2009. augusztus 9., vasárnap

Jeremiás siralmai

No, egyelőre nem kezdünk bele, ellenben van egy jó kis előzetes értékelésem róla, amit a wikipediáról ollóztam össze:

A Siralmak öt énekből áll, amelyek egybeesnek a könyv egyes fejezeteivel. Az első négy ének akrasztikus (alfabetikus), vagyis mindegyik vers a héber ábécé egy-egy egymást követő betűjével kezdődik, és az irodalmi gyászdal mértékében van írva. Az ötödik ének pedig egy népi siratóének, amely 22 versből áll, azaz, ahány betű van a héber ábécében.
Azonban a könyvben foglalt gondolatok sokszor eltérnek Jeremiás hiteles orákulumaitól. Pl. Jeremiás másképpen gondolkodott Cidkija királyról (vö. Jer 37,17kk; 38,22 – Siralm 4,20), vagy nem reménykedhetett egyiptomi segítségben (Jer 37,5-8 – Siralm 4,17), illetve azt sem mondhatta, hogy megszűnt a prófétai szó (Jer 42,4-22 – Siralm 2,9). Mindezek miatt a modern bibliakutatók között legtöbben elvetik Jeremiás szerzőségét.
Mivel az egyes énekek nem teljesen azonos módon beszélik el Jeruzsálem katasztrófáját, a visszaemlékezés mértéke más és más, ennél fogva több kutató úgy véli, hogy nem egyidőben keletkeztek az énekek.

Keresgéltem kicsit, és Sedékiás királyt jelölte meg az egyetlen alternatív lehetőséget felmutató forrásom (U2b).
Viszont a nagy szerkesztettség, hogy az 5. vers egy különálló szegmenst alkot, számomra azt mutatja, hogy legalább két alkotónak köszönhetjük ezt az egészet.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése