt feltételezhessünk.
Nos, igazából 3 Jánosnál áll jelenleg a tudomány: az első Jánosnak tulajdonítják János evangéliumát és 1Jánost (összességében: János apostol munkái); a második Jánosnak 2. és 3. levelét Jánosnak (János presbiter / vén munkái; a János nyilván a hagyományos "mindet János apostol írta" értelmezésből maradt rajta), végül pedig egy harmadik Jánosnak János Jelenéseit (ez nyilván nem szorul külön elnevezésre).
A középső János a 3Jánosban való önmagára való hivatkozás alapján kapta egyébként az elnevezését.

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban fedik a valóságot! (Vannak akik legalábbis hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Egy kis összefoglaló elemzés a jelentőségéről kezdetnek: A szöveg a "kiválasztott asszonyt" és gyerekeit szólítja meg, és az alábbi szavakkal zárul: "köszöntenek téged kiválaszttott nővérednek gyermekei".
És noh a afordítók előszeretettel fordítják le a görög "asszny" jelentésű szót, de akadt aki meghagyta eredeti formájában: Kyria (Kyra). Azaz lehetséges, hogy egy csak itt említett személy a címzett.
Egy más lehetőség (ami nem feltétlen zárja ki az előzőt szerintem) János Jelenéseinek 12. fejezetéhez társítható, ami egy asszonyról és egy sárkányról beszél. A sárkány a nő és egy germeke ellen terveket sző, de persze nem sikerül neki, így végül a többi gyereket pusztítja el. Ez az epizód hozzárendelhető eme levél 4. sorához (bár ott több gyerekről van szó, szóval...).
A harmadik lehetőség - szintén nem kizárólagos a 2. vonatkozásában szerintem -, hogy a "kiválasztott nő" Mária, Jézus anyja.

Feladó: "a presbiter"
Címzett: "a kiválasztott asszony" és az ő gyermekei, "akiket mindenki szeret aki megismerte az igazságot" (= minden keresztény. Hm... ezek szerint a fenti lehetőségekből csak Mária, Jézus anyja jöhet szóba.)
Üdv.
Örülök hogy gyerekeid (legalábbis egynémely közüllük) keresztény.
Ühm, vonakodom ezt előadni, de minden eddiginél jobban össze kell tartanunk és nem elfedni az eredeti tanokat amikhez tartottuk magunkat, mert mindenféle "hitető" rajzik szerte a világban akik nem vallják Jáázust a testben megjelent krisztusnak. (Gondolom csak valami szellemlénynek.) Az ilyenek "hitetők" és "antikrisztusok".
Próbáljuk megőrizni amit eddig elértünk / továbbra is higyjünk az eredeti doktrínákban.
Aki nem a keresztények vallásában hisz, annak "nincs istene". - Az eredeti szó itt "theos", ami egy görög szó (természetesn, hiszen ez az Újszövetség). A probléma a "theos"-szal, hogy köznév.
Aki valaki nem a keresztény tanokkal állít oda hozzátok azt ne engedjétek be a házatokba, sőt: ne is köszönjetek nekik. (Kérdéses az értemezés, hogy egyáltalán ne, vagy csak ha téríteni jött?) Mert aki (akár csak) köszön nekik (= olyanoknak) azt részt vállal a bűnükben / bűnrészes lesz.
Sok mondanivalóm lenne még, de nem akartam így, írásban, inkábbelmegyek hozzátok, és akkor majd beszélgetünk.
A "kiválasztott" nőtestvéred gyerekei üdvözletüket küldik neked.

Kicsoda 'az' antikrisztus?

Nos, habár felmerültek olyan cacsakaságok, mint hogy János Jelenéseinek Fenevadja az antikrisztus, vagy Dániel 11.37 alapján az antikrisztus egy meleg zsidó, de valójában a Bibliában mindösszesen 4 alkalommal jelenik meg az "antikrisztus" szó:

1János 2.18
Fiacskáim, itt az utolsó óra; és a mint hallottátok, eljő, így most sok antikrisztus támadt; a honnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra.

1János 2.22
Ki a hazug, ha nem az, a ki tagadja hogy a Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, a ki tagadja az Atyát és a Fiút.

1János 4.3
És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus lelke, a melyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már.

2János 1.7
Mert sok hitető jött e világra, a kik nem vallják a Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus.

Tehát bárki, aki nem vallja Jézust emberi testben létezett krisztusnak (= felkentnek) az antikrisztus. Ez jópár milliárd embert jelent, akiknek egy része pl. kereszténynek számítana különben. Ez a meghatározás - jelenleg - engem is magába foglal (mert nem láttam semmilyen hiteles bizonyítékot Jézus létezésére, és szerintem egyszerűen Pál alakjából költötték a legendát).

Büszkén állítom, hogy az antikrisztus-közösség tagja vagyok. (Ne feledjük ez nem megbocsáthatatlan bűn.)

2009. november 2., hétfő

János apostol első közönséges levele

Na ez az utolsó olyan levél, aminél a terjedelem még létező nagyságú. Azok a kis csonkok, ami a maradék 3 levél, az... Nem is tudom hogyan várhatnak igazolást - vagy cáfolatot - olyan incifinci terjedelemre.

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban fedik a valóságot! (Vannak akik legalábbis hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Feladó: ???
Címzett: 2.13: a keresztény férfiak (de mi van a nőkkel? Már megint kihagyják őket mindenből?)
Ha hivatalosan nem vagy keresztény, akkor feldughatod a Jézus-hited. Örülsz?
1.8: Ha azt mondjuk nincs bűn bennünk akkor becsapjuk magunkat. - De én azt hittem 1.7: Jézus vére megtisztít minket minden bűntől?

Hát igen, János ezen levele a "bűntelen bűnösök" dilemmájával van tele. A 2.12 azzal kezdi, hogy minden bűne a keresztényeknek megbocsáttatott, a 3.6 szerint egy igazi keresztény soha nem is esik bűnbr, az 5.18 pedig egyenesen odáig megy, hogy "aki Istentől született" egyszerűen egyszerűen képtelenség hogy vétkezzen. De az 1.8-10 azt mondja hogy a keresztények mind nagyon is bűnösek, hazudnának ha mást állítanának, be kell vallaniuk bűneiket hogy azok megbocsátathassanak (1.9), sőt, egyenesen képtelenség hogy ne vétkezzenek (1.10).
Ezen belső ellentmondás kérdése olyan súlyos, hogy az apokrifok közé kell temetnünk ezt a "könyvet".

Ne vétkezzetek. De ha mégis, semmi baj, majd Jézus elintézi.
Hm, Jézus az egész világ bűneiért halt volna meg? Ah, biztos a vérségi feltétel eltörléséről beszél.
Tartsd be a parancsolatait. (= a cselekedetek fontosak, nem csak a puszta hit)
Ha megállapítod a valós helyzeted akkor hazudsz? János (vagy akárki írta ezt a levelet" egy barom.
atyafi = felebarát, asszem
Hm, nem úgy volt hogy snekit ne hívjunk atyának?
Ne szeressétek a világot. (Miért, csak Mr. Istennek szabad? Jn 3.16. Esetleg ez spirituális értelemben van, az meg szó szerint. De ez olyan apologista!)
"Itt az utolsó óra." (Szóval még ha 1 nap = 1000 év, akkor is, ez mondjuk íródott i.sz. 100-ban, 1000 / 24 = ~41.7 év, tehát a VilágVége i.sz 142 előtt meg kellett volna történjen. BUKTA!)
Nyüzsögnek az antikrisztusok, ebből is látszik hogy nyakunkon a VilágVége! Ezek az antikrisztusok közüllünk váltak ki! (Azaz a rivális felekezetek tagjai antikriszusok mind.)
Az mind antikrisztus aki tagadja hogy Jézus "a Krisztus". (Ha feltételezzük, hogy a Földön kb. 7 milliárd ember lakik - és a szám nő - és 3 milliárd keresztény - és a szám csökken -, akkor kb. 4 milliár antikrisztus nyüzsög itt jelenleg.)
Antikrisztus mind, aki tagadja "az Atyát és a Fiút". (Mivel ez nem megbocsáthatatlan bűn, én is boldogan állok az antikrisztusok sorába, lol. Persze csak az alapján amit a Bibliából eddig megismertem.)
Jézus még a mi (János és kortársai) életében eljön (ismét)!
Aki ugyanúgy tesz mint ti arról tudható hogy ugyanabban is hisz. (Nos, ez nem mindíg van így. Ezen feltételezésre építve találták ki a kémeket.)
A világ azért nem lép be a szektánkba, mert nem hisz Mr. Istenbe. (Logikus. Elvégre bizonyítékot azt nem szolgáltattak, csak üres állításokat és emberek írta hibás szövegeket.)
"Aki bűnt cselekszik az ördögből van" - de ez nem zárja ki, hogy Istentől is legyen, elvégre ahhoz meg csak az kell, hogy elismerje - asszem - Jézust. Jó érzés ha egyszerre mindkettő vagy én mondom. Persze Jánosnak más fogalmai vannak a dologról, nála aki "Istentől van" az nem cselekedhet bűnt. Kár. De hát (ez a) János (akit a szöveg még mindíg nem nevez sehogy) nem isten.
az ördög = a Sátán?
Mindenki hüklye, csak mi vagyunk helikopter - a hangok is megmndták.
Aki gyűlöli az "atyafiát" az mind gyilkos (= bánelkövető), és így "nem nyer örök életet". (De akkor mit kezdjünk Lk 14.26-tal, ami szerint ahhoz hogy Jézus követője lehess - ami követelménye annak hogy a mennybe juthass - gyűlölnie kell őket?)
Éljen a kommunizmus és az önfeláldozó mártíromság!
Ne csak dumálj a hitről, cselekedj!
Minket megvethetnek, de Mr. Istenhez úgyse nyúlhatnak! (Képzeletbeli dolgokat egyetértek hgy nehéz megérinteni.)
Akármit kér egy keresztény Mr. Istentől, megkapja azt. (Lehet ezzel az állítással bármi mást cisnálni mint kiröhögni?)
A parancsolat: szered higy Jézus Krisztus nevében és szeressük egymást.
böff
Ne higyjetek mindenkinek, mert sok hamis próféta ötönllött a világra, szóval csekkoljátok őket! (Én is épp azt teszem. És Te, kedves szerző, Te is kihulltál a rostán.)
Amely lélek Jézust a testben megjelent krisztusnak vallja, az Mr. Istentől való. (Így pl. azon ördögök is, akik Mr 1.23-24-ben vannak.) A többiek antikrisztusok. (Jó sok van belőlük. Jézusról meg semmi szilárd bizonyíték hogy létezett volna.)
Aki ugyanabban hisz mint mi, az ugyanabban hisz mint mi. Aki másban hisz mint mi, az nem abban hisz mint mi. (Na, ezt is nehéz volt összehozni, mi?)
ism.ism.ism.
Hit a tapasztalat által. (A személyes tapasztalat csak akkor számít bizonyítéknak ha - legalábbis elméletben - bárki más is hozzáférhet.)
Higyj! Az tök faja dolog!
VÉR! Az tök faja dolog!
5.7 olvasásakor ne feledd az 1Kor.3.6,8-at. Egyébként a legrégebbi görög kéziratokban nem is szerepel a sorban együtt az Atya, az Ige és a SzentLélek. Jelen ávltozatában amúgysem vezetne az Atya-Fiú-SzentLélek triumvirátushoz.
5.11--13: élet = "örök élet", nem ám mindenki zombi meg transformes aki nem keresztény!
nem halálos bűn? Hát, Pál a Róm.6.23-ban ilyet nem ismer.
Az egész világ gonosz, csak mi vagyünk übermensch árják.
"Isten Fia" eljött és dumált egy csomót, és ez a duma az Isten és az örök élet. (Ööö, holmi szavak?)

Végül vizsgáljuk meg a 4.8, 16-ban "elhangzó" állítást, miszerint "az Isten szeretet".
Bármi is legyen a mi saját fogalmunk a "szeretet"-ről, keressük ki, mit mond róla a Biblia, jobban mondva az Újszövetség. Találunk ugyanis definíció-részt erről, nem kell értelmezésekkel veszkődnünk: 1Kor.13.4-8:
A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt, Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy.

Nem irígykedik-e Mr. Isten? Az Exo.34.14 szerint Isten neve "Féltőn szerető", azaz féltékeny, azaz irígy.
Nem gerjed-e haragra Mr. Isten? Deu.9.7, Bírák 2.12, 1Királyok 14.9 stb.
Nem rója fel a gonoszt? Ítélet Napja valaki?
Mindent elfedez/eltűr? Mt 12.31-32, Mk 3.29, Lk 12.10.
Nem keresi a maga hasznát? Jób 1.8-12.

A bibliai Isten egyszerűen nem felel meg a bibliai szeretet-fogalomnak.

Péter apostol 2. közönséges levele

Habár a levél Simon Péter művének próbálja beállítani magát, mégis nagyon valószínű, hogy nem ő volt a szerzője, hanem i.sz. 90-100 között írhatták, jóval Péter halála után.
A késői datálást (ami alapján feltehetőleg az Újszövetség legkésőbb megírt iratának számít) az alábbiakra alapozzák: 1) 3.3-4 elnézést kér hogy nem jött el Jézus a megjelölt időben 2) a szerző Pál leveleire olyanképpen utal, amiket már egyenrangúnak tekintettek az ő korában a többi Írással 3) a levél komolyan építkezik Júdás levelére, amit úgy tartják i.sz. 80-100 között írtak meg.

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban fedik a valóságot! (Vannak akik legalábbis hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Feladó: Simon Péter (A címzés miért tér el az előző levélétől?)
Címzett: ???
Ezt csináld meg azt csináld, mert Jézus így, meg Jézus úgy.
Tudom, tudom, tudjátok ezeket, de azért csak elmondtam.
Hamarosan meghalok. (Mármint Péter. Ügyes trükk: azt mndani "mindjárt meghalok", és így arra hivatkozni, hogy ezt csak későn írta, nem pedig valaki a halála után, khm.)
Én (meg még néhányan) láttuk is némely epizódját annak amiről meséltünk. (Vagy azt sem.)
1.20-21: a prófétai részek isteni ihletettségéről
Gzz, hamis próféták! Fenébe a sok felekezettel! Veszedelmes eretnekek! Szívjanak csak az olyanok, MUHAHAHA!
2.4: Énok könyvére egy utalás
2.5: Noé és a globális özönvíz (sosrem történt meg, mehet hát az apokrifok közé)
Sodomas és Gomora elhamvasztása
az "igaz" Lót (aki részeges, aki gyerekeket nemzett saját lányainak, akiket krábban felajánlott egy tömegnek hogy erőszakolják csak meg őket?)
Jajj de szar volt Lótnak ott lakni! (Ja, a nagy házában...)
Jajj annak aki nem ismeri el a feljebbvalóit! Engedelmeskedj! TÉRDRE RABSZOLGÁK! LETÉRDELSZ ÉS SZOPSZ!
Bezzeg az angyalok, akiknek van übverpower nem ugatnak vissza Mr. Istennek! (Akinél lenni mégnagyobb überpower!)
Érdemes megnézni, minek nevezi (az állítólagos) Péter azokat akik nem abban hisznek amiben ő:
"De ezek, mint oktalan természeti állatok, a melyek megfogatásra és elpusztításra valók, azokat, a miket nem ismernek, káromolván, azoknak pusztulásával fognak el is pusztulni", "Ezek víztelen kútfők, széltől hányatott fellegek, a kiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre."
Bálám szamara emberi nyelven beszélt! (Na ja.)
Aki ilyen tévútra megy (rivális keresztény felekezethez tartozik) annak még rosszabb lesz (nyiéván "ama napon") mint akik soha nem lettek keresztények. Olyanok ők, mint a kutya, ami visszatért a saját hányásához. (megenni a kiokádott - Péter szerint nyilvánvalóan - rossz kaját. Megjegyzendő hogy korántsem csak azért hányhat egy kutya).
Ez már a második levelem nektek kedveskéim amit ösztönzésetekre küldök,
Jézus úgy néz ki nem jön el a megjelölt időpontban, de ettől nem kell kétségbeesni. Azért ezek még az "utolsó napok".
Aki nem hisz a globális özönvízben az szándékosan hülye. (Vagy inkább a bizonyítékoknak hisz, khm.)
A mostani föld egyébként at előző föld utáni, amit az Özönvíz törölt el. (Azaz a bolygó marad. János Jelenéseihez ez újabb adat úgy néz ki.)
A "mostani" föld pedig "tűz által" fog elveszni. Jól elég benne az összes "istentelen"!
Az Úr egyszerűen nagyobb skálán méri az időt mint mi. (És annak mi köze bármihez?) Azaz nem késik ő, hanem csak azt várja hogy mindneki "megtérésre jusson". (Ez az érverlés TALÁN megállná a helyét HA annyit mondtak volna, hogy "hamar", vagy "X idő múlva". Azonban nem így határozták meg a dolgot! Plusz ha nem akarja hogy bárki elpusztuljon, akkor mi az a dolog az "istentelenk"-ről? Mert úgy biza végtelenségig várhat.)
Mikor pedig Jézus eljön, váratlanul lesz az és az egek "ropogva elmúlnak" (ne feledjük, hogy az ég csak egy kupola a lapos Föld fölött), "az elemek megégve felbomlanak" (?), a Föd és a rajta lévő dolgok megégnek. (A hívők is, nyilván... Ebből is látszik micsoda halandzsa ez az egész.)
Ahhoz hogy bejuthassatok a felperzselés utáni tökéletes világba magatoknak már előre tökéletesnek kell lennetek, úgy készüljetek.
És örüljetek hogy nem most van "az a nap". Ahogy Pál is írta szinte minden levelében, amikben van néhány 'nehezen érthető' (= kényelmetlen, nehezen kimagyarázható) dolog, amiket a szemét kurva annyukat hogy az arcunkba tolnak, de majd megkeserülik!
Szóval ti csak ne törődjetek az olyanokkal. Az Ügy él! Sieg Heil!

2009. november 1., vasárnap

Péter apostol első közönséges levele

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban fedik a valóságot! (Vannak akik legalábbis hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

feladó: Péter
címzett: a Pontusban, Galátziában, Kappadókiában, Ázsiában és Bithiniában "elszéledt jövevényeknek" (a kifejezés a zsidókra utal, de miért ne hazsnálhatná Péter a keresztényekre?)
"Eleve elrendelés" arra vonatkozólag, kik vannak "kiválasztva". (= kik keresztények. Ennyit a "szabad akarat"-ról.)
1.7, 13, 20: az "utolsó idők"-et élik, nyakukon a 2. Eljövetel
1.8: Jézus sosem létezett
1.12: Az angyalok nem ismerik a keresztények tanait?
Ne törődjetek a földi dolgokkal. Csak higyjetek (és adjatok pénzt)!
Mr. Isten már a világ "megalapítása előtt" eldöntötte hogy le fogja mészárolni Jézust.
A testetek meghal, de az Ügy fennmarad!
"lelki áldozatokkal áldozz" (mármint szó szerint csak gondolataiddal adózz Mr. Istennek, semmi fizikai cuccal nem, legalábbis nem kell, ha meg mégis, akkr hitből áldozz, ne az áldozat miatt higgy.)
Aki nem hisz azt kivégezzük.
2.8: akik nem ismerik el Jézust messiásnak, azok eleve így lettek csinálva, azért, hogy ne higyjenek. Nem tehetnek ellene, Mr. Isten azért teremti őket hogy legyen aki szív.
Viselkedjetek jól a pogányok között, hogy ne tudjanak semmit a nyakatokba varrni. (Holott hajaj, ugyebár.)
2.13: "engedelemeskedjetek minden emberi rendelésnek" (pl. a zsidók kiírtása a 2. VH-ban? Hagytuk volna Guantanamo-ban a vád nélkül tartott fgolyokat? Helyes volt őket megerőszakolni és megkínozni? Szavunk se legyen ellene?)
Féljetek Mr. Istentől!
A rabszolgák féljenek uruktól és mindenben engedelmeskedjenek nekik, akármilyen durvák és kegyetlenek!
Mert jó dolog szenvedni ha keresztény vagy. 8Miféle mazochista szekta ez?)
...Jézus amint nem fenyegetőzik, lol...
Az asszonyok engedelmeskedjenek a férjüknek! Így a férjek leszarhatják a "rendeléseket", ígyis-úgyis megváltódnak a feleségük által! És hagyják abba a cicomázkodást, ékszerviselést, és kuss legyen nekik!
nők = gyöngébb edények (a nők alsóbbrendűek)
A férjek azért "értelmes" módon álljanak a feleségükhöz, jó? (Ne üldözd el, mert ha elválik, akkor megnézheted magad.)
Legyetek egyértelműek (na, ez úgy tűnik elég gyakran hibádtik a Bibliában...) stb.
A jó kis hívőkkel (keresztények) sosem ttörténik semmi rossz. (Vagy mégis. A valóságot is felhozhatnánk, de elég ha a Bibliánál maradunk. Mondjuk Jób könyve?)
De ha mégis szenvedtek ne jöjjetek zavarba, mert istenműve. (a legrosszabb kifogás)
Mindenkinek legyetek készek elmagyarázni (és bebizonyítani) a hiteteket.
Cselekedjetek jót.
Ha kell haljatok mártírhalált, az Ügy fennmarad! A mártírok Ügyünk jelvényei!
Jézus halála után "tömlöcben lévő lelkeknek" prédikált. Ezek azok, akik Noé vízözönjébe fulladtak bele.
Noé bárkájában 8 ember élt túl.
A vízzel való keresztelés Noé Özönvizen modellizált változata.
Az élők és holtak egyaránt megítéltetnek.
Az evangélium a holtaknak is hírdettetett.
A "vége mindennek" közel van. (Még Mr. Istennek is? Amúgy ja, nyakatokon a VilágVége pockok. Ezek szerint nekünk már nem kell aggódni miatta.)
Szeressétek egymást. (De nem úgy!)
Ne elégedetlenkedjetek. (Pedig legtöbbször az viszi előre a dolgokat.)
Mindent (legalábbis minden "jót") fogjatok Jézusra/Mr. Istenre, így halad majd az Ügy!
Ne avatkozzatok más dolgába (többek között). (Ezt megfogadhatnák a keresztények végre, fene beléjük.)
Nyakunkon az ÍtéletNapja! (Mármint Péterén és kortársaién. Én eddig bírtam. Megy az apokrifek közé.)
Mi, keresztények is szívunk azon a napon, de akkor képzeld mi lesz akik nem követik tanainkat!
Péter presbiteri rangban van. (Legalábbis az a Péter aki ezt a levelet írta.) A címzett helyeken lévő többi presbitert szólítja meg most. A lényeg abból amit mond neki,, hogy ne "uralkodjanak" a nyájon, hanem "mutassanak nekik példát".
főpásztor = Jézus
A fiatalabbak (alacsonyabb rangúak) meg engedelemskedjenek a "véneknek". (a presbitereknek nyilvánvalóan. Azaz mégiscsak "uralkodás" ez.)
"az ördög mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kit elnyeljen" (Miféle "az" ördög? A sátán nyilván nem, hiszen az nem ördög. Ha mégis azt próbálná ez alatt érteni, akkor felmerülne a gnd 2Péter 2.4 és Júdás .6-ot illetően.)
Mindenki egyformán szenved ezen a világon, ezért álljatok ellen "az" ördögnek. Mert most kicsit szenvedtek, de később über-powert kaptok, és csinálhatook kame-hame.
Silvánusszal küldtem el ezt a rövid levelet. (Nos, a Bibliában ez átlagos hosszúságú az Úszövetség levelei közül. A sorról csak a legvalószínűbb jelentést adtam meg egyébként, mert akármit is jelenthet.)
Üdvözletét küldi a babiloni gyülekezet (nocsak), valamint Márk "az én fiam". (Szó szerint vagy átvitt értelemben a fia?)
Sok puszi.