2009. augusztus 26., szerda

Nabukodonozor első álma

1. Nabukodonozor első álma 1-2
2. Nabukodonozor második álma 3-4
3. Belsazár jele 5-6
6. Dániel első álma 7
7. Dániel második álma 8-9
8. Dániel jele 10
9. Dániel jövendőlése 11-12

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (egyszer, régen, voltak akik hittek benne hogy igen)

Jojákim júdai király uralkodásának 3. évében Nabukodonozor, babilon királya megszállta Jeruzsálemet.
No, máris egy példa a történelmi hiteltelenségre. Ugyanis Jojákim uralkodásának 3. éve az i.e. 606. évet jelenti, amely időpontban Nabukodnozor nem volt (még) Babilon királya (i.e. 605-ben lett király). Továbbá i.e. 597-ben foglalta el Jeruzsálemet első alkalommal (amikoris még nem pusztíttatta el. Abban az évben viszont már nem is Jojákim volt a király - ugyanis őkelme halott volt. Helyette fia, Jojákin foglalta el Júda trónját.
Dávid könyve szerint magát Dávidot is ekkor hurcolták el Babilonba - de vajon mennyire lenne hihető, hogy nem tudja valaki, melyik évben viszik el (hadi)fogságba?
Valamint a Bible maga is megemléékzeik ezen ostromról (l. 2 Királyok 24.10-16), amelynek időpontját (az ostrom kezdetét?) Jojákim uralkodásának utolsó évére teszi (Jojákin alig 3 hónapot uralkodott, szóval ez nem ellentmondás).
Jojákin megadását Nabukodonozornak a 2 Krónika 36.6-ban és 2 Királyok 24.6-ban olvashatjuk.

Nos, miután ezt a nyilvánvalóan pontatlan epizódot kitárgyaltuk továbblépek. Neked, kedves olvasó természetesen nem kötelező, hiszen biztosan vannak köztetek olyanok, akik nem érdeklődnek apokrif kö9nyvek iránt. Ellenben mindíg hasznos tudni, mire alapozták egyesek a hitüket, így mégis ajánlom a folytatást.

az Úr Házának (részleges) kifosztása, előkelőségek elhurcolása

1.3: "udvarmesterek" fejedelme, mi? Károli és az eufemizmisai... Az eunuhok fejéről van szó, azaz Dániel és 3 társa ki lett herélve. A négy ifjú: Dániel, Ananiás, Misáel és Azariás. (rémlik Dánielnél a 3+1 kemencébe rakott férfi...)

És Dániel kérte, hogy ne kelljen "megfertőztetnie magát a király étkével és a borral". - Borral? mióta gond a bor? Ez a mozzanat egyébként kísérteties előképe a Makkabeusok Könyveinek (1 és 2: 2 Macc. 6:7-9, 18-21, 1 Macc. 1:62).
Megengedték nekik az udvarmesterek 10 napra, ami alatt tesztelik, nem káros-e az a fajta étkezés. És persze még jobban is néztek ki a 10 nap elteltével mint a többi nevelt.
Namost ha a könyv valóbana Makkabeusok kora alatt írdott ez csak a zsidóknak szóló propaganda arról, milyen jó lesz nekik ha mindennel szembeszállva csakazértis megtartjáka saját hagyományaikat.
A "király étke" amúgy ISMÉT eufemizmus, ugyanis azt jelenti, hogy "húst", és helyette zöldségeket kaptak (l. 1.16, vagy akár rögtön a KJV-t, amiben HÚS szerepel egyértelműen Károli eufemizmusa helyett).
És mikor bevitték a tanítványokat (közütk a négy zsidót) Nabukodonozorhoz őpk találtattaka legszebbnek és mindenkinél 10-szer okosabbnak bizonyultak (kérdem én ezt hogy mérték le?). (írástudók és varázslók? A KJV-ben akkor miért asztrológusok és varázslók szerepelnek?)
"És ott vala Dániel Cyrus király első esztendejéig." - de ha akkor visszatért a zsidókkal (nyilván az lehetett az oka távozásának), akkor miért nem szerepel sem Ezránál, sem Nehémiásnál?
És Dániel valóban ilyen magas pozícióba került, nyilván tisztában volt a kirlyi család viszonyaival, de mint később látni fogjuk ez nincs így.
Azt meg gondolom már meg sem kell említenem, hogy egyetlen feljegyzés sem igazolja Dániel kinevezését.


Nabu. uralkodásának 2. évében álmot látott Nabu., de nyugtalanul aludt és felriadt.
Hivatta az embereit hogy nosza, tessék megfejteni az álmot.

2.4: "káldeusok", mint a varázspraktikákat művelők összefoglaló neve? Sajna akkoriban (i.e. 6. sz) a "káldeusok" még egy népcsoportot jelöltek. Csak évszázadokkal később vált az ~asztrológus szinonímájává.

A király azt követelte, ne csak megfejtsék az álmot, de magát az álmot is tudják megmondani, különben bizonyítva látja hogy nem tudnak semmit. Ez kérem olyan, mintha egy darukezelőtől azt várnád, ne csak helyéreemelje az árút, de ő egyszálmaga is gyártsa le a darut.

Mivel azonban a varázstudók nem vállakoztak a feladatra Nabu. elrendelte a kivégzésüket - az ott sem lévő 4 zsidóval egyetemben. (Na persze.)

Dánielt mikor megtalálták megkérdezte, tulajdonképpen miért is akarják őt kivégezni? Ariók, a testőrség feje megmondta neki.
Dániel erre kérte a királyt, hogy adjon neki némi időt a dologra.
Dániel három társával megtanácskozta a dolgot.
Dánielnek pedig "megjelentették azt a titkot éjjeli látásban" - akármit is jelentsen ez, mire Dániel áldotta az egek istenét ezért (le van írva a mondóka, de semmi izgalmasat nem tartalmaz).

Nos, ha jól értelmezem a király maga sem tudta mi az álom, így csak ki kellett találni valami marhaságot és azt eladni mintha az lett volna.

Nos, szóval, Dániel ment Ariókhoz, Ariók ment Nabu.-hoz, a király átnevezte Dánielt Baltazárnak, Dávid meg nyomta a híres szobros-álmot:
Egy nagy képet látott. (idol? akár szobor is lehet, tekintve a biblikus nyelvezetet)
arc: rettenetes
fej: arany
mell + kar: ezüst
has + oldalak: réz
lábszár (comb + lábszár): vas
láb (lábfej): vas + cserép
És egy kő, kéz érintése nélkül leszakadt (honnan?) és összetörve a lábakat összeomlasztotta az egészet.
A sok anyagfajta egybegyúródott és elfújta azt a szél mint a pelyvát, a kő pedig ami leütötte az álló képmást "nagy heggyé lett és betöltötte az egész földet" - ami azt jelenti, hogy Dániel szerint a Föld lapos.

Nos, némi amatőrizmust vigyünk a dologba és nézzük, mit vonhatunk le puszta paraszti ésszel. Tudjuk, hogy itt birodalmakról lesz szó, szóval nyilván egymást követő / egymásból kinövő birodalmakról van szó, amik nyilván mind egyformán "bálványimádók", és ezek el lesznek söpörve Mr. Isten keze által, és csak a "temrészetes" zsidó hit marad fenn, ami magábaolvasztja a föld minden országát. De lássuk, hogy értelmezi Dániel a dolgot!

Nabu. (aki "királyok királya") = arany fej. Esetleg Nabu. mint a Babilóniai Birodalom.
Az utána jövő birodalom "alábbvaló" mint Nabué.
A 3. birodalom rézből, és "uralkodik az egész földön".
4. birodalom: erős mint a vas, hódító / pusztító birodalom.
Eme birodalom aztán kétfelé oszlik, amik pőrzik még Nabu erejét /emlékét a vastartalmukkal. Viszont így egyszerre lesz az a birodalom erős és törékeny. Ugyanakkor bár emberi erő tartja össze (mindkét rész embereket szimbolizál asszem ez azt jelenti), de "nem keverednek" (kasztosodás?).
És azon birodalmak idejében támaszt az Úr olyan birodlamat ami örökké fennmarad.

Nos, bár tudjuk hogy ez retroaktív prófécia, mégis lessünk bele a hagyományos értelmezők kiskönyvébe megfejeteni eme "álmot":
fej: Babilóniai Birodalom
karok: perzsa + méd birodalom
has + oldalak: Nagy Sándor birodalma (Makedón birodalom / görög világbirodalom)
lábak: Róma birodalma. Viszont mit kezdjünk azzal, hogy a vas-birodalom kétfelé oszlik és úgy lesz belőle a vas+agyag birodalma. "Összevegyül, de egymással nem egyesül." Ezek lennének a barbárok betörései, ahogy e vélemény hangoztatói vélik? De mit jelentene ebben az, hogy a birodalom "kétfelé oszlik", még mielőtt az agyaggal kevert változat létrejönne? És vajon hogy tekinthető egy birodalomnak számos birodlaom? És miért ábrázolnák a betöréseket teljes keveredéssel, ami azt kéne jelentse, Róma központjában is ugyanúgy megvannak eme betörő barbárok?
Megmondom mit: annyira lukas a dolog, hogy azt jelenti, amit csak akarok.
És végül ne feledjük a legutolsó birodalmat, ami "örökké fog állni", az vajon mi ebben a felosztásban csöppjeim? Jézus biza nem állított fel királyságot és nem söpört el birodalmakat.

És ott van a másik, szintén tradícionális értelmezés, amiben:
fej: Babilónia
kar: Média
has + oldalak: Perzsia
vas lábak: görögök
lábfejek: szeleukid és ptolemaioszi királyságok
Az isteni királyság pedig a Hasmoneus királysággal azonosítható, azaz végre mindennek van értelme (a Makkabeusok független királysága az i.e. 2. században). Elvégre a zsidók a nagy felszabadulás után ténylegesen abban reménykedtek mint láttuk folyton, hogy többé nem lesz gondjuk senkivel, és szép lassan behódoltatják az egész Földet vallásuknak.

Nebukadnezár elámult ekkora tudományon, leborult az ifjú Dániel előtt, elhalmozta ajándékkal és a babiloni tartomány kormányzójává nevezte ki. A biblia legalább ezt állítja (2. fej.), a régészek ugyanis soha semmi effélére nem bukkantak az asszír feliratokban.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése