2009. szeptember 13., vasárnap

A zűrzavaros időszak

Nos, mint kiderült, van még a tikos korszakból Márknál, így itt folytatom hogy ne legyen olyan nagyon hosszú. Egészen addig megyek majd el, ahol ismét közös pontra jutnak a történetek: a "felebarátaim"-ról szóló beszédig - szerettem volna. De inkább csak a 12 tanítvány kijelöléséig csinálom itt meg, így időt nyerek ugyanis. Ebban az "időszakban" a legzavarosabb a sztorik sorrendje, innen a bejegyzés címe.

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (Vannak akik hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

a gutaütött
-------
Máté 9.1-8
Jézus kihajózott vissza a "maga városába" (Názáret? Az kizárt mint később látni fogjuk).
Hoztak hozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert. Jézus látva azok hitét azt mondta a gutaütöttnek: "Bízzál fiam megbocsáttattak neked a bűneid."
Az írástudók erre összesúgtak, hogy ez káromlás.
Jézus erre azt mondta nekik: Miért gondoltok rosszat rólam? Hát mit könnyebb kijelenteni: hogy megbocsáttattak a bűnei, vagy hogy "kelj fel és járj"? De hogy bebizonyítam, hogy "az Ember Fiának" van hatalma a földön megbocsátani a bűnöket ezért - odafordult a gutaütötthöz - kelj fel és járj!
És az felkelt és hazament.
A sokaság ezt látva meg örült hogy milyen hatalom adatott az embereknek. (Akkor én is mehetek és pusztán szóval meggyógyíthatok bárkit? Vagy megbocsáthatom bárki - beleértve saját magamat - bűneit?)
-------
Márk 2.1-12
Napok múlva ismét bement Kapernaumba, a népek meg meghallották hogy otthon van (szóval ez a "városa". Szóval elköltözött hazulról).
Annyian összegyűltak hamarost, hogy már az ajtón kívül is álltak, ő meg hírdette az igét.
És jöttek hozzá egy gutaütöttel, amit négyen cipeltek (nyilván hordágyon). De mivel a sokaság miatt nem fértek oda hozzá (Jézushoz) ezért felmásztak a tetőre, megbontották azt (gzzz) és leeresztették a "nyoszolyát" amiben a gutaütött feküdt. (most akkor a tetőn eresztették le, vagy csak behozták az ajtón?)
Jézus pedig látva a hitüket így szólt: Fiam, megbocsáttattaka te bűneid.
Az ottlévő írástudók összesúgtak hogy ez káromás, hiszen a bűnöket csak Isten bocsáthatja meg.
Jézus erre azzal fordult hozzájuk: miért gondolkodtok így? Hát mi a könnyebb, ha azt mondom a gutaütöttnek, hogy megbocsáttattak neki a bűnei (azaz ha üresen fecsegek de csinálni nem csinálok semmit) vagy ha azt mondom, vedd fel a nyoszojádat és járj? De hogy bebizonyítam, hogy "az Ember Fiának" van hatalma a földön megbocsátani a bűnöket ezért - odafordult a gutaütötthöz - kelj fel, vedd a nyoszolyádat és járj!
Az pedig azonnal felkelt, vette a nyoszolyáját, kiment mindenki szeme láttára, és mindenki csak bámult, mert sosem láttak még ilyet.
-------
Lukács 5.17-26
Egy napon Jézus tanított. Ott ültek a farizeusok és a törvény tanítói akik jöttek sGalilea és Júdea minden falujából és Jeruzsálemből. És Jézus gyógyított is. (miután orvosoktól is tanult így... De, kérdem én, ez hol történt? Mert Lukácsnál egy random városban, míg a másik kettőnél Kapernaumban. És random tömeg volt a háznál, vagy mindenféle hivatásos pap?)
És jöttek hozzá egy gutaütöttel, amit négyen cipeltek ágyban. De mivel a sokaság miatt nem fértek oda hozzá (Jézushoz) ezért felmásztak a tetőre, megbontották azt (gzzz) és leeresztették az ágyat amibena gutaütött feküdt.
Jézus látva azok hitét azt mondta: Ember megbocsáttattak a te bűneid.
Az írástudók és a farizeusok összesúgtak hogy ez káromás, hiszen a bűnöket csak Isten bocsáthatja meg.
Jézus erre azzal fordult hozzájuk: miért susmorrogtok ti ott? Hát mi a könnyebb, ha azt mondom hogy "megbocsáttattak neked a bűneid" vagy ha azt mondom, kelj fel és járj? De hogy bebizonyítam, hogy "az Ember Fiának" van hatalma a földön megbocsátani a bűnöket ezért - odafordult a gutaütötthöz - kelj fel, vedd fel a nyoszolyádat és eredj haza!
Az pedig azonnal felkelt, vette a nyoszolyáját, kiment mindenki szeme láttára, dicsőítve Istent. És az ottlévők csak ámultak, dicsőítették Istent, elkezdtek félni, és azt mondták, csodának voltak szemtanúi.
-------
János 5.15-47 (l. szombat)


Máté tanítványnak áll
-------
Máté 9.9-13
Jézus ismét továbbált (a városból ahol a gutaütöttet meggyógyította), és meglátott egy embert, aki a vámszedő posztján üldögélt. Ennek neve Máté volt. Hívta, hogy kövesse és az követte.
Aztán "letelepedett a házban", és akkor sok vámszedő és (sok) bűnös ment oda és ültek le Jézus és tanítványai asztalához. (nagyon útálhatták akkoriban (is) az adószedőket, lol)
A farizeusok kérdezték a tanítványokat (miért nem közvetlenül Jézust?) hogy miért eszik mesterük vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? (Kik lehettek a bűnösök? Miért nem hívta rájuk senki a hatóságot?)
Jézus meghallotta a kérdést, és azzal válaszolt, hogy ugyebár a "betegeknek" van szükségük orvosra, nem az "egészségeseknek". Tanuljátok meg: "irgalmasságot akarok, nem áldozatot". (ez persze ugyanaz a szóhasználat, mint az Ószövetségben: a hit miatt áldozz, ne az áldozat miatt higgy. Továbbá érdekes, hogy Jézus szerint adót szedni bűn. (ami nem jelenti hogy adót fizetni is az!))
-------
Márk 2.13-17
És simét kiment Jézus a tenger mellé (a házból ahol a gutaütöttet meggyógyította) és "egész sokaság" ment ki őhozzá, ő meg "tanította" őket.
És amikor ezzel végezve elsétált meglátta Lévit, aki az Alfeus fia, aki ott ült a vámszedő helyén, és azt mondta neki: kövess; és az követte.
És mikor Jézus elment ezen személy házába sok vámszedő és (sok) bűnös is odaült Jézus és a tanítványok mellé.
A farizeusok kérdezték a tanítványokat hogy miért eszik mesterük vámszedőkkel és bűnösökkel együtt?
Jézus meghallotta a kérdést, és azzal válaszolt, hogy ugyebár a "betegeknek" van szükségük orvosra, nem az "egészségeseknek". (Hová lett az "iraglamsságot, ne áldozatot rész?)
-------
Lukács 5.27-32
Jézus ismét továbbált (a városból ahol a gutaütöttet meggyógyította), és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt aki a vámnál ült, és mondta neki hogy kövesse, az pedig otthagyta a helyét és követte.
Lévi nagy lakomát készített Jézusnak a házában, és sokan mások is voltak még ott: vámszedők és mások. (hová lettek a bűnösök?)
A farizeusok dühösen kérdezték a tanítványokat hogy miért eszik mesterük vámszedőkkel és bűnösökkel együtt?
Jézus meghallotta a kérdést, és azzal válaszolt, hogy ugyebár nem az "egészségeseknek" van szükségük orvosra, hanem a "betegeknek".


tanítványok és böjt
-------
Máté 9.14-17
Miután Jézus kimagyarázta miért eszik az adószedőkkel János tanítványai "jöttek hozzá", azt kérdezték: Miért van hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványaid viszont sosem?
J: Majd böjtölnek ha "elvétetik tőlük a vőlegény". (= ha nem leszek már köztük. Ugyanakkor az eredeti szóhasználat a későbbiek ismeretében kifejezőbbnek tűnik.)
"Senki sem vet pedig új posztóból foltot az ócska ruhára; mert a mi azt kitoldaná, még elszakít a ruhából és nagyobb szakadás lesz. Új bort sem töltenek ó tömlőkbe; máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor kiömöl, a tömlők is elvesznek; hanem az új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad." - bármit jelentsen is ez.
-------
Márk 2.18-22
Miközben ment a dínom-dánom az adószedőkkel Keresztelő János tanítványainak és a farizeusok tanítványainak eszébe jutott, hogy ők tulajdonképpen böjtölnek. Ezért odamentek (mind a két csoport) Jézushhoz, és megkérdezték: Mi az oka, hogy mink böjtölünk, a te tanítványaid meg soha?
J: Majd böjtölnek ha "elvétetik tőlük a vőlegény". (= ha nem leszek már köztük. Ugyanakkor az eredeti szóhasználat a későbbiek ismeretében kifejezőbbnek tűnik.)
"Senki sem vet pedig új posztóból foltot az ócska ruhára; mert a mi azt kitoldaná, még elszakít a ruhából és nagyobb szakadás lesz. Új bort sem töltenek ó tömlőkbe; máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor kiömöl, a tömlők is elvesznek; hanem az új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad." - bármit jelentsen is ez.
-------
Lukács 5.33-39
A farizeusok kérdezték miután az adószedők kérdését tisztázták, hogy miért nem böjtölnek soha Jézusék?
J: Majd böjtölnek ha "elvétetik tőlük a vőlegény". (= ha nem leszek már köztük. Ugyanakkor az eredeti szóhasználat a későbbiek ismeretében kifejezőbbnek tűnik.)
"Senki sem vet pedig új posztóból foltot az ócska ruhára; mert a mi azt kitoldaná, még elszakít a ruhából és nagyobb szakadás lesz. Új bort sem töltenek ó tömlőkbe; máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor kiömöl, a tömlők is elvesznek; hanem az új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad. Hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni, és mind a kettő megmarad. És senki, a ki ó bort iszik, mindjárt újat nem kiván, mert azt mondja: Jobb az ó." - bármit jelentsen is ez.
-------
János 7.33-36
(l. Jézus a pokol ivadéka?)


szombat
-------
Lukács 6.1-5, 6-11
A húsvét szombatját követő 2. szombaton egy szántóföldön vágtak át, a tanítványai (Jézusé) pedig elkezdtek kalászokat szedni, kimorzsolták kézzel és megették a magokat.
Ekkor egyes faizeusok rögtön beléjük kötöttek: Miért csináltok olyat amit nem szabad?
J: hát nem olvastátok a történetet Dávidról, aki szmbaton megéhezett társaival? Amikor bement Isten Házába, Abiátár főpap idejében és megette a szent kenyereket amiket amúgy csaka papoknak szabad és adott társainak is?
Fogjátok fel: az Embernek Fia (= az emberek) a szombatnak is ura.

Egy másik szombaton is ment a zsinagógába tanítani (Jézus). És volt ott egy ember, akinek a jobb keze "száradt" (= sorvadt) volt.
Az írástudók és a farizeusok meg csak az alkalomra vártak hogy gyógyítson, és azon ürüggyel megvádolhassák.
Jézus azonban tudta mire számítanak, így odahívta magához a sorvadt kezű embert. Az odament hozzá.
J: Azt kérdem tőled, szabad-e szombaton jót vagy esetleg rosszat tenni? Megmenteni vagy netán megölni valakit?
Ekkor (Jézus) jól végigmérte az összegyűlteket és azt mondta az embernek: Nyújtsd ki a kezed!
És az úgy tett, mire a keze épp olyan egészségessé vált mint a másik.
"Amazok" (a farizeusok és az írástudók) meg jól össze voltak zavarodva, hogy most mit is kellene/lehetne kezdeni a Jézus-kérdéssel.
-------
Máté 12.1-8, 9-14, 15-21
Azokban az időkben Jézus a szántóföldeken keresztül közlekedett. Szombat volt, a tanítványai pedig megéheztek, így elkezdtek leszedni kalászokat és megették őket. (legalábbis a magokat, nemdebár Mr. Máté?)
Ekkor a faizeusok rögtön beléjük kötöttek: Miért csinálnak a tanítvnyaid olyat amit nem szabad?
J: hát nem olvastátok a történetet Dávidról, aki szmbaton megéhezett társaival? Amikor bement Isten Házába, Abiátár főpap idejében és megette a szent kenyereket amiket amúgy csaka papoknak szabad és adott társainak is?
Vagy nem olvastátok e a törvényben hogy szombatnapon megtörik a papok a szombatot a templomban és nem vétkeznek? (Nos, nem. Nincs ilyen passzus.) És itt a Templomnál is nagyobb van!
Ha igazán hinnétek nem baszogatnátok "ártatlanokat".
Mert a szombatnak is ura az Embernek Fia.

Elmenve onnan azok zsinagógájába ment.
És véletlenül volt épp ott egy "elszáradt" kezű ember. És megkérdezték őt (Jézus vagy a sorvadt kezű embert?) hogy szabad-e szombaton gyógyítani, hogy így ürügyet találva megvádolhassák.
Ő (KI??? A szöveg tagolása alapján a sorvadt kezű ember ugyanis.) pedig ezzel válaszolt nekik: Melyikőtök van olyan marha, hogy ha egy juha verembe esik ne húzná ki csak azért mert szombat van? Mennyivel "drágább" pedig az ember a juhnál! Szabad tehát szombaton jót cselekedni. (Ez csúnya csúsztatás az okfejtésedben Herr Jézus! Amúgy az emberek ára (felnőtt, nem túl öreg) 50-30 ezüst siklus (attól függően, hogy férfi vagy nő, l. Léviták Könyve, utolsó fejezet), egy szolga ára is 30 ezüst siklus (Exodus 21.32). Sajna az állatok áráról nem találtam konkrét adatot.)
Ekkor J. azt mondta az embernek, nyújtsa ki a kezét. És az éppoly éppé lett mint a másik.
A farizeusok kimentek tanácskozni, hogyan is "veszíthetnék el" (= csukathatnák le) őt.

Jézus azonban szemmel tartotta őket, ezért gyorsan lelépett.

És nagy sokaság követte, és meggyógyította mindegyiküket.
De "megfenyegette őket", hogy ne terjesszék a hírét.
Ezt azért ette hogy beteljesedjen amit Ésaiás mondott, miszerint: - végülis tökmindegy mit. Az nem volt prófécia, hiszen Ésaiásnál egy sincs. Amúgy meg nem is talál eredményt a konkordanciakeresőm.
-------
Márk 2.23-28, 3.1-6, 7-12
Történt, hogy szombaton egy szántóföldön vágtak át, a tanítványai (Jézusé) pedig elkezdtek kalászokat szedni. (nyilván éhesek)
Ekkor a faizeusok rögtön beléjük kötöttek: Miért csinálnak a tanítványaid olyat amit nem szabad? (a szombat hagyományának megszegése. Elméletileg előző nap össze kell annyit szedned (sőt előre el is kell készítened a kaját) hogy szombaton ne kelljen csinálnod semmit.)
J: hát nem olvastátok a történetet Dávidról, aki szmbaton megéhezett társaival? Amikor bement Isten Házába, Abiátár főpap idejében és megette a szent kenyereket amiket amúgy csaka papoknak szabad és adott társainak is? (No kérem, miféle "társai"? Dávid tökegyedül volt akkor, l. 1 Sámuel 21.1. A pap sem stimmel, ugyanis Abimélek volt, nem Abiátár. Jézus egyszerűen rosszul tudja.)
Fogjátok fel: a szombat van az emberért, nem fordítva.
Ezen okból az Embernek Fia (= az emberek) a szombatnak is ura.

Aztán Jézus (nyilván egy másik napon) ismét bement a zsinagógába és ott volt egy "száradt kezű" ember (= férfi. A szöveg soviniszta).
Lestek pedig Jézusra, hogy vajon meggyógyítja-e azt? (Nagyon nyilvánvaónak tűnik, hogy szándékosan rakták ide ezt az embert.)
És ekkor Jézus azt mondta (csak úgy! nem állt semmi extra a szándékában!) hogy álljon elő középre.
Azt kérdezte a körülöttük állóktól: Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni? Megmenteni vagy megölni valakit?
Ám azok nem válaszoltak.
Jézus haragudott látva "szívük keménységét", majd azt mondta a sorvadtnak hogy nyújtsa ki a kezét, az kinyújtotta és meggyógyult a keze. (Ez az első olyan evangélium ami gyógyulást mond, azaz a sorvadást betegség következményével azonosítja.)
A farizeusok a Heródes-pártiakkal együtt kimentek és megtanácskozták hogyan lehetne mégis kivonnia Jézust a forgalomból.

Jézus pedig elment a tanítványaival a tenger mellé, sokan követték őket Gelileából és Júdeából, meg Jeruzsálemből, Idumeából, a Jordánon túlról, Tirusból, de még Sidon-környékiek is (ez az utolsó hogy felsorolást tartottam ilyenből, legközelebb megelégszem egy általános jelzővel), mert hallották miket művel.
Jézus szólt a tanítványoknak hogy készítsenek elő egy hajót mert túl nagy a tömeg. Ugyanis annyi mindenkit meggyógyított, hogy még akiknek semmi bajuk nem volt is, azok is meg akarták érinteni. (Jézus a rocksztár, lol)
A "tisztátalan lelkek" (= az összegyűlt tömeg?) pedig amikor meglátták leborultak előtte és azt kiáltották: Te vagy az Istennek Fia!
Jézus pedig "erősen fenyegette" őket, hogy ezt ne mondogassák.
-------
János 5.15-47
A beteg akit Jézus meggyógyított 38 évnyi betegségéből elmondta a zsidóknak, hogy Jézus az aki meggyógyította, emiatt "üldözőbe vették" a zsidók (antiszemitizmus?) Jézust és meg akarták ölni, mert hogy ezt tette szombaton.
Jézus azt felelte nekik: "Az én Atyám mindezideig munkálkodik, én is munkálkodom." - Csakhogy Mr. Isten a 7. napon pihenőnapot ikatott be! Szombaton az Isten se dolgozik. Nem úgy Jézus.
Na erre viszont a zsidók annál inkább meg akarták ölni, mivel már nem csaka szombat törvényét szegte meg, de Istent a saját atyjának mondta, így egyenlővé téve magát vele. (Ami ostoba konklúzió. Egy isten fiának nem feltétlenül azonos állapot mint magának istennek lenni.)
Jézus viszont azzal vágta ki magát, hogy ő semmi újat nem talált ki, csakis azt teszi, amit az Atya (= az Úr). (Ellenben érdemes megnézni az eredeti szöveget is, ami kizárja a szabad akarat lehetőségét.)
Plusz még beígér pár ennél is nagyobb "csodát". (már ha ez "csoda" volt)
Mert "amint az Atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti" úgy a Fiú is azt elevenít meg akit akar. (H.P.Lovecraft: Re-Animátor)
"Mert az Atya nem ítél senkit," az ítélkezést teljesen a Fiúra hagyta (viszont a 8.15 szerint Jézus nem ítél meg senkit. Ez lehetne szabad választása, de küldetésében is tagadja hogy neki feladata lenne ítélkezni a 12.47-ben. Azaz levonhatjuk, hogy belső ellentmondást találtunk János evangéliumában, azaz nincs rá a továbbiakban igényünk.), azért, hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút mint az Atyát. Aki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát. (Viszont ott az 1. parancsolat: Ne legyenek előttem más isteneid. Nyilvánvaló, hogy e miatt a sor miatt volt szükség János előszavában az Úr és Jézus közé egyenlőségjelet rakni.)
Aki hallgatja az én beszédem (Jézusét) ÉS hisz annak aki engem küldött örök élete van és nem megy "kárhozatra", hanem "átment a halálból az életbe". (De mit is kell tenni a négy evangélium szerint összeszedve hogy ezt valóban elérd? Itt egy nagyn vázlat: http://www.skepticsannotatedbible.com/contra/saved.html , amiből személyes kedvencem, hogy halálod után keresztelkedj meg. Szóval nem épp "abszolútok" ezek a kijelentések...)
5.25: "eljő az idő, és az MOST van mikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják élnek." - de kik a halottak? Most a halottak élnek? Zavaros, meg kell hagyni. És mindezt akkor, mikor Jézus még élt???
5.26 "Mert miként az Atyának élete van önmagában akként adta a Fiúnak is, hogyélete legyen önmagában." - ez nagyon a görög "mozdulatlan mozgató" istenkoncepcióra hajaz, ha nem egyenesen ugyanaz, amit mára alaposabban megvizsgáltak és elvetettek.
És hatamat adott neki az ítélkezéshez is, mivel a fiú is csak embernek fia. (szóval az összes embernek joga van ítélkezni?)
5.28: "Eljött az óra melyben mindazok akik koporsóban vannak meghallják az ő szavát." - valóban? Tudtommal a halottak nem hallanak. nincs működő szervük hozzá.
5.29: "És kijönnek akik jót cselekedtek az élet feltámadására, akik pedig gonoszt műveltek a kárhozat feltámadására". - Bármit is jelentsen ez, az határozottan látszik, hogy szerinte vannak akik jót tettek. De erről jó lett volna - legalább az Úszövetségen belül - azonos elveket vallani, nem? A Rómaiak 3.12 szerint ugyanis soha senki nem tett semmi jót. És akkor az Ótestamentumról még nem is ejtettünk szót.
Nem árott volna továbbá egyeztetni az 5.29 kapcsán, hogy mi alapján ítéltetnek meg az emberek. Ez a sor azt sugallja, hogy tetteik alapján. De János 3.3 szerint a hitük alapján. Most melyiknek higyjünk, ha még maga az író sem tudja eldönteni? A 3.18 egyenesen azt mondja, senki nem kárhozik el, bármit is tett, aki hisz abban hogy az Úr elküldte Fiát a Földre (és hogy e fiú maga Jézus)!
Jézus a 30. sor szerint legalábbis feladta szabad akaratát. És ítélkezik. Míg ugye máshol azt mondja nem ítélkezik. Eldönthetné végre.
5.31: "Ha én teszek bizonyságot magamról, akkor az nem igaz." - Ja, egészen a 8.14-ig, ahol azt mondja: "Ha én teszek bizonyságot magamról, akkor is igaz az." DÖNTSD EL!!!
Ellenben bármi amit más mond mint akiről szó van az igaz. (valóban?) Mert pl. Jánostól is megbizonyosodtatok rólam.
De én ráadásul nem is embertől kapom a "bizonyságtételt" (ha hangokat kezdesz hallani amit senki más, az biztos jele hogy ideje felkeresni egy pszichiátert. Valamelyik görög fickó is így nyilatkozott az epilepsziról: semmi isteni nincs benne, csak (még) nem tudjuk mmi okozza. Ha mindent aminek nem tudjuk az eredetét isteninek bélyegzünk se vége se hossza nem lesz az "isteni" dolgoknak.), és azért mondom el nektek hogy "megtartassatok". (szóval hogy ne nyírj ki minket? Milyen kedves dogma!)
Az Úr az übervallás. Meh.
De jobb tanúm is van mint János! Maga az Atya! (Tényleg? Akkor bemutatnál neki? - szinte hallom a kérdéseket.)
Aztán azzal folytatja, hogy még senki nem hallotta vagy látta az Urat - kivéve persze azt a tömérdek embert az Ószövetségben, khm. Ja, és ha senki, akkor Jézus honna szedi a dolgait? Kiszagolja?
És ha már a szavamnak nem hisztek (mindíg ide lukadunk ki, nemdebár?) akkor ~lapozzátok fel az írásaitokat amiket olyan sokra tartotok! Azok is engem igazonak! (tényleg? Hol?)
De mégsem akartok "hozzám jönni" "hogy életetek legyen"! (kösz, megvan a magunk élete)
Látm ám rajtatok hogy ti nem is hisztek igazán! (ahányszor én ezt hallottam a keresztényektől! Már gazdag lennék ha minden olyan alkalommal kaptam volna 1 forintot. Még a mai árak mellett is.)
Csak azért van bjotok vele, mert azt mndtam, hogy az Atya küldött? Ha csak úgy magamra hivatkoznék (pl. prófétának mondaná magát?) akkor nem lenne bajotok, mi?
Miért nem hiszitek mindenről hogy istenműve? (mert az a legsilányabb "érv" ami valaha létezett)
Hahh, már Mózes is írt rólam! (Idézet? Melyik könyv legalább? Mert mi ilyenről nem tudunk!) Hát ha az ő írásait sem hisztek el, akkor valóban hiába várom, hogy az én beszédemet elhigyjétek!
-------
János 7.14-32-36
Akkoriban, mikor Jézust a sátán nagykövetének tartották és Jézus annak ellenére amit mondott felment Jeruzsálembe a húsvéti ünnepre, benemt a Templomba és tanított. A zsidók meg csodálkoztak, hogy Honnan ismeri ez az Írásokat, holott nem tanulta (= holott nem pap)?
Jézus így felelt e kérdésre: Nem magmtól tudom, hanem az által, aki engem küldött.
Ha pedig valamelyiktek ezt kétli, akkor csak gondoljon bele, hogy amit mondtam az nem mond ellent a hivatalos tanításnak.
Nem, nem árulom el hol tanultam, mert nem érdekes, ha egyszer igaz módon munkálkodom az Úr érdekében.
Nem mózes adta-e nektek a trövényt? Amit egyikőtök sem követ. Miért akartok engem megölni?
A hallgatóság felhördül: Ugyan ki akar téged megölni?! (azaz Jézus hazudott)
Jézus így folytatta: Egy dolgot tettem és mind csodáljátok. Mózes adta nektek a körülmetélést (habár nem Mózes vezette be, hanem az ősapák (konkrétan: Ábrahám)), és szombaton körülmetélitek az "embert". (a nők nem emberek?)
Ha egyszer szombaton el lehet végezni egy körülmetélést, akkor rám miért haragusztok, hogy meggyógyítottam egy embert szombaton? (hát mert az nem ugyanaz csöppem!) Ne legyen ez a kettős mérce (az eredeti sor: "Ne ítéljeteklátszat alapján, hanem igaz ítélettel ítéljetek. Csakhogy Máté 7.1-ben azt mondja, egyáltalán ne ítéljünk. Ellentmondás)! (De akkor hogy tartjuk meg a szombatot? Mert Jézus épp most dobta ki az ablakon...)
Erre néhányan elkezdték filózni: Hogy is volt azzal, hogy meg akarjuk ölni...? De hogy is van az, hogy bár nyíltan kiáll ide a hülyeségeivel senki nem szól rá (azok közül akiknek ez lenne a dolga)? Talán a főemberek is úgy gondolják, ez a Krisztus? Ellenben tudjuk róla, honnan jött, a Kriszusról meg azt tudjuk hogy mikor eljön senki nem fogja tudni honnan származik.
Erre aztán Jézus bőszülten felordított: Mind ismertek engem és tudjátok honnan való vagyok; de nem magamtól jöttem ide, hanem olyan küldött akit nem ismertek! (Ha az Úrra utal, akkor nem jól csinálja.) De én ismerem akiről szó van, mert tőle jöttem ő küldött!

Na erre aztán lett nagy lincshangulat, de senki nem támadta - még - meg, mert még nem jött el "az ő ideje". De sokan meg hinni kezdtek benne, és azt mondták, miféle eljövendő Krisztus tehetne ennél több csodát? (Tekintve, hogy Jézus itt egy kanyi csodát nem tett megláthattuk hogyan alakult ki az őt övező legenda: osotba tódításokkal.)
A farizeusok is felfigyeltek már, mi ez a csődület, így ők meg a főpapok szolgákat (gondolom a templomőröket) küldtek hogy megfogják Jézust (és kidobják a templomból?).
Ezért Jézus gyorsan elbúcsúzott (l.böjt).
------
Lukács 14.1-6
Az után, hogy szóltak Jézusnak arról, hogy Heródes ki akarja végeztetni az egyik főfarizeus házába ment enni. Azok meg jól szemmel tartották őt. (Senkinek nem gyanús, hogy Jézus egy főfarizeusnál van vendégségben?)
És akkor egy vízkóros ember termett Jézus előtt.
Jézus erre azt kérdezte a törvénytudóktól és farizeusoktól, szabad-e szombaton gyógyítani?
Azok nem feletek. Erre Jézus megfogta azt az embert, meggyógyította és elengedte.
Jézus meg azt mondta a farizeusoknak és törvénytudóknak: Melyik hülye ne szedné ki állatát ha kútba esett?
Azok erre köpni-nyelni nem tudtak. (Többek közt, mert Jézus analgiája hibás. Hol volt életveszélyben a vízkóros?)


a 12 tanítvány kijelölése + a 12 tanítvány kiküldése
-------
Egyszerűen képtelenséggé vált szétválasztani bizonyos történeteket, annyira egybefolyóak lettek.
Márk 3.13-19
A szombatról szóló vita után Jézus felment "a" hegyre és magához hívta akiket "akart", és azok mentek.
Kiválasztott közüllük 12-t hogy "vele legyenek" és hogy kiküldje őket prédikálni, és hatalamuk legyen a betegeket gyógyítani és az ördögöket kiűzni:
1. Simon, akit Péternek hívott
2. Jakab, Zebedeus fia
3. János, Jakab testvére
Jakabot és annak testvérét Jánost együtt "Boanerges"-nek hívta, ami azt jelenti "mennydörgés fiai". (De nem okozott ez néha bonyodalmat?)
4. András
5. Filep
6. Bertalan
7. Máté
8. Tamás
9. Jakab, Alfeus fia
10. Taddeus
11. Simon, a kananeai
A 4-11 közé esőket a szöveg párokban sorolja. (talán fontos, talán nem)
12. Iskáriótes Júdás, "aki el is árulta őt" (nem értem a látszólagos logikai kapcsolatot)
-------
Lukács 6.12-16
Azokban a napokban (amikor a szombatról szóló vita is lefolyt) kiment "a" hegyre imádkozni Jézus, és az éjszakát az Istenhez való imádkozással töltötte.
Amikor megvirradt odahívta tanítványait és kiválasztott közüllük 12-t akiket apostoloknak nevezett:
1. Simont, akit Péternek is hívott
2. András, Péter testvére (érdekes, hogy ezt Márknál nem említi)
3. Jakab
4. János
5. Filep
6. Bertalan
7. Máté
8. Tamás
9. Jakab, Alfeus fia
10. Simon, akit Zelotesnek is hívtak
11. Júdás, Jakab fia
12. Iskariótes Júdás, aki áruló is lett (azaz nem csak apostol. Mennyivel érthetőbb!)
Érdekesség, hogy ez a lista mindenkit párokban sorol.
-------
Máté 9.35-38, 10.1-4
Körüljárta Jézus a városokat és a falvakat mind, hírdette Isten országának evangéliumát, tanított azok zsinagógáiban és mindenféle betegségeket gyógyított meg mindenféle "erőtlenséget" "a nép között" (tehát közembereket).
Mikor pedig látta mennyien vannak akik várnak hogy sorrakerüljenek azt mondta a tanítványainak: egyedül nem győzöm, "kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratására". (= ílymódon elhárította a felelősségrevonást hogy amikor kijelöli a helyetteseit, mert aki nem lesz kiválasztva az "nem hitt eléggé". Ja. Hibáztasd az áldozatot. Anyád.)

Azzal előszólította 12 tanítványát. Hatalmatadott nekik a tisztátalan lelkek felett - a képességet hogy kiűzzék azokat -, és képességet hogy gyógyítsanak minden betegséget (mindet? és az csak úgy megy, hogy egyik pillanatról a másikra "odaadja"? Ha,, minek nekünk orvosi egyetem, he?) és minden erőtlenséget. (angolban: sickness and disease)
A 12 apostol neve:
1. Simon, akit Péternek hívnak
2. András, Péter testvére
3. Jakab, Zebedeus fia
4. János, Jakab testvére
5. Filep
6. Bertalan
7. Tamás
8. Máté, a vámszedő
9. Jakab, Alfeus fia
10. Lebbeus, akit Taddeusnak hívtak
11. Simon, a kananita
12. Judás, az Iskariotes, aki el is árulta őt

Ezután Máténál Jézus rögtön ki is küldi a tanítványokat, míg Lukácsnál és Márknál eőbb Jézus még megtartja a nagy beszédét és tesz még pár csodát.
-------
János 4.35-38
Jézus Samáriában volt, találkozott "a jó szamaritánussal", a tanítványok éppen megkísértették. Jézus beszéde így folytatódik:
Nem azt mondtátok legutóbb, hogy még négy hónap és itt az aratás? Én meg azt mondom nézzetek fel, és lásstok, hogy a "tájék" már meg is érett az aratásra!
"Aki arat jutalmat nyer" és a vető meg az arató is együtt örülhet.
Merta vető más mint az arató most.
Annak learatására küldelek benneteket amit mások vetettek el (= készítettek elő. Amúgy ez nem lopás?)
-------
Máté 10.5-42
"Ezt" a 12-t kiküldte Jézus ezekkel a szavakkal:
Pogányok útjára ne térjetek (ne váltsatok vallást), samaritánus városokba ne menjetek. (miért ne?Jézus maga is járt samaritánus városban, vagy nem?)
Menjetek inkább Izráel házánakeltévelyedett juhaihoz. (=a zsidókhoz)
Ott pedig prédikáljátok hogy "elközelgett" a mennyek országa; betegeket gyógyítsatok; poklosokat tisztítsatok; halottakat támasszatok (gzzz); ördögöket űzzetek (ha, ha). Ingyen tegyétek mindezt. (éhen fognak halni...)
Ne "szerezzetek" aranyat, ezüstöt, se rézpénzt erszényetekbe, se útitáskát, se két ruhát (= váltás ruha), se sarut, se pálcát; "mert méltó a munkás az ő táplálékára". (= mert abból semmi jó nem sülhet ki.?)
És amelyik településen vagytok tudjátok meg "ki abban méltó" (bármit is jelentsen ez)és nála lakjatok amíg tovább nem mentek.
Ha bementek a házbva köszönjetek.
"Ha pedig méltó a ház szálljon a ti békességetek rá, ha pedig nem méltó, a ti békességetek rátok térjen vissza". (Mi ez, listát készítsenek hogy hova kell visszamenni lezúzni a tulajt?)
És ha valaki nem engedi hogy nyomassátok a térítő-hülyeségetek / nem tér meg"akkor menjetek ki abból a házból, sőt! városból, lábaitok porát is verjétek le." (Azaz Jézus szerint még csak ne is lakj egy rosban olyannai nem a vallásod tagja. Na lássuk, hányan követik ezt a parancsolatot ma...?) Az ilyen városoknál az "ítélet napján" még Sodománál és Gomoránál is rosszabb dolga lesz! (és mind tudjuk azokkal mi történt állítólagosan! És mindezt egy gondolatbűnért...)
"Ímé én elbocsátlak benneteket mint juhokat a farkasok közé (ostoba barom aki juhokat küld farkasok közé), legyetek azért okosak mint a kígyók (mondtam én, hogy az Édenkerthez a Sátánnak semmi köze - de várj, mióta számítanak a kígyók okosnak?) és szelídek mint a galambok."
De óvatosak legyetek, ha nm akarjátok hogy a törvény elé állítsanak, mert akkor minimum megkorbácsolnak! De ha valami tisztviselő elé kerültök a legfontosabb hogy ne essetek pánikba, majdcsak emlékezzetek mit tanultatok. (Persze rögtön ráfogja, hogy "az Atyának Lelke" fog rejtuk keresztül beszélni, de ez csak vallási halandzsa.)
Miattatok (Jézus tanításai miatt pontosabban) a családtagok egymást fogják mészárolni, titeket meg útálni fognak ezért (ami ugyebár azonosítja a dolgokat: Jézus szerint öld meg a családodat. Pont ahogy az Ótestamentumban áll), "de aki mindvégig kiáll megtartatik". (= de azért csak csináljátok, ne törődjetek a következményekkel)
Mikor egy városban üldöznek gyorsan menjetek át egy másikba. "Mert bizony mondom néktek: be sem járjátok Izráel városait míg az embernek Fia eljövend." (De nem máris ottvan? Nem Jézus az "ember Fia"? Vagy ez egy afféle világvége-jóslat? De akkor hogyhogy még mindíg áll a Föld? És mire véljük Máté 24.14-et, ami szerint "a vég" majd akkor jön el, ha "Isten országának ez az evangéliuma" az "egész világon" hirdettetik majd?)
Nem "feljebbvaló" a tanítvány a mesterénél, vagy a szolga az uránál/Uránál - elég ha egyenlőek.
"Ha a házigazdát Belzebubnak hívják mennyivel inkább az ő házanépét?!" (nem a név, hanem a funkció a fontos a párhuzamban)
Ne féljetek tőlük, hiszen mindenkiről ki lehet deríteni valamit amivel meg lehet zsarolni. És nekem van egy jó kémhálózatom ;)
"És ne féljetek azoktól akik a testet ölik meg, a lelket nem ölhetik meg" (= ne féljetek meghalni, az Ügy fennmarad!), attól féljetek inkább aki mind a testet, mind a leket elveszítheti a "gyehennában". (A Gyehenna Jeruzsálem nagy szeméttelepe volt, ahol a szemetet elégették - ha jól emlékszem. Persze ez nyilván csak eredete a szónak, de talán magánaka koncepciónak is...?)
Két (fióka) verebet meg lehet venni egy "kis fillérért", nemde? "Egyik sem esik a földre az Atya akarata nélkül!" (= Mr. Isten személyesen gondoskodik minden egyes veréb haláláról, lol) Nektek pedig "még a fejetek hajszála is mind számon van tartva". (Elképzelem ahogy az angyalok egy naaagy könyvben vezetik hogy 1. hajszál: magától kihullott. 2. hajszál: a kis Petike kitépte az óvódában stb.) Ne féljetek, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. (azaz az Úr minden egyes ember haláláról is személyesen gondoskodik?)
Aki pedig nyilvánosan a szektámba lp, arról én is "vallás teszek a mennyei Atyám előtt", aki viszont megtagadja ezt, azt én is megtagadom a mennyei Atyám előtt. (Tehát Jézus megtagadta az Úr előtt Pétert - ugyebár? De ez akkor azt jelenti, hogy Péter nincs a mennyekben?)
A békéről szóló pletykákat felejtsétek el: nem azért jöttem a földre hogy békét hozzak, hanem hogy háborút szítsak. Hogy egymásnakugrasszak családokat. Nem méltó hozzám, aki nem szeret engem jobban mint saját családtagjait (szülő, gyerek: mindegy). (És ha belegondolunk, hogy még egy nyavajás ténylegesen megbízható feljegyzésünk sincs arról, hogy Mr. Jézus egyáltalán létezett ez a kívánsága picit túlzónak tűnik nekem.)
Aki nem úgy követ engem ahogy én itt és most megmondtam az nem méltó hozzám. Mondjatok le eddigi életetekről!
~ki mint vet úgy arat
~a hívők mind egyenrangúak?
-------
Lukács 12.51-53
Azt hiszitek azért jöttem hogy békességet hozzak e földre? Nem, de nem ám! Sokkal inkább háborút!
Mostantól fogva öten lesznek egy házban akik összeveszenk: három kettő ellen és fordítva! (= senkinek nem lesz igaza / mindenkinek egyformán igaza lesz)
Meghasonlik az atya a fiú ellen, anya a leány ellen, napa a menye ellen és mindegyik fordítva is!
-------
Lukács 12.1-9
Ahogy a sokezres tömeg összegyűlt, hogy már nem fértek egymástól Jézus elkezdte mondani a tanítványainak a beszédét: Ne törődjetek a farizeusok kovászával, mert Máté 10.26-33 ismétlése (sötétségben mondtad, viágosságban hallatszik (= titkoban mondtad, pletyka terjeszti, így könnyebben megmarad a mozgalom, ami a római rendszer elleni lázadásról szól), jobb az ember mint a veréb, hajad szálai is számon vannak tartva) - de egy dolog különbözik: az ember Fia nem az Atyja előtt tagadja meg aki megtagadta őt, hanem Isten angyalai előtt.
-------
Lukács 9.1-6
Miután Jézus összehívta a 12 tanítványát (a nagy beszéd után járunk) erőt adott nekik és hatalmat "minden ördögök ellen" és betegségek gyógyítására. Azzal elküldte őket hogy prédikáljanak Isten Országáról és betegeket gyógyítsanak. És azt is mondta nekik:
Semmit az útra ne vigyetek: se pálcákat, se táskát, se kenyeret, se pénzt, se váltás ruhát.
És ha bementek egy házba ott maradjatok és onnan menjetek tovább. (=amíg a városban vannak és amikor elmennek onnan)
És ha senki nem fogad be benneteket kimenve abból a városból még a port is verjétek le lábaitokról "bizonyságul ellenük".

Tehát a tanítványok mentek, bejárták a falvakat hírdetvén az örömhírt és gyógyítottak mindenütt.
-------
Márk 6.7-13
Jézus összehívta a 12 tanítványát (a nagy beszéd után járunk, sőt: Jézust már kidobták Názáretből) és párokban elkezdte kiküldeni őket. Adott nekik hatalmat a tisztátalan lelkeken.
Valamint megparancsolta nekik hogy az útra semmit ne vigyenek egy pálcán kívül: se táskát, se kenyeret, se pénzt az övükben. (Hová lett az erszényük?)
Ellenben vegyenek föl sarut de ne vigyenek váltás ruhát.
És ha bementek egy házba ott maradjatok és onnan menjetek tovább. (=amíg a városban vannak és amikor elmennek onnan)
És aki nem fogad be bennetek (azaz hívás nélkül menjenek be házakba???) és nem is lép be a szektába onnan menjetek ki, még a port is verjétek le lábaitokról "bizonyságul ellenük". Az ilyen városoknál az "ítélet napján" még Sodománál és Gomoránál is rosszabb dolga lesz! (És mindezt akkor, ha elsőre nem olyan házba sikerül bemenniük, ahol van olyan hülye valaki hogy mindent elhisz első szóra. Hol egy elektromos szerzetes amikor kéne?)

Kimentek hát és prédikálták az embereknek hogy térjenek meg. (Ezek szerint legalábbis a tanítványok bedőlteka Pokollal való fenyegetésnek...)
És sok ördögöt kiűztek és olajjal sok beteget megkentek és meggyógyítottak. (milyen olaj?)
-------
Lukács 10.1-20
"Ezekután" (miután a 12 apostol visszatért, eldöntötték a rangsort, miegymást) az Úr (pontosabban Jézus) újabbakat (apostolokat) is rendelt, szám szerint 70-et, és elküldte azokat párokban maga elé minde olyan városba ahová tervezett elmenni. ezekkel a szavakkal bocsátotta útjukra őket:
Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek hát az aratás Urát hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. (Ez tök értelmetlen itt.) Menjetek, elbocsátalak benneteket mint bárányokat a farkasok közé; ne legyen nálatok erszény, se táska, se saru, és útközben senkinek ne köszönjetek. Mielőtt bementek egy házba mondjátok ezt: "Békesség a háznak!", és ha behívnak jó, ha nem, akkor nem lesz béke velük.
Végig ugyanabban a házban maradjatok, azt egyétek és igyátok amit ott adnak, "mert méltó a munkás az ő jutalmára". Ne járjatok házról házra. (Halljátok ezt, Jehova Tanúi?)
Ha egy városban befogadnak benneteket azt egyétek amit adnak nektek (azért érdekelne, nem okoz-e ez potenciálisan problémát a tisztasági törvényekkel?) és gyógyítsátok meg a betegeket akik odamennek hozzátok / akik a városban vannak, és mondjátok nekik, hogy "Elközelített hozzátok az Istennek országa".
Abban a városban azonban ahol nem fogadnak be benneteket annak az utcáira kimenve ezt mondjátok: Még a port is letöröljük magukról ami itt ránkkerült! Legyen ez a jel nektek, hogy az Isten országa elközelített hozzátok!
És én mondom "ama napon" az ilyen városhoz képest a sodomaiak és gomoraiak semmit nem éltek át anno!
Korazin! Bethsaida! Jaj nektek! (még nem is jártak ott, és máris büntetés?) Mert ha Tirusban vagySidonban lettek volna azok a csodák amik bennetek, azok már rég "zsákban és hamuban ülve" (= súlyos gyászban) megtértek volna. (? a megtérésnek nem örömtelinek kellene lennie? A megtérés nem jó dolog? Ebből úgy néz ki, nem.)
Na de meglássátok, Tirusnak és Sidonnak tűrhetőbb lesz állapota az ítéletkor mint nektek! (És miért nem megy el oda Jézus megmenteni őket? Állítólag tudja, mit kéne ahhoz tenni. Mégsem veszi a fáradtságot hozzá. És így rettenetes sorsra ítéli a két várost. Jézus gonosz?)
Kapernaum, te meg aztán végkép elmész ám a Pokolba! (Mi baja Kapernaummal? Úgy emlékszem ott mindenki hitt neki...) (Ezt a városokról szóló rész megismétli Máté 11.20-24-ben. Ott Keresztelő Jánosra vonatkozik az egész szarság. Lukács két össze nem illő történetet boronált össze, azaz Lukács Mátéból dolgozott.)
Aki pedig titeket (= a tanítványok) hallgat engem (Jézust) hallgat, aki titeket "megvet" az engem ~utasít el, és azzal azt aki küldött.

A 70 tanítvány meg (mikor) visszatért ott örömködött, hogy még az ördögök is engedelmeskednek nekik Jézus neve által. (ez csak nem az ószövetségi "70 vén prófétál" sztori koppintása?)
Jézus erre azt mondta: "Látám a Sátánt mint villámlást lehullani az égből." Íme adok nektek hatalmat hogy "kígyókon és skorpiókon tapodjatok" (= egy jó vastag talpú cipőt?) és az ellenségnek "minden erején", és "semmi sem árhat nektek". (Wow, ilyet akarok én is!)
De ne annak örüljetek hogy a lelkek engednek nektek, inkább annak hogy "a ti neveitek fel vannak írva a mennyben".
-------
Külön érdekesség, hogy az Apostolok Cselekedetei is tartalmaz listát a 12 apostolról: ott hiányzik Iskariótes Júdás és Taddeus, míg szerepel Júdás, aki Jakab fia (így 11 van ott már csak. Ap.Csel.1.13).
-------
MEGJEGYZÉS: Tulajdonképpen így utólag összeollózhattam volna adolgokat ebbena sorrendben: "aratók kellenek Mr. Istennek" - "a 12 kijelölése" - "a 12 kiküldése". De akkor az evangéliumokban szereplő különálló történetek a felismerhetetlenségig meg lettek volna csonkítva, így mindössze ezt a széljegyzetet hagyom a dologgal kapcsolatban.


Jézus női követői
-------
Lukács 8.1-3
És miután a "bűnös nő" Jézus lábát megkente Jézus faluról városra, városról falura járt, prédikálta és hírdette Isten országát, és vele a tizenkettő. Meg még néhány asszony, akikettisztátalan lélektől és (vagy?) betegségekből gyógyított meg, (valamint) Mária, akit Magdalénának neveztek át - belőle 7 ördög ment ki (angolban: "gonosz lélek". Károli nyilván észrevette, hogy a "gonosz lelkeket" Isten küldi, és eufemizmust alkalmazott inkább. http://dwindlinginunbelief.blogspot.com/2006/12/where-do-evil-spirits-come-from.html ).
Meg Johanna, aki Khúáznak - aki Heródes gondviselőjének felesége -, és Zsuzsánna, plusz sok más asszony, akik az ő vagyonukból eltartották Jézusékat.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése