2009. október 19., hétfő

Pál levele a rómabeliekhez 1. rész - Bűnös, nembűnös, bűnös...

Ki az a barom aki egy egész városnak címez levelet? És miért kell ennek millióegy fejezetre rúgnia? Mire elérsz a végére elfelejted mi volt az elején!

1.1-8.39

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban fedik a valóságot! (Vannak akik legalábbis hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Feladó: Pál.
1.2 Az Ószövetségben - ellentétben azzal amit Pál mond - nem történik utalás Jézusra. És Jézust sosem kenték föl.
1.3 szerint Jézus Dávid leszármazottja volt. De egyik közölt genealógiai lista Jézusról sem igazolja ezt.
Címzett: a Rómában lakó keresztények.
Kifejezi óhaját hogy egyszer majd felkeresse őket és ott prédikációt tartson. Aztán sajnálkozik egy sort hogy eddig nem adódott lehetősége, sok dolga van elvégre. De amit lehet, megteszi.
1.16: Istennek hatama van megváltani minden hívőt (pl. Hitlert). (Akkor a tettek Pál szerint nem is számítanak?)
A "pogányok" és "hitetlenek" "Isten haragja alatt vannak". (= Isten folyamatosan szivatja a pogányokat)
"Az igaz ember mindíg hitből él." - Kár, hogy a Prédikátor szerint sosem volt egy igaz ember sem.
Aki nem hisz Pál istenében - pedig Mr. Isten mindenkivel személyesen közölte hogy letérdelsz és szopsz! - az menthetetlen.
Aki nem hisz Mr. Istenben annak megsötétedett balgatag szíve van.
Mert ugyan bölcsnek tartják magukat, de "balgatagok (= bolondok) lettek. (És ezzel Máté 5.22 alapján Pál - együtt Jézussal - a Gyehenna tüzére ítéli magát. Hát, legalább lesz társaságuk.)
És mivel mindenféle ábrázolásokat készítettek maguknak (= bálványimádás) ezért Mr. Isten babrált az agyukkal, hogy "egymás testét megszeplősítsék". Ami azt jelenti,k hogy homokosokká tette őket Mr. Isten. Még a nőket is! (Isten csinálja a buzikat és a leszbikusokat. Viszont akkor ez azt is jelenti, hogy legalább a büntetésükban azzal, hogy homoszexualizálnak követik Mr. Isten parancsolatát. Minden átnevelésükre tett kísérlet vagy ha maguk próbálnak "átszokni", akkor még bűnösebbek lennének - nemigaz?)
Az 1.27 szóhasználkata érdekes. A nők természetes használata??????
Továbbá az Isten hitét nem elfogadók (akik nem váltak kerezsténnyé) azokat Mr Isten nem csak homokossá tette (így ugyebár nem tudnak "szaporodni és sokasodni", ezért mondja hogy "elvették jutalmukat önmagukban"),m hanem ráadásul"méltatlan gondolkozásra és -cselekedetekre" is "odaadta" őket Mr. Isten (azaz ezeket csináltatja velük): súsárlás (besúgók asszem), rágalmazás, istengyűlölők, , paráznaság, tökéletesen gonoszak, engedetlenek, rágalmazók, dölyfösek, kevélyek - you get the hint. Ezek méltók a halálra. (= Mindenkit ki kell nyírni aki nem keresztény.)
2.1: Ne ítélkezz. (Ne?)
Akik olyanokat tesznek mint l. fent azokról tudjuk hogy megérdemelik amit kapnak. (És vajon kik hajtják végre az ítéletet...?)
Isten, aki mindent termetett és az összes mindent kiagyalta attól "jó" és "szerető", hgy felajánlja, hogy ha mindent megteszel amit mond, akkor nem kínoz tovább. (Hát tudod kösse fel magát.)
Mr. Isten mindenkit cselkekedetei szerint ítél meg. De az 1.16-ban még ennek ellenkezőjét mondta! Ezennel Pál hamis prófétának neveztetik, és eme műve (és vele a többi, de ez különösen) megy az apokrifok közé.
Először a zsidók meg a görögök fogják megszívni hogy lássák Mr. Isten nem kivételez senkivel. (Kivéve aki nem hisz benne. Ellenben a Pokol meg megkapja a békenóbeldíjat mert ott nincs vallási megkülönböztetés, lol)
Aki jól csinálja, annak viszont örök élet a jutalma. (Amit viszont gyűlöl. De akkor mindenképpen szívsz. Akkor nem jobb mégis egy véges élet egy halállal amikor végre megfeledkezhetsz erről a fertelmes istenségről?)
2.12: Akik törvény nélkül vétkeztek azok törvény nélkül is vesznek el. - Azaz mindenki aki Jézus történetét elutasítja (pl. mert nem is élt) az megy a Pokolra. Csak azoknak van esélyük akik "törvény alatt" vétkeztek.
Nem elég külsőségben hinni, hanem 'úgy igazán' kell.
A pogányoknak nincs törvényük, így ők csak a természetükkel összhangban cselekszenek, tehát nekik nem lesz bajuk (Ez viszont azt jelenti, hogy aki a kereszténységet terjeszti az gonosz, hiszen anékül mindennki "üdvözülne", így meg lesz aki nem üdvözül. Itt egy nyilvánvaló ok, miért kéne mindenestül elfelejteni a kereszténységet, a hozzá kapcsolódó tanokat, az egész bibliát...)
És "ama napon" Mr Isten megítél mindnekit (legalábbis aki hallott Herr Jézusról).

Csak azért mert zsidónak születtél és meg tudod különböztetni mi Mr. Isten parancsolata és mi nem, mert kitanítottak a Törvényre azt hiszed te vagy a jani? miért nem foglalkozol kicsit azzal is hogy betartsd azokat a Törvényeket? (A mózesi törvényekről beszél amiket Mr. Isten adott.)
Miattatok nem bírják Mr. Isten hitét kis szarok! (Inkább azért mert a zsidóü vallás bigott és rasszista, de haladjunk.)
A rituálék ugyan "hasznosak", de nem szükségesek. (Érdekes változás mostanra...)
Aztán visszatér a "hit miatt áldozz ne az áldozat miatt higyj" mondáshoz.
De akkor különb-e a zsidó? Van-e értelme a körülmetélésnek? A válasz mindkét esetben igen.
A zsidóknak kötelessége ugyanis vinni a fáklyát - mármint fenntartani a vallást mindenkor.
De ha nem hisz valaki közüllük? Az azt bizonyítja-e, hogy Isten nem létezik? Persze hogy nem! (Nem-e? Ha nem, és Mr. Isten mindenható stb., akkor ez alapján Mr. Isten gonosz.)
Ha minden bizonyíték ellene szól is, akkoris Mr. Istennek van igaza, mert akkor nekem van igazam! (Menj a kurva anyádba.)
3.5: "Vajon igazságtalan-e hogy Isten minket (akik nem követtünk el semmit / ártatlanokat) büntet?" (Jó kérdés. Mi más választ adhatna egy épelméjű ember, minthogy IGEN?) Én csak egy ember vagyok (hát nem is hipogrif...), így amit erre válaszolok az a magánvéleményem (így nem releváns): természetesen NEM! Hiszen én szolgáltam őt, akkr miért büntetne meg érte? (Azért mert mint magad is mondod hazudsz. Nyomorba és kárhozatba taszítasz embereket. Mocskos szemétláda.)
Bárkit aki visszapofázik azzal szemben amit monunk/-ok "igazságos" dolog "kárhoztatni".
Különbek-e hát a zsidók? Sem a görögök, sem a zsidók nem különbek másnál. (Pál egyszerre volt zsidó, görög és római állampolgár??? És akkor most különb, vagy nem különb?)
Mindenki bűnös, hiszen meg van írva, hogy nincs (és soha nem is volt) egy igaz sem. (Ühm, Gen.6.9, 7.1, Jób 1.1, 2.3, Luk.1.5-6 - azokban megjelöl a Biblia "igaz" embereket...)
A törvény azért van, hogy az orruknál fogva vezessük a hívőket.
Pusztán ismerni a Törvényt, pusztán úgy cselekedni ahogy a Törvényben áll nem elég.
Bárki beléphet Jézus kultuszába leszármazástól függetlenül. (Nem új gondolat.) Mert mind vétkeztek (= bűnösök. De vajon mit szól ugyane levél 5.14 sorához?)
Ellenben aki belép a Jézus-szektába annak minden tettét "igaznak" ismerjük el. (Tehát igazságos és jó lesz hirtelen minden elkövetett bűne. Ez őrültség.)
3.25: Mr. Isten feláldozott egy ártatlant hogy bizonyítsa mennyire elnéző. (???????????)
A hit miatt áldozz, ne az áldozat miatt higyj. Ne hagyjatok fel a mózesi rituálék hagyományával.
Mr. Isten számára hogyan "igazult meg" Ábrahám? Hit vagy tett által? Pál szerint hit által, Jakab 2.21 szerint szerint a tett által. (Az Izsák-emberáldozat.) Azért ezt az egy ellentmondást fel tudom oldani, de nagyon kemény.
4.5 szerint nem szmít teszel-e valamit egyáltalán, csakis a hit számít. Jakab 2.17 viszont ezzel teljes ellentétben áll.
Jó annak akit az Úr nem tart bűnösnek. (Már Ha létezik az Úr... Mert bizonyíték eddig egy csepp sincs rá.)
Ábrahám mikor az Izsák-incidens történt még nem volt körülmetélve, mégis akkor tette a legnagyobb tettét. Azaz nem szükséges körülmetélkedni. (Rossza az okfejtés az időprend miatt, de sebaj. Ez a levél úgyis úgy apokrif zagyvaság ahogy van.)
Azt írja, Ábrahám mindenkinek ősapja. De ez legfeljebb Noéról mondható el.
Ábrahám fasza volt, mert 100 éves korára már felhagyott a nemi élettel és csak a hitnek élt. (Pál beteg. Ábrahámnak meg 100 éves krára megzápult az agya teljesen.) És tökre elhitte hogy gyereket fog tudni nemzeni akkor, mert Mr. Isten azt mondta. (És még később egy új asszonnyal bármiféle isteni segítség nélkül meg még több gyereket nemzett. Na ott hova lett az önmegtartóztatás? Vagy "sextelenség" ha meddő nővel kamatyolok? Ha nem gyereknemzés céljával dugok? ez most fehívás szexuális szabadosságra?)
4.25: egy ártatlan kivégzése a ténylegesen bűnösök büntetése helyett. Miféle barbár "igazságosztási" rendszer ez? És mi köze valaki halálának majd feltámadásának bármihez?
A háború jó, mert az alat az emberek reménykednek, a remény pedig jó, tehát a háború jó. (Kell ezt kommentálnom?)
Ha kell haljatok meg az ügyért! (Ezt mondták azoknak is akik a WTC-be repültek...)
"Megigazultunk Jézus vére által" - hogy mi van??? Éljen a véráldozat? Áldozzunk embert?
Az ember megjelenése előtt semmi nem halt meg. Ez teljesen tudománytalan, így köszönjük, nincs több kétségünk a levél apokrifságáról.
Mr. Isten mindenkit megbüntet egyvalaki bűnéért, aztán megbocsát nekik egy ártatlan lemészárlásával. Hol itt az értelem? Az nem kap szót.
Továbbá meghalt-e, meg kell-e halnia mindenkinek? Ezek szerint igen. Csakhogy Énok nem halt meg, János 8.51 szerint aki hisz Jézusban sosem hal meg stb. stb.
És vajon ki követte el az 'eredendő bűnt'? E sorok szerint Ádám. 1Thimótheus 2.14 szerint viszont Éva. Zagyvaság, én mondom.
És hát lehet-e igazságtalanabb rendszert elképzelni, mint ami az 5.19-ben van összefoglalva?
A mózesi törvényeket azért vezette be Mr. Isten hogy növelje a bűnt (mind számban mind mértékben), és hogy aztán majd még jobban ajnározzák érte mikor megbocsátgat.
Viszont nekünk meg igyekezni kell nem elkövetni bűnöket.
A megkeresztelkedés rituális eltemetés.
"Aki meghalt felszabadult a bűn alól." - Viszont ezt érthetem-e úgy is, hogy az életben az nem bűnös aki megkeresztelkedik, de a halálban pedig senki sem az?
Az egész csak ilyen mágikus gondolkodás.
Választhattok: vagy meghaltok, vagy behódoltok és rabszolgák lesztek.
Ha a bűn zsoldja a halál, akkor nincs halál utáni kínzás holmi Pokolban?
Ha egy nő férje meghal, akkor újraházasodhat.
7.6: "Megszabadultunk a Törvénytől" - hát nem épp amit Jézus mond Máté 5.17-19-ben.
De bűn-e a törvény? (Pál filozófiáját nézve igen.) Hát nem.
Pálban, saját bevallása szerint nincs semmi jó, és képtelen bármi jót tenni. (És korábban még azt is mondta hogy folyton hazudik.)
Nyomd el emberi, természetes ösztöneidet és csak a kicsavart, beteges valási parancsolatokban élvezkedj.
Akik hiusznek Jézusban azokra nem lehet ráverni semmiféle bűnt és nem halnak meg. (Hahahaha!)
Hmm, lehet hogy Pál hitt a lélekben mint afféle asztrális testben?
Akinek van testük azok nem lehetnek kedvesek Isten előtt...?
Az a baj, hogy nem tudni, Pál mit ért Lélek alatt - ha egyáltalán van ezzel kapcsolatban bármiféle valós elképzelése.
Ha Mr. Isten gyereke vagy, akkr nyilvánvalóan örököse is. (Ez azonban igaz kell legyen a Sátánra is!)
Szerintem kurvajó lesz nekünk később. Örökké fogunk élni meg minden (úgyérti a tested is).
8.26: Nem tudják a kerezstények (sem) hogyan kell kérni az Úrtól (= imádkozni). Ezek szerint Pál nem olvasta Máté 6.9-13-at.
8.27: Isten közbenjár Istennél, mert néha nem ért egyet önmagával... Tiszta sor: Isten studathhasadásban szenved.
Eleve el van döntve kit "ment meg" / "vlt meg" Mr. Isten. És ebből következően az is, kit nem.
8.31: Ha Isten velünk, ki ellenünk? (Hát pl. akiknek vas szekereik valának.)
8.33: a keresztnyeket nem lehet hibáztatni, felelősségre vonni (különösen nem beperelni) semmiért.
8.39: Semmi nem szakíthatja ki a keresztényeket Isten kegyelméből. Vagy mégis? L. Gelátziaiak 5.4, Zsid.6.4-6, 2Péter 2.20-21.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése