2009. november 15., vasárnap

János Jelenései - az Újszövetség ideje

Nos, először is felhívnám az előző postban közölt linken lévő két táblázatra mindenki figyelmét. Az elsőben a 7 pohár, a 7 trombitaszó és az egyiptomi 10 csapást hasnlítja össze
míg a másodikban a Jel. 20-at a Jel. 12-vel.
Sajna a táblázatos formázással ez az oldal nem tud mit kezdeni, így itt nem teszem őket közzé, használjátok a linket ha érdekel. Inkább érdekesség a dolog, mintsem igazán fontos.

A következő amiről szót kívánok ejteni egy további összehasonlítás, nevezetesen a Mózes Testamentuma, vagy "Moses' Assumption" c. szöveggel kapcsolatban, ami nagyon durván hasonlít ehhez, azaz ez annak (is) lopása egy az egyben. Íme a főbb pontok:
Assumption of Moses
# Chapter 7 túl töredezett hogy értelmezhető legyen, de a Világ Végének leírásába kezd innen bele - pont mint János a 6. fejezettől a Jelenéseiben.
# Chapter 8 a "képmutatók" általa zsidók üldözése. Egyes vélemények szerint megelőzte eredetileg a 6. fejezetet. (Erős hasonlság a témájában mint az egyik Jelenésekbeli levélhez.)
# In Chapter 9 egy Taxo nevű lévita 7 fiával a hellenizációt megtagadva egy barlangba "temeti el" magát. (A 7 gyüekezet és a földrengéses pecsét, stb.)
# Chapter 10 Isten dicsőítése, aminek végén lesúlyt az Úr a pogányokra és megdicsőíti Izráelt.
# Chapters 11 and 12 arról beszél hogy ne féljetek, minden a jövőpbeli megdicsőülésig tartó szenvedés Mr. Isten tervének részét képezi (ilyesmi van az utolsó fejezetben is a Jelenéseknél.)

És innentől térjünk vissza a képek elemzéséhez:
A sárkány a csillagokkal/Nappal/Holddal, és az "égi jel" említésével annyira egyértelműen asztrológiai hivatkozás, hogy ha még nem olvastad, feltétlen nézz bele a "Zodiákus Evangélium" c. itteni bejegyzésbe.
De természetesen ennél többet is beleláthatunk. Jézus anyja és az ő üldözése könnyen adódik. A táblázatokat tartalmazó link pedig felhívja a figyelmet a "klasszikus keresztény" értelmezésre, miszerint Jézus és az Egyház viszonyát is beleláthatjuk az összes őrült képbe - Jézus a magzat, a nő az Anyaszentegyház. De ezek annyira beteg elképzelések, hogy én nem erőltetem meg magam, és hagyom hogy elolvasd a mellékelt linken az ilyesmit, ha érdekel.

Innen újabb kép jön: a Sátánt a Földre üzi Mihály és angyalai (vagy ilyesmi).
Nos, ahhoz hogy megértsük mi a Sátán először nézzük meg magát a nevet, hogy kiderüljön, hogyan vált angyalból a patás-vasvillás ördöggé. Ennek oka nem más, minthgy a korai keresztények sügér görögök voltak, és a héber nyelvet már nem beszélte senki. Ez történt ugyanis:
A héber szó "vádlót" jelent, míg ellenben az azonos hangalakú görög "satana" már "félrevezetőt".
Lényeges különbség hogy egy engedelmes próbáratevő, vagy egy gonosz hitető-e a karakter, nemdebár.
A másik dolog amit észre kellett vegyünk, az az elején lévő levelekben a zsidók megnevezése: "a sátán zsinagógája". Tehát a zsidók a Sátán követői, azaz a Sátán a zsidók hitét jelképezi.
Ha lerajzoljuk a képet, akkor stilizálva pedig nem mást kapunk, mint a zsidó gyertyatartót, a menórát.

A zsidk nem bírják megsemmisíteni Jézust (vagy méginkább meggátolni hogy megszülessen), így nekiállnak a keresztényeket üldözni. Hát nem uncsi, főleg ha hozzávesszük, hogy i.sz. 400 előtt a zsidóknak mint népcsoportnak semmi, vagy nagyon kevés közük volt a keresztényekhez? Üldözés? Soha! Csak keresztény halandzsa.

No és most következik a Fenevad. Ez igazából már a második Fenevad János Jelenéseiben. 7 feje 7 király, 10 szarva a 10 római provincia és uraik.
A halálos seb nincs megmondva melyik fejhez tartozik, és a később közölt szám sincs konkrét fejhez társítva, így nem feltétlenül ugyanahhoz a személyhez tartoznak. De tartozhatnak:
Először is a 666 egyes korai kéziratokban 616. Néró neve héberül NRWN QSR, ahol a második N opcionális. Ennek számértéke a héber számmisztikában 50+200+6+50 100+60+200 = 666, vagy 50+200+6 100+60+200 = 616. Továbbá Néró megölte magát egy "karddal" (igazából tőrrel), de sokáig keringett még a pletyka hogy csak elbújt, de egyszer majd visszatér.
Ellenben volt egy másik császár is, aki viszont kard által halt meg, de különös dolog történt: halálhíre után futott be még utolsó parancsa. Lehet ő is a Fenevad 'meghalt és mégis él' feje.
A 666-ra váltás indokolható a "csak 6-os" preferenciával, hogy Néró neve ezt megengedi, és hogy így már még egy akkori császárra is vonatkoztatható a szám.
Továbbá ha eltekintünk az angolban kikristályosodó "a szám egy ember száma" frázistól, akkor még a rómaiak/latinok csoportra is vonatkoztatják a számot (de jó nekik).
A lényeg viszont, bármely interpretációt nézzük is, hogy mindenki megegyezik abban, hogy a tengerből jövő fenevad az i.sz. első századának Rámója. Tehát még ha viattkozna is valaki az eddigi interpetácival, az eszkatológiában meg kell egyezni abban, hogy bármi ez előtt a pont előtt pusztán a múlt, és nem Csernobil, nem Hitler, és nem a 3. Világháború. (Elmebeteg barom aki a 3. Világháború eljöveteléért imádkozik, elévgre ahogy talán Asimov mondta: "Nem tudom mivel fogják vívni a 3. Világháborút, csak abban vagyok biztos, hogy a 4-et husángokkal és kövekkel.")
Néró után egyébként dinasztiaváltás következett be a római császárok sorában (azaz nem Néró leszármazottja került a trónra). Hozzá kell venni továbbá, hogy nem egyértelmű, mely császárokat jelentik a fejek: Augustusszal kezdődött a "cézár" mint cím megléte. Julius Ceasart a cím névadója, és első letéteményese. Azonban még előtte egy Sulla nevű diktátor uralta rómát mint egyedüli és teljhatalmú diktátor.
A későbbi 8. fej tehát valószínűleg kapcsolatban van a Néró haálával bekövetkezett dinasztiaváklátssal, de hogy pontosan kire vonatkozik, azt igen nehéz ma már eldönteni. De nem is lényeges igazából.

Néró és dinasztiájával kapcsolatban érdemes lehet felkeresni az alábbi webcímet:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Iulius%E2%80%93Claudius_dinasztia

Néró volt továbbá az, aki a keesztényeket önálló egységként vezette be a köztudatba - megindítva az első keresztényüldözést. (Őket tette meg bűnbaknak Róma felgyújtásáért, amit egyébként valószínűleg ő maga rendelt el, és amiért egyébként később a népek roppant hálásak voltak, mert a várost újra lehetett tervezni.)
Jut eszembe: Nérót saját római kortársai is gyakran emlegették a "fenevad" jelzővel.

A Fenevad fejeire írt káromló nevek jelképezhetik a császárok azon kijelntését, miszerint ők egyenesen istenek és hasonló frázisokat.

A 666 vizsgálatánál azt se felejtsük el, hogy János a saját korának címezte a tekercsét, a saját korának 7 gyülekezetéhez küldte el postán. Azt akarta, hogy az 1. sz. embere fejtse meg a számot, nem pedig évezredekkel későbbi emberekhez szólott.

A köv. fenevad, amit csak sokkal-sokkal később azonosít János (vagy bárki is volt a szöveg írója) a "hamis prófétával" lehetne a köv. császári dinasztia. De az nem állított szobrot Nérónak, nem emlete trónjára őket.
Ellenben a zsidók ha visszaemlékszünk mondjuk az evangéliumokra olyasmiket mondanak benne, hogy "császárunk van, nem királyunk".
Meg hát a zsidók a "majdnem-keresztények", ezért néz ki úgy e fenevad mint a Bárány (= Jézus, Jézus tanairól van szó), de beszél úgy mint a Sátán.
A 13.12-ben is található egy kulcsfárzis: "őelőtte" - azaz a két "fenevad" egyidőben létezik.

A 144,000-hez észben kell tartanunk a korábbi történéseket. Az Újszövetség idején már NINCS 12 törzs, Izráel elfoglalásakor 10 törzs egyszerűen elveszett. Ugyanakkor jusson eszünkbe, hogy Jézus "Izráel elveszett bárányaiért" jött, és hogy az Újszövetség nagyjából-egészéből elveti a vérség szerinti leszármazást.
Tehát a 144,000 egyszerűen nem alkalmazható konkrét számként.
A 12 törzsből választanak ki a szöveg szerint 12,000-et egyenként,. 12 törzs * 12 apostol * 1000 (ami az akkori szóhasználat szerint egyszerűen "sok"-at jelent), azaz a szám az összes keresztényre vonatkozik. Főleg ha megnézzük az összes helyet ahol szó van róluk: ők a kiválasztottak akik megmaradnak bántatlanul, míg mindneki más elpusztul. És ez eleve elrendeltetett. Megjegyzem, ez náci eszme.

Innen jön egy kis Sieg Heil, egy kis vérszomj, majd az Ítélet Napja, ami aratással van szimbolizálkva, és aminek a végén Jézus kitapossa a vért a lemészároltakból. Nácik, én mondom, mi sem tisztább ennél.

Majd innen megint visszatérünk az elejére a dolgoknak, most megint más aspektusból közelítve: a 7 pohár kitöltése. Ezek már nem is egyszerűen jelek, ez már tett. A képeibenn agyon hasonlók a poharakhoz, de ezek már 100%-ra hatnak, nem csak részekre (1/3, 1/4, ilyemsi).
Amúgy nincs bennük semmi érdekes. Az első 3 pohárt elpazarolja az író arra, hogy megmérgezzen vele minden vizet. Hiába, az akkori gondolkodásmód...
A 4-5. pohárban Herr Füherer (bocs, Mr. Isten) próbálja meggyőzni a pogányokat hogy álljanak mellé úgy, hogy árt nekik. Nos, ez az istenecske nem ismeri az emberi természetet, és nem így nem is jár semmiféle eredménnyel, csak mi röhögünk jót rajta.
A 6. pohárnál újabb folyómérgezés. A zsidó mitológiában minden folyók ősatyja: az Eufrátesz a célpont. hogy kik a "keletről jövő királyok", és hogy a "hamis próféta" feltétlen a földből előjövő fenevad, az legalábbis nem féltétlenül szükségszerű.
Az APOKALIPSZIS BÉKÁI viszont egyenesen röhelyes.
Ám hátra van még Armageddon. A "gonosz" gyülekező, vagy legalábbis (egyik) állomáshelye. A Római légióból 1 vagy 2 itt tanyázott - amit ugyebár a "világ" (az ismert és elfoglalt világ) minden tájáról toboroztak.
Armageddon tényleg vaós hely, viszont látszik legalább, hogy az írónak dunsztja nem volt a héber nyelvhez, és fonetikusan ír le dolgokat. Armageddon = Har-Megiddo = Megiddo hegye. A vicc, hogy Megiddo egy mező, a legközelebbi hegy a Kármel. mindkettő jelentőségtejes hely a bibliában. Ellenben van egy görög szó: megidon, aminek a jelentése "a csapatok helye".
Armageddonnál nincs csata leírva a Jelenések könyvében. Össze lehet ollózni bele, hiszen a gonoszok fejei oda vonják össze a seregeiket, és jóval később (de globális eljövetellel) Jézus lejön rombolni, de a szöveg nem jelent ki köztük összefüggést, így nem vagyunk kötelesek ezt feltételezni.

Jeruzsálem nagy város lerombolása érdekes dolog, csakúgy a vele kapcsolatos égi Templom megjelenése. Azonban meg kell jegyezni, hogy nem tudjuk, mikor írták ezt a szöveget. Csak annyi biztos, hogy valamikor az i.sz. 1. században, de 60 és 100 között bármi szóbajöhet.
Erősen gyanítható a leírás alapján, hogy az i.sz. 70-ben lerombolt Templomról a szerző már tud. Vagy ha nem, hát jól tippel, hisz' ekkoriban volt egy jó kis zsidó lázongás a rómaiakkal szemben. Eltartott vagy 42 hónapig... De ha nem, akkor érdekes egybeesés, vagy elég jó tipp/extrapoláció. Aznban nem a Templomról beszél, hanem a Városról...
Ellenben a szokásos "kersztények jók, zsidók rosszak" felállás szimbolizmusa is lehet.

Érdekes megfigyelni, hogy halad mind előrébb a vége-történet:
- a 7. pecsétnél nagy kuss
- a 7. trombitaszónál a Templom megjelenése és isteni lesúlytás jelei
- a Napba Öltözött Asszony jelénél véres aratás
- a 7. pohárnál (kehely? hirtelen nem is emlékszem hogy Jézus vérét felfogták-e egy grálba... Valaki?) már az isteni lesúlytásnak konkrét földi jelei is megjelennek.
- a könyv legvégén meg már csak a Mennyei Jeruzsálem fog állni.
Kör, méginkább spirál.

Eztán jön a Nagy Parázna jelképe. Szerencsére a szerző maga mondja, hogy ez egy város. Ez a rész segít azonosítani a Fenevad egyes jellegzetességeit is.
A Kurváról azt is megtudjuk, hogy 7 hegyre (magaslatra, dombra) épült. A lila/bíbor szín is árulkodó: isteni, de legalábbis uralkodói szín. Tehát adódna Róma, csakhogy Jeruzsálem is 7 dombra épült.
Egyéb jellegzetességek ellenben segítenek dönteni: a 10 szarv és a Fenevad szövetkezik és lerombolják a Szajhát, meg hogy a Prosti valami vizeken ül amit megfertőz romlottságával. (A víz az evangélium jelképe is lehet.) És ugyebár a zsidók itták az igazak vérét, ontották a prófétáik vérét az Újszövetség szerint. A zsidók a keresztények szerint akik megrontják az "igaz hitet".

A kalmárok pedig referencia Jézus templombeli dúlására, nem több.

Kép megint vált, a Bárány menyegzője jön. Új szövetség.?
Újabb náci sorok, az alsóbbrendű fajok kiírtása Jézus vezényletével. Jézusnak egyébként lassan több neve van mint egy átlagos internetezőnek, ezek egyike ráadásul a férfiasságára tetoválva.
A madarak a temetetlen holtakkal már csak ráadás. (Az Ószövetségre ha még emlékszünk temetetlenül meghalni nagy szégyen a zsidóknál.)
Hová jutottunk a "várakozó csend"-ből, eh?
Na és a dolog végén a Fenevad (a tengerből jövő, a 666) és a hamis próféta, ami itt egyértelműen a második, földből feljövő fenevaddal van aznosítva (ami igazbl a harmadik fenevad) menneka "kénkővel égő tüzes tóba". "Mindenki más" - a követőik, katonáik, azaz minden nemkeresztéynmeg ki van nyírva.


No ez az, amit különösebb erőfeszítés és agyalás nélkül még könnyű összerakni. A 20. fejezet okozza a legnagyobb fejtörést, a 21-22. viszont nagyon egyszerű - de van egy fontos fordítási probléma vele, így még egy bejegyzést kell szentelnem a dolgoknak :(

De még megemlítenék egy dolgot:
A 14.9-11-ben található a legmarkánsabb érv az örökkévaló kínzásra a pokolban. Csakhogy ha alaposabban is megfigyeljük a szöveget érdekes dolgok derülnek ki:
9: csak a kontextus miatt van szükség a felemlítésére, egyébként nem.
10: a nem megfelelő embereket bedobják az örök tűz tavába - azaz a Gyehennába. Amiről viszont láthattuk pl. Mt 18.6-9 szerint ez a fizikai test megsemmisülésének helye, illetve a tüzes tó a második halál, ami a lélek halála (l. Jel.20.14, Mt 10.28).
11: "a kínlódásuk füstje" - de arról egy szó nincs hogy örökké kínoztatnák őket! Ez csak egy emlékeztető, egy emlékkő a megmaradóknak.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése