2009. október 18., vasárnap

Pál és a római fennhatóság interakcióba lép

24.1-26.32

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (Vannak akik hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Öt nap kellett mÍg Ananiás főpap a vénnekkel meg egy Tertullus nevű prókátorral (= ügyvéddel)leértek panaszt emelni a tiszttartóhoz Pálról.
Pált előkerítették, Tertellus belekezdett a vádbeszédbe. Először formálisan köszönti Félix helytartót, majd a vád: vallási megosztottságot szít minden zsidók között eme nazarénus felekezet feje. (Pál nem volt nazarénus.) Közlio hogy saját hatáskörben el akarták intézni a dolgot, de Lisiás ezredes a katonáival beleavatkozott (abba amibe nem kéne). Ezt Lisiás is nyilván megerősítheti.
A zsidók bólogattak, jött Pál - persze csak miután a tiszttartó megadta neki az engedélyt a szólásra.
Nem ismerte el a lázítás, sem az istenkáromlás vádját, csak azt hogy valóban egy új felekezet tanításait prédikálta. Viszontváddal ilette a zsidókat, miszerint semmi alapjuk nem volt bíráskodni felette.
Félix további megfontolásnak vetette alá az ügyet és berekesztette a tárgyalást. Pált visszaküldte őrizetbe, de az lazább feltételekkel, és bárkit fogadhatott látogatóba a felekezetéből.
Pár nep múlve pedig Féix feleségével, Drusillával együtt - aki zsidó származású volt - magáhozhivatta Pált, és alaposan kikérdezte az álatala terjezstett vallásról.
Az önmegtartóztatás meg az eljövendő ítélet eléggé megrémítette (sokkolta ez a hülyeség? borzalmasnak találta ezeket a részeket?), szóval elküldte azzal, hogy később még beszélni akar vele.
Mivel abban reménykedett hogy megzsarolják Pált rendszeresen elhívta "beszélgetni" (a Pál által terjezstett hitről).

Két év telt el, Félixet Porcius Festus követte a tisztségben. Mivel Félix nem akart a zsidókkal kezdeni Pál pedig ezalatt fogságban maradt.

Festus mikor elfoglalta hivatalát, rá 3 napra felment Jeruzsálembe Czézáreából. Ott találkozott a főpapkkal és a zsidók főembereivel, akik jóindulata jeleként kérték hogy hozassa Pált Jeruzsálembe és többi az ő dolguk, neki nem is kéne magának kivégezetnie.
Festus ellenben kijelentette hogy fogalma sincs az ügyről, szóval ha valamilyen problémájhuk van az ő parancsonksága alatt lévő egyik fogollyal, akkor induljanak utána és pereljék be, mert ő hamarosan visszamegy Czézáreába.

Több mint 10 napot töltött Jeruzsálemben, aztán hazament. Ott másnap előhozatta bíróisága elé Pált. Ahogy előhozták előmásztaka zsidók is, súlyos vádakat hoztak fel, de semmi bizonyítékot nem prezentáltak, főleg hogy Pál egyszerűen mindent tagadott.
Festus, hogy a zsidóknak minden lehetőséget megadjon felajánlotta Pálnak hogy Jeruzsálemben állhat bíróság elé. De Pál inkább a császárhoz fellebbezett.
Festus a tanácsával megtanácskozva ezt jóváhagyta.

Pár nappal később Agrippa "király" (helytartó?) és Bernicé érkezett látogatóba Festushoz. Több napig időpztek, és hogy, hogy nem szóba került Pál ügye, akit ugyi még Félix börtönzött be. Elmesélte az egész pert a zsidókkal, hogy kiderült törvényt nem sértett, csak valami részletben különböztek össze a maguk "babonaságában". Pál meg végül Augustus császár ítéletére bízta magát, Festus maga nem értett ehhez a valláshoz ugyanis így nem tudta eldönteni helyettük a dolgot.
Agrippa kíváncsi lett, Festuis másnapra ígérte hogy találkozhat ezzel az alakkal.
Szóval másnap Agrippa, Berenicé, a város főpolgárai mind összegyűltek nagy felhajtással a kihallgatóterembe, Festus parancsára meg előhozták Pált.
Festus nagyon remélte hogy valamelyikük mond valamit, különösen Agrippában reménykedett (mint főtisztviselő), mert foglyot a császár elé vád nélkül küldeni...

Pál védőbeszéde került (ismét, :ásít:) sorra. mondandóját Agrippának címezte. Pál azt mndja eredetileg ő farizeus volt. Azt is állítja, Agrippa járatos a zsidó vallás tanaiban. Pál ismét elmeséli élettörténetét, már rentgetegszerre. Ezzel csak az oldalakat és az ellentmondások sikerül szaporítania, semmi mást. Az első ilyen ellentmondás itt, hogy Ap.Csel. 9.7 szerint csak Pál esett a földre, itt meg már mindannyian a csapatból akik vele voltak.
No, azért csak van valami érdekes: Pál feladata a Sátán hatalmából Istenhez való térítés? Hát kicsoda most már ez a "Sátán"? Eddig Mr. Isten engedelmes kis szolgája volt, hogy lett Herr Istennel egyenrangú úr (ha nem is olyan hatalmas)?
A 26.22-23 részben foglaltakat egyszerűen nem tudni honnan veszi. Jézus meg különben sem volt az első aki feltámadt a halából ugyebár. Legalábbis a Bibliában nem az áll.

Mikor Pál befejezte felállt Festus, és azt mondta: Bolond vagy Pál, a vallás az agyadra ment. Pál persze nem értett egyet ezzel a konklúzióval.
Úgy tűnik, közben Agrippa meg zsidó volt... És most majdnem kerezstény lett.
Végül Festus, Agrippa és Bernicé visszavonultak átbeszélni a dolgokat. Csak az jött ki hogy semmit nem tudnak ráverni. Sőt, szabadon kéne engedni - de hát már ement a fellebezés a császárhoz.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése