2009. augusztus 4., kedd

Jeremiás, a sértett

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (olyanok nyomán vélhettük így, akik minden valószínűség szerint többszáz évvel ezelőtt olvasták a szöveget)

Nos, hogy Jeremiás nézegette a fazekast most már vennie is kellett valamit: egy cserépkorsót - persze az Úr utasítására. Ehhez mind világi mind papi véneket kellett magával vinnie. Aztán el kellett mennie Ben-Hinnom völgyébe, amire a fazekasok kapuja nyílik (Jeruzsálem egyik kapuja). Ott epdig azt kellett fennszóval közzétennie:
Halljátok meg (ti nép vezetői): az Úr nagy veszedelmet hoz e helyre, akkorát hogy aki hallja belecsendül a füle! (lol)
Mivel rajtam kívül mást imádnak, és "magaslatokat építenek Baálnak ogy megégessék fiaikat a tűzben" (valami rituális beavatás lesz), és ezekre én nem utasítottalak benneteket, ezért e hely nem arról lesz híres amiről most,.hanem a sok halottról lesz nevezetes!
Itt lesz, hogy megőrjítem a zsidók népét és lemészároltatom őket és hulláikat az ég madaraival etetem fel és a vadállatokkal zabáltatom meg, amire mindenki emlékezni fog! És megetetem velük (a zsidókkal) saját gyermekeiket a harcok és a megszállás alatt!

Aztán pedig el kellett törnie a korsót a vele levők szeme láttára, majd azt kellett mondania:
Ezt mondja a Seregek Ura: Így töröm össze a népet és a várost, ennek a korsónak a mintájára ami többé meg nem javítható (fogadunk?), és mindegyiküket Tófetben (a fent említett völgy) temetik el.
Akkor majd felfogjátok, hogy undorító dolog más isteneket imádni.

Eztán Jeremiás hazament, majd megállt az Úr Házának kapujában és így szónokolt a néphez:
Mivel makacsultovábbra sem hallgattok rá, ezért a Seregek Ura veszedelmet hoz rátok, és elfoglalják egész Júda összes városát! (képzeld hozzá az őrült tekintetet, lobogó szakállt...)


Na de hát ilyet nem lehet cisnálni, ki is jött Passúr pap, aki Immár fia, immár "fejedelem" az Úr Házában. és immár nem egyszerúűen rászólt (olyan már volt ha emlékszünk), hanem immár jól megverte, sőt tömlöcbe is vetette. A tömlöc ahová Jeremiás került immár a Benjámin felső kapujánál volt az Úr Háza mellett.
Másnap kiengedte Jeremiást Passúr, mire Jeremiás azt mondta Passurnak: immár legyen a neved Mágor Missábib azt mondja az Úr, ne pedig Passúr, merthogy jusztis.
És kifosztják majd a várost és Babilon királyának adom az egész országot (mondja az Úr - mondja Jeremiás), te pedig Passúr el leszel hurcolva Babilonba egész családoddal és ott is fordulsz fel minden "barátoddal" egyetemben akiknek hamisan prófétáltál!

Na, Úr, most aztán megcsináltad. Közröhely tárgya lettem, most már tuti nem lesz aki hisz nekem.
Akárhányszor csak a romlásról és erőszakról prédikálok mindíg megútálnak. Nem is értem! Miért vezettél félre?
Ezért már-már elhatároztam, hogy nem szólok többé a nevedben, de valami nem hagy nyugodni, bárhogy igyekszem elnyomni nem megy! (mániás elmezavarra tippelünk)
Mert mindenki rágalmaz ugyan engem, de semmit nem bírnak rámbizonyítani, pedig nagyon bíztatják ám egymást! (erős Jézus-előkép) A kis hülyék :gonosz vigyor:
Az igazakat próbára teszed, de most már had lássam hogy lesújtasz rájuk! (felrémlik a Jelenések Könyve amikor a szentek ugyanezen pattognak az Úrnak...)
Jajj szegény zsidók, elnyomnyák őket a nemzsidók, akik természetszerűleg mind gonoszok.
Átkozott a nap amikor születtem! (Jób)
Bár meghalnék!
Bár sose születtem volna meg, bár már születés előtt megölt volna anyám! (és még van aki bibliai alapon ellenzi az abortuszt...)
Átkozott aki megmondta apámnak hogy fia született!
Jajj engem mindenki bánt, minden balul üt ki. (kifejezetten Jób)

Íme a beszéd amit az Úr tartott Jeremiásnak mikor elküldte hozzá Sedékiás király (hogy kerül ide ez a rész? Sedékiás az utolsó király volt!) Passúrt aki Melkiás fia, ráadásként pedig Sofóniást aki Maása pap fia:
(pontosabban amikor azok eljöttek hozzá ez zajlott le: )
Azok kérdezték, hogy most, hogy Nabukodonozor így megtámadott teszi-e a csodáit az Úr hogy megmentsen minket, vagy elhagyott bennünket?
Jeremiás azt felelte, mondják meg Sedékiásnak, hogy feldughatják maguknak, az Úr ellenük van.
És mindannyiukat, még az állataikat is ki fogja nyírni döghalállal meg úgyis sokan felfordulnak majd a harcokban, a mardék pedig aki ezeket túléli Nabukodonozorék azt fogják velük csinálni amit csak akarnak (kivégzések, mehehehe!).
Miután pedig ezt közöltétek a királlyal a népnek meg azt mondjátok meg, hogy vlaszthatnak, élni vagy meghalni akarnak: aki behódol a támadó khaldeusoknak az életben marad, aki nem az felforul a városokbnan ugyanúgy ahogy a királynak szóló üzenetben mondta.
Mert az Úr az országot a babilóniaiak kezébe adja akik felégetik az egészet! (álmaidban. senki nem olyan hülye)
"Júda királyának házának" meg az üzenem:
Nehogy azt higyjétek, kimaradtok a jóból! Térjetek meg és meneküljetek! Az országotoknak annyi, a teljes növényzetet is felperzselik! (gzzz)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése