2009. szeptember 22., kedd

Jézus, az isteni

Lukácsnál van egy jó hoszzú rész az eredetiben, ahol két, a többinél párhuzamosan meglévő történet közé Lukács egy rakás mindent - első pillantásra saját anyagot - bezsúfolt. Most addig a pontig kívánok eljutni.

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (Vannak akik hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Jézus először jelenti szenvedéseit
------
Márk 8.31-38, 9.1
Péter vallomása után (valamikor) Jézus megint "tanította" a 12-t. Most arról, hogy az "ember Fiának" sokat kell szenvedni, és "megvettetni" a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, aztán megöletni és harmadnapra feltámadni. (Tehát meghal - aznap halott - másnap halott - holnapután halott - 3. nap megint él. Valamint érdemes megnézni János 20.9-et, amely szerint a tanítványoknak nem mndta el Jézus, hogy fel fog támadni.)
És ezt egyenesen megmondta Jézus, mire Péter félrevonta és leszidta. Erre viszont Jézus odafordult a többi tanítványhoz, és elkezdte szidni Pétert: "Távozz tőlem Sátán" (míly találó megszőlítás őszentségére, az első pápára, hát nem, lol?), mert az isteni bizbaz helyett viélágian gondolkodsz! (Jézus mártír akar lenni? És ha Jézus előre tudta, hogy meg fogják ölni, és ezek szerint elkerülhette volna, akkor ami történt vele az öngyilkosság, hmm?)
Aztán odahívta a "sokaságot" is a tanítványok mellé, és azt mondta: Ha valaki "utánam akar jőni" tagadja meg magát és vegye fel keresztjét, aztán kövessen. Mert aki életben akar maradni az "elveszti életét", aki pedig meghal értem és az szektánk ügyéért az "megtalálja azt". (Mivel jobb itt Jézus, mint a sok öngyilkos-szekta vezére, vagy az öngyilkosmerényletek felbujtói?) Mert mi haszna ha minden a tiéd, de nem vagy elégedett? (És ezért higyjnk egy hazugságban?)
Mert aki nem csatlakozik, azt mikor Atyám az angyalaival eljön azzal jól elbánok, ti rühes kurvák!
Bizony, azok közül akik itt állnak, lesznek akik még nem halnak meg, amíg meg nem látják "az Isten országát eljött hatalommal". (Világvége Jézus követőinek életében? Hát akkor jött és elmúlt észrevétlen.)
------
Máté 16.21-28, 11.28-30
Péter vallomásától kezdve Jézus azt kezdte "jelenteni" tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie és (ott) sokat szenvednie a vének, főpapok és írástudók által, majd meg kell azok öljék (nem azok ölték meg!), majd harmadnapon feltámadnia.
Péter erre gyorsan félrevonta és elkezdte leszidni, mondván hogy ezt nem engedhetik meg.
Jézus odafordult Péterhez és azt mondta neki: "Távozz tőlem Sátán", csak azért vagy itt hogy bánts. Nem gondolsz Isten dolgaira, csak az emberekére.
Aztán ezzel fordult a tanítványokhoz: Ha valaki utánam akar jönni tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. ism. ism.
Bizony mondom: azok közül akik itt állnak vannak akik nem fognak meghalni addig, amíg meg nem látják az embernek Fiát eljönni az ő országában. (Hacsak nincsen néhány mágikusan halhatatlan zsidó közöttünk, akkor ez nem vált valóra, így Jézus hamis próféta.)

Jöjjön hozzám mindenki aki belefáradt az életbe és én (Jézus) megnyugvást adok nektek. Vegyétek fel az "én igámat" (PLUSZBAN?????) és lássátok meg behízelgő modorommal hogy elértem hogy ti dolgozzatok helyettem. Ha ti is így tesztek akkor lesz ám jó dolgotok, muhaha! Ugye milyen fasza dolog ha más gyűrlőzik meg a nehézségekkel helyetted?
------
Lukács 9.22-27
Péter ömlengése után ezt mondta Jézus a tanítványainak: Szükséges, hogy az ember Fia sokat szenvedjen és megvettessen a vének, főpapok és írástuók által. Meg kell hogy öljék, majd harmadnapon fel kell támadnia. (Jézus már most megszervezi a csalást?)
Aztán azt mondta mindannyiuknak: Ha valaki utnam akar jönni... ism.
Én mndom, azok közül akik itt állnak lesznek akik nem halnak meg míg meg nem látják Isten országát!


Az vesse rá az első követ...
------
Mi a legfontosabb tudnivaló erről a történetről? Hogy nem kellene szerepelnie a Bibliában. Egyes tekercsek ugyanis hol ide teszik, hol János 7.35 után vagy 21.35 után, mások egyenesen Lukács 21.38 mögé - a legrégebbi rendelkezésünkre álló tekercsekben pedig sehol nem található meg ez a történet.
------
János 8.1-11
Jézus, miután titokban felment a Templomba húsvétkor és botrányt kavart elment az Olajfák hegyére. Kor reggel azonban ismét ott volt a Templomban, "és az egész nép hozzá ment", ő meg "tanította" őket.
Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek oda hozzá akit házasságtörésen kaptak. Kiállították középre, és azt mondták Jézusnak: Mester, ezt az asszonyt rajtakaptákházasságtörésen. Mózes megparancsolta a törvényeiben, hogy kövezzük halálra. Mi a véleményed?
Természetesen az egész arra ment ki, hogy megvádolhassák valamivel. Jézus közben a porba firkált. (ITT JÁRT JÉZUS - lol)
Kezdték nosozogatni, így végül felállt, és azt mondta: Aki közülletek nem bűnös az vesse rá az első követ.
Aztán visszaült és tovább firkált.
A népek közben szépen elszállingóztak, csak Jézus maradt ott, meg az asszony középen.
Jézus aztán végü felállt, és azt kérdezte, hová lettek a vádlók?
Az asszony mondta, hogy ott senki nem maradt.
Erre Jézus: Én sem "kárhoztatlak", menj és többet ne "vétkezz".

MEGJEGYZÉS: Ezzel atörténettel Jézus jól ellentmondásba kerül saját magával. Neki kellett volna megkezdeni a kövezést legalábbis. Elvégre ő mondta mindíg "és a parancsolatokból a legkisebb sem veszhetik el" blablabla. Eldönthetné végre, hogy csak azt kövessük ami tetszik, vagy ne válogassunk?


Jézus, a Mózes
------
Márk 9.2-13
Hat nappal később az első szenvedésről szóló beszéd után Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felment velük egy magas hegyre. Aztán alakot váltott: ruhája tiszta fehér lett, és megjelent a háromnak Mózessel és Illéssel amint beszélgetnek Jézussal. (Mármint azt képzelték be maguknak, hogy Jézus Illéssel és Mózesse beszélget.
Péter odaszólt Jézusnak: Mester, tök jó, csinálunk mindjárt 3 "Hajlékot": egyet-egyet mindhármatoknak.
De valójában csak össze-vissza beszélt persze félelmében.
Előkerült egy felhő, ami beburkolta őket, majd valaki azt mondta (a felhő ködje miatt nem látszott hogy ki ugyebár): "Ez az én szerelemes Fiam, őt hallgassátok".
És mikor hirtelen megint körülnéztek, már senki mást nem láttak, csak Jézust. (Vajon mit szívtak?)
Ahogy mentek le a hegyről J. megparancsolta hogy senkinek ne beszéljenek a történtekről (tipikus), csak miután az "embernek Fia" feltámadt a halálból.
Azok bele is egyeztek a hallgatásba, viszont nem értették mit ért J. az alatt, hogy "halálból feltámadni".
Megkérezték hát Jézust: miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?
J: Illés azért jön el "előbb", hogy helyreállítson mindent. De most arról beszéljünk / azt találjuk ki hol van az megírva az embernek Fiáról, hogy sokat kell szenvedni és megvettetnie? De különben is , Illés már eljött, és úgy csináltak vele ahogy akartak - amint az meg van írva. (Nincs. És Illés sose jött el.)
------
Máté 17.1-13
Hat nappal az első szenvedésről szóló beszéd után... ism.
A felhőbeli hang mondta után a tanítványok arcukra estek és megijedtek. Jézus viszont odament hozzájuk és mondta hogy keljenek fel, nem kell félni.
Mikor pedig felnéztek már csak Jézust látták ott egyedül.
Ahogy mentek le a hegyről J. megparancsolta hogy senkinek ne beszéljenek a történtekről, csak miután az "embernek Fia" feltámadt a halálból.
Megkérezték a tanítványok Jézust: miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?
J: Illés azért jön el "előbb", hogy helyreállítson mindent. De különben is , Illés már eljött, és úgy csináltak vele ahogy akartak - amint az meg van írva. Úgy kell majd szenvednie az ember Fiával is. - Erre megértették a tanítványok, hogy Jézus Keresztelő Jánosról beszél. (Azaz téved, K.J. ugyanis egyenesen megmondta, hogy ő nem Illés.)
------
Lukács 9.28-37
Nyolc nappal később az első szenvedésről szóló beszéd után Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felment velük egy magas hegyre imádkozni. Imádkozás közben Jézus arca megváltozott, ruhája fehér lett és fénylett.
És hirtelen két férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés. Arról meséltek, hogyan fogja megöletni magát Jézus Jeruzsálemben.
Pétert és a másik kettőt elnyomta az álom (azaz az egészet csak álmodták. Mi olyan izgi akkor ebben?), de mikor felébredtek még látták Jézus "dicsőségét" és a másik két férfit. (Ja, alvás után hirtelen ébredve néha az álom egyes képei megmaradnak egy ideig...)
Aztán amikor azok "eltávoztak" Jézustól Péter azt mondta Jézusnak: Mester, tök jó, csinálunk mindjárt 3 "Hajlékot": egyet-egyet mindhármatoknak.
Ilyen őrült volt az a Péter.
Alig mondta ki ezeket egy felhő került elő és vetett rájuk árnyékot. És valaki azt mndta a felhőből, "Ez maaz én szerelmetes Fiam, őt hallgassátok".
Ahogy a hang elhalt már csak Jézust találták ott egyedül. (Gyanús ez a pszichedelikus leírás.) A tanítványok pedig inkább nem szóltak egy szót sem senkinek arról amit láttak azokban a napokban.
Másnap ahogy mentek le a hegyről sokan mentek eléjük.
------
János 8.12-20
A házasságtörő nő esete után Jézus ismét beszédet tartott: "Én vagyok a világnak világossága, és aki engem követ nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága."
Ezt a farizeusok persze nem állhatták meg szó nélkül: Magadról teszel tanúbizonyságot, tehát saját szavaid szerint ez nem igaz. (János 5.31)
J: De igen, mertén jobban tudom, ti meg kis senkik vagytok. Ti "test szerint" ítéltek (= tettek szerint?), én meg nem ítélek senkit. (Nem-e? János 9.39? És a többi?) De ha ítélek is, én vagyok a helikopter, mert velem van az Erő (akarom mondani az Atya). És mivel én sikzofrén vagyok így kettőnek számítok a láthatatlan barátommal, így a törvényetek szerint ez már két tanú, ami hiteles.
f: Hol az Atyád?
J: Ha nem hiszitek el, akkor le vagytok szarva.

Jézus eme beszédet a "kincstartó helyen" mondta el a Temlomban - és senki nem tartóztatta le: mert nem jött még el az ő órája.


Az epilepsziás
------
Márk 9.14-29
Az alakváltós incidens után Jézus ment a tanítványaihoz. Addigra már volt ott nagy csődület, ugyanis a tanítványokkal írástudók vitáztak.
Mikor a népek meglátták hogy Jézus jön, rögtön körbeugrálták.
Jézus meg kérdezte, mi a fennforgás oka? Mire azt a választ kapta valakitől a tömegben, hogy az illető elhozta a fiát, akiben "néma lélek van", meg epilepsziás is a drága. Ezért mondta a tanítvnyoknak hogy űzzék ki az ördögöt, de azoknak nem ment.
Erre Jézus: "Hahh, hitetlen népség, meddig kell eltűrnöm benneteket? (Szép, szép. Ilyet mondani a maga választotta apostolokról...) Na, hozzátok ide e!
Vitték. Amint meglátta Jézus kiről van szó az azonnal rohamot kapott.
Megkérdezte Jézus mennyi ideje van ez így? (Jézus nem tud hát mindent?)
Válasz: Gyerekkora óta. (= mindíg is ilyen volt) Esett már vízbe, tűzbe - meg akarta ölni az a gonosz lélek a fiút; szóval ha tudsz tenni valamit hát lécci.
J: Ja, hogy hiszel? Az mindjárt más.
apuka: Hiszek, hiszek, csak csináld már.
A tömeg előrenyomult, Jézus látta hogy itt most produkálni kell, hát jól odaszólt a "léleknek": Te néma és süket lélek, parancsolom hogy menj ki belőle és többé ne menj vissza!
Idővel a roham csillapult, a gyerek elájult, sokan azt hitték mehalt. ("Nagy kiáltással" ment ki a lélek. De kérdem én: a) hogy hallotta meg a parancsot ha süket b) hogy kiáltott ha néma?)
Jézus megfogta a kezét, felemelte, felállt. Bement (Jézus, karjában a beteggel) a házba (miféle ház?), a tanítványok meg mikor végre egyedül maradtak megkérdezték, nekik miért nem ment a dolog.
J: Ez a "faj" semmivel nem űzhető ki, csak könyörgéssel és böjtöléssel. (Jézus nem böjtölt itt. Könyörögni sem könyörgött. Ellenben a legrégibb tekercsekben nincs is szó egyáltalán a böjtölésről.)
------
Máté 17.14-21
Az alakváltós incidens után lejőve a hegyről Jézus mikor odaért a tömeghez egy ember odament hozzá és térdre esett előtte. Kérte hogy csináljon valamit a fiával, mert az alvajáró, ami miatt gyakran "beesik" tűzbe meg vízbe. Mert ugyan elvitte őt a tanítványokhoz, de azok nem tudtak segíteni rajta.
Jézus erre mindenkit hitetlennek bélyegzett és azon kesergett meddig kell elviselnie ezeket a hülyéket, aztán azt mondta vigyék oda hozzá az illetőt.
Jézus jól leszidta, erre kiment belőle az ördög, azaz meggyógyult a gyerekattól az órától fogva. (Az alvajárást ördögök okozzák. Ez tudományos tény. Vagy nem?)
Erre a tanítványok privátban megkérdezték Jézust, ők miért nem tudták kiűzni az ördögöt.
Jézus: Mert nem hisztek. (Az orvostudomány felesleges. Ha hiszel, mindent meggyógyíthatsz.) "Ha akkora hitetek volna mint egy mustármag", azt mondanátok ennek a hegynek, menjen oda és az menne, semmi sem volna lehetetlen. (Nos, a hit nem mérhető nagyságú, mivel csak egy képzet, egy gondolat. A gondolatot nem lehet centivel megmérni. De a logikus kérés ez után az lett volna, hogy légyszi Jesszus, küld arrébb azt a hegyet. Azt biztos sokan észrevették volna, földtanilag ma is igazolhatnánk. Vagy Jézus csak össze-vissza beszél? Vagy a dolog annyit tesz: ha olyan kevés hited van is mint egy mustármag, akkor arrébrakva sok melóval a hegyet az egészet a végén Mr. Isten számlájára írhatod?)
No meg ez a fajzat csakk önyörgés és böjtölés által megy ki.
------
Lukács 17.5-6
És azt mondták az apostolok Jézusnak: Növeljed a mi hitünket!
Az Úr (pontosabban Jézus): Ha annyi hitetek volna mint egy mustármagazt mndanátok ennek az eperfának: Szakadj ki gyökerestől és "plántáltassál" a tengerbe, akkor az történne! (Jézus újabb fagyűlölő akciója...)
------
Lukács 9.38-45
Az alakváltós incidens után Jézus ahogy ott állt a tömeg előtt valaki így kiáltott neki: Mester, légyszi vess egy pillantást az egyszem fiamra, mert epilepsziás. Kértem már a tanítványaidat hogy űzzék ki belőle az ördögöt, de nem tudták.
J: Hitetlen korcsok, meddig kell még elszenvednem benneteket? Na hozd ide a fiadat!
Amíg hozták aközben is rohama volt a fiúnak. De Jézus megdorgálta a tisztátalan lelket ezzel meggyógyítva a gyereket (Az epilepsziát ördögi megszállás okozza, ez tudományos tény. Vagy mégsem?), aztán odaadta az apjának.
Mindenki csodálta "Isten nagyságos erejét". (Istennek mi köze volt az egészhez?)


Jézus másodszor jelenti szenvedéseit
------
Márk 9.30-32
A holdkóros "meggyógyítása" után Jézusék Galileán mentek át titokban. Jézus ugyanis titkos tanításokban részesítette tanítványait arról, hogy az embernek Fia emberek kezébe adatik és megölik őt, de aztán harmadnapra feltámad. (Keresték a hasonmást?)
------
Máté 17.22-23
Az epilepsziás "meggyógyítása után Jézusék épp Galileában jártak, amikor Jézus azt mondta a 12-nek: Az ember Fiát elfogják és kivégzik, de harmadnapra feltámad.
Azok nagyon elszomorodtak.
------
Lukács 9.43-45
Mindenki csodálta "Isten nagyságos erejét" (miután az epilepsziást "meggyógyította"). Jézus meg az alkalmat kihasználva odaszólt a tanítványainak privátilag: "Mert" az embernek Fia az emberek kezébe fog adatni.
A tanítványok nem értették miről beszél, és kivételesen nem is merték megkérdezni.

templomadó
------
Máté 17.24-27
A holdkóros után Jézusék végül elértek Kapernaumba.
Péterhez rögtön mentek a "kétdrakma-szedők", hogy tessék fizetni.
Péter más épp nyújtotta a pénzt, mikor Jézus közbevágott: Hehh, vámot csak az fizet aki nem odavalósi, tehát ők nem. (Volt némi terefere köüzte és Péter közt, hogy Péter mndja ki, de leszarom.)
Viszont a végén Jézus hozzátette hogy nem akar botrányt, ezér elküldte Pétert horgászni, és az első hal ami a pecabotjára akad azt vágja föl. Találni fog benne egy "stálert", azt adja oda Jézus és Péter fizetségeként.

MEGJEGYZÉS: Tanulság: Ne fizess adót. Minek? Rád nem vonatkozik.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése