2009. augusztus 7., péntek

Jeruzsálem végnapjai

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (vagyis nem is olyan rég még azt hihettük)

Sedékiás uralkodott Jósiás fia Kóniás helyett aki Jojákim fia. Sedékiást Nabukodonozor nevezte ki Júda királyi posztjára.
De se Sedékiás, se emberei nem hallgattak Jeremiásra.
Aztán egyszer elküldött pár embert Sedékiás Jeremiáshoz, hogy könyörögjön értük az Úrnál.
Ez még akkor történt mikor még nem vetették börtönbe Jeremiást. (l. előbb. útálom ezt a temetikai alapú szerkesztést)
És jöttek az egyiptomiak, mire a káldeusdok (babilóniaik) visszahúzódtak. (Nébó is kb. ekkoriban volt aktív a területen)
Jeremiásnak meg azt mondta az Úr, mondja ezeket: na, eljött ugyan most segíteni az egyiptomiak serege, de hamarosan hazamennek, és akkor visszajön az a másik sereg, és akkor vége a játszmának.

Jeremiás egyébként mikor a zsidók mentek kifosztani amit a távozó "káldeus" sereg hagyott maga után szintén ment kivenni a részét a "zsákámynból".
Azonban mikor elért a Benjámin Kpuhoz egy őr, bizonyos Jériás megfogta, mondván biztos a "káldeusokhoz" akar elszökni.
Jeremiás persze tiltakozott, és persze ez senkit nem érdekelt, az őr vitte a fejedelmekhez, akik elítélték: verést és tömlöcöt kapott. Az írástudó Jónatán (ez egy msik) házát nevezték ki fogháznak.
"Sok" napig tartották ott, aztán magáhozvitette Sedékiás. Titokban meg akarta tudni, nincs-e valami "mondandója". (pár jó ötletben, próféciában reménykedett nyilván)
Jeremiás persze rögtön rávágta: Persze hogy van mondandóm! Elfoglalnak benneteket a babilóniaiak! Különben is miért vagyok börtönben? Meg miért engem kérdezel a szokásos prófétáid helyett? (hát igen ez jó kérdés. Felrémlik Mikeás története...) Azonnal engedj szabadon!
Sedékás persze visszavitette a fogdába, és élethosszig tartó elzártságra ítélte Jeremiást.


De a mittoménkik "meghallották" amit Jeremiás mondott a népnek, hogy aki megadja magát az életben marad aki nem az meghal. (nyílt árulás Jeremiástól?), mire a fejedelmek kérték a királyt hogy végeztesse ki rögtön Jeremiást. Az meg azt válaszolta, hgy csináljatok vele amit akartok, nekem nem áll hatalmamban tenni semmit ezügyben. (felrémlik Jézus Pilátus előtt...)
Azok meg fogták Jeremiást és bedobták valami kútba - ám az épp kiszáradt.
Csakhogy Ebed-Melek szerecsen udvari szolga meghallotta mi történt és ment a királyhoz, hogy hát a szegény ember éhen fog halni!
Erre a király azt mondta, akkor fogjon 30 embert és húzzák ki Jeremiást. (Mégis mekkkora ember volt Jeremiás? Egy titán?)
A szerecsen meg holmi régi ruhákból csinált kötelet és úgy húzta ki 30 emberével Jeremiást. Hogy mkiért nem kötelet használt? Hogy miért a kincstárból szerezte a ruhákat?
Vitték aztán Jeremiást a királyhoz (már megint). Az felszólított a Jeremiást, hogy mondjon igazat (megint). Jeremiás viszont már unta a játékot, és nem akart meghalni, ezért köntörfalazott, mire S. "titokban" megígérte neki, hogy nem, nem fogja bántani akármit is mond.
Jeremiás meg rögtön mondta, adja meg magát a babilóniaiaknak, vagy különben.
Sedékiásnak azzal volt problémája, hogy esetleg azok kezébe kerül akik már átszöktek oda, de Jeremiás nyugtatgatta, hogy á dehogy. De ha nem mész, akkor tutira elveszítesz mindent különben is.
Sedékiás azzal zárta a társalgást, hogy ha Jeremiás nem bezsél róla, akkor nem végezteti ki. (miután ez itt le van írva, tudjuk hogy Jeremiás nem tartotta magát az alkuhoz) Mert ha a fejedelmek megtudják, hogy beszéltem veled, akkor nekem tényleg annyi.
Jeremiás pedig nem mondott semmit a fejedelmeknek. (nem, de a könyvébe beírta... - feltéve hogy ő írta. Feltéve, hogy létezett.)
És Jeremiás ottmaradt a tömlöcben, míg be nem vették a babilóniaiak a várost.


Sedékiás babilóniai király uralkodásának 9. évének 10. hónapjában kezdték Nabukodonozor seregei ostormolni Jeruzsálemet, majd el is foglalták azt: Sedékiás uralkodásának 11. évének 4. hónapjában "ledőlt a város fala" (= elesett a város). A babilóniai sereg vezérei pedig bebemntek az akármelyik kapuhoz.
Több se kellett Sedékiásnak, megpucolt. Csakhogy utólérték és elfogták, elivvték a babilóniai királyhoz, az elítélte, fiait és nemeseit megölte, szemeit kinyomatta, vasba verve Babilonba vitette. A városfalkat pedig lerombolták, a Király Házát felgyújtották, és akik a városban maradtak, meg akik már átálltak korábban mind Babilonba hurcolták. (Akkor mégsem halt meg Jeremiás jóslatával szemben mindenki aki nem adta meg magát? Heh, újabb hamis próféta.)
A csórókat meg otthagyta Nabukodonozor (nevében XY) hogy műveljék a földet (hát ja, a földműveseket mindíg megéri otthagyni, mert ők ismerik az adott terület igényeit).
Jeremiást meg Nabukodonozor Nabuzáradnára bízta, aki a "poroszlók feje" volt.
Az kihozatta Jeremiást a börtönből és rábízta Gedálisára.
Jeremiás meg mikor kiszabadult még elugrott Ebed-Melekhez és felszabadította. Esetleg magához vette rabszolgának. Hálából. Végső soron nem rossz.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése