2009. november 1., vasárnap

Péter apostol első közönséges levele

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban fedik a valóságot! (Vannak akik legalábbis hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

feladó: Péter
címzett: a Pontusban, Galátziában, Kappadókiában, Ázsiában és Bithiniában "elszéledt jövevényeknek" (a kifejezés a zsidókra utal, de miért ne hazsnálhatná Péter a keresztényekre?)
"Eleve elrendelés" arra vonatkozólag, kik vannak "kiválasztva". (= kik keresztények. Ennyit a "szabad akarat"-ról.)
1.7, 13, 20: az "utolsó idők"-et élik, nyakukon a 2. Eljövetel
1.8: Jézus sosem létezett
1.12: Az angyalok nem ismerik a keresztények tanait?
Ne törődjetek a földi dolgokkal. Csak higyjetek (és adjatok pénzt)!
Mr. Isten már a világ "megalapítása előtt" eldöntötte hogy le fogja mészárolni Jézust.
A testetek meghal, de az Ügy fennmarad!
"lelki áldozatokkal áldozz" (mármint szó szerint csak gondolataiddal adózz Mr. Istennek, semmi fizikai cuccal nem, legalábbis nem kell, ha meg mégis, akkr hitből áldozz, ne az áldozat miatt higgy.)
Aki nem hisz azt kivégezzük.
2.8: akik nem ismerik el Jézust messiásnak, azok eleve így lettek csinálva, azért, hogy ne higyjenek. Nem tehetnek ellene, Mr. Isten azért teremti őket hogy legyen aki szív.
Viselkedjetek jól a pogányok között, hogy ne tudjanak semmit a nyakatokba varrni. (Holott hajaj, ugyebár.)
2.13: "engedelemeskedjetek minden emberi rendelésnek" (pl. a zsidók kiírtása a 2. VH-ban? Hagytuk volna Guantanamo-ban a vád nélkül tartott fgolyokat? Helyes volt őket megerőszakolni és megkínozni? Szavunk se legyen ellene?)
Féljetek Mr. Istentől!
A rabszolgák féljenek uruktól és mindenben engedelmeskedjenek nekik, akármilyen durvák és kegyetlenek!
Mert jó dolog szenvedni ha keresztény vagy. 8Miféle mazochista szekta ez?)
...Jézus amint nem fenyegetőzik, lol...
Az asszonyok engedelmeskedjenek a férjüknek! Így a férjek leszarhatják a "rendeléseket", ígyis-úgyis megváltódnak a feleségük által! És hagyják abba a cicomázkodást, ékszerviselést, és kuss legyen nekik!
nők = gyöngébb edények (a nők alsóbbrendűek)
A férjek azért "értelmes" módon álljanak a feleségükhöz, jó? (Ne üldözd el, mert ha elválik, akkor megnézheted magad.)
Legyetek egyértelműek (na, ez úgy tűnik elég gyakran hibádtik a Bibliában...) stb.
A jó kis hívőkkel (keresztények) sosem ttörténik semmi rossz. (Vagy mégis. A valóságot is felhozhatnánk, de elég ha a Bibliánál maradunk. Mondjuk Jób könyve?)
De ha mégis szenvedtek ne jöjjetek zavarba, mert istenműve. (a legrosszabb kifogás)
Mindenkinek legyetek készek elmagyarázni (és bebizonyítani) a hiteteket.
Cselekedjetek jót.
Ha kell haljatok mártírhalált, az Ügy fennmarad! A mártírok Ügyünk jelvényei!
Jézus halála után "tömlöcben lévő lelkeknek" prédikált. Ezek azok, akik Noé vízözönjébe fulladtak bele.
Noé bárkájában 8 ember élt túl.
A vízzel való keresztelés Noé Özönvizen modellizált változata.
Az élők és holtak egyaránt megítéltetnek.
Az evangélium a holtaknak is hírdettetett.
A "vége mindennek" közel van. (Még Mr. Istennek is? Amúgy ja, nyakatokon a VilágVége pockok. Ezek szerint nekünk már nem kell aggódni miatta.)
Szeressétek egymást. (De nem úgy!)
Ne elégedetlenkedjetek. (Pedig legtöbbször az viszi előre a dolgokat.)
Mindent (legalábbis minden "jót") fogjatok Jézusra/Mr. Istenre, így halad majd az Ügy!
Ne avatkozzatok más dolgába (többek között). (Ezt megfogadhatnák a keresztények végre, fene beléjük.)
Nyakunkon az ÍtéletNapja! (Mármint Péterén és kortársaién. Én eddig bírtam. Megy az apokrifek közé.)
Mi, keresztények is szívunk azon a napon, de akkor képzeld mi lesz akik nem követik tanainkat!
Péter presbiteri rangban van. (Legalábbis az a Péter aki ezt a levelet írta.) A címzett helyeken lévő többi presbitert szólítja meg most. A lényeg abból amit mond neki,, hogy ne "uralkodjanak" a nyájon, hanem "mutassanak nekik példát".
főpásztor = Jézus
A fiatalabbak (alacsonyabb rangúak) meg engedelemskedjenek a "véneknek". (a presbitereknek nyilvánvalóan. Azaz mégiscsak "uralkodás" ez.)
"az ördög mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kit elnyeljen" (Miféle "az" ördög? A sátán nyilván nem, hiszen az nem ördög. Ha mégis azt próbálná ez alatt érteni, akkor felmerülne a gnd 2Péter 2.4 és Júdás .6-ot illetően.)
Mindenki egyformán szenved ezen a világon, ezért álljatok ellen "az" ördögnek. Mert most kicsit szenvedtek, de később über-powert kaptok, és csinálhatook kame-hame.
Silvánusszal küldtem el ezt a rövid levelet. (Nos, a Bibliában ez átlagos hosszúságú az Úszövetség levelei közül. A sorról csak a legvalószínűbb jelentést adtam meg egyébként, mert akármit is jelenthet.)
Üdvözletét küldi a babiloni gyülekezet (nocsak), valamint Márk "az én fiam". (Szó szerint vagy átvitt értelemben a fia?)
Sok puszi.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése