2009. június 19., péntek

Dávid átadja hatalmát

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (vagyis nem is olyan rég még akár azt is hihettük)

Dávid naggyűlést tartott, akárkik is voltak ott, sokan voltak, az a minimum.
A beszéd lényege: hű de nagyok vagyunk, térdig ér a farkunk, Salamon lesz a királyotok és punktum. Salamon meg építsen templomot. Nesze neki a nyersanyag, egy sárkánynak sincs ilyen kupac. (Bocs, kicsit költőire vettem a figurát.)

Lássuk mennyi Salamon öröksége! Itt Léo Taxilt hívjuk ismét segítségül, a Krónika Könyveinek olvasása során első alkalommal:
"Az, amit Dávid örökül hagyott Salamonra - írja Voltaire -, a biblia szerint kereken tízmilliárd tallér, tizennyolc milliárd francia livre. Salamon szintén tekintélyes összegre valót szedett össze. Nevetséges látvány, hogy egy melk, azaz zsidó kiskirály harminchat milliárd francia frankkal, vagy kilenc milliárd német tallérral, vagy másfél milliárd angol font sterlinggel rendelkezzék.* Undorító ez a sok gyermekes túlzás, mindez az apokalipszisbeli, égből alászálló mennyei Jeruzsálemre emlékeztet, amelyet a jámbor Justinus egyházatya egymás után negyven éjszakán át látott: falai jáspisból voltak, a város aranyból, alapjai drágakőből, a kapuk pedig igazgyöngyből!"

Dávid aztán meg is köszöni a sok kincset: "Köszönöm néked Uram!" A nép meg dögöljön meg.
Aztán feláldoztak ezernyi állatot, felkenték Salamont, másodszor, felkentek egy főpapot is, a főemberek letették Salamonnak a hűségesküt, majd valamikor Dávid meghalt.

Végül kiemelnénk pár érdekességet:
- 29.7: Salamon örökölt Dávidtól 10,000 "dárikot". Ez egy pénz elnevezése, amit I. Dárius király vezetett be. Aki 500 évvel az állítólagos Dávid király után él. Upsz.
- Salamon uralkodásának dátuma az egyiptomi kivonuláshoz képest persze ellentmondásban áll a Királyok Első Könyvének adataival (csak hogy ne feledjük: ha a többi könyvet is elkezdjük beszámolni, a problémák több, mint exponenciálisan halmozódnak).
- a 29.29-ben 3 könyvet említenek meg. Ebből Nátán és Gád próféták könyveiről senki nem tud semmit.
- 29.29-ben a Károli megint csal. Nem Sámuel próféta könyvéről van ott szó (ami két részre bontva megvan), hanem Sámuel a "látóember" könyve, ami nem ugyanaz.
A három említett könyvről egyébként feltételezik, hogy Sámuel mai könyveivé lettek egybeolvasztva, de az nem fedte volna a bűvös 70-es számot, és ha egyszer hazudtak, akkor körömszakadta után is hazudnak a papok és az agymosott hívők.

És ezzel zárjuk a Krónika 1. Könyvét. Nagy öröm, hogy az Ótestamentum felén ezennel hivatalosan is túlvagyunk!

Mit mondhatnánk amúgy erről a könyvről? Nos, nem csoda, hogy a papság nem akarta kiadni a kezéből szent könyvét. Valamint kiderül, hogy igenis vannak mindenre elszánt egyedek, akik a mégoly unalmas szószaporítást is képesek átnézni - ellentétben azokkal, akik minden fenntartás nélkül erre alapozzák életüket - holott sohasem olvasták, tanulmányozásáról mégúgysem szólva. Beleértve a papokat is (én eggyel sem találkoztam, aki olvasta volna a Bibliát, legyen szó akár az Ó, akár az Új Testamentumról).

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése