2010. június 17., csütörtök

A Tízparancsolat

Ez a rész mindíg is zavart a Bibliában, és kiolvasva se igen tudta hova tenni. Számomra ugyanis nem volt evidens, hogy a teológiailag tanított tízparancsolat pusztán azért, mert az első tízként van említve egy igen hosszú felsorolásban, szükségszerűen A tízparancsolat lenne, aminek ismérvei:
- Mr. Isten adta Mózesnek a Hegyen
- 2 kőtáblán állt a 10 parancsolat.

Az tiszta, hogy amikor Mózes először felment Mr. Isten parancsolatokat mondott neki.
Az is tiszta, hogy Mózes két kőtáblával tért vissza (és nyilván még a többi szóban közölt dologgal), majd a két kőtáblát össztörte.
De az abban a részben nincs elmondva sehol, mi is állt a két kőtáblán, ezért fenntartottam a kételkedés jogát.

Mostanra azonban segítséget kaptam valakitől, aki rá tudott muitatni egyértelműen a passzusra, amiben leírják a 10parancsolatot - és nincs semmilyen kérdés ezek felosztásában, vagy sorrendjében.

A nevezett rész az Exodus 34. fejezete, mely így kezdődik:
"És monda az Úr Mózesnek: Vágj két kőtáblát, hasonlókat az előbbiekhez, hogy írjam fel azokra azokat a szavakat, a melyek az előbbi táblákon voltak, a melyeket széttörtél."

Mózes ismét felmegy a Sínai hegyre Mr. Isten parancsára, aki ezeket mondja körítésként:
"Ímé szövetséget kötök"
"Írd fel ezeket a szavakat; mert ezeknek a szavaknak értelme szerint kötöttem szövetséget veled és Izráellel."

Mózes pedig "felírá a táblákra a szövetség szavait, a tíz parancsolatot."


Logikusan adódik hát a kérdés, mit is mondott MOST Mr. Isten?
Beidézem az egészet, aztán mazsolázunk:
"Jegyezd meg magadnak a mit ma parancsolok néked. Ímé kiűzöm előled az Emoreust, Kananeust, Khittheust, Perizeust, Khivveust, Jebuzeust. Vigyázz magadra, nehogy szövetséget köss annak a földnek lakosaival, a melybe bemégy, hogy botránkozásra ne legyen közötted. Hanem oltáraikat rontsátok el, törjétek össze bálványaikat, és vágjátok ki berkeiket. Mert nem szabad imádnod más istent; mert az Úr, a kinek neve féltőn szerető, féltőn szerető Isten ő. Hogy valamiképen szövetséget ne köss annak a földnek lakosaival, hogy a mikor isteneiket követvén paráználkodnak, és áldoznak az ő isteneiknek, és meghívnak téged, egyél az ő áldozatukból. És feleséget ne végy az ő leányaik közül a te fiaidnak, hogy mikor paráználkodnak az ő leányaik isteneiket követvén, a te fiaidat is paráználkodásra vigyék, az ő isteneiket követvén. Ne csinálj magadnak öntött isteneket. A kovásztalan kenyér innepét megtartsad: hét nap egyél kovásztalan kenyeret, a mint megparancsoltam néked, az Abib hónap ideje alatt; mert Abib hónapban jöttél ki Égyiptomból. Mindaz a mi az anyja méhét megnyitja, enyém legyen, és minden hímbarmod is, a mely a te tehenednek vagy juhodnak első fajzása. De a szamárnak első vemhét juhon váltsd meg; ha pedig nem váltod, szegd nyakát. Fiaid közül minden elsőszülöttet megválts, és ne jöjjön üresen előmbe senki. Hat napon munkálkodjál, a hetedik napon pedig pihenj; szántás és aratás idején is pihenj. A hetek innepét is megtartsd a búza zsengének aratásakor; meg a betakarás innepét is az esztendő végén. Háromszor esztendőnként minden férfiú jelenjen meg az Úrnak, Izráel Ura Istenének színe előtt. Mert kiűzöm a népeket előled, és kiszélesítem határodat, és senki nem kívánja meg a te földedet, mikor felmégy, hogy a te Urad Istened előtt megjelenjél, esztendőnként háromszor. Áldozatom vérét ne ontsd ki kovász mellett, és a husvét innepének áldozatja ne maradjon meg reggelig. Földed zsengéiből az elsőt vidd fel az Úrnak a te Istenednek házába. Ne főzz gödölyét az anyja tejében."

Ez az, amit tehát Mózes felírt a kőtáblákra.
De szedjük ki, mik is ténylegesen a 10 parancsolat! Ha többet, vagy kevesebbet találunk, az persze gáz lenne...

#1: "Jegyezd meg magadnak a mit ma parancsolok néked. Ímé kiűzöm előled az Emoreust, Kananeust, Khittheust, Perizeust, Khivveust, Jebuzeust. Vigyázz magadra, nehogy szövetséget köss annak a földnek lakosaival, a melybe bemégy, hogy botránkozásra ne legyen közötted. Hanem oltáraikat rontsátok el, törjétek össze bálványaikat, és vágjátok ki berkeiket. Mert nem szabad imádnod más istent; mert az Úr, a kinek neve féltőn szerető, féltőn szerető Isten ő. Hogy valamiképen szövetséget ne köss annak a földnek lakosaival, hogy a mikor isteneiket követvén paráználkodnak, és áldoznak az ő isteneiknek, és meghívnak téged, egyél az ő áldozatukból. És feleséget ne végy az ő leányaik közül a te fiaidnak, hogy mikor paráználkodnak az ő leányaik isteneiket követvén, a te fiaidat is paráználkodásra vigyék, az ő isteneiket követvén."

Itt jó sok a körítés, fel is hívják rá a figyelmet.
A parancsolat maga így hangzik: "Mert nem szabad imádnod más isten".
A többi csak annak biztosítására van megemlítve, hogy ezt a parancsolatot minél könnyebben betarthatóvá tegyék.

#2: A következő meglehetősen egyszerűen van megfogalmazva.
A parancsolat maga így hangzik: "Ne csinálj magadnak öntött isteneket."

#3: "A kovásztalan kenyér innepét megtartsad: hét nap egyél kovásztalan kenyeret, a mint megparancsoltam néked, az Abib hónap ideje alatt; mert Abib hónapban jöttél ki Égyiptomból."
Általában is legtöbbször lényegretörően vannak megfogalmzva a parancsolatok, a mellékkörülmények kifejtésével.
A parancsolat maga így hangzik: "A kovásztalan kenyér innepét megtartsad"

#4: "Mindaz a mi az anyja méhét megnyitja, enyém legyen, és minden hímbarmod is, a mely a te tehenednek vagy juhodnak első fajzása. De a szamárnak első vemhét juhon váltsd meg; ha pedig nem váltod, szegd nyakát. Fiaid közül minden elsőszülöttet megválts, és ne jöjjön üresen előmbe senki."
A parancsolat maga így hangzik: "Mindaz a mi az anyja méhét megnyitja, enyém legyen"

#5: "Hat napon munkálkodjál, a hetedik napon pedig pihenj; szántás és aratás idején is pihenj."
A kitétel itt kivételesen nem szűkítés, hanem tágítás.
A parancsolat maga így hangzik: "Hat napon munkálkodjál, a hetedik napon pedig pihenj"

#6: "A hetek innepét is megtartsd a búza zsengének aratásakor; meg a betakarás innepét is az esztendő végén."
Azaz kétszer kell megtartani egy fajta ünnepet.
A parancsolat maga így hangzik: "A hetek innepét is megtartsd"

#7: "Háromszor esztendőnként minden férfiú jelenjen meg az Úrnak, Izráel Ura Istenének színe előtt. Mert kiűzöm a népeket előled, és kiszélesítem határodat, és senki nem kívánja meg a te földedet, mikor felmégy, hogy a te Urad Istened előtt megjelenjél, esztendőnként háromszor."
Mmm, ez már valóban "szövetség", hiszen itt meg van jelölve, mit kapnak cserébe a parancsolat betartásáért.
A parancsolat maga így hangzik: "Háromszor esztendőnként minden férfiú jelenjen meg az Úrnak, Izráel Ura Istenének színe előtt."

#8: "Áldozatom vérét ne ontsd ki kovász mellett, és a husvét innepének áldozatja ne maradjon meg reggelig."
Ez nyilvánvalóan egyszerűen a húsvét megtartásáról szól. Elismételhetnénk az egész szöveget, de szerintem mondhatjuk, hogy
A parancsolat maga így hangzik: "a husvét innepének"

#9: "Földed zsengéiből az elsőt vidd fel az Úrnak a te Istenednek házába."
Tehát kell egy Szent Hajlék is.
A parancsolat maga így hangzik: "Földed zsengéiből az elsőt vidd fel az Úrnak a te Istenednek házába."

#10: "Ne főzz gödölyét az anyja tejében."
De egy másik kecske tejében már lehet. Más állatokra a parancsolat nem vonatkozik.
A parancsolat maga így hangzik: "Ne főzz gödölyét az anyja tejében."

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése