2009. június 30., kedd

Zsoltárok 71-80

Na, mára ez lesz az utolsó, és nincs több nap. Azért izgalmas volt, és mindenképpen túlteljesítettem minden elvárásomat :)

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (olyanok nyomán vélhetjük így, akik minden valószínűség szerint sosem olvasták a szöveget)


71.: Hiszek Uram!
Ments meg!
Sújts le!
Terjesztem az igét!
Az író azt állítja, az Úr volt a magántanára.
Fel fogsz támasztani, ugye? Tök jó zombi lennék...
Hát hiába énekelek?
Akkr sem adom fel!

A vége buktatja le. Nem tud ez semmit. Az ilyen hazug.

72.: Salamonéjéé.
Isten ítéljen mindekin: engem hagyjon életben, aki nem ért velem egyet, arra sújtson le.
Így legyen béke, amíg világít a Hold (azaz éjszaka?).
Seba és Széba - hát nem elég egy nemlétező királyság???
A szerencsétleneken segít, a többieket elpusztítja, meglásd!
"Itt végződik Dávid könyörgése." (He, akkor ez nem Salamonéjéé? Még egy ok, hogy kidobjuk.)

Harmadik könyv

73.: Aszáf zsoltára.
Jó az Isten azokhoz, akik hisznek benne. (ez nem így van, másris dobtuk)
De velem mi lesz? Engem miért bánt?
Azért tán, mert irígylem a gazdagokat (akik temrészetesen mind gonoszok - újabb ostobaság).
Ezt még ragozza egy ideig.
Aztán kijelenti, hogy vakójában de szar nekik. Mind meg fognak halni, muhaha!
"és háborognának veséim" - lol
Akinek "háborog a veséje" az nem hisz az Úrban (ugyanígy akinek "kesereg a szíve").

74.: Aszáf példabeszéde.
Miért nem törődsz velem Mr. Isten? Elfelejtettékl mindannyiunkat?
Felgyújtották a templomodat!
Mikor ér már véget ez? Egy próféta sem tudja megmondani!
Pedig mindíg hittem benned!
Te vágtad le a leviathán fejét, és porcióztad ki "a pusztai népnek". (leviathán a seggem. De akkor megvan, mi a manna? ezen kívül az eangolban "cethal" aufenizmus helyett a "tengeri sárkány" szerepel)
Csilájá' már valamit!
Sújts le, sújts le!

75.: Aszáf zsoltára, Aszáf írta a dallamot, az éneklőmesternek küldjük.
Tisztelünk téged, Isten, annyit beszélnek rólad, nekünk meg tetszenek a sztorik.
A Föld oszlopokon áll...
Szela. (Szeretem ha világosan beszélnek ;D)
Minden Isten által van.
Isten mindenkire lesújt - persze csak arra, aki nem ért egyet velem.
Hőzöngés.

76.: Az éneklőmester adja elő hangszerekkel. Asáf szövegezte és dallamozta a zsoltárt.
Istent Júdában és Izráelben tisztelik.
Sionban lakik, Sálemben van a hétvégi háza.
Ott volt valami csata.
Szela. (he, he. Mindjárt leragad a szemem.)
Most utolsó senkik vagyunk. Mi vagyunk a kiválasztottak. Bárkit bármikor legyőzünk.
Adjatok pénzt! Különben az Úr lesújt rátok, és mostani helyzetetek ahhoz képest semmi!

77.: Aszáf zsoltára, elküldve Jedutunnak, az éneklőmesternek.
Istenhez imádkozom.
Jajj de szar nekem, már semmibe nem kapaszkodhatom a semmin kívül.
Szela. (az.)
Bezzeg a régi szép időkben!
Többé már soha nem lesz jó?
Nincs többé "irgalom"?
Szela.
Exodus idejének felemlegetése.
Szela.
A földrengés az Úr rázkódása, a villámlás a zseblámpája, a mennydörgés a hangja.
Mózes, Áron.

Na, itt adom fel a rekordkísérletet. 23.17 van, és a következő zsoltár embertelenül hosszú (és nem is zsoltár).

78.: Aszáf példabeszéde.
Figyeljetek most rám, mesét mondok. Egyszer volt, hol nem volt, még az öregapám mesélte ezt nekem. Az Úrról mondok most egy történetet.
Ahogy Jákób továbbadta Izráelnek úgy adjátok majd ti is tovább a következő nemzedéknek.
Isten a leg.
Őseitek mind seggfejek voltak. (ez már ellentmond az előző sornak...)
Efraim nemzettsége, az íjászok bezzeg mind gyáván megfutottak a csata elől.
Csoda történt Egyiptomban, Czoán mezején: kettévált a tenger!
Nappal felhőben, este tűzben vezette a népet.
Víz fakadt a kősziklából, egész folyam!
És ennek ellenére voltak seggfejek.
Képesek voltak ennyi csoda után inkább ennivalót kérni! Borzalom!
Mikor ezt Mr. Isten meghallotta (tehát nem tud mindent!) erre magharagudott és adott nekik mannát. (?)
manna = az angyalok kenyere (micsoda büntetés!)
"megmozdította a keleti szelet" (?)
És rájukdobott annyi hús ÉS madarat, higy nagyon sokat.
Az emberek pedig megették a húst, de még le se nyelték, Mr. Isten magharagudott rájuk, és sokat megölt közüllük azon nyomban!
De még ekkor sem hittek neki! Képesek voltak rettegni!
Mindíg csak akkor tértek meg, mikor Mr. Isten elkezdte lemészárolni őket!
"Ő azonban irgalmas és nem semmmisít meg" (ellentmondás, ellentmondás) "sokszor elfojtja haragját" (sokszor meg nem...)
A 10 csapás. (amik sosem történtek meg, így... Érdekes, hogy "Czoán mezejére" korlátozza itt látszólag ezen csapásokat)
Lesújtott a fügefákra is!
Minden haszonállatukat elpusztította!
És megölte az összes elsőszülöttet!
(csak jégesőt mond, most nincs szó tűz + jég esőjéről)
És a nép megnt seggfej volt!
Ezért Mr. Isten megsértődött, és kiköltözött a Silóban lévő sátrából!
És hagyta, hogy elfogják!
A 63. sor durva eufemizmus, arról van szó benne, hogy a fiúkat elégette, a lányok meg nem mehettek férjhez.
Hagyta lemészárolni papjait.
Na és akkor az Úr jött mint hős felszabadító (holott ugye az egészért ő volt a felelős), és mindenkire lesújtott.
És felépítette a templomot. (nem, a templomot emberek építették)
És akkor kiválasztotta Dáidot (de hol volt akkor még templom?) és tette királlyá.

Nos, ez ahogy maga is mndja, egynépmese. De akkor hogy kerül ide?

79.: Aszáf zsoltára.
Jajj, lerombolták szent városunkat, Jeruzsálemet. A nép közül sokat levágtak. Mindenki rajtunk nevet.
Sújts le, sújts le!
Jajj de nagyn szar nekünk, ezért sújts le rájuk, nekik se legyen jó!
Köteles vagy megmenteni bennünket!
Bizonyítsd be, hogy létezel! (nem megy neki, így...)
Sújts le, nekünk meg adj pénzt!

80.: Aszáf zsoltára, akármiblabla.
Birkák vagyunk! Te meg kerubokon ülsz! Jelenj meg! (nem jelenik, így...)
Bizonyítsd be Efraim, Manasse és Benjámin törzsének, hogy létezel! (hogy jött egymás mellé ez a három?)
Legyen minden úgy, mint régen!
Seregek Ura, miért ránk sújtasz le?
Nem tudjuk bebizonyítani hogy létezel másoknak :( (na éppen ezt mondom)
izraeliták = szőlő (a teljes növény)
Ránk untál? (= Isten halott?)
Ments meg, sújts le, bizonyítsd be, hogy létezel!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése