2010. június 17., csütörtök

Korán - 5. Az asztal / A felállított (vagy terített) asztal

"Megengedtetett nektek táplálék gyanánt a lábasjószág kivéve azokat, amelyek az írásban tilalmasnak hirdettettek ki nektek" - de milyen "Írás"?
Zarándoklat során tilos a vadhús. (De vajon vadnak számít-e pl. egy gidaként befogott és a ház körül felnevelt őz?)
Szent hónap.
Állatáldozatok.
Az "utánzás" szokása:
a muszlimok a tudatlanság időszakban fával vagy tollal vagy bundával vagy egyéb anyagokkal kidíszítették magukat áldozati állatok formájában. Azért ezt megnézném. Vannak olyan jók, mint az indián tolldíszek?
"
Allah büntetése rettenetes." - elvégre Mr. A. irgalmas.
Ne egyél dögöt (logikus), vért (miért ne? finom.), disznóhúst (pedig az az egyik legkönnyebben előállítható húsforrás), más isten nevében levágott állat (hogy a fenébe maradnak életben manapság a muszlimok?).
Tilos sorsot húzni. (De az Ószöveség... Áh.)
"
A hitetlenek ezen a napon föladták a reményt, hogy árthatnak a vallásotoknak." - esetleg pontos dátumot közölhetne, lol.
Mielőtt elkezdesz enni mondd ki Mr. Allah nevét. Sajna "Allah" nem név, hanem annyit jelent "isten", azaz köznév, jelző. A Korán nem hiszem hogy közli Allah nevét.
Imádkozás előtt tessék fürödni. Ha nincs víz, jó lesz föld/kő/fa...
"
Allah nem akar semmi olyasmit kiszabni, ami teher lenne nektek." - de mégis folyton sikerül neki!
Akik "meghazudtolják" (cáfolják?) a "jeleinket", azok menneka Pokolba.
Mr. A. gyűlölködést támasztott a keresztények között.
Az Exodus felemlegetése (ami már magában is hiba).
Káin és Ábel (bár itt névtelenek) felújított változatban lépnek színpadra. Sőt, Mr. A. tevékenyen részt vállal a gyilkosságban!
"
miatt írtuk elő Izráel fiai számára azt, hogy ha valaki megöl egy emberi lényt, anélkül, hogy annak halála bosszú lenne valaki másnak a megöléséért, vagy megtorlás lenne azért, hogy a megölt romlást okozott volna a földön - akkor olyan az, mintha az összes embert ölte volna meg. Aki ellenben életben tart valakit, olyan az, mintha az összes embert életben tartotta volna." - no, a Schindler Listájának idézete inkább ráillik a Koránra, mint a Talmudra!
"
Akik fegyvert fognak Allah s a küldötte ellen ... azoknak az a jutalma, hogy megöletnek, vagy keresztre feszíttetnek, vagy egymással ellentétesen a kezük és a lábuk levágatik, vagy elűzetnek erről a földről ... , a túlvilágon pedig ráadásul óriási büntetés lesz az ő osztályrészük." - íme a világ "legtoleránsabb vallása". De akkor milyen lehet a többi?!?
A "hitetlenek" "
Szeretnének kijutni a Pokol tüzéből, de többé nem jutnak ki onnan."
"
A férfi tolvajnak és a nő tolvajnak, vágjátok le a kezét!"
"
Akit Allah meg akar kísérteni ... azok, akiknek Allah nem akarta megtisztítani a szívét." - de akkor mi értelme a dolognak?
"
Leküldtük hajdan a Tórát ... fényességgel benne" - szerintem ez zavart volna az olvasásban :)
"
a próféták, akik mindannyian muszlimok voltak" - beleértve Ezékielt, Malakiást, Jézust, Mózest...
Akik nem tartják a "szemet szemért" elvet, azok a kegyetlenek!
"
. És adtuk néki az Evangéliumot - útmutatással és fényességgel benne-, hogy bizonyítsa azt, ami a Tórából előtte volt" - azaz az Ó- és Újszövetségben leírtak kötik a muszlimokat. Kár, hogy a Korán szöges ellentétben áll mindkettővel - ami nem meglepő, tekintve hogy a két Szövetség is tökéletesen szemben állnak egymással.
"
Ha Allah úgy akarta volna, akkor egyetlen néppé tett volna benneteket, de különböző népekre osztott szét, hogy eképpen tegyen próbára titeket, abban, amit a kinyilatkoztatásból adott nektek. Versengjetek hát a jócselekedetekben! Mindannyian Allahhoz fogtok visszatérni. És akkor majd Ő közölni fogja veletek, hogy min különböztetek össze az evilágon." - azaz hogy Mr. A. kavarta végig a szart.
"
Ki ítélkezne jobban Allahnál egy olyan nép fölött, amelynek bizonyossága van a hitében?" - mondjuk a saját istene? De a legjobb ha elfelejtünk minden istenséget...
A zsidók és a keresztények puszipajtások. (lol) Amelyik muszlim elfogad tőlük segítséget, az azzal be is állt közéjük.
"
Aki eltántorodik közületek a vallásától, az az ő dolga." - de akkor Mr. A. miért szól bele?
A legtöbb nemmuszlim gonosz.
Mr. A. egyeseket majmokká (érdekes módon nem szerepelnek a tiltott étkek listáján), disznókká és sátán/bálványok szolgájává változtatott.
Mr. A. küldöttei adják át a teljes üzenetet, vagy Mr. A. hagyja őket meglincselni!
"
Az, ami kinyilatkoztatás gyanánt leküldetett hozzád az Uradtól, bizony sokat közülük csak megerősít megátalkodottságában és hitetlenségében." - ebből látszik milyen kicsavart terve van Mr. A-nak.
Ne hazudj Mr. A-ról.
Dávid és Jézus megátkozott minden "hitetlent".
Egy muszlim nyugodtan esküdhet hamisan, és még a komolyan megfogadott esküt is nyugodtan megszegheti (némi áldozat árán).
A bor, a szerencsejáték, az áldozati kövek, a nyilakkal vagy jelekkel történő sorshúzás tilos.
Mr. A. büszke, és a bosszú letéteményese - mert megbocsátó.
"
Ti hívők! Ne kérdezősködjetek olyan dolgok felől, amelyek, ha föltárulnának előttetek, akkor fájdalmat okoznának néktek;" - azaz pl. a Korán hitelességéről, hogy milyen a Föld alakja, hogy mit esznek a kígyók, hogy van-e ellentmondás a Koránban, hogy a Fráaó név-e vagy cím, hogy léteznek-e sárkányok... És még sokáig folytathatnánk. Legjobb ha semmit nem kérdeznek. Ami viszont meglehetős ostobaságra vall...
"
"Jöjjetek ahhoz, amit Allah kinyilatkoztatás gyanánt leküldött és a küldötthöz!" - akkor azt mondják: "Elegendőek nekünk azok a szokások, amelyekben atyáinkat leltük föl!" És ha vajon az ő atyáik nem értettek semmit, és nem vezéreltettek az igaz úton?" - szóval mert panaszkodik valaki, hogy az Ószövetség 613 parancsolata mellé a Koránnal még több kerülne, ... Áh, minek is fejezzem be ezt a gondolatot!
Egy muszlimnak sehogy nem tud ártani egy nemmuszlim. (lol)
A végrendelkezés szabályai.
"
Ők ketten esküdjenek meg Allahra eképpen: ... Ezzel lehet leginkább biztosítani azt, hogy a valóságnak megfelelően tegyenek tanúságot" - LOL
Jézus csinált egy madár-gólemet.
Az apostolok (Jézus tizenkettője) áttértek muszlimnak.
Jézus leküldött az apostolainak az égből egy terített asztalt!
A keresztények szentháromsága: Mr. Isten, Jézus, Mária. (ROFL)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése