2010. június 13., vasárnap

Korán - 2. A tehén

Nos, ilyen címmel nehéz a dolgokat komolyan vennünk.
Az első sor is komolytanal, ugyanis értelmileg annyi van ott, hogy "blabla". Az a három szó, vagy betű ugyanis semmi értelmeset nem jelent.

Muttakín = gonosz.Tehát "útmutató a gonosztól tartózkodók számára". Tehát aki nem muszlim, az definíció szerint gonosz. Hát köszönjük.
"Lepecsételte Allah a szívüket és a hallásukat," - tehát ha hitetlennel találkozol, az Mr. Allah műve. De akkor - kérdem én - miért bünteti őket? A válasz természetesen az, hogy mert az ábrahámita vallások ilyen bigott hülyeségeket találnak ki. (Azt meg miért is említenénk már mot, hogy más passzusok szerint Mr. Iblis (aka. Sátán) vezeti félre az embereket? Vagy hogy más sorok szerint Mr. Allah nem vezet tévútra senkit? )

"
Az a Könyv, amelyhez nem férhet kétség" - mármint milyen szempontból nem férhet kétség ehhez a könyvhöz? Hogy létezik? Hogy nagy rakás marhaság? Akkor igen. Egyébként dehogynem.

"
akik hisznek a Rejtett (Al-Ghaib) dolgokban," - hmm, titkolózás, minden vallás alapja...

"
Ezek vezérelve vannak az Uruk által," - ha "Uruk" alatt Mr. Allahot érti, akkor bocs, de természetesen ez a mesealak sem létezik.

"
Akik hitetleneknek mindegy, hogy intetted-e őket, vagy nem intetted: nem hisznek." - tehát ne törődj azokkal akik nem a te vallásod tagjai. Had szenvedjenek majd Mr. Allah dühétől. Faja.

"
Akadnak olyanok az emberek között, akik azt mondják: "hiszünk Allahban és a Végső Napban", anélkül, hogy valóban hinnének. ... Betegség lakózik a szívükben, s Allah még súlyosbítja betegségüket." - Tehát nem muszlimnak lenni betegség, és Mr. Allah egy szadista.

"
"higgyetek, ahogy a többi ember hisz!" Azt felelik: "higgyünk-e úgy, mint az ostobák?" Ugye inkább ők az ostobák" - uhm, szóval ne tegyünk fel kérdéseket, ne kutassunk új dolgok után. Ahha, szóval vesszen a tudomány! (És hol vagyunk még e mesekönyv végétől!)

"olyanok ők, mint az égből leszakadó esőfelhő" - hő, szóval az ég egy szilárd kupola. Jó tudni hogy ezt a dogmát (is) megtartották...

"
Allah mindenre képes." - ez definíció szerint lehetetlen.

"
Ti emberek! Szolgáljátok Uratokat" - Mivel Mr. Allah nem létezik, ezt azt jelenti, a papokat. Adjatok pénzt! Legyetek a rabszolgáink! Ne gondolkozzatok!

"
Ezért ne helyezzetek Allah mellé társakat" - tehát tilos a többistenhit, vagy egyáltalán: más istenek imádása. Mikor lesz szó az ehhez kapcsolt büntetésről?

"
Ha kétségben vagytok afelől, amit kinyilatkoztattunk a szolgánknak, akkor hozzatok csak egy hozzá hasonló Szúrát, és szólítsátok elő Allahon kívül a tanúitokat, ha igazat mondotok." - Öreg, bármikor írok egy ilyen faszságot, és hozok tíz havert akik igazolnak, bármit hordok is össze. Komolytalan ez az egész.

"
Ha pedig nem teszitek, és bizony nem fogjátok tenni, akkor óvakodjatok a tűztől, amelynek tüzelője az emberek és a kövek, és amely készen áll a túlvilágon a hitetlenek számára." - Íme a könyörületesség mintapéldája: kövekkel és emberekkel szított máglya a túlvilágon. Gyerekeket este ilyesztgetni jó, de emberek, ebből a korból már ki kéne nőni!

"A
dd hírül azoknak, akik hisznek és igaz cselekedeteket cselekszenek, hogy a túlvilágon kertjeik lesznek, amelyek alatt patakok folynak. Valahányszor a kertek gyümölcseiből kapnak enni, azt mondják: "Ez ugyanaz, amit korábban kaptunk enni". És olyat kapnak, ami hasonló ahhoz, amit a földön kaptak. És a kertekben megtisztult feleségeik lesznek, s örökkön ott fognak időzni." - Mi olyan jó a mennyben, ha pont ugyanaz van ott is mint a földön? Amúgy érdekesség, hogy semmiféle feleségekről nincsen szó a linkelt magyar fordításon kívül máshol, csak "tiszta társakról", azaz szűzekről. De mi olyan jó a szűzekben? Véreznek, meg fáj nekik, meg tapasztalatlanok. Azaz ez bizonyos mértékben szaditmus, a nemi betegségeket könnyebb elkapni tőlük, és még csak nem is valószínű hogy jó lesz a szex...
Ja, és természetesen az arab nyelv ismeri a férfi/női ragozást, és ha külö nincs mondva, akkor természetesen minden csak a férfiaknak jár, a szüzek pedig nők...

"
Azok, akik hisznek, tudják, hogy ez, az Uruktól való igazság. Azok azonban, akik hitetlenek, azt mondják: "Mit akart Allah ezzel mondani, mint példázattal?"" - Szóval aki nem elégszik meg ostoba zagyválással, az gonosz hitetlen. Hajaj. A sok bólintójános meg bekerül a katonaságba, aztán mivel nem értette elsőre mit magyaráztak, csak megnyomja a nagy prios gombot...

"
holott halottak voltatok, aztán életre keltett benneteket, aztán újra a halálba küld benneteket, aztán Feltámadáskor ismét életre kelt benneteket" - uhm, hol tárolja vajon Mr. Allah a még soha nem éltek tetemeit? És hogy nem rohadnak el azok? Mi Mr. Allah, valami Dr. Frankeinstein?

A Föld és az égblt teremtésének sorrendje... Miért is llenne konzisztens a korán akár ebben? (L. 79.27-30 vs. pl. itt.)

"
És megtanította Ádámnak az összes nevet." - Hiába no, már a Genezis óta tudjuk, hogy Ádámnak jó volt a memóriája...

Aztán egy rövidke történet következik:
"
Aztán megmutatta az angyaloknak a dolgokat és azt mondta: "Közöljétek velem ezeknek a neveit, ha igazat mondtok!"" - Most azt várta itt hogy az angyalok gondolatait olvassák, vagy mi?
"
Allah azt mondta: "Ádám, közöld velük a neveket!". Miután közölte velük a neveket, Allah így szólott: "Nem mondtam-e nektek, hogy tudom az ég és a föld rejtett titkait, és tudom azt, amit kinyilvánítotok és, amit elrejtettetek?"" - Nos, több problémám is van ezen sorokkal. Ad egy: Ádám mondta el a neveket, nem Mr. Allah. Ad kettő: mit poénkodik Mr. Allah? Kik rejtették el a dolgokat amikről beszél? Ha nem ő - márpedig úgytűnik nem ő -, akkor miért nem közvetlen azokhoz fordulunk, miért állunk le egy ilyen kóklerrel?
Aztán Mr. allah megparancsolja az angyaloknak hogy boruljanak le az ember előtt. De Iblisz nem engedelmeskedik. A probléma ott van, hogy a 36.26 szerint minden földön és égen engedelmeskedik neki. A másik meg, hogy más passzusok szerint Iblis köszöni szépen, de ő nem angyal, "
Ő megtagadta azt és fennhéjázott. Így a hitetlenek közé tartozott.". Azaz az iszlámban nem a hited számít, hanem a tetteid is.
Ádámnak hirtelen már felesége is van, mehetnek hát a Kertbe. A Fával. És jön a sátán, akiről nem említik ki és mi.
Allah ilyen szavakkal ebrudalja ki lényeit: "
Legyetek egymás ellenségei" - teht minden háború elsődleges oka Mr. Allah.
"
s Ádám ezután a vigasztalás szavait kapta Urától" (Allahtól): "Azok azonban, akik hitetlenek és jeleinket hazugságnak nyilvánítják, azoknak tűz lesz az osztályrészük, és benne égnek örökké. ... Ó Izrael fiai! Emlékezzetek a kegyességemre, amelyet irántatok tanúsítottam!"
"
És higgyetek abban, amit kinyilatkoztatásként leküldtem, megerősítve azt, ami korábbi kinyilatkoztatás gyanánt nálatok van!"- Hö, korábbi kinyilatkoztatás? De melyik? Nem lehetne nevén nevezni a dolgokat? Merthogy Mr. Mohamed valamikor i.sz. 600 környékén élt (+/- 50 év), tehát még ha az "izrael"-hivatkozást el is fogadjuk mint szűkítési alap, el kéne ismerinük az Újszövetséget, mely szerint Mr. Messiás az Mr. Jézus volt. De egyébként is, mivel a teljes Biblia egy nagy marhaság, kidobhatjuk ezt a marhaságot is.

"
és mindenki mással szemben titeket részesítettelek előnyben!" - kivételezés. Mr. allah egy újabb tulajdonsága.

"
Óvakodjatok attól a naptól, amikor egy lélek sem tehet semmit a másik helyett, senki közbenjárása nem talál meghallgatásra, váltságdíjat senkitől el nem fogadnak, s amikor senki meg nem segíttetik." - jó, jó, kösz a figyelmeztetést, de hogy tartsak figyelmemmel 7,000,000 (és növekszik) embert folyamatosan?

"
Emlékezzetek arra, amikor megmentettünk benneteket Fáraó embereitől" - szóval Egyiptom uralkodójának nem rangja, hanem NEVE a "Fáraó"? Azért egy arabtól többet vártunk... Bár addigra Egyiptomot már leverte Róma pár évszázada, ez is igaz...
"
Emlékezzetek arra, amikor elválasztottuk számotokra a tengert, megmentettünk benneteket és vízbe fullasztottuk Fáraó embereit a szemetek láttára!" - jajj gyerekek, hozzátok még nem jutott el a hír hogy az Exodus úgy kamu ahogy van?

"
Emlékezzetek arra, amikor Mózessel negyven éjszakán át szövetséget kötöttünk és távollétében elővettétek a borjút és kegyetlenek voltatok!" - Uhm, a Bibliában csak táncika van az aranyborjú körül a sivatag közepén, jó távol mindnekitől. Honnan jött a kegyetlenkedéses rész?

"
Forduljatok megbánással a ti Teremtőtökhöz és öljétek meg azokat, akik bűnösök közöttetek! Ez javatokra válik majd a ti Teremtőtök szemében." - kegyelem. irgalom. Eh?

"
Emlékezzetek arra, amikor azt mondtátok Mózesnek: "Nem hiszünk neked addig, amíg nem látjuk Allahot szabad szemmel." És akkor lecsapott rátok a mennydörgés a szemetek láttára. Azután feltámasztottunk benneteket a halálotok után, talán hálásak lesztek." - Eh? Szóva Mr. Allah halálra súlytott a kíváncsikodókat, majd feltámasztotta őket, HÁTHA hálásak lesznek? Tehát a) Mr. Allah szadista b) Mr. Allah nem mindentudó.

"
Árnyékot bocsátottunk fölétek a felhőkkel, és mannát és fürjeket (El-Menne Ue-Sszelue) küldtünk le hozzátok: "Egyetek azokból a jó étkekből, amelyekkel elláttunk benneteket!" Nem velünk kegyetlenkedtek, hanem saját magukkal." - Szóvala mérgezett hús "jó étek", és akik ettek belőle azok "nem velünk kegyetlenkedtek (királyi többes?), hanem saját magukkal"?

"
Ezért büntetést (Ridzszen) küldtünk a kegyetlenekre az égből az ők gonoszságukért." - mert Mr. Allah irgalmas és megbocsátó.

"
Emlékezzetek arra, amikor Mózes vizet kért népének. Mi azt mondtuk: "Üss a botoddal a sziklára!" Miután eképpen cselekedett, tizenkét forrás tört elő." - Wow, rögtön 12!
"
Tudta már mindenki, hová kell mennie inni. Egyetek és igyatok Allah adományából, és ne terjesszétek a földön a romlást!" - Ja, Mózeshez. Aztán kiderül, hogy ez az egész csak egy estimese, mert a forrás, Mózes, és minden csak képletes beszéd a tanulság miatt. Uncsi.

"
Emlékezzetek arra, amikor így szóltatok Mózesnek: "Nem fogjuk tudni elviselni azt, hogy csak egyféle táplálékunk van." - őszintén szólva a népnek ebben igaza volt...

"
Akik hittek, és akik zsidók és a keresztények és a sábeusok - azok közül, aki hisz Allahban, és a Végső napban és igaz cselekedeteket cselekedett, megvan a fizetségük az Uruknál és nem kell őket félteni és nem fognak szomorkodni." - aka. a zsidók, keresztények, és az akárkik is mennek a mennybe. Kár, hogy elég a köv. surába belenézni ennek ellenkezőjéért, nem?

"
és fölétek emeltük a hegyet" - én félnék... De hogy ilyet használjon Mr. Allah "meggyőzni" a népet hogy higyjenek neki... Ja, és miután Mr. Allah lelép (tehát nem Mindenüttjelenlévő), a nép persze rögtön csinálja amit addig (azaz minél jobb és értelmesebb életet próbál élni).

Aztán felemlegeti mikor holmi szombattörőket (nem a péntek a muszlim szünnap?) majommá változtatott. Tehát minden majom szombattörő zsidó leszármazottja?

Auztán Mózes előáll (nagyon össze-vissza ez az egész nyelvezet...) azzal hogy Mr. allah azt mondta, áldozzanak egy tehenet. A nép gyogyósnak nézi, majd Mózes tiltakozására visszaküldik hogy kérdezze meg, milyen tehén. Ja, és minden nemmuszlim "tudatlan. Csak hogy tudjátok.
Mózes itt a tehénáldozat miatt járkál. A sokszáz-parancsolatról nem esik szó.
De az áldozást még mindíg nem akarta elvégezni senki. Erre Mr. Allah hozzávágta a tehén egy darabját egy korábbi lincselés áldozatához, mire az feltámadt, rámutatott a gyilkos ütés bevivőjére, és ezzel el is intéződött a kérdés. Hát nem remek-mek-mek?

A zsidók (egy része) tudatosan meghamisította Mr. Allah szavát. Hiába, nem lehet bennük bízni, régi mondás ez, lol

Csak írástudó lehet Mr. Allah szavainak közvetítője. Szóban előadott cuccra oda se figyelj. De még az írás sem tutti!

"
Mondd: "Megállapodást kötöttetek Allahhal?" és Allah nem fogja a megállapodását megszegni?" - Oh, szóval Mr. Allah még a szószegő is (ha úgy hozza kedve)? Minek akkor törődni vele EGYÁLTALÁN?

Ha az Írásban nem minden részletével együtt hiszel, akkor neked annyi.

"
Adtuk hajdan Mózesnek (Musa) az Írást és más prófétákat küldtünk utána." - de korábban ezt mondta: "Ez azért volt, mert nem hittek Allah jeleiben, s jogtalanul megölték a prófétákat," (történt ez közvetenül miután Mózes elküldte őket Egyiptomba). Ám ha az első próféta Mózes volt, akkorkiket gyilkoltak le az elküldöttek?

"
Nyilvánvaló bizonyítékokat adtunk Jézusnak" - esetleg megkaphatná más is?

"
Allah átka legyen a hitetleneken!" - éljen a megbocsátás!

"
A hitetleneknek megalázó büntetés lesz az osztályrészük." - könyörületesség, megbocsátás.

"
"Mi csak abban hiszünk, amit Allah korábban küldött le hozzánk."" - azért megnézem azt a zsidót, aki Herr Yahwet Mr. Allahnak nevezi...

"
"Miért öltétek meg korábban Allah prófétáit, ha különben hívők vagytok?"" - Amúgy milyen megölt próféták? (Talán 1-2 kallódik az Újszövetség apostolai közül ide...)

"
Mózes (Musa) pedig hajdan nyilvánvaló bizonyítékokkal jött hozzátok'" - ha nekik járt, kaphatnánk mi is...?

"Mondd: "Ha a túlvilági lakhely minden más emberrel szemben kizárólag titeket zsidókat illet meg, akkor kívánjátok magatoknak a halált, ha igazat mondtok!"" - jó, akkor fordítsuk mega dolgot, és "zsidók" helyére illesszük be "muszlimok"!


Nos, álljunk meg egy pillanatra, és nézzük át a felvázolt rendszert:
- Mr. Allah az irgalmas
- Mr. Allah alapból mindenkit örökké sütögetni fog
- kivéve a kiszemelt kedvenceit
- akik nem a kiszemelt kedvencei (aka. a jelenleg muszlimok), azoknak felesleges is prédikálni mert úgysem térnek meg
- egyesek a kedvencei közül kihullanak a nagy megbocsátásban.
Hm, valamiért nem szimpatikus ez az egész...


"
Mondd: "Ha valaki Gábriel (Dzsibril) ellensége, bizony ő az, aki lehozta Allah akaratával a Koránt," - bocsika, de a Koránt emberek írták, és nem az égből szállt le.

"
Allah ellensége a hitetleneknek" - akkor Mr. Allahot le lehet győzni... A Korán semmivé elemzésével ezt asszem el is érjük.

"
Megtanították az embereknek a varázslást" - oh, esetleg eljönnének megint? Mert úgy tűnik ez a "tudás" már kiveszett...

"
két angyalnak, Hárútnak és Mórútnak (Herúte-ue-Merút) kinyilatkoztatott. Ők ketten csak úgy tanítottak valakit, hogy előbb azt mondták: "Mi csak kísértés vagyunk. Ne hitetlenkedj!"" - Eh? angyalok mint kísértés? Ráadásul démonoknak? És ha ők kísértők, azaz félre akarnak vezetni, akkor miért is ne hitetlenkedjünk abban amit mondanak? Ha meg Mr. Allah hivatalos dolgaiban ne, akkor mi a fazsnak dumálnak?

"
És a démonok megtanulták a két angyaltól azt, amivel viszályt lehet szítani a férfi és a felesége között. Ám a démonok nem okoznak ezzel kárt senkinek, csak ha Allah megengedi." - tehát minden házastársi veszekedés és minden felbomló házasság Mr. Allah hibája.

"
Nyomorúságos áron adták el lelküket. ha tudták volna!" - Na és kinek a hibája hogy nem tudták...?

"
Ha egy Korán verset átírunk, vagy feledésre kárhoztatunk, egy jobbat, vagy hozzá hasonlót hozunk helyette." - Oh, szóval Mr. Allah szavát csak úgy át lehet írni? És nyilván meg is tették. Kár hogy ez akkora ellentmondás itten mint az ólajtó.

"
Allahon kívül nincs nektek más gyámolítótok, és segítőtársatok?" - ez persze nem igaz, sőt.

"
Ki kegyetlenebb annál, aki megtiltotta azt, hogy Allah mecsetjeiben Allah nevét említsék," - hát volna pár ötletem...


Kínzás és szégyen a nemmuszlimokra (akik mind "vesztesek"), tökjó a muszlimoknak. Ez olyan gyakori részlet, hogy már nem is fogom külön megemlíteni őket mind.


"
A zsidók és a keresztények nem lesznek elégedettek veled, amíg nem az ő vallásukat követed." - Uhm, de korábban azok szent iratait elismerte hitelesnek. Akkor...?

Ábrahám és Ismáel jön - meg az első Templom megalapítása Ábrahám által?!?

Ábrahám mint városlakó????

"Allah azt mondta: "Aki hitetlen, az csak rövid ideig élvezheti az e-világ javait, és aztán a Pokol tüzének kínjába kényszerítem őt. Szörnyű sors!"" - Oh, szóval Mr. Allah jól rákényszerít egyesek olyanra (örökre), amiről úgy tartja, "szörnyű sors". Íme a kegyelem, irgalmasság és megbocsátás...

Aztán egy könyörgés jön Allahhoz hogy szaporítsa ela muszlimokat úgy, hogy kiszorítsanak mindenki mást.

Vajon ki volt az első muszlim? Ábrahám (2.132) vs. Mózes (7.134) vs. Muhammad (39.12).

Mindenki a saját ~tetteiért felelős (na legalább valami pozitívum).

"
Vagy talán azt mondjátok: "Ábrahám, Ismáel, Izsák, Jákob és Izrael törzsei keresztények voltak-e, vagy zsidók?" Mondd: "Ti tudjátok jobban, vagy Allah? Vajon ki bűnösebb annál, aki eltitkol valami tanúságtételt, amit Allahtól kapott?" - egy kérdés: az idő előrehaladtával miért bukkannak fel újabb és újabb kinyilatkoztatások egy vallásban? Miért nem puuf - egyszerre az egész? (A válasz persze nyilvánvaló.)


Rohadtul sok ismétlés van ám a szövegben. De minek? Nem volt kéznél szerkesztő?


"
A ima irányt (Kibla), amely felé fordultál, csak azért rendeltük el, hogy megtudjuk, ki követi a küldöttet" - tehát Mr. Allahék nem gondolatolvasók. Akkor viszont magasról le van szarva miben hiszel, csak az számít, mit csinálsz (még ha látszólag magadban vagy ism, mert Mr. Allahnak úgymond megvannak a maga forrásai!).

Kicsit visszaugorva:
"
Csak az fordul el Ábrahám vallásától, aki bolondot csinál magából. Mi bizony Ábrahámot választottuk az evilágon." - tehát Mr. alah vallása nem az "egy igaz vallás", hanem egy önkényesen kiválasztott vallás a sok közül, amiről most éppen megpróbálnak meggyőzni téged. Ne dőlj be!

"
Nem tőlük kell félnetek, hanem Tőlem!" - egy újabb vallása a félelemnek és a rettegésnek. Hoppá.

"
És ne mondjátok azokról, akik meghaltak Allah útján, hogy azok halottak! Ellenkezőleg! Élők ők, de ti nem érzitek." - Hm, elég nehéz nem érezni ha valaki él...

"
Bizony, próbára teszünk benneteket kevés félelemmel, éhséggel és javaitok, személyetek és gyümölcseitek fogyatkozásával." - hát nem csodálatos adományai ezek Mr. Allahnak?

"
és tudtul adják azt, ezeknek megbocsátok, én vagyok a Megbocsátó, a Könyörületes." - a szö9vegkörnyezetből látszik, hogy ez a M.K.) Nem, nem Mortal Kombat) Mohamed, nem Mr. A.

"
A ti istenetek" -mármint nyilván Mr. A. De akkor miért "ti", és nem "mi"?

"
Allah ... újjáéleszti vele a földet, ..., és amelyet mindenfajta állattal szór tele" - csak képzeld el; csak képzeld el!

"
A sátán ... parancsolja meg nektek, s azt, hogy olyasmit jelentsetek ki Allahról, amit nem tudtok." - Nos, mivel Mr. A. kitalált alak, így alapban senki nem tud róla semmit... Illetve mindenki tud róla bármit.


Hm... a fentebb említett tehén-ügyben az lehet a fennforgás, hogy az aranyborjút bezzeg nem...


"
És ha azt mondják nekik: "Kövessétek azt, amit Allah leküldött kinyilatkoztatás gyanánt!", azt mondják: "Nem! Mi azt követjük, amit atyáinknál leltünk fel." És ha az ő atyáik nem értettek semmit, és nem vezéreltettek az igaz úton? A hitetlenek példázata ..." - Uhm, a "hitetlenek" ugyi nem feltétlen "keresztények" vagy "zsidók", hanem minden nemmuszlim. Így ez apéldázat kicsit sem állja meg a helyét.

Minden nemmuszlim süket, néma, vak és esztelen.

Tilos a dögevés (a régies szóhasználat szerint "döglött állat", de egy állat sem él amit megeszünk ugyebár), a vér és a disznóhús fogyasztása (ezt mondjuk megindokolhatná, mert nagyon finomak), valamint a más istennek szentelt állat megevése. Kivéve ha...

Zhm, minek az Ítélet Napja? Aki megszívja, az mikor meghal már megszívja, aki nem szívja meg, dettó ugyanakkor kapja amit kap. Akkor?

Amit egy muszlimnak tennie kell:
- higyj: Allahban, a Végső Napban, az angyalokban, az Írásban (abban minek hinni, hiszen tudjuk hogy van - esetleg a Pentateuch?), a Prófétákban (ezért vélem úgy hogy az előző az öt Mózes-könyvre vonatkozik)
- adományozd el minden tulajdonod
- az előírtak szerint imádkozz
- fizeti a Zakátot (egy adófajta)
- teljesítik amit vállaltak
- bajban is "állhatatosak"
- böjtölj.

Szemet szemért...

"
annak előíratott a végrendelkezés a szülei és a legközelebbi rokonai javára az előírt módon!" - de mi az "előírt mód"? Talán nem ártott volna közölni.

Megváltoztatni a végrendeletet csúnya dolog, de kidobni az egészet a picsába és az örökösökre bízni az osztozkodást no problemo.

"
Ha valaki közületek beteg, vagy úton van, akkor azonos számú másik napig kell böjtölnie!" - és aki pl. cukorbeteg, az egész életén át böjtöljön (felteszem: ne egyen semmit)? Meg aki évekig úton van...?

"
Ramadán hónap, amikor a Korán mint útmutatás küldetett le az emberek számára" - uhm, de minden suránál meg van adva, hol "kapták". Egy hónapba az összes helyszín pedig nem fér bele!

"
Allah könnyebbséget akar nektek, nem pedig nehézséget." - akkor minek a sok előírás, köztük nem egy oktalan?


Sok a "talán" Mr. A. részéről...


Már lehet sexelni böjt alatt. Régen nem volt szabad, de mivel leszartátok, ezért megengedjük.

A böjt előírásai csak napkeltétől napnyugtáig tartanak. Aztán olyan orgiákat és zabálást rendezel, amilyet csak akarsz.

Mecsetben dugni tilos (csak böjt alatt?).

Az újhold kiemelt fontosságú. Pontosan nem tudni mire, de ez a Koránnál úgy tűnik általános.

"
Harcoljatok Allah útján azok ellen, akik ellenetek harcolnak, de ne támadjatok rájuk" - tehát háborúzni szabad, csak ne ti kezdjétek. A kérdés az: pusztán az, hogy valaki "hitetlen", támadásnak minősül-e? (A dzsihad szerint igen.) A választ pár sorral lejjebb meg is kapjuk: "Ha azonban fölhagynak ellenséges magatartásukkal és megtérnek, úgy Allah Megbocsátó és Könyörületes. Harcoljatok ellenük, amíg nem lesz többé megkísértés, s míg a hitvallás csupán Allahé lesz!" Tehát igen, "támadásnak" minősül ha valaki nem muszlim.

Állatáldozatok.

"
Ha azonban biztonságban vagytok, és bárki kihasználja az alkalmat, hogy a Umrát elvégezze a Zarándoklatig, annak áldozati állatot kell felajánlania, ami könnyen előteremthető. Aki azonban nem talál elő semmit, az böjtöljön három napot a Zarándoklat idején és hetet azután, hogy visszatértetek Mekkából Medinába. Ez tíz teljes nap. Ez az előírás csak azt illeti, akinek a családja nem lakik a Szent Mecset mellett." - tehát minden muszlim köteles max. tíznapi útra lakni a "Szent Mecset"-től.

"Aki kötelezően magára vállalja e hónapokban a Zarándoklat elvégzését, annak a Zarándoklat idején tilos a szeretkezés (refesz), a kihágás (Fuszúk) és a torzsalkodás (Dzsidel)!" - de ezek szerint máskor megengedett.

"
Ám a legjobb útravaló az Allah szerinti óvatosság (At-takua)." - őszintén szólva én számos jobbat is fel tudnék sorolni... Kezdve az elemózsiával.

Hm, rituális futás?

"
Ha azonban megbotlotok, azután, hogy nyilvánvaló bizonyítékokat kaptatok," - oh, akkorhát jár ilyen bizonyíték mindenkinek? Addig akkor nincs miről beszélnünk.

"
A hitetleneknek cifrának mutatkozik az evilági élet és gúnyt űznek azokból, akik hisznek." - A mondat második fele nem feltétlen igaz, az első felében meg mi a gondja? A muszlim menny sem különbözik attól amit itt kapsz (kivéve hogy nincsnek ott "hitetlenek")!

"
Az emberek eredetileg egyetlen népet alkottak. Miután egyenetlenség támadt közöttük, Allah prófétákat küldött hozzájuk örömhírhozók és intők gyanánt. És minden alkalommal leküldte velük az írást az Igazsággal, hogy ítélkezzen közöttük abban, amiben összekülönböztek." - bullshit

"
csak azok különböztek össze az Írás értelmében, akik birtokába jutottak, miután nyilvánvaló bizonyítékokat kaptak." - és senki nem gondolkodik el ezen a problémán??

"
"Mikor jön Allah segítsége?" Vigyázat! Allah segítsége közel van." - de nem most van. És különben is: mire vigyázzak? Netán baj a segítség? Hajaj.

A józan ész itt is diadalmaskodni látszik valahol az idióta - jobbanmondva felesleges - vallási előírások között.

"
Előíratott nektek a harc, holott az ellenetekre van." - Minden háború oka Mr. A., a szadista, vérgőzös.

"
Akik ... hitetlenekként halnak meg, azoknak a tettei hiábavalóak az e-világon és a túlvilágon. A tűz lesz az osztályrészük és benne égnek örökké." - nemmuszlimokért ne törd magad, mert megszívod. Előbb-utóbb.

Nemmuszlimmal házasodni tilos.

Egy nő nem dönthet arról, kihez meg férjhez. Az utolsó szó legalábbis a férfiaké.


Érdekes, hogy "Paradicsom"-nak fordítja az "Édenkertet", ami kvázi dettó ugyanaz mint a "menny".

Menstruáció alatt no sex. Leszbikusság fel sem merül a soviniszta koráníró agyában :)

"
Az asszonyaitok szántóföld nektek. Menjetek a szántóföldetekre, ahogyan csak akartok!" - análszex, orálszex, stb mind mehet ezek szerint?

"
Allah nem büntet meg benneteket az esküvéseitekben található üres fecsegésért." - azaz egy muszlim esküdhet hamisan?

A nőknek is vannak jogaik, de alacsonyabbrendűek, mint a férfiak.

Kétszer egymás után elválhatsz egyazon nőtől, de hogy mielőtt harmadszor is elvennéd, előtte valaki máshoz kell hozzámennie.

"
Ne tegyétek Allah verseit gúny tárgyává!" - akkor felejtsd el őket gyorsan, mert tetszik vagy sem, de nevetségesek azok külön rásegítés nélkül is. Személy szerint viccesnek találom a Koránt.

Az újszülöttekkel való bánásmódról van egy rész, ami muszlimokon kívül úgyse' érdekel senkit. Ez két éves korig szól.

Meghalt férj felesége 4 hónap + 10 napig nem mehet újra férjhez (fordított esetre nincs megkötés). Van pár kisebb egyéb részlet, de az nem érdekel.

Az imádkozás szabályozása. A hadiállapot rész frissítésre szorulna, mert manapság gyakrabban megyünk tankkal és repcsivel, mint lóval...

Elválás esetén a feleségnek egy évnyi asszonytartás jár. De utána úgy tűnik, el is lehet űzni a városból!

Ha had jön felétek, maradjatok ott. Allah úgyis feltámaszt (lol)!

"
Nem láttad-e Izrael fiai közül az előkelők gyülekezetét Mózes ideje után? Emlékezz arra, amikor egyik prófétájuknak azt mondták: "Küldj nekünk egy királyt, hogy vezetésével Allah útján harcoljunk!"" - ha mutatsz egy irományt, amiben a kérdéses részben valóban Mr. A-t említik a zsidók, kapsz egy százast!

Két bibliai történet újraírva. Eltérő részletekkel.

"
Ha Allah úgy akarta volna, akkor nem hadakoztak volna egymással az utánuk jött nemzedékek, miután nyilvánvaló bizonyítékokra tettek szert." - ám Mr. A. nyilvánvalóan NEM akar békét, NEM akar megbocsátást, NEM akar szeretetet, NEM akar...

Allah jobb mint atlasz. Nemhogy a Földet, de az eget is a vállán tartja, és még csak meg sem görnyed! (Tudom, eredetileg Atlasz csak az Ég kupoláját tartja a Földön állva, de most bem erről van szó.)

"Te valóban (te Mohamed) küldött vagy a küldöttek közül. Ezek a korábbi népek küldöttei. Egyeseket közülük előnyben részesítettünk másokkal szemben. Akadnak közöttük olyanok, akikkel Allah beszélt. Némelyeket közülük több fokkal magasabbra emelt." De akkor miért mondja a 285-ben, hogy "Nem teszünk különbséget az Ő küldöttei között"?

"
Nincs kényszer a vallásban!" - Na ja, de azon kívül...!

"
Allah a Napot keletről hozza, hozzad te nyugatról!" - nos, a Napot nem "hozza" senki. Newton egész jól felírta hogyan rendeződtek el minden külső beavatkozás nélkül a Naprendszer elemei... Valamint nem a Nap kering a Föld körül... Ja, és ha átmegyünk a déli féltekére, akkor a Nap biza "nyugatról" kel (az iránytű szerint). A korán írója nyilván nem utazott túl sokat.

Aztán Allah feltámaszt valami fickót, majd Hellraiser-módra összerakja a szamarát is.

Aztán Ábrahám is meg kíván tekinteni egy feltámasztást, hát megkéri rá Allahot, aki némi győzködés után beleegyezik. Akkorhát lehetne ezt nekünk is...?

"
Allah nem vezeti az igaz útra a hitetlen népet." - éljen a fajelmélet!

"
Vajon van-e valaki közöttetek, aki szeretné, hogy kertje legyen pálmafákkal és szőllőssel, amely alatt patakok folynak s amelyben mindenfajta gyümölcsből szedhet? Közben utoléri őt az öregség, ám gyermekei még serdületlenek. Ekkor tüzes forgószél zúdul a kertre, s elhamvasztja azt. Eképpen magyarázza meg nektek Allah a verseket/jeleket." - azaz Mr. A. egy seggfej.

Hm... Mr. A. gazdag. Hogyan lehetnbe kifosztani?

"
A sátán szegénységet ígér nektek, és gyalázatosságot parancsol. Allah azonban a bocsánatát és a kegyelmét ígéri nektek." - Hm, hisz épp nemrég parancsolta meg hogy osztogasd el mindened, és hogy indíts háborút. Szóval nem épp meggyőző.

A nemmuszlimoknak a "túlvilágon" nem lesznek "segítőtársaik".

"
Nem a te feladatod ó Mohamed, hogy őket az igaz útra vezesd!" - különös mondat ez. Azt gyanítom NEM Moo-hamed írta ;)

"
Amit javaitokból adakoztok, az visszafizettetik nektek, s nem szenvedtek jogtalanságot." - tehát az igazi jótékonbykodás egy muszlimnak tiltott.

Tilos az uzsorakamat. Ez vonatkozik az adásvételre is.

"
Allah nem szeret egyetlen istentagadót és bűnöst sem." - jó tudni.

Ha egy adós nem tud fizetni, adj neki haladékot - vagy mégjobb ha rögtön el is engeded az adósságát.

Az írnokok, mivel nem utasíthatnak vissza egy felkérést sem, éhezéstől, szomjúzástól, vagy alváshiánytól meghalnak. Felteszem ez Mr. A. terve az írás tudományának kivesztésére.

A nők feledékenyek. A férfiak nem felejtenek el semmit (bár legalább ez úgy lenne!).

"
llah nem terhel meg senkit sem súlyosabb teherrel, mint aminek elviselésére képes." - de akkor mi a rossz az örök tűzbenégében?

"
Te vagy a mi gyámolítónk. Segíts minket a hitetlenek népe ellen!" - hát nem csodás zárószó ide?


Úgy tudom ez volt a leghosszabb rész, szóval nem kell annyira aggódni hogy a többi is ilyen terjedelmes lenne.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése