2009. november 2., hétfő

János apostol első közönséges levele

Na ez az utolsó olyan levél, aminél a terjedelem még létező nagyságú. Azok a kis csonkok, ami a maradék 3 levél, az... Nem is tudom hogyan várhatnak igazolást - vagy cáfolatot - olyan incifinci terjedelemre.

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban fedik a valóságot! (Vannak akik legalábbis hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Feladó: ???
Címzett: 2.13: a keresztény férfiak (de mi van a nőkkel? Már megint kihagyják őket mindenből?)
Ha hivatalosan nem vagy keresztény, akkor feldughatod a Jézus-hited. Örülsz?
1.8: Ha azt mondjuk nincs bűn bennünk akkor becsapjuk magunkat. - De én azt hittem 1.7: Jézus vére megtisztít minket minden bűntől?

Hát igen, János ezen levele a "bűntelen bűnösök" dilemmájával van tele. A 2.12 azzal kezdi, hogy minden bűne a keresztényeknek megbocsáttatott, a 3.6 szerint egy igazi keresztény soha nem is esik bűnbr, az 5.18 pedig egyenesen odáig megy, hogy "aki Istentől született" egyszerűen egyszerűen képtelenség hogy vétkezzen. De az 1.8-10 azt mondja hogy a keresztények mind nagyon is bűnösek, hazudnának ha mást állítanának, be kell vallaniuk bűneiket hogy azok megbocsátathassanak (1.9), sőt, egyenesen képtelenség hogy ne vétkezzenek (1.10).
Ezen belső ellentmondás kérdése olyan súlyos, hogy az apokrifok közé kell temetnünk ezt a "könyvet".

Ne vétkezzetek. De ha mégis, semmi baj, majd Jézus elintézi.
Hm, Jézus az egész világ bűneiért halt volna meg? Ah, biztos a vérségi feltétel eltörléséről beszél.
Tartsd be a parancsolatait. (= a cselekedetek fontosak, nem csak a puszta hit)
Ha megállapítod a valós helyzeted akkor hazudsz? János (vagy akárki írta ezt a levelet" egy barom.
atyafi = felebarát, asszem
Hm, nem úgy volt hogy snekit ne hívjunk atyának?
Ne szeressétek a világot. (Miért, csak Mr. Istennek szabad? Jn 3.16. Esetleg ez spirituális értelemben van, az meg szó szerint. De ez olyan apologista!)
"Itt az utolsó óra." (Szóval még ha 1 nap = 1000 év, akkor is, ez mondjuk íródott i.sz. 100-ban, 1000 / 24 = ~41.7 év, tehát a VilágVége i.sz 142 előtt meg kellett volna történjen. BUKTA!)
Nyüzsögnek az antikrisztusok, ebből is látszik hogy nyakunkon a VilágVége! Ezek az antikrisztusok közüllünk váltak ki! (Azaz a rivális felekezetek tagjai antikriszusok mind.)
Az mind antikrisztus aki tagadja hogy Jézus "a Krisztus". (Ha feltételezzük, hogy a Földön kb. 7 milliárd ember lakik - és a szám nő - és 3 milliárd keresztény - és a szám csökken -, akkor kb. 4 milliár antikrisztus nyüzsög itt jelenleg.)
Antikrisztus mind, aki tagadja "az Atyát és a Fiút". (Mivel ez nem megbocsáthatatlan bűn, én is boldogan állok az antikrisztusok sorába, lol. Persze csak az alapján amit a Bibliából eddig megismertem.)
Jézus még a mi (János és kortársai) életében eljön (ismét)!
Aki ugyanúgy tesz mint ti arról tudható hogy ugyanabban is hisz. (Nos, ez nem mindíg van így. Ezen feltételezésre építve találták ki a kémeket.)
A világ azért nem lép be a szektánkba, mert nem hisz Mr. Istenbe. (Logikus. Elvégre bizonyítékot azt nem szolgáltattak, csak üres állításokat és emberek írta hibás szövegeket.)
"Aki bűnt cselekszik az ördögből van" - de ez nem zárja ki, hogy Istentől is legyen, elvégre ahhoz meg csak az kell, hogy elismerje - asszem - Jézust. Jó érzés ha egyszerre mindkettő vagy én mondom. Persze Jánosnak más fogalmai vannak a dologról, nála aki "Istentől van" az nem cselekedhet bűnt. Kár. De hát (ez a) János (akit a szöveg még mindíg nem nevez sehogy) nem isten.
az ördög = a Sátán?
Mindenki hüklye, csak mi vagyunk helikopter - a hangok is megmndták.
Aki gyűlöli az "atyafiát" az mind gyilkos (= bánelkövető), és így "nem nyer örök életet". (De akkor mit kezdjünk Lk 14.26-tal, ami szerint ahhoz hogy Jézus követője lehess - ami követelménye annak hogy a mennybe juthass - gyűlölnie kell őket?)
Éljen a kommunizmus és az önfeláldozó mártíromság!
Ne csak dumálj a hitről, cselekedj!
Minket megvethetnek, de Mr. Istenhez úgyse nyúlhatnak! (Képzeletbeli dolgokat egyetértek hgy nehéz megérinteni.)
Akármit kér egy keresztény Mr. Istentől, megkapja azt. (Lehet ezzel az állítással bármi mást cisnálni mint kiröhögni?)
A parancsolat: szered higy Jézus Krisztus nevében és szeressük egymást.
böff
Ne higyjetek mindenkinek, mert sok hamis próféta ötönllött a világra, szóval csekkoljátok őket! (Én is épp azt teszem. És Te, kedves szerző, Te is kihulltál a rostán.)
Amely lélek Jézust a testben megjelent krisztusnak vallja, az Mr. Istentől való. (Így pl. azon ördögök is, akik Mr 1.23-24-ben vannak.) A többiek antikrisztusok. (Jó sok van belőlük. Jézusról meg semmi szilárd bizonyíték hogy létezett volna.)
Aki ugyanabban hisz mint mi, az ugyanabban hisz mint mi. Aki másban hisz mint mi, az nem abban hisz mint mi. (Na, ezt is nehéz volt összehozni, mi?)
ism.ism.ism.
Hit a tapasztalat által. (A személyes tapasztalat csak akkor számít bizonyítéknak ha - legalábbis elméletben - bárki más is hozzáférhet.)
Higyj! Az tök faja dolog!
VÉR! Az tök faja dolog!
5.7 olvasásakor ne feledd az 1Kor.3.6,8-at. Egyébként a legrégebbi görög kéziratokban nem is szerepel a sorban együtt az Atya, az Ige és a SzentLélek. Jelen ávltozatában amúgysem vezetne az Atya-Fiú-SzentLélek triumvirátushoz.
5.11--13: élet = "örök élet", nem ám mindenki zombi meg transformes aki nem keresztény!
nem halálos bűn? Hát, Pál a Róm.6.23-ban ilyet nem ismer.
Az egész világ gonosz, csak mi vagyünk übermensch árják.
"Isten Fia" eljött és dumált egy csomót, és ez a duma az Isten és az örök élet. (Ööö, holmi szavak?)

Végül vizsgáljuk meg a 4.8, 16-ban "elhangzó" állítást, miszerint "az Isten szeretet".
Bármi is legyen a mi saját fogalmunk a "szeretet"-ről, keressük ki, mit mond róla a Biblia, jobban mondva az Újszövetség. Találunk ugyanis definíció-részt erről, nem kell értelmezésekkel veszkődnünk: 1Kor.13.4-8:
A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt, Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy.

Nem irígykedik-e Mr. Isten? Az Exo.34.14 szerint Isten neve "Féltőn szerető", azaz féltékeny, azaz irígy.
Nem gerjed-e haragra Mr. Isten? Deu.9.7, Bírák 2.12, 1Királyok 14.9 stb.
Nem rója fel a gonoszt? Ítélet Napja valaki?
Mindent elfedez/eltűr? Mt 12.31-32, Mk 3.29, Lk 12.10.
Nem keresi a maga hasznát? Jób 1.8-12.

A bibliai Isten egyszerűen nem felel meg a bibliai szeretet-fogalomnak.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése