2010. június 17., csütörtök

Korán - 4. A nők

Minden embert (értsd: férfit. A nők nem emberek) egy emberből teremtettek. (Uhm, kis darabokat levágva belőle? Amúgy a Korán nem bír megmaradni ennél az abszurditásnál: a 3.59-ben porból csinálta, vagy szóból, vagy az anyja - szüzen - szülte. A 15.26-ban száradt agyagból. A 16.4-ben egy spermacseppből. A 19.67-ben a semmiből. A 96.2-ben egy vérrögből.)
Óvakodj Mr. A-tól!
Ne szakítsd meg a vérrokonságot (bármit is jelentsen ez)!
Adjátok oda az árváknak a vagyont amit (gondolom nagykorúságukig) ti kezeltetek.
Ha félsz hogy a női árvákkal nem fogsz tisztességesen bánni (elvégre ők alacsonyabbrendűek), akkor vedd el őket. Akár négyet egyszerre! (de ez nem jelenti hogy ne lehetne több feleséged, csak annyit, hogy egy ceremónián nem vehetsz el egyszerre többet) De ha nem tudtok igazságosak lenni velük mind, akkor egyszerre csak egy feleségetek legyen. Vagy egyszerűen szerezz pár rabszoklganőt, azokkal azt csinálsz, amit csak akarsz (erőszak, igazságtalanság - érted). Érdekesség, hogy a 4.129 szerint lehetetlen igazságosan bánni egynél több asszonyoddal.
Gyengeelméjűeknek ne add oda a lóvéjuk, inkább csak lásd el őket te magad belőle.
Az árvák nagykorúsításához egy tesztet kell teljesíteniük (de vajon milyen tesztet?).
Akik magukra költik az árvák pénzét, azok tüzet fognak enni a Pokolban.
A lánygyerekek feleannyit örökölnek mint a fiúk.
Egyéb részletek az örökösödésről.
A jó kis muszlimoknak haáluk után kert jár patakkal. A többiek a Pokolban fognak égni.
"Ha ők a valóságnak megfelelően tanúskodnak" - de honnan lehessen azt tunni?
A férfi-férfival szex tilos, de bünti csak akkor van ha nem bánják meg.
Aki nem muszlimként hal meg, az bármit csináljon, fájni fog neki amit kap a túlvilágon!
"
Ha egy új feleséget egy másik helyére akartok cserélni" - válás szabad. azonnali újraházasodás szabad. azért elválni hogy elvehess mást, szabad.
Hosszú lista arról, kivel nem házasodhatsz össze. Természetesen nem is feltételezi, hogy a nők vegyenek el bárkit, csakis férfiak kezdeményezhetnek házasságot. Továbbá számos tételével a listának mégis házasodhatsz ha nem szexelsz velük. Valamint szexelhetsz is velük és el is veheted, ha még azelőtt teszed hogy muszlim lettél.
Továbbá házas nőt nem vehetsz el, csak ha rabszolga.
Kurváknak és házasságtörő nőknek nem jár hozomány.
Az emberek gyengék. Úgy lettek csinálva.
"
azt a Pokol tüzében fogjuk a túlvilágon megperzselni. Könnyű ez Allahnak." - Szóval Mr. A-nak nincsenek álmatlan éjszakái a miriádnyi örökké nízott teremtménye miatt. Ez biztos megnyugtat valakit...
Ha betartod az előírásokat, akkor az amúgy definíció szerint rossz összes cselekedetidet elfelejtjük (megint királyi többes? És miért is bűn életben lenni?).
"
Allah előnyben részesített egyeseket" - ha mindezt Mr. A. írta (suggalta, akármi), fura hogy olyan sokszor beszél 3. személyben önmagáról. Valamint megtudtuk, hogy Mr. A. kivételezik egyesekkel.
A nőknek is vannak jogaik, bár eltérőek (ti. kevesebb) mint a férfiaknak.
"
és vigyáznak arra, ami a kívülállók számára rejtve van" - tehát az iszlám egy titkos szekta.
"
Akiknek (asszonyoknak) nyakaskodó természetét félitek, azokat intsétek meg, kerüljétek őket a házastársi ágyakban és lássátok el a bajukat!" - jó tanács a Koránból: verd az asszonyt! A szexmegvonást amúgy ált. a nők alkalmazzák a férfiak ellen...
"
Ha ők ketten ki akarnak békülni, akkor Allah megbékélést fog szorgalmazni közöttük." - tehát ha valakik elválnak, akkor nem is akartak kibékülni. Sima ügy.
Egyedül Mr. A-t szolgáld. (minden hívő rabszolga)
Ne dicsekedj, ne szűkmarkoskodj, ne hord fenn az orrod.
A hitetleneket megalázzuk ( mire a többesszám?) a túlvilágon.
Végső Nap.
"
Allah az Utolsó Ítélet során nem rövidít meg senkit egy porszemnyi súllyal sem. És ha az valami jótett volt, akkor inkább megduplázza azt, és önmagától nagy fizetséget fog adni érte." De hogy egyeztethető össze ezzel: "Azon a napon azok, akik hitetlenek voltak, és nem engedelmeskedtek a küldöttnek, azt szeretnék majd, hogy bárcsak a föld nyelné el őket."?
Ittasan ne imádkozz. Meg még egy rakás kitétel. A nőkre ebből semmi nem vonatkozik természetesen, ők úgyis alacsonmyabbrendűek. Vajon egyáltalán képesek-e felfogni mi az az imádkozás? A tisztulást az hozza, ha összekened magad sárral.
A többi ábrahámita vallás tagjai seggfejek.
A zsidók hitetlenek, és ezért megátkozta őket Mr. A.
A zsidók és a keresztények hamarosan szó szerint seggfejek lesznek, vagy esetleg majmokká lesznek változtatva mint anno azok a szombatrontók.
"
Akik nem hisznek a mi jeleinknek, azokat a Pokol tüzében fogjuk megperzselni. Valahányszor ropogósra sült a bőrük, egy másikkal cseréljük ki azt, hogy megízleljék a büntetést. Allah Büszke és Bölcs." - ehhez nem kell kommentár.
A Kertben lesz ám árnyék is!
Ítélj igazságosan, és a letéteket időben add vissza.

Mostantól nem említem ami már korábbi surában elhangzott, csak ami új, vagy ami bár elhangzott, de újszerű, vagy érdekes módon van elmondva.

"
Allah Halló és Látó." De sohasem pl. tapintó...
"
Ti hívők! Engedelmeskedjetek ... azoknak, akik jogosultak közületek a parancsolásra! És ha valamiben összekülönböztök, vigyétek azt Allah és a küldött elé" - Uhm, hol van Mr. A. helyileg? És ki most a "küldötte"?
"
Allah tudja, hogy mi van az ő szívükben." - Ja, általában vér.
Szidd a nemmuszlimok anyját.
"
És nem küldtünk korábban küldöttet, csak úgy, hogy - Allah engedelmével - engedelmeskedjenek neki." - Ki küldött küldöttet?
A többi ábrahámita vallás tagjai képmutatók.
"
Aki engedelmeskedik Allahnak és a küldöttnek, azok a Paradicsomban együtt lesznek a prófétákkal, az igazmondókkal, a mártírokkal és az igazakkal,"
"
kik azonban a túlvilágot akarják megvásárolni az evilági életért, azok harcoljanak Allah útján!"
"
Akik hívők, azok Allah útján harcolnak; akik hitetlenek, azok at-Tagút útján harcolnak." - theát mindenki harcol: az egyik fele Mr. A. oldalán, a többiek a sátánén.
Minden baj (és jó) forrása Mr. A.
"
Mikor azonban elmennek tőled, akad köztük egy csoport, amely éjszaka másban sántikál, mint amit te mondasz." - de nappal sose, lol!
"
Allah kiváló istápoló!" - én inkább mégis orvoshoz megyek.
"
Vajon nem gondolkodnak el a Koránon? Ha nem Allahtól, hanem mástól lenne, akkor bizony sok ellentmondást találnának benne." - A Koránban sok ellentmondás található. De ha nem lenne, az sem bizonyítaná az itte leírt állítást.
"
Ha csupán a küldöttnek és azoknak számolnának be róla, akik jogosultak közöttük a parancsolásra, akkor azok, akik képesek kihámozni az igazságot - megtudnák az igazat."- Ez valljuk be, elég gyanúsan hangzik.
"
Allah talán visszatartja tőletek a hitetlenek csapását. Allah súlyosabb csapással és szörnyűbb büntetéssel tud sújtani." - íme az erőszak politikája.
"
akik azt mondják, hogy ők muszlimok, holott, ők nem muszlimok, hanem" - a sátán zsinagógája? Csak nem bedolgozás János Jelenéseiből? Vagy csak "őrült elméknek ugyanaz a kereke hiányzik"?
"
Ha hátat fordítanak nektek (a "hitetlenek"), akkor ragadjátok meg és öljétek meg őket, ahol csak rájuk akadtok, és ne fogadjatok közülük senkit se gyámolítóul, sem pedig segítőnek" - íme a tolerancia, lol.
Az emberölés feltételei.
Ne rabolj muszlimtól.
"
Allah minden hívőnek megígérte a legjobbat. Ám az Allah útján hadakozókat nagy fizetséggel tüntette ki az otthonmaradókkal szemben: rangfokozatokkal, amelyeket a Paradicsomban tőle kapnak, és megbocsátással és irgalommal." - azaz Mr. A. hazudik.
"
Az ő lakhelyük bizony a gyehenna lesz, szörnyű sors!" ""Allah Elnéző és Megbocsátó."
"
Közben legyenek résen (a "hívők") és fegyvereik legyenek a kezük ügyében! A hitetlenek szeretnék, ha nem figyelnétek fegyvereitekre és málhátokra, s akkor egyszerre rátok törnének." - ah, a jó öreg zsidó paranoia!
Imádkozz rendszeresen, ahogy megszabták.
"
És ne lankadjatok a hitetlen nép üldözésében! Ha ti szenvedtek ettől, bizony ők is ugyanúgy szenvednek, mint ti." - tehát a muszlimok mazochisták.
Ne akard "megmenteni" a nemmuszlimokat. "
Allah nem szereti azt, aki áruló és bűnös.".

A 98. sor érdekesen eltérő a magyar és angol változatban. A magyarban így hangzik:
"
kivéve azokat a férfiakat, nőket és gyermekeket akiket gyengeségük miatt elnyomnak"
az angolban pedig:
"kivéve a férfiak közül a gyengéket, a nőket és a gyermekeket"

"
Aki valami vétséget vagy bűnt követ el, s azzal egy ártatlant rágalmaz meg" - ennek semmi értelme.
"
Az emberek beszéde nagy részében nincs semmi jó, kivéve annak a szavában, aki adakozásra , vagy jó tett cselekvésére szólít föl, vagy megbékélésre hív az emberek között." - az apológia számára a kibúvót ezen korcs mondatnál a "jó tett cselekvése" rész adja meg. Onnan oda általánosítanak, ahova akarnak.
"
Allah nem bocsátja meg azt, hogy más isteneket társítsanak mellé. Ami ez alatt van, azt megbocsátja, akinek akarja." - tehát az egész nem rajtad múlik, kivéve egy dolgot: Mr. A-t egyedüli istenként imádd.
"
A sátán akkor azt mondta: "Bizony el fogok venni a szolgáid közül egy bizonyos részt,és tévelygésbe viszem őket, hiú vágyakat fogok ébreszteni bennük és bizony meg fogom parancsolni nekik, hogy a jószág fülét mindegyre vágják le, s meg fogom parancsolni nekik, hogy Allah teremtését változtassák meg!"" - Ennek megint semmi értelme. Az állat fülének levágása kicsinyes és haszontalan dolog, egy "teremtést" meg hogy lehetne megváltoztatni? A dolgok folyamatosan változnak. Hát akkor? Amúgy elárulná valaki, hogyan hozták ki a muszlimok ebből hogy a férfiak ne vágják a szakállukat, a nők meg ne szedjék ki a szemöldöküket?
A sátán csalárd módon ígérget.
"
Az ilyeneknek a gyehenna lesz a lakhelye, s onnan nem lelik majd a menekvés útját." - Hm, ezek szerint VAN menekvés? (Csak kell hozzá egy kis segítség.)
"
És vajon kinek a szava érdemel több hitelt, mint Allahé?" - én nemlétező dolgok szavát nem sokra tartom...
"K
inek van jobb vallása annál, aki muszlimként fordítja orcáját Allah felé, és közben jóravaló, és hanifként követi Ábrahám vallását?" - nocs, ha egy keresztényt kérdezel, azt fogja mondani hogy egy kereszténynek. Ha egy zsidót, a válasz "a zsidónak" lesz. A wicca a wiccát fogja előnyben részesíteni - érzed a tendenciát.
"
Allah mindent körülvesz." - Mr. A. egy "Kisgömböc"?
"
A békés megegyezés jobb a viszálykodásnál." - Igaz, hogy itt szövegkörnyezetből kiragadott, de legalább szép mondat.
"
Ha ők ketten elválnak, akkor Allah mindegyiküket kárpótolja valaki mással" - és ha nem akarja az illető? Vagy hogy oldja meg Mr. A. a dolgot egy lakatlan szigeten?
"
És Allahé mindaz, ami az egekben és a földön van." - de soha nem említik ami a Pokolban van... Az ezek szerint nem Mr. A-é.
"
Ó emberek, ha úgy akarja, akkor elpusztít benneteket és másokat hoz helyettetek." - ez nem épp megnyugtató...
Tanúskodj az igazságnak megfelelően.
Képmutatás elfogadni egy nemmuszlimtól segítséget.
"
Mózestől hajdan ennél nagyobbat kívántak, amikor azt mondták neki: "Mutasd meg nekünk Allahot szemmel láthatóan!" És kegyetlenségükért mennykő sújtotta őket." - miért kegyetlenség azt kérni, hogy adjanak bizonyítékot? És miért öl meg mindekit Mr. A. aki bizonyítékot kér?
Jézust nem feszítették keresztre. Csak valaki Jézushoz hasonlót.
A zsidóknak a faszságaik miatt megtiltottak bizonyos ételeket. De mivel ezt a zsidók betartják, az nem épp inkább engedelmességük jele?
"
és adtunk Dávidnak egy Zsoltárt" - érdekes, mert az Ószövetségben egynél jóval több zsoltárt rendelnek Dávidhoz...
"
Allah egyedül is elég tanú!" - kinek és mire? Vicces lenne egy bíróságra ezzel besétálni!
"
Ha nem hisztek, az a ti dolgotok!" - mindaddig, míg nem jut eszünkbe, hogy az olyat a Krán szerint ki kell írtani.
Szentháromság? Bah!
"
A Messiás soha sem tartja méltóságán alulinak azt, hogy Allah szolgája legyen, sem az Allahhoz közelálló angyalok." - és a Mr. A-tól távolabb álló angyalok?
"
Aki méltóságán alulinak tartja az Ő szolgálatát ... az az ő dolga. ... azokat a túlvilágon fájdalmas büntetéssel bünteti" - no comment.
"
és nem találnak majd akkor maguknak Allahon kívül sem védelmezőt, sem segítőt." - hm, eddig arról volt szó hogy "hitetlenék" egyáltalán nem találnak majd ottan segítőt!
"
A Korán által immár világos bizonyíték jött el hozzátok" - de mire? Hogy az írója egy nagy marha? Mert másra nem nagyon jó...
"
És mi nyilvánvaló fényességet küldtünk le nektek." - én nem láttam ilyen fényt. És te?
Ismét öröklés (a nők feleannyira jogosultak mint egy férfi).

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése