2010. június 2., szerda

Az állami rabbiképző könyvtárában

Tanulságos kis kirándulás volt.
Megjegyezném, hogy ez nem is igazán könyvtár, inkább könyvgyűjtemény. A különbség az, hogy a könyvtárakban nem látszik egységes tematika, sem nívószínvonal, egy könyvgyűjtemény meg valakinek a saját válogatását tükrözi.

Nagyon is érdemes betérni, mert van néhány nagyon jó forrásuk készen, mint az Ószövetség összes apokrifja kötetbe szedve, körítéssel ellátva (hatása, eredete, miegymás).

Van néhány "alapművük" is a témában, mint a Soncino kiadású Talmud - legalábbis pár kötete - (a könyvtáros rögtön le akart beszélni arról hogy ezt forgassam, és mondott valami más kiadást, mire közöltem, hogy a Soncino ingyen és bérmentve elérhető, van elektronikus változata, valamint arra történik hivatkozás lépten-nyomon, míg az általa "javasolt" kiadáshoz se hozzáférni nem lehet - legalábbis nem egykönnyen és azonnal, nekik sincs meg a teljes, és ugye kivinnni... -, valamint nem használja senki - épp ott rajta kívül - hivatkozási alapul), a Jewish Encyclopedia, szótárak (külön Talmudhoz való is!), és sok egyéb érdekesség.


Nos és akkor térjünk rá a dolog 'rossz' oldalára.
Először is megakadt a szemem egy könyvborítón, amin a "Schindler listája"-idézet szerepelt. Kérdeztem, ez idézet? Azt válaszolták, hogy igen; mire megkérdeztem, ugyan honna, mert a Babilóniai Talmudból én csak egy olyat tudok, hogy "aki egy izraelita életét megment ...". Netán a Jeruzsálemi Talmudban...?
Válaszként megrökönyödést és azt kaptam, hogy ugyan már, kit érdekel a Jeruzsálemi Talmud?
Ebben igazat adtam neki, de aztán megjegyeztem, hogy no épp ez az a cenzúra, amire a Soncino olyan jól felhívja a figyelmet.
Erre azzal reagáltak, hogy "áh, ez csak eltérő fordítás".
Nos, szerintem a "cenzúra"-változattal jobban jártak volna, de nézzük meg, mi ennek a kijelentésnek a következménye.
Egyfelől a cenzúra vádja ugyanúgy megáll, mivel "ember" alatt a világ nagyrésze nyilvánvalóan az emberi faj minden egyedét érti felekezettől, bőrszíntől stb. függetlenül.
De nézzük meg konkrétan mi közé tett egyenlőségjelet jeles könytárosunk! Ha ugyanis a kettő "csak eltérő fordítás", akkor a két fordítás között tartalmi különbség nincsen.
Az ominózus kijelentés tehát:

"Aki egy ember életét megmenti, az olyan, mintha az egész világot mentette volna meg." = "Aki egy izraelita életét megmenti, az olyan, mintha az egész világot mentette volna meg."

A két mondat között a különbség nyilvánvaló, de haladjunk sorjában. Alkalmazzuk azt a matematikai szaályt, miszerint: "egy egyenlet két oldalán az azonos ismeretlenek kölcsönösen kiejtik egymást", aza vegyük ki a két mondatváltozatból azon részeket, amik azonosak.
Így az alábbi egyenlőséghez jutunk:

izraelita = ember

Következtetés: csak a zsidók emberek, a nemzsidók nem emberek. És ezt egy ma élő könyvtáros jelentette ki egy, a magyar állam által finanszírozott intézményben.


De itt nem áll meg a tudomány, elkezdtem nézelődni. Lekaptam egy érdekesnek ígérkező könyvecskét a polcról, belenéztem. Az előszónál ütöttem föl, csak a miheztartás véget. Ott ilyenek áltak: azért írjuk ezt, hogy eloszlassunk mindenféle téves hiedelmet, blablabla. Egyszóval a szokásos zsidó propagandaírásnak ígérkeett, de mégis kíváncsi voltam, mit hordanak össze, hátha őszinte a kivételesség kedvéért.
Afféle apológikus könyvecske volt, jól megmagyarázta, miért nem ellentmondás ami pedig de. Az első fejezet rögtön a teremtéssel kezdte, és hogy miért nem lepődött meg Mr. Isten az ember gonoszságán.
A történet szerint Mr. Isten vitára bocsátott, teremtsen-e embert, vagy sem. Az összes angyal (a mennyei Felsőház, lol) ellenezte, mondván az macerás, mert megvan (lesz?) a lehetősége hogy gonosz legyen.
De Mr. Isten közben megcsinálta az embert, az meg gonosz lett, mire Mr. Isten jól megbánt, és megcsinálta az Özönvizet.

Nos, kis történetünk több problémát vet fel, mint amennyit megold. Való igaz, Mr. Isten ebben a változatban nem lepődik meg azon, hgy az ember természete képessé teszi a gonoszsgára (természetesen bibliai értelemben értendő ez a "gonoszság"). Ellenben azon igenis meglepődik és megbánja a dolgot, hogy az ember nem átall élni is a választás lehetőségével, és nem a "kijelölt utat" választja.
A meglepődés és megbánás problémája (aka. Mr. Isten nem mindentudó) megmarad - csak máshová tolódik -, ellenben bevezetésre kerül a haszontalan tanácskérés kérdése. Elvérgre minek tejeszti elő a kérdést, ha baszik a válaszra?

A történet (ami természetesen egyáltalán nem biblikus) mindenesetre az alábbi mondattal, kis tanulsággal ért véget: "Aki ember létére nem ember módjára él, az elveszíti a létezére való jogosultságát." (Merthogy az ember nem csak akármilyen álat, hanem képes tudatosan dönteni - írja a könyv.)
Mit is mond ez a mondat?
1.) "elveszíti létjogosultságát", azaz meg kell ölni, ki kell írtani, el kell pusztítani.
2.) Kik azok, akiket meg kell semmisíteni jó náci módjára? (Merthogy ez nem más, mint a náci "megsemmisítőtáborok" alkalmazására tett javaslat.) Azok, akik "nem emberi módon élnek". Mit jelent az, hogy "nem emberhez illő módon élnek"? Azt, hogy nem úgy élnek, ahogy Mr. Isten előírja nekik.
Honnan tudjuk, hogyan kell úgy élni? Az Ószövetségből és a Tamudból, azaz a Tórából, Mr. Isten adta útmutatásból.
Kik tartják ezen elveket iránymutatónak? A judaizmus.
Következtetés: Mindenkit ki kell végezni, aki nem hithű zsidó. (Hogy most a noahida törvényeket, vagy a mitzvaht kell-e tartania, az részletkérdés, mint egyszer már kifejtettem.)

No ez a következtetés eléggé elborzasztott, meg is kérdeztem, mutatva a könyv címlapját, hogy Ezt tanítják itt?!?
A válasz az volt, hogy igen, az ominózus mondatot mikor megmutattam, meg annyi, hogy "ugyan, hiszen a keresztények meg a muszlimok is ugyanaz..." - és itt belefolytottam a szót, mivel a) kit érdekelnek a keresztények és muszlimok? b) Összesen a Biblia-alapú vallások ex has ha sokat mondok 1/3-át teszik ki a Föld népességének. c) Egyetlen népcsoport kiírtásának javaslata is szörnytett (de akár egyetlen ember kiírtása is). d) A keresztények és a muszimok hót másban hisznek, hót mások a szertartásaik, vallási előírásaik mint a zsidóknak (így nem azt teszik, amiről a zsidók azt tartják Mr. Isten parancsolta, azaz "nem élnek emberi életet", hanem "állatit", ezért "elveszítik létezésük jogosultságát"). Jó, legyen egy az eredetük alapjában véve (ezért hívják ezeket Ábrahámita vallásoknak néha), de akkor a zsidók szemében a keresztények és a muszlimok ocsmány eretnekek, akik a Pokolba valók.


Iagázból itt teljesen kiakadt az éppen jelenlévő könyvtárosnő (folyamatosan tűntek el és tűntek fel ezek), így igazából itt megszakadt köztünk a beszélő viszny, de temetikailag megemlíteném még a Jewish Encyclopediaba való belekukkantásomat is. Felütöttm a Goy címszót, csak hogy összevesem a netes verzióval, és hát ugyanúgy néz ki a dolog. Odavittem hozzájuk, hogy tessék mondani, ez zsidó kiadvány? Megbízható kiadvány?
Válasz: tessék megnézni az elején. Igen, ez zsidó kiadvány, csomó Phd, Dr, meg egyéb betűjelek a nevek mellett.
No mondom, akkor mégis miért tagadja az összes rabbi akit megkérdezek, hogy a Talmud csúnyákat mondana a nemzsidókról, és hogy a "goy" nem "nemzsidó"-t jelent? Merthogy felütöm a "goy" címszót, mire a "gentile" (= pogány = bilbikus értelemben mindenki aki nem a te vallásod tagja) szócikkhez irányít. Ott meg teli van olyan baromságokkal, mint hogy a Talmud azt mondja, egy zsidónak még tehenét sem szabad egy nemzsidó istállójába beállítania, mivel az lehet hogy megbassza. Na szép.
A könyvtáros ezen persze köpni-nyelni nem tudott, a drága.


Amikor elértem egy kb. 5 cm vastag, keménykötetes könyvhöz, valami "Christianity in the Talmud" címmel, már meg sem említettem senkinek, hogy mire az a hazugság, hogy Jézusról semmi nincs a Talmudban, pláne nem a keresztények szemében istenkáromló mondatok? Merthogy itt ez a szép könyv, jó vastag (mondjuk a lapok régi nyomtatás, így csak kb. 500 oldal alulról), és semmi másról nem szól, csak hogy a Talmud hogy szidja Jézust!


Azért átnéztem még a kínálatot, és volt még pár érdekesség. Az egyik könyv a Yebamoth 79a-ról idézett:
"It is better that a letter be rooted out of the Torah than that the Divine name shall be publicly profaned." - Jobb egy betűjét a Tóránk kihagyni, mintsem hogy az isteni nevet nyilvánosan gyalázat érje.
Ez pedig nem más, mint egy lehetőség a zsidóknak arra, hogy azt hazudjanak (hagyjanak ki) Tórából (úgy az írott, mint a szóbeli), amit épp kedvük tartja. azaz HAZUDHATNAK A BÉKE KEDVÉÉRT. Emberi rendeléseknek vethetik alá az álatluk isteni rendelésnek tartottakat. (Mondjuk minden vallás ezt csinálja, de hát most nem az a téma.) És ezt nem én találtam ki, ezt maga Talmud állítja, maguk a zsidók.

Egy másik érdekesség a "Leviathan" vagy "Leviatán" mitológikus szörny nevének szóhasználata. Úgy tűnik ez államszerkezetet (is) jelöl. Érdekes.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése