2010. augusztus 20., péntek

Korán - 30. A bizánciak / A rómaiak

(Kivételesen az egész surát átírtam nyilvánvalóra:)

Kutykurutty.

Bizáncot előbb-utóbb legyőzzük! Volt is már hogy győztünk ellenük még ha legközelebb nyilvánvaló hogy ők fognak is győzni, de végül sieg heil!
A Führer győzelemre segíti népét!
A sok alsóbbrendű disznó bezzeg nem tud semmit! Nem látják hogy ki fogjuk írtani őket elkerülhetetlenül!
A történelem bebizonyította hogy csak az árja faj él túl! A többiek kényszerítenek rá minket hogy kiírtsuk őket, voltaképp saját kezükkel vágják el a saját torkukat!
Aki nem ismeri el a Führer hatalmát azzal iszonyatos módon számolunk le!
Bekerítjük őket! Elfogjuk őket! Szortírozzuk őket! Megbüntetjük őpket!
Áldjátok a Führer nevét! A Führerért élünk és a Führerért halunk meg!
A Führer engedélye nélkül nem is létezhetnétek, ezért legyetek hálásak Neki! A nappal és az éjszaka változása is az ő engedélyével történik, ő az aki megengedi hogy ne csak az ária nyelven beszéjetek, hanemm indenféle nyeven amin csak akartok!
A villámai keltsenek félelmet bennetek!
Legyen eszetek! Hódoljatok be a magasságos Führernek! Ha hív, még a sírból is gyertek elő! Ő az egek és földek teljhatalmú ura! És Ő az, aki véghezviszi a teremtést kezdetben, aztán megismétli azt. Ez könnyebb neki. Ő példázza a legmagasztosabbat az egekben és a földön. Ő a Büszke és a Könyörületes.
A Führer tisztában van vele hogyan éltek rabszolgák! Féljétek Uratokat!
Őrültek akik a saját fejük után mennek! Fordíts hátat nekik! Sieg heil, sieg heil, sieg heil!
Az egy Führert kövessétek, ne akárki mást! A Führer tudja mi kell nektek! A Führer senkinek nem engedte meg hogy nélküle intézkedjen!
A Führer teszi amit tesz, ti is tegyétek meg a kötelességeteket!
A Führernél van minden jutalmatok! Amit neki adtok, csak az számít! Kezében tartja az életeteket! Mennyire fölötte áll ő a kicsinyes vágyaitoknak! Éltessétek a Führert! Sieg heil, halleluia!
Romlás ütötte föl a fejét a szárazföldön és a tengeren azért, amit az emberek keze elkövetett, ezért a Führer kóstolót ad abból amit különben csak később tett volna meg. Vagy behódolnak vagy meghalnak! Fordítsd hát orcádat az igaz vallás felé, mielőtt még eljönne az a nap, amely el nem hárítható. Vezérünk méltán megfizet az érte harcolóknak a következő életben!
Eddig is hányakat törölt el a führer a Föld színéről!? Kötelessége volt ezt megtenni a kiválasztottai kedvéért. Esőt és könnyű szelet ad nektek hogy jobban éljetek! Életre kelti a halottakat!
Akik nem látják ezt, azokkal nem tudunk mit csinálni. A Führer gyengéden óvó karjai hát csak a muszlimokat védik.
Aki velünk van, mert olvasta ezt, kiáltsa: Sieg Heil! Éljen a Führer!
Aki nincs egy hangon velünk, arra sem pazarlunk már több szót (csak kivégezzük).

*******

Bleach.

We will win over Bizanc sooner or later! We already won a battle or two against them, even if next time they will win battle obviously, but in the end - Sieg Heil!
The Führer will make his people win!
The lots of lower race-pig know nothing! They see yet not that we will destroy them unavoidable!
History proved nly the aria race lives through! The rest force us to demolish them; in point of fact they cut their own throat!
Who don't accept the power of the Führer we will execute that in a horrible way!
We will sorround them! Capture them! Sort them out! Punish them!
Bless the name of the Führer! We live for the Führer, we die for the Führer!
Withouth the Führer's permission we wouldn't even exist, so be grateful for Him! The change of day and night happens only by his allowance, he is the one who allows you to speak not only the language of the arias but any language you want!
Let his lightnings make fear in you!
Cme to your senses! Pay respect to the mighty Führer! If he calls you come out even from your graves! He is the amighty lord of the skies and earth! He it is Who produceth creation, then reproduceth it, and it is easier for Him. His is the Sublime Similitude in the heavens and the earth. He is the Proud, the Mercyful.
The Führer is fully aware how you live you slaves! Fear your Ruler!
Those are mad who are going after their own voilitions! Show your back on 'em! Sieg heil, sieg heil, sieg heil!
Follow the One Führer, not anybody else! The Führer knows what are your needs! The Führer let noone to step up in his name!
The Führer does what he does, so do your obligations too!
The Führer has all your rewards! Only that counts what you pay for Him! He holds your lives in his hands! Oh how he stands abouve your petty desires! Heil the Führer!
Sieg heil, halleluia!
Corruption doth appear on land and sea because of (the evil) which men's hands have done, that He may make them taste a part of that which he would have done later. They either return or they die! So set thy purpose resolutely for the right religion, before the inevitable day cometh from Allah. On that day mankind will be sundered. Our Leader will pay generous to those who fight for him in the next life!
How many had the Führer already form the face of the Earth!? He was oblieged to do that for his choosens. He gives you rain and light wind for making your lives better! He rises the deads even!
Thse who don't see this, we can't do anything with. Therfor the Führer's carfull, protective arms only defends the muslims.
Those who are with us, because he read this, shout: Sieg Heil! Long live the Führer!
Those who express another view, we won't waste any more words (we just strike them down).

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése