2009. október 20., kedd

Pál levele a rómabeliekhez 2. rész - mocskos zsidók, dicső keresztények

Tényleg felháborítónak tartom amit Pál összehord.

9.1-16.27

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban fedik a valóságot! (Vannak akik legalábbis hisznek benne hogy igen. Mi viszont már beláttuk végre milyen abszurd az az álláspont.)

A 9.1-ben rákezdi hogy igazat mond. De előtte azt mndta ő mindíg hazudik...
Jajj de szeretne ugyanlyan márítr lenni a zsidók számára mint Jézus mindeki számára.
Az lehet a szektánk tagja aki betartja a hitünket, nem pedig aki igazolja származását. (Ez értelmetlen is lenne a Babiloni Fogság óta.)
9.11: Mr. Isten előre eldöntötte a teljes életedet, annak minden mozzanatát. Nem tudsz mit tenni ellene. Nem rajtad múlik hogy Pokolba vagy Mennybe jutsz-e, nem befolyásolhatsz semmit. Nem igazságtalan ez Mr. Isten részéről? (De.) Nem hát! (Mert ő végülis úgy gondolta ő speciel a jó oldalon áll...)
9.13: Mr. Isten gyűlölte Ézsaut, Jákóbot pedig szerette. (Azaz Mr. Isten sem szeret mindenkit.)
Isten kínozza magát alkalomadtán. (Isten mazochista.)
9.28: "Hamarosan" itt az Ítélet napja, a világvége! (Hát, asszem erről nyugodtan kijelenthetjük hogy nem jött be.)
9.33: Téves idézete Ésa.28.16-nak.
A zsidók idióták, félreértelmeztek mindent. (Vagy nem.)
10.4: A törvény vége krisztus (= Jézus). (Csakhogy mit is mndott Jézus maga Mát 5.17-19-ben?)
Ne foglalkozz azzal ki hozza-viszi Jézust a mennybe. Inkább - és teljesen rosszul idézi Deu.30.14-et, ami eredetileg azt mondja, kötelezőp betartani örökké a Törvényeket. Pálnak sikerül odáig torzítani miközben átírja, hogy pont az ellenkezőjét mondja, hogy soha nem kellett megtartani egyik Törvényt sem.
10.13: "Mindenki aki segítségül hívja az Úr nevét megtartatik." - Nos, ezzel az Ap.Csel-ben az ördögök sem értettek egyet, de lássuk mit is mond maga Jézus: Máté 7.21. (Segítek: nem azt amit Pál most.)
10,18: Az egész Földön mindenki hallotta már az evangéliumot, így nincs kifogás. (Azonban ezzel Jézust hamis prófétává fokozza le Pál, hiszen láttuk mi kellett volna akkor történjen Máté 10.23 szerint. Továbbá kíváncsi lennék ki ment el akkoriban az indiánoknak terjeszteni Jézus kultuszát. Kezdetnek.) Megérdemlitek amit kaptok Mr. Istentől azért hogy nem hisztek benne.
Mindenesetre a zsidók továbbra is kiválasztottak, hiszen Pál is zsidó, és azért mégisem fog lemondani csak úgy egy kiváltságról!
10.8: Mr. Isten szándékosan lehetetlenné tette a legtöbb zsidónak hogy felismerjék Jézusban a messiást. (Mert ez így igazságos.) Ezt azért csinálta, hogy ők az legyenek a pogányoknak, ami Jézus mindenkinek.
A 11.16-ban Pál elég nagy tudománybeli hiányosságokról tesz bizonyságot.
Mr. Isten egyszerűen új népcsoporttal kötött szövetséget. Persze ez nem jelenti hogy a régiek automatikusan ne kerülhetnének be az újba is.
11.26: ""egész Izráel megtartatik" - Kivéve persze Jézus szerint (l. Máté 8.12), aki azt mndta a zsidók a külső sötétségbe vettetnek.
Isten a faszagyerek éspunktum.
Áldozzátok fel magatokat ha kell az ügy oltárán! Még csak ne is gondoljatok kompromisszumra! (Pedig hányszor, de hányszor igazították a keresztény ünnepek idejét a pogány ünnepekhez!) Egységben az erő! Tartsatok össze! És mindenekelőtt: higyjetek!
12.14: Ne átkozzátok akik "titeket kergetnek". (azaz akik nem kerezstények. De akkor vajon Pál miért nem érzi magára nézve is érvényesnek ezt a szabályt, mikor az 1Kor.16.22-ben átkozza őket?)
Ha valaki árt neked, akkor azt szolgáld ki minél jobban. Ne lázadj ellene, ne is próbáld semmiben akadályozni. (Szóval hagyni kellett volna hogy Hitler leigázza a világot? Hm, hiszen a keresztények támogatták is! Hát mindenesetre ez a rendszer nekem nem jön be. Még szerencse hogy apokrif az egész.)
Senki ne álljon ellen a feljebbvalójának, vagy egyáltalán: az erősebbnek. Elvégre minden hatalom Mr. Istentől van, tehát mindenkinek akinek "hatalma" van azt Mr. Istentől kapta. (Tehát nem hibáztathatók pl. a terroristák, a szovjetek Csecsenföldért, az amcsik Irakért, Hitler és Sztálin is csak Mr. Isten akaratát teljesítették, a Tienanmen-téri mészrlásban az igazi vétkesek akik kiálltak az elnyomó katonasággal szemben...) Szóval ha engedelemskedsz, akkor egyetlen "fejedelem" sem fog kicseszni veled. (Dehogynem!)
Ne kérj kölcsön. Soha. Semmit.
Ahány parancsolat csak van (pl. öld meg aki szmbaton dolgozik, áldozz egy kecskét ha menstruálsz stb.) mind egyben összefoglalható: szeresd felebarátodat mint önmagadat.
Felesleges az evilági létben a minimumon felül igyekezni, hiszen úgyis mindjárt itt a világvége. (Ja, ez volt 2,000 éve...)
Ne bántsatok senkit meggyőződéséért. Mármint aki legalább a szekta tagja. (ööö Talán ezt a sort olvashatta volna Kálvin is...)
Csak a "hitben erőtlenek" vegetáriánusok!
Szmbat? Le van szarva! (Ühm, akkor mi van Exo.20.8-cal, 31.13-17, 35.2-3, Deu.4.12-14, Ésaiás 56.2...?)
Jézus azért támadt fel hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjon. (Nos, az Ószövetség istene legalább a halottakat békénhagyta...)
Minden csak annak tisztátalan aki tisztátalannak tartja. (Igen? Nos, az Úr véleményével hogy állsz Pál-apóka? Olvastad-e Deu.14.7-8-at? Vagy az Úr is csak olyan mint bárki más?)
Bármi amit nem kételkedés nélküli hitből (persze kerezstények hitéből) teszel az bűn.
Mi vagyunk a faszagyerekek, nosza istápoljuk a többieket.
"Mindenki kedveskedjen a felebarátjának annak javára és felépülésére." Ugye milyen szép gondolat? És még az 1Kor.10.33-al is egybecseng. Sajna azonban nem látszik egyezni azzal, amit a Gal.1.10-ben találunk! (Persze kimagyarázható azzal hogy a hit miatt áldozz és ne az áldozat miatt higyj, de akkor is zavarbaejtő. Majd ott jobban meg kell vizsgálnunk a szövegkörnyezetet.)
Ne önző érdekekből cselekedj. Jézus sem azért ...halt meg? (Nem biztos mire utal Pál.)
Hive-mind! Ne legyenek önálló gondolataid! Szolgáld a bolyt! (Adj pénzt.)
Örüljetek b'meg hogy itt lehettek!
Biztos vagyok benne hogy pont ilyenek is vagytok ;)
A pogányokat is engedélytek áldozatokat bemutatni. (Nocsak, nocsak. Vajon mi történne ha beállítanék egy templomba egy marhával hogy bocsi, jöttem teljesen-égőáldozatot bemutatni?)
Csak olyanról szólok ami a htünkkel kapcsolatos, másról nem merem kifejteni véleményemet. (Ja, képzeld ha megsérti a császárt... Keresztelő János is ott kúrta el hgy megsértett egy római hatalmasságot.)
Ha Hispániába megyek végre elmegyek hozzátok, régóta akartam már úgyis, unok körbejárni a tartományokban. (Mikor írta Pál ezt a levelet???)
Most azonban Jeruzsálembe tartok. Ugyanis Macedónia és Akhája lakói adományt küldtek a jeruzsálemieknek. (Innen már be lehetne azonosítani - dolgozzatok kedves olvasóim!) Bizony, adtak PÉNZT!
Szóval majd onnan megyek Hispániába és akkor majd útközben benézek hozzátok (is).
Kérlek benneteket imádkozzatok velem hogy Júdeából tűnjenek el végre azok akik nem a vallásunk tagjai, hogy dögölnének meg! Attól lennék igazán happy ha mindtől sikerülne megszabadulni!
"A békességnek istene legyen mindannyiótokkal." (Én azt hittem Pál csak az egy keresztény istent imádja...)
Ezennel beajánlom hozzáok Fébé "nénémet" (nem feltétlen rokoni kapcsolat, bár az is lehet) aki a kenkhréabeli gyülekezet "szolgálója" (egyes fordítások szerint ez papi működést jelöl. De hogy lehet egy nő keresztények közt tanító, ha egyszer hallgatnia kéne a templomban, l. 1Kor.14.34-35, 1Tim.2.11-12?). Fogadjátok sok szeretettel, segítsetek neki ha problémája van. Ő is sokakat pártfogolt már eddig elvégre.
Köszöntsétek Priscillát és Akvilát is, szintén az én segítőim a hit terjesztésében. Jó szorgalmasak.
Adjátok át üdvözletemet továbbá bla, bla, bla.
A lista hosszú, csak Rufusról emlékeznék meg a Dogma c. Kevin Smith film kapcsán. Hát itt vagy, te 13. próféta! Hé, 12 apostol meg Jézus = 13 - dereng valami?
No és persze "köszöntsétek Juniát ... az apostolok között". Ez egyeseket a kerezstények közül annyira felkavart, a lehetőség hogy itt ténylegesen egy női apostolról van szó, hogy gyorsan át is írták a saját verziójukban a nevet "Junias"-ra - ám bár a Junia elég elterjedt volt akkoriban, semmi bizonyíték nincs rá, hogy létezett volna (főleg nem ilyetén) férfi megfelelője.
A Filológus egy név?
szentek = hívők (ez is hogy megváltozott...)
Sok puszit küldök.
Ja, akik eltérő dolgokat tanítanak azokra ne hallgassatok, hagyjátok ott őket. Azok mind csak a hasukra gondolnak! (ööö. Korábban mintha nem ezt mondta volna. Nem egészen...)
Na, azért örülök nektek, de embereljétek már meg magatokat! (Kicsit olyan ez mint az "ember felegyenesedés mögött húzódó ok az, hogy az anyák mindíg azt mondják a gyerekeiknek: Húzd ki magad!" Lol)
"A békességnek istene megrontja a Sátánt". Hamar. (Megrontja? Békesség? És miért bántja Mr. Sátánt, aki eddig engedelmes fiacskája volt? És akkor ez az egész "Sátánka fellázadt" dolog Mr. Isten működése? Le van rendezve az egész propaganda? És mi az, hogy "hamar"? A világvége már meg is történt? Észre se vettem. És más se ahogy elnézem.)
Aztán Tertius üdvözöl egy rakat embert, úgymond "munkatársait", ugyanis ő jegyezte le a levelet (vagy ő hamisította? Vagy az ő nevében írták Pál nevében? Óh, mily csodás az összeesküvéselméletek mocsara...!) nem Pál.
Továbbá üdvözletét küldi X, Y, Z.
Mindenkit üdvözlünk innen!
Hű de nagyok vagyunk,. térdig ér a farkunk, mindenki hülye csak mi vagyunk helikopter!


Konklúzió: És ezzel a végére is értünk az első levélnek a 21-ből. Megérte?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése