2009. október 17., szombat

Pál fogságának felvezetése

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (Vannak akik hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Egy ideig elvolt Pál Antiókiában, aztán elkezdte Galátzia tarományának településeit látogatni, meg Frigiát, hogy "megerősítse a tanítványokat". (= felügyeje a hitrendszert, kordában tartsa, ilyesmi)
Efezusba érve egy Apollós nevű zsidó aki alexandriából származott és jó szónok volt, no meg az "írásokat" is ismerte.
Ez nagy lelkesedéssel vetette magát a térítés munkájába, habár csak Keresztelő jános munkásságát ismerte.
Naszóval ezt az illetőt hallotta Akvila és Prisczilla beszélni a zsinagógában (Pál nyilván épp nem volt ott vagy nem ért rá), mellécsapódtak (mint két verőember) és tájékoztatták a Jézus-dologról. (Hékás, nem úgy volt hogy nőknek kuss, nem lehetnek papok?) Amikor meg Akhájába indult, akkor írtak neki egy ajánlólevelet az ottani közösséghez. Az ottani közösségnek nagy haszára is vált, mert roppant jól volt képes belemagyarázni az "írásokba" Jézust a zsidókkal szembeni vitáknál.

Aközben mikor Apollós Korinthusban volt Pál a "felsőbb tartományokat" (északi?) járta, elért Efezusba. Összfutott pár tanítvánnyal, és rögtön beléjükköltött, ogy meg vannak-e kersztelve a SzentLehellet által?
Azok még csak nem is hallottak a SzentLégáramlatról. (Mondom én hogy nincs olyan az Ószövetségben!)
Pál megkérdezte akkor hogy lehetnek megkeresztelve?
Azok megmondták hogy a János-féle keresztséggel.
Pál közölte hogy ő az "aki utánam jő" csóka követője, erre azok rögtön úgy is megkeresztelkedtek. Pál rájuktette a kezét, rájukszállt a SzentSzél, mire azok "nyelveken szóltak" és "prófétáltak". (Viszont Pál nem úgy keresztelt ahogy jézus meghagyta.) (Ha blblablául prófétáltak akkor kurvára felesleges volt az erőfeszítés... Meg különben is, közölnétek pár "próféciát"? Légyszi?)
Összesen 12 marha volt ott. (Hé, megvan Jézus és a 12 apostol történetének eredetije?)
Pál eztán a zsnagógát vette célba, 3 teljes hónapot töltött azzal hogy megpróbálta meggyőzni az embereket hogy lépjenek be a szektájába.
Mikor oda a hangulat miatt inkább már nem ment a "tanítványokat" Tirannus (érdekes név.. jelentése: "zsarnk) iskolájában "tanította". (Ez egyébként az egyeteln iskola amiről a biblia szót ejt.)
Két évet töltött a Tirannusi iskolában prédikálva. Eddigre "Ázsiában" mindenki, mind zsidók, mind görögök hallgatták "az Úr Jézusnak igéjét". (Beleértve a kínaiakat? Várj, taán Kis-Ázsia? De akkoris, alég nagy hely az is, kizárt hogy mindenki...)
És azalatt Isten Pálon keresztül nem semmi csodékat művelt! Annyira híres lett legalábbis hogy még a használt zsepijeit is elvitték hogy a betegekhez dörgöljék! Amelyik beteghez csak hozzáért akár a koszlott köténye, azokból rögtön kimentek a gonosz lelkek! (piha!)
Némely zsidó ördögűző is átvette a rituálékat. Konkrétan egy bizonyos Skéva zsidó főap fiairól volt szó.A gonosz lélek erre úgy szólt hogy Jézust ismeri, Pált ismeri, de ti ki a fasz vagytok? Azzal rájuk ugrott az akiben volt és jól megerőszakolta mindet. Pucéran és vérezve szaladtak el utána.
Na erre helyreállt a rend és nem nyúlta le többé senki a kerezstények szertartásait.
Ja, és persze a dolog híre elterjedt.
Oh, és erre sok ilyen "örödi praktikát" művelő összehordta a könyveit és jól elégette. A könyvek ára olyan 50,000ezüstpénzt tett ki. (1 ezüstpénz akkoriban kb. 1 nap költségét fedezte egy utazónak, szóval jó nagy halom lehetett. Íme az első, kereszténység által gerjesztett és dicsőített könyvégetés! És egy újabb ok, amiért köpök ezekre az emberekre.)
Ugye milyen tökjó?
Pál eddigre azt találta ki, hogy elmegy Macedóniába, aztán Akháján keresztül Jeruzsálembe megy, onnan meg egyenesen Rómába veszi majd az irányt!
Epőreküldte két szolgáját/tanítványát, bizonyos Timótheust és Erástust Macedóniába, ő meg még maradt egy ideig Ázsiában.

Csakhogy közben új probléma merült fel: bizonyos Demeter nevű ötvös a nagy haszon miatt ezüst Diána-templomokat csinálta (mármint az ezüst alkatrészeket feltételezem). Na ez egybehívta a többi ötvöst, hogy tenni kéne vaamit a hülye Pállal, hiszen a legnagyobb bevételt a templom-dekorációk jelentik, és ha ez a hülyeség elterjed az egyetlen istenről, akkor nekik befellegzett. Ráadásul ugye meg a saját istenük hite is veszélybe kerül.
Na erre kitört a felháborodás, rohantak a színházba lincselni. Megfogták Gájust és Aristárkhust, mert Pál "társai" voltak.
Pál ugyan le akart menni intézkedni, de a "tanítványk" (hívek) inkább nem engedték. Az ázsiai, Pálal szimpatizáló főpapok is üzentek neki hogy ne menjen most a színházba. (Miért pont a színház? miért nem az iskola a helyszín?)
Ugyanis eddigre már senki nem tudta az eredeti okot, már csak a randallírozást és hőzöngés ment - egyszóval már minden felekezet elkezdte az összes többi gyepálni a nyílt utcán.
Végül Alexandert csak kiállították (a zsidók még tudták mit csinálnak, a disznók), így az intett hogy belekezdene a védőbeszédébe.
De mivel látták rajta hogy zsidó (a pajesz gondolom mindenkinek minimum árulkodó), így rögtön elkezdtek kiáltozni hogy "Nagy az efézusi Diána!" - ezt elskandálták két órán keresztül. (Lol. Bármely együttes sokat adna egy ilyen közönségért.)
A város jegyző nagy nehezen csendet parancsolt, majd közölte hogy ezek az emberek messzoről jöttek, nem ismerik a helyi szokásokat, csak a saját vallásukat prédikálják és hát ugye valahol mindenki abban az istenben hisz amelyikben akar, közvetlen nem sértették meg Diánát, így mindenki menjen szépen haza. Ha meg az ötvösöknek valami problémájuk van, akkor van bíróság, meg bírók, szóval pereljenek rendesen mint mindenki más. Esetleg tarthatnak törvényes(!) népgyűlést is ha máshova nem tartozik a dolog.
ellenkező esetben még idejönnek szétcsapnia rómaiak és akkor aztán lesz nemulass!

Szóval a gyűlés végül feloszlott.


Mikor lenyugodtak a kedélyek (azaz biztonsgosan ki tudott lépni az utcákra) Pál elbúcsúzott és lelépett. (Ez az állandó megfutamodás...) Macedóniába indult a búcsúzkodás után. Ott elkolbásolt, majd Görögországba ment. Ott 3 hónapot töltött, Szíriába hajózott volna, de megtudta hogy a zsidók (ki más?) merényletet készítettek elő ellene, így inkább Macedónián keresztül ment vissza.
Ázsiiág elkísérte a béreai Sopater, a thessalonikabeli Aristákhus, ugyanonnan Sekundus, a derbei Gájus meg Timótheus, Ázsiábül pedig ez a kettő: Tikhius és Trofimus.
ezek előremnetek és megvártak "minket"(?) Torásban. Pálék (továbbra is megint E/1) kieveztek a kovásztalan kenyerek ünnepe után Filippiből Troásba tartva. Az út 5 napot vett ignybe, Troásban 7 napot töltöttek.

A hét első napján (= vasárnap) a tanítványok (= hívők) összegyűltek "a kenyér megszegésére". Pál, mivel másnap menni készült egészen éjfélig prédikált.
Volt ott elég "szövétnek" (takaró?) ahol voltak.
Az egyik tanítvány, egy ethikus nevű ifjú az ablakban (a párkányon - akkoriban jóval vastagabbak voltak a falak) ült. elaludt, kiesett a harmadik emeletről és szörnyethalt. (A hosszú misék első áldozata... Fura halál írható az egyház számlájára...)
Pál lement, meghallgatta a szívverését és azt mondta még halványan, de ver.
azzal visszament zabálni. Reggelig dumáltak, akkor lelépett.
Az ifjú is magához tért, így mindenki megkönnyebbült. (Most akkor meghalt vagy sem? Az orovostudomány akkori állását ez jól illusztrálja: a "feltámadások" csak mélyen alvó, ájult, vagy hasonló esetek voltak - ezek szerint.)
"Mi" pedig előrementünk a hajóra (megint ez az első szám...) Assusba eveztünk hogy ott vegyük fel Pált, aki azt mondta addig gyalogolni akar. (B'm eg ha vizen jár, kiröhögöm.)
Assurban fel is vették, mentek Mitilénébe.
Ezt az utat azért tette meg Pál hajón, mert pünkösd napjára ha egy mód van rá Jeruzsálembe akart érni.

Milétusból azonnal hírnököt küldött Efézusba, hivatva a(z ottani) gyülekezet véneit (= elöljárók. Felteszem már rég nem életkor alapú az elnevezés).
A beszéd elég egysíkú, legyen elég annyi hogy szabódik kicsit hogy miért nem marad tovább, felemlegeti ahogy a zsidók állandóan bántani akarják (na, még csodálkozik?), aztán kifejezi azt a véleményét hogy hamarosan előbb-utóbb feltehetőleg elfogják (nehéz volt kitalálni, mi? Felbosszantani minden várost, aztán meg nézünk...!), aztán kijelenti hogy ő aztán sose tett semi rosszat, azok csak fulladjanak a saját vérükbe (a mocskos zsidók), ő akkor is hírdetni fogja Herr Jézus tanait ha beledöglik is.
20.28: "Isten anyaszentegyháza". Csakhogy egyes tekercsekben "az Úr egyháza/temploma" áll, azaz Jézus a referencia (az Újszövetség szóhasználatával élve, ahol Jézus az Úr, ellentétben az Ószövetséggel, ahol Yahwe).
Valami 3 éves időtartamot emleget (talán összesen a harmadik körútjának időtartama), aztán figyelmezteti őket hogy emlékezzenek mit "tanított", attól bárki bármit mond ne térjenek el. (Mára a fasz emlékszik és kismillió irányzat létezik.)
20.35: Pál állítólag jézus idézni mikor azt mondja: Jobb adni mint elvenni. (nem kapni!) Csakhogy az evangéliumok szerint Jézus ilyet nem mondott. Hát, ez van.
Aztán térdre esve imádkozott azokkal együtt. (Jézus ezt megtiltotta! Képmutató bagázs!)
Volt nagy sírós-ölelkezős búcsúzkodás. Főleg azon ment a búslakodás hogy Pál kijelentette, többé nem fogják őt látni (nem megy feléjük).

E/1-ben folytatja megint.
Ahogy onnan elmentekegyenesen Kóusba értek, másnap Rhodusba (Rhodoszra), onnan Patarába. Ott kerestek egy hajót ami Fenicziába (Főniciába) ment, arra felkéredzkedtek. Kihajóztak. Cziprust látták, balkéz felől esett mikor elmentek mellette. Szíriába eveztek, turusban kötöttek ki (amiről Ezékiel ezt mondta lerombolja Nabukodonozor és többé nem építik újra...) ahova a hajó rakományát vitte. 7 napig maradtak ott miután megtalálták a helyi keresztényeket, akik a Lélekre kérték Pált hgy ne menjen Jeruzsálembe.
Mikor onnan továbbáltak mind feleségestül-gyerekestül kikísérték a vaáros határáig. A tengerparton pedig közösen imádkoztak Pállal. (Na már megint.)
Elbúcsúztak, a gyülekezet tagjai beüöltek a hajóba és hazamentek vele. (?)
Pálék többet nem szálltak hajóra, Tirusból Ptolemaisba mentek, ott is eltöltöttek a helyi keresztényeknél egy napot.
Mánap Pál és társaság megérkeztek Czézáreába, Filep evangélista (?) házában szálltak meg "ki ama hét közül való" (ezzel azt akarja mondani, hogy eredetileg 7 evangélium létezett? És Lukácsé nem volt köztük?).
Filepnek volt 4 szűz lánya akik prófétáltak.
Amíg Pálék ott időztek lement hozzájuk egy Agabus nevű próféta Jeruzsálemből.
Az jelképesen felkötötté Pálra Pál övét, és úgymond figyelmeztette hogy Jeruzsálemben elfogatóparancs van érvényben ellene.
Erre mindenki aki ott volt elkezdte kérlelni Pált hogy ne menjen Jeruzsálembe.
Pál azonban szart az egészbe. (Pál nagyon úgy néz ki, mint egy proto-Jézus...)
Végül ráhagyták.
Szóval csak elindultak Jeruzsálembe.
Elkísérték őket holmi czézáreai hívők, akik egy bizonyos cziprusi Másonhoz vezették őket, egy régi "tanítványhoz", hogy legyen hol megszállniuk.
Jeruzsálemben nagyon örültek hogy viszontlátják Pálékat.
Pál megtette a beszámolóját hogy hogyan működött a pogányok között (pedig Jézus... áh, mindegy.).
A jeruzsálemiek örültek az új hívőknek de nem értették mi az a baromság hogy a zsidóknak is azt hírdeti Pál, nyilvánvalóan a mózesi törvényekkel (amiket Mr. Isten adott ne feledjük) szemben nem kell mostantól körülmetélkedni? De mindenesetre gyüjj, összehívjuk a népet hogy beszélhess.
Mindenesetre hogy nyugi legyen van négy fogadást tett férfi, azokon elvégezhetné a megszokott rituálét legalább a látszat kedvéért, hogy ő valójában nem is felforgató elem.
Pál úgy is tett.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése