2009. augusztus 6., csütörtök

Jeremiás átkokat hord össze

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (vagyis nem is olyan rég még azt hihettük)

Az a beszéd, amit az Úr akkor mondott Jeremiásnak, mikor Nabukodonozor seregei Jeruzsálemet és a többi várost ostromolták (a végső ostrom):
Menj és mond meg Sedékiásnak, hogy nincs esélye. El fogják fogni, és "szemeid (Sedékiásé) meglátják a babiloni királynak szemeit". (Ez éppenséggel kivételesen bejött: 2 Királyok 25:6.) Mindazonáltal nem fog meghalni "fegyver által" (= a harcokban? Megjegyzendő, hogy a Biblia szereti ezt a frázist tökéletesen szó szerint venni.) és békében halsz meg.

MEGJEGYZÉS: te "békességben meghalás"-nak neveznéd-e, hogy országodat leigázzák, városaidat lerombolják, templomodat felégetik, népedet kitelepítik, gyerekeidet szemed láttára végzik ki, szemeidet kitolják, láncra vernek és idegen földre hurcolnak? (Azt is meg kéne nézni, Sedékiást vajon korábban engedte-e gyászolni szavaiban Jeremiás, de a tempó miatt ezt meghagyom a kedves olvasónak.)

Jeremiás pedig el is mondta ezeket Sedékiásnak.
Ekkor már csak Lákis és Azeka tartotta még magát Jeruzsálemen kívül.

És íme a beszéd amit akkor mondott az Úr Jeremiáésnak, mikor Sedékiás általános "szabadságot" (= rabszolgák felszabadítva) hírdetett a városban (nyilván más városokkal már rég nem volt kapcsolat). Mindenki engedelmeskedett is a királynak abban, hogy fel kellet szabadítani minden héber rabszolgát. (mintha lett volna olyan törvény, hogy a saját népedből nem tarthatsz rabszolgát, talán a második törvénykönyvben)
Csakhogy a következő másodpercben ismét mindenkit visszarabszolgásítottak. (tipikus zsidó mentalitás)
Na, ezért szólt az Úr Jeremiásnak:
Ugyebár 7évente fel kell szabadítani minden héber rabszolgát (igen, ez még a Léviták könyve ha igaz - esetleg Exodus?). Ezt nem tartottátok. De most mindenkit látva felszabadulni egész megörültem. De hogy ilyen képmutatóan kiforgassátok a törvényt, hát ez már mindennek a teteje. Akkor most dögöljetek meg (a szokásos Jeremiás által emlegetett módokon). És különbenis a mittoménmelyik áldozatot semm utattátok rendesen be. Győzzön csak le benneteket az ellenség, fenébe az egésszel! Égjen csak porig ez a szaros város és a vezetői essenek csak fogságba.


Az a beszéd, amit az Úr Jeremiásnak tartott még Jojákim júdai király - aki Jósiás fia - uralkodásának idejében: (anyád)
Menj el a Rékábiták házához, hívd be őket az Úr Házának egyik kamrájába, és ott adj nekik inni bort.

Jeremiás úgy is tett: fogta Habasánia fiának - Jeremiásnak (nem a próféta Jeremiás!) - fiát, bizonyos Jaazániát és annak rokonait és minden fiát (gyerekét?) és Rékábiták egész házanépét; és bevitte őket Hanán - aki Igdaliás ( aki Isten embere) fia - fiainak kamrájába. ez a kamra a fejedelmek kamrája mellett van (volt), Sallum fiának: Mahásiásnak a kamrája felett, aki az ajtó őrzője (az Úr Házának valamelyik kapuja feltételezem. Hirtelen milyen precízek lettünk).
És mondta nekik Jeremiás (a próféta) hogy igyanak bort. De azok ellenkeztek, mondván Rékáb fia Jónadáb megtiltotta nekik. Meg úgy általában egy csomó dolgot megtiltott, amik lényegében de-civilizációs parancsolatoknak tűnnek, és mindezt természetesen azért, hogy sokáig éljenek (= meg ne haljanak). Csakis Nabukodonozor miatt jöttünk be a városba (Jeruzsálem).
Erre azt mondta az Úr Jeremiásnak, hogy mondja meg ezeknek az embereknek, hogy (miért mindíg rohadt áttételeken beszél ez a bugris? - bocsánat, fáradok) én meg most az ellenkezőjét mondom. Ellenben mivel atyátok parancsát követitek, ezzel legalább ahhoz a másik törvényhez hűek vagytok, így életben maradtok. A többiek meg elmehetnek a sunyiba.


Jojákimnak - aki Jósiás júdai királynak fia - uralkodásának 4. évében ezt mondta az Úr Jeremiásnak:
Fogj egy könyvet (akkoriban tekercsekre írtak) és írd bele mindozkat a dolgokat amiket a mindenféle népek ellen mondtam Jósiás idejétől fogva neked a mai napig.
Hátha így eljut az üzenet azkhoz, akik tehetnek valamit (a királyt és a többi magasrangú állami vezetőt érti ez alatt).

Azzal Jeremiás előhívta Bárukot akinek segítségével megírták a mondott könyvet.
Amikor végeztek Jeremiás azt mondta Báruknak, hogy neki kell elvinnie a könyvet, mivel ő fogoly az Úr Házában. (no, megint le van tartóztatva? Meg kéne nézni azt a másik esetet hogy mikor volt egy napig az Úr Hának tömlöcében, de ezt megint rád hagyom kedves olvasó.)
Kiderül, hogy Jeremiás csak diktált, írni Báruk írt. Ezek szerint Jeremiás nem tudott írni?
Nos, Báruk feladata konkrétan az volt, hogy álljon ki az Úr Házában "böjti napon" és ott olvassa fel nyilvánosan a könyvet. Az én értelmezésemben Jeremiás fogoly, nem bír a seggén ülni, így a segédjét bízza meg hogy folytassa a munkáját míg ő le van kötve úgymond.

Báruk pedig - aki Néria fia - úgy is tett. Konkrétan a fenti uralkodó uralkodásának 5. évének 9. hónapján (nem kapkodta el). Az akárkinek a szobájában ami az Úr Házának akármelyik részében volt felolvasták a cuccot "az egész nép" füle hallatára. Jó erős hangja lehetett...
És Mikeás is hallotta, rögtön ment a Király Házába, ahol ott találta a többi főembert is egy bizonyos szobában amit kit érdekel melyik volt.
Mikeás előadta amit Jeremiás könyvének felolvasásakor hallott.
Erre a főemberek elküldtek pár embert Bárukért, hogy hozza el hozzájuk azt a könyvet. (ez Jeremiásnak már a második könyve egyébként amit Jeremiás Könyve említ...)
Kérték, olvassa fel nekik is a könyvet. Báruk meg felolvasta.
Mire a végére értek tiszta sokkban voltak ennyi szörnyűség hallatán. (Hahaha, erről ráismerünk Jeremiás stíklusára!) Mondták, hogy fel fogják ezért jelenteni a királynak. Különben is honnan szedte ezt a z őrületet?
Báruk megmondta neki, hogy diktálták neki.
Erre elengedték, mondva, kotródjon jó messzire, vigye Jeremiást is, csak ne halljanak róluk többet.
Aztán elmentek a királyhoz, a könyvet leadták valakinél aki tud olvasni, aztán elmondták mi a fennforgás.
A király elküldetett a szóban forgó könyvért, oszt felolvastatta magának. A főembereknek meg megint végig kellett ülniük.
A király a mittoménemlyik szárnyban volt mittoménmikor. (fölösleges részletek) Alig olvastak belőle 3-4 "levelet", szétvágták késsel és tűzre dobták az egészet.
Szóval magasról tettek az egészre.
Bár ketten kérték a királyt, hogy ne égetesse el a könyvet, de nem halgattak rájuk.
Aztán kiadta a parancsot a király hogy fogják el a két prófétát, de akkorra azok már árkon-bokron túl jártak.

Az Úr meg szólt Jermeiásnak (inkább Báruk, khm) hogy újra kellene írni az elégett könyvet.
Plusz amiért Jojákim elégette a könyvet leszármazottja sosem ülhet "Dávid székébe". Ez azonban nem jött be, mert fia Joákin igenis ült Júda trónján. És mivel nem hallgatott rá, sem az emberei nem hallgattak rám, sem a nép nem hallgatott rám, ezért mind meg fogják szívni, meg is mondanám hogy csak most nem jut eszembe semmi, de számíthattok pár válogatott kínzásra! (mondá az Úr)

Aztán jusztis újraírták az a könyvet, sőt ki is bővítették hasonló stílusban.


36:30 This verse says that Jehoiakim had no successors, but 2 Kg.24:6 says that he was succeeded by his son Jehoiachin.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése